Øyabuen - avis for Hundvåg kommunedel, Stavanger

Page 1

AVI S

F O R

HUN DVÅ G

K O M M UN EDEL

N R. 1

F EB RUA R

2020

1 8.

Å R G.

Her er noe av det du finner i avisa denne gang:

land er ansatt Ann Therese Mad e frivillign ny som leder av de ne dvåg. Stikk gjer sentralen på Hun yahuset. Ø innom henne på

sen er den nye sPå Erik Johannes åg kommunedel lederen av Hundv ne ut og treffe gjer utvalg. Han vil delen. by i e rn innbygge

Trafikkvakter fra Lions har siden nyttår gjort skoleveien tryggere for mange skoleelever i bydelen.

ndyklubb vil Hundvåg Inneba flere spillere. g gjerne ha med se e jenter i tt Særlig gjelder de alderen 13-15 år.

trives på hundeHunden Santos eset — men vil marka på Lundsn ke med! le gjerne ha flere å


Nytt år, ny kommune og nytt navn på bydelsutvalget

LE D ER

Lederen skrives på omgang av Kommunedelsutvalgets medlemmer, denne gang av Morten Malmin, FNB, nestleder i utvalget.

Sammensetningen av utvalget ble endret etter valget. Noen medlemmer fortsetter, noen gikk ut, og noen er helt nye. I tillegg er det blitt endring av både leder (AP) og nestleder (FNB). Som et resultat av kommunesammenslåingen som trådte i kraft 01.01.20, endres navnet på utvalget fra Hundvåg bydelsutvalg til Hundvåg kommunedelsutvalg. RYFAST Det er gledelig å se at dette flotte anlegget nå er åpnet. Det som er mindre gledelig, er signalene om Hundvågtunnelen ikke åpner før i mars måned, samt den markante økningen av trafikk som er her ute. Vi er som bydel fremdeles veldig sårbare for større hendelser i trafikken og det kaos det kan medføre. Det registreres at Statens Vegvesen har kommet med informasjon/ svar via oppslag i bla Stavanger Aftenblad, men dette er informasjon vi ikke synes er god nok. Et samlet utvalg var på møtet som ble avholdt 22.01.20, enige i at vi skal jobbe videre med dette, for å svar som er tilfredsstillende, samt at vi vil be om at det sees på løsninger som bedrer sikkerheten for de myke trafikanter. BOM PÅ BYBRUA Den evige kampen om bommen her ser ikke ut til å ende. I den nye avtalen er det vedtatt at innkrevningsretningen skal snus, og det er flere ganger stilt spørsmål om når, og om dette var noe som kom til å skje i sammenheng med fjerningen av rushtidsavgiften 10.02.20. Siste informasjon ble framlagt som svar på spørsmål i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) i møte avholdt 23.01.20.

Saksframlegg

Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Planlagt behandling i følgende utvalg:

Sak nr.:

Utvalg for by- og samfunnsutvikling

3/20

Møtedato: 23.01.2020

14.01.2020 20/01045-3 Deres ref

Votering: På sakslisten

Spørsmål og svar UBS 23.01.2020 - Bomstasjon på Bybrua

DET SKJER PÅ ØYANE!

T ips om ting som skjer på skole , barnehager , foreninger / organisasjoner ... ØYANE PENSJONISTKLUBB

Ø YA N E S Y K E H J E M K A F É

Da møtes vi mlm 50 og 60 medlemmer, til sang og dans, litt underholdning og en kaffitår, smørbrød og kaker. Vi avslutter med åresalg og trekning av mange fine gevinster. Et par ganger i året reiser vi på dagsturer.

ONSDAGSKAFÉ FEBRUAR/MARS: 5/2 kl. 11.30: Bingo __________________________

Har du passert 60 og har ønske om å treffe andre unge og livsglade pensjonister, er du hjertelig velkommen til Øyahuset 3. torsdag i hver måned – kl. 18.00

Vi har det kjempemoro! Stikk innom Øyahuset og besøk oss på vårt neste møte. Vi er sikker på at du vil trives sammen med oss!! VELKOMMEN! Pensjonistklubben har også en trivelig dameklubb hver mandag 9.30-11.30. Da er det mye sang, opplesing, kaffe og bingo, og ikke minst hyggelig snakk med “naboer”, venner og kjente. Hjertelig velkommen.

ØYAHUSET HUSER AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER OG MANGE ULIKE INTERESSER

Gratis utleie av lokaler – for alle organisasjoner. Andre brukere/aktiviteter er f.eks. Hagelaget, damekor, Rotary, pensjonistforeningen, speideren, teatergruppe, bandøving, gitarkurs, revygruppe, salsakurs, Karateklubben, Grethe Roede-kurs, Rogalandsringen, Folkedanslaget, Mothers & Toddlers, Natteravner, Glamix (kor for alle), Stavanger KF (tidl. Husmorlaget), Kurdisk forening og Litauisk forening. TA E N T U R I N N O M O G F I N N N O E S O M PA S S E R D E G !

KVINNE- OG FAMILIEFORBUNDET

møtes 2. onsdag i måneden på Øyahuset. Nye medlemmer er hjertelig velkomne! Kontakt: Ingunn Thorsen, Tlf: 40493578 / ingunn.thorsen@online.no

LIKER DU Å SYNGE?

Svar ved avdeling for byutvikling:

Hundvåg kirke har kor for flere aldersgrupper: Babysang og Knøttesang for de minste, barnekoret Chupa Chups (3-6 år), Hundvåg Soul Kids (fra 1.-4. klasse), Hundvåg Soul Children (5.-8. klasse), Hundvåg Soul Teens fra 9. klasse-3.vgs og Hundvåg Kantori og Gospelkoret Joyful for de voksne. Ta gjerne kontakt med kirken, eller se på www.kirken.stavanger.no/hundvag for mer info.

Rushtidsavgiften vil bli fjernet 10. februar, som er en første del av justert bompengeopplegg på Nord-Jæren.

STAVANGER DAMEKOR

Spørsmål: Frode Myrhol (FNB) fremmet følgende spørsmål i utvalg for by- og samfunnsutvikling:

«Det har blitt vedtatt i den nye byvekstavtalen at innkrevingsretningen i bomstasjonen på Bybrua skal snus. Når kan vi forvente at dette blir gjort? Er det nok å justere kamera og sensorer på den nåværende bomstasjonen eller må der opp en ny bomstasjon på andre siden av Bybrua med egen byggesak?»

