Laren! Magazine NR24

Page 1

| 1

FEB - MEI 2022 • NR24 € 3,95

“Wij wonen op de mooiste plek op aarde” - 'Henk van Huntje'

24

tweede editie dorpskwis LAREN MAAKT ZICH KLAAR

41

special: politiek katern

82

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

nieuw dorpsplan Laren VOOR EN DOOR LARENAREN


margaklompe.nl

voor het moment ... …dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.


VOORWOORD

Ruim 8 jaar geleden werkte ik in mijn vrije uurtjes aan het plan om Laren! Magazine op te zetten. Een hersenspinsel dat ik al zo lang had. Ik schreef, zonder overdrijven, wel 20 verschillende plannen.

Familie en vrienden vragen wat ze ervan vonden en

Gaandeweg waren we de nodige hobbels

weer verder doorontwikkelen. Zo ging het twee jaar

tegengekomen en daardoor twijfelde ik ook of ik een

lang door ongeveer. Totdat ik op een avond, voor een

lancering moest gaan organiseren. “JA! Wel doen!

vergadering van de Anjagers bij Ronnie & Jeanette

Dit is iets feestelijks, daar moet je mee uitpakken!”

Degen aan de keukentafel zat en het idee voorstelde

zei een van mijn vriendinnen en daar had ze gelijk

en liet zien. "Gaaf!", zeiden ze, “Meteen doen!”

in. En zo geschiedde, op 9 april 2016 werd Laren!

"Meteen doen? Maar ik heb nog niet alles goed

Magazine bij Joke en Ad de Korte in de winkel

uitgewerkt!” zei ik. “Gewoon aan de slag gaan!” was

feestelijk gelanceerd. Een super leuke dag waar ik

hun reactie. En zo ging ik de boer op. Allereerst bij

nu 6 jaar later nog steeds heel fijn op terug kijk; een

alle verenigingen om te peilen of ze er voor open

dag met een lach maar ook met een traan. Ik had hier

stonden. Niet iedereen werd er direct heel

zoveel uren ingestoken en nu lag het magazine daar

enthousiast van, ik denk dat dit vooral kwam doordat

gewoon. Een echt magazine, ik was apetrots!

men geen goed beeld kreeg van hetgeen ik in gedachten had. Maar gelukkig waren er ook direct

Inmiddels zijn we 24 edities verder en nog steeds

positieve reacties die me de moed gaven door te

werk ik, samen met een geweldig team met veel

gaan. Bijvoorbeeld een simpel mailtje van Derk

plezier aan iedere editie. Maar na zes jaar vonden

Woestenenk nadat ik het idee had gepresenteerd

we het als team wel tijd voor een nieuw jasje. En dus

aan een vereniging waar hij ook bij betrokken was:

krijgt editie 25 een nieuwe look & feel en ook een klein

“Ik vind het een prachtig idee en hoop echt dat het

beetje een nieuwe opzet!

doorgang kan vinden!” Wakker Laorne gaf me uiteindelijk het vertrouwen en wilde een bijdrage

Terug naar deze editie! In deze editie veel vaste

doen aan de pilot.

rubrieken zoals 'De boer op', 'Het gezin achter' en natuurlijk veel verenigings- en stichtingsnieuws!

Vol enthousiasme ging ik aan de slag. Tussendoor

Maar ook een politiek katern. Zes van de acht

moest ik ook nog even mijn huis leeg pakken en

politieke partijen uit de gemeente Lochem vertellen

verhuizen (dank pap en mam voor de hulp.. of nou

meer over de doelen die zij de komende vier jaar

ja al het werk..). Naast het gewone werk tot laat in

hebben. Ook gingen we deze editie op bezoek bij

de avond met het magazine bezig en weer vroeg in

twee bedrijven: Salon Lamar viert het 30-jarig

ochtend op… waar was ik aan begonnen?! Toen de

jubileum en Ina & Lida vertellen hier meer over.

eerste uitgave dichterbij kwam was 'de piepe redelijk

En ook twee medewerkers van 't Talma komen

leug'.

aan het woord over de werkzaamheden en de

“Editie 25 krijgt een nieuwe look & feel en ook een klein beetje een nieuwe opzet!”

organisatie. Kortom: een bomvolle 24ste editie! Veel leesplezier en tot de volgende editie, ik heb er zin in! Ingri Imenkamp

| 3


TRADITIEGETROUW

LUNCH DINER AFHAAL CATERING BORRELEN MEETINGS

Office 365 • Systeembeheer • WiFi • Onderhoud ICT Helpdesk • Server • Cloudoplossingen

Tel. 0573 - 40 12 10 www.witkamp.com

info@diecomputer.nl • Tel. 0573 - 460 819

Magazine_NR19_Advertenties1/4_Witkamp.indd 1

05-11-2020 07:30

BESTEL JE PAKKET ONLINE

100% elektrisch.

De nieuwe EQA. This is for a new generation. Kom hem bewonderen in onze showrooms in Deventer en Apeldoorn! • Verkrijgbaar v.a. € 49.995,• Vanaf € 210,- netto bijtelling per maand Rij de EQA 250 Business Solution Luxury Limited nu met private lease voor € 649,- p.m.! Kijk op MB-Wensink.nl Deventer Dortmundstraat 2, 7418 BH, 0570 - 217469. Apeldoorn St. Eustatius 2, 7333 NX, 055 - 2004889. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

Via WERELDBAKKERWIJNAND.NL kan je ook diverse pakketten bestellen! Vóór 14.00 uur besteld is dezelfde dag nog op de post (mits voorradig).

WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL


INHOUDSOPGAVE | 5

Inhoudsopgave

41

6

Gemeenteraadsverkiezingen

6 van de 8 partijen stellen zich voor

'De boer op'

Familie Oudenampsen 14

Dutch Masters

50

Top van de motorsport naar Harfsen

Larense Accordeon Vereniging

75-jarig jubileum 54

28

18

Salon Lamar

30 jaar in Laren

De werkdag van...

Rita Oortgiesen - Gerritsen 62

Vrienden van 't Ruempol

25-jarig jubileum

Belevingsgerichte zorg

’t Talma 70

Het gezin achter...

Ad & Joke de Korte 38

Historie - Huenderstraat

Dr. Huender

80

Vrijwilliger

Anne Bruggink Overige informatie pagina's

Verenigingen & stichtingen pagina's 60

Leussinkbad

13

De dag van...

10

v.v. Witkampers

11

Hazenbal

22

Apollo

61

Pels en Pluim

25

Nieuwe inwoners

23

Forza

65

't Laerveld

27

De pen doorgeven...

24

Dorpskwis

69

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

56

Klompenpad

St. Steffenrijders

57

De meiden van Haarman

59

Kulturhus

82

Wakker Laorne

32

33

36

Vrömd Volk... Marieke Dijkman-Wilgenhof

Sacha Groothuis

Houtdorp Laren

Toeristenbelang Laren

49

57

Column Kandidaat Notaris Mariska Verwoert

Ria Markvoort

66

Gluren bij de buren - Harfsen

Ontwikkelingen in

74

Gluren bij de buren - Almen

ondernemersland

76

Prins Willem Alexanderschool

Column Advocaat

77

De Branink

Leónie van Meggelen

78

Handige informatie

Nieuw in Laren

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Door Communicatie • Van Kees, Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman, Britt Haarman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


66 | |

DE 'BOER' OP ADVERTORIAL

Iedere editie stellen wij een Larense boer aan jullie voor en ook in dit item geeft de huidige boer het stokje door aan een 'collega'. Deze editie de familie Oudenampsen.

“Ik ben een heel rijk man met vier gezonde kinderen”


'DE BOER OP' | 7

Tekst: Nena Keessen - Van Kees • Fotografie: Anke Kolkman

Henk & Ria wonen op de ‘mooiste plek van de wereld’ ”Ik ben de rijkste man ter wereld”, zegt Henk Oudenampsen. Ook wel bekend als ‘Henk van Huntje’. “Ik heb een hele mooie vrouw en we hebben vier gezonde kinderen. Wat wil je nog meer?” ‘Vier kinderen, 100 koeien en twee labradors’

Emigreren

Samen met Ria en jongste zoon Jeroen (20) woont

“Na onze wereldreis waren mijn ouders nog te jong

Henk op boerderij Hoentjen (oftewel ‘Huntje’) aan

voor overname en het was financieel niet mogelijk

de Holmershuizen in Verwolde. Ria en Henk runnen

om met twee gezinnen van het bedrijf te leven. Ook

samen een melkveebedrijf met 90 koeien. “Ik heb

het huis was er niet geschikt voor. Overigens wilden

altijd gezegd: ik wil graag boer worden, vier kinderen,

we dat ook helemaal niet, je ziet vaak dat het samen

twee labradors en 100 koeien. Door de verandering

op één erf wonen voor veel wrijving zorgt” zegt hij. “In

in de fosfaatrechten zijn dat er 90 geworden en twee

Nieuw-Zeeland waren we helemaal gelukkig. Het is

labradors zijn twee bordercollies geworden, maar we

een prachtig land om boer te worden’’. Ook hebben

komen toch heel dicht in de buurt”, vertelt Henk.

agrariërs daar een beter imago, vertelt Henk. Overal stond ‘Proud to be a farmer’. “We dachten serieus

Wereldreis

na over emigreren naar Nieuw-Zeeland. We hadden

Zowel Ria als Henk groeide op op de boerderij. Ze

de emigratiepapieren al ingevuld. We besloten het

werden grootgebracht tussen de dieren, landerijen

uiteindelijk niet te doen, omdat we onze familie en

en hadden volop ruimte om zich heen. Henk ging in

vrienden hier niet achter wilden laten”, vertelt Ria.

eerste instantie bij het K.I. station in Harfsen werken.

“We waren op reis altijd op zoek naar de mooiste

“Toen begin jaren 90 twee goede vrienden van

plek op aarde, maar eenmaal terug in Nederland

ons kort achter elkaar overleden, besloten we een

realiseerden wij ons dat de mooiste plek op aarde al

wereldreis te maken om dit te verwerken’’, vertelt

die tijd heel dichtbij was geweest: Verwolde.

Ria. “Je beseft dan dat het leven heel kort is en dat je er alles uit moet halen”, vult Henk aan. Ze reisden met de Transsiberië Express door Rusland, China en uiteindelijk naar Nieuw-Zeeland, Australië en Indonesië. ‘’Toen was er nog geen mobiel of andere social media, dus we moesten een brief schrijven die drie weken later aan kwam, om te zeggen dat het goed met ons ging’’. “Als je op reis bent kan je met een helicopterview naar je eigen leven kijken. Je houdt jezelf een spiegel voor en bekijkt je eigen situatie van een afstand”, zegt Henk.

Staand van links naar rechts: Nienke, Jeroen, Madelief, Henk en Charlotte. Zittend van links naar rechts. Derk, Jip, Ria, Joslin, Niels en Kelly.


BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

10:00 - 17:00 uur


'DE BOER OP' | 9

“Het boeren is soms ingewikkeld door de negatieve media-aandacht” zijn de 9e generatie die boert op Overname van de boerderij

dit stukje grond”, zegt Henk trots.

Henk en Ria gingen in Harfsen

Zijn opa had 25 koeien, zijn vader 50

wonen, waar dochters Joslin (26)

koeien. Henk bouwde een nieuwe

en Nienke (25) geboren werden. “Ik

stal en breidde uit tot 100 koeien.

werkte destijds nog bij de K.I. Boer

“Dit was noodzakelijk om het bedrijf

worden was al vanaf mijn 15e mijn

financieel gezond te houden.” Henk

grote droom. Toen mijn moeder

is een voorvechter voor de reguliere

in 1998 geheel onverwachts een

landbouw op een familiebedrijf. “Ik

hersenbloeding kreeg, ging alles in een

geloof dat dit de gezondste manier

stroomversnelling. Ria en ik verhuisden

van boeren is. Nederlandse boeren

met onze dochters naar de boerderij

hebben de afgelopen jaren veel

en mijn ouders verhuisden naar het

negatieve media-aandacht gekregen.

dorp. Mijn vader hielp vanaf toen nog

Ik kan me daar erg druk om maken.

dagelijks mee op de boerderij”, vertelt

Wij zijn een ontzettend innovatief land

Henk. “Toen Niels (22) en Jeroen (20)

op agrarisch gebied. Heel de wereld

later geboren werden hadden we het

kijkt vol ontzag naar onze manier van

erg druk”, zegt Ria. “Je cijfert jezelf

boeren. Dat is iets waar we trots op

weg voor de dieren én de kinderen”,

moeten zijn.”

echte koeienboer”, zegt Henk. ‘’We proberen de mooiste roodbonte koe van Nederland te fokken met onze Anemoons. We gaan in maart naar de fokveedag in Lochem, in juni naar de NRM, in september naar de fokveedag in Laren en in december naar de HHH show in Zwolle.’’ Geregeld komen er boeren van andere fokstudieclubs naar de Huntje Holstein koeien kijken. “Dat

vult Henk aan. “Ik vind het wel prachtig dat mijn kinderen op deze fantastische

Red Holsteins

plek zijn opgegroeid. Ze waren veel

Zeven jaar geleden kregen Henk en

buiten en vonden dat heerlijk.”

Ria de mogelijkheid de boerderij te kopen van het landgoed. “Het is een

Rijke geschiedenis

fantastische plek, maar er zitten ook

Boerderij Hoentjen kent een rijke

nadelen aan. We hebben veel kleine

familiegeschiedenis. In 2030 hopen

landbouwperceeltjes omringd door

wij te mogen vieren dat deze familie

bos. Daardoor is de opbrengst niet

al 300 (!) jaar boert op deze plek.

optimaal. Het inkuilen en bewerken

“Mijn oma was een Hoentjen en

van de grond besteden we overigens

trouwde een Oudenampsen. Wij

allemaal uit aan Elweco. Ik ben een

zijn echt hele leuke dagen’’, zegt Henk. “Het belangrijkste voor ons is echter dat we een prachtig gezin hebben en dat ik als pachtboer kan zeggen: ‘Ik ben een rijk man’”, sluit Henk af.

De familie Oudenampsen geeft de pen door aan: Johan & Ida Platerink


10 | VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Tekst: Bert Gotink

Plezier maken is het belangrijkste bij de minipups! Minipups, ze zijn niet meer weg te denken bij de Witkampers. Waar vroeger ieder jongetje uit Laren op 8-jarige leeftijd bijna automatisch ging voetballen is er nu meer te kiezen. Vanaf 5 jaar kunnen jongens en meisjes vrijblijvend kennis maken met de voetbalsport.

Witkampers. "Het is erg laagdrempelig”, benadrukt Bas. "Kinderen kunnen eerst gewoon komen kijken of een keertje meedoen zonder verplichtingen en gelukkig kunnen de ouders nu ook weer langs de lijn staan om te zien of ze het leuk vinden. ”Voor het spelen bij de minipups hoeft geen contributie te worden betaald. Daarom is het echt vrijblijvend om mee te trainen. Toch zijn ze volwaardig onderdeel van de club en worden net zo gefaciliteerd als de andere teams. Spelers krijgen zelfs een tijdelijk shirt! Net na de winterstop bestaat de groep uit 16 spelers. "Maar die groep wordt steeds

Bas Wennink en Arnold Gubler vertellen als

groter”, verwacht Arnold. "Kinderen zien elkaar

trainers van de jongste talenten van de club

op het schoolplein en dan krijg je mond-tot-

enthousiast over hun ervaringen. "Het

mond reclame. Ook het kunstgrasveld bij de

plezier spat er vanaf bij de kids”, vertelt

Branink speelt hierin een rol, het is niet alleen die

Arnold. "Naast het voetbal geef je

zaterdagochtend.”

de kinderen ook mee om elkaar te respecteren en samen te werken. Het

Bas en Arnold zijn naast trainer bij de minipups

is echt superleuk om ze spelenderwijs

actief in andere functies bij de Witkampers. Zo

de beginselen van het voetbal bij te

maakt Bas deel uit van de Technische Commissie

brengen.’’ Bas vult aan: "Als we een

en is Arnold trainer bij Mannen 3. Beide heren

keer iets nieuws proberen zie je dat ze hier

kunnen bogen op veel voetbalervaring.

ook zelf mee aan de slag gaan. Ze zijn zo leergierig en enthousiast. Maar alles

"We proberen de spelers de belangrijkste dingen

draait om het plezier. Plezier gaat voor

te leren”, zegt Bas. "Aannemen, passen, dribbelen

prestatie, het gaat niet om winnen en

en vooral veel balcontacten. Verder richten we

verliezen.”

ons op afwerkvormen."

Het is voor kinderen een ideale manier

"Bij de groepsvormen leren ze het voetbal kennen

om kennis te maken met het voetbal en de

en worden ze bij wijze van spreken klaargestoomd


V.V. WITK AMPERS | 11 VERENIGINGEN & STICHTINGEN

1e paasdag Hazenbal! Na een online editie en het Lederhazenfest afgelopen oktober is er goede hoop dat er dit jaar eindelijk weer een echt Hazenbal georganiseerd kan worden. Als de coronamaatregelen het toestaan zal het dorpsbos in Exel weer voor een avond omgetoverd worden tot de gezelligste locatie voor de JO8”, aldus Arnold. "Soms zijn er zelfs spelers die

van Nederland en kan het dak weer van de

vervroegd overgaan naar de JO8 omdat ze er gewoon

tent geblazen worden. De muzikanten van

klaar voor zijn.”

The Green Monkeys die afgelopen jaar tijdens de online editie te zien waren zullen

Dat is uiteindelijk het doel: spelers zo enthousiast maken

hier zeker voor zorgen. Deze 4 enthousiaste

dat ze competitievoetbal gaan spelen. Met trots stellen

muzikanten maken van elk nummer een

de trainers vast dat aan het einde van het vorige seizoen,

eigen sound en de interactie met elkaar en

3 JO8 teams zijn ontstaan vanuit de minipups.

het publiek zorgt voor een onvergetelijke show waarbij de energie van het podium

Voor de coronatijd nam Witkampers ook deel aan de

af spat. Na dit spetterende optreden zou

Sterren League. Dit zijn 4 tegen 4 toernooien samen

je denken: en nu? Geen muziek meer?

met andere clubs uit de regio. "Hopelijk kunnen we dit

Probleem’n..? Absoluut niet, want het motto

komend voorjaar of aan het begin van de zomer dit weer

luidt vanavond: Probleem’n? Poar neem’n!

opstarten. Want dit leeft altijd erg bij de spelers”, besluit

Het inmiddels welbekende duo van Poar

Bas.

Neem’n komt naar het dorpsbos om het Hazenbal af te sluiten en staan garant voor

De minipups trainen iedere zaterdag van 09.30 tot 10.30

feest, humor en liters bier. Poarty DJ Walter

uur op het hoofdveld van de Witkampers. Kinderen zijn

pompt de kneiters en Wim Salabim, die

met hun ouders altijd welkom om mee te doen of te

kearl van Poar Neem’n, zorgt voor ongein.

komen kijken en kennis te maken met de voetbalsport!

Poar Neem’n op de buhne staat garant voor interactie en hits!


Veldmaat

Professionele partner op het gebied van

Rietdekkersbedrijf

directievoering en toezicht op buitenprojecten Advisering omvormingsplannen Opstellen bestekken terrein aanleg en onderhoud

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld)

Opstellen bestekken bouw en woonrijpmaken Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes

Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

eddyveldmaat@outlook.com

Gerrit Oortgiesen

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1 03-11-2020 19:33

Magazine_NR19_Advertenties1/8_Probebu.indd 1

14-11-17 09:07

Dondertman Administraties uw specialist voor al uw belastingaangiften

Openingstijden: Dinsdag 08. - 17. uur Woensdag 08.30 - 17.30 uur Donderdag 08.30 - 18.00 uur 30

30

Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang fiscale aangiftes verzorgd. Ik wil graag voor u uw belastingaangiften verzorgen alsmede alle toeslagen aanvragen”. “Daarnaast verstrek ik fiscale- en financiële adviezen aan met name particulieren en zzp’ers”.

0573 - 40 15 75 Vrijdag Zaterdag

08.30 - 19.00 uur 08.00 - 14.00 uur

Bel 06 10 69 91 82 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren of kijk op www.dondertman-administraties.nl.

Deventerweg 7, Laren (gld)

Laren!Magazine_NR24_Adv_Dondertman_1/8.indd 1

Magazine_NR23_Advertenties1/8_Lamar_v02.indd 1

01-02-2022 11:04

11-11-2021 12:54

Onze aardappelen zijn te koop bij: Plus-supermarkten in Laren, Lochem en Markelo. Bij de coöperatie VanOnzeGrond aangesloten supermarkten in de regio Deventer. En natuurlijk bij ons thuis op de boerderij. Voor elke smaak een lekkere aardappel.

Magazine_NR23_Advertenties1/8_WansinkAardappelen_V01.indd 1

09-11-2021 07:58

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

www.elkink-installatiebedrijf.nl


DE DAG VAN... | 13

'De dag van...' een kijkje in het leven van een Larenaar. En net als 'de pen doorgeven' zal ook 'De dag van...' doorgegeven worden door de schrijver van het artikel. Deze keer...

Sascha Groothuis Elke dag is anders en dat maakt het juist zo leuk. Het is altijd hollen of stilstaan. Een rustige dag wordt soms ineens heel druk… Sinds 4,5 jaar werk ik met veel plezier bij Dierenkliniek

Halverwege de

Laren. Sinds 2021 ben ik mede-eigenaar. Twee dagen in

middag belt er

de week behandel ik gezelschapsdieren, de andere twee

een eigenaar wiens

dagen koeien en paarden.

hond een feestslinger heeft opgegeten!

Mijn dag begint met ons telefonisch spreekuur van 8 tot 9

Zo eentje van plastic met gekleurde vlaggetjes. Ze heeft

uur. De dierenartsen zitten bij de telefoon. Veehouders en

gisteren twee delen uitgebraakt, maar nu blijft ze maar

diereigenaren kunnen bellen voor een afspraak, vraag of

braken en ze wordt steeds slomer. De hond en eigenaar

bestelling. De assistentes bereiden beneden de dag voor.

komen gauw naar de praktijk. Ik kijk de hond na: ze is

Tussen de telefoontjes door drinken we vervolgens met z’n

inderdaad totaal niet fit. We maken een röntgenfoto. Die

allen een kop koffie. Vandaag met beschuit met muisjes.

geeft ons de sterke verdenking dat er een stuk slinger in

Elsa, de hond van paraveterinair Marloes heeft puppy’s

de darm is vastgelopen. Dit is erg gevaarlijk! Als we niets

gekregen!

doen, gaat de darm kapot en komt de hond te overlijden. We besluiten de slinger operatief te verwijderen. Dit is een

Vandaag behandel ik gezelschapsdieren. Na het

spannende operatie, een deel van de honden overleeft

telefonisch spreekuur begint mijn operatieprogramma.

het uiteindelijk niet! Collega Susanne komt helpen: met

Samen met paraveterinair Joanne steriliseer ik een poes,

z’n tweeën opereert fijner dan alleen. Gelukkig kan collega

daarna maak ik met paraveterinair Femke het gebit van

Edo de rest van het spreekuur overnemen. De hond gaat

een oude hond onder narcose schoon. Ik blijk één kies te

onder narcose en we maken de buik open. Van voor naar

moeten trekken. Beide operaties verlopen goed en de

achter kijken we de maag en darmen na, om het stuk

dieren worden snel weer wakker.

slinger te vinden. Aangekomen bij de dikke darm voelen we iets dat op plastic lijkt. Ook is de darm hier donkerder.

