Øyabuen bydelsavis nr. 2, april 2022

Page 1

A V I S F O R H U N D V Å G K O M M U N E D E L • N R. 2 – M A R S / A P R I L 2 0 2 2 • 2 0 . Å R G.

Barn fra Espira Scala barnehage påxxx tur på Hundvåg i fint vårvær.

Foto: Espira Scala Hundvåg barnehage

Her er noe av det du finner i avisa denne gang: Ungdomsbedrift vasker biler til inntekt for barn på flukt.

Skolene kan endelig ha større fellesaktiviteter igjen. Her fra storsamling på Hundvåg skole.

Månedens frivillige organisasjon i Hundvåg kommunedel er kåret.

Tennis er et nytt, populært tilbud til barn og unge i kommunedelen.


Håp om en normal vår

LEDER

Lederen skrives på omgang av Kommunedelsutvalgets medlemmer, ? denne gang av Hilde Karlsen, Høyre

Våren nærmer seg med stormskritt, smitten har sannsynligvis nådd sin topp og alle restriksjoner i samfunnet er fjernet. Likevel ser vi at veldig mange har blitt vant til å tilbringe dagene på hjemmekontor og kveldene hjemme i sofaen. Kulturarrangørene får ikke solgt billetter til sine arrangementer, idrettslag sliter med for stort frafall av barn og unge, og veldig mange av oss voksne har kuttet ut mye av de sosiale arrangementene vi tidligere deltok på. De to siste årene så har også det meste av arrangementer på Hundvåg blitt avlyst. Ingen 17.mai-feiring, ikke Hundvågdager, ikke fotball og håndballkamper eller turneringer. Kanskje ikke så rart at vi har hatt et stort frafall av barn og unge fra idrett, korps og teater. Vi må alle sammen rett og slett venne oss til aktivitet igjen. Vi som er medlemmer av Hundvåg kommunedelsutvalg skal prøve å bidra det vi kan gjennom å bevilge tilskuddsmidler for å få opp aktiviteten for barn og unge. Vi vet at det har vært vanskelig økonomisk for mange så vi har prøvd å fordele midlene rettferdig og etter søknader i henhold til retningslinjene. Vi skal være stolte av at vi har så mange og varierte fritidsaktiviteter for barn og unge her på Hundvåg. Vi tildeler disse midlene to ganger i året og nå på våren så har aktiviteter for barn og unge blitt prioritert. Midlene har gått til korps, judo, fotball, tennis, turn, Cheerleading, speidere, basketball, skating, og ikke minst er det gitt tilskudd til OTUS-22. Vi håper dette kan bidra til å få opp aktiviteten igjen. Mange av møtene i kommunedelsutvalget har blitt gjennomført digitalt, og det har medført at vi i liten grad har hatt muligheten til å møte innbyggerne på Hundvåg fysisk i året som har gått. Men nå vil vi være tilbake til normalen igjen og da er det bare å ta kontakt med oss. Vi har åpen halvtime i forkant av alle møtene, så hvis det er noe dere vil ta opp med hele utvalget så er det en god anledning til å få fremmet sin sak. Mange tar kontakt med oss om stort og smått og vi prøver å følge opp så godt vi kan. Medlemmene i Hundvåg kommunedels utvalg er alltid tilgjengelige for innbyggerne på Hundvåg. Det er bare å ta kontakt med en av oss hvis det er en sak eller har en problemstilling dere ønsker å diskutere med oss. Ønsker alle en riktig fin vår, nyt den! Hilde Karlsen, Høyre

Årets Hundvågdag blir 11. juni kl. 11-14 Hundvåg kommunedelsutvalg 2019-23: Leder Pål Erik Johannessen, AP; Nestleder Morten Malmin, FNB; Olaug Tveit Pedersen, AP; Kristine Brunvathne Bjerkestrand, AP; Hilde Karlsen, H; Helge Gabrielsen, H; Kari Raustein, H; Hege Røgenes, FNB; Bjarne Ove Lunde, FrP; Birgitte Kvanåli, FrP; Henning Ulseth, Rødt. Kommunedelsutvalget representerer Hundvåg, Grasholmen, Sølyst, Engøy, Buøy, Bjørnøy, Roaldsøy, Ormøy og Steinsøy pluss noen mindre øyer, holmer og skjær. Møtene er åpne for publikum og presse. Medlemmene vil gjerne være i dialog med kommunedelens beboere om saker som angår kommunedelen, og inviterer til “Åpen halvtime” i forkant av møtene — der enkeltpersoner og andre er velkommen til å møte opp og legge fram sin sak. Noen møter kan bli holdt digitalt. Planlagte møter våren 2022 kl. 19: 1.2., 15.3., 26.4., 7.6. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards Details/275891)

Øyabuen gis ut i samarbeid med Hundvåg kommunedelsutvalg, og distribueres til alle husstander i kommunedelen som ikke har reservert seg mot gratisaviser. Opplag: 4600. Trykk: Kai Hansen trykkeri. Distr: Schibsted Distribusjon Vest AS Ansvar for annonser, layout, tekst, foto og innhold: B. Voll, 951 64 551, oyabuen@online.no, facebook.com/oyabuen Aviser planlagt -22: 8. feb., 29. mars, 24. mai, 30. aug., 18. okt., 6. des. Frist for annonser & tips til nr. 3-2022: 16. mai 2022

DET SKJER PÅ ØYANE!

T ips om ting som skjer på skole , barnehager , foreninger / organisasjoner ... BUØY OG HUNDVÅG HAGELAG inviterer deg til sine møter på Øyahuset (bydelshuset): Følg gjerne Buøy-Hundvåg hagelag på Facebook for informasjon om neste arrangement. SKEIE BRASS er et voksenkorps som øver hver tirsdag kl 19.30-22.00 i gym-salen på Skeie skole. Tenker du på å ta instrumentet opp igjen er det bare å komme innom på en øvelse eller ta kontakt. skeie.brass@live.no / mob. 411 02 511. ØYANE PENSJONISTKLUBB Har du passert 60 og har ønske om å treffe andre unge og livsglade pensjonister, er du hjertelig velkommen til Øyahuset 3. torsdag i hver måned — kl. 18.00 Da møtes vi mellom 50 og 60 medlemmer, til sang og dans, litt underholdning og en kaffitår, smørbrød og kaker. Vi avslutter med åresalg og trekning av mange fine gevinster. Et par ganger i året reiser vi på dagsturer. Vi har det kjempemoro! Stikk innom Øyahuset og besøk oss på vårt neste møte. Vi er sikker på at du vil trives sammen med oss!! V E L K O M M E N ! Pensjonistklubben har også en trivelig dameklubb hver mandag 9.30-11.30. Da er det mye sang, opplesing, kaffe og bingo, og ikke minst hyggelig snakk med “naboer”, venner og kjente. Hjertelig velkommen!

ØYANE SYKEHJEM KAFÉ På grunn av smittesituasjonen er alle arr. i kaféen på sykehjemmet foreløpig avlyst. Følg gjerne med på facebook @oyanesykehjem for oppdateringer.

TA G J E R N E D I R E K T E K O N TA K T med den enkelte organisasjon/forening hvis det er usikkert om de har startet opp igjen.

SAVNER DU INFORMASJON OM DIN KLUBB/FORENING?

Informasjon her på siden og også større annonser for arrangement av lokale foreninger på Hundvåg er vanligvis gratis. Ta gjerne kontakt: mail oyabuen@online.no tlf 95164551 eller melding på facebook.

SUPERLAG I HÅNDBALL

Hver mandag kl.18-19 samles barn og ungdom til et nytt superlag i håndball. Treningen er i Hundvåghallen, og dette er et tilbud til barn og unge med ulike funksjonsvansker. For mer info — ta gjerne kontakt på telefon 408 61 302 eller mail post@hundvaag-haandball.no

KVINNE- OG FAMILIEFORBUNDET

møtes 2. onsdag i måneden på Øyahuset. Nye medlemmer er hjertelig velkomne! Info: Dagny Pedersen Welle, Tlf: 40410564/ e-post: dagny.pedersen.welle@lyse.net

STAVANGER DAMEKOR

har øvelse i Øyahuset hver mandag kl. 19-21. Vi vil gjerne at det kommer flere og synger med oss, og prøvesynging er ikke nødvendig. Vi finner ut hvilken stemme du passer til etterhvert. Kom gjerne innom og hør på oss, eller ta kontakt med Wenche: 909 95 530 eller Ingunn: 908 20 371. Sjekk ut vår Facebook-side.