Statens vegvesen svarer følgende: Vegvesenet jobber nå, i samarbeid med Ferde, med å følge opp det lokale vedtaket om å snu innkrevingsretningen på Bybrua slik at denne endringen iverksettes så raskt som mulig. Endringen som er vedtatt betyr at portalen må flyttes, som igjen innebærer at det må bygges et nytt fundament, utstyr må monteres på nytt, og det må gjennomføres en etterfølgende testing. Vi vil komme tilbake til en framdriftsplan for dette arbeidet. Det vil være nødvendig å behandle dette som en byggesak

Det jobbes videre med denne saken, og så snart mer info foreligger, vil dette bli videreformidlet. Følg oss gjerne på Facebook, for å få med deg oppdateringer som gjelder bydelen vår: Søk oss opp: Hundvåg Kommunedelsutvalg Morten Malmin (FNB) Nestleder, Hundvåg Kommunedelsutvalg

har øvelse hver tirsdag 19-21 på Øyahuset. Nye medlemmer ønskes i alle stemmer. Ta gjerne turen innom på neste øvelse eller ta kontakt for info. Ingunn, 908 20 371 eller Tordis, 415 58 497

SUPERLAG I HÅNDBALL

Hver mandag kl. 18-19 samles barn og ungdom til et nytt superlag i håndball. Treningen er i Hundvåghallen, og dette er et tilbud til barn og unge med ulike funksjonsvansker. For mer info — ta gjerne kontakt på telefon 408 61 302 eller mail post@hundvaag-haandball.no

ÅPEN KAFÉ HVER ONSDAG KL. 10.30-14.00 To-retters middag inkl. kaffe kr 110,Middagsservering fra ca 12.30.

12/2 kl.11.30: __________________________ Husorkesteret spiller til sang og dans 19/2 kl. 11.30: __________________________ Musikk (artist ikke på plass ennå) 26/2 kl.12.00: «Viser av eldre årgang» Leif Inge Thormodsæter __________________________

4/3 kl. 11.30: Bingo __________________________ 11/3 kl. 11.30: __________________________ Husorkesteret spiller til sang og dans 18/3 kl. 11.30: Bybergs Trio __________________________

25/3 kl.10.30-14.00: Senior shop: klær for dame- og herre ______________________________________

SETT

X

I KALENDEREN:

11/2 kl. 11.30: Sanggleder, sanger fra bedehuset __________________________

24/2 kl. 17.00: Bingo __________________________

30/3 kl. 17.00: Bingo __________________________ Program legges også ut på sykehjemmets nettside: www.oyane-sykehjem.no TRANSPORT: Takket være frivillige sjåfører tilbys skyss til og fra kafeen med sykehjemmets minibuss. Pris kr. 20,- t/r. Start fra Hundvågsenterets hovedinngang (vis-a-vis Hundvåg Hobby) kl. 10.15. Retur ca. 13.45 Kjører også til Buøy og Ormøy etter avtale, tlf 51 85 69 20.

HUNDVÅG FRIVILLIGSENTRAL holder til på Hundvåg bydelshus — Øyahuset. Daglig leder — Ann Therese Madland — har kontortid mandag-fredag. Ta gjerne turen innom, eller ta kontakt på telefon eller mail. Tlf: 992 90 718 Mail: ann.therese.madland@stavanger. kommune.no www.hundvag.frivilligsentral.no

SAVNER DU INFORMASJON OM DIN KLUBB/FORENING? Informasjon her på siden og også større annonser for arrangement av lokale foreninger på Hundvåg er vanligvis gratis. Ta gjerne kontakt på tlf 951 64 551, på mail oyabuen@online.no eller med melding på facebook.

FOLKEAKADEMIET ØYANE inviterer til arr. innen sang- og musikk, litteratur, underholdning og foredrag, kåserier, debatt mm på Øyahuset. Følg gjerne folkeakademietoyane på FB for nye arr.

BUØY OG HUNDVÅG HAGELAG inviterer deg til sine møter på Øyahuset (bydelshuset): Følg gjerne Buøy-Hundvåg hagelag på Facebook for informasjon om neste arrangement.


KALVØY

MANDAG 17. FEBR. KL. 19

Hageselskapet Buøy-Hundvåg

Inviterer til årsmøte 11. februar kl 19.00 Tema: Kompost v/Knud Lunde

Lengst øst i Stavanger kommune ligger Kalvøy, som tilhører Storhaug bydel. Øya har vært i privat eie siden 1882 og det har vært drevet jordbruk, fiske og gartneridrift helt opp til 2010. Dagens eier er Alf Middelthon som driver litt gårdsbruk i tillegg til «Kalvøy Maritime Park». Jorunn og Bjarne Middelthon har i 2020 bodd sammen på øya i 49 år. Bjarne er født der. Mandag 17. februar kommer han til Øyahuset for å fortelle om øyas historie.

Det blir samme kveld avholdt ÅRSMØTE. Årsmøtesaker er : 1. Kort orientering om de siste års drift og lagets økonomi ved interimstyret. 2. Valg (alle representanter er klar på forhånd). 3. Kontingent. Interimstyret har foreslått at kontingenten holdes på

kr. 200 for enkeltmedlem og 260 for par/husstand.

Alle ønskes velkommen til møtet som holdes i storsalen på Øyahuset. Gratis inngang. Følg oss gjerne på Facebook: @hundvaagogoyanehistorielag

“Vil du ha lokale kaféer og butikker i morgen, så husk å bruke dem idag!” Øyahuset er en møteplass for meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen, og har vært det siden 1982. Her møtes folk på tvers av alle generasjoner. Vi tilbyr utleie av lokaler til foreninger, organisasjoner, lag, barnebursdager, familieselskap og mer. Via stavanger.kommune.no eller Facebook.com/Øyahuset kan alle sjekke ledige timer i kalenderen selv og sende søknad om leie av valgt lokale på valgt dato. For andre spørsmål og informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

HUNDVÅGDAGEN er det største familiearrangementet i bydelen, og arrangørene håper øyabuene setter av årets dato allerede nå! Har du noe å bidra med? Idéer? Tilbakemeldinger? Ta gjerne kontakt med Øyahuset – Hundvåg bydelshus.

6.6.

2020

Hundvåg kommunedelsutvalg representerer Hundvåg, Grasholmen, Sølyst, Engøy, Buøy, Bjørnøy, Roaldsøy, Ormøy og Steinsøy pluss noen mindre øyer, holmer og skjær. Utvalgets møter er åpne for publikum og presse. Medlemmene i kommunedelsutvalget vil gjerne være i dialog med kommunedelens beboere om saker som angår kommunedelen, og inviterer til “Åpen halvtime” i forkant av møtene — der enkeltpersoner og andre er velkommen til å møte opp og legge fram sin sak. Alle møtene holdes på Øyahuset kl. 19. Planlagte møter 2020: 21.2., 3.3., 21.4., 26.5., 1.9., 13.10., 10.11, 8.12. http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/Details/275891

Øyabuen bydelsavis gis ut i samarbeid med Hundvåg kommunedelsutvalg og handelsstanden på Hundvåg, og distribueres til alle husstander i kommunedelen som ikke har reservert seg mot gratisaviser. Opplag: 4600. Distr.: Aftenbladet Distribusjon Ansvar for annonser, layout, tekst, foto og innhold: B. Voll, tlf.: 951 64 551, mail: oyabuen@online.no, www.oyabuen.no/Aviser.html – facebook.com/oyabuen Planlagte utgivelser 2020: uke 6, 14, 22, 36, 44, 50. Frist for annonser & tips til nr. 2-2019: 16.3.2020.

Det blir også åresalg, kaffi og noe å bite i.