Nu heb ik nog tijd voor laboratoriumuitslagen. Deze

We openen de darm en ja hoor: gekleurde vlaggetjes!

bespreek ik telefonisch met de eigenaren. Voor sommige

Na het verwijderen van de slinger hechten we de darm

dieren maak ik een vervolgafspraak, voor andere dieren

dicht, spoelen we de buik en hechten we ook de buik weer

schrijf ik medicatie voor.

netjes dicht. Pjieuw, altijd weer een opluchting als zo’n spannende operatie slaagt!

Tijd voor de lunch. Ook de collega’s die

buiten aan het werk zijn, komen gezellig

We kletsen met z’n allen wat na en de eigenaar haalt zijn

naar de praktijk. Er worden veel grapjes

hond weer op. Moe maar voldaan loop ik naar huis. Ik heb

gemaakt en er wordt veel gelachen.

geen oproepdienst vanavond en vannacht.

Vervolgens is het tijd voor het spreekuur.

Tijd om te relaxen!

Er staan veel consulten ingepland,

maar het is gelukkig nog niet helemaal vol.

Ik geef de pen door aan: Teun Dijkerman


1414 | | L ARENSE ACCORDEON VERENIGING

“Na de oorlog was de accordeon een heel populair instrument” Jubileumcommissie: Hennie Peters, Kees Haagen, Dinie Zweverink, Saskia van Spiegel, Henk Holstege en Riny Bleumink. (Niet op de foto Geke Bannink).


L ARENSE ACCORDEON VERENIGING | 15

Tekst: Nena Keesen - Van Kees • Fotografie: Anke Kolkman

Larense Accordeon Vereniging viert 75-jarig bestaan Op 10 december 1946 wordt de Larense Accordeon Vereniging opgericht. Onder leiding van dirigent Draaijer uit Lochem werd er destijds wekelijks geoefend bij café Rothman aan de Holterweg. Populair onder jongeren

vertelt Henk. “Deze oud leden waren na dit optreden

De accordeon was na de oorlog een populair

zo enthousiast dat het ‘recreanten orkest’ in het

instrument onder jongeren. Toen er een eerste

leven werd geroepen.” Het recreanten orkest is iets

optreden georganiseerd werd bij Witkamp in

laagdrempeliger dan het oorspronkelijke A-orkest.

augustus 1947 werd dit een overweldigend succes.

“Ze oefenen eens per twee weken”, vult Kees aan.

Ruim zeshonderd mensen bezochten over twee avonden verspreid de uitvoering.

Dirigenten en orkesten Het recreantenorkest staat onder leiding van

Een andere mijlpaal was de deelname aan het

Dinie Zweverink. “Muziek is haar met de paplepel

eerste accordeonconcours in 1951. De vereniging

ingegoten. Haar vader Jan was namelijk jarenlang

sleepte de eerste prijs in de wacht. Ook in 1952 en

dirigent van onze vereniging”, vertelt Kees. Het

1954 gingen ze met de eerste prijs naar huis. “Het

A-orkest wordt gedirigeerd door Frank Sterenborg.

deelnemen aan concoursen werd in de beginjaren

Frank voltooide in 1983 het conservatorium en is

nog wel gedaan”, vertelt Henk Holstege, al 70 jaar lid

sindsdien werkzaam als pianodocent. “Naast onze

van de vereniging en tweede voorzitter naast Kees

vereniging dirigeert hij ook het accordeonorkest RAO

Haagen. We spraken de twee over het jubileum van

in Neede en een jongerenkoor Cecil in Rietmolen”,

de vereniging. Henk vervolgt over het concours: “Het

zegt Henk. “We spelen met het A-orkest een heel

wedstrijdelement van een concours vonden niet

gevarieerd repertoire”, vertelt Kees. “Veel pop-,

alle leden meer leuk.” De leden zijn overigens erg

musical- en filmmuziek. Dat laatste geldt overigens

trouw aan de vereniging. Er zijn leden die al een heel

ook wel voor het recreanten orkest, maar zij kiezen

groot deel van hun leven lid zijn, waar Henk een mooi

voor eenvoudiger arrangementen en wat bekendere

voorbeeld van is.

melodieën. Daarnaast spelen ze ook een Duits/ Oostenrijks repertoire.” Kees is overigens geen

50-jarig jubileum

accordeonist. Hij speelt de synthesizer in het orkest.

Inmiddels bestaat de vereniging dus 75 jaar. Bij het

“Ik speel de baslijnen van de stukken.”

50-jarig bestaan in 1996 werd een CD uitgebracht en een jubileumconcert gehouden. “Speciaal ter ere van dit jubileum hebben wij toen oud leden benaderd of zij mee wilden spelen in een jubileumorkest”,


Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

op basis van

9,7

klanten vertellen

SLETTENHAAR

Lochemseweg 161c, 7217 RE Harfsen 0573-431704 www.garageslettenhaar.nl/harfsen


L ARENSE ACCORDEON VERENIGING | 17

“De vereniging heeft hele trouwe leden, sommigen zijn al een groot deel van hun leven lid” De afgelopen 75 jaar “De grootste verandering van de

Orkest Larense Accordeon Vereniging bij de Buitensociëteit te Deventer - 1952

afgelopen 25 jaar is de oprichting van het recreantenorkest”, zegt Henk. De vereniging treedt (in ‘normale’ tijden) een aantal keren per jaar op. Bijvoorbeeld bij verpleeg- en verzorgingshuizen in de buurt. “In 2020 hebben we een benefietconcert georganiseerd voor het in Laren gestrande circus Bolalou”, zegt Kees. “Dat was erg leuk om te doen en heeft ook nog aardig

Groepsfoto van A- en jeugdorkest - 1953

wat opgebracht.” Jaarlijks organiseert de vereniging een concert in de kerk. Het orkest wordt dan meestal aangevuld met een solist, bijvoorbeeld een blazer zoals een trompet of hobo. Viering van het jubileum Het 75-jarig jubileum was in 2021 maar wordt in 2022 gevierd. “We willen dat jaar vanwege corona graag vergeten en overslaan, daarom vieren we het

Huidige orkest. Foto: Joh.Braakman

Huidige bestuur

in 2022”, zegt Kees met een knipoog.

Kees Haagen (voorzitter)

“Jullie zullen ons vaker tegenkomen

Henk Holstege (tweede voorzitter)

én op ongebruikelijke plekken.” Zo

Gerda Mollenhof (secretaris)

speelt het orkest op 27 maart tijdens de

Jenny Groot Bronsvoort

Plattelandswandeling van Toeristenbelang

(penningmeester)

en op 14 en 21 augustus tijdens een

Herman Stegeman (lid)

hoedententoonstelling in Verwolde. Ook zijn er contacten met de basisscholen en

Meer informatie:

staat er een najaars- en kerstconcert op de

larenseaccordeonvereniging.nl

planning. Hou vooral ook de website van de vereniging in de gaten voor meer informatie en data.


1818 | |ADVERTORIAL

“Het volste vertrouwen en respect in elkaar hebben, anders houd je het geen dertig jaar met elkaar vol.”


| 19 19

Tekst: Door Communicatie • Fotografie: Anke Kolkman

Salon Lamar 30 jaar in Laren! In februari 1992 hebben Lida Romijn en Ina Nijhof hun droom waargemaakt. Ze zijn hun eigen kapperszaak begonnen aan de Deventerweg in Laren: Salon Lamar. Destijds zijn de dames gestart met z’n tweeën en nu, dertig jaar later, werkt een vast team van zeven kapsters in de zaak. Kwaliteit, klantvriendelijk en een goede

zelfs pauzes in te plannen.”

sfeer: dat is de doelstelling bij Salon

De vorige eigenaren hadden een

Lamar. Iedereen is welkom in deze

tabakszaak naast hun kapperszaak.

eigentijdse salon zonder drempels. “Dat

Salon Lamar is ook gestart in combinatie

is al die jaren zo geweest en dit blijft ook

met speciaalzaak ‘De Damper’.

zo”, vertelt Lida.

“We knipten mensen en daarnaast verkochten we sigaretten, sigaren, pijp-

Hoe het begon

en pruimtabak. Ook voor het ontwikkelen

Na hun studie begonnen Lida en Ina met

van foto’s konden Larenaren bij ons

werken bij een kapsalon in Lochem. De

terecht”, vertelt Ina. Na ongeveer een

toenmalige eigenaar van de kapperszaak

jaar is de speciaalzaak gesloten en

Heijltjes in Laren besloot met pensioen

sindsdien wordt de volledige ruimte

te gaan. De zus van Lida opperde of

gebruikt als kapperszaak.

het niet wat voor hen was om de salon over te nemen. Samen besloten Lida

De salon is in de loop der jaren al een

en Ina het avontuur aan te gaan. De

aantal keer verbouwd. Allereerst in 1995.

naam was snel bepaald. Lamar staat

Toen werd de speciaalzaak gesloten

voor de meisjesnamen van Ina en Lida:

en is dit gedeelte bij de kapperszaak

Langenkamp en Marsman. Destijds

aan getrokken. In 2000 hebben ze de

moest je als ondernemer binnen een

bovenverdieping erbij gekregen en hier

halfjaar een middenstandsdiploma

een kantoor en kantine gerealiseerd. In

halen. “We waren zes dagen per week

2017 heeft het volledige pand een nieuwe

geopend en ook de schoonmaak deden

vloer en een vernieuwde voorpui met

we zelf. In onze vrije tijd haalden we

schuifdeur gekregen.

het middenstandsdiploma”, vertelt Lida. Lachend gaat Ina verder: “We

Innoveren

hebben wel een aantal beginnersfouten

Salon Lamar bestaat dus al dertig jaar,

gemaakt. Zo waren we de eerste maand

maar nog steeds groeit deze mee met

helemaal volgepland en vergaten we

de ontwikkelingen op kappersgebied.


Bij leven en sterven • laatste levensfasebegeleiding • rouw- en verliesbegeleiding • spreken bij een afscheid • miskraambegeleiding Tel. 06 81 18 82 90 info@irmawagenvoort.nl www.irmawagenvoort.nl

genvoort_Adv_2022_Laren!Magazine.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

Keurslager van de Pol

08-02-2022 13:28 Haneveld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:44

Werken met het beste vlees van eigen slacht

Tel. 0573 - 40 12 37 • www.keurslagervandepol.nl • KeurslagervandePol

agazine_NR24_Adv1/8_AircoHarkink.indd 1

communicatie

Tijdelijk communicatieondersteuning nodig? Of een tekst voor een brochure, flyer of website?

Laren!Magazine_NR8_Advertentie1/8_VanDePol.indd 1 08-02-2022 13:38

27-01-2021 17:30

Done! Op naar editie 25 Laren! Magazine is een onderdeel van Ovii.

Neem contact met ons op! www.doorcommunicatie.nl

www.ovii.nl


SALON L AMAR | 21

“We zijn onze klanten erg dankbaar, zonder hen was dit jubileum nooit behaald.”

Openingstijden Maandag

Gesloten

Dinsdag

08:30 - 17.30

Woensdag

08:30 - 17.30

Donderdag

08:30 - 18.00

Ina vertelt: “Vooral bij de dames

terug voor een kappersafspraak.”

Vrijdag

08:30 - 19.00

is in de loop der jaren veel

Ina en Lida werken al meer dan

Zaterdag

08:00 - 14.00

veranderd. Dertig jaar geleden

dertig jaar samen en hebben

Zondag

Gesloten

waren we voornamelijk bezig met

vrijwel nooit onenigheid. Ze zijn

permanenten en watergolven.

twee uitersten, maar vullen elkaar

Heel af en toe werd een kleur

daarom juist goed aan. Ze zijn al

Jubileum

aangebracht in het haar. Nu gaat

jarenlang vriendinnen. “Vroeger

In de afgelopen twee jaar was de

80% van de dames de deur uit met

deden we vrijwel alles samen, we

salon drie keer langdurig gesloten

een kleur in het haar.” Om aan alle

leken haast een stel”, lacht Ina. Lida

door een lockdown. Dit was een

nieuwe technieken te voldoen,

vult aan: “We hebben zelfs vijf keer

grote financiële dobber. Toch willen

volgen alle kapsters bij Salon Lamar

meegedaan met het Songfestival

Ina en Lida het 30-jarig jubileum

regelmatig cursussen.

in Laren.” Ze hebben er bewust

niet zomaar voorbij laten gaan.

voor gekozen om de salon klein te

“Zodra het weer kan, willen we het

Altijd een feestje om met elkaar

houden en zorgen dat altijd één

vieren met onze klanten. We zijn

een kapperszaak te runnen

van de twee aanwezig is. Ze zijn

heel blij en trots dat we dit jubileum

Eén ding is wel hetzelfde gebleven

geen keiharde zakenvrouwen, maar

hebben behaald. We zijn ons erg

in 30 jaar: kwaliteit was, is en blijft

ondernemen zit wel in hun bloed;

bewust van onze vaste klantenkring.

belangrijk bij Salon Lamar. “We zijn

allebei komen ze van oorsprong

Zonder hen was dit jubileum nooit

een dorpskapper, maar ontwikkelen

van een boerderij en hebben het

behaald, daar zijn we hen erg

ons wel in het werk dat we doen.

ondernemersgevoel dus van huis

dankbaar voor”, sluiten ze af.

We weten waar we over praten

uit meegekregen. Het geheim

en wat in de mode is”, vertelt

van dertig jaar ondernemerschap

Lida. “Een aantal medewerkers

volgens Ina en Lida? “Het volste

werkt zelfs al meer dan twintig

vertrouwen en respect in elkaar

jaar bij ons. Klanten weten ons

hebben, anders houd je het niet zo

Deventerweg 7, Laren

te vinden en we hebben en vast

lang vol. Je weet dat je altijd op de

Tel. 0573-40 15 75

klantenbestand. Daar staan zelfs

ander kunt terugvallen.”

info@salonlamar.nl

mensen uit het westen in. Die staan hier bijvoorbeeld in de zomer op de camping en komen in de winter

www.salonlamar.nl


22 | KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO

Marc Dammers stelt zich aan u voor. Sinds 1 november staat Marc Dammers op de bok bij het fanfareorkest van Apollo. In deze editie van Laren! Magazine stelt hij zich graag aan u voor. Op mijn tiende ben ik begonnen met

Fanfare orkest Concordia

saxofoonlessen bij muziekvereniging

Nijkerkerveen en sinds afgelopen

Olto uit Loenen. In de loop der jaren

november ook van Fanfare orkest

heb ik hier alle muziekdiploma’s

Apollo Laren.

behaald en in 2013 afgesloten met een eindexamenconcert. Ik

Na vier repetities moesten we de boel

deed op de middelbare school het

helaas al weer staken vanwege het

VMBO, gevolgd door de havo om

coronavirus. Desalniettemin gaven de

Opslagruimte gezocht

uiteindelijk naar mbo 4 detailhandel

vier repetities die we gehad hebben

Vanwege de verhuizing van één

te gaan. In 2018 ben ik begonnen

mij een goed gevoel die ik overigens

van onze leden waar nu onze

met HaFaBra-directie aan Bourdon

na mijn proefdirectie bij dit orkest al

opslag is zijn wij op zoek naar

Hogeschool te Gouda, later Alphen

had. Ik ben dan ook zeer verheugd om

een nieuwe ruimte voor onze

aan den Rijn. Hier volgde ik directie

met dit orkest aan de slag te gaan.

muziekinstrumenten, uniformen

lessen bij Gerhart Drijvers en Ton van

en muziekbibliotheek. Heeft u of

der Valk. Als muzikant ben ik actief bij

Ik hoop van harte dat wij samen een

weet u een mogelijkheid die

muziekvereniging Olto

mooie toekomst tegemoet gaan met

hiervoor wellicht geschikt zou

Loenen en het Open Fanfare

veel mooie concerten, repetities en

zijn? Laat het ons dan a.u.b.

Orkest. Als dirigent ben ik actief bij

andere activiteiten. Hopelijk treffen

weten! De ruimte dient in ieder

opleidingsorkest Da Capo van

we elkaar (weer) snel op een van deze

geval vrij te zijn van weers-

Koninklijke Harmonie Oosterbeek,

activiteiten.

invloeden en afgesloten te kunnen worden. U kunt contact met ons opnemen via

OUD PAPIER 26 MAART

23 APRIL

secretariaat@apollolaren.nl! 28 MEI

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentieadres: Schoolderserf 2, 7437 RW Bathmen • Aantal leden: 45 Contact: info@ApolloLaren.nl • Facebook: ApolloLaren • Website: www.apollolaren.nl


FORZ A | 23

WK Volleybal dames Dit jaar is het WK volleybal van 23 september t/m 15 oktober 2022 en voor het eerst in de geschiedenis vindt het grotendeels plaats in Nederland! Het WK duurt ruim drie weken en tijdens

de gemeente Lochem leuke extraatjes

deze weken spelen ruim 24 landen, uit

op. Zo rijdt de volleybalbus weer

vijf verschillende continenten, ruim 100

richting Lochem om op basisscholen

wedstrijden. De wedstrijden worden in

kinderen kennis te laten maken met

Nederland en Polen gespeeld. In ons

volleybal, worden er volleybalclinics

land worden de meeste wedstrijden

georganiseerd en zijn er verschillende

gespeeld in de provincie Gelderland,

side-events. Een van deze evenementen

met als hoofdlocatie het GelreDome in

is het buurttoernooi dat in Laren,

Arnhem, waar uiteindelijk ook de finale

Harfsen, Barchem en Lochem

wordt gespeeld. De andere speelsteden

georganiseerd wordt. Hierover volgt

zijn Rotterdam en Apeldoorn.

in het volgende Laren Magazine meer. Verder zullen de speelsters van

Argentinië

Argentinië tussen hun wedstrijden door

Alle deelnemende landen zullen in de

wat terug doen voor de gemeente in

eerste fase van het toernooi worden

de vorm van een clinic of demo voor de

ondergebracht in 30 verschillende

volleybalverenigingen.

gemeenten in de provincie Gelderland. De gemeente Lochem

Wedstrijden bezoeken?

is de gastgemeente voor Argentinië.

Ben je Oranjefan en kun je niet wachten

Dit houdt in dat de dames van het

om de Nederlandse dames aan te

Argentijnse team verblijven in Lochem

moedigen? De leden van vv Forza

en gebruik maken van de lokale

kunnen via oranje ambassadeur Eva

sportfaciliteiten.

kortingskaarten scoren. Ben je geen vv Forza-lid maar wil je wel naar het WK?

Activiteiten gemeente lochem

Op de website www.volleybal.nl kun je

Naast de huisvesting van het team

je pre registreren voor de kaartverkoop,

levert het de volleybalverenigingen van

zodat je niet achter het net vist.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


24 |

VERENIGINGEN & STICHTINGEN

LAREN MAAKT ZICH KLAAR VOOR DE 2E EDITIE VAN DE

Dorpskwis

Oorspronkelijk zou de Laornse Dorpskwis 15 mei 2020 plaatsvinden, maar dit werd vanwege Corona eerst uitgesteld naar 2021 en daarna naar 2022. Na twee jaar smachten en wachten gaat het dus eindelijk gebeuren! Commissie vol op stoom

Agenda

De commissie was in 2020 voorzichtig begonnen, om

Check, check, dubbelcheck. Want wanneer was het

vervolgens de plannen tijdelijk in de ijskast te zetten.

ook alweer? 22 april wordt de kwisavond georganiseerd.

“Gelukkig kan er nu volop gewerkt worden aan de kwis

Vervolgens is op 13 mei de feestavond. Meespelen

en dat is maar goed ook. Inmiddels wordt namelijk menig

met je team is nog steeds mogelijk via de onderstaande

commissielid aan de tand gevoeld over de vragen en

website. Er is nog plek voor enkele teams en dan gooien

opdrachten. Daar laten we uiteraard niets over los, maar

we de inschrijving dicht. Twijfel je dus nog…. Wacht

reken maar dat de deelnemers aan de bak moeten!” aldus

dan niet te lang, hak de knoop door en schrijf je in!

Hariët Bloem.

Aangemelde teams van editie 2020 doen automatisch

Ben jij er samen met je team klaar voor? 22 april a.s.!

mee in 2022, je hoeft je niet opnieuw in te schrijven. Blijf natuurlijk onze social media kanalen en website www.delaornsedorpskwis.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.

Toeristenbelang Laren Plattelandswandeling

waar ben ik eigenlijk? Deze unieke,

Fakkel-, lampionoptocht en

Zondag 27 maart 2022

éénmalige route zal ongeveer 9 à

Paasvuur

De datum staat, alleen is het op

10 km zijn. Ook voor kinderen is dit

Zondag 17 april 2022 - Al een paar

het moment van schrijven nog heel

beslist een leuke tocht. Onderweg

jaar is er geen Paasvuur geweest,

onzeker hoe de situatie dan zal zijn.

zal er een pauzeplek zijn met

zal het er dit jaar wel van komen? We

Mogen we weer een

toiletgelegenheid en de mogelijkheid

hopen dat deze traditie: in optocht

evenement als deze

om wat te eten en/of te drinken. We

samen naar het paasvuur lopen, met

unieke wandeltocht

adviseren waterdichte schoenen of

de muziek van Apollo voorop, dit jaar

organiseren? We hopen

laarzen te dragen.

weer kan worden voortgezet. Indien

van wel, zodat we

dit jaar het Paasvuur mag branden,

iedereen weer kunnen

Start: van 09.30 tot 13.00 uur.

dan kan op de vrijdag en zaterdag

verrassen. Want

Startlocatie volgt op de website

ervoor snoeihout worden gebracht.

ondanks dat je in een

Kosten: € 3,00 p.p.

voor meer informatie:

bekend gebied loopt, zal je geregeld kijken

Basisschoolleerlingen mogen gratis

en jezelf afvragen:

meelopen. Honden mogen helaas niet mee.

toeristenbelanglaren.nl


Gebarentaal voor je kind Met gebaren kan je kind

Welkom

nieuwe inwoners van Laren!

initiatief nemen om een gesprek te starten en heeft

MAARTJE, TESS, DJOY & LIVA

het een 'stem' in handen; hoe fijn is dat als ouder?

