__MAIN_TEXT__

Page 1


Studiespesialisering

Byggfag

Naturbruk


‘’

Mine tre år på Øya var preget av et tett og trygt fellesskap. /Tora Wallentinsen


Studiespesialisering på Øya vgs. ønsker å besvare spørsmål ved å undersøke, besøke og utforske, eller ved å bygge, føle og teste! Hva med en kjapp tur til Tusenfryd for å kjenne G-kreftene i sving? En runde i klatreveggen for å teste moment, eller en tur ut i skogen for å se på tiurleiken? Hva er tiurleik forresten?

Elever på studiespesialisering kan velge å delta på KRIKaktiviteter i løpet av skoleuka. KRIK står for Kristen Idrettskontakt og har fokus på idrett og friluftsliv kombinert med kristen tro. KRIK: idrettsglede, trosglede, livsglede

Vårt tilbud: •

Vg1 Studiespesialisering

Vg1 Studiespesialisering og KRIK

Vg2 Realfag

Vg2 Realfag og KRIK

Vg3 Realfag

Vg3 Realfag og KRIK


‘’

Nye utfordringer hver dag - ingen skoledager er like. /Richard Mikalsen


På Vg1 Bygg– og anleggsteknikk får du grunnleggende kunnskap om bygg og anleggsfag. Gjennom allsidig praksis tilegner du deg gode ferdigheter og erfaringer. Dette året er «inngangsporten» til over 35 ulike yrker og et stort utvalg av studier på høgskoler og universitet. Vil du være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier? Ønsker du å sette synlige spor etter deg, som flotte bygg, veier, broer, uteområder og anlegg? Da kan dette være noe for deg.

Opplæringen fører fram mot enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse med muligheter for ekstra realfag.

Vårt tilbud: •

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Vg3 Påbygg


‘’

Faglige utfordringer og gode vennskap! /Ida Marie Brodal


På Naturbruk får du ferdigheter og kunnskaper om bruk av naturen. Undervisningen omfatter både vårt forhold til natur og miljø, stell av skog, planter og dyr samt bruk av ulike maskiner og utstyr. På naturbruk Vg1 og Vg2 kan du velge mellom fordypningene: Hund- og dyrepleie, Hestefag, Landbruk og Friluftsliv Adventure.

Opplæringen fører fram mot enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse med muligheter for ekstra realfag.

Vårt tilbud: •

Vg1 Naturbruk

Vg2 Landbruk og gartnernæring

Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

Vg3 Landbruk (agronom)


Yrkeskompetanse. Årlig sender Øya ut elever fra hestefaget, byggfaget og anleggsgartnerfaget til bedrifter for å ta fagbrev. Lærlinger fra Øya er ettertraktede! Etter fullført Vg3 Landbruk får du yrkeskompetansen «agronom» - helt uten lærlingetid.

Studiekompetanse. For å komme inn på høyskole eller universitet kreves det studiekompetanse, noe du kan få etter tre år på Øya - uansett hvilket studieløp du velger.

Realfag. Uavhengig av om du velger naturbruk, byggfag eller studiespesialisering får du på Øya mulighet til å ta ekstra realfagspoeng (spesiell studiekompetanse). Du kan med andre ord legge et godt grunnlag før eksempelvis veterinær-, ingeniør- eller økonomistudiet.

Våre ekstra realfag: •

Full fordypning innen matematikk (T1, S1, S2, R1, R2)

Full fordypning innen kjemi (K1, K2)

Full fordypning innen biologi (B1, B2)

Full fordypning innen fysikk (F1, F2)


Profile for Øya videregående skole

Skolekatalog  

Øya videregående skole 17/18

Skolekatalog  

Øya videregående skole 17/18

Profile for oyavgs