Page 1

09.00 - 18.30 (kassen stenger kl 17.00)

Fredag 13. desember 2013

16

Tirsdag - fredag: 09.00 - 15.30

FIL-sida Hovudsponsorar:

Finnøy

Dugnad er gull verd Det er to veker til jul. Dei fleste er nok midt i julestria, med pakkar som skal kjøpast, kaker som skal bakast, arbeid som skal ferdigstillast og julekort som skal skrivast, -julekort der gjerne status blir gjort opp. Her kjem kortversjonen av status for FIL. Finnøy IL har hatt nok eit driftig år der målet har vore å vera det største og mest attraktive laget i bygda vår. Sunn og kjekk aktivitet for ungane våre er det som driv oss, og mange tusen dugnadstimar er lagt ned. Utan slik frivillig innsats hadde me aldri kunna tilby så gode tilbod som det me gjer. Når det er sagt er det viktig å ikkje slutta av dette arbeidet. Me vil trenga like mykje og meir av denne hjelpa, slik at aktivitetar kan oppretthaldast og også utbetrast. Slik dugnad kan gjerast på utruleg mange måtar: trenar, assistenttrenar, lagleiar, assisterande lagleiar, Torsdag 20. desember 2007 heimesideansvarleg, styremedlem, vareteljar, vaskehjelp, kiosksjef, draktansvarleg, m.m. 19. februar skal valkomiteen ha klar si innstilling til årsmøtet på kven som skal fylla ulike tillitsverv dei to neste åra. Håpar mange finn ut dei har tid og kapasitet til å gjera ein innsats, og derfor svarer ja når valkomiteen ringer. Takk til alle som kom på «takk for innsatsen» festen. Dette er ein fest til takk for oss alle! Me delte ut tre viktige prisar.

ØYPOSTEN

SIDE 11

lle våre kundar! Finnøy Data

Nesheim, Sjernarøy

Nedre Mjølsnes - 4160 Finnøy - Tlf. Jarle 45 20 71 13

Pris kr.

ILDSKJELPRISEN

INNSATSPOKALEN FAIR PLAY

Anne Lise Kindingstad fekk ILDSKJELPRISEN. Denne fekk ho fordi ho gjennom utruleg mange år har vore over alt alltid! Ho er eit ja-menneske. Ho har vore med i både handball og fotball, og stilt opp for alle sine fem barn og dermed også for deira vener. Om ho har hatt aldri så mykje å gjera heime, så har ho møtt på dugnad og køyrt på kamp. Det som var ugjort heime, kunna gjerast etterpå.

INNSATSPOKALEN gjekk til Øyvind Amdal som har vore fotballtrenar sidan 1997. Dette var mange år før hans eigne jenter byrja å spela fotball. Han har fleire år trena to lag, og han har meir enn gjerne delt sine erfaringar med andre.

Landsnes Bygg A/S

Tlf. 51 71 46 00

Tlf. 51 71 45 45

t3x

11

SIDE

11

SIDE

AS 72 AST 71 26 TREL Tlf 51FINNØY Y

AR JANu

1m

Plateskil

A1

Banner

Torsdag

3x1

m

4160

B1 ål STEN høydemt 62,28 cm cm ØYPO Diverse et 25,93 BT-firkan Høyde B i Byggtorg8,94 cm Høyde F i Finnøy Høyde

er 2007

t3x

A2

uAR

Hugs!

1m

Plateskil

ål høydemt 62,28 cm cm DiverseBT-firkan et 25,93 Høyde B i Byggtorg8,94 cm Høyde F i Finnøy Høyde

øy44sa 00 Finn 51 71

DAG måN

1

Plateskil

1

y Data Finnø

t2x

A3

ToR

oNSDAG

TYSDAG

Tlf:

Nyttårs m

dag

FINNØY

1

ål Finnøy høydemt 41,52 cm cm - 4160 Mjølsnes DiverseBT-firkan Nedre et 17,29 Høyde B i Byggtorg5,96 cm Høyde F i Finnøy Høyde

