Page 1

WOL & BOKHAAR - internasionale rolspeler

www.ovk.co.za

DIE NUWE KOMMISSIESTRUKTUUR PRODUSENTE WOL DEUR OVK BEMARK KILOGRAMME BEMARK

OU PERSENTASIE

NUWE PERSENTASIE

RABAT

1 – 2499 2500 – 10000 10001 – 20000 20001 – 30000 30001 – 40000 40001 – 50000 50001 – 60000 60001 – 70000 70001 – 80000 80001 – 90000 Meer as 90000

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

4% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3%

0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0%

LAEKOSTE OPSIE: ‘n Laekoste opsie waar produsente nie van Tegniese Veldbeamptes wil gebruik maak en ook nie kwalifiseer vir lojaliteitskorting nie, is per ooreenkoms as volg beskikbaar.

LAE KOMMISSIESTRUKTUUR PER OOREENKOMS KILOGRAMME BEMARK

WOL

BOKHAAR

0 – 1000 Meer as 1000

3,5% 2,5%

3,5% 3,0%

Vir meer navrae hieroor, kontak OVK Vesel in Port Elizabeth: Karin Daniel 041 406 7562.

PRODUSENTE BOKHAAR DEUR OVK BEMARK KILOGRAMME BEMARK

OU PERSENTASIE

NUWE PERSENTASIE

RABAT

0 – 1000 Meer as 1000

4,5% 4,5%

4% 3,5%

0,5% 1,0%

Die rabat sal elke jaar gedurende Maart wat volg op die einde van OVK se finansiële jaareinde aan produsente uitbetaal word. Die finale rabat word dus op die kumulatiewe lewerings wat gedurende OVK se finansiële jaar bemark is bereken en nie as ‘n persentasie per skeersel nie. Bona-fide produsente wat hulle vesel by OVK lewer, verdien verder ook 23,9 sent per kilogram lojaliteitskorting.

VIR MEER INLIGTING RAKENDE WOL & BOKHAAR, KONTAK:

OVK Port Elizabeth kantoor 041 406 7500 HOOFKANTOOR: Ladybrand 051 923 4500 • KLANTEDIENS: 051 923 4598 / klantediens@ovk.co.za

Profile for OVK Groep

OVK - Nuwe Kommissiestruktuur (Vesel)  

OVK - Nuwe Kommissiestruktuur (Vesel)

OVK - Nuwe Kommissiestruktuur (Vesel)  

OVK - Nuwe Kommissiestruktuur (Vesel)

Profile for ovk_group