Maartje Jade Dijkman Geboren op 27 november 2021

Kijk, daar is 'Mama!';

Dochter van Laura en Rob Dijkman

Met een vlakke hand tik

Zusje van Daan,

je 2 keer tegen je wang.

Markeloseweg 1, Laren. Liva & Djoy Veneklaas Geboren op 13 december 2021

©gebarenstem

MAMA

Dochters van Melany Kersten &

www.g eb a rens t em.nl

Waar is 'Papa' nou?;

Arjan Veneklaas

Met je wijsvinger

Veldhoenkamp 13, Laren.

tik je 2 keer tegen Tess Koeslag

je kin.

Och, heb je honger?

Maartjen Dijkma

Geboren op 20 december 2021 Dochter van Sander en Iris Koeslag Schoneveld 65, Laren.

Wil je 'Melk' ? Maak twee vuisten van je handen met je duimen omhoog. Om de beurt beweeg je je vuist kleine stukjes ©gebarenstem

van boven naar beneden.

MELK ww w.g eb a renst em.nl

Dinande Wilgenhof-Aaftink, logopedist en Gebarenstem- specialist bij Gebarenstem, verzorgt regelmatig oudercursussen, workshop en Gebarenpret- lessen in Laren e.o. om (groot)ouders enthousiast te maken over het inzetten van gebaren als taalstimulering bij kinderen. Nieuwsgierig geworden? www.gebarenstem.nl

Liva & Djo Veneklaasy

Tess Koeslag

Trotse ouders geworden? Stuur dan voor de volgende editie je foto + gegevens op naar info@larenmagazine.nl

NIEUWE INWONERS | 25


Stoomdijk 13 - 15

7245 PN Laren Gld.

T. 0573 - 44 80 88

groentechniek@almatlaren.nl

UW PARTNER VOOR GROENTECHNIEK MACHINES

Voor een goed advies ga je naar binnen!

TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW MACHINE Meer informatie of online aanmelden? www.almatlaren.nl/onderhoud

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

WWW.ALMATLAREN.NL

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

agazine_NR23_DeKorte_V01.indd 1

LAATSTE KANS!

sporten in een Gemoedelijke achterhoekse sfeer

09-11-2021 07:29 Laren!Magazine_NR23_Advertenties1/4_Almat_V01.indd 1

09-11-2021 07:26

EEN KLEINE GESCHIEDENIS OVER ONZE TROUWSTE VRIEND, DE HOND

T/M 27 MAART 2022

KOM VOOR EN BLIJF DORPSSTRAAT 39 ALMEN WWW.MUSEUMSTAAL.NL VR- ZO 11.OO - 17.00 UUR

+

SPORTEN IS NU OOK MOGELIJK IN ONZE VERNIEUWDE BUITENGYM!

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


IK GEEF DE PEN DOOR... | 27

Dank aan Henk Veltkamp die mij, Ria Markvoort, de pen gege

ven heeft.

uct, bierborstel, gaat naar onze Bonte Henk brouwt met zijn kompanen Veltkampbier en het restprod er gek op. Hoe leuk en gezellig is het dan om Bentheimers varkens. Het is eiwitrijk voer en de varkens zijn eravond hebben we de BBQ aangestoken, elkaars ambachtelijke producten te proeven? Op een mooie zom Zo zorgen we in onze dorpsgemeenschap, heel bier gedronken, karbonaadjes geroosterd en gezellig gepraat. gewoon, dat er niet verspild wordt. k en mijn passie. Als kind (geboren in 1957 in een wer mijn is t) kan he gisc ecolo de e nam t (me id mhe rzaa Duu goede te doen voor mensen en voor de natuur. het om erd gele ons ers oud mijn en hebb ) eren kind 7 met n gezi betrokken bij de werkzaamheden ijs erw end spel ik te raak sen Rijs in j deri boer lige scha klein Opgegroeid op een de middelbare tuinbouwschool en werd een r naa cht Utre in ik ging o Hav de Na . tuin de in en erf het op hulpverlening kan, studeerde ik Creatieve vakbekwame tuinman. Om te leren wat je met de tuin in de en wat groen met mensen doet. doen n groe met sen men wat erd gele gd, geze kort heb, r Therapie tuin. Daa als docent op de Hogeschool Utrecht. en rie hiat psyc de in t apeu ther tuin als t epas toeg n jare ik Deze kennis heb nisaties werken studeerde ik strategisch en orga hoe ijpen begr te Om en. vrag we nieu ook en tond onts Zo afstuderen ging over (groen) vakmanschap Mijn cht. Utre eit ersit Univ de aan ent agem man end rlen stve dien en organisaties en groen aan elkaar. sen men van ling ikke ontw de ind verb Ik id. mhe rzaa duu en , werd realiteit toen Paul en ik in 2011 de Mijn grote droom, een eigen, groene, locatie als leeromgeving de boerderij van Derkje Beuzel hebben we ook van koop de Met . goed ct dire e voeld Het en. vond te ekot Venn haar in ons hart gesloten. ag. De ecologische tuin is onderdeel lvra ikke ontw een met onen pers en pen groe ik leid bege te Op de Vennekot en over tuinieren. De tuin levert mooie van de leeromgeving. Ik zorg dat mensen leren over zichzelf al mijn tuin waar ik in alle seizoenen creatief natuurlijke boeketten (ook voor verkoop) op. Maar, het is voor mijn werkzaamheden bij de Cleantechregio vakmatig werk. Ik reflecteer over mijn klanten op het erf en bouw en de voedselvoorziening. en de Herenboeren waar het draait om de transitie in de land . Geboren en Uiteindelijk ben ik gaan doen wat ik als kind heb meegekregen lijk geland in de getogen in Twente, vertrokken voor studie en werk, en uiteinde voor alles wat daar Achterhoek om kennis te delen en goed te delen en te zorgen leeft en leert. Ik geef met veel plezier deze pen door aan George Versteeg . die zich ook inzet voor een duurzaam en leefbaar buitengebied


28 28 | | ADVERTORIAL

Tekst: xxx • Fotografie: Anke Kolkman

Tekst: Door Communicatie • Fotografie: Anke Kolkman

Belevingsgerichte zorg bij ’t Talma. Achter de oude melkfabriek, midden in het centrum van Laren, is sinds december 2015 ’t Talma gevestigd. Het is een onderdeel van zorginstelling Marga Klompé en biedt kleinschalig groepswonen aan voor dementerenden en mensen met lichamelijke klachten. Marielle Pasop en Diana Maalderink werken

Marielle leren tijdens hun opleiding hoe ze hier

hier al enkele jaren als verzorgenden en zijn nu

het beste mee kunnen omgaan.

bezig met een vervolgstudie. Zij vertellen wat hun studie inhoudt en hoe ze dit bij ’t Talma

Belevingswereld

in de praktijk toepassen.

Diana is ruim vijftien jaar werkzaam in de zorg, waarvan vier jaar bij ’t Talma. Ze is gestart

Marielle Pasop

Uniek plekje midden in het centrum

als Helpende Plus en heeft zes jaar geleden

De vestiging van Marga Klompé in Laren heeft

de opleiding op niveau 3 tot verzorgende IG

vier woningen met ieder zes appartementen.

gevolgd. Ze volgt de opleiding gespecialiseerde

Er zijn achttien appartementen voor de

zorg psychogeriatrie. Marielle werkt al dertien

afdeling dementie en zes appartementen voor

jaar in de zorg als verzorgende, ze is gestart

de afdeling somatiek. In januari 2020 is de

bij De Hoge Weide in Lochem en nu sinds vijf

Wet zorg en dwang in werking getreden. Het

jaar in dienst bij ’t Talma. Ze volgt de opleiding

uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘Nee,

gespecialiseerde zorg somatiek. De hoofdvraag

tenzij’. Dit betekent dat vrijheidsbeperking of

die centraal staat bij beide opleidingen is: ‘Hoe

onvrijwillige zorg in principe niet mag worden

kunnen we de belevingsgerichte zorg het

toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel

beste toepassen bij het verzorgen van onze

voor de cliënt of zijn omgeving. Bij ’t Talma is

cliënten?’ Marielle vertelt: “In grote lijnen zijn

momenteel de PG-afdeling nog afgesloten; de

onze opleidingen hetzelfde. We leren allebei hoe

cliënten kunnen niet zonder toestemming de

we de beleving van de zorg het beste kunnen

afdeling verlaten. Het streven is om rond het

toepassen. Ik op het gebied van somatiek en

voorjaar deze afdeling altijd open te laten, zodat

Diana op het gebied van dementie.”

de cliënten meer vrijheid hebben. Diana en Diana Maalderink


ADVERTORIAL | 29

Marielle & Diana met mevrouw van Hall

Het intakegesprek werd in het verleden gedaan aan

van dementie kunnen we bijvoorbeeld voorlichting

de hand van een afvinklijst. Tijdens de opleiding wordt

geven aan de familie over de verschillende

geleerd om cliëntgericht te denken. Diana vertelt:

soorten dementie en wat deze met het brein

“Een intakegesprek wordt nu gedaan vanuit de ‘ik’

doen. Ook kunnen wij helpen met de verschillende

vorm. We vragen de cliënten waar ze van houden,

benaderingswijzen die passen bij de verschillende

wat ze vroeger gedaan hebben, welk eten ze lekker

soorten dementie. Positieve prikkels hebben

vinden, etc. Het is voor ons belangrijk om te zien wie

bijvoorbeeld een stimulerende werking op het brein.

de persoon is, buiten de dementie om. We proberen

Familieleden zijn altijd welkom om te helpen met

goed te kijken naar wat ze wel kunnen, zodat we hen

koffie schenken, een activiteit ondersteunen of

het gevoel van thuis kunnen geven.”

gewoon voor de gezelligheid in de huiskamer”, aldus Diana.

Familie betrekken in de zorg

Observeren om goede zorg te bieden

Eén van de redenen waarom Marielle en Diana

Tijdens de opleiding moeten er verschillende

hebben gekozen voor deze opleiding is om meer

opdrachten worden uitgevoerd. Eén van

beleving te creëren in de zorg. Ook leren ze om de

deze opdrachten is het introduceren van

benaderingswijze naar de cliënt en zijn of haar familie

observatieformulieren.

te begeleiden. “De familie heeft vaak moeite met het feit dat hun echtgenoot/echtgenote, vader of moeder wordt opgenomen in een verpleeghuis. De situatie die dit met zich meebrengt, is vaak niet makkelijk. Als er behoefte aan is, kunnen wij een luisterend oor bieden aan familieleden. In het geval

“We willen onze cliënten het gevoel van thuis geven.”


30 |

“Vanuit ons hart maken we elke dag met vertrouwen het verschil.’’

PROTOTYPES

AUTOMATISCH ZAGEN

MACHINEBOUW

RVS/ALUMINIUM LASSEN

CNC DRAAIEN / FREZEN

KNIPPEN & ZETTEN

SPECIALS

CONSTRUCTIE

Molenveld 34

Deventer • Lochem • Zutphen

Magazine_NR22_Adv1/4_HomeInstead.indd 1

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

Laren!Magazine_NR21_Advertenties1/4_EMB.indd 09-11-2021 13:39 Aalsvoort 117, Lochem Tel. 0573 - 44 88 00

1

Op ons RECYCLEPLEIN kan je vrijwel alle veel voorkomende soorten afvalstoffen brengen. Van GROFVUIL, BOUW- en SLOOPAFVAL en GROND tot ELEKTRISCHE apparaten; een aantal afvalstoffen kan je zelfs GRATIS brengen.

29-04-2021 08:24

“VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN” Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de gehele bouw:

OPENINGSTIJDEN VOOR PARTICULIEREN MET AFVALPAS: Maandag - vrijdag: 08:00 tot 17:00 uur Donderdagavond geopend tot 20:00 uur Zaterdag: 09:00 tot 17:00 uur BESTEL MAKKELIJK EN SNEL EEN AFVALCONTAINER ONLINE

WWW.MILIEUPARKLOCHEM.NL

wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld) tel: 0573-401670 meutstegebouw@planet.nl


ADVERTORIAL | 31

Marielle vertelt: “Deze observatieperiode duurt

Tijdens de opleiding krijgen Marielle en Diana geen

ongeveer drie weken. In deze tijd zijn we bezig met de

kant-en-klare handvaten toegereikt, want zorg is altijd

dagelijkse zorg, maar ondertussen observeren we de

persoonsgebonden. Op de afdeling Somatiek wonen

bewoner: wat valt op, waar houdt hij/zij van. Hiervan

bijvoorbeeld mensen die halfzijdig verlamd zijn, maar

wordt een karakteristiek gemaakt, een samenvatting

waarvan het andere deel van hun lichaam nog wel

van de observatie. Met de karakteristiek kunnen

goed functioneert. Marielle vertelt: “Deze mensen

nieuwe collega’s ook in één oogopslag zien wie de

zitten gevangen in hun eigen lichaam, maar blijven

cliënt is. Aan het uiterlijk van een cliënt verandert

zichzelf. Samen kijken we naar wat de cliënt nog wel

weinig, maar het gedrag kan wel veranderen. Ieder

kan doen, zodat hij of zij zich gelukkig voelt. We gaan

halfjaar wordt daarom het zorgdoel bijgesteld.”

uit van belevingsgerichte zorg voor iedere cliënt en individueel gerichte zorg om de cliënt en zijn/haar

Opbloeien tijdens de zorg

familie zo goed mogelijk te begeleiden.”

Diana vindt het belangrijk om de persoon buiten de dementie te zien. “We vragen altijd naar de levensgeschiedenis van onze cliënten. Zo krijgen we een beeld van hun eerdere leven. Ze hebben de ‘pech’ dat ze dementie hebben gekregen. Wij proberen goed te kijken wat motiveert. We hebben een mevrouw die vanaf haar vijfde levensjaar piano heeft gespeeld, maar de laatste jaren speelde ze niet meer. Wij hoorden dit en hebben nu sinds enkele weken een piano op de

Adres: Heuvelstraat 1a, Laren

afdeling. Mevrouw ging erachter zitten en speelde zo

Telefoonnummer: 0573 - 462 331

weg. Je zag haar helemaal opbloeien.”

Website: www.margaklompe.nl

“Familieleden zijn altijd welkom om te helpen met activiteiten.”


32 | ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Nieuwe praktijkruimte voor Heilersig Studiecoaching Na jarenlang les te hebben gegeven

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier (gratis)

in ons woonhuis in Exel, heb ik nu een

gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer de mogelijkheid een

eigen praktijk in het buitengebied van

column te schrijven over een van zijn of haar producten. Wilt u hier informatie voor

Laren. Deze praktijk is te vinden aan

aanleveren? Mail dan naar info@larenmagazine.nl

de Dijkmansweg en maakt deel uit van onze duurzame nieuwgebouwde houtskeletwoning. Het is een heerlijke plek om te wonen en werken, waar ik elke dag geniet van het uitzicht. De praktijkruimte heeft een eigen ingang

Hairvolution

en zijn twee ruimtes waar gewerkt kan

Na 20 fantastische jaren Figaro is mijn bedrijf

doordat de ruimtes niet te groot zijn en

per 01-02-2022 overgenomen door Hairvolution.

we in kleine groepen blijven werken.

worden. De sfeer is nog steeds huiselijk,

Het huidige team en ik (op zzp basis) blijven hier werkzaam. Het is een luxe als je in deze tijd zo'n kans krijgt en deze keuze mag maken. Ik ga zelf verder op zzp basis om meer uit mijn haarwerkspecialisme te halen. Dit is heel dankbaar en mooi werk. Ik ben de enige erkend haarwerkspecialist in deze gemeente en vind het erg bijzonder om mensen in een mindere periode iets positiefs te kunnen brengen. Ook geef ik trainingen in

Wil jij ook ondersteuning voor jouw kind

haarverlenging wat ik ook erg leuk vind. Maar ook in de salon werken

of jezelf op deze mooie locatie? Er zijn

wil ik zeker niet missen. Dit in combinatie met de administratieve

verschillende mogelijkheden, zowel in

werkzaamheden van Holterman Tentenverhuur vullen de dagen.

groepsverband als individueel.

Ik zie deze ontwikkelingen met veel enthousiasme tegemoet!

Tuinkas van 250m2 voor de Welkoop Laren Rechts naast de Welkoop winkel komt een tuinkas van 250m2, deze wordt in het voorjaar geplaatst (start week 8). Door deze aanpassing kunnen we de kwaliteit van de planten nog meer verbeteren en uitbreiden in het buitenassortiment. Het geel gearceerde gedeelte is de nieuwe tuinkas


| 33

COLUMN LEÓNIE VAN MEGGELEN - ADVOCAAT ARBEIDSRECHT

Willemien klein Velderman met pensioen!

Werken op factuurbasis en toch risico op loondienstverband? U zult als ZZP’er wel denken: Echt niet, ik heb minimaal twee opdrachtgevers, betaal alle bedrijfskosten zelf, heb flink geïnvesteerd in een mooie

Per 1 januari jl. is Willemien klein Velderman

website, ben altijd druk met het vinden van betalende klanten en gebruik bij

gestopt met de administratieve werkzaamheden

opdrachten braaf de goedgekeurde modelovereenkomst van de

binnen Klussenbedrijf

Belastingdienst. Dus ik zit goed. Maar helaas is dat voor een ZZP’er niet altijd

Klein Velderman. Bert

voldoende om door de Belastingdienst of de civiele rechter te worden gezien

en Jarno gaan deze

als een zelfstandig ondernemer. Er mag – kort gezegd - geen sprake zijn van

werkzaamheden

schijnzelfstandigheid of (bewuste) ontduiking van de regels. Dat kan bijvoor-

voortzetten, waar

beeld aan de orde zijn bij de glazenwasser die, weliswaar met eigen ladder en

Willemien alle

emmer, maar verder op exact dezelfde wijze werkzaam blijft voor diens

vertrouwen in heeft.

voormalige werkgever. Beslissend voor de Belastingdienst is uiteindelijk de

Met veel plezier heeft zij

wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en in hoeverre de opdrachtgever

de afgelopen 22 jaar dit

gezag heeft ten aanzien van de opdrachtnemer.

werk mogen doen. Hierdoor zijn mooie contacten met klanten en relaties ontstaan en opgebouwd,

Het risico dat ZZP’ers worden gezien als een werknemer, zal gelet op de

waarvoor zij iedereen wil bedanken. Nu gaat ze,

plannen van het nieuwe kabinet alleen maar groter worden. De verwachting

samen met Wim, genieten van haar vrije tijd.

is dat het uitgangspunt zal worden dat iedere “werker” een loondienst-

Nieuwe gegevens

verband heeft, tenzij blijkt dat er zonder twijfel sprake is van zelfstandig

Klussenbedrijf klein Velderman

ondernemerschap. Dus met een reëel ondernemersrisico (debiteurenrisico,

Het Schoneveld 43, Laren.

wegvallen van werk, geen (loon)doorbetaling bij ziekte, etc.). Als onder-

Tel 0573 - 40 20 91

nemer zou je dan geen keuze meer hebben om wel of niet te worden gezien als een (echte) ondernemer. Of en wanneer het zo ver komt, is nog even

Arbeidsfysiotherapeut bij Solis

afwachten. Maar het is wel goed om te weten of u misschien toch in de gevarenzone zit. Of dit alles een “ver van uw bedshow” is, kunt u beoordelen aan de hand van onderstaande vragen: 1.

Als ZZP’er heb ik een serieuze vinger in de pap bij de onderhandeling over de voorwaarden voor het aannemen van een opdracht.

Sinds december is

Mijn uurtarief voor het werk wordt zeker niet eenzijdig opgelegd.

Debby Berenschot in

2.

Ook de inhoud van het werk bepaal ik uiteraard helemaal zelf.

dienst bij Zorggroep

3.

Er is niemand die mijn werk controleert op fouten en mij tijdens

Solis. Debby is algemeen fysiotherapeut met

het werk aanstuurt wat/hoe te doen. 4.

als specialisaties dry needling, nek- kaak en hoofdpijnklachten, duizeligheid (bijvoorbeeld

Ik bepaal zelf wanneer ik werk en hoeveel tijd ik aan bepaalde werkzaamheden besteed.

5.

En ook heeft de opdrachtgever niets te zeggen over mijn andere klanten. Ik bepaal zelf voor wie ik werk.

BPPD en vestibulaire training) en handen polsklachten. Daarnaast is Debby ook

Heeft u op één of meer van deze vragen niet volmondig “klopt”

arbeidsfysiotherapeut. Hierbij adviseert en

kunnen antwoorden, dan is het raadzaam om uw werkwijze

behandelt zij, met als doel klachten en verzuim

kritisch onder de loep te nemen. Om uw situatie verder

te voorkomen en/of verminderen. Naast

te onderzoeken kunt u bijvoorbeeld de Ondernemings-

fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan

Check van de Belastingdienst doen.

uit een re-integratieprogramma bijvoorbeeld bij post Covid, een instructietraining op de werkplek

En, tot slot, een zeer praktisch advies van uw

of een werkplekonderzoek.

plaatselijke arbeidsrechtadvocaat: Als het ruikt en oogt als een dienstverband, dan is dat het meestal ook.


Op zoek naar een veranda, overkapping of zonwering voor uw (nieuwe) huis?

U bent van harte welkom op onze open dagen op 8 & 9 april a.s.

Molenveld 36, Laren gld Tel: +31 0575 46 54 00 • info@vhlgroep.nl

Voor meer informatie: www.vhlgroep.nl • Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend advies Laren!Magazine_NR24_VHL_1/4.indd 1

10-02-2022 13:56

Dagvoorziening ‘t Ruempol

Langer zelfstandig blijven wonen Woont u zelfstandig thuis maar heeft u soms moeite de dag goed door te komen? Dan biedt onze dagvoorziening ‘t Ruempol in Laren uitkomst. Een tweede thuis waar u op een prettige en ontspannen manier uw dag kunt besteden, nieuwe sociale contacten opdoet en waar nodig extra zorg en begeleiding krijgt.