Velkommen til alle!

Stavanger Damekor

ønsker igjen velkommen til «Syng med oss»-kveld med noe attåt — på Hundvåg bydelshus Øyahuset tirsdag 10. mars kl. 19.00 Det blir allsang, korsang, utlodning, kaffe og kaker. Inngang kr. 100,Velkommen til en koselig kveld!

Depresjonen spør ikke, den kommer!

«Lik» Øyabuen på Facebook – og kom gjerne med forslag til hva vi skal skrive om! facebook.com/oyabuen

VÆ R SYN LI G I M Ø R KET. BRUK R E FLE KS!

Målfrid J. Frahm Jensen er utdannet hjelpepleier, og arbeidet tidligere som erfaringskonsulent ved SUS (2009-15). Hun er også foredragsholder, forfatter og skribent, har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helsefeltet. Nå er hun redaktør for og forfatter av boken «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten». I 2015 ble hun tildelt både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid i psykisk helsefeltet. Vi har invitert henne til å holde foredrag om depresjon og selvmord. Depresjon er krevende for den som sliter med den, men også for dem som står en nær. Hvordan være en best mulig pårørende? Å leve med depresjon er et slit. Angst, søvnløshet og selvmordstanker følger ofte med, sier Målfrid, som selv sliter med tilbakevendende depresjoner. Hun sier også at selv om alt føles mørkt, så finnes det håp. Hun skal gi oss innblikk i noen av depresjonens utfordringer. Vel møtt.

Tors 27. februar kl. 19

på Hundvåg bydelshus - Øyahuset Inngang: kr. 100,- Be leltearl emse kdoVnItPaPnSt @folkeakademietoyane

for deg mellom 13 og 18

HUNDVÅG FRITIDSKLUBB Åpningstider:

På Facebook?

Stiftet 1983

Tirsdag&torsdag: 18.00 - 21.30 Fredag: (partallsuker) 18.00 - 22.30 søndag: (oddetallsuker) 17.00 - 21.00

facebook.com/hundvaagfritidsklubb

Naprapat1 avd. Hundvåg

Din lokale naprapatklinikk — midt i

Hundvågkrossen! Kom til oss med dine akutte og langvarige plager. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller for timebestilling:

415 09 301

eller mail: katrine@naprapat1.no

Trening på Øyahuset TIRSDAGER 09:00 Gladtrimmen – Lodvard 10:10 Gladtrimmen - Lodvard ONSDAGER 09:30 Sirkeltrening - Magne TORSDAGER 09:00 Ashtanga yoga nybegynner Anne Elin 10:00 Styrketrening - Anne Elin For mer informasjon ring 51564330 eller se www.skipper-worse.no.

VELKOMMEN!


Hundvåg kommunedelsutvalgs møte 22. januar SAKER: 1/20 Godkjenning av møteprotokoll Hundvåg kommunedelsutvalg Godkjent

en person fra opposisjonen. Leder sjekker om det kan være tre fra KDU i referansegruppa.

2/20 Nærdemokrati i den nye kommunen — KDU’s rolle og ansvar Tatt til orientering

• I forbindelse med den forsinkede åpningen av Hundvågtunnelen, har kommunedelsutvalget invitert Statens vegvesen v/Prosjektlederen med sitt team til et møte på Øyahuset 29. januar 2020 kl.18.00 hvor det ønskes å få klarhet i følgende punkter: • Når ble det forsinkede arbeidet identifisert • Hva er grunnen til forsinkelsen • Tiltak for å begrense lengden • Hva er risikoen for at det blir ytterligere forsinkelser etter mars • Hva mitigerende tiltak for å redusere forsinkelsesrisiko

3/20 Kommunedelsutvalgenes ryddeaksjon 2020 - valg av koordinator HKU’s enstemmige vedtak: Kristine B Bjerkestrand 4/20 Valg av TV-aksjonsansvarlig i kommunedelsutvalgene 2020 HKU’s enstemmige vedtak: Kari Raustein og Hege Røgenes. 5/20 Årsmelding Hundvåg bydelsutvalg 2019. Tatt til orientering SPØRSMÅL: 1/20 Ihht reglementets §14 stilte Pål Erik Johannessen (Ap) følgende spørsmål: Hundvåg kommunedelsutvalg ber om en gjennomgang av offentlige kaier i kommunedelen; herunder er det ønskelig å få informasjon om følgende punkter: • Status i dag • Bruksrett • Planer fremover • Saker allerede under behandling. Spørsmålet besvares til neste møte. EVENTUELT: • I forbindelse med saken om tilskuddsmidler som kommer to ganger i året, velger KDU disse til å gjennomgå søknadene før møtet: Leder, nestleder, samt Hilde Karlsen, og Birgitte Kvanåli. • Leder og nestleder av KDU er invitert til å være med i Hundvåg frivilligsentrals referanse-gruppe. Det kom inn ønske om at gruppa bør inkludere

Er norske politikere imot den barmhjertige samaritan? Hundvåg kirke inviterer til temakveld om vårt ansvar for papirløse, ureturnerbare flyktninger. Tirsdag 11. februar kl 19.00-20.15 i Hundvåg kirke. Inngang kr. 100,Inngang kr. 100,- Billetter i salg på menighetens kontor (hundvag.menighet.stavanger@ kirken.no)

SAMTALE: Nylig ble Arne Viste dømt for å ha gitt arbeid til papirløse. Han og traumepsykiater Jone Schanche Olsen vil fortelle hvilke skjebner det er snakk om. DUELL: Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen og Jon Helgheim, stortingsrepresentant (Frp). Hvorfor skal det være ulovlig å hjelpe noen av de aller svakeste i Norge? DEBATT: Er det vilje til å endre lovverket? Debattleder: Kristin Aalen Panel: Per Olaf Lundteigen, SP; Geir Toskedal, KrF; Sylo Taraku, AP; Eirik Faret Sakariassen, SV. Musikalsk innslag ved Helge Anglevik og Janne Kristine Haukelid Berge.

Hold varmen i vinter!

STOR UTSTILLING AV

VARMEPUMPER

Medlemmer i Hundvåg kommunedelsutvalg i perioden 2019-2023: AP: Pål Erik Johannessen (leder), Olaug Tveit Pedersen og Astrid Solli FNB: Morten Malmin, FNB (nestleder) og Henning Røgenes Rødt: Henning Ulseth Høyre: Hilde Karlsen, Helge Gabrielsen og Kari Raustein FrP: Bjarne Lunde og Birgitte Kvanåli Utvalgets møter er åpne for publikum og presse. Medlemmene vil gjerne være i dialog med beboere om saker som angår kommunedelen, og inviterer til “Åpen halvtime” i forkant av møtene — der enkeltpersoner og andre er velkommen til å møte opp og legge fram sin sak. Møtene holdes på Øyahuset kl. 19. Planlagte møter 2020: 3.3., 21.4., 26.5., 1.9., 13.10., 10.11, 8.12. http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/ Details/275891

Podcast om skole Smart TV – med godforeldre! bildekvalitet for engasjerte

Kilde: Kommunalt foreldreutvalg Stavanger

Det finnes mange gode podcast om skole som både er pedagogiske og lærerike. Her har Kommunalt foreldreutvalg Stavanger laget en oversikt for foreldre, lærere og andre som er opptatt av skole og barns utvikling. Lærerrommet: En podcast fra Utdanningsforbundet som tar opp ulike tema fra hele utdanningsfeltet, sammen med forskere, lærere, ledere, politikere — eller andre fagpersoner.