HUNDVÅG OG ØYANE HISTORIELAG Følg gjerne @hundvaagogoyanehistorielag på Facebook for info om neste arrangement.

FASTE AKTIVITETER PÅ ØYAHUSET VÅREN 2022: (Aktiviteter for barn og unge markert med blått) MANDAG: ONSDAG: 09.00-11.00: Øyane pensjonistklubb 09.00-11.00: Skipper Worse: 60+ trening 10.00-14.00: Vev-gruppen 11.00-12.00: Trimgruppa 10.00-11.00: Sterk og stødig 17.00-18.30: (Partallsuker): Språk-kafe 11.30-14.00: Mandagskafe 17.30-19.00: Venezuelsk-Norsk forening 16.00-18.00: Stavanger Judoklubb (Karate) 19.00-21.00: Stavanger damekor 19.00-21.30: Øyane rotary ____________________________________ 19.30-22.00: Tango dansegruppe TORSDAG: ____________________________________ TIRSDAG: 09.00-11.00: Skipper Worse: 60+ trening 09.00-11.00: Skipper Worse: 60+ trening 11.00-12.00: Sterk og stødig 10.00-12.00: Turgruppe 11.00-13.00: Barnehagelærerpensjonistene 14.00-16.00: Juniorklubb 5-7.klasse 10.00-15.00: Gyldenlærlauget (oddetallsuker) 17.30-21.00: Hundvåg fritidsklubb 16.00-17.00: Trening med mening: hip hop 19.00-21.30: Øyane rotary 17.30-18.30: Spansk språkkafé (partallsuker) 19.30-22.00: Venezuelsk-Norsk forening 17.30-21.00: Hundvåg fritidsklubb ____________________________________ ____________________________________ FREDAG: Oddetallsuker:Hundvåg fritidsklubb SØNDAG: Partallsuker:Hundvåg fritidsklubb Bestilling av lokaler til barnebursdager, familieselskap eller møter er mulig ved å sende søknad via Aktiv-kommune.no. Søknader behandles og besvares ila et par dager. For tidspunkt og mer info om ulike aktiviteter eller om leie av lokaler, ta gjerne kontakt med oss.

Øyahuset — Hundvåg bydelshus — Møteplass for alle i bydelen Facebook: @Oyahuset • Mail: oyahuset@stavanger.kommune.no • Tlf. 51 50 87 63

PÅ ØYAHUSET @hundvaagfritidsklubb

Hverdager: ungdom 13-17 år Søndager: ungdom 13-20 år


HUNDVÅG FRIVILLIGSENTRAL holder til på Hundvåg bydelshus — Øyahuset. Daglig leder, Ann Therese Madland, Tlf: 992 90 718, har kontortid man-fre kl. 09-15. Mail: ann.therese.madland@ stavanger.kommune.no — hundvag.frivilligsentral.no

FRIVILLIGSENTRALEN Nytt fra

avd. Hundvåg

Din lokale naprapatklinikk — midt i

Hundvågkrossen!

Tekst: Ann Therese Madland

Leksehjelp Vi ønsker å starte opp igjen med leksehjelp. Vi bytter dag og prøver på mandagen kl. 14.00. Kan du tenke deg å bli frivillig leksehjelper? Ta kontakt med meg. Sykkelturen 2022 i frivillighetens år 2022 Som tidligere nevnt får Stavanger besøk av sykkelturen 2022, lørdag 2. juli og søndag 3. juli. På lørdagen starter etappen her på Hundvåg. Vi ønsker litt liv og røre langs ruta, så dersom du eller ditt lag/forening eller bedrift ønsker å bidra, så er det bare å gi beskjed. Det blir en knallkjekk og knallfin etappe.

Naprapat1

innovative prosjekter på tvers av næringslivet, det offentlige og frivillige organisasjoner lokalt i kommunedelene. På en frivilligbørs, en børs uten penger, utveksles behov og tilbud: Øvingsrom mot konsert, rickshawtur mot praksisplass eller, markedsføringskompetanse mot rekrutteringsmulighet.

Kom til oss med dine akutte og langvarige plager.

Nå har vi mange nye hobbyartikler! • påskehobbypakker til barn • hobbymaling & pensler • lim og limpatroner • vattkuler, trekuler, fjær • piperensere, vatt m.m. VELKOMMEN INNOM TIL

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller for timebestilling:

415 09 301

eller mail: katrine@naprapat1.no

Midt i Hundvågkrossen! Tlf. 51547356 Åpningstider: Man-fre: 10.00-17.00 Tors: 10.00-18.00. Lør: 10.00-15.00

Bokboder i Hundvåg kommunedel FOR et engasjement det var rundt bokboder! Det var utrolig kjekt! 5 bokboder blir til 7 bokboder. Det er nå avklart hvor bokbodene skal stå og dette blir: 1. Parkeringen ved Trollskogen, 2. Humpebryggå på Skeie, 3. I nærheten av tursti ved Heddas gård, 4. Roaldsøy, 5. Kuvigå, 6. Krossen og 7. Grønnavigå på Buøy.

Frivilligbørs 2022 frivillighetens år 2022 Vi skal arrangere Stavangers første frivilligbørs. Sett av onsdag 11. mai, kl. 16.00-18.00 og bli med! Målet med børsen er å få til sosiale og

Bonus blir dagsturhytta som kommer mot slutten av året ved Lundsneset. Sandnes proservice produserer bokbodene og de leveres om en måneds tid.

Brenner du for noe og savner akkurat den aktiviteten her på Hundvåg, eller ønsker du å slå av en prat så er det bare å ta kontakt! Husket å legge inn informasjon om din forening i foreningsportalen for Hundvåg? Sjekk gjerne din forening her: hundvag.foreningsportal.no/foreninger

BUØY-HUNDVÅG HAGELAG

ønsker velkommen til hagelagsmøte på Øyahuset

torsdag 28. april kl.19 (merk dagen)

Vi får da besøk av Oddbjørn Fosse, som skal holde foredrag om rhododendron Det blir åresalg og enkel servering.

Alle hageinteresserte er hjertelig velkommen! PS: 10. mai har vi dugnad på sykehjemmet

“Bryggelangs i Galeivågen” kl. 19 Åpent for alle

Foto: Strandbuen

4.4.

Øyahuset, Hundvåg bydelshus

ca 1960 Rolf Østbø har sammen med Arne Almås sjekket ut historien omkring aktiviteten i Galeivågen opp gjennom tidene. Her er industrihistorie knyttet til kjente virksomheter som Brødrene Bjørnevik, Brødrene Anda og båtbygger Dysvik for å nevne noe av aktiviteten.

BLI MED I KLUBBEN! Er du blitt pensjonist, og har noe ledig tid? Vil du gjerne treffe andre på samme alder, og kanskje også være med på å planlegge kjekke tilbud sammen med andre pensjonister? Øyane pensjonistklubb vil gjerne ha kontakt med deg! Klubben har 50-60 medlemmer som møtes en gang i måneden til sang og dans og gjerne litt underholdning. Et par ganger i året arranges det også turer. Ta gjerne kontakt med leder Liv Irene Jensen, tlf. 957 05 173 for å få vite mer.


Ekte turglede!

Tekst & bilder: Silje Austvik, Styrer i Espira Scala Hundvåg barnehage

I Espira Scala Hundvåg er vi opptatt av å gi barna gode turopplevelser. Vi er så heldige at vi bor på en øy med mange flotte turområder, som byr på en rekke spennende naturopplevelser for barna gjennom året. Barna i barnehagen setter stor pris på frilek ute i naturen sammen med andre barn, og naturen er en stor kilde til opplevelser, tilhørighet, læring, livskvalitet og helse. Naturen byr på mange ressurser, kvaliteter og erfaringer som positivt kan fremme den psykiske helsen vår. Det å kjenne sola som varmer i ansiktet, nyte synet av blomstene som springer ut, kjenne den friske lukten fra sjøen eller høre fuglenes glade kvitring, gjør noe med oss. Et av våre satsingsområder i Espira er bevegelse. En viktig del av barns utvikling er at de opplever mestring, glede, sosialt samvær og får troen på seg selv. Det barn opplever, føler og lærer er direkte forbundet med deres kroppslige væremåte i møte med verden, og i naturen kan de oppleve nettopp dette.