Iets voor u? Neem gerust contact met ons op. U bent van harte welkom bij ‘t Ruempol! Het Have 11 | 7245 BW Laren T. 088 – 000 52 00

deel je leven


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 35

Ontwikkelingen in Ondernemersland Financieringsoplossing voor Talentboerderij Laren door Credion! Recht tegenover de ingang van IJsbaanvereniging Roowinkel

DoorDané vernieuwd en verhuisd!

realiseren Pieter en Dianne van der Bij hun droom van een sociale

DoorDané is ondertussen alweer een half jaar

onderneming. De grote stal wordt verbouwd tot werkplaats met

verhuisd en vernieuwd. Vanaf 1 juli 2021 is Dané

kantine/ontspanningsruimte voor deelnemers dagbesteding en

Oortgiesen met haar bedrijf gevestigd aan de

vrijwilligers van de Talentboerderij. Daarboven komen twee fraaie

Markt 15 in Lochem onder de naam KNAP Instituut.

B&B kamers. De creatieve financieringsoplossing is geregeld door

Samen met collega Gerda Locht hebben zij hier een

Richard Buitink van Credion Deventer-Zutphen door de ondernemers

nieuwe salon gecreëerd. Hier kunt u terecht voor

in contact te brengen met een particuliere investeerder die als

Permanente Make Up, brows, huidverbetering,

“bank” optreedt. Een perfecte match gemaakt vanuit oprechte

IPL definitief ontharen, microdermabrasie, nagels

interesse en aandacht geeft beide partijen vertrouwen in elkaar. De

en trainingen voor lashlift en wenkbrauwen!

Talentboerderij kan de plannen realiseren, de investeerder krijgt een

Sindskort hebben zij ook een nagelstyliste mogen

mooi rendement op zijn kapitaal en de deelnemers en vrijwilligers

verwelkomen in het pand. En tweemaandelijks komt

krijgen de kans om hun talenten op een fantastische plek in te zetten.

er cosmetisch chirurg langs voor behandelingen.

Een win-win-win situatie in het buitengebied van Laren!

De dames blijven ontwikkelen, dus houd de socials in de gaten.

By Biek is verhuisd Naast de vaste collectie die ik via bybiek.nl aanbied neemt de vraag naar maatwerkopdrachten toe. Voor een webshop volstaat een werkplaats in de schuur prima. Maar door de toenemende maatwerkopdrachten

Feestelijk Slootsmid!

is het prettig als je een representatieve ruimte hebt waar

Op 14 december 2021 is oud-

je je klanten kunt verwelkomen en waar er een goede

directeur Gerrit Kuijpers 90

parkeergelegenheid is. Die ruimte hebben we gevonden

jaar geworden. Ter gelegenheid

in de voormalige schilders/hobbywinkel Wesseldijk aan

hiervan hebben we bij 't Ruempol in

de Lochemseweg 121 in Harfsen. Een geweldige plek in

Laren een mooie boog met twee Zetor

het groen waar we eenieder van harte welkom heten! Ben

tractoren geplaatst. Op 1 januari

je op zoek naar een uniek juweel? Gaan jullie binnenkort

2022 was mede-eigenaar Jan te

trouwen en op zoek naar dé ring? Of ben je op zoek naar

Luggenhorst maar liefst 50 jaar

een nieuw ontwerp

werkzaam bij Slootsmid. Deze

voor een erfstuk. Maak

mijlpalen wilden we uiteraard

dan vrijblijvend een

niet ongemerkt voorbij

afspraak!

laten gaan, dus hebben we Gerrit & Jan op een coronaproof manier in het zonnetje gezet!


36 | NIEUW IN L AREN

Nieuw in Dierenliefde Laren 1 januari 2022 ben ik bedrijfsmatig gestart met mijn nieuwe bedrijf "Dierenliefde Laren". Sinds enkele jaren is mijn 6e zintuig zich extreem gaan ontwikkelen , hiermee kan ik energetisch dieren en mensen behandelen. Dit houdt in dat ik blokkades in meridianen en chakra's kan voelen Foto: Wietske Wolters

en oplossen. Naast het energetisch behandelen heb ik ook een cursus dierentolken gevolgd en kan zodoende je dier ook behandelen met mentale klachten en trauma's. Wil je graag meer weten over mijn werkwijze kijk Facebook: Dierenliefde Laren

Aardbeien!

Ingrid Oudenampsen

Die gaan wíj telen riepen we tegen elkaar. ‘Wij’

Markeloseweg 6, Laren

zijn Rianne en Sake Boere. Samen met onze vier

Tel. 06 22 76 25 92

kinderen, Luuk, Kirsten, Sven en Bjorn, wonen wij op

dan eens op dierenliefdelaren.nl of op

Kledingadvies door Marieke Kledingcoach

een prachtige plek in buurtschap Oolde. Afgelopen seizoen zijn wij gestart met de Ooldse Aardbeienhoeve en hebben voor de eerste keer aardbeien op grote schaal geteeld. Dit ging met ups en downs, maar al doende leert men. De aardbeien staan op stellingen met een regenkap van doorzichtig folie

Ben je niet tevreden over je kleding of twijfel

eroverheen. Dit doen wij zodat de aardbeien altijd

je of jouw kledingkeuzes wel bij jou passen?

droog hangen en dus niet in natte grond of stro

Wil je bijvoorbeeld een andere stijl uitproberen

liggen en vervolgens rot worden. Ook kan er zo op

of is je figuur veranderd en weet je daardoor

een prettige hoogte gewerkt worden.

niet goed hoe jezelf te kleden? Hoe kleed je je formeel, maar

De aardbeien die wij telen zijn junidragers. Van

toch comfortabel? Hoe combineer je met een paar basis

deze planten worden ongeveer vier weken lang

kledingstukken, meerdere outfits voor een redelijke prijs? Met

heerlijke aardbeien geoogst. Om toch een zo lang

al deze vragen kun je bij mij terecht voor een kleurenanalyse,

mogelijk seizoen te hebben zetten wij de planten

stijladvies, shoppen in eigen kast of personal shoppen. Je

op verschillende momenten op, zo kunnen wij

krijgt van mij tips om je comfortabel en mooier te voelen. Het

aardbeien plukken van ongeveer eind mei tot eind

allerbelangrijkste is dat je met een goed gevoel naar huis gaat.

september. U kunt onze aardbeien bij ons aan huis kopen. Via onze Facebookpagina De Ooldse

In 2021 ben ik gestart met Marieke kledingcoach en heb inmiddels

Aarbeienhoeve kunt u ons volgen. Hier geven wij

diverse kledingadviezen mogen geven. Dat kan bij mij aan huis of

ook aan wanneer wij de eerste aardbeien gaan

ik kom bij jou thuis. Ook is het mogelijk om met een groepje een

verkopen. Wij zien u graag aan de Bieldersteeg 13 in

workshop te volgen.

Laren.

Voor meer informatie: www.mariekekledingcoach.nl info@mariekekledingcoach.nl | 06 18225693


NIEUW IN L AREN | 37

In Laren starten regelmatig nieuwe ondernemers of winkeliers. Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Ook financieel! Om, u als lezer, toch kennis te laten maken met deze nieuwe bedrijven geven wij ze de mogelijkheid om zich gratis even kort voor te stellen.

MP nail studio

Vakantie is goed voor je, dat schreef ik al eerder in LAREN! Magazine.

Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Marieke van der Poel, 21 jaar en woonachtig in Laren.

En het gaat de goede kant op, de wereld

Na jaren ervaring op te hebben gedaan als

gaat gelukkig steeds verder open. Hoe mooi

nagelstyliste, heb ik de stap genomen om voor

vakantie in Nederland ook is… in het

mezelf te beginnen! Op het moment ben ik

buitenland is het net wat makkelijker om los

werkzaam als freelance nagelstyliste bij

te komen van de dagelijkse sleur en kun je

KNAP-instituut. KNAP-instituut wordt onder

fijn nieuwe energie opdoen. Lekker weer,

andere gerund door Dané Oortgiesen die zelf

een andere cultuur, de onbekende klanken

ook uit Laren komt! Maak gerust een afspraak

van de taal, nieuwe gerechten proeven en

via www.knap-instituut.nl voor prachtige nagels

vooral ook even niet elk uur de nieuws-

voor zowel op de handen als op de teentjes.

berichten op de radio horen. Maar het is toch zo’n gedoe om naar het

Studio SIILK

buitenland te gaan met al die coronaregels hoor ik dan… daar heb ik geen zin in hoor. Het klopt, je moet even een bureaucratische

Mijn naam is Silke Hartholt, 23 jaar en in

hobbel over om te kunnen reizen, maar als je

2021 afgestudeerd aan de Jan des Bouvrie

via Face2Face Travel je vakantie boekt dan

Academy (HBO Bachelor of Arts in interior

geef ik je daar alle informatie over en help ik

design). Tijdens en na deze studie heb

je daarbij. Van de mensen die vertrokken zijn

ik al veel ervaring opgedaan bij diverse

krijg ik alleen maar positieve berichtjes via

opdrachtgevers. In mijn eigen ‘Studio SIILK’ stop ik al mijn passie en

Whatsapp! Want als je op de bestemming

creativiteit. Hier laat ik interieur en grafisch design samensmelten tot

bent aangekomen is het echt driedubbel

één geheel. Van logo tot een compleet uitgewerkt interieurontwerp met

genieten, juist omdat het niet meer zo

grafische huisstijl en alles daar tussenin.

vanzelfsprekend is. En je wordt met open armen ontvangen door de lokale bevolking,

Heb je (net) een eigen bedrijf en zoek je een huisstijl die echt bij jou past?

ze zijn zo blij dat je er bent!

Voel je je niet (meer) thuis in je interieur? Of heb je een ontwerpidee maar kom je er niet helemaal uit? Ik kom graag bij je langs en denk met

Wil je ook graag op reis en een persoonlijk

je mee om jouw persoonlijke verhaal, ideeën en dromen te vertalen naar

aanspreekpunt hebben? Ik regel het graag!

een passend ontwerp met een ‘SIILK touch’. Op mijn website is te zien wat ik zoal maak. Nieuwsgierig geworden? Laat je inspireren!

Reislustige groet, Thérèse

Mail: studio@siilk.nl of tel: 06 208 42 768

T. 06 24647795

www.studiosiilk.nl

E. therese@face2facetravel.nl


38 | HISTORIE - HUENDERSTRAAT

Tekst: Jan Eggink

Waar komen de straatnamen vandaan? Huenderstraat:

Dr. Huender: de eerste huisarts in Laren In de voorgaande editie van Laren! Magazine stond een uitgebreid verhaal over de Larense huisartsen Daan de Iongh en Roel de Vries, die beiden officieel op 31 december, het huisartsenstokje over hebben HUENDERSTRAAT - Wellicht de kortste

gedragen aan hun opvolgers.

straat van Laren, gelegen tussen de

Toen ik dit verhaal las, gingen

Dorpsstraat en de Molenbeek, kreeg de

mijn gedachten uit naar de eerste

naam van de eerste huisarts toebedeeld,

huisarts die Laren gekend heeft,

namelijk Huenderstraat. Deze straat

namelijk Dr. Huender. Naar hem

heeft een wel zeer markante functie in het dorpscentrum. Het eerste grote bouwwerk

werd zelfs een straat vernoemd in

dat aan de Huenderstraat verrees in de

ons dorp.

vorige eeuw, was dat van de Rabobank, nu Hotel De Achterhoek. Later bleek dat

Everhard Gezinus Huender werd op 12 januari 1828

pand te groot te zijn voor de activiteiten

geboren in Nijbroek, als zoon van een predikant.

die er plaats hadden en besloten werd om

Na het voltooien van de lagere school begonnen de

op de hoek Huenderstraat/Molenbeek

studiejaren voor de jonge Huender, zoals het toen

een kleiner bankgebouw te bouwen, waar

genoemd werd ‘in den vreemde’ al relatief vroeg. Op

nu DieComputer is gevestigd. Naast deze

zijn elfde of twaalfde jaar volgde de toekomstige arts

panden bouwde Wijnand Stegeman jaren

al privélessen in Deventer. Op de woensdag was dit

later ook zijn bakkerij. De Huenderstraat

Latijn en zaterdags volgde hij Franse lessen. De rit van

fungeert als decor van de donderdagse

Nijbroek naar Deventer werd in die jaren (ongeveer

weekmarkt (dit jaar al weer twintig jaar).

1840) gedaan op de rug van een ezel, want vooral de

Ook werd de straat in het verleden gebruikt

kleiwegen door Terwolde waren met name ’s winters

voor de kleedjesmarkt tijdens Koningsdag.

schier onbegaanbaar.

Daarnaast vonden er edities plaats van Bull Rock en was het een uitwijklocatie voor een

Op 7 december 1843 ging Huender naar Doetinchem

attractie van de Larense Kermis.

om in de apotheek van de heer Renssen het


HISTORIE - HUENDERSTRAAT | 39

apothekersbedrijf te leren. Drie jaar later, in september

Larense huisarts een eigen huis bouwen op de Boerkamp

1846 vertrok de arts in opleiding naar Amsterdam om daar

(deze woning, nu Rengersweg 5, wordt momenteel bewoond

aan de Klinische School lessen te gaan volgen. De cursus

door de familie De Iongh). Huender woonde daar zeven

duurde totaal vier jaar. In de eerste jaren ging de reis van

jaar met zijn zuster, die voor de huishouding zorgde. In 1865

Nijbroek naar Amsterdam, met de diligence naar Deventer

trouwde hij met Annetje Dorothea Maria Jonker, de oudste

en vervolgens naar Kampen. Vanaf die plaats ging hij met de

dochter van dominee Jonker, die toen predikant was in

boot naar Amsterdam.

Laren. Het stel kreeg drie kinderen, waarvan de oudste zoon Rutger, vanaf 1898 ook huisarts werd in Laren.

Na zijn vertrek uit Amsterdam, ging de jonge Huender in 1850 naar een oom van hem in Gendringen, om daar wat praktijk

Dokter Huender was een vooruitstrevend man. Hij was

ervaring op te doen. Vervolgens deed hij

er mede voor verantwoordelijk, dat op 20

op 26 november 1850 en 30 juli 1851 met

augustus 1885 de eerste stoomtram door

succes in Arnhem examen in de geneesen heelkunde. Op 15 oktober 1851 kwam hij in Laren inwonen bij J.H. Greve op ’t Lindenberg (Deventerweg 73). Drie dagen later ging hij met de verkregen akten naar het Gemeentebestuur van Laren, om zich als gevestigd huisarts aan te geven. In ’t Lindenberg kreeg de jonge dokter

“Hij was er mede verantwoordelijk voor dat de eerste stoomtram door Laren kwam klingelen"

een opkamer toebedeeld, waar hij zijn

Laren kwam klingelen. Ook was hij samen met andere notabelen betrokken bij de realisatie van grindwegen rond het dorp en als lid van de plaatselijke schoolcommissie heeft Huender jarenlang de belangen van het openbaar onderwijs in Laren behartigd. Dokter Huender, die in de beginjaren in Laren de patiënten te voet bezocht, heeft vijftig jaar zijn vak uitgeoefend in het dorp.

woonvertrek en apotheek had. Laren was in die jaren nog

Op 5 november 1911 is hij overleden. Hij ligt begraven op de

een erg klein dorp, met onder meer herberg Witkamp, Eggink

Larense begraafplaats.

de smid en een kruidenierswinkel van Horstman. In 1835 was een mooi nieuw Hervormd kerkgebouw verrezen. Deze kerk

Artikel is met dank aan het Historisch Genootschap Lochem, Laren,

kwam in de plaats van de eeuwenoude Ewalduskapel, die in

Barchem tot stand gekomen.

de katholieke tijd een bedevaartplek was. Ook maakte dokter Huender toen al kennis met het fenomeen ‘Loarnse Karmse’, waar in die dagen ook al mensen van heinde en verre op de eerste maandag van september naar toekwamen. De eerste jaren werd de nieuwe dokterspraktijk nog niet druk bezocht, omdat veel Larenaren nog bij de Lochemse huisartsen Reeve en Dieperink bleven. Huender breidde zijn praktijk dan ook uit richting Almen en later naar Bathmen.In 1858 liet de

Dr. E.G. Huender, woning met dokterspraktijk ' Molenzicht' , Rengersweg 5


Domotica #01 095x141 170723 Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

(H)eerlijke zuivel rechtstreeks van de boerderij Zin in verse zuivel, nieuwsgierig naar een rondleiding op de boerderij of meer informatie?

Bekijk de op website & websh

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

Fam Heijink Exelseweg 12 te Laren | Oosterbrookzuivel.nl |


VERKIEZINGEN | 41

14 - 15 - 16 maart a.s.

Gemeenteraadsverkiezingen Door te stemmen bepaal je mede wat er de komende jaren in onze gemeente gebeurt. Elke inwoner van 18 jaar en ouder met stemrecht, mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In Lochem doen maar liefst acht partijen mee. In dit speciale verkiezingskatern stellen zes van deze partijen zich aan je voor of vertellen ze wat de speerpunten zijn voor de aankomende periode. In het verleden kon je altijd een dag stemmen, door corona is het nu ook mogelijk eerder te stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan je ook al stemmen in drie stemlokalen. En op 16 maart in 22 stemlokalen. Alle stemlokalen zijn open van 07.30-21.00 uur. Wat zijn dat? Gemeenteraadsverkiezingen? Je kiest dan de leden van de gemeenteraad. De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen zullen als raadslid in de gemeenteraad zitting nemen. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de

In Laren kan je stemmen op de volgende locaties. Let op! hier is stemmen alleen mogelijk op woensdag 16 maart.

Brandweerkazerne Laren

Kulturhus 't Kruispunt

Restaurant Lu-Lin

Politieke partijen in de gemeente Lochem

inwoners van een gemeente.


42 |

Lijst1

Directe leefomgeving staat centraal

“Onze buurt” Met eenvoudige regels en meer beleving is het goed leven in onze buurt! Onze buurt of buurtschap zorgt voor sociale verbinding. Gezelligheid, elkaar helpen en samen iets organiseren. Het voor deze regio zo gewaardeerde ‘naoberschap’ is iets wat echt bij Gemeentebelangen hoort. Evenementen van alle soorten en maten. Van kunst en cultuur, toneel en zang, maar ook Enduro en Tractorpulling passen bij die cultuur. Dat maakt dat iedereen zich thuis kan voelen en iedereen de ruimte krijgt om mee te doen. En dan is het niet erg als een evenement een paar dagen een beetje lawaai maakt, toch? Wel binnen de normen en wet- en regelgeving natuurlijk. Wij kijken graag vooruit, maar toch willen we ook even terugkijken op de afgelopen vier jaar, want tenslotte is het

“Of je nu gaat stemmen op Gemeentebelangen of niet... Ga sowieso stemmen! ”

ook belangrijk om te weten wat wij in 2018 hebben beloofd.

Misschien vind je mijn bovenstaande

Sommige doelen zijn behaald, sommige niet. Volgende week

uitspraak een beetje apart. Ik ben

ontvangen alle inwoners van de gemeente Lochem ons

Marja Eggink-Meuleman, lijsttrekker

verkiezingsboekje. Hierin kijken we per plaats terug op onze

van Gemeentebelangen Lochem.

standpunten van 2018 en geven we aan welke standpunten

Natuurlijk zou ik het fijn vinden als

wij de komende vier jaar innemen. Op deze manier ontstaat er

je op onze partij gaat stemmen

volgens ons een bepaalde transparantie en dat

maar... Wij vinden het belangrijker

vinden wij, als politieke partij, belangrijk.

dat je gaat stemmen op de partij die het beste bij je past. Want deze gemeenteraadsverkiezingen zijn juist voor jou. Het gaat over onderwerpen in je eigen buurt of omgeving in onze mooie gemeente Lochem! Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen. Samen kijken naar de toekomst in het belang van jullie gemeente Lochem. Dus, ga stemmen op 14, 15 of 16 maart a.s.

Volgende week in de brievenbus! Wil iej 'm lever in 't Achterhooks laezen? Dat kan! Bie de Super in oew darp is e in 't Achterhooks verkriegbaor!


| 43

Lijst2

Lochem is een geweldige gemeente om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren! VVD Lochem houdt zich blijvend bezig om het leven

Veiligheid en onze omgeving

in Lochem fijn te maken. Eric-Jan de Haan is trots op

Dat Lochem een veilige gemeente moet zijn

de ontwikkelingen. “We hebben onze speerpunten

staat voorop volgens De Haan. “We houden onze

voor de komende vier jaar vastgesteld. Zoals u

gemeente veilig, dat doen we samen met de

gewend bent is er veel aandacht voor persoonlijke

politie. Onze focus ligt op veiligheid in het verkeer

ontplooiing, wonen, werken en ondernemen. Ook

en we pakken drugsoverlast en ondermijning aan.

zetten we in op duurzame landbouw, natuur en

Een andere focus als het gaat om onze prachtige

energievoorzieningen.”

omgeving is natuur en landbouw. We zijn voor het behoud van landbouw en stimuleren een duurzame

De VVD investeert in een goede bereikbaarheid

samenwerking, waar rekening wordt gehouden met

van kernen, bedrijventerreinen en voorzieningen.

vruchtbaar bodemgebruik en kringlopen. Dat doen

Extra aandacht is er voor de omgeving van scholen

we niet alleen, dat doen we samen. Met u.”

en wijken, het aanbod van parkeerplaatsen, stallingsruimte, goede openbare verlichting en voldoende laadvoorzieningen. Eric-Jan vervolgt:

Bekijk het verkiezingsprogramma op de website: www.vvd-lochem.nl

“We maken het klimaatakkoord waar. De VVD zet in op duurzame innovatie, stimuleert zon op dak en het isoleren van gebouwen, waarbij we uiteraard luisteren naar de inwoners.”

Lokale economie en kwalitatieve zorg Er worden niet alleen beloftes gedaan, er zijn concrete doelen gesteld, vertelt Eric-Jan. “We zorgen ervoor dat locaties beschikbaar komen zodat ondernemers zich kunnen vestigen. De arbeidsmarkt verandert snel, en daar spelen we als VVD op in. We dragen bij aan een snelle aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt samen met ondernemers en onderwijsinstellingen.” Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de zorg. Kwalitatieve zorg is belangrijk, dus zorgaanbieders krijgen betaald voor de kwaliteit die ze leveren. “De VVD zet in op zorg dichtbij en op zorg die uitgaat van wat inwoners nodig hebben. We blijven investeren in goede voorzieningen, al dan niet in samenwerking met de betrokken organisaties,” aldus de lijsttrekker.

“Dat doen we niet alleen, dat doen we samen. Met u.”


44 |

Lijst3

Voor elkaar. Voor klimaat en natuur. Henk van Zeijts

Erwin Beumer,

wethouder en lijsttrekker

kandidaat raadslid

“Laren heeft veel energie.

"Met mijn familie woon

Kijk bijvoorbeeld naar

ik in Verwolde. Rond de

de inwonersinitiatieven

Pekkeriet vind je de mooiste

Aardgasvrij Laren en de

plekken van de gemeente.