Inkluderingspodden: Fra Statped

omLED temaer 43” TVinnenfor det spesialpedagogiske feltet. Tar opp tilrette43VLX6950BP lagt opplæring for barn og voksne • 4K medLED ulike smart-TV vansker og fokuserer på å være annerledes, men samtidig om å • HDR og god bildekvalitet være som alle andre. • Innebygd WiFi

Storefri: En podcast fra magasinet Utdanning hvor det snakkes om hvordan de voksne har det i skolen og barnehagen. La stå!: En podcast fra GAN Aschehoug om det å lære mer, utvikle seg selv og finne nye innfallsvinkler og inspirasjon til å skape magi i klasserommet.

3499

PÅDDKAST: Fra Dysleksi Norge om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mål om å vise hvordan lærevansker kan oppleves for ulike mennesker: Lærere, foreldre, ungdom.

Rekk opp hånda!: Podcast hvor du kan være flue på veggen i et lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Fortell meg om!: I samarbeid med Deichman, laget til nysgjerrige barn. Svarer på spørsmål som barn lurer på.

www.powerjorpeland.no

15.999 Fra

GULV- OG VEGGMODELLER Ferdig montert Tlf. 51 74 88 44 - For gratis befaring og pristilbud!

Jørpeland


Trafikkvakter fra Lions trygger skoleveien Den siste måneden har medlemmer fra Øyane Lions vært på plass på noen av de mest utsatte plassene langs hovedveien mellom Ryfylke-tunnelen og bybrua. Nå er åpningen av Hundvågtunnelen utsatt — og Lions har sagt seg villige til å fortsette vakten fram til vinterferien. det er også noen som tar seg fri fra jobb i morgentimene for å kunne bidra. TIlbakemeldingene tyder på at tiltaket har hatt god effekt, og at vaktene med refleksvester gjør at farten senkes for de aller fleste. At det har blitt betydelig mer trafikk enn tidligere er det ingen tvil om, men det ser likevel ut til at trafikken flyter bedre enn fryktet.

Lars Einar Østerbø (over) har den siste måneden hatt sin faste plass ved den såkalte “Sevland-rundkjøringen”, ved innkjøringen til Buøy Ring. Han er pensjonist, og har stått mandag til fredag hver uke. Det samme har Tor Magne Nilsen (øverst), som har hatt sin plass i andre enden av Buøy Ring — og Jostein Hegreberg (til høyre) som står ved undergangen nedenfor Buøy skole. Alle tre synes trafikkavviklingen har gått greit, og både biler og fotgjengere har oppført seg bra. Statens Vegvesen vil fortsette ordningen, og Lions-klubben har sagt seg villige til å fortsette vaktene fram til vinterferien.

Mange ble bekymret for trafikksikkerheten da det ble klart at all trafikk til og fra Ryfylke ville gå gjennom Hundvåg bydel de første månedene av 2020. Særlig gjaldt dette der hovedveien går forbi to av barneskolene — nemlig Skeie og Buøy skole. Både foreldre til barneskoleelever og skolene selv tok da kontakt med Statens Vegvesen. Vegvesenet tok kontakt med Øyane Lions, som sa seg villige til å ta oppdraget som trafikkvakter i morgentimene når elevene starter skoledagen. Jostein Hegreberg fra Lions forteller at de er 12-13 stk som skifter på å være vakter, som fordeler seg på syv trafikkoverganger. Noen står hver dag, mens andre står enkelte dager, eller er reserve. Flere av de som er med er pensjonister, men

Rektor ved Buøy skole, Nina E. Grødem, sier at skolen er glad for trafikkvaktene som bidrar til økt trygghet for elevene. For å få best mulig plassering av vaktene, har det også vært noen justeringer etterhvert. — Det er klart mest trafikk om morgenen, fortsetter Grødem, og vi på skolen prøver også å følge med på trafikkbildet. Det synes som om bilistene utover dagen både har større fart enn før og er flere, og dette bekymrer oss noe. Skolen håper at trafikkvaktene vil fortsette helt til tunnelen åpner, og krysser fingrene for at alt går bra. Ved Buøy skole er det viktig at foreldre som kjører barn til skolen

setter disse av på andre siden av veien, på “Rosenbergsiden”, der det er en avkjørsel — og at elevene så bruker undergangen mot skolen. — Dette gjør nesten alle nå, sier Hegreberg. — Til og med Rosenbergarbeiderne som kommer med buss fra byen har vi fått til å bruke denne. Ved Skeie skole er rektor Kathrine Erga også glad for trafikkvaktene, og håper at de fortsetter, men hun synes trafikkavviklingen heldigvis har gått bedre enn ventet. Og også fra foreldre kommer det positive tilbakemeldinger. Mange uttrykker at de er takknemlige for ordningen, og Jostein Hegreberg, får til og med servert varm kaffe av fornøyde foreldre. Tor Magne Nilsen og Lars Einar Østerbø forteller også om gode tilbakemeldinger og blide folk i morgenrushet. Når Hundvågtunnelen åpner og trafikken forhåpentligvis minker, er det likevel viktig at fotgjengerne fortsetter gode vaner, både med å ha refleks så lenge det er mørkt om morgenen, og å bruke fotgjengerfelt og underganger.


CATERING, MAT OG EVENTS FRA MORTEN & HEIDI!

SKJÆRGÅRDS CHARTER & CATERING AS www.skcc.no

Engøyklubben 8a 4077 Hundvåg

Tlf: 47 30 84 93 Epost: post@skcc.no


– Stopp meg og si hei! Her er en nye lederen av Kommunedelsutvalget — tidligere bydelsutvalget. Pål Erik Johannessen er født og oppvokst på Hundvåg, og grunnen til at han begynte med politikk var nettopp engasjement for Hundvåg bydel, forteller han. Mange kjenner Pål Erik allerede, ikke minst etter at han de 10 siste årene har vært med i styre og stell i Hundvåg fotballklubb — nå Hundvåg idrettslag. — Det ligger nesten i sjelen min, sier han, etter at jeg har spilt fotball og håndball der i oppveksten og hele familien har vært aktive i og for idrettslaget. Derfor har det vært en selvfølge for meg å bidra nå som jeg har unger selv som ønsker å drive med idrett. I klubben har han vært en av lederne som har tenkt nye tanker og idéer for å inkludere alle i idretten. Nå ønsker han å ha en mye mindre rolle i klubben — og ønsker spesielt å arbeide for tilbud til bydelens unge både i og utenfor idretten. Han representerer Arbeiderpartiet, men forteller at han bare har vært politisk aktiv i underkant av et par år. Likevel føler han at han lenge har hatt en sosialdemokrat i magen, og følt et samfunnsansvar, så da klubb- og partikollega Frode Berge oppfordret ham til å bli med i politikken, var han ikke så vanskelig å be. — Jeg brenner for mangfold, og for å få alle med, og det er noe av det jeg håper å bidra til i kommunedelsutvalget, sier han, og legger ikke skjul på at det var nettopp og bli leder her som var målet. — Jeg er ikke så kjent med forholdene inne i byen, men bydelen kjenner jeg godt. Her kan folk komme til meg og snakke om hva som helst. Jeg oppfordrer alle som ønsker å snakke med meg til å stoppe meg og si hei.