Turmat over bål smaker best! Når barna i barnehagen går på tur i nærområdet, tilberedes det mye god mat over bål. Et herlig turmåltid er en fantastisk arena for sosialt samspill og læring. Turmat over bål er spennende og det finnes mange gode retter som vi kan tilberede sammen. Maten smaker ofte ekstra godt når barna har fått være med på å lage den selv. Ved å la barna få delta i matlaging kan vi også være med på å inspirere dem til å smake på nye og ukjente matretter. Hva er vel mer stemningsskapende enn duften av en herlig matrett tilberedt over et et knitrende bål i den friske vårsola?

Velkommen til

Kafé Sosial 3.4. — Lyst på en god burger? Denne gang klinker vi til med enda bedre meny i kafeèn. I storsalen rigger vi for karneval og barnedisko med konkurranser. Og husk! Overskuddet går til veldedighet. Kom da vel! Åttendeklassingene i valgfaget Internasjonalt samarbeid ønsker deg velkommen til bydelskafe søndag 3. april. De drifter ikke kafeen alene, men de har fått muligheten til et samarbeid med Kafé Sosial. Prosjektet passer glimrende inn i læreplan for faget. Utsikt mot verden Tilbudet har blitt tatt godt i mot i bydelen og mange ønsker å støtte opp.

— Hjertebarnet er en barneskole i Kongo, men vi følger også utviklingen i Europa og verden. Derfor er det helt naturlig for oss at vi også støtter Ukraina og flyktningkrisen der, sier elev Malin Hanken. — Vi har også andre måter å støtte på, for eksempel at vi får låne kantinen på skolen og at overskuddet går til sakene våre, sier elev Madelen Skavland Husebø.

Åttendeklassinger i valgfaget Internasjonalt samarbeid ønsker velkommen til bydelskafe.

Kom innom! — Første kafé var det veldig mange innom, kanskje 70 stykker. Andre kafé var det ikke så mange, men det var jo i vinterferien. Vi er veldig spente på hvor mange som kommer neste gang. Vi håper at du som leser dette tar turen innom, sier gjengen i Internasjonalt samarbeid. Initiativtaker Andreas Fyllingen og faglærer Øystein Bjørheim er enige om at dette er en god vei å gå.

— Hver kaffekopp betyr noe — Dette har gått over all forventning, og det virker som at konseptet har gått hjem hos mange. Her gis ikke bare mulighet for en kopp kaffe og noe søtt eller lunsj/middagsrett og sosialisering, men også til å bidra til en bedre verden. Hver kaffekopp betyr noe, sier de to og legger til: — Dette er spennende, og vi ser for oss mange muligheter for å løfte dette ytterligere både i forhold til samarbeid med andre.


Årets unge fotball-leder Da prisen “Årets unge leder” skulle deles ut av NFF Rogaland for tidligere i år, var Jonas Buer en av mottakerne. Jonas er 19 år og har de siste årene vært fotballtrener for 2008-kullet i Hundvåg Idrettslag — laget som i fjor tok NM-sølv i sin årsklasse. Det var i år fjerde år prisen ble delt ut av Fotballforbundet. I kriteriene for prisen står det at kandidater skal ha pågangsmot, være uredd, ha god organisasjonsinnsikt og gjennomføringsevne, være engasjert, ta ansvar og gjerne ha et smittende, godt humør. Det er klubbene som nominerer kandidater, mens kretsstyret innstiller prisvinnere. Tidligere år har prisen gått til trenere i Forus og Gausel Idrettslag, Frøyland Idrettslag og Austrått Idrettslag. I år valgte NFF Rogaland å hedre to kandidater, én i Hana Idrettlag — og altså Jonas her på Hundvåg. I klubbens nominasjon heter det: “De siste årene har Jonas vært trener for 2008kullet som har ca 38-40 spillere og i 2021 ble han hovedtrener. Det var i 2021 de gikk over til Ungdomsfotball. Han har hatt hovedansvaret for nivå 1-laget som i 2021 havnet på 2.plass i G13 1. div avd 01 i serien, og tapte finalen i Adidas Cup på Gjøvik. Han bidrar også på nivå 2-lagene når og hvis han kan. Han viser stort pågangsmot. Er en uredd trener som går egne veier og stoler på sine valg. Har god organisasjonsinnsikt og gjennomføringsevne. Han er engasjert og er ikke redd for å ta ansvar, og har et veldig godt og sunt forhold til guttene han trener.

NFFs visepresident, Arne Larsen Økland, delte ut pris for årets unge leder til Jonas Buer og Jon Engelsvold Sværi. Foto: Lars Fisketjøn

videre, og jeg hadde aldri kunnet gjort denne jobben uten ham.— Det takker jeg ham for.

Det er øvrig lagledelse, bestående av spillernes foresatte, rundt 2008-lagene i Hundvåg IL som har foreslått Jonas til denne prisen, og klubbledelsen i Hundvåg IL stiller seg 100 prosent bak forslaget.”

Jonas sin interesse for å være trener startet med at han var med sin far på barnelag der faren var trener. Dette syntes han var kjekt, og ble etterhvert med som assistent for faren. Og for tre år siden overtok han altså selv ansvaret for et lag. Han har selv spilt fotball siden han var 5-6 år, men foretrekker nå å bruke tiden på å være trener for andre.

Jonas selv forteller at han er i et trener-team for laget sammen med Pål Debes. — Det var Debes som nominerte meg til prisen, forteller han

Siden han trives med og synes det er motiverende å jobbe med unge, kan han godt tenke seg at dette er noe han kan jobbe med på heltid. Han

går nå på idrettslinje innen breddeidrett på Strand videregående, og håper å kunne utdanne seg videre for å jobbe med barne- og ungdomsfotball. Kanskje også etterhvert med eliten. — Utdanningen kan være vanskelig å komme inn på, som fotballforbundets UEFA-B-kurs, men jeg håper det kan bli aktuelt. Jonas avslutter med å si at han setter pris på nominasjonen og utmerkelsen. — Det er kjekt å merke at man kan motivere andre, og at dette legges merke til, sier han. — Det er også kjekt for idrettslaget, og kan bidra til å rekruttere flere unge til å bli trenere og ledere innen idrett.

Artistgalla

Fotball- Ny sportslig leder skole Kenneth Torsteinsbø er ny

24. april kl. 19.30 inviteres det til lokal artistgalla i Hundvåg kirke.

Hundvåg Fotball kan igjen invitere til fotballskole i sommerferien.

Medvirkende artister er: • Victoria Thomassen, • Trond Lind, • Jone Kvia Hansen, • Janne Kristine Haukelid Berge, • Ida Marie Wasbø Gangenes, • Line & Mike, • Gospelkoret Joyful og Hundvåg Soul Teens. I bandet spiller Tore Bols, Toma Rovik, Ørjan Kjos og Gisle Myklebust.

Den populære fotballskolen tilbys i uke 26 og 27 i tillegg til uke 32. Nytt i år er fotballskole siste uken før skolestart i august.

Billetter er lagt ut på hoopla.no og koster kr. 175,- (inkl avgift)

I høstferien uke 41 blir det igjen Tine fotballskole som i vinterferien. Mer info om påmelding til arrangementene legges ut på Hundvåg fotball sine nettsider i nærmeste framtid.

sportslig leder for fotballavdelingen i Hundvåg idrettslag. Foreløpig er dette på frivillig basis, forteller daglig leder Jaran Moberg, men vi jobber mot å kunne ansette. Han forteller videre at Torsteinsbø selv har gått alle gradene i klubben, fra 6-åring og til slutt mange kamper på A-laget. De siste årene har han vært trener for barne- og ungdomslag på Randaberg. Men etter at egne barn er blitt store, hadde han et ønske om å komme tilbake til Hundvåg. Torsteinsbø startet på nyåret, og er godt i gang med å gjøre seg kjent med klubbens lag og trenere — fra barnefotball til A-lag. — Det at vi har fått Kenneth som ny sportslig leder, skal gi hele fotballavdelingen et løft, avslutter Jaran Moberg.