7

t3x

6

FINNØ

AS o ASTst.no Y TREL lan.n ytrela pro-p FINNØ .finno 123 Post@ www SDAG 938 14

20. desemb

VEkE

FAIR PLAY prisen gjekk til gut 16 og deira fem trenarar/lagleiarar, (Geir Åge Brandeggen, Gaute Halleland, Rolf Ådne Sele, Harald Fugledal, Aksel Tungland) for framifrå «oppførsel»! Både gutane og dei vaksne har vore unike førebilete for eigne medlemmar og for dei laga som dei har spela Tlf. 982 91 531 mot.

www.finnoybetong.no - post@finnoybetong.no 4160 Finnøy, tlf: 930 66 482 - 930 07 540

oppsett e Standard iht gjeldend dbok. profilhån

utar 9 Minig

Hugs!

FEBR undar! e våre kundar! k e r å v e ll Tomter ll og bustader Ørelunden: 20. FREDAGTorsdag

2

øy44sa 00 Finn 51 71

10

9

8MOBILE VERK

DAG måN

VEkE

Større

17

AS

5

y Data Finnø

19

18

1 EKS.lse: xmm

STED

583 988 76 AST - mob.:Y TREL 809 345 Y FinnøyFINNØ 4160 Org.nr. 992 FINNØ 4160

TYSDAG

3

FREDAG

G ToRSDA

oNSDAG

12

11

T AS

TRELAS

FINNØY st.no 4160 20 71 13 45 noytrela Jarle - Tlf. www.fin

5

4

Tlf:

DITT

1,5 m

STEN SuNDAGØYPO

G LAuer RDA 2007

desemb

3

Nedre

Mjølsnes

- 4160

Finnøy

- Tlf.

Jarle

45 20

SuNDAG

6

2

1

8

7

71 13

5

4

G LAuRDA

morsda

9

gen

16

15

14

til salgs!

• Utsiktsbustad i sjøkanten • Mulighet for båtplass ved feltet g as Nøklin al l, Mathi e Linnd Prant rn Ledaa . post@ , Vebjø im, William H. Astad Rørhe Johan Landa , Anton nes, Atle ar Dagny Mjøls re: Laglei slet Astad , Roald Frå venst Erik Holm Bård Magne Moen Gard, ar: Tor Trenr -ror.no finnoy

tar7 Minigu

eter, nd. Ulves s Nærla ein, Eirik ffer Ladst iar), Charle dal, Kristo Olsen(Lagle s Fugle Berge , e, Mariu ad, Silje Flesjå Gabrielsen. Halsn as Aanst , Geir

r), tian 6 e (trenaGards teig, Andre min Vedøy Sebas Benja Ludvigsen, Halsn er igutar re: Tor Leand as Gard, Min frå venstBerge, Emil z, ThomEggebø, Joakim Jonas

Bak sewic ud u Emil r Barto Haller Magn (Trenar). k Teodo , Benjamin Olsen re: Patry Olsen venst , Ådne Moen me frå Fram Angelskår Bjørn

- 51 71

26 40

71 51 49 928 Kontor 11400Vakt:ro.no 25 49 71928 oy-elekt 51fon www.finn

11 400 28

Tlf: Vakttele

- 959 y sa 08 40 71Finnø onsorar: Tlf: 51 Hovudsp

70 440

TTSLAG Y IDRE FINNØ

2

A4

Plateskil

ål høydemt 62,28 cm cm DiverseBT-firkan et 25,93 Høyde B i Byggtorg8,94 cm Høyde F i Finnøy Høyde

15

14

13

3

28

27

71 45

15 / 975

22

23

29

10

firma

med

31 7 OM BB

AS

ELEKTRO

søker

oppdragsmengde av økendeKommune. På grunn til i Finnøy holder

30

Olsen Nærland on Bengt / 51 71 02 02 etong Kontaktpers 26 26 26 com Ferdigb 99 eoganlegg. Telefon: Mail: bengt@hag

vi ny

11

som

AVER

innen

R

prosjekt

Tlf.