Videre skryter han av avgående leder for bydelsutvalget, Egil Olsen. — Egil har gjort en kjempejobb i mange år. Ingen tvil om det. Men nå kommer jeg til å gjøre dette på min måte. Jeg innser at jeg nok kommer til å gå på en del “smeller” eller “landminer”, men har likevel tro på at det skal gå bra.

Jeg brenner for bydelen, og særlig for et godt ungdomstilbud.

Av saker han er opptatt av i tiden framover, nevner han det stadige behovet for flere plasser å drive idrett. Flere idrettsgrener sliter med mangel på hallplass.

Videre er sikring av arbeidsplassene på Rosenberg en viktig sak. Arbeidsplassene må ivaretas, og det er derfor Rosenberg som må få legge premisser for bruken av tomten rundt bedriften. — I bydelen finnes det mange organisasjoner som jobber godt, men disse kan vi ikke ta for gitt, fortsetter Pål Erik Johannessen. — Det er viktig å bygge opp om og legge forholdene til rette for disse. Det gjelder for eksempel ungdomsklubben på Øyahuset, som har mange gode, varierte tilbud til ungdommen.

Pål Erik Johannessen er født og oppvokst på Hundvåg. Idag bor han her med kone og to sønner.

— Jeg ønsker å snu litt på måten kommunedelsutvalget jobber, og vil prioritere det å være ute og snakke med folk. Kommunedelsutvalget ønsker derfor å bli invitert til møter i de ulike organisasjonene. I tillegg kan jeg tenke meg å arrangere fellesmøter der representanter fra foreninger og organisasjoner kan komme for å møte og bli kjent både med hverandre og med representanter for kommunedelsutvalget. På denne måten er ønsket å løfte bydelen og tilbudet som gis til innbyggerne her. Folk skal trives og ha det bra — og også på grunn av dette ha lyst til å framsnakke Hundvåg. — Som tidligere nevnt er det spesielt det å arbeide for ungdommen som ligger mitt hjerte nærmest. Og i den forbindelse har jeg et personlig ønske om å opprette et eget kommunedelsutvalg for ungdom. Jeg har allerede snakket om dette med ungdomspolitikere både fra Høyre og Arbeiderpartiet som bor her, og som har uttrykt ønske om å bli med på å etablere og lede et slikt utvalg. — Det blir spennende å se hva vi kan få til, og jeg gleder meg til å ta fatt, avslutter Pål Erik Johannessen.


ANNONSE ANNONSE

De ansatte på Power Jørpeland er alltid klar for å hjelpe kundene. Knut Ivar (f.v.), Jose, Maren, Kenneth, Jostein, Roar, Kristoffer, Eivind, Daniel, Linette og Petter

Leverer og monterer alt fra TV-er til varmepumper Power Jørpeland har et stort utvalg av elektronikk, mobiler og hvitevarer, og i tillegg selger og monterer de varmepumper, robotplenklippere og solskjerming.

Butikken på Skallstøperiet er stor og luftig, og er fylt med alt fra mobiler og PC-er med tilbehør til hvitevarer, TV-er og et stort utvalg av ulike elektriske varer. Også det romslige lageret i det 1400 kvadratmeter store lokalet er fylt med populære produkter. – Vi har et stort lager med plass til mye varer. Stadig kommer det kunder fra Stavanger og Jæren som har bestilt varer via Click & Collect på Power sine nettsider, forteller daglig leder Petter Frøiland, Selv om de fleste lokale kundene kommer innom, er det en del som velger å handle på nettet for så å hente varene i butikken. – Det fungerer helt fint. Kundene støtter den lokale butikken, og de får den samme servicen og garantien når de henter varen, utdyper den daglige lederen som eier butikken sammen med blant andre Roar Karlsen og Jostein Kalviksnes. De tre kollegaene har lang erfaring innen bransjen. Jostein begynte på verkstedet til Pedersen Radio & TV i 1977, og ni år senere ble han kollega med Roar. Petter har drevet elektrobutikk siden 2004. I 2012 slo de seg sammen, flyttet til Skallstøperiet med stor parkeringsplass like utenfor og ble en del av Power-kjeden.

Butikken er godt etablert på Jørpeland, og har hatt overskudd i alle år.

leverandører. Det utvidede sortimentet er å finne på nettsiden powerjorpeland.no.

SELGER VARMEPUMPER På Power Jørpeland selges det mest av hvitevarer, TV-er, PC-er og mobiler. – Vi prøver alltid å ha inne det aller siste og det meste av varene på lager, men skulle vi mangle noe så skaffer vi det, forteller den daglige lederen. Butikken monterer paraboler og leverer TV-tjenester fra Canal Digital og RiksTV, samt har et eget supportsenter med ansatte som er spesialister innen data og mobil. – Vi hjelper blant annet kunder som har glemt koden på mobilen eller fått virus på maskinen. Her kalibrerer vi også TV-er, slik at kunden får det optimale bildet på sin nye investering, forklarer Petter. Det er ikke vanlig at Power-butikker har varmepumper i sortimentet, men butikken på Jørpeland har også et stort utvalg fra kjente merkevarer som Mitsubishi, Daikin, Fujitsu og Panasonic. – Vi har gratis befaring, og egne ansatte som monterer og har service på varmepumpene, forteller Petter. – Vi har et godt samarbeid med lokale elektro- og byggefirma, men det er også mange privatpersoner som benytter seg av tilbudet. Dette er et satsingsområdet, og vi har ambisjoner om enda flere kunder når Ryfast åpner, legger han til. Butikken selger og monterer også robotplenklippere fra Gardena, samt samarbeider med FJ Klima og skreddersyr markiser og screen fra anerkjente

EGEN SJÅFØR SOM LEVERER Fem dager i uken leverer sjåføren Jose varer i Strand og Forsand, og hver torsdag tar han turen til Hjelmeland. – Dersom kunden ønsker det, setter vi varene på plass og tar med oss de gamle produktene, forteller Petter. – Når Ryfast åpner vurderer vi å ha en egen leveringsdag til Hundvåg, understreker han. De 15 ansatte er opptatt av å yte god kundeservice, og, som alle andre Power-butikker, har de fokus på at produktene har riktig pris. – Kunden er alltid i fokus. Vi skal alltid være blide og imøtekommende, og gi dem en god opplevelse. Vi skal strebe etter å være best på både service og pris, understreker Petter.

Tlf. 51 74 88 44 Åpent: Ukedager 10-18 • Lørdager 10-15


ANNONSE ANNONSE

r.