Buurt Energiestrategie

Ook hier zien we al jarenlang

van het Larense Broek. Hierin is Laren een inspiratie

een achteruitgang van insecten, de verdroging van de

voor andere kernen. En de school die we gaan bouwen

natuur en het verdwijnen van leefgebieden van planten

wordt natuurlijk energieneutraal en zo pakken we

en dieren. Maar steeds meer mensen zetten zich in om

samen klimaatverandering aan! Veel energie zit ook in

het landschap te herstellen. Burgers en boeren moeten

de ontmoeting voor ouderen, waaraan veel vrijwilligers

samen die lijn doortrekken."

meehelpen in Laren, Exel, Almen en Harfsen. Met in de laatste twee ook zorg- en welzijnscoördinatoren die

Groenfonds

uitstekend werk doen.”

“In Laren wagen steeds meer boeren de stap naar meer duurzame productie met aandacht voor landschap en

Klompenpad

biodiversiteit. Voor burgers biedt dit een mooie kans om

“Trots ben ik ook op de werkgroepen die in Harfsen

producten uit het eigen dorp te kopen. Om te kunnen

en Laren energiek met klompenpaden aan de slag zijn

verduurzamen is een betrouwbare overheid nodig die

gegaan. Dat worden grandioos mooie routes door

naast de boer wil staan en afspraken nakomt. Daarom

boerenland, waar veel mensen van gaan genieten.

willen we een Groenfonds instellen om boeren te helpen

Binnenkort is de opening van het Larense pad, ik kijk

bij het verduurzamen.”

ernaar uit!”

Bernhard Aiking raadslid “Jonge mensen willen hier graag blijven wonen. En ouderen zoeken vaak iets dat kleiner en levensloopbestendig is. Daarom moeten er passende en betaalbare woningen worden bijgebouwd. Mijn dorp Almen is vriendelijk en bruisend en ligt in een prachtige omgeving. Uitbreiding moet dus met respect voor de natuur gebeuren.” Nieuwbouw “Het plan voor een wijk langs de meanderende Berkel roept daarom veel weerstand in het dorp op. Gevolg is dat het maar zo zou kunnen dat hier in de komende jaren niet wordt gebouwd. Dat terwijl er genoeg andere mogelijkheden zijn. Laten we snel kijken naar de beschikbare en meer voor de hand liggende herontwikkelingslocaties. Zo krijgt Almen sneller haar nieuwbouw, respecteren we de natuur en gebeurt er echt wat voor onze mensen.”

lochem.groenlinks.nl


| 45

Wonen

Jong en oud

Er moeten meer woningen komen ook in Laren, en

Het CDA is altijd de gezinspartij geweest en zal

het CDA maakt zich daar hard voor. In de eerste

dat blijven. Dat zie je in de aandacht voor het

plaats moet er gebouwd kunnen worden. Dat

landbouwgezinsbedrijf en de aandacht voor het

kan door de gemeentelijke regels zo eenvoudig

Midden- en kleinbedrijf. Naast het gezin zijn er ook

mogelijk te houden. Als we bouwen voor jongeren

veel alleenstaanden waar eenzaamheid aandacht

en senioren – bijvoorbeeld starterswoningen en

verdient. Als je jong bent moet je je kunnen

mooie appartementen – zal de doorstroming het

ontwikkelen door te leren, te sporten en te chillen.

beste op gang komen. Wij willen dat de gemeente

Recreatie- en sportvoorzieningen blijven, zeker in

voorwaarden stelt aan de projectontwikkelaars

kleine kernen. Vrijwilligers moet je koesteren, net

dat bewoners met een binding aan onze gemeente

zoals mantelzorgers trouwens. Het CDA zorgt ervoor,

voorrang hebben.

dat hebben wij namelijk altijd al gedaan want voor ons ‘telt iedereen!’

Zorg Iedereen moet goede zorg dichtbij kunnen krijgen.

Onze kandidaten:

Het ziekenhuis in Zutphen blijft wat ons betreft open.

1 - Henk Datema, Epse 2 - Willem Achtereekte,

Jeugdzorg wordt weer betaald door de hogere

Eefde, 3 - Pieter Bas ter Maat, Lochem, 4 - Eelke

overheid in plaats van door de gemeente. De zorg

Meijer, Eefde, 5 - Jaap Jonk, Laren, 6 - Peter

in onze gemeente is toegankelijk, en er komt een

Lukassen, Laren, 7 - Jo Teenstra,Laren, 8 - Chris

welzijnsloket in iedere kern. Zeker in de zorg geldt dat

Spekschoor, Lochem, 9 - Jan Haijtink, Gorssel,

‘Iedereen telt!’

10 - Joke Lubberding, Eefde.

Landbouw De boer is altijd goed af geweest bij het CDA en zal dat blijven. Wij toveren jou geen rad voor ogen dat alles blijft zoals het is. Wij willen de boer helpen bij de veranderingen die er zeker komen. Het CDA wil de boer een eerlijk en stabiel inkomen laten verdienen als voedselproducent, landschapsbeheerder, en energieleverancier. De gemeente helpt agrariërs niet alleen bij moeilijkheden, maar zeker ook bij nieuwe verdienmodellen. Ook ‘Iedere agrariër telt!’

Stem CDA, juist nu!

Lijst4

Het CDA motto is: ‘Iedereen telt!’ Het CDA is een brede volkspartij die kijkt naar jong en oud, boer en burger. Politiek betekent voor ons dat iedereen deelt in het goede leven; Iedereen telt! Het CDA Lochem kijkt naar de zaken die voor jou belangrijk zijn hier in onze eigen omgeving.


46 |

Lijst6

Meer boeren in Lochem Interview: Marleen van der Meulen, lijsttrekker D66

centraal staan bij de productie van voedsel. Ook wordt

Lochem, ziet een positieve toekomst voor de agrarische

met Europese subsidie gewerkt aan korte ketens tussen

sector in Lochem.

consument en de boer. We kunnen het probleem niet in ons eentje oplossen in Lochem, maar we kunnen wel,

D66 heeft zich niet populair gemaakt bij de boeren met

door voorloper te zijn, ervoor zorgen dat Lochem opvalt,

de uitspraak het aantal koeien te willen halveren?

dat mensen nieuwsgierig worden hoe we dat voor elkaar

Laat ik over één ding duidelijk zijn: D66 Lochem wil het

krijgen. Op den duur gaat ons dat veel opleveren. In veel

aantal koeien in Lochem niet halveren! Het gaat erom

opzichten! Daarvan ben ik overtuigd.

dat de planeet voor ons, mensen, leefbaar blijft; wat de aarde aankan. D66 Lochem kan zich geen gezond en vitaal

Wat wil D66 nog meer in de gemeente Lochem?

platteland voorstellen zonder boeren. Boeren zijn de ziel

D66 Lochem heeft in onze gemeente het Burgerberaad

van het platteland.

geïntroduceerd, zodat inwoners zelf kunnen beslissen over bepaalde kwesties. Via loting nemen inwoners daaraan

Maar dus wel veel minder koeien en ook minder boeren,

deel. Ze krijgen alle informatie die ze nodig hebben en in

of niet dan?

tafelgesprekken komen ze tot beslissingen en keuzes. Er is

Het gaat om een vitale, gezonde bodem met voldoende

al veel ervaring mee opgedaan in andere steden en landen.

biodiversiteit en gezonde boerenbedrijven. Met

Het werkt goed en deelnemers zijn enthousiast.

kringlooplandbouw ga je uit van een ander voedselproductiesysteem. En als mensen meer voor hun eten

Verder vinden wij het belangrijk dat er veel meer

betalen, en dat extra geld komt terecht bij de boer, zijn er

persoonlijk contact is tussen gemeentehuis en inwoners.

minder koeien nodig voor een goed bedrijfsresultaat. Het

Bijvoorbeeld doordat ambtenaren bij je thuis komen,

aantal boeren zal dan juist toenemen.

voor een geboorteaangifte, een bouwaanvraag of een paspoort, in plaats van zelf de rit naar het gemeentehuis

Hoe dan?

te moeten maken. En ambtenaren die met een kraam

D66 Lochem heeft mede gezorgd voor de oprichting

of statafel op de markt staan, zodat inwoners met ze in

van de Agro-Innovatieve Coöperatie. Dat is een netwerk

gesprek kunnen gaan.

waarin loonwerkers, universiteit, scholen, boeren en overheid experimenteren en samenwerken. Dan heb je

We hebben veel plannen en een enthousiast team.

het over methoden waarbij de bodem en biodiversiteit

We gaan er voor!


| 47

Lijst7

MmL, Meedenken met Lochem, is een partij die de afgelopen 4 jaar in de raad van Lochem zitting heeft gehad. MmL valt op doordat we een ‘no nonsense’ cultuur aanhangen. We zijn transparant, nuchter en spreken een heldere

Ook wij, de inwoners, wandelen en fietsen toch

taal: we zeggen waar het op staat! MmL streeft naar

het liefst op goed onderhouden trottoirs en

een gemeente waarin iedereen zich thuis én gehoord

fietspaden. We willen veilige wegen binnen onze

voelt. Wat speelt er in jouw kern? Daar willen wij ons

gemeente, 30 km/u waar dat mogelijk is en veilige

voor inzetten. We houden er soms stevige meningen

fietspaden voor onze schoolgaande jeugd. De

op na: wanneer we moeten bouwen in onze mooie

duizenden beeldbepalende laanbomen moeten goed

omgeving, willen we de aantallen niet van bovenaf

onderhouden worden. Als het niet meer verantwoord

opgelegd krijgen, maar vooral voor eigen behoefte

is, worden bomen gekapt en meteen vervangen door

bouwen voor herkenbare doelgroepen zoals onze

nieuwe. Zo gaan veiligheid en schoonheid voor onze

jongeren en onze ouderen.

partij hand in hand. De middenstand moet kansen krijgen om in de kernen een goede boterham te verdienen, evenals onze agrariërs die voor onze voeding en zuivel zorgen. Noodzakelijke voorzieningen zoals winkels, maar ook zorg willen we dichtbij hebben en behouden! Cultuur

De energietransitie lijkt een ‘Haags feestje’ waardoor

en entertainment hebben de afgelopen twee jaar een

windmolenparken en zonnevelden plompverloren in

stevige knauw gekregen: laten we hen actief steunen

onze leefomgeving worden geplaatst. We willen dat dit

zodat, nu we weer wat meer mogen, prachtige

alleen door kan gaan met duidelijk draagvlak van direct

tentoonstellingen en voorstellingen weer bezocht

omwonenden. Een initiatiefnemer met Eurotekens in

kunnen worden.

de ogen krijgt van ons geen stem zoals we (als enige partij) de afgelopen jaren hebben laten zien!

Kortom: MmL verbindt met jou, in de kern waarin jij woont, werkt en beweegt. Dat is het

We streven er naar dat onze groene gemeente een

bestaansrecht van MmL: de politiek in dienst

frisse, goed onderhouden uitstraling behoudt, die

van jou en niet andersom. Laten we samen een

het voor iedereen plezierig maakt om er te verblijven.

gemeente creëren waarin het goed wonen,

Toeristen moeten het prettig vinden hier hun vrije tijd

werken en ontspannen is voor ons allemaal!

door te brengen.

Denk jij er ook zo over? Denk dan met ons mee! Stem op 16 maart MmL, Lijst 7!


STURRIS BV LAREN (GLD)

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN Van links naar rechts: mr. D.E.M.G. Geutjes, mr. H.S. Kleinburink, mr. R.J. Rijks en mr. D. Siebelink

De notaris die u zoekt Tap & van Hoff Notarissen, een begrip in de regio. Persoonlijk betrokken en deskundig advies. Jarenlange ervaring, met de kennis van nu. www.tapvanhoff.nl

Tap & van Hoff Notarissen - Lochem

Tap & van Hoff Notarissen - Doetinchem

Marinus Naefflaan 16 7241 GD Lochem

Keppelseweg 25 7001 CE Doetinchem

T (0573) 298 398 E info@tapvanhoff.nl

T (0314) 369 869 E info@tapvanhoff.nl

www.tapvanhoff.nl

www.tapvanhoff.nl

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Gecertificeerd in het saneren van asbest. Voor meer informatie neem contact met ons op.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Laren!Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1

Wij. maken.uw. fietsplezier. -sinds.1937-

Stegink

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

iets

kopen.com

06-02-19 14:15

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


VRÖMD VOLK | 49

'Vrömd Volk'. Iedere editie stelt iemand zich voor die van oorsprong niet uit Laren komt, maar daar nu wel met heel veel plezier woont. Deze column wordt geschreven door de persoon zelf en wordt onderling doorgegeven. Deze editie is de eer aan...

Marieke DijkmanWilgenhof (38) Getrouwd met Wouter (39), moeder van Vigo (10) en Lauren (8) Beter een goed(e) Buur (dorp)....

uitgebreid tot een merk van formaat waar ik trots op ben en

Mijn roots liggen in de Achterhoek.

fulltime aan werk om het merk verder

In buurdorp Harfsen, geboren en

te laten groeien. Daarnaast werk ik

getogen. Ikh eb een opleiding in

aan verlovings-en trouwringen, as-

de kinderen kwamen we nog meer in

Toerisme genoten en enkele jaren bij

en herinneringsjuwelen en voer ik

verbinding, contact met ouders op het

een reisbureau gewerkt. Daarnaast gaf

reparaties en maatwerkopdrachten

schoolplein en de sportverenigingen

ik wat uurtjes les in de Fitness Factory

uit onder mijn eigen naam. Marieke

of bij het gave pumptrack! Altijd leuk om

welke ik later heb uitgebreid en

Wilgenhof goudsmid & juweelontwerp.

nieuwe mensen te ontmoeten!

om fulltime in de club te gaan werken.

Wouter komt uit Vorden en is werkzaam

Zo zijn we ook in contact gekomen met

Ruim tien jaar heb ik mensen

bij Auping in Deventer waar hij

de club van Vromd volk! Hartstikke

geholpen hun gezondheid te

verantwoordelijk is voor research,

gezellig! Daarover gesproken....wordt

verbeteren door middel van personal

innovatie en productontwikkeling. In

wel weer tijd voor een borrel toch?

training, leefstijlcoaching, fitness &

zijn vrije tijd zet hij zich in voor Stichting

groepslessen. Hier heb ik veel mensen

Motorsport Harfsen. Laren was qua

Op het moment dat Esther mij vroeg

uit Laren e.o. leren kennen. Een mooie

ligging een goede keuze en een actief,

een bijdrage te leveren aan deze mooie

tijd! En tevens de tijd dat wij in Laren zijn

ondernemend dorp. Gemoedelijk en

glossy wist ik dat we bij het uitbrengen

gaan wonen. Ik kreeg veel energie van

een grote saamhorigheid. Dat zag ik op

van deze editie niet langer inwoner

mijn actieve job en intensieve contact

de club, zo hebben we dat als inwoner

van Laren zouden zijn. Ik schrijf dit

met mensen en om tot rust te komen

ervaren en ook als ondernemer.

stuk vanaf onze nieuwe plek aan de

uiteindelijk volledig de switch gemaakt

en in balans te blijven ging ik regelmatig

Lochemseweg 121 in Harfsen. Terug

‘prutsen’ in de schuur. Me, myself and I.

We zijn gestart aan de Deventerweg in

naar mijn roots en alle ruimte om mijn

Creatief bezig zijn. Ingri heeft hier in

het houten huisje naast het tankstation

bedrijf verder uit te breiden. Omdat we

Laren! Magazine editie 22 een stuk aan

en in 2007 kochten wij ons huis aan

er met ontzettend veel plezier bijna 15

gewijd in het voorwoord.

de Molenbeek 2. Een heerlijk huis dat

jaar hebben gewoond heb ik de pen

we door de jaren heen verbouwd en

aangenomen en schrijf ik deze memoire

Prutsen in combinatie met de voorliefde

‘eigen’ hebben gemaakt. Het leuke van

over de fijne tijd die wij samen in Laren

voor unieke juwelen, autodidactisch

het dorp is dat mensen annekdotes en

hebben beleefd.

vermogen, ondernemersbloed,

verhalen vertellen over de plek en oude

de nodige opleidingen, veel

foto’s aanreiken, geweldig!

Ik geef de pen door aan Annemarlies Huizinga

doorzettingsvermogen en support van Wouter hebben ervoor gezorgd

Midden in het bruisende centrum,

dat ik in 2015 By BIEK sieraden

gezellige buren en al het ‘broodnodige’

ben gestart. Inmiddels is By BIEK

binnen handbereik. Met de komst van


50 | HAMAC

Tekst: Nena Keessen - Van Kees • Fotografie: Stichting Motorsport Harfsen

Dutch Masters brengt top van de motorsport naar Harfsen Op zondag 8 mei komt de crème de la crème van de mondiale motorcross naar de crossbaan in Harfsen. Toprijders uit de hele wereld strijden op Harfsense grond tijdens de Dutch Masters of Motocross. ‘Alleen rijders van het hoogste niveau’

Alles wordt in gereedheid gebracht

Bij een beetje motorcross kenner gaat bij de

Op moment van schrijven is er door de

naam Jeffrey Herlings het hart sneller kloppen.

coronapandemie nog veel onzeker voor 8 mei,

Herlings is regerend wereldkampioen en

maar dat weerhoudt de club niet om alles in

verschijnt 8 mei aan de start in Harfsen. Het

gereedheid te brengen. Alles en iedereen staat

deelnemersveld van de Dutch Masters bestaat

in de startblokken om een prachtig evenement

voornamelijk uit wereldtoppers en EK-rijders.

neer te zetten. Dutch Masters of Motocross

“Het is een open kampioenschap, waar veel

is een jaarlijks evenement met vijf wedstrijden

Grand Prix rijders op af komen”, vertelt Wim

verdeeld over het seizoen. De wedstrijden

Lubbers, voorzitter van de Hamac. Wouter

worden op diverse motorcrossbanen in

Dijkman, organisator van het evenement, vult

Nederland gereden.

aan: “Alleen rijders van het hoogste niveau doen mee aan deze competitie”.

Een mega organisatie Eens per twee jaar is de

Harfsense club aan de beurt. De organisatie is een gigantische klus.


HAMAC | 51

“Er komen zo’n 4000 bezoekers op af

haar eigen vrijwilligers

en er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij

bij elkaar verzamelt.

betrokken”, vertelt Wouter. Met het vaste

Zo zijn er werkgroepen

team van vrijwilligers dat elke keer weer

voor: parkeren, de VIP-tent,

de schouders eronder zet wordt het

security, EHBO, pers, catering,

grootse evenement iedere keer weer tot

randprogrammering, sponsoring,

een succes gemaakt. “Het is zo bijzonder

marketing en PR, financieel en zo kan

om te zien dat er zoveel mensen zijn die

ik er nog wel een paar noemen”, vertelt

willen helpen. De jongste is 10 jaar oud en

hij. “Wij maken er dan ook echt een

de oudste is 85 jaar oud. De sfeer is ook

dagje uit van”, vervolgt hij. “Met muziek,

ontzettend goed onder de vrijwilligers”,

een kids paradijs, een VIP-tent, en

zegt Wim. “Het is prachtig om dit

natuurlijk wordt er voor de inwendige

evenement samen te organiseren”, voegt

mens ook goed gezorgd.” Tijdens de

Wouter toe.

handtekeningensessie scoor jij misschien wel de handtekening van jouw favoriete

‘Een dagje uit, een dagje Peppelenbos!’

rijder. En de kinderen kunnen uitrazen in

Wouter is voorzitter van de Stichting

het kidsparadijs, terwijl papa en/of mama

Motorsport Harfsen. Deze stichting

zich vermaakt langs de crossbaan. “Onze

heeft formeel de organisatie in handen.

slogan is niet voor niets: Een dagje uit,

Om een beeld te geven hoe groot deze

een dagje Peppelenbos!”, zegt Wouter.

organisatie is legt hij uit dat er meer dan 15 werkgroepen zijn. “Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke die zijn of

“Er komen zo'n 4.000 bezoekers op af en er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken. ”

– Wouter Dijkman


GEVESTIGD IN HET ONDERNEMERSHUIS LAREN & DEVENTER

Bekijk de p website & websho De logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van communicatie in de breedste zin van het woord. Wij doen onderzoek, adviseren en werken preventief.

(H)eerlijke zuivel rechtstreeks van de boerderij

Behandelen van • Taalachterstand • Articulatie (spraak)problemen • Slik- en kauwproblemen • Gehoorstoornis • Stemproblemen

Tel. 0570 - 624 409 info@logopediedeventer-c.nl www.logopediedeventer-c.nl

WWW.LOGOPEDIEDEVENTER-C.NL

Fam Heijink Exelseweg 12 te Laren | Oosterbrookzuivel.nl |

HUSQVARNA KETTINGZAAG

Laren!Magazine_NR23_Advertenties1/8_LogopedieDeventer_V01.indd 1

09-11-2021 07:28

al vanaf € 199,- incl. btw

VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN de meest trendy kapsalon voor het hele gezin

Makkelijk zelf jouw afspraak inplannen wanneer jij dat wil via:

www.barberbooking.com Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob. HOLTERWEG 3K, LAREN GLD TEL: 0573 - 40 19 34 • INFO@HAARSTUDIOJACQUELINE.NL WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers


HAMAC | 53

Voorafgaand aan de wedstrijd is

evenement rijden er vier klasses

de baan twee weken dicht. Het

mee: 85 CC, de lichtste en jongste,

grondverzet wordt gedaan; de baan

125 cc, MX2 en MXGP. Die laatste

wordt in topconditie gebracht. In

wordt ook wel de ‘koningsklasse’

de laatste week worden de tenten

genoemd.

geplaatst en vrijdag begint de terreinopbouw. “Er is gelukkig

De heren kunnen niet wachten en

veel draagvlak van de omgeving:

jij vast ook niet: we zien je graag bij

omwonenden en landeigenaren”,

Dutch Masters of Motocross op 8

zegt Wim.

mei op de crossbaan in Harfsen!

Een bepalende crossnatie

Vast in de stemming komen?

“Nederland is inmiddels wel

Scan deze QR code!

Globaal programma: 08:30 uur

kwalificatie voor de wedstrijd. De beste

echt een bepalende crossnatie geworden, met namen als Herlings en Coldenhoff”, zegt Wim. “Niet alleen de rijders maar ook de Nederlandse sponsoren spelen daar een grote rol in.” Ook de Dutch Masters heeft grote namen aan zich weten te binden. Tijdens het

Trainingen en

40 kwalificeren zich. 11:30 uur:

1e manche

14:30 uur:

2e manche

17:45 uur:

Prijsuitreiking

Om te noteren: Datum: 8 mei Locatie: Hamac terrein Peppelbos

Aanvang: 11.30 uur Meer info:

mxharfsen.nl


5454 | | DE WERKDAG VAN...