Hele Norden leser Daniel og Leander fra 4. klasse, Leona, Lillian og Ella fra 3. klasse og Selma og Biak fra 7. klasse har vært med på samtaler med elever fra de andre nordiske landene.

Buøy skole deltar for tiden i et nordisk Erasmus-prosjekt som skal styrke bevisstheten omkring nordisk kultur og språk. Prosjektet er kalt “Hele Norden leser”, og Buøy skole samarbeider i den forbindelse med skoler i Sverige, på Åland og på Færøyene. Prosjektet innebærer besøk på de ulike skolene — og mellom besøkene kommuniserer elevene i digitale møter og på mail. — Dette har vært veldig bra å ha, særlig i pandemitiden, sier lærer Margrete Skjervheim Kvandal. — Foruten at det er topp med kontakter på tvers av land, knytter vi dette til arbeidet med læreplanen — overordnet del, identitet og kulturelt mangfold.

— Kompetansemål kan være alt fra å lese og lytte, kommunisere på norsk og andre nordiske språk, og også samtaler om hva dette betyr på ulike måter for elevene og i forskjellige sjangre.

Arbeidet har gruppene så presentert for de andre elevene.

— I arbeidet har vi sammenlignet talespråk, beskrevet geografiske hovedtrekk av land i Norden og reflektert over hvordan det påvirker mennesker som bor der.

Felles valgt bok som deltakerne i alle landene har lest er den prisbelønte boka “Pärlfiskaren” av Ålandske Karin Erlandson. Boka er ikke utgitt på norsk, og skolen har derfor kun hatt tre eksemplarer på svensk, som er blitt lest høyt for de deltakende klassene på 3., 4. og 7. trinn.

Elevene har videre hatt gruppearbeid der de har funnet informasjon om landenes historie, hovedstad, geografisk plassering, styresett m.m.

Det har ikke alltid vært like lett å finne en direkte oversettelse til norsk, og dette har gjort arbeidet ekstra utfordrende og lærerikt.

Boka handler om perlefiskeren Miranda, som drømmer om å finne den store, vakre og myteomspunne perlen som blir kalt “øyesteinen” på havets bunn. Denne skal sikre evig lykke til eieren, og landets dronning har utlovt en stor belønning til den som kan skaffe henne den. Folk er besatt av tanken på perlen, og ønsker å få tak i den. Særlig Miranda. Miranda er en dyktig dykker — den beste — men liker ikke at hun i jakten må ha med seg en yngre jente — Syrsa. Syrsa er veldig ulik

Miranda av type, men så kan det også være flere fordeler med å ha henne med seg. I tillegg til jakten på perlen, i en undervannsverden der perler i alle regnbuens farger brer seg ut over havbunnen og voktes av livsfarlige rosehaier — handler boka blant annet om magi, forholdet mellom de to jentene og også om hva vi ønsker oss, lengter etter og har fokus på i livet. Temaene har elevene så reflektert over og formidlet til elevene i de andre landene. Dette synes de har gått fint, selv om elevene fra færøyene kanskje har vært litt vanskelige å forstå. Boka er ikke ferdiglest, så ennå er det spennende å se om øyesteinen blir funnet, hvem som finner den, og hva som deretter skjer. De yngste klassene har også laget tegninger og plansjer av livet på havets bunn.

Vil du skape gode sommer- Vernepris til sjøhus? minner for barn og unge? Vil ditt lag, forening eller organisasjon bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger? Målet er å ha tilbud i alle kommunedelene, og fram til 20. april det mulig å søke om tilskudd til å bli en del av det gratis sommerferietilbudet Barnas sommer.

Sjøhus er temaet for årets vernepris, og nå leter Stavanger kommune etter aktuelle kandidater til prisen — som skal deles ut før sommeren. Kjenner du til et godt vedlikeholdt eller istandsatt sjøhus, kanskje med et nytt og spennende bruksområde? Send din kandidat til knut.grottland@​stavanger. kommune.no innen 6. april.

Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere. I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.

Sjøhuset (også kalt sjøbod/pakkhus) er en fellesbetegnelse for hus ved sjøen som oftest ble brukt til lagring og produksjon, og er med andre ord ikke det samme som naust! Sjøhusene ble satt opp i sjøkanten så fartøyer kunne legge seg helt inntil. Sjøhus er som regel på flere etasjer, med tregulv i alle etasjer, og i motsetning til naust ble de ikke bygd til båter. Her ble fisk saltet i tønner og olivenolje, krydderier og vin tatt imot — og her var det lagerplass for fiskeutstyr, tauverk og seil. Et godt anløpssted ble ofte igjen til større sjøhusmiljøer og bosetninger, som fortsatt preger kysten og øyene i Stavanger kommune.

Les mer om kriterier her: stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnassommer/aktuelt/vil-du-skape-gode-sommerminner-for-barn-og-unge/

Fram til 2021 ble prisen delt ut i desember, men deles ut før sommeren. Les mer på stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byantikvaren/verneprisen/

— Interessen for å være en del av Barnas sommer har vært stor blant kommunens lag, foreninger og organisasjoner. I år fyller opplegget tre år, og vi har tro på at tilbudet blir rikere enn noen gang før, sier prosjektleder Kjerstin Ropeid i kommunens virksomhet ungdom og fritid.


Harry Potter i alle fag

På Skeie skole har alle klassene på 6. trinn samarbeidet den siste tiden om å lage et eget Harry Potter-rom med ugler og uglebur, sopelimer, tryllestaver, valghatt og mye mer. — Det startet med et språk-prosjekt i engelskfaget om J. K. Rowling, men på ulikt vis har arbeidet med temaet inkludert de aller fleste fag på trinnet, sier lærer Therese Gulbrandsen. — Deriblant både matte, norsk, kunst og håndverk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og gymnastikk. — Vi startet med å fordele elevene i de ulike “husene”

i Harry Potter-universet, forteller læreren videre. — Det gjorde vi ved hjelp av “Valghatten”, akkurat slik det er for elevene på Galtvort når de kommer som nye elever. — På tvers av klassene var da elever fordelt på Griffing, Håsblås, Smygard og Ravnklo, og fikk i oppgave å lage blant annet ulike emblem,

ugler, uglebur og “gullsnopper” i faget Kunst og håndverk. I matematikk hadde vi for eksempel om speiling, og i norsk og samfunnsfag ble det samlet og laget plansjer med ulik informasjon. Videre laget vi tryllestaver og tok for oss innholdet i noen av trylleformlene i naturfagtimene, og i gym

Hundvåg Kiropraktikk Autorisert kiropraktor. Vi kan muskel-skjeletthelse. Vi hjelper deg med utredning, behandling og oppfølgning. Nyhet: Vi tilbyr såletilpasning. Onlinebooking www.hundvagkiropraktikk.no

Velkommen til oss! Hundvåg Kiropraktikk | Austbøsletta 5 | 4085 Hundvåg | Tlf: 51 73 28 00 charlotte@hundvagkiropraktikk.no | www.hundvagkiropraktikk.no

spilte vi selvsagt ballspillet Rumpeldunk. 6-klasse-elevene Solveig, Mathilde og Maren forteller at de ikke har lest Harry Potter-bøkene selv, men de har sett alle filmene — og kjenner godt til Harry Potter-verdenen fra før. De synes det har vært kjekt og lærerikt å jobbe med temaet på skolen, og å

presentere dette både for andre elever og for foreldre. Det har også vært kjekt å jobbe på tvers av klassene. Lærerne er også fornøyd med prosjektet, og planlegger å legge dette arbeidet inn fast for 6. klassetrinnet i årene som kommer. Mathilde med emblemet for sitt “hus” Håsblås, Solveig med Smygard og Maren med Ravnklo.


Månedens frivillige

Frivilligleder Ann Therese Madland sammen med tre glade prismotakere, Hanna Brune fra Hundvåg Cheerleading, Jaran Moberg fra Hundvåg Idrettslag og Cathrine Bjørø Øverland fra Hundvåg Innebandy.