Roar (t.v.) og Petter viser fram veggen som har et stort utvalg av varmepumper.

Eivind jobber i verkstedet, mens Jose leverer varer.

Jan er én av de ansatte som monterer varmepumper.

Knut Ivar (t.h) er salgsleder på Tele. Her er han sammen med Daniel, som er salgsleder på Data.


38 butikker og serveringssteder 3 timer gratis parkering

-25%

På en valgfri ordinær vare * gjelder ikke 2019/2020 titler, fagbøker og allerede nedsatte varer. Vis denne kupongen i kassen for å benytte deg av tilbudet. Gyldig t.o.m 29.02.20.

-25%

På en valgfri ordinær vare Vis denne kupongen i kassen for å benytte deg av tilbudet. Gyldig t.o.m 29.02.20.

-25%

På ett valgfritt par sko Gjelder ordinære varer. Vis denne kupongen i kassen for å benytte deg av tilbudet. Gyldig t.o.m 29.02.20.


Ann Therese er klar – er du? Nå er Ann Therese Madland på plass på eget kontor på Øyahuset. Her tar hun imot alle tips om aktiviteter som kan organiseres av den nye “Hundvåg frivilligsentral”, der hun nylig er ansatt som leder. Har du en god idé, eller har noe du lurer på om tilbudet, er du velkommen innom kontoret. Du kan også ta kontakt på facebook, telefon eller mail. Dette kan bli bra, men for at det skal fungere, er hun også avhengig av at alle som kan tenke seg å bidra med hjelp eller aktiviteter for andre, tar kontakt med henne. Tiltak skal skje på bakgrunn av behov og ønsker i kommunedelen. Hun vil også gjerne ha kontakt med alle organisasjoner og grupper som allerede finnes i bydelen, eller kommunedelen som det nå heter, for å samarbeide med disse. — Den nye frivilligsentralen skal ta utgangspunkt i de aktørene og de frivillige som allerede finnes, sier Ann Therese, men understreker at sentralen skal være et bindeledd og supplement og ikke en konkurrent til de eksisterende tilbudene. — Hundvåg frivilligsentral kan hjelpe til med å med å koordinere det frivillige arbeidet i kommunedelen, hjelpe til med å finne ledige gratis lokaler til lag og foreninger, samt hjelpe til med veiledning og søknader til ulike tilskuddsordninger.

Kommunen tilbyr også ulike gratis kurs for frivillige lag og organisasjoner. Følg med på nettsiden eller facebook der informasjon om dette legges ut.

Ann Therese er selv oppvokst på Hundvåg, og har mye familie her. Nå bor hun i en annen bydel, men synes det er kjekt å komme tilbake til kjente trakter. I mellomtiden har hun utdannet seg innen interkulturell forståelse, folkehelsearbeid og helsevitenskap og jobbet mye med nettopp frivillighet.

Stavanger kommune har frivilligsentraler i ni kommunedeler: Storhaug, Hillevåg, Hinna, Eiganes, Tasta, Madla, Finnøy, Rennesøy og nå altså Hundvåg.

disse et tilbud om leksehjelp enten på skolene eller kanskje i et felles lokale.

Tidligere lå frivilligsentralene inn under Ungdom og Fritid i Stavanger kommune. I fjor ble dette endret — og det ble opprettet en ny kommunal seksjon for frivillighet. Denne kommer så inn under avdelingen for innbyggerdialog og Innbygger- og samfunnskontakt. Kun fantasien setter grenser for hva som kan gjøres på frivillig basis, men ønsker en å se noen tips på hva andre tilbyr, kan en også gå inn på frivillig.no. Ann Therese har allerede hatt kontakt med skolene i bydelen, og håper etterhvert å kunne gi

Illustrasjon: “Greie folk”. Stavanger kommune.

Videre nevner hun et tilbud som blir gitt på noen av skolene i bydelen, og som kalles "lyttevenn". Her får enkeltelever som har behov for det muligheten til å trene på lesing ved å lese høyt for én voksen person. Hun ønsker også å besøke de ulike foreningene og organisasjonene som finnes, for å få en oversikt både over hva disse driver med og hva man eventuelt ønsker seg. Etterhvert vil det lages en oversikt over organisasjoner i bydelen, der alle interesserte kan finne informasjon. Dette er også noe som det nye kommunedelsutvalget arbeider med å få på plass. — Det er viktig at det skal være en lav terskel både for å be om hjelp og å tilby hjelp, fortsetter frivilliglederen. — Det kunne derfor også vært kjekt om vi kunne fått til en kafé på Øyahuset. — Her er det et kjøkken som er godkjent for servering av mat til besøkende, så det er mange muligheter både for kafé og for grupper som ønsker å drive med matlaging eller matservering. Kanskje går det ogå an å alliere seg med matbutikker i området for billigere råvarer.

Allerede er det laget en egen nettside og facebookside for frivilligsentralen. Her er det ikke så mye informasjon foreløpig, men noen tilbud er allerede på plass. Dette er tilbudene “Dialogkafe”, “Sterk og stødig” — et gratis treningstilbud til eldre — og “Trening med mening” som skal være et tilbud til alle. Ønsker man å bli instruktør på et av treningstilbudene, får man tilbud om profesjonell opplæring. — Det er svært ønskelig å få instruktører til Trening med mening på Hundvåg, sier Ann Therese. — Kanskje vi kan få til en gruppe for menn? På de fleste tilbudene som finnes i de ulike frivilligsentralene, er det nemlig et stort flertall av kvinner. Det kan derfor være viktig av å få igang noen tilbud som er spesielt rettet mot menn. Ann Therese håper at det skal bli naturlig for alle å svinge innom Øyahuset, enten bare for å slå av en prat eller for å være med å et av tilbudene. Ta gjerne kontakt for mer info: Tlf: 992 90 718 Mail: ann.therese. madland@stavanger.kommune.no www.hundvag.frivilligsentral.no — eller ta turen innom kontoret på Øyahuset.


Jenter – bli med på innebandy! Det har blitt spilt innebandy på Hundvåg i flere år — men det var først i fjor at det ble etablert en egen klubb i Sør-Vest Innebandyforbund. Hundvåg Innebandyklubb trener i Hundvåghallen og har nå lag for barneskolealder, damer, og Jenter13-15. Det er spesielt i sistnevnte gruppe, Jenter 13-15, klubben nå etterlyser flere jenter. — Dette har vært et lag for jenter på 15 år, men nå utvider vi det til 13-15. Vi har her en fin gruppe på 5-6 jenter, forteller en av lederne Tina Stigen, men vi skulle gjerne hatt med noen flere ungdomsskolejenter. Selv spiller Tina Stigen på klubbens damelag, og er trener for J13-15. — Vi en en gjeng med damer som har spilt sammen siden høsten 2018,

forteller hun. Flere av disse er også trenere for barnelagene, sammen med frivillige foreldre. Spillerne på barnelagene er jevnlig med på miniputt-turneringer. Mens jentelaget også spiller kamper mot andre lag, vanligvis i Kvernavikhallen og fortrinnsvis mot de fem andre jentelagene i Sør-vest Innebandyforbund. Innebandykamper kan bli tøffe og intense. Spillerne er derfor bare på kampen i noen minutter hver om

gangen. Siden det er få spillere på jentelagene, spiller de heller ikke så lange kamper. Kampene for ungdomslagene er nå på 2 x 12 minutter, og de spiller på 2/3-dels bane. — Dette er veldig kjekt og sosialt, sier Tina, og oppfordrer jenter til å bli med på en sport der det er mye action. — Hvis vi vinner, er det veldig kjekt, men det viktigste for oss er at vi har det veldig gøy både når vi trener og når vi spiller kamper.