DE WERKDAG VAN... | 55

Fotografie: Anke Kolkman

De werkdag van... Rita Oortgiesen-Gerritsen DE LARENSE VOETWELLNESS Allereerst: dankjewel Erica voor het doorgeven van de pen. Hier ben ik blij mee, want de Larense Voetwellness is in beweging en daar vertel ik graag meer over. Vanaf september 2021 werk ik namelijk volledig in mijn praktijk de Larense Voetwellness. Waar ik naast Voetreflexbehandelingen, BeautyFeet behandelingen nu ook pedicure behandelingen geef. Ik neem de lezers van Laren Magazine graag mee op één van mijn werkdagen. 07.30 UUR: Fijn wakker worden met Radio 2. Sinds ik

de middag zo gevuld. Ik moet in deze tijd ook rekening

volledig werk in mijn eigen praktijk, gun ik mijzelf om

houden met het extra schoonmaken en luchten van de

tussen 07.30 en 08.00 uur op te staan. Heerlijk vind

ruimte. Maar gelukkig mag ik mijn praktijk openhouden.

ik dat. Mijn ontbijt bestaat vaak uit vers geperst sinaasappelsap, sinas chai thee met havermoutpap.

17.00 UUR: Een en ander van de middag opruimen,

Tijdens mijn ontbijt lees ik graag de krant op mijn tablet.

alles klaar zetten voor vanavond en ik doe vast wat administratie tussendoor. De voorzitter van de BER

10.00 UUR: Ik ga naar mijn afspraak bij het Leger des

(Bond Europese Reflexologen ) belt mij, even sparren

Heils in Eefde. Ciska de Lange ontvangt mij hartelijk

over de nieuwsbrief die binnenkort verzonden wordt.

en we praten over wat wij voor elkaar kunnen gaan

Sinds september 2021 ben ik een van de bestuursleden

betekenen. Naast mijn werk heb ik eerder ook altijd

van de BER en vertegenwoordig ik de intervisie

vrijwilligerswerk gedaan. Dit lukte de afgelopen jaren

groepen.

met twee banen helaas niet meer. Nu ik alleen nog mijn eigen praktijkwerk heb, begon het weer te kriebelen en

Dan ga ik mij met het eten bezig houden. Ik kook graag,

het Leger des Heils kwam in mij op. Het was een fijne

vandaag wordt het naanbrood pizza met veel groente

kennismaking en ik ga nu de mensen van huis en haard

en knoflook. De warme maaltijd is in ons huis een

ondersteunen met pedicure behandelingen. Dit voelt

belangrijk moment waar we de tijd voor nemen, met na

super goed merk ik, weer als een nieuw avontuur.

het eten een lekker bakje koffie.

11.30 UUR: Bij thuiskomst eerst onze lieve Muck

19.30 UUR: De laatste klant van vandaag, deze keer een

uitlaten. Muck is een Tervurense herder van ruim 1 jaar,

voetreflexbehandeling.

die veel beweging nodig heeft. Graag loop ik, als de tijd dit toelaat, drie kwartier. Hierna ga ik lunchen met

Ik kijk weer terug op een hele diverse dag, met mooie

Gerrit, waarna ik de praktijk klaar maak voor de eerste

gesprekken en fijne behandelingen. Wie weet ook tot

klant van de middag.

ziens in de Larense Voetwellness, ik zie u graag!

Vanmiddag twee pedicure klanten en een combinatie

De pen geef ik door aan: Pieter en Dianne

behandeling van pedicure met Voetreflex. Al met al is

van der Bij van de 'Talentboerderij' .


56 | VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

KLOMPENPAD

Laorns Enkenpad Klompenpad is een “merknaam” van Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor wandelroutes met een verhaal, die zoveel mogelijk over onverharde paden en langs akkers en weilanden lopen. Onderweg krijgt de wandelaar via een folder of app informatie over het gebied, bijvoorbeeld over gebouwen,

De werkgroep communicatie heeft de inhoud van de

landschap, flora en fauna.

folder en app samengesteld. Jan Koeslag (JK Montage) maakt overstapjes en bruggetjes. De firma Sturris voert

Wakker Laorne heeft eind 2020 een aanvraag ingediend bij

kraanwerkzaamheden uit. Vrijwilligers doen de overige

Gemeente Lochem en provincie Gelderland voor subsidie

werkzaamheden (welkomstborden, bewegwijzering

voor de aanleg van een klompenpad. Na goedkeuring is

en snoeiwerk). Het is de bedoeling dat het pad officieel

een oproep gedaan om vrijwilligers te zoeken. De animo

geopend wordt op 19 maart ’s middags. Nadere info volgt.

was zo groot dat de werkgroep klompenpad is opgesplitst in een kernteam (André Lobbert, Hendri Eggink, Jan

De werkgroep beheer en onderhoud gaat het pad

Eggink en Ria Schekman), routecommissie, werkgroep

maandelijks lopen om de bewegwijzering etc. te

communicatie en werkgroep beheer en onderhoud.

controleren. De maaipaden langs beken worden een paar

Erik van Eek heeft ons namens SLG van het begin af

keer per jaar gemaaid. Voor deze werkgroep zoeken wij

ondersteund.

nog enkele vrijwilligers. Opgave bij Ria Schekman (tel. 0573 40 15 12).

Het klompenpad loopt door Groot Dochteren, Katgershoek en Oolde omdat hier de minste wandelpaden

Niet alleen voor toeristen maar ook voor Larenaren wordt

lopen. We hebben veel mooie plekjes in en om Laren die

een mooie route met nieuwe wandelmogelijkheden op de

we allemaal willen laten zien! Het gevolg is een hoofdroute

kaart gezet. Rugzak op, klompen aan en gaan!

van 15 km (te verlengen tot 22 km). De verlengingsroute is zelfstandig te lopen en is 13 km. Er zijn 20 particulieren, veelal boeren, die meedoen onder de voorwaarde dat er geen honden lopen op hun grond. Dit om ziektes bij vee te voorkomen en wild niet te verstoren. We zijn erg blij met zoveel medewerking. De wandelmogelijkheden voor hondenbezitters in Laren nemen niet af. Het verbod voor honden geldt alleen voor plekken die nieuw toegankelijk worden.

Laorns Enkenpad ww w.klompenpaden.nl


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 57

COLUMN MARISKA VERWOERT - KANDIDAAT NOTARIS

Een erfenis, wat nu? Op uw deurmat valt een brief van de

vermogen hoeft te betalen. Daar

notaris. In deze brief staat dat uw

staat tegenover dat u ook helemaal

oudtante Mien is overleden en dat u

niets meer uit de erfenis krijgt, ook

één van haar erfgenamen bent.

geen persoonlijke bezittingen. Door

De notaris wil graag weten of u de

te verwerpen kan een (klein)kind in

nalatenschap wenst te accepteren.

de plaats erfgenaam worden. Als een

Wat moet u doen of vooral niet doen?

(klein)kind jonger is dan 18 jaar dan

Nieuwe 'Eb en Vloed' bodem voor de Meiden van Haarman

moet er eerst toestemming van de

Keuzes - Een erfgenaam heeft

kantonrechter worden gevraagd om

de keuze de erfenis wel of niet te

de erfenis namens het (klein)kind te

accepteren. Er zijn drie keuzes: de

mogen verwerpen.

erfenis accepteren (zuiver aanvaarden), accepteren onder voorwaarden

Pas op! - Het zuiver aanvaarden,

(beneficiair aanvaarden) of afstand

beneficiair aanvaarden of verwerpen

In de eerste week van het nieuwe jaar is de

doen (verwerpen).

van een nalatenschap kan u onder

nieuwe bodem in gebruik genomen. Door

andere via de notaris regelen. Een

het 'Eb en Vloed' systeem en het speciale

Zuiver aanvaarden - De keuze

erfgenaam kan maar één keer een

zand met polyvlokken is de bodem heel

om de erfenis zuiver te aanvaarden

keuze maken. Daarnaast is het zo dat

stabiel voor de paarden.

kan grote gevolgen voor uw eigen

er geen keuze meer is als u door

financiën hebben. Bij zuivere aan-

gedragingen als erfgenaam de

Verder zijn er weer volop leuke activiteiten

vaarding moet u namelijk, als de

erfenis al zuiver heeft aanvaard!

op de manege. Bijvoorbeeld de Bixie en

erfenis niet groot genoeg is om de

Dit kan u doen door bijvoorbeeld

Kids lessen voor de jongste ruiters en

schulden van de erfenis te betalen,

het meenemen of verkopen van

amazones (4 tot 7 jaar) met hun ouders.

deze schulden zelf uit uw eigen

bezittingen uit de erfenis. Er is veel

Samen ga je de pony poetsen, leren

vermogen betalen. Alleen bij

rechtspraak over dit onderwerp,

opzadelen, wandelen en ook nog eventjes

bijvoorbeeld een onverwachte schuld

bijvoorbeeld over het uit eten gaan

rijden. De lessen zijn op zaterdag om 14.15

kan de rechter u soms beschermen.

na de uitvaart of het betalen van

uur, 15.15 uur en 16.15 uur. Graag opgeven

dankbetuigingen voor het

via de mail.

Beneficiair aanvaarden -

verzorgende personeel van de

Erfgenamen die het zekere voor het

bankpas van de overledene.

Ook organiseren we weer dagjes ponykamp en trainingsdagen in de

onzekere willen nemen kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Het voor-

Bent u erfgenaam, dan is het advies

voorjaars- en de meivakantie. Een hele

deel van beneficiair aanvaarden is dat

om niet te lang te wachten met

dag (9.00 uur tot 16.00 uur) je eigen pony

u daarmee wordt beschermd tegen

het maken van een keuze en de

verzorgen en rijden. Heb je nog geen

alle schulden uit de erfenis. Wel moet

afwikkeling van de erfenis nog niet op

ervaring dan is dit geen probleem. Er is

u de erfenis, als er meer schulden

te starten. U kunt contact met ons

voldoende begeleiding om jou van alles

dan bezittingen in aanwezig zijn,

opnemen voor

over de pony’s te leren! Ook graag even

samen met de andere erfgenamen

meer informatie.

opgeven per mail activiteiten@demeidenvanhaarman.nl

afwikkelen volgens de procedure die in de wet staat en onder toezicht van

Wil je graag leren paard-

de rechter. Dit wordt 'vereffening' Mariska Verwoert

of ponyrijden dan kun je

Tap & van Hoff

natuurlijk bij ons terecht!

Verwerpen - Door verwerping

Notarissen -

Bel voor informatie

loopt u niet het risico dat u de

Lochem

naar 06 18 03 40 99 of

genoemd.

schulden van de erfenis zelf uit eigen

stuur een mailtje.

AGENDA BIXIE KIDS 5 en 26 februari 12 en 26 maart 9 en 23 april


VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

nieuw nummer: tel: 0573-402091

Magazine_NR15_Advertenties1/4_Beumer.indd 1

Wij zijn Praud.

info@kleinvelderman.nl

Het Schoneveld 43

www.kleinvelderman.nl

7245 EA Laren Gld

05-11-19 08:02 Laren!Magazine_NR24_Adv_KleinVelderman_1/4.indd 1

08-02-2022 13:29

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies

• • • •

Accountancy Belastingadvies Ondernemersadvies Personeelsadvies

Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370

Dorpsstraat 5, Laren Gld Tel.: 0573 43 22 30 laren@praud.nl www.praud.nl

info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


KULT URHUS 'T KRUISPUNT | 59

Expositie – Bauk Zwaan, schilderijen

Ekaterina Levental – De Grens

Vanaf 15 maart zijn de kleurrijke schilderijen

Muziektheatervoorstelling De Grens is

van Bauk Zwaan te zien. Bauk schildert op een

gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina

intuïtieve manier. Gaandeweg ontstaan sfeer,

Levental, uit de periode waarin ze als 16-jarige

mensen en de omgeving waar het zich afspeelt.

vluchteling aankwam in Nederland. In een

www.baukzwaan.nl

indrukwekkende one-woman-show vertelt ze over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in

AGENDA ZATERDAG 12 MAART 9.30 uur - Repair Cafe VRIJDAG 18 MAART 20.00 uur - Brookduo Bottervleugelkes VRIJDAG 25 MAART 17.00 uur - Samen eten Schuif Maar An ZATERDAG 2 APRIL 20.00 uur - Ekaterina Leventhal – De Grens

Brookduo – Bottervleugelkes

diverse opvangkampen. We zien Nederland door

Een geheel nieuwe theatertour van het

de ogen van een buitenlander. Ekaterina laat op

bekende Brookduo. Bottervleugelkes is een

ontroerende en onfronterende wijze zien hoe

voorstelling met humor én serieuze momenten,

het leven is in een niemandsland, als hoop het

met gedichtjes, beelden en filmpjes. Het

enige is dat rest. Inmiddels woont Ekaterina al 29

verhaal gaat over de ouderwetse jonge boer

jaar in ons land. In 2019 t rad Ekaterina op in het

Frans uit het Brook, die gaat trouwen met de

Kulturhus met De Weg die veel indruk maakte.

ambitieuze, uit het westen ‘geïmporteerde’

De Grens is een vervolg op deze succesvolle

Charlotte. Alle clichés en culturele botsingen

voorstelling.

komen voorbij. Ook andere dorpsfiguren en markante ‘leu’ passeren de revue en doen een

De media schrijven lovend over Ekaterina

duit in het plattelandszakje. Ze hebben allemaal

Levental: "Je hoeft haar maar één keer te horen

bottervleugelkes, oftewel vlinders in de buik. Het

zingen, te zien spelen om te beseffen wat een

belooft een gezellige avond en voor velen een

geweldige theaterpersoonlijkheid Ekaterina is”

herkenbare voorstelling te worden!

(Theaterkrant).

Vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 2 april, aanvang 20.00 uur

Entree € 10,-.

Entree € 20,-

Kaartverkoop vanaf 21 februari

Kaartverkoop vanaf 7 maart


60 60 | | LEUSSINKBAD & HOUTDORP

Houtdorp Laren, dé afsluiting van de zomer Elke laatste donderdag en vrijdag van de zomervakantie tovert het Leussinkbad om tot één groot creatief bouwterrein. Afgelopen seizoen was de 5e editie. Vrijwilliger Jelmar Eggink hielp voor het eerst: “Ik was helemaal verrast. Het begint met een bult hout en een kwartier later is alles weg!” Martijn Welmer en Thomas Simons waren de bouw-

Jubileumjaar Leussinkbad vol hoogtepunten Het Leussinkbad vierde afgelopen seizoen zijn 50e verjaardag. Dat is niet onopgemerkt gebleven. We kijken terug op een jaar vol hoogtepunten.

papa’s van groep 11: “Het was fantastisch. En net als de kinderen zijn we nu helemaal gesloopt.”

WINTER

Vernieuwd Leussinkbad met gloednieuw entreegebouw, nieuwe binnenlaag in alle bassins en aangepaste ‘gele’ glijbaan.

Bedankt aan alle sponsoren!

1 APRIL

Veel materiaal wordt gesponsord of met korting

15 APRIL Logo in nieuw jasje

aangeboden door Larense ondernemers.

12 MEI

We bedanken o.a.: Van derWal,

Feestelijke boom aanplant geschonken door Stichting Vedel. Openingsduik door trouwe zwemmer Henk Stegeman. Henk is in 50 jaar maar liefst 49 jaar abonnementhouder geweest.

Van der Wal, Kanne Schilder-

12 MEI

Ontvangst Bronzen certificaat Gezondere Sportkantine.

werken, Lugarde, Klus

30 JUNI

Uitreiking kleurplatenactie

Wolters, Marcel Wijers,

8 JULI

Abraham & Sarah op visite! Zij kregen zwemles van

Woestenenk, Welkoop

oud-docenten Dinand Bleumink en Han Nijland.

Laren, Bouwbedrijf

25 JUNI + LeussinkDisco; muziek een tandje harder en ruim 90 kinderen

Meutstege, Supersnack,

30 JULI

vierden feest.

Aanstoot,Toeristenbelang, Save

ZOMER

Diverse activiteiten, sporten en zwemlessen. In totaal werden

Traffic Nederland, Stichting Welzijn Lochem, WPU Maatwerk, Rigro, DJ Jeroen Keuben, PLUS

35 diploma's behaald. NAJAAR

Succesvolle “Spaar je club gezond” actie van PLUS

Beuzel, Huusken Groenten & Fruit, Babbelaer,

en de Rabo ClubSupport. We zijn trots dat zovelen op

‘t Vöske, Elweco, Reterra, Aannemersbedrijf

het Leussinkbad hebben gestemd. Dank!

Haarman, Stichting Speelplezier, Ondernemers Laren, KPMG en Leussinkbad.

Meehelpen als vrijwilliger of donateur Kom je ook helpen als vrijwilliger? Bijvoorbeeld in het promoteam, als

Houtdorp 2022:

helper bij een activiteit, penningmeester voor het bestuur of klushulp voor

Volgende editie: 18 en 19 augustus 2022! Zin

schilderwerk en andere hand- en spandiensten. Stuur dan een mailtje naar

om te helpen als creatieve regelaar, vrijwilliger

info@leussinkbad.nl. Ondersteun jij het Leussinkbad als donateur? Vele

of heb je afvalhout? Mail dan naar

zwemmers en oud-zwemmers dragen het bad een warm hart toe via een

houtdorplaren@leussinkbad.nl.

jaarlijkse bijdrage van €10,- á € 30,- per jaar. Aanmelden kan online. Toffe zomerbaan In het seizoen hebben we weer toezichthouders en kioskmedewerkers nodig.


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 61

Pels en Pluim ervaart gastvrije ontvangst in de Braninkhal November 2021, een weekend geen fanatieke sporters in de sporthal maar de kleindieren van ‘Pels en Pluim Laren’. Op 12, 13 en 14 november jl. toverden de even zo

Wess de Maag. De mooiste sierduif was een Cauchois

fanatieke leden van de kleindierenvereniging voor het

van Wim Poortinga, de mooiste op 1 na een Holle

eerst in de geschiedenis van haar 60- jarig bestaan,

Kropper van Peter Goossens. Bij de jeugdleden ging

een sporthal om tot een prachtige kleindierenshow

de prijs voor het mooiste konijnen naar: Wess de Maag

compleet met tuinen, bloemstukken en jubileum-

met zijn Klein Zilver. Myrna ter Welle’s Nederlandse

expositie.

Hangoor Dwerg was de mooiste op 1 na.

In het kader van het 60-jarig bestaan kon in de

Uitkijken naar jonge dieren

sporthal groots worden uitgepakt met een bijzondere

Het grootste deel van de tijd beleven de Pels en

jubileumshow. Het was goed te ervaren dat de

Pluimers uiteraard hun hobby met de dieren gewoon

sporthal multifunctioneel gebruikt kan en mag worden.

thuis. Om ervoor te zorgen dat (zeldzame) rassen niet

Het bestuur van Pels en Pluim was dan ook zeer in haar

uitsterven is het van belang dat er op een deskundige

nopjes met deze medewerking. Een virus bij de mens,

en verantwoorde manier mee wordt gefokt. Het

Covid-19 en een virus bij dieren, het vogelgriepvirus,

voorjaar is de tijd van het samenstellen van goede

gooiden deels roet in gemaakte plannen. De hoenders

fokparen om de rassen zo raszuiver mogelijk in stand

en sier- en watervogels mochten niet tentoongesteld

te houden. Er zijn inmiddels al tal van konijnen- en

worden en dus geen gekakel in de Braninkhal

hoenderrassen waarvan de populatie minimaal is. Er

maar slechts gekoer van diverse duivensoorten en

is dus dringend behoefte aan hobbyisten die hier hun

knabbelende konijnen. Met veel zorg en voorbereiding

schouders onder willen zetten.

werden toch nog meer dan 175 konijnen en duiven beoordeeld door een driekoppige jury. Immers,

Lid worden

de clubshow van Pels en Pluim is een onderlinge

Heeft u ook belangstelling voor het houden van

wedstrijd. De dieren worden gekeurd op de vereiste

raszuivere dieren en interessante verenigings-

raskenmerken.

activiteiten? Vul dan het contactformulier in op de site www.pelsenpluimlaren.nl. De kampioenen 2021:

Pels en Pluimers hebben meer dan 60 jaar kennis

Het fraaiste konijn van

en deskundigheid in huis en adviseren u graag.

de show: een Duitse

Deelnemen aan collectieve entingen voor hoenders en

Hangoor van Gerrit

konijnen behoort tot de mogelijkheden.

Jan Beusekamp, de fraaiste op 1 na was een Klein Zilver van

Foto's: J. van Ark


62 |

VRIENDEN VAN 'T RUEMPOL

Tekst: Nena Keessen - Van Kees • Fotografie: Anke Kolkman

Vrienden van 't Ruempol bestaat 25 jaar Toen 't Ruempol 25 jaar geleden gebouwd werd, werd Stichting Vrienden van 't Ruempol al snel in het leven geroepen. Het doel van de stichting was om donateurs te werven zodat er geld beschikbaar kwam voor de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Dit jaar viert de stichting haar 25-jarig bestaan. Realisatie van 't Ruempol

mee. Alleen dankzij onze donateurs is het

Zeven jaar duurde het voordat het

mogelijk om alles van de afgelopen 25 jaar te

wooncomplex Ruempol gerealiseerd werd. Dini

organiseren”, zegt Dinie. Vijf jaar na de realisatie

Hoentjen was vanaf het begin betrokken bij

van 't Ruempol werd ’t Vonkert ook gerealiseerd.

de oprichting van het complex en de stichting.

“De woningbouwvereniging benaderde ons

“Er was behoefte aan een verzamelcomplex

met de vraag of we voor het Vonkert ook de

waar ouderen zelfstandig konden wonen met

activiteiten wilden organiseren.” Vrienden van

waar nodig ondersteuning van wijkverpleging.”

't Ruempol besloot ook dat complex erbij te

Het duurde zeven jaar voordat het initiatief

betrekken en daar ook gezamenlijke activiteiten

uitgevoerd werd. “De bouw van de woningen

te organiseren en de gemeenschappelijke

werd door de woningbouwvereniging

ruimtes in te richten.

gefinancierd. Dat betekende dat er geen geld was voor inrichting van gemeenschappelijke

Zorg op 't Ruempol

ruimtes”, vervolgt Dini. “Daarom werd Stichting

't Ruempol heeft 19 appartementen waar zowel

Vrienden van 't Ruempol opgericht.”

zorgbehoevende als geen zorgbehoevende oudere echtparen en alleenstaanden wonen.