Det finnes mange som gjør en frivillig innsats på Hundvåg, noen enkeltvis, noen i en organisasjon — andre i flere. For å velge ut noen til de tre første månedene, valgte Ann Therese tre av de organisasjonene som har vært inne og lagt inn informasjon i den nye foreningsportalen på nett. Alle lag og foreninger er blitt oppfordret til å oppdatere sin informasjon her — som hva man driver med, hvor dette skjer, hvem man kontakter for informasjon, hvem som kan bli medlem m.m. (hundvag.foreningsportal.no/ foreninger) For å kunne gjøre dette selv på nett, kontakter man leder på frivilligsentralen for å få en redigeringskode. Man kan også eventuelt ta turen innom i åpningstiden for å få hjelp. Månedens frivillige — JANUAR For januar har Ann Therese valgt Hundvåg Idrettslag, som har lagt inn både bilde og mye nyttig informasjon i portalen. Flott blomsterbukett fra Hundvåg blomster, sjokolade og diplom ble

overrakt daglig leder Jaran Moberg, som representant for idrettslaget. Han forteller at han følte frivilligprisen var høyst fortjent, og et fint klapp på skulderen for alle de menneskene som driver Hundvåg IL på frivillig basis i det daglige. — For noen år siden ble det undersøkt hvor mange timer våre frivillige jobbet hver uke, forteller han videre. — I snitt oppga de at de jobber 10,5 time med sitt frivillige verv i uken. Pr i dag har Hundvåg IL ca 170 personer i frivillige verv. Det vil med andre ord si at i Hundvåg IL legges det ned 1785 frivillighetstimer pr uke, som gir 92.820 frivillighetstimer pr år. Basert på SSBs tall fra 2018 er verdien av disse timene i overkant av 27,5 millioner på et år. — De frivillige i Hundvåg IL gjør en enorm jobb, de trener unger og ungdommer, organiserer treninger, kamper og turneringer. De sitter i styrer og utvalg, og er pådrivere for nye idretter, nye idrettsanlegg for kommunedelen og bruker mye tid på organisere et trygt og kjekt idrettsmiljø for barn, ungdom og voksne.

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 ønsker leder for Hundvåg frivilligsentral, Ann Therese Madland, å gjøre stas på en frivillig forening hver måned.

Månedens frivillige — FEBRUAR Utøver og trener Hanna Brune var møtt fram som representant for Hundvåg Cheerleading, og ble også overrakt blomster, sjokolade og diplom.

Månedens frivillige — MARS Måneden mars sin pris med blomster, sjokolade og diplom var det leder, trener og spiller Cathrine Bjørø Øverland som mottok på vegne av Hundvåg Innebandy-klubb.

Hundvåg Cheerleading — Dogbay — er et lokalt idrettslag med tilbud til barn og ungdom fra 4 år og oppover. Cheerleading er en idrett med stunt og turn og hvor det utarbeides rutiner til oppvisning og konkurranse. Det handler om lagfølelse, glede, rytme og bevegelse, og idretten passer både for gutter og jenter. Mange har sikkert sett gruppene opptre og vise sine kunster blant annet på Hundvågdagen.

— Klubben har for tiden tilbud til barn og ungdom fra 1. til 8. klasse, i tillegg til et damelag. Barne- og ungdomslagene er for både gutter og jenter, og treningene er i Hundvåghallen, forteller Cathrine.

Klubben er i utgangspunktet åpen for alle, men som flere andre idrettslag sliter man med mangel på plass å trene — såkalt “halltid”. Det har derfor til tider vært venteliste for å få være med. Treningene foregår på Skeie skole. Dogbay Alpha er gruppen for de eldste utøverne, som også er med i konkurranser på landsbasis. I mars deltok de på norgesmesterskap på Oslofjord Convention Center.

Innebandy på Hundvåg ble først startet av Øyane idrettslag for over 10 år siden. De hadde blant annet et herrelag som gjorde det godt og lå høyt oppe i serien. En periode ble laget så drevet av Kampen Innebandyklubb, med trening på Hundvåg, før det altså i mai 2019 ble startet opp igjen her i bydelen som Hundvåg Innebandyklubb i Sør-vest Innebandyforbund. Det er stor interesse for å bli med på barne- og ungdomslagene, men også her er det dessverre fullt, og nødvendig med venteliste på grunn av mangel på tilstrekkelig med treningslokaler.


Mange vil spille tennis! Da man planla å starte opp et tennistilbud for barn og unge på Hundvåg, var håpet 10-12 interesserte for å fylle opp gymsalen.

Trener Krasimir Yordanov.

Interessen viste seg imidlertid å være mye større. Nå har barnegruppen (6-12 år) rundt 50 medlemmer og mange på venteliste. Treningene foregår i gymsalen på Roaldsøy skole, der man har firedoblet kapasiteten i forhold til planene, og fordelt spillerne på fire grupper og to treningsdager. — De aller fleste av de som startet, som er omtrent 50/50 med jenter og gutter, er med videre etter prøveperioden, men vi har også kunnet også slippe noen inn fra ventelista. Interesserte kan derfor fortsatt gjerne kontakte meg, sier leder Laila Frette. Klubben er en del av Hundvåg Idrettslag, som arbeider med å utvide sine tilbud til flere idretter enn fotball. Initiativtakere og trenere er Laila Frette, Gunnar Frette Berge og Krasimir Yordanov, som ønsker å tilby en lokal klubb med inkluderende og sosial tennis. De er godt fornøyd med oppstarten og forteller om fokuserte barn og mange talenter. Krasimir Yordanov er selv tidligere tennis-spiller med lang erfaring. I dag bor han på Hundvåg og har også selv en sønn som spiller tennis.

Laila Frette og Gunnar Frette Berge spiller også aktiv tennis selv, og Gunnar jobber i tillegg i Stavanger tennisklubb, der han for tiden er trener for barn i klubbens SFO-tilbud.

Trener Gunnar Frette Berge.

I vinterferien gikk den nystartede klubben også ut med et tilbud til ungdom og voksne, og på få dagers varsel meldte 16 tenåringer og voksne seg på. Trenerne er veldig fornøyd med responsen. Nå håper de at mange av de som har startet med tennis vil ønske å fortsette og utvikle seg i denne idretten. Fortsetter interessen, vil man på sikt søke om utendørs tennisbaner og flere haller. — Stavanger tennisklubb er norges største klubb med 1100 medlemmer. Men med sprengt banekapasitet, er mulighetene for introkurs der små. Derfor er det ekstra kjekt å få til et tilbud lokalt. — Planene videre er å spre enda mer tennisglede med flere helgekurs for nybegynnere, åpen familiehelg med tennislek — og i tillegg en helg med tennislek der særlig innvandrere og flyktninger vil bli invitert, avslutter Laila Frette.

CATERING, MAT OG EVENTS fra MORTEN & HEIDI!

Frister det med noe ekstra godt? For eksempel Afternoon tea, eller ekstra gode smørbrød?