Det er heller ikke krav til mye eget utstyr for å være med. Dette kan man låne av klubben. Det eneste en må ha med selv er vanlig treningstøy, gode hallsko og en flaske med vann. Hvis dette høres fristende ut, kan man starte med å komme på en prøvetrening. Klubben har sine treninger i Hundvåghallen hver onsdag. Jenter 13-15 fra kl. 19. Ta også gjerne kontakt på klubbens facebookside om det er noe du lurer på.


Ønsker for hundemarka på Lunde

Anne og John Gundersen besøker ofte hundemarka på Lundsneset sammen med hunden Santos. De skryter av området, men — særlig nå i vinterhalvåret — har de noen ønsker for forbedringer.

Her er det en stor grusplass å parkere på — og følger man stien de røde prikkene viser, er det ikke mange minutter fram til hundemarka.

Begge er de veldig fornøyd med at hundemarka er etablert, og anbefaler andre hundeeiere til å ta turen hit. Kanskje er det ikke alle som har oppdaget hvor den ligger, men den er ikke vanskelig å finne — og ligger bare 5-6 miutter gange fra nærmeste parkeringsplass. Hunden Santos er enig, og vil gjerne ha flere å leke med her...

LUNDSVÅGEN

En annen utfordring er at det er svært vått rundt inngangspartiet. Både folk og hunder blir våte og grisete. — Hadde det vært mulig å få til bedre drenering av marken, lurer John Gundersen på. Bare en grøft lang gjerdet hadde hjulpet godt.

Til slutt, men ikke minst, hadde et leskur eller en gapahuk vært flott å få på plass siden det ofte er iskald vind rett inn her. Paret forteller at man i hundeparken på Storhaug hadde satt opp en gapahuk på dugnad. Men denne var ikke blitt godkjent av kommunen, og det ville derfor bli satt opp en helt ny. Kanskje kunne man da også fått en på Hundvåg, kanskje ved hjelp av elever ved Godalen vgs, foreslår Gundersen.

P

Nede ved sjøen er det jo lys langs veien. Det hadde vært veldig bra om noe tilsvarende kom her også.

P

— Dette er et flott område hvor våre firbeinte kan leke og boltre seg, sier Anne L. Gundersen. Men på denne tiden av året blir det tidlig mørkt, og det hadde vært fint om det kom litt belysning. Mange har ikke anledning til å gå her før etter jobb, og da er det allerede ganske mørkt. Én ting er at det kan være vanskelig å se hvor man går. En annen ting er at mange er skeptiske til å gå her alene i mørket.


Trenger du

ELEKTRIKER?

Vi er klar til tjeneste! Ta kontakt med oss på telefon 51 55 80 10

Noen å gå tur sammen med? I samarbeid med Stavanger kommune arrangerer Stavanger turistforening hverdagsturer med turleder. Utgangspunktet er de 52 hverdagsturene som ble lansert for noen år siden. Tilbudet er for deg som liker å gå på tur sammen med andre turglade personer, og som synes det er kjekkere å gå i følge med turleder som kan veien, historien og kjenner severdighetene. Så enkelt og så lett. Og det beste av alt, det koster ingen ting å være med. Turene starter kl. 10.00 hver onsdag. Du må selv komme deg til oppmøtestedet, og det anbefales å reise kollektivt om du har anledning. Turene er på gjennomsnittlig åtte kilometer, og bringer deg gjennom friområder og mellom husene over hele kommunen. Bli kjent med Stavanger på ny, oppdag steder du aldri har vært før. Kystlandskapet, utsiktspunktene, naturen i byen. God tur!

ELEKTRIKEREN PÅ HUNDVÅG

Her er en oversikt over turene som går fram til sommeren. Legg merke til at den første turen er denne uken her på Hundvåg:

Vi hjelper deg med store og små elektrikerjobber rehabiliteringer - el.-sjekk - gulVVarme - Varmestyringssystemer - strømsparingssystemer spredenett for bredbånd (f. eks. lyse nett)

Dato 05. februar 12. februar 19. februar 26. februar

Tur nr./turnavn 45. Bjørnøyturen 46. Grannesturen 47. Stokkavatnet+ 48. Hillevågsturen

Oppmøtested: Roaldsøy barnehage Rogaland rideklubb P-plass ved Gustav Vigelandsvei Hovedinngang til Kilden

.........................................................................................................................

04. mars 49. Turstien på Bru (i stedet for A. Åmøytur) 11. mars 50. Grenseturen 18. mars 51. Madlasandnesturen 25. mars 52. Pilegrimsturen

P-plass ved Eiganes gravlund (for samkjøring) Rogaland Teater P-plassen ved utsmykket trafo ved Ragbakken Limahaugen ved Jernaldergården på Ullandhaug

01. april 1. 08. april 2. 15. april 3. 22. april 4. 29. april 5.

Eiganesturen Lundsnesturen Storhaugturen Sundeturen

P-plass ved Eiganes gravlund P-plass ved Trollskogen Storhaug idrettshall P-plass vis-a-vis Malthaugbrautane 9, v/Hafrsfjord P-plass v/Hetlandshallen vis-a-vis Breidablikkveien

06. 13. 20. 27.

Jåttåturen Vardenesturen Byhaugturen Skeieturen

.........................................................................................................................

Har du noe du vil bli kvitt?

Marieroturen

.........................................................................................................................

mai mai mai mai

6. 7. 8. 9.

P-plass ved Gausel kirke P-plass ved Mississippi rensepark P-plass ved Gustav Vigelands vei Hundvåghallen

.........................................................................................................................

Grovavfall og gjenstander til ombruk

Hageavfall

Vi henter!

03. juni 10. 10. juni 11. 17. juni 12. 24. juni 13.

Vardenturen Madlamarkturen Vannverksturen Heddåturen

Storhaug idrettshall P-plass ved utsmykket trafo ved Ragbakken P-plass vis-a-vis Tjodolvs gate 50 P-plass v/Knudamyrå idrettsplass

.........................................................................................................................

01. 08. 15. 22. 29.

hentavfall.no

juli juli juli juli juli

14. Tastavedenturen 15. Stokkaturen 16. Husabøturen 17. Storhaug rundt 18. Mjughaugturen

P-plass ved Mississippi rensepark P-plass ved Eiganes gravlund P-plass Hundvågkrossen Domkirkeplassen Sunde/Kvernevik bydelshus

.........................................................................................................................

