Page 1


T HESHADOW 2013///VOLUME31

C A C T U S S H A D O W S H I G H S C H O O L 5802EDOVEVALLEYRD, CAVECREEK, AZ85331 4805752400 ST UDENTPOPULAT I ON: 1742 FACULT YANDST AFF: 91CERT I FI ED, 45CLASSI FI ED DI VI SI ON: 4A2 SCHOOLDAYS: 180


TO D A Y IS

Y O U R DAY

Y O U R E O FF TO

GREAT PL ACE S


G R O W I N G U P

weal l r emembert hegr andi os et al esofDr . Seus s . He t r ans por t edust owor l dsf i l l edwi t hf arf et c hedc har ac t er s andex uber antat mos pher es . Al t houghl ay er edwi t hv i br antc ol or sandor gani cs hapesev er ys t or yhasanunder l y i ngt hemet hatc or r el at est ogr owi ngup. Nomat t erhow muc hwemat ur ewec anal way sf i ndawayt oappl yhi s l es s ons . I nhi ghs c hool wel ear nt os t eerour s el v esany whi c hwaywec hoos e. Asas t udent , y ouex pl or ey ouropt i ons , andt hr oughhi ghhei ght sandhangupsy oudi s c ov ert hepat ht hatl eadsy out oy ou. Br edi nCav eCr eek , apl ac ewher ear tf l our i s hes , Cac t us Shadowsnur t ur esanabi l i t yf orone’ sc r eat i v i t yt obeex pr es s edt hr oughapl et hor aofmedi ums . J us tl i k eDr . Seus s , Cac t usShadowss t udent sar el ar gert hanl i f e. Li v i ngi napl ac eenc l os edbyt hedes er t , Cac t usShadows c ul t i v at esar t i s t i ci ngenui t yami ds tt hes t udent s . Ev en whent hes uns et st hev i br antc ol or sr ef l ec tt hatofaDr . Seus sbook . Andev enwhenwel eav et hev i v i dAr i z ona s k i es , goi ngt ot hepl ac eswewi l l go, i ti sCac t usShadows t hatwewi l l al way sc al l home.

T hi sbooki sdedi c at edt oDr . Seus s .

Fr om s t umbl i ngt hr oughy ourwor dsasac hi l dwe’ v egr ownt obec ome mor ec onnec t edwi t hy ours t or i esi ndeeperwayot hert hany ourl i v el yi l l us t r at i ons.

Yearbook Beginning  

shfdhhhhhhhhhh

Yearbook Beginning  

shfdhhhhhhhhhh