Vi har dette og mye annet godt å velge mellom! Send oss gjerne en forespørsel idag! Engøyklubben 8a, 4077 Hundvåg

x

SKJÆRGÅRDS CHARTER & CATERING AS

Tlf: 47 30 84 93

x

Epost: post@skcc.no

x

www.skcc.no

x

@SkjergardsCharterogCateringas


Vasker biler for barn på flukt Magnus Alexander Coull (16) fra Buøy går i første klasse på Bergeland videregående skole. Gjennom valgfaget Ungdomsbedrift har han etablert “Hjelpende Hender” sammen med tre klassekamerater. Tekst & foto: Karianne Skjæveland

Ungdomsbedriften “Hjelpende hender” vasker biler på Hundvåg for 350 kr vasken, og sender overskuddet til Røde Kors for å hjelpe ukrainske barn på flukt fra krigen. Ifølge en undersøkelse forskningsinstituttet Østlandsforskning har gjort for Ungt Entreprenørskap, organisasjonen som står bak programmet, øker valgfaget sannsynligheten for at ungdommer prøver å starte for seg selv senere i livet. — Alle som har bil har jo behov for bilvask. Og ettersom vi elsker biler, og har vasket en del biler i vårt liv, tenkte vi at det var noe vi ville jobbe med gjennom Ungdomsbedrift, sier Magnus. Elevene er opptatt av bærekraft og miljø, og bruker miljøvennlig såpe i bilvasken. Daglig leder Maria Aasbø i Ungt Entreprenørskap Rogaland synes

20. mars kunne Felleskorpset Hundvåg, med musikanter fra Buøy skoles musikk-korps, Roaldsøy skolekorps og Skeie skolekorps, igjen delta på “Årets høydepunkt” — RM for skolekorps.

denne typen engasjement er flott å se. Hun sier at Hjelpende Hender, med sin løsning på bileieres problem med skitten bil i vårsola, samtidig som de gir overskuddet til en god sak, er et godt eksempel på en økende trend innenfor bærekraft og sosialt entreprenørskap blant videregående elever i Rogaland. — Ungdomsbedrift handler om å bruke det man har av kompetanse, styrker og nettverk for å skape verdi for andre. Vi ser at ungdommene er veldig bevisste på at verdiskapningen de står for skal utgjøre en forskjell for noen, sier Maria Aasbø. Magnus Alexander og resten av teamet bak Hjelpende Hender fikk ideen om å vaske biler til inntekt for en god sak tidlig i fjor høst. I utgangspunktet var det tenkte sosiale målet for bedriften å bidra til at hundre personer ble fullvaksinert gjennom

Magnus Alexander (t.h på bildet) valgte Ungdomsbedrift som valgfag fordi han tenkte det ville være kjekt å få erfaring med å starte en bedrift mens han går på videregående. Foreløpig synes han det å samarbeide med kompiser om andre ting enn vanlige skoleoppgaver, er det kjekkeste. — Jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer til å starte min egen bedrift en dag, sier Buøy-buen. Her vasker han bil sammen med med-gründer Martin Christopher Stevens fra Madla.

Unicefs vaksinasjonsprogram. Men etterhvert som de har kommet lengre i planleggingen, ser verden plutselig annerledes ut. Nå er det ofrene fra krigen i Ukraina som opptar folk flest. Og “folk flest” inkluderer de potensielle kundene til Hjelpende Hender.

Det viktigste for elevene er at bedriften deres bidrar til noe positivt for noen som trenger det.

Dermed blir den nye verdenssituasjonen en øvelse i å tenke markedsføring for elevene på Bergeland. — Nå som hele Norge er mest opptatt av hva som skjer i Ukraina, og kanskje har “glemt” koronapandemien litt, har vi bestemt oss for å bytte fokus, sier Magnus Alexander.

De som ønsker ren bil og samtidig bidra til å hjelpe barn på flukt, kan sende SMS til Magnus Alexander på 909 29 096. Skriv “bilvask” i meldingen, så ringer Magnus Alexander tilbake for avtale om tid og sted.

Vel blåst! Hele 1750 musikanter var denne helgen i mars samlet for å måle musikalske krefter i Stavanger Konserthus i Regionsmesterskapet for Rogaland. Både aspiranter, solister, ensembler, brass- og janitsjarkorps deltok. Felleskorpset Hundvåg har brassbesetning, og var i ilden i 3. divisjon på søndagen, med Lise Marte Hagen som dirigent.

Der konkurrerte de med åtte andre korps, og fremførte “Get ready!” av Haakon Esplo, “Sommerfuggel i vinterland” av Halvdan Sivertsen og “Sky Riders” av Bruce Fraser. Korpset fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne og kom på en fin 5. plass, bare ett poeng unna pallen. I tillegg spilte Pauline, Johanne og

16-åringen har likevel ett ønske for seg selv. — Jeg håper vi får i oppdrag å vaske en BMV M4. Det er den feteste bilen, sier Magnus Alexander.

Felleskorpset Hundvåg med dirigent Lise Marte Hagen på scenen i Stavanger konserthus. Foto: Trine Nessler Wichmann.

Gabriella fint i solist-RM og ble der nummer 6 og 5 i sin årsklasse. Eivind Hagen overbeviste på tubaen i sin årsklasse med 16 deltakere, og kom der på en flott 1. plass. I tillegg deltok juniorene på JuniorRM, der de hadde skikkelig god swing og god trøkk, mens aspirantene hadde det gøy på samspillseminar.


Rikssamlingsjubileet Når samlingen av Norge skal feires i sommer, deltar båtbyggere fra Engøyholmen kystkultursenter med bygging av vikingbåt. Det skal bli en kopi av Gokstad-færingen.

Kilde: rikssamlingsjubileet.no

I juni i år skal det feires 1150-årsjubileum for slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre vant over sine motstandere og ble Norges første konge. Man er ikke sikre på at det skjedde akkurat for 1150 år siden, i 872, men I 1872 ble det feiret 1000-års jubileum med daværende kong Oscar II tilstede — som i den

anledning avduket Haraldshaugen i Haugesund — og i 1972 deltok kong Olav V på 1100-årsjubileet og signerte en bauta på Ytraberget på Sola.

Det blir mange aktiviteter både i Møllebukta, Sømmevågen og på Ytraberget i Hafrsfjord, og med Rygerdronningen vil man kunne bli fraktet mellom de tre plassene.

Feiringen i år foregår med en rekke ulike arrangementer blant annet i Haugesund, på Karmøy, Avaldsnes og flere plasser langs Hafrsfjord.

Blant annet kommer det flere vikingskip som kan studeres på nært hold, som den 21 meter lange Saga Farmann. Vikingskipene la grunnlaget for den norske rikssamlingen, og teknikken som ble brukt under byggingen av dem, kalles klinkbygging. Båtbyggere fra Engøyholmen kystkultursenter skal også være til stede og vise arbeidet med å bygge en færing. Der kan man få være med å kløyve tømmerstokker og klinke nagler. Den 6,5 meter lange færingen som

skal bygges, vil være inspirert av Gokstadfæringen som lå oppi det berømte Gokstadskipet. Gokstadskipet ble funnet i en stor gravhaug mellom gårdene Gokstad og Gjekstad i Vestfold i 1880. Sammen med hovedskipet ble det også funnet rester av tre mindre båter. To av disse lyktes det å rekonstruere og bygge kopier av, og disse er er utstilt sammen med Gokstadskipet i Vikingskipsmuséet på Bygdøy i Oslo. Den største var en trerøring med tre årepar på 10 m lengde, mens den minste altså var en færing på 6,5 meter, med to årepar. Båtene ligner mye på dagens færinger av vestlandstype, og den opprinnelige Gokstad-færingen ble nok også bygget et sted her på SørVestlandet.

Båten på bildet er en kopi av Gokstadfæringen. Båtbygger er Svein E. Øya. Kopien er kalt "Gokstadhøvdingen" og ligger her til kai i Sandefjord. Foto: J. O. Løset, Vikingskip.com

Inviterer til møte om samarbeid

— Vi i Øyane Rotary vil gjerne gjøre noe for Hundvåg kommunedel, og til det søker vi samarbeidspartnere blant de frivillige organisasjonene. Dette er det Rotarianerne Bjørn Westfoss Larsen og Trygve Anda som sier. — Øyane Rotary har holdt til i Hundvåg kommunedel i over 20 år, forteller de. — Vi er en organisasjon som samler medlemmer fra ulike bransjer og yrker for på den måten å kunne dele erfaringer og kunnskap med hverandre. — Rotarys formål er også å utvikle vennskap for å gagne andre, og vi arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom dette idealet. På verdensbasis har organisasjonen 1,2 millioner medlemmer i mer enn 200 land. I Øyane Rotary er det for tiden seksten kvinner og menn som samles annenhver uke på speiderhuset

Øytun. Her har de samfunnsrelaterte foredrag og bedriftsbesøk i tillegg til sosiale møter og arrangementer. Medlemmer forteller gjerne om erfaringer fra sine bransjer, eller man inviterer eksterne foredragsholdere. Klubben vil gjerne ha flere medlemmer, og da særlig yngre kvinner og menn. — Inntektene våre får vi fra medlemskontingent og ved interne arrangementer som utlodninger og auksjoner. Og overskuddet fra dette deler vi gjerne med ulike prosjekt og aktiviteter i lokalsamfunnet. Tidligere prosjekt har blant annet vært i samarbeid med Engøyholmen kystkultursenter og Hundvåg skateog scooterklubb. Nå ønsker klubben

å finne samarbeidspartnere blant andre frivillige organisasjoner som driver med ulike aktiviteter i Hundvåg kommunedel. Akkurat hvilke aktiviteter klubben vil støtte økonomisk, er akkurat det man ønsker å finne ut ved å invitere til møte. Der vil hver enkelt organisasjon få anledning til å presentere seg selv og sine planer. Støtte kan også gis til allerede igangsatte prosjekt. Kanskje finner også organisasjoner samarbeidspartnere seg i mellom om de har sammenfallende prosjekter. — Det er ikke vårt mål å gi penger til drift av organisasjoner, presiserer Larsen og Anda. — Vi ønsker derimot å finne ulike tidsbegrensede opp-

Leder for Øyane Rotary Bjørn Westfoss Larsen.

gaver eller prosjekter. Til dette har vi også muligheter til å få støtte fra vår hovedorganisasjon. Møtet holdes 24. april kl. 19.00 på speiderhuset Øytun. Ønsker din organisasjon å delta her, kan påmelding sendes til Bjørn Westfoss Larsen, enten på mail indusa5@online.no eller på SMS/ telefon 977 49 871. Ønsker man å vite mer om Øyane Rotary og hva de driver med, har de både en nettside oyane.rotary.no og side på facebook.


Jula varer helt til påske..?

Alle foto: Øyane Lions.

I desember ble mange planlagte møter og selskap avlyst på grunn av smittesituasjonen. Noen tenkte kanskje da at de måtte vente til neste år med sitt julemøte. Men ikke Øyane Lions. Med juleantrekk, juleunderholdning og pinnekjøtt holdt de sitt julemøte i vårsolen i mars.

Ja, du leste rett. Øyane Lions hadde sitt julemøte på klubbhuset tirsdag 1.mars. Den noe uvanlige datoen skyldes altså at det opprinnelige julemøtet i starten av desember måtte utsettes pga. pandemien. Men det så ikke medlemmene i Lions-klubben som et stort problem.

— Pinnekjøttet ble lagt i fryseren, aquaviten gjemt bort og til og med underholdningen ble lagt “på is”. Gubbakorpset di voksne af Roaldsøy var nemlig engasjert for å spille på det opprinnelige julemøtet. Og da var det jo en selvfølge at de møtte opp på julefeiringen i mars, for-

teller Atle Kristensen. — Det har jo vært litt merkelig for korpset å øve på julesanger i februar, men det var bare “løye”. Juledresser, kjoler og nisseluer ble også henter frem fra bakerst i skapet for å skape den rette stemningen.

— Etter at gubbakorpset var ferdig med sin lille konsert, fortsatte Lions med et kort møte — med påfølgende lang middag. De vanlige julevitsene og jule-røver-historiene ble fortalt utover kvelden. Som vanlig: Et hyggelig møte i beste “Øyane Lions-ånd”.


Endelig storsamling

Etter to års opphold kunne elevene på Hundvåg skole endelig samles til storsamling igjen i midten av mars. I forkant av samlingen hadde elevene lest og tolket boka “En fisk til Luna”, og presenterte så sitt arbeid for andre elever.

— På Hundvåg skole synes vi det er veldig kjekt å samles flere enn bare trinnet nå, sier lærer Anne Maj Grøtterød, som har hatt ansvaret for den første storsamlingen på lenge. — Det å gjøre noe felles etter denne pandemien er viktig. Med et felles prosjekt kan vi prøve å styrke fellesskapsfølelsen igjen. Prosjektet som er valgt i forkant av samlingen er altså boka “En fisk til Luna” av Lisa Aisatos. — Det at boka har et stort tolkningsrom, gjør boka spennende og forlokkende — men også litt komplisert, fortsetter Anne

Maj. — Det er mange tema som blir berørt i boken, slik som ensomhet, utenforskap, mistilpassethet, håp, lengsel, frigjøring, tilhørighet, toleranse, integrering, fellesskap, vennskap, hjemløshet, hva er et hjem?, det å føle seg hjemme, å finne hjem i seg selv, aksept, avvisning, identitet, kommunikasjon og språk, tilpasning osv... Boken kan tolkes realistisk eller som en fantasireise og leseren må da selv skape mening. Lærerne på de enkelte trinn hadde selv valgt hvordan de vil arbeide

med boka, og presentasjonen i storsamlingen var delt opp i tre med alle A-klassene fra 1. til 7. trinn samlet, deretter B-klassene og til slutt C-klassene. I forberedelsen til storsamlingen hadde elevene diskutert temaene i boka, bl.a. utenforskap, hvordan det er å føle seg utenfor og hva som kan være de ulike grunnene til det. På første trinn hadde elevene så blant annet laget sansedikt, som de leste opp. For de yngste trinnene var det første gang de fikk presentere noe på en storsamling for så

mange andre elever, men det så ikke ut til å være noe problem. Noen av de andre klassene hadde laget fisker på ulike kreative måter, de hadde øvd inn sanger om vennskap og samhold. Noen hadde laget film og det var blant annet laget sanger, biodikt og tenkte dagbøker og meldingutvekslinger. Samlingen ble avsluttet med skolens egen sang — laget av tidligere lærer Bjørn Aslaksen — og akkompagnert av lærer Henning Alsvoll på gitar: “Hundvåg skole, det e skole det Hundvåg skole, den besta så e te.”

Kommunedelsutvalgets tilskuddsmidler våren 2022 Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter i kommunedelen. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Utvalget mottok denne våren 24 søknader med søknadssum på tilsammen kr. 427.000. Søknadene ble behandlet på møte i utvalget 15. mars, og det ble bevilget totalt kr. 156.000 fordelt på følgende: 1 Øyane Pensjonistklubb 3.000 Støtte til forening ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2 Hundvåg Sokn 10.000 Diverse utstyr til barn og ungdomstilbud ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3 Skeie Brass 2.000 Støtte til tur til konkurranse ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4 Trollskogen Seniorvenner 5.000 Utstyr til dugnad ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 5 Buøy — Hundvåg Hagelag 3.000 Drift av hagelaget ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6 Stavanger Judoklubb 10.000 Lønn, transport og kampanje ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 7 Øyane matklubb 3.000 Førjuls/ pensjonistfest ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 8 Otus -22 15.000 Otus -22 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 9 Buøy IL — Turn 10.000 Diverse utstyr til barn og ungdomstilbud ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10 Hundvåg&Øyane Historielag 3.000 Honorar til foredragsholdere ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 11 Hundvåg Cheerleading 10.000 Støtte til ”sponsorbarn” ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 Skeie Skolekorps 6.000 Folkefest på Skeie skole ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 13 Hundvåg 1 Speidergruppe 10.000 Innkjøp av service og anretning ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 14 HIL — Skate og Scooting 10.000 Byggestrøm og diverse utstyr ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 15 Buøy Idrettslag 10.000 Nye drakter ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 16 Buøy Skoles Musikkorps 6.000 utgifter ved seminar ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 17 Hundvåg IL — Tennis 10.000 Innkjøp av tennisutstyr ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 18 Hundvåg IL — Fotball 10.000 Innkjøp av fotballmål ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 19 Buøy IL — Basketball 10.000 Trenerstøtte, camputgifter barn, leie av Rosenbergh., støtte til tur, div. utstyr ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 20 Hundvåg IL 10.000 Oppussing av klubbhuset ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUM 156.000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Velkommen til vårt

Take-away og cateringkjøkken

hvor vi kan levere det meste til ditt selskap:

Take-away • Møtemat Overtidsmat • Selskapsmat Julebord • Smørbrød Minnestunder

Se menyene våre på vår hjemmeside eller ta kontakt med oss på telefon.

KOKKEN I LOGEN Hundvågveien 27, Hundvågkrossen www.kokkenilogen.no • Tlf. 413 93 040

Trenger du

ELEKTRIKER?