17

VI TILBYR

Firmabil

8

Varland

- 4164

Fogn

9

epost:

71 45

N

MEDLEM

AV ELEKTRIKERKJEDE

24

25

INNEN

tlf. Fogn N BYGG 4164

15 420 / 916 06 333 gnist.no Tlf: 982 fylkelivs www.ry

LADSTEI

ELEKTR

51 71

OM BB

AS

ELEKTRO

søker

oppdragsmengde av økendeKommune. På grunn til i Finnøy holder

vi ny

AVER

innen

R

prosjekt

firma

med

engasjerte

medarbeider.

ONTØ

TROM

ELEK

ARBEIDSOPPG arbeidsoppgaver

og service

NER

KVALIFIKASJO gruppe ØNSKEDEsom elektriker

EGENSKAPER

VI TILBYR

sjon tproduk Elemen Varland

- 4164

Fogn

ter

ige betingelser utviklingsmulighe r Gode Konkurransedykt pensjonsordninge Gode Firmabil

eller og kolleger kunde epost Tlf. 95834349 Yrkesstolthet mot Bøe - eller på Fogn Birger og pålitelig Serviceinnstilt med: AS ,4164 Selvstendig og engasjertta kontakt BB Elektro Tillitsfullinformasjon, til: sendes For mer med CV 28.01.2013 Søknad Søknadsfrist

ØNSKEDE

Olsen Nærland on Bengt / 51 71 02 02 etong Kontaktpers 26 26 26 com Ferdigb 99 eoganlegg. Telefon: Mail: bengt@hag

L

B Fagbrev bil, kl: Førerkort norsk Behersker

Varierte og kundekontakt for kunde og vedlikehold Mersalg Serviceoppdrag og Internkontroll Feilsøking

ong.no 540

07 - post@finnoybet - 930 482

ong.no 66 930 www.finnoybet tlf: Finnøy, 4160

45

epost:

o

post@bbelektro.n

N MEDLEM

AV ELEKTRIKERKJEDE

ro BB Elekt 34 349 tlf: 958

90 07 540 20930 tong.no 51 71 482 tlf: nnoybe 930 66

O , tlf. KTR Finnøy - post@fi ong.no 349 4160 958 34 noybet BB ELE08 04 mobilwww.fin

Lands A/S Bygg

ALT

INNEN

tlf. Fogn N BYGG 4164

15 420 / 916 06 333 gnist.no Tlf: 982 fylkelivs www.ry

Helgøysund 4174 71 05 31 Tlf. 51 71 39 89

28

27

26

o

post@bbelektro.n

ro BB Elekt 34 349 tlf: 958

Tlf. 51

et Vi er

ter

ige betingelser utviklingsmulighe r Gode Konkurransedykt pensjonsordninge Gode

EGENSKAPER

eller og kolleger kunde epost Tlf. 95834349 Yrkesstolthet mot Bøe - eller på Fogn Birger og pålitelig Serviceinnstilt med: AS ,4164 Selvstendig og engasjertta kontakt BB Elektro Tillitsfullinformasjon, til: sendes For mer med CV 28.01.2013 Søknad Søknadsfrist

ØNSKEDE

L

B Fagbrev bil, kl: Førerkort norsk Behersker

Varierte og kundekontakt for kunde og vedlikehold Mersalg Serviceoppdrag og Internkontroll Feilsøking

som

medarbeidere

531 982 91

18

NER

KVALIFIKASJO gruppe ØNSKEDEsom elektriker

og service

ARBEIDSOPPG arbeidsoppgaver

90 07 540 20930 tong.no 51 71 482 tlf: nnoybe 930 66

23

22

21

20

19

medarbeidere

engasjerte

medarbeider.

ONTØ

TROM

ELEK

sjon tproduk Elemen

O , tlf. KTR Finnøy - post@fi ong.no 349 4160 958 34 noybet BB ELE08 04 mobilwww.fin nes ALT

13

12

4 selde

AS LAST ØY TRE FINN ØY FINN t.no 4160 oytrelas .finn www

n Ladstei 10 71 46

Tlf. 51

ong.no 540

LASON

LADSTEI

LASON

OINSTAL

ELEKTR

51 71

Helgøysund 4174 71 05 31 Tlf. 51 71 39 89

Faks 51 61 091 911 Mobil

ost.no

geir.landsnes@norgesp

E-post:

ROLL

EU-KONT

HUSK

ost.no

geir.landsnes@norgesp

2014 Fotballkalender HUSK

6

26

OINSTAL

nes Lands A/S Bygg

Faks 51 61 091 911 Mobil

25

et Vi er

07 - post@finnoybet - 930 482

ong.no 66 930 www.finnoybet tlf: Finnøy, 4160

Tlf.

