Page 1

09.00 - 18.30 (kassen stenger kl 17.00)

Fredag 31. oktober 2014

16

Tirsdag - fredag: 09.00 - 15.30

FIL-sida Hovudsponsorar:

Helsing frå leiaren

Full rulle i hallen Handballen i FIL har kanskje berre eit lag, men det er nok til å laga handballfest! Laurdag 18. oktober stod trenarteamet Heidi Skeiseid og Anne May Bergeland i bresjen for serieturnering for gutar fødd i 2005. Lag frå SIF, Randaberg og Viking kom for å spela mot finnøygutane og kvarandre. God stemning, open kiosk med masse godsaker - og full rulle på banen.

Ivrege handballgutar frå Finnøy: Bak frå venstre: Rasmus Mjølsnes, Endre Skeiseid, Åsmund Halleland Mikalsen, Magnus Svaboe, Endre Medhus Breiland,Tore Flesjå. Liggande: Henrik Bergeland Landa (t.v) og Ola Moen.

Ønskjer å starta fotball lag for jenter Kven vil vera med å spela fotball i Korleis kan me få til at flest mog- Derfor: Nå inviterer me alle fotballinteresserte jenter frå årgang 2000 2015? Ja, nå er me på leit etter alle leg spelar mest mogleg? jenter som er 2000-modellar og Så me spør: Kan me få til eit lag og eldre til eit sonderings- og inforELDRE. Skal me danna eit Jenter til? Ja, eit juniorlag. Neste år er du masjonsmøte. 15-16 lag + eit Juniorlag i 2015? juniorspelar om du er 96, 97 og Velkomen til Finnøy Sentralskule Torsdag 20. desember 2007 ØYPOSTEN Fakta: I 2015 kjem Finnøy IL til 98-modell. Men, har me nok jen- måndag 17. november kl 17-18. å ha eit Jenter 15-16 årslag i ter i Finnøy i den alderen? Vel – Møt ved inngangen nede, så finn serien. Me er så heldige at me har kva om det er minst 8-10 spelarar me eit klasserom når folk er på mange 1999 og 2000-årgangar i d e n a l d e r e n , j a s å k a n plass. jenter som spelar fotball i Finnøy. 99/00-modellar rullera på å vera Neste år kan me bli over 20 spe- med på juniorlaget. Då vil fleire få Me vil gratulere jenter 16 l a r a r s o m d a n n a r J e n t e r spela meir! I tillegg kan eit junior som nyleg vann serien! 15-16laget. jentelag ha med inn til 2 spelarar Hurra! Hurra! Idrettslaget Men, med eitt lag og over 20 spe- i kvar kamp som er OVER 19 år. spanderer pizza! larar, så vil det berre vera plass til Så veit du det, om du er 95-modell Se omtale side 10. 11 spelarar på banen om gongen. eller eldre.

lle våre kundar! Finnøy Data

Det er haust og dette pregar aktivitetane til Finnøy I.L. Fotballen held på å avslutta sesongen. Mange lag er ferdige med sine kampar og resten held på å avslutta. Det er tid for oppsummering og evaluering. Dette skjer på Takk for innsatsen festen som dette året vert på Landahuset den 13. november Då er det tid for ein gjennomgang av det sportslege med hyggeleg samvær etterpå. Ein del personar som har gjort ein ekstraordinær innsats vert og heidra. Det skal delast ur prisar for Årets ildsjel, Innsatspokal og Fair Play. Kandidatane er plukka ut og vi håpar det vert ei hyggeleg oppmuntring for desse. På Leikvoll var det stor dugnad den 18. oktober. Forutan rydding og vedlikehald så vart den nye tribunen montert. Det gjenstår noko arbeid med denne, men dette skal vera ferdig i god tid før neste sesong. Tribunen skal ha plass til 80 stk. Den SIDE 11 kosta ein del, men 30.000 i støtte frå SR-Bank hjelper godt på. Same dagen som det var dugnad på Leikvoll var det handballturnering i Hallen. Finnøy sitt lag i 9-årsklassen har knapt kome i gang med trening. Stor entusiasme og stor innsats kompanserte langt på veg for tynt treningsgrunnlag. Når dette vert skrive har laget

nettopp levert søknad om midler som deles ut i samband med SR-Bank sitt 175 års jubileum. Får vi støtte herifrå så vil Finnøy.I.L. starta med 3-er fotball som speles på små banar med vant, altså noko liknande ein ishockeybane. Dette er eit nytt og spennande prosjekt spesielt veleigna for smårollingar. Som leiar er det kjekt å sjå at aktiviteten er stor og det drives godt i alle ledd. Det er og lettare å vera leiar no når Jon Asgaut Flesjå har begynt i 20 prosent stilling som dagleg leiar. Erling Bleie

Jon Asgaut Flesjå er no dagleg leiar for FIL i 20 prosent stilling.

Kva om FIL hadde seld Grieg Seafood-laksen vår desse vekene: Nedre Mjølsnes - 4160 Finnøy - Tlf. Jarle 45 20 71 13

Nesheim, Sjernarøy

Ørelunden: Tomter og bustader til salgs!

Finnøy IL har fått 1.150 kg laks frå Grieg Seafood. FIL kan sjølv bestemma når på året me vil selja laksen. vDå får me 1150X kiloprisen som er den veka. På grafen under ser du kva FIL ville fått om me selde ein av desse vekene.

50000 kr

• Utsiktsbustad i sjøkanten • Mulighet for båtplass ved feltet

4 selde

37110

37110

31

36823

30

38467

41354

29

38180

47265

28

36098

48104

27

36800

46724

26

38594

42044

25

36857

37156

24

36926

40652

23

37306

41676

Veke

40675

30000 kr

42538

40000 kr

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Tlf. 982 91 531

32

OM BB ELEKTRO AS

Landsnes Bygg A/S

Tlf. 51 71 45 45

4160 Finnøy, tlf: 930 66 482 - 930 07 540

ELEKTROMONTØR ARBEIDSOPPGAVER

4174 Helgøysund Tlf. 51 71 05 31

4130 Hjelmeland Hjelmeland 51 75Telefon 44 00 51 75 44 00 LANDBRUK AS 4130Telefon ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Varierte arbeidsoppgaver innen prosjekt og service Mersalg og kundekontakt Serviceoppdrag og vedlikehold Feilsøking og Internkontroll for kunde

Tlf. 51 71 46 00

DITT MOBILE VERKSTED

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi ny medarbeider. Vi er et firma med engasjerte medarbeidere som - post@finnoybetong.no holder tilwww.finnoybetong.no i Finnøy Kommune.

ØNSKEDE EGENSKAPER

Fagbrev som elektriker gruppe L Førerkort bil, kl: B

Mob. 932 51 900

Yrkesstolthet Serviceinnstilt mot kunde og kolleger Selvstendig og pålitelig Firmabil Tillitsfull og engasjert For mer informasjon, ta kontakt med: Birger Bøe - Tlf. 95834349 eller epost: post@bbelektro.no Søknad med CV sendes til: BB Elektro AS ,4164 Fogn eller på epost Søknadsfrist 28.01.2013

Faks 51 71 39 89 Mobil 911 61 091 E-post: geir.landsnes@norgespost.no

BB ELEKTRO

A1

Plateskilt 3 x 1 m

B1

Banner 3 x 1 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Varland - 4164 Fogn

Tlf. 51 71 46 00

www.hjelmeland-sparebank.no www.hjelmeland-sparebank.no Behersker norsk Kontaktperson Bengt Nærland Olsen VI TILBYR Telefon: 99 26 26 26 / 51 71 02 02 Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Mail: bengt@hageoganlegg.com Gode pensjonsordninger

ALT INNEN ELEKTROINSTALLASON

Standard oppsett iht gjeldende profilhåndbok.

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY

4164 Fogn tlf. 51 71 08 04 mobil 958 34 349

INNØY BYGG 906 57 248 - 913 44 291

A2

Plateskilt 3 x 1 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

FINNØY TRELAST AS www.finnoytrelast.no Lokalavis for Finnøy kommune

A3

Plateskilt 2 x 1 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 41,52 cm Høyde B i Byggtorget 17,29 cm Høyde F i Finnøy 5,96 cm

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY www.finnoytrelast.no

HUSK EU-KONTROLL A4

Plateskilt 3 x 1,5 m

Diverse høydemål Høyde BT-firkant 62,28 cm Høyde B i Byggtorget 25,93 cm Høyde F i Finnøy 8,94 cm

Agromiljø

FINNØY TRELAST AS 4160 FINNØY www.finnoytrelast.no

Ansvarleg for FIL sida: Hjørdis Halleland Mikalsen VI REPARERER ALLE BILMERKER!

A5

Plateskilt 4 x 2 m

Filnytt november  
Advertisement