Werving van donateurs

“Vroeger waren er altijd twee verzorgenden

Het eerste stichtingsbestuur ging langs alle

aanwezig in het pand. Zij deden ook de

huizen in de kern van Laren om donateurs te

wijkverpleging. Momenteel zit hier de

werven. “Dat werkte heel goed. Er waren maar

dagvoorziening van Zorggroep Sint Maarten

liefst 900 huishoudens die donateur werden.

en is er af en toe iemand van de wijkverpleging

Daar waren én zijn we nog steeds ontzettend blij

aanwezig, zegt Dini. “Ook in de zorg is er de afgelopen jaren veel veranderd.”

“Dankzij al onze donateurs en onze vrijwilligers kunnen we al 25 jaar heel veel mooie dingen organiseren en realiseren.”

Vrijwilligers en activiteiten Er zijn inmiddels zo’n 30 vrijwilligers bij de stichting betrokken. Ze organiseren gedurende het jaar diverse activiteiten op beide locaties.


VRIENDEN VAN 'T RUEMPOL | 63

Donateur worden? “Dankzij al onze donateurs en onze vrijwilligers kunnen we al Bestuur: Dinie van Oenen, Gerrit Schepers (penningmeester), Janny Hakkert (voorzitter), Willemien Brummelman (secretaris) en Jan Witten

25 jaar heel veel mooie dingen organiseren en realiseren”. Wil je de Vrienden van ook

Elke dag wordt er koffie geschonken op 't Ruempol en

Extra’s en duofiets

een warm hart toedragen?

twee keer per week wordt dit op ’t Vonkert gedaan.

Daarnaast wordt er

Dat kan al vanaf € 5,- per

Eens per maand is er een bingomiddag waar iedereen

tijdens Pasen en de

jaar. Wil je meer doneren?

uit Laren welkom is. Dit is op 't Ruempol in het Klokhuis.

Kerstdagen iets extra’s

Dat is uiteraard ook mogelijk.

Ook is er bij zowel Ruempol als Vonkert eens per

georganiseerd. “Ook

Stuur daarvoor een mail naar

maand een gezellige middag. “De invulling hiervan

bakken we meestal in

g.h.schepers.1@kpnmail.nl.

wisselt”, vertelt Janny Hakkert, huidige voorzitster van

het najaar een keer

de stichting. “Soms komt er livemuziek, een zanger of

pannenkoeken. Het

draaien we een film.” Het doel van alle bijeenkomsten

kerstfeest organiseren we bij het Kulturhus. Ook hier

is elkaar op een laagdrempelige, ongedwongen manier

is iedereen welkom”, zegt Jenny. De stichting beschikt

ontmoeten.

daarnaast over een duofiets die voor iedereen te lenen is. “Wil je de fiets een keer meenemen? Neem dan even

Coronatijd

telefonisch contact op met meneer Hekkelman op

“Door corona hebben we al een lange tijd niks kunnen

06 11 23 58 83 / 0573 40 22 06.”

organiseren. We hopen dat we dat dit jaar weer op kunnen pakken”, zegt Jenny Nieuwenhuis, lid van de

Viering op 2 april

activiteitencommissie. Daarom heeft de stichting

Het jubileum laat het bestuur niet ongemerkt aan zich

vorig jaar kerstpakketten rondgebracht. “Daar

voorbijgaan. “Als de coronamaatregelen het toelaten

waren de bewoners ook erg blij mee”, zegt Willemien

wordt het jubileum op 2 april feestelijk gevierd”,

Brummelman, sinds dit jaar actief in het bestuur van de

zegt Janny. Bij schrijven van dit artikel is de precieze

stichting. “Alle evenementen zijn trouwens kosteloos te

invulling nog onbekend, maar dat het een gezellige

bezoeken. Vaak betaal je allen voor een kopje koffie of

middag gaat worden staat vast. Hou de weekbladen

thee. Dat kan allemaal dankzij onze donateurs.”

in de gaten of kijk op facebook voor meer informatie over deze viering en de rest van de activiteiten die georganiseerd worden.


JK montage afrasteringen-hekwerken

06-20572980

Loodgieters werk

Duurzame techniek

Elektrotechniek

Hekwerken Dak- & Gootwerk

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

14-11-17 08:29

Deventerweg 65, Laren Gld Tel. 06 19 80 47 63

In deze onzekere tijd op vakantie? Dan is een persoonlijk contact wel zo fijn!

Zonnige groet, Thérèse

Bij ons kunt u terecht voor de bestrijding van:

Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795

• Muizen • Ratten • Wespen • Mieren

therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese

Voor zowel particulieren als bedrijven.

f face2facetravellochem

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 13-07-20 07:06 Laren!Magazine_NR23_Advertenties1/8_Ongediertebestrijding_V01.indd 1 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

agazine_NR18_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

• Mollen • Houtworm • Boktor • Vlooien

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!

09-11-2021 07:33


'T L AERVELD | 65

Tennis bij ‘t Laerveld door de ogen van jeugdlid Jelle Pinkert Mijn naam is Jelle Pinkert en ik ben 12 jaar. Ik zit nu ongeveer drie jaar op tennis. Het schooltennis op de PWA vond ik heel erg leuk en daardoor ben ik op

Doeldonateur - voor extra kind-/jeugdfaciliteiten:

tennis gegaan. Dit doe ik naast een andere sport en

In 2022 hebben we als bestedingsdoel voor do-

dat is goed te combineren. Elke week heb ik tennis-

naties en subsidies: extra jeugdfaciliteiten op T.C.

les in een groepje van Martijn, onze tennisleraar. De

’t Laerveld. Dit kan variëren van een mini-racket

lessen vind ik altijd heel erg leuk. In de lessen doen

kastje met minirackets en ballen, tot een ballen-

we van alles. We zijn bezig met onze techniek, zo

kanon. Maar ook een speeltoestel, schommel of

leren we bijvoorbeeld hoe we een bepaalde slag het

een zandbak. Dit laatste zodat jonge ouders tennis

beste kunnen doen. Maar we spelen ook partijtjes,

kunnen spelen én hun kinderen mee kunnen nemen

zodat we weten waar je moet staan en hoe de

die zich daarmee goed zouden moeten kunnen

puntentelling gaat. Martijn bedenkt ook altijd leuke

vermaken (en tegelijkertijd op jonge leeftijd kennis

spelvormen. Het leukste van tennis vind ik om te

kunnen maken met tennis). Bijdragen aan dit doel?

proberen de ballen zo diep mogelijk te slaan in het

Word doeldonateur:

veld. Als dat lukt, dan geeft mij dat een kick!

Brons voor € 10 , -per jaar

Zilver voor € 25,- per jaar

Goud voor € 50,- per jaar

Eenmalige doeldonateur, vrij bedrag naar keuze.

Zomertennis Of misschien eens drie maanden zomertennis proberen? Met z’n tweeën, drieën of vieren Voorjaarscompetitie 2022

gedurende drie maanden onbeperkt tennissen,

In april start de competitie weer. Net als afgelopen

gebruik maken van onze parkfaciliteiten én twee

jaar zijn er weer meerdere heren- en damesteams

tennislessen.

die de strijd aan gaan met regionale tegenstanders. Zo is er vanaf april op donderdagavond en

Wil jij ook kennismaken met tennis? Misschien een

vrijdagavond regelmatig weer een thuiswedstrijd

proeflesje of zomertennis-lid worden? Vraag naar

te zien. Vanaf mei start ook op de woensdagavond

de mogelijkheden. Of wil je doeldonateur worden?

de zomeravondcompetitie. De jeugd start in de

info@laerveld.nl

voorjaarscompetitie in een gloednieuw tenue, gesponsord door PLUS Beuzel.

Graag tot ziens bij ’t Laerveld


66 | GLUREN BIJ DE BUREN - HARFSEN

GLUREN BIJ DE BUREN

Harfsen

Op deze pagina’s presenteren we het laatste nieuws, activiteiten en hot-items in de Harfsense gemeenschap. Er valt genoeg te ontdekken over Harfsen! Tweede Harfsense Dorps Kwis op 1 april a.s. “Na het grandioze succes van de 1e Harfsense Dorps Kwis in 2018 was de commissie het al snel eens: er komt zeker een 2e editie en deze stond gepland voor 2020, maar corona gooide roet in het eten. De tweede editie staat - indien de coronamaatregelen het toestaan - nu echt op de planning en wel voor vrijdag 1 april 2022 en dat is geen grap!”, aldus een

Ria Hol per 1 februari 2022 vrijwilliger coördinator bij de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen Inmiddels zijn bij de Stichting zo’n 50 vrijwilligers actief. Ria heeft een jarenlange ervaring als zorgmanager achter zich. Zij heeft zin om “samen met de vrijwilligers een

woordvoerder van de HDK-

enthousiast team te vormen”. Zonder die vrijwilligers is het

commissie.

niet mogelijk de Ontmoetingsplek te laten functioneren.

De Harfsense Dorps Kwis

Programma

is bedoeld voor alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth. Leeftijd speelt geen rol. Je schrijf je in per team. De samenstelling van het team

Vanaf 18 maart is er weer een volledig middagprogramma. Speciale inloopmiddag: dinsdagmiddag tussen 14.15 en 16.15 uur. Voor ontmoeting met bekenden en onbekenden. Vanaf april dit jaar hopen we gedurende de

mag zelf bepaald worden. Elk team bestaat uit minimaal

zomermaanden ook een actief programma in de

8 en maximaal 15 deelnemers, waarvan 1 persoon de

beweegtuin te kunnen aanbieden.

teamcaptain wordt. Teamcaptainsavond: maandagavond 7 maart 20:00

Jong Harfsen Feestteam gooit het roer om!

Kwisavond: vrijdagavond 1 april 2022

Jong Harfsen Feestteam, oftewel JHF, is in 2007

Prijsuitreiking: zaterdagavond 30 april

opgericht. Het doel van JHF is de saamhorigheid onder de

Inschrijven voor 1 maart via

Harfsense jongeren vanaf +/- 16 jaar te vergroten. Door

hoeflo.nl/harfsensedorpskwis

het organiseren van feesten en activiteiten hopen we bij te dragen aan het aantrekkelijk maken van het dorpsleven in Harfsen.

Samen houden we deze pagina actueel! Heb jij nieuws, informatie of agendapunten die hier niet kunnen missen?

Een andere aanpak

Stuur dan een email naar info@vankees.nl of neem

carnaval en één in het najaar naar

contact op met Nena Keessen (06 42 34 55 86).

JHF organiseert twee keer in het jaar een bus, waarvan één met


GLUREN BIJ DE BUREN - HARFSEN | 67

een discotheek in Duitsland. Daarnaast

Zumba

hebben wij in afgelopen jaren samen

Iedere woensdagavond van 18.30 – 19.30

met andere verenigingen onder andere

uur is er Zumba in Dorpshuus Hoeflo. De

Koningsnach bij het Rad van Avontuur,

les wordt gegeven door Gaby Lievaart. Zij

de Afterparty van de dropping en de

is een gediplomeerd zumba-instructrice,

vrijdagavond van het Harfsensfeest

heel enthousiast en ze weet goed hoe ze

georganiseerd. Maar JHF gooit het roer

de deelnemers aan het dansen krijgt.

om! Vanaf nu organiseren we minder

Wil je een keer meedoen? Iedereen

evenementen, maar de evenementen en

is welkom! Stuur een mailtje naar:

feesten die we wel organiseren pakken we

secretariaatgymharfsen@gmail.com.

groots aan.

Dorpshuus Hoeflo Meifeest 2022

Er mag weer gesport worden, de

Dit jaar gaan de voetjes weer van het

muziekverenigingen mogen weer spelen

gras, maar dan is het feest nóg groter en

en een enkele vergadering wordt weer

nóg leuker als voorheen! Een feest voor

gegeven. Wat hebben we dit met z’n allen

iedereen, dus jong én oud is welkom.

gemist. Het samen zijn, wat is dat toch

Noteer in de agenda:

belangrijk. Een dorpshuis zorgt niet voor

Zaterdagavond 14 mei 2022

Centrum Harfsen

Aanvang 20:00 uur

Naast de voorbereidingen voor het

M.m.v. Bandje voor de Sfeer:

nieuwe dorpsplan, met een paragraaf

Wat staat er op het programma?

gegarandeerd een topfeest!

over het centrum, blijven de lopende

Harfsense Dorps Kwis op 1 april

onderwerpen de volle aandacht houden.

Finale avond Harfsense Dorps Kwis

niets voor verbinding.

Zo heeft het bestuur van PB frequent

op 30 april

contact met de ontwikkelaars van het

Hobbybeurs op 27 maart

perceel Lochemseweg 134. Veel moeilijker

Ladies Night XXL op 20 mei

ligt het met de locatie Buitenlust. Zolang

Uitvoering Vios

de vraagprijs niet marktconform is

Uitvoering Soli Deo Gloria

stagneert alles. Het bestuur en ook de

Toneelvoorstellingen Sequioa

gemeente blijft naar openingen zoeken

Midwinteravond Oranjevereniging

voor deze collectieve ergernis.

Zomercompetitie Biljart

Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) leest graag uw mening

Kindergym Op donderdag zijn er gymlessen/

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan

Ook het centrum blijft aandacht vragen

turnlessen voor kinderen. Van 16.45 –

eens op www.hoeflo.nl en volg ons

Bestuur van PB is inmiddels gestart

17.45 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m

op Facebook DorpshuusHarfsen of

met de voorbereidingen voor de

4 aan de beurt en de kinderen van groep 5

Instagram dorpshuushoefloharfsen

actualisering van het Dorpsplan. De

t/m 8 hebben les van 17.45 – 18.45 uur.

En nog veel meer…

komende periode staan veel belangrijke onderwerpen op de rol, zoals de

De lessen worden gegeven in de sportzaal

Woonvisie, Energieneutraliteit, Mobiliteit,

van Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.

Leefbaarheid, etc. Uw stem en behoefte

Wil jouw kind een keer komen kijken of

telt! Daarom wordt er medio februari een

meedoen? Stuur dan een mailtje naar:

enquête verspreid.

secretariaatgymharfsen@gmail.com.


NIEUW BIJ LEO’S LOOK:

K N I PA B O N N E M E N T

knipabonnement af. De prijzen per maand staan op onze website. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Deventerweg 6, Laren (Gld) • Tel. 0573 - 40 14 98 info@leoslook.nl • www.leoslook.nl

Beroeps voetreflexoloog, pedicure en verzorgende IG Zutphenseweg 13a, Laren (Gld.) Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl • f larensevoetwellness

agazine_NR21_Adv1/8_LeosLook.indd 1

oos-1 1

“Ik zorg graag • Pedicure voor uw • Voetreflexbehandelingen voeten en neem hier de tijd voor.” Rita Oortgiesen - Gerritsen

Altijd en onbeperkt knippen?! Sluit dan nu bij ons een

20-04-2021 10:49 Laren!Magazine_NR23_Advertenties1/8_LarenseVoetwellness_V01.indd 1

09-11-2021 07:37

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

JE VOELT JE FIJN BIJ AVONTURIJN

MarcelHut.indd 1

03-05-19 08:27

AVONTURIJN, HET BESTE VOOR JE KIND

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

Avonturijn biedt: ● ● ● ●

Kinderdagopvang 0-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Speelleergroep 2-4 jaar Gastouderopvang 0-13 jaar

KINDERDAGOPVANG: SAMEN ONTDEKKEN! BUITENSCHOOLSE OPVANG: ZÓ LEUK KAN HET ZIJN! SPEELLEERGROEP: SPELEN IS ONTWIKKELEN GASTOUDEROPVANG: KINDGERICHT EN FLEXIBEL!

WWW.ATOPRECYCLING.NL

Tel. (0573) 760 200 - info@avonturijn.nl - www.avonturijn.nl

Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

INSTALLATIEBEDRIJF

AVONTURIJN: HET BESTE VOOR JE KIND

18-11-16 07:19

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

• Gezichtsbehandelingen

Materialen voor de doe het zelver

• Deelbehandelingen

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

• Henna brows

Irma Nijland

• Massages

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

• Gellak

Tel. 06 14 65 17 78 Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld huidenbeautysalon-irma.nl f: huidenbeautysalonirma


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 69

28ste Fietsvierdaagse Van 2 tot en met 5 augustus 2022 kunt u weer meefietsen met de fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’. Fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’ in Laren staat bekend om: gratis parkeren, bewaakte fietsstalling en de goed bewegwijzerde routes die u leiden door

Vrijwilligers gezocht!

ons mooie coulisselandschap, waar u onderweg

We zijn erg blij dat er ieder jaar zoveel

gemakkelijk even kunt afstappen om de prachtige

deelnemers de weg met en op de

vergezichten tot karakteristieke houtwallen te

fiets naar Laren kunnen vinden. Onze

bewonderen.

vrijwilligers willen altijd graag helpen om voor hen de vierdaagse mogelijk te

Ook in 2022 zijn de routes voor onze deelnemers als GPX-bestand

maken. Maar het is wel een must dat

beschikbaar om deze in te laden in uw fietsnavigatie.Onze routes

onze vrijwilligersgroep groot genoeg

zijn ca. 30, 45 en 60 kilometer lang. De routes zijn van pijlen voorzien,

blijft om dit ook de komende jaren te

duidelijk beschreven en door ons van toeristische informatie

blijven doen. Daarom zijn wij op zoek

voorzien. Woensdag 3 augustus is er een speciale kinderroute, vol

naar vrijwilligers die in Laren (of in de

verrassingen en spannende activiteiten. Iedere middag zal er op het

directe omgeving van Laren) wonen,

start- en finishterrein een gezellig programma verzorgd worden met

die ons in de eerste week van augustus

muziek en mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Inschrijven

kunnen helpen.

kan via de website. Handig, want dan kunt u direct online betalen. Wanneer u voor 1 juli online inschrijft krijgt u € 2,50 korting op uw

Heb je interesse of wil je meer

inschrijfgeld (alleen geldig voor volwassenen).

informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via email.

Kijk voor de actuele situatie en meer informatie op:

fietsvierdaagsedeachterhoek.n l

Kleurrijk cadeau van ereleden Zaterdag 18 december 2021 hebben een heel aantal ereleden van Sint Steffenrijders Laren een PRACHTIG cadeau overhandigd aan de vereniging. Een vijftig tal springbalken in allerlei kleuren om te gebruiken tijdens springwedstrijden of andere spring gerelateerde activiteiten. Dank aan al deze betrokken ereleden. Dit cadeau is mede mogelijk gemaakt door de volgende ereleden; Hennie Hoffman, René Woestenenk, Bert Haijtink, Jan Hekkelman, Hetty Dijkman, Bennie Kapper, Gerrit Wilgenhof, Jan Nijkamp en Henk Postel

.


70 | HET HETGEZIN GEZINACHTER ACHTER


HET GEZIN ACHTER | 71

Tekst: Nena Keessen - Van Kees • Fotografie: Anke Kolkman

“Het gezin achter...

Ad en Joke de Korte” Menig huis in Laren en omgeving is door familie de Korte ingericht. De Korte’s Woonsfeer is een familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat naar 1967. Het bedrijf wordt nu gerund door Ad, Joke en dochter Jacintha. In 1967 komen Ton en Lidy de Korte naar Laren om

vertelt Joke. De kinderen vonden het fijn om op te

hun droom te verwezenlijken: het openen van een

groeien met het bedrijf. “Onze ouders waren altijd

woonwinkel. “In het pand waar nu Grillroom Pizzeria

dichtbij”, vertelt Danique.

Jeruzalem zit zijn mijn ouders ooit begonnen”, vertelt Ad (61). “Zij waren beiden werkzaam in een

Dochter Jacintha (35) deed na haar middelbare

woonwinkel en hadden altijd de droom om voor

school de hogere Hotelschool en volgde een

zichzelf te beginnen.” De zoektocht kon beginnen.

algemene managementopleiding. “Ik kwam na

Het gezin woonde in Utrecht en zocht een geschikte

mijn opleidingen via de verzekeringswereld bij het

plek om hun droom te verwezenlijken. Dat bracht

openbaar ministerie in Zwolle/Lelystad terecht. In

ze naar het dorp Laren. “Ik was 7 jaar oud toen

2010 ben ik met mijn toenmalige vriend geëmigreerd

we hierheen verhuisden”, vervolgt Ad. “Ik ben

naar Curacao. Ik heb er 2 jaar samen en 6 jaar alleen

opgegroeid in het bedrijf.” Ad volgde uiteindelijk de

gewoond. Jacintha kwam terug in 2018 en viel in voor

interieuropleiding en werkte een tijd in Drenthe. Ook

een zieke medewerker binnen het

zijn broer Rob (60) had in eerste instantie interesse

bedrijf. “Dat zou eerst voor

om de branche en het bedrijf in te gaan. “De jongens

een jaar zijn, maar ik werk er

moesten van ons eerst een tijdje ergens anders

nog steeds.” Binnen het

werken”, vertelt Lidy de Korte (86).

bedrijf bekleedt ze een allround functie. Hoe het

Begin jaren ‘70 ontgroeide het bedrijf het pand

is om met je ouders samen

en werd er een nieuw pand gekocht aan de

te werken? “Lastig en mooi

Deventerweg, op de plek waar de huidige winkel

tegelijk.” In haar vrije tijd rijdt

gevestigd is. Broer Rob besloot toch een ander pad in

ze graag paard en fotografeert ze

te slaan en Ad betrad in ’83 het bedrijf. “In dat jaar zijn

graag. Ook is ze gek op reizen

Joke (62) en ik ook getrouwd”, vertelt hij. “Geleidelijk

naar nieuwe bestemmingen.

- Lidy

ben ik steeds meer binnen het bedrijf gaan doen”, vertelt Joke. Dochter Jacintha wordt in 1986 geboren, gevolgd door Danique in 1988 en Leon 1991. “Wij woonden destijds boven de winkel. Zo kon ik makkelijk bijspringen in het bedrijf én er voor de kinderen zijn”,

“Onze ouders waren altijd dichtbij”

– Danique

- Ad

- Joke


Bij het uitkiezen van een uitvaartondernemer gaat het om het goede gevoel. Op een van de kwetsbaarste momenten in uw leven moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Daarbij wilt u zich op uw gemak voelen.

Mijn missie: een persoonlijke uitvaart verzorgen die past bij de overledene en die bij de nabestaanden zorgt voor een troostrijke herinnering. Als Achterhoeker spreek ik de taal

Heerlijker kan het niet!

van de streek. Plat praot’n geet net zo makkeluk als ABN. Maar buiten het spreken is het met name van belang dat we elkaar goed begrijpen. Wij Achterhoekers, spreken niet alles uit, en het is belangrijk om ook tussen de regels door te kunnen luisteren.