24

02 974

531 982 91

21

20

4

5

16 st.no

ytrela .finno www

Tlf 51

Tlf. and, Skavl m d, Eirik Plateskilt 4 x 2 Hellan A5 m im, Cecilie v4 x 2 Sevhe Banner B2 Gusta en, g, Boye bø Gjerts as Melin ål l Nedre høydemt 81,7 cm , Andre cm Danie Svela DiverseBT-firkan et 34,02 Jakob Høyde B i Byggtorg11,73 cm r). bø Tveit, r), Ole (trena Høyde F i Finnøy Emil Nedre Høyde im (trena r Flesjå er. m, Karl Rørhe Kai Pette n Ashei træ Hamm re: FrodeReilstad, Kristia Helles venst Erik d, Per Thomas Bak frår Rørheim, as Uelan Flesjå, Sande Kevin re: Thom venst s Helle, Avsne me frå Fram im, Diddrik 45 45 51 71 Sevhe

E-post:

ROLL

EU-KONT

RKER! BILME ALLE ranti! ERER itetsga mobil VI REPAR 12 mnd

RKER! BILME ALLE ranti! ERER itetsga mobil VI REPAR 12 mnd

g: estillin Timeb 47 82 12 12 n Telefo r: - 16.00 gstide 07.30 Åpnin - Fredag g Manda

g: estillin Timeb 47 82 12 12 n Telefo r: - 16.00 gstide 07.30 Åpnin - Fredag g Manda

Vi gir

Vi gir

Jul er tradisjon, og for FIL betyr det sal av kalendarar. Håpar alle har lyst til å kjøpa kalendaren vår når medlemmane kjem på dørene dei neste dagane! Han kostar 200 kr! er.no -bilsent

nnesoy

www.re

svåg n i Steinne g stengt) (manda sbutikke 10-14 baderom / Lørdag stider 10-16 Opning -fredag

Tirsdag

er.no -bilsent

nnesoy

www.re

svåg n i Steinne g stengt) (manda sbutikke 10-14 baderom / Lørdag stider 10-16 Opning -fredag

Tirsdag

God jul og godt nytt år! Nyt fridagane me fysisk aktivitet!

DITT MOBILE VERKSTED

4130 Hjelmeland 4130 Hjelmeland 51 75Telefon 44 00 51 75 44 00 LANDBRUK AS Telefon

Mob. 932 51 900

www.hjelmeland-sparebank.no www.hjelmeland-sparebank.no Kontaktperson Bengt Nærland Olsen Telefon: 99 26 26 26 / 51 71 02 02 Mail: bengt@hageoganlegg.com A1

Plateskilt 3 x 1 m

B1

Banner 3 x 1 m

Tlf. 51 71 46 00

Standard oppsett iht gjeldende profilhåndbok.

4174 Helgøysund Tlf. 51 71 05 31 Faks 51 71 39 89 Mobil 911 61 091 E-post: geir.landsnes@norgespost.no

200,-

nder llkale Fotba 4 1 0 2

BB ELEKTRO

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY ALT INNEN ELEKTROINSTALLASON

4164 Fogn tlf. 51 71 08 04 mobil 958 34 349

INNØY BYGG 906 57 248 - 913 44 291

A2

Plateskilt 3 x 1 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

FINNØY TRELAST AS www.finnoytrelast.no Lokalavis for Finnøy kommune

A3

Plateskilt 2 x 1 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 41,52 cm Høyde B i Byggtorget 17,29 cm Høyde F i Finnøy 5,96 cm

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY www.finnoytrelast.no

HUSK EU-KONTROLL A4

Plateskilt 3 x 1,5 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY

Rødne

www.finnoytrelast.no

VI REPARERER ALLE BILMERKER!

A5

Plateskilt 4 x 2 m

Agromiljø

Fil-sida desember