Glassemballasje

Farlig avfall

Tøy

Mer informasjon om de enkelte turene kan man finne blant annet på Stavanger kommune sine nettsider her: www.stavanger.kommune.no/52/turer Info om turleder her: www.stf.no/hverdagsturer-med-turleder/


Innlegg fra helsesykepleier Anne Margrethe Velken:

Godt samspill med barna I forrige utgave av Øyabuen beskrev vi de fire første temaene i ICDP; åtte tema for godt samspill. 1. Vis positive følelser for barnet ditt 2. Juster deg til barnet 3. Snakk med barnet om ting det er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse og her kommer de fire siste: 5. SAMLE OPPMERKSOMHETEN OM FELLES OPPLEVELSER Barn trenger ofte hjelp til å samle oppmerksomheten sin. Dette kan du hjelpe til med ved å påkalle og lede barnets oppmerksomhet til det som er rundt dere. Du kan si «Se her ...» og vise fram det du ønsker at barnet skal oppleve eller se, eller du kan tilpasse deg selv til det barnet er opptatt av, slik at dere blir opptatt av det samme. Ofte ser en at barnet er opptatt av en ting og foreldrene noe annet. Uten felles opplevelse av ting i omgivelsene er det vanskelig å snakke eller gjøre noe sammen. Det er en forutsetning for god kontakt og kommunikasjon. • Fokusering og felles oppmerksomhet ved å følge med på hva barnet er opptatt av, hva det ser på og er interessert i. • Fokusering ved å kalle på barnets oppmerk- somhet og rette den imot ting, detaljer og egenskaper av felles interesse: «Se!» «Kom!». 6. GI MENING VED Å BESKRIVE OPPLEVELSER MED FØLELSER OG ENTUSIASME

Ved å sette ord på, gi navn til og vise hvordan ting fungerer, samtidig som du viser følelser for det dere opplever sammen, vil opplevelsen bli noe som barnet husker som noe viktig og meningsfullt. For at barnet skal forstå hva som skjer rundt seg og oppleve det som meningsfullt og interessant, trenger det en

voksen til å sette ord på opplevelsene. Da blir barnet også tryggere. På denne måten lærer det for eksempel språket, og det kan fungere sammen med andre. Dette skjer oftest helt automatisk allerede fra barnet er nyfødt: «Se, nå skal vi skifte bleie, er du sår på stumpen din?» • Snakk med barnet om det dere opplever sammen. • Gi navn og beskrive hva dere ser. • Vis hvordan ting fungerer. • Vis entusiasme og engasjement for det dere opplever sammen. 7. UTDYP OG GI FORKLARINGER PÅ FELLES OPPLEVELSER For at barnet skal forstå mer av verden rundt seg, er det viktig at du gir det forklaringer eller forteller historier om hvorfor ting skjer. Hos yngre barn kan en utvide barnets opplevelse og forståelse ved å sammenligne det dere opplever sammen i øyeblikket med noe barnet har opplevd tidligere. «Husker du da vi besøkte ...? Da så vi også ...» Når barnet blir eldre, kan du fortelle historier, gi forklaringer, stille spørsmål, finne likheter og forskjeller osv. På denne måten går vi utover det barnet opplever i øyeblikket. Alt dette er viktig for barnets intellektuelle utvikling. • Gi forklaringer, fortelle og finne årsak til hvorfor noe skjer. • Finne sammenhenger til fortid og framtid. • Lage og fortelle historier om det dere oppleve sammen. • Tegne, se på bilder og lage teater ut fra det dere opplever.

8. PLANLEGG SAMMEN OG SETT GRENSER PÅ EN POSITIV MÅTE Barn trenger hjelp til å kontrollere seg selv og til å planlegge. Dette skjer i stor grad ved at voksne på en positiv måte leder barnet uten å overta barnets initiativ. Når barn oppfører seg hensynsløst, egoistisk og bryter regler for å være sammen med andre barn og voksne, er det viktig at voksne griper inn og setter grenser på en positiv måte. Barnet må bli forklart hvorfor visse ting ikke er tillatt. Istedenfor hele tiden å komme med forbud og si «nei» til barnet, er det viktig å lede det på en positiv måte, vise hva det har lov å gjøre og gjerne være sammen med barnet. Ofte er det positiv oppmerksomhet fra foreldrene barnet søker når det oppfører seg «uskikkelig.» • Regulere ved å legge forholdene til rette for barnets aktiviteter, for eksempel ved å rydde unna gjenstander en er redd for når barna er helt små. • Lede barnets aktivitet ved å foreslå, peke og si hva som kan gjøres. • Hjelp barnet til å planlegge steg for steg. • Gi støtte avhengig av barnets behov for hjelp. Trekke seg tilbake når barnet får til, slik at det opplever at det greier oppgaven på egen hånd. • Utfordre barnet ved å gi det oppgaver der det må ta i bruk alle sine ferdigheter. • Sette klare grenser for hva som er tillatt på en positiv måte. Forklare hva som er tillatt å gjøre og hva som ikke er tillatt. • Gi forklaringer når en forbyr barnet noe. Avlede barnet når det handler «galt» ved å påpeke alternative aktiviteter. Ønsker du å lære mer og gå på ICDP kurs; ta kontakt med helsesykepleier eller direkte med Stavanger Kommune: Marianne Fjetland tlf: 51912260.

For deg mellom 16 og 19:

UTESEKSJONEN er et frivillig hjelpetilbud til ungdom og deres foreldre og er tilstede på alle ungdomsskoler og ungdomsklubber i Stavanger.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg som er 16-19 år bor i Stavanger kommune, og/eller for deg som er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Gjennom dette oppsøkende arbeidet er de mye i kontakt med ungdom og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i bydelen.

Helsestasjon for ungdom Her kan du få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke om problemer, eller bekymringer, i forhold til hjem, skole og venner. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Helsestasjonen ligger på Nytorget i Stavanger sentrum. Vi reiser også ut til de videregående skolene i kommunen. Helsestasjonen for ungdom har også egen facebookside hvor det legges ut info om ulike tema. Helsestasjon for ungdom har telefon 900 93 544.

Tema 5-8

Ulike tema ungdom prater med uteseksjonen om kan være psykisk helse, skole, mobbing, seksualitet, prevensjon, alkohol og rusmidler, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, den vanskelige ungdomstiden o.l. Uteseksjonens fellestelefon: 910 07 168

Helsesykepleiere på skolene på Hundvåg Hundvåg: Skeie: Buøy: Lunde: Austbø: Roaldsøy:

Åse Tomine Berge (leder) Janne Ravndal Elisabeth Omland Karin Kristiansson Charlotte Skulbru Anne Margrethe Velken

Helsesykepleierne er som regel lettest å nå direkte på telefon til Hundvåg Helsestasjon, åpent man-fre kl. 08-15.

Telefon: 51 50 81 50


På søndag er det

morsdag! Ta barna med på Hundvågsenteret og la dem få designe sitt eget krus til mor. Lørdag kl. 13-15

Verdens beste MOr!

Følg oss på facebook: @hundvågsenteret