Page 1

Nieuwsbrief

CM Someren Juli 2013

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het Plan van Aanpak. Dit plan is opgesteld door de initiatiefgroep CM Someren en is te downloaden via www.ovs.nl Tevens vragen wij u om donderdagavond 5 september te reserveren in uw agenda voor de formele draagvlakmeting. U ontvangt hiervoor medio augustus een uitnodiging. Plan van Aanpak Someren heeft een mooi centrum, maar dit kan nog veel mooier worden. Door samen te werken willen we ervoor zorgen dat Someren een functioneel, gezellig, economisch renderend centrum met een variëteit aan voorzieninKennedymars 2013 gen krijgt / behoudt. In het plan van aanpak leest u de wijze waarop we met centrummanagement willen starten. Het gaat in op ambitie, organisatie, activiteiten, financiering en communicatie en geeft een analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het plan van aanpak is opgesteld door de initiatiefgroep CM Someren . Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband van private en publieke partijen in een centrumgebied, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen, met als doel de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken. Centrummanagement richt zich op alles wat te maken heeft met het economisch functioneren en de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied, rekening houdend met de leefbaarheid en de positie van het winkellandschap in de regio. Behartiging van sectorale, geografische of individuele deelbelangen hoort niet thuis op het niveau van het partnership, maar is en blijft de verantwoordelijkheid van o.a. de ondernemersorganisaties.

Onze ambitie: Een functioneel, gezellig, veilig, economisch renderend centrum met een variëteit aan voorzieningen, waar het prettig winkelen, recreëren, werken en wonen is. Hierbij maken we gebruik van de kracht van samenwerking. Het doel hiermee is de economische functie van het centrum te versterken (omzetverhoging). Dit willen we realiseren door o.a.: * toename aantal bezoekers * versterking van het productaanbod (incl. horeca) * geen (langdurige) leegstand Om over enkele jaren de resultaten (deels) te kunnen meten, zal een nulmeting gedaan worden met betrekking tot het product- Postelstraat oktober 2012 aanbod en leegstand en eventueel cijfers van Kamer van Koophandel en SRE. Door één gezamenlijke ambitie en door gericht te investeren kan de kracht van het centrum van Someren vergroot worden. Met een gezamenlijke aanpak wilPostelstraat oktober 2012 len we de sfeer en kwaliteit van het centrum verhogen en inspelen op nieuwe wensen van de consument en andere gebruikers. De kracht van de samenwerking, het centrummanagement, is dat men oog heeft voor elkaars belangen en het besef dat samenwerking meer oplevert dan gescheiden opereren. Met een gezamenlijke aanpak willen we verbeteringen aanbrengen op het gebied van de ruimtelijk economische structuur, de openbare ruimte, sociale veiligheid, gastvrijheid, bereikbaarheid en promotie. Kijk voor het volledige Plan van Aanpak op www.ovs.nl


Nieuwsbrief Afbakening centrumgebied (fase I) Het centrumgebied bestaat uit Postel, Postelstraat en Wilhelminaplein Floreffestraat: van Postel t/m Boetex en EP van Otterdijk Verdonckstraat: van Postelstraat t/m Vögele, Leenen Assurantiën en Morfose Kappers Hoornmanstraat: . van Postelstraat t/m PC Ready Speelheuvelstraat: van Wilhelminaplein t/m Bakkerij vd Koevering. Kanaalstraat: van Wilhelminaplein tot en met Amiez en Maxwell

CM Someren Ondernemersfonds: Het systeem waar in Someren bij invoering van Centrummanagement voor gekozen gaat worden is een opslag op het gebruikersgedeelte van de WOZaanslag van de gemeente voor alle ondernemers binnen het centrumgebied die over een openbare aankondiging (reclame-uiting) beschikken. Alle openbare aankondigingen van 0.2 m² of meer komen in aanmerking voor de heffing. Dit geldt voor alle vormen van openbare aankondigingen (ook namen van gebouwen) binnen het afgebakende centrumgebied.

Formele draagvlakmeting De formele draagvlakmeting zal op 5 september 2013 plaatsvinden bij Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 te Someren. Aanvang 20.00 uur. Een belangrijke datum voor alle ondernemers, want tijdens deze avond kan iedereen een stem uitbrengen, voor of tegen de invoering van centrummanagement. Tijdens de avond wordt onder notarieel toezicht gestemd volgens democratisch principe (wie niet komt heeft geen stem). Houdt deze datum vrij in uw agenda! Een officiële uitnodiging volgt later. Indicatie bijdrage per individuele ondernemer Voordat de formele draagvlakmeting plaatsvindt wil de initiatiefgroep alle centrumondernemers de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in de hoogte van de bijdrage per individuele onderneming. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.

De centrumkaart is ook afgebeeld in het plan van aanpak.

Vragen? De initiatiefgroep probeert alle ondernemers in het centrum van Someren zo goed mogelijk te informeren. Toch kunnen er nog vragen onbeantwoord blijven. Neem contact op met de initiatiefgroep CM Someren door een mail te sturen naar CMSomeren@ovs.nl. Het secretariaat zal uw vraag doorsturen naar één van de leden van de initiatiefgroep.

Nieuwsbrief CM Someren juli 2013  
Nieuwsbrief CM Someren juli 2013  
Advertisement