‘Afscheid kunnen nemen op je eigen manier.’ De Bakkerij 13 7245 AN Laren (Gld)

Zelfgemaakt Italiaans ijs!

rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427

06 43 21 53 85 24/7 bereikbaar

agazine_NR21_Adv1/4_ReneMeutstege.indd 1

www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

22-04-2021 07:28 Laren!Magazine_NR23_Advertenties1/4_ArisFrieterie_V01.indd 1

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld)

info@hekkelmanschilders.nl

tel. 0573 - 40 16 59

www.hekkelmanschilders.nl

09-11-2021 07:21


HET GEZIN ACHTER | 73

“Werken met je ouders is mooi en lastig tegelijk”

–Jacintha

- Jacintha

- Harmen

- Danique

- Geert

- Leon

- Sharon

Jacintha is in 2019 getrouwd met Harmen Pelgrum (40). “Ik werk al minimaal 20 jaar in de ICT en kom al 16 jaar bij De Korte’s Woonsfeer”, vertelt hij. “Via mijn werk heb ik Jacintha leren kennen. Of eigenlijk: eerst mijn schoonouders. Zij zijn nog steeds klant van PCI IT Solutions waar ik werk. kwam dus regelmatig in de winkel om te ondersteunen op IT-gebied. Daar kwam ik Jacintha tegen en sprong de vonk over.” In zijn vrije tijd loopt hij graag hard en houdt hij zich bezig met domotica in en rondom het huis. “Ook help ik vrijwel elke zaterdag in het bedrijf.” Danique (33) deed eerst de CIOS en daarna de opleiding Pedagogiek. “Ik ben toen stage gaan lopen bij Karakter in Ede, waar ik nog steeds werk.” Danique behandelt en begeleidt gezinnen en kinderen met psychiatrische problemen. Samen met haar man Geert woont ze in Deventer en heeft ze drie kinderen: Noah (3,5), Veerle (2) en Lara (6,5 maanden). In haar vrije tijd hockeyt ze bij de hockeyclub in Twello. “Ik heb altijd veel in de winkel geholpen in m’n vrije tijd. Toen ik zelf fulltime ging werken werd dat minder.” een compleet verbouwd huis in Lochem. “We hebben een Geert de Bakker (37) komt oorspronkelijk uit Bathmen

gezamenlijke hobby: onze Golf 1 cabriolet. Daarnaast vind

en leerde Danique in zijn studietijd kennen. Hij

ik het mooi om creatief bezig te zijn met hout”, vertelt hij.

studeerde eerst Elektrotechniek en daarna Technische

Daarnaast werkt Leon regelmatig op zaterdag in het bedrijf.

Bedrijfskunde. Momenteel is hij werkzaam bij Benchmark als Manufacturing Engineer. “Wij ontwerpen en

Sharon Leussink (27) volgde de kappersopleiding en was

produceren nieuwe producten onder andere voor de

een aantal jaren werkzaam in een kapsalon in Deventer. “Ik

medische wereld, luchtvaart en defensie.” In zijn vrije tijd

kreeg langzaam wat lichamelijke klachten en besefte me dat

hockeyt hij bij de Twellose Hockeyclub.

ik dit niet mijn hele leven wilde doen. Ik heb toen besloten om een switch te maken en de zorg in te gaan”, vertelt ze.

Leon (31) is opgeleid tot hovenier en boomverzorger en is

Sindsdien is ze werkzaam op Tusselerhof in Lochem. Eerst in

werkzaam bij EKO Cultuurtechniek. “Wij verzorgen voor

de huishouding en later in de zorg. Sharon is een avontuurlijk

overheden en particulieren bomen door heel Nederland”,

type en houdt van reizen, uitgaan en muziek. “In 2021 zijn

vertelt hij. Ook heeft hij een vrachtwagenopleiding

wij verloofd, dus we zijn ons aan het voorbereiden op onze

afgerond. Samen met zijn verloofde Sharon woont hij in

bruiloft!”


74 | GLUREN BIJ DE BUREN - ALMEN

Tekst: Annemarie Kok

GLUREN BIJ DE BUREN

Almen

Elk weet, waar ’t Almense Kerkje staat, En kent de laan, die derwaart gaat, - A.C.W. Staring Dag buren, natuurlijk rijdt u wel eens via de Ehzerbrug,

kunnen behandelen. Het ziekenhuis wordt vernoemd

over de Ehzerallee, langs hotel ‘Landgoed Ehzerwold’,

naar de vader van Else; de enorm rijke tabakshandelaar

villapark Ehzerbrug en villa ‘De Ehze’ naar het Almens

P. W. Janssen. Pieter en Else werken hard en zijn kundig,

kerkje. Velen zijn u voorgegaan over deze weg.

maar doordat ‘De Ehze’ moeilijk te bereiken is, snellen de lasten al snel voor de baten uit. Als de kosten zelfs de

In 1905 verhuist bijvoorbeeld ene Clara Elisabeth (Else)

rijke Else te gortig worden, besluiten ze het ziekenhuis

Janssen met haar toenmalige echtgenoot meneer

aan de gemeente Amsterdam te schenken. De enige

Van den Honert en hun twee kinderen naar ‘Villa De

voorwaarde die Else stelt, is dat het ziekenhuis de naam

Ehze’ op dit landgoed. De verhuizing vindt voornamelijk

P.W. Janssen behoudt. Pieter en Else blijven betrokken

plaats omdat meneer frisse lucht nodig heeft, die

bij het ziekenhuis, ook als Amsterdam er een sanatorium

ze in Amsterdam niet meer kunnen vinden. Meneer

voor lijders aan gewrichtstuberculose van maakt. De

Van den Honert is door zijn werk niet vaak thuis en

bereikbaarheid verandert helaas nog niet en ook de

als hij thuis is, is de sfeer niet bepaald gezellig. Het

gemeente Amsterdam vindt de prachtige instelling te

verhaal gaat dat Else in hun woonhuis doet alsof het

duur. Pieter en Else krijgen het sanatorium weer terug.

spookt om haar echtgenoot voorgoed weg te jagen. In 1911 wordt de scheiding uitgesproken. Else blijft

Intussen lijden er in de naburige fabrieksstad Deventer

op landgoed De Ehze wonen en als ziekenverzorger

veel mensen aan longtuberculose. Op aandringen van

helpt zij in de buurt waar zij kan. Hierbij komt zij de

de directeur van het Deventerse ziekenhuis, neemt

Almense huisarts Pieter Leendert van der Harst tegen,

gemeente Deventer het sanatorium over voor de

waar zij in 1911 mee trouwt. Het ambitieuze stel op het

behandeling van zijn tbc-patiënten. Gelukkig is het

gebied van de (homeopatische) geneeskunde besluit

landgoed voor hen wel goed bereikbaar. De toestroom

om het landhuis ‘De Hoogenkamp’ te kopen om daar

van patiënten groeit en er worden steeds meer ruimtes

een modern ziekenhuis met een eigen apotheek,

in gebruik genomen en bijgebouwd om de vele patiënten

operatiekamer, laboratorium en zelfs een kamer met

op te kunnen nemen. In 1948 is er een zwangere patiënt

röntgenapparatuur te starten. We kennen dit gebouw nu

opgenomen die het leven schenkt aan Jomanda uit

als hotel ‘Landgoed Ehzerwold’.

Tiel, die dus eigenlijk Jomanda uut Almen genoemd zou moeten worden.

Het ziekenhuis opent in 1916 haar deuren en biedt plaats aan 25 patiënten; dat is namelijk het maximale

Aan het eind van de jaren ’50 neemt het aantal patiënten

aantal mensen dat Pieter en Else met hulp van een vijftal

met tuberculose af door betere diagnostiek, medicatie

verpleegsters en een aantal facilitaire medewerkers zelf

en longchirurgie. Het sanatorium krijgt dan steeds


GLUREN BIJ DE BUREN - ALMEN | 75

Ga eens op de koffie bij deze buren, want er is nog zo veel meer moois te vernemen over de historie van ‘De Ehze’. meer een verplegende functie. Het eerder zo nieuwerwetse gebouw raakt verouderd en de weg tussen Deventer en Almen lijkt steeds langer te worden. In 1993 verhuist het inmiddels geprivatiseerde verpleegtehuis daarom mensen en meubels naar Colmschate in Deventer, waar nog steeds het P.W. Janssenhuis te vinden is. Pieter en Else hebben het verpleeghuis nog jarenlang medegefinancierd maar zijn na de overname door de gemeente Deventer zelf naar Rijnsburg verhuisd. De weldadigheid van het echtpaar Van Harst – Janssen heeft echter tot op de dag van vandaag zijn uitwerking in Almen. Het ziekenhuisgebouw heeft na vertrek van de stichting P. W. Janssen onderdak geboden aan asielzoekers, is tijdelijk een opleidingscentrum voor politieagenten geweest en is daarna een conferentieoord geworden dat zich steeds meer heeft uitgebreid tot hoe we het nu kennen: Hotel ‘Landgoed Ehzerwold’. In villa ‘De Ehze’ worden nu demente ouderen verzorgd en in Villapark ‘Ehzerburg’ kunnen ook mensen die dagelijkse zorg nodig hebben vakantie vieren. De cirkel van zorg op Landgoed de Ehze is hiermee rond. Deze historie komt u dus tegen als u de laan naar ’t Almense Kerkje gaat.

Het P.W. Janssen Ziekenhuis dat van 1915 tot 1993 bestond. Eerst particulier modelziekenhuis voor homeopatische behandelingen en later als sanatorium en verpleeghuis. Vanaf 1998 is het Landgoed Ehzerwold. Foto omstreeks 1940


76 |

PWA

Groepsvorming op de PWA Aan het begin van ieder schooljaar starten we de eerste weken altijd met ‘De Gouden Weken’. Elk schooljaar wordt er namelijk een nieuwe groep gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook als de groep helemaal

heeft invloed op de sfeer in de groep,

dit zien aan de leerlingen door de

hetzelfde blijft, wordt de groep na de

en daarmee ook op de resultaten.

conflicten er te laten zijn en ze op een

zomervakantie opnieuw gevormd.

goede manier op te lossen.

Na zo'n lange periode uit elkaar

In de psychologie is er enorm

geweest te zijn, worden de regels

veel onderzoek gedaan naar

3. Norming –

en groepsnormen vanzelf opnieuw

groepsdynamica. Elke groep, zoals

gemeenschappelijke normen

bepaald. Ook een andere leerkracht

een klas met leerlingen, gaat een

In deze fase vormt de groep de

voor de groep maakt dat de groep

aantal fases door. Deze fases van

gemeenschappelijke normen, de

zich opnieuw vormt. Aandacht voor

groepsvorming, ontwikkeld door

ongeschreven regels. Vaak bepalen

een positieve groepsvorming vinden

Tuckman, bepalen de dynamiek

de leiders van de groep, bewust en

wij op de PWA-school erg belangrijk,

van de groep: wie de leiders van de

onbewust, wat wel en niet gewenst is

omdat kinderen vanuit deze basis ook

groep zijn, wat het gewenste gedrag

in de groep.

het beste tot leren kunnen komen.

is in de groep en wat de normen en

We nemen daarom ieder schooljaar

waarden zijn. De volgende fases zijn

4. Performing – langere periode van

op meerdere momenten de tijd om

te onderscheiden bij groepsvorming:

rust en plezierige samenwerking

daarin te investeren.

Leerlingen kennen elkaar inmiddels 1. Forming – kennismaking en

goed en weten ze wat ze aan elkaar

In januari hebben we ‘De

oriëntatie

hebben. Ze waarderen elkaar, wat

Zilveren Weken’ gehad, de

Het is in deze fase belangrijk om

zorgt voor een goede samenwerking

groepsvormingsperiode na de

elkaar te leren kennen en samen

in de klas.

kerstvakantie. Na een (vakantie)

ervaringen op te doen. Een stevige

pauze heeft de groep éxtra aandacht

basis van vertrouwen en emotionele

Een positieve groepssfeer- en

nodig om weer een oppepper

veiligheid zijn hierbij belangrijk.

omgang draagt bij aan schoolplezier

te krijgen. Bepaalde afspraken

voor álle leerlingen, een belangrijk

versloffen, of zijn toch niet zo

2. Storming – strijd om invloed

uitgangspunt op de PWA. Daarnaast

handig gebleken. Ook kunnen er

In deze fase worden vaak de leiders

is jezelf prettig voelen in een groep

verschuivingen in de groep plaats

bepaald en worden er subgroepjes

een belangrijke voorwaarde om tot

hebben gevonden, bijvoorbeeld door

gevormd. Dit kan zorgen voor

leren te komen.

een periode van afwisseling tussen

spanningen en conflicten. Dat is niet

thuis en fysiek onderwijs. Dit alles

erg, want het hoort erbij. Laat

Prins Willem Alexanderschool Verwoldseweg 18 • 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 • www.schoolpwa.nl


| 77 BRANINK | 77

Als uw kind 4 jaar wordt, verandert er veel. Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool. Een spannende periode, zeker als het uw eerste kind is. Het kiezen van de juiste basisschool is een belangrijk moment. U wilt dat uw kind hier met veel plezier naar toe gaat.

Op zoek naar een fijne school voor uw kind? De Branink is een daltonschool. Dat betekent dat er met een sterke en heldere visie gewerkt wordt aan de ontwikkeling van elke leerling. De actieve samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat daarin centraal. De leerling wordt bij ons gezien en mag zijn zoals hij is. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling kan groeien. De daltonkernwaarden geven richting en dragen bij aan de ontwikkeling van de leerling tot een krachtige, trotse en zelfstandige persoonlijkheid met lef om te leren.

'Op de Branink geven we leerlingen de ruimte om te groeien'

Kennismaken? Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de school. Tel: 0573-401876 of mailen naar a.jonkers@poolsterscholen.nl om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding.

Openbare Daltonbasisschool de Branink • Verwoldseweg 14 • 7245 AH Laren (Gld) • Tel. 0573 - 40 18 76 • branink.poolsterscholen.nl


78 | 78 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Het Doktershuus

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark 2

Den Elterweg 79, Zutphen

Verwoldseweg 16

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

7245 AH Laren (Gld)

Tel. 0573 40 12 17

Tel. 0573 - 40 18 86

Medische vraag of wilt

Politie:

info@braninkhal.nl

een afspraak maken? -Toets 3

Tel. 0900 - 8844

www.braninkhal.nl

Wanneer kunt u het beste bellen?

GGD Gelre-IJssel:

Dierenartsen Zutphen-Laren

Afspraak maken of huisbezoek

Tel. 0570 - 66 46 64

Tijdelijk adres: Deventerweg 12

Spoed - Toets 1

aanvragen - 08:00 – 10:00

Tel. 0573 - 40 12 43 Brandweer Laren

info@daczl.nl

Spreekuur van de huisartsen

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

maandag t/m vrijdag

7245 BL Laren (Gld)

Bij spoed buiten openingstijden is

’s ochtends - 08:00 tot 10:30 ’s middags - 13.30 tot 16.00

een dierenarts bereikbaar. René Meutstege Uitvaartzorg de Bakkerij 13, Laren (Gld)

Tandartsenpraktijk Laren

Huisartsenpost

Tel. 06 43 21 53 85

Holterweg 3J, Laren (Gld)

De spoedpost is er voor huis-

Altijd bereikbaar (24/7)

Tel: 0573 - 40 21 24

artsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in

info@ tandartsenpraktijklaren.nl

het weekend en op feestdagen.

Postkantoor Laren

www.tandartsenpraktijklaren.nl

Deze is bedoeld voor urgente

Holterweg 10

Bij spoed buiten openingstijden:

klachten, die niet kunnen

7245 AN Laren (Gld)

Tandartsenkring Zutphen.

wachten.

Tel. 0573 - 40 17 15

Tel. 0575 51 22 88

Let op: de spoedpost werkt

Kerk Laren

Solis Paramedisch Centrum

uitsluitend op afspraak.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2, Laren (Gld)

Bel vooraf naar onderstaand

7245 AK Laren (Gld)

Tel: 0573-40 19 84

telefoonnummer.

info@kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

Spoedpost Huisartsen Deventer

www.kerklaren.nl

www.zorggroepsolis.nl

(HCDO) - Tel. 0570 501 777 Spoedpost Huisartsen Zutphen (HRZu) Woont u in Lochem, of bent u bekend in het Gelre Ziekenhuis? Dan kunt u ook contact opnemen met de spoedpost in Zutphen. Bel. 0900 200 9000


| 79 HANDIGE INFORMATIE | 79

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 52: LAREN NAAR LOCHEM

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend,

Kulturhus ‘t Kruispunt.

kerst-, mei- en zomervakantie 06:42

07:12

07:42

08:12

08:42

Activiteiten in De Vonkert Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

LIJN 57: LAREN NAAR DEVENTER

Maandag

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend,

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

kerst-, mei- en zomervakantie

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

06:39

07:39

08:39

09:39

10:36

11:36

14:00 – 16:00 uur

Sjoelen

12:36

13:55

14:53

15:53

16:53

17:53

19:00 – 22:00 uur

Biljarten

18:53

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

LIJN 850: LAREN NAAR ZUTPHEN

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend,

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

kerst-, mei- en zomervakantie

14:00 – 16:00 uur

Gezelschap-

Rit

spelen

20:10

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

Dinsdag

Woensdag

21:10

22:10

23:10

Gemeente Lochem

LIJN 852: LAREN NAAR LOCHEM

09:30 – 11:00 uur

Gymnastiek en

Bezoekadres:

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend,

koffie drinken

Hanzeweg 8

kerst-, mei- en zomervakantie

7241 CR Lochem

09:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

Contact:

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

Tel 0573 - 28 92 22

18:45

19:15

Één keer in de 4 weken activiteit georganiseerd door stichting Vrienden van Ruempol/Vonkert

info@lochem.nl

Donderdag 09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

www.lochem.nl Openingstijden publieksbalie Alleen op afspraak Maandag t/m woensdag:

Vrijdag 09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:30 - 12:30 uur / 13:30 - 17:00 uur

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Donderdag:

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

08:30 - 12:30 uur / 13:30-20:00 uur

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur Vrije inloop Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


80 | | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Fotografie: Anke Kolkman

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Anne Bruggink

Vrijwilligerswerk was eerder eigenlijk nooit mijn ding. Pas toen ik in het buitengebied bij Exel kwam te wonen ben ik activiteiten gaan oppakken en sindsdien rol je van het één in het ander. Ik woon pas sinds eind 2014 in het buitengebied bij Exel en

de nodige tijd in kwijt. Inmiddels ben ik lid van de

ben dus relatief nieuw in de omgeving. Ik woon hier samen

vogelwerkgroep Noord West - Achterhoek en doe ik mee

met mijn vrouw Annemarie. Voordat we hier kwamen

aan tal van activiteiten die deze werkgroep uitvoert. Zo

hebben we jaren in het buitenland gewoond en gewerkt,

zijn er in het voorjaar inventarisaties van broedvogels

dus toen we hier waren moesten alle contacten in de

in bepaalde gebieden waar ik aan mee help. Verder

omgeving nieuw worden opgebouwd. Dit bleek echter niet

controleren we ook een groot aantal nestkasten voor uilen

zo moeilijk, omdat er rondom Exel nogal wat activiteiten

en valken, die bij diverse bewoners in de buitengebieden

worden georganiseerd vanuit de Belangenvereniging Exel

op het erf hangen. De gegevens die hier uit voort komen

en Omstreken (BEO) en vooral door de diverse commissies

worden gebruikt voor statistieken, die aangeven hoe het

die daar onder hangen. Al spoedig kwam toen bij mij het

met de vogelstand in Nederland is gesteld. Dit soort werk

besef dat dit een unieke situatie is, die lang niet overal in

geeft veel voldoening. Vooral als je bij de mensen op het erf

Nederland te vinden is en dat het mooi zou zijn om hier een

komt, die dan ook enthousiast worden als blijkt dat ze hele

steentje aan bij te dragen.

vogelfamilies in hun nestkast hebben.

In 2017 ben ik secretaris geworden in het bestuur van de

Ik heb zelf een technische achtergrond en energie

BEO en de eerste stappen in het vrijwilligerswerk waren

vraagstukken hebben altijd mijn persoonlijke interesse

gezet. Het mooie van het werk van secretaris is, dat je met

gehad. Het kwam dan ook mooi uit dat we vanuit de

veel zaken te maken krijgt. De vele activiteiten die je mee

BEO een klankbordgroep energie konden opzetten,

kunt helpen organiseren lopen als een rode draad door

die de plannen van de gemeente en de plannen voor

alles heen, maar daarnaast heb je als belangenvereniging

de Regionale Energie Strategie ging volgen. Omdat

(en dorpsraad voor de gemeente Lochem) natuurlijk ook

dit soort onderwerpen (met bijvoorbeeld de voor- en

te maken met dossiers die alle inwoners in het gebied

tegenstanders van mega-grote windmolens) al gauw een

aangaan, zoals bijvoorbeeld de woningbouw, de nieuwe

politieke lading krijgt, heb je als vrijwilliger ineens te maken

rondweg en tegenwoordig natuurlijk de plannen voor de

met de gemeentepolitiek (alhoewel politiek niet direct

duurzame energie die heel veel mensen bezig houden.

mijn interesse heeft). Maar als belangenvereniging kun

Uiteindelijk blijkt het aantal vergaderingen best groot te

je er denk ik ook niet voor weglopen. Het is mij inmiddels

zijn en nogal wat tijd te kosten, maar het geeft wel veel

wel opgevallen, dat bij de discussie rondom het nut van

voldoening als achteraf blijkt dat de uitkomsten positief

de windmolens in het buitengebied door de voorstanders

zijn.

nogal eens onjuiste argumentatie wordt gebruikt, omdat het politieke doel belangrijker schijnt te zijn dan de

Een andere grote hobby van mij is het bekijken van de

leefomgeving van de vele mensen die er direct mee te

vogels in de natuur, en ook hier kun je als vrijwilliger

maken krijgen.


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 81 Anne Bruggink, 61 jaar en woonachtig in het buitengebied van Exel. Echtgenoot van Annemarie en inmiddels gepensioneerd.

Gelukkig zijn er ook activiteiten die alleen maar ontspannend werken. Sinds twee jaar ben ik lid van de wandelcommissie van de BEO, die elk jaar de wandeltocht "Rond om Exel" organiseert. Dit is leuk werk om te doen, waarbij de voorpret tijdens de organisatie en alle voorbereidingen al erg groot is. Als dan blijkt dat op de dag van de wandeling zