Page 1

Voetbalvereniging OWIOS Oldebroek Opgericht 25 september 1925 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1961 Ingeschreven bij de K.v.K te Deventer onder nr. 40094421 Aan

Datum Onderwerp

Algemene Ledenvergadering

Sportpark Bovenmolen, Oldebroek Telefoon 0525 – 631514 / 633239 Raborekeningnr. 34.84.13.300

6 november 2010

Secretariaat/postadres

Algemene Ledenvergadering

Bloemstraat 89 8096 VN OLDEBROEK

Geachte leden, Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 22 november 2010. Deze vergadering zal vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de kantine van de vereniging. De volgende agendapunten zullen aan de orde komen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Opening door de voorzitter Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 oktober 2009 Verslag van de secretaris over de periode van 1 juli 2009 – 30 juni 2010 Verslag van de penningmeester over de periode van 1 juli 2009 – 30 juni 2010 Verslag van de kascommissie Vaststelling van de begroting Verkiezing bestuursleden Verkiezing leden van de kascontrolecommissie Voorstellen van het bestuur / Bestuursbeleid  Vaststelling contributie per 1-1-2011;  Rondvraag

Volgens de statuten zijn in het seizoen 2010-2011 de volgende bestuursleden aftredend: de penningmeester en het bestuurslid wedstrijdzaken. Dit zijn respectievelijk dhr. B. (Bert) Mostert, dhr. J. (Jan) van den Bosch. De heer Mostert heeft aangegeven weer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als bestuurslid. De heer Van den Bosch heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. De heer B. van de Beek heeft zich per 1-72010 teruggetrokken als bestuurslid jeugdzaken (jeugdvoorzitter). Voor de vacante posities Technische Zaken, Secretaris en Jeugdvoorzitter zijn de volgende personen bereid gevonden om deze te gaan vervullen, E. (Eddy) van Hooren, L. (Leonard) Visscher en mw. L. (Lieke) Sievers.


Pagina 2 van 2

Het bestuur stelt dan ook voor om de heer Mostert te herkiezen in zijn huidige functie en de heren Van Hooren en Visscher en mevrouw Sievers in bovengenoemde functies te benoemen. (Tegen)kandidaten, voor één van de bovengenoemde functies, kunnen zich tot maandag 15 november 2010 vóór 20.00 uur schriftelijk melden via het postadres van de vereniging: Bloemstraat 89, 8096 VN Oldebroek. De jaarrekening, de begroting, het verslag van de kascommissie en het verslag van de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 oktober 2010 liggen vanaf woensdag 17 november 2010 ter inzage in de kamer van de supportersvereniging. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng. Mocht u echter vragen hebben, neem dan gerust contact op via:  06-45388136 of  voorzitter@owios.nl. Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de voetbalvereniging OWIOS E.H. (Eddie) van Olst voorzitter

http://www.owios.nl/files/2010-11-05_Uitnodiging%20Algemene%20Ledenvergadering%2022-11-2010  

http://www.owios.nl/files/2010-11-05_Uitnodiging%20Algemene%20Ledenvergadering%2022-11-2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you