Vi er klar til tjeneste! Ta kontakt med oss på telefon 51 55 80 10

For at kroppen skal fungere optimalt, er det viktig at grunnmuren (føttene) blir vedlikeholdt og tatt vare på! Hos oss på Hundvåg Hud- og Fotklinikk vil du komme i kontakt med kunnskapsrike fotterapeuter, som hjelper deg med behandlinger til forebygging av fotplager og skader. Noe av den viktigste jobben vi gjør er å forebygge fotplager. Dersom du går regelmessig til fotterapeut vil du redusere utvikling av feilstillinger i føttene, ulike fotproblemer og opprettholde en god fothelse.

Autoriserte fotterapeuter med fordyping i diabetes. ELEKTRIKEREN PÅ HUNDVÅG

Vi hjelper deg med store og små elektrikerjobber rehabiliteringer - el.-sjekk - gulVVarme - Varmestyringssystemer - strømsparingssystemer spredenett for bredbånd (f. eks. lyse nett)

Hundvågveien 50, 4085 Hundvåg. Tlf 47 17 92 21, post@hnof.no www.hnof.no online booking


Innlegg fra helsesykepleier Anne Margrethe Velken:

Ungdom og seksuell identitet Ungdomstida kan være en forvirrende tid der de fleste er noe usikre på seg selv, sin egen kropp og hvordan de blir oppfattet av andre. Ungdom blir lett påvirket av venner sine meninger og holdninger, og kan føle seg dratt mellom ulike forventninger. Nettsteder har også stor påvirkningskraft. Ift seksuell identitet og/eller legning kan denne tida være en periode der en prøver ut ulike retninger, og “identiteten” kan svinge.

veldig unge, andre bruker lenger tid. Det finnes ingen fasit på når det er riktig å komme “ut av skapet”, eller fasit på hvor gammel du må være for å selv vite hvordan du definerer din legning. Det er også mange som opplever at de er skeive på ulike måter gjennom livet. Dersom du har funnet ut at du er skeiv, kan det dukke opp mange spørsmål.

Det er viktig å vite at dette er helt normalt.

Noen er trygge på sin egen identitet, mens andre kjenner på en usikkerhet, frykt for reaksjoner, redsel for å ikke finne andre skeive, eller et ønske om at de var heterofile. For noen er det viktig å sette en tydelig definisjon på egen legning, mens for andre er det ikke like viktig. Mange bruker også lang tid på å føle seg selv trygg på egen identitet, og eksperimenterer.

UNGDOMSHJERNEN (Montgomery) I ungdomstida dannes nye strukturer i hjernen og ungdommen er på jakt etter “hvem er jeg” og “hvordan passer jeg inn”. De kan bli mer kritiske til hvordan de har det hjemme, kritisere alt fra innredningen hjemme til reglene de må følge, og for ungdommen selv er dette en forvirrende tid.

Det viktige er at ungdommen har noen trygge voksne å lene seg til, som er rause og forståelsesfulle. Den voksne trenger ikke å ha svar, men være med ungdommen i prosessen, uansett utfall.

De kan føle seg dummere — og de er, som Montgomery sier, også “dummere”. På grunn av strukturer i hjernen glemmer de lettere, husker gjerne ikke gangetabellen fra i fjor, og er veldig “her og nå”. De orker gjerne mindre og blir mer usikre på seg selv. Det er gjerne ikke før i 16-17 årsalderen at hjernen har bygget nye strukturer og de klarer å ta mer egne valg, og bli mer selvstendige.

SEKSUELL IDENTITET (Helseutvalget.no) Noen er usikre om hvilket kjønn de identifiserer seg som; enten de føler seg som gutt, jente, ikke-binær eller hvilke som helst annet av de ulike kjønnsbegrepene. De fleste mennesker føler at det er likhet mellom det kjønnet man blir tolket som ved fødsel, og det man føler seg som når man vokser opp. Mens noen er usikre på sin identitet, og føler de ikke passer inn som gutt eller jente, eller er litt av begge deler. Andre føler sterkt at de er motsatt kjønn enn hva som ble tolket ved fødsel.

I denne fasen trenger ungdommen at foreldre er der for dem. De trenger å få et smil, en bekreftelse på at de er ok. Vi, som foreldre, må strekke oss enda lengre enn vanlig for å gi dem det nå. Hver eneste dag, trenger de å få kjenne seg bra nok i en voksens øyne. Og dersom ungdommen kler seg på en annen måte enn før, gutten gjerne bruker litt sminke, de virker usikre på egen kjønnsidentitet og/eller legning, så vær romslig og forståelsesfull. Kanskje dannes en ny identitet, eller kanskje er det bare en fase med utforsking de skal igjennom. SEKSUELL LEGNING (ung.no) Mange finner ut av sin egen seksuelle legning i ungdomstida. Noen vet dette allerede når de er

Det er viktig å gi seg selv tid. Tid til å finne ut hvilken kjønnsidentitet en har, dersom en er usikker. Snakk med noen du stoler på, foreldre, andre voksne, helsesykepleier på skolen, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din. Det viktigste er å verdsette barnet/ungdommen for den de er. Støtte og være tilgjengelig for samtale. Her er en oversikt over organisasjoner med nettsider, chat- og telefontilbud for deg som er, eller lurer på om du er, lesbisk, homofil, bifil, skeiv, eller trenger å snakke med noen om kjønnsidentitet. • • • • • • • • • • • • •

Ungdomstelefonen Youchat - Helseutvalget Sex og samfunn ichatten.no Skeiv ungdom Skeiv verden FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Harry Benjamin ressurssenter Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens Skeivt kristent nettverk Salam Norge Ung.no Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet kropp, seksualitet, helse og rettigheter. Nettstedet er tilgjengelig på mange ulike språk.

For ungdom som kjenner på disse følelsene kan barne- og ungdomsårene være en stressende tid fordi man kan oppleve stress ved hvordan kroppen utvikler seg og hvordan man skal utrykke sin identitet. Noen tenker de kanskje er syke, de føler seg ensomme og blir usikre. Fordom og stigmatisering fra andre skyldes ofte mangel på forståelse, mangel på kunnskap eller feilaktig informasjon.

Helsesykepleiere på skolene på Hundvåg Hundvåg: Elin Sæbø Økland og Ingrid Hindal Skeie: Janne Ravndal og Karin Kristiansson Lunde: Karin Kristiansson og Janne Ravndal

Austbø: Charlotte Hanken Skulbru og Hanna Skjelbred Nygaard Buøy: Hanna Skjelbred Nygaard Roaldsøy: Charlotte Hanken Skulbru

Helsesykepleierne er som regel lettest å nå direkte på telefon til Hundvåg Helsestasjon, åpent man-fre kl. 08-15.

Telefon: 51 50 81 50

Helsestasjon for ungdom

Uteseksjonen

er et gratis tilbud for deg som er 16-19 år bor i Stavanger kommune, og/eller for deg som er elev ved en videregående skole i Stavanger.

er et frivillig hjelpetilbud til ungdom og deres foreldre og er tilstede på alle ungdomsskoler og ungdomsklubber i Stavanger.

Her kan du få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnsykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke om problemer, eller bekymringer, i forhold til hjem, skole og venner. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Helsestasjonen ligger på Nytorget i Stavanger sentrum. Vi reiser også ut til de videregående skolene i kommunen. Helsestasjonen for ungdom har også egen facebookside hvor det legges ut info om ulike tema. Helsestasjon for ungdom har telefon 900 93 544.

Gjennom dette oppsøkende arbeidet er de mye i kontakt med ungdom og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i bydelen. Ulike tema ungdom prater med uteseksjonen om kan være psykisk helse, skole, mobbing, seksualitet, prevensjon, alkohol og rusmidler, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, den vanskelige ungdomstiden o.l. Uteseksjonens fellestelefon: 910 07 168


i d i t e t n e k l o k i k t a u lmiljø! b k u r B Gode kjøp til hyggelige anledninger!

Hundvåg fashion

HUNDVÅG JERN OG FARGE A/S Hundvågsenteret i Hundvågkrossen Telefon: 51 86 30 00. www.jernia.no

(tidligere Match Hundvåg)

Følg oss også på @JerniaHundvaag

TLF: 51 89 22 40

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

Velkommen inn til en hyggelig handel!

Tlf. 90263020 @hundvagblomster

Følg oss på facebook: @hundvågsenteret