Page 1

Voetbalvereniging OWIOS Gedragscode Gedragscode v.v. owios We zijn samen, en ieder voor zich verantwoordelijk Voor het imago van OWIOS naar buiten; en de goede sfeer binnen de club. We steunen onze club op een positieve manier. We onthouden ons van commentaar op de arbitrage in woord en gebaar. We doen mee; zijn actief betrokken en helpen elkaar waar dat nodig is. Van iedereen wordt voorbeeldgedrag verlangd. We blijven positief; overwinnen is ons streven, maar verliezen hoort er echter ook bij We reageren ons niet af op medespelers, tegenstanders of arbitrage. We vertonen geen ongewenst gedrag zoals: Schelden, pesten, roddelen, discriminatie of ander agressief gedrag. We praten met elkaar en niet over elkaar. We komen onze afspraken na. Bij onze club laten we iedereen in zijn waarde, we beledigen of vernederen niemand. Op welke manier dan ook. Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode Leden die zich misdragen kunnen daarop aangesproken worden. Onze trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie Zij zien er op toe dat de gedragsregels worden nageleefd. We verkopen op zaterdag voor 13.00 uur geen alcohol.

Samengevat staat Owios voor: SpOrtief VerantWoordelijk PosItief BetrOkken reSpect

/Gedragscode  

http://www.owios.nl/files/2012/Gedragscode.pdf

/Gedragscode  

http://www.owios.nl/files/2012/Gedragscode.pdf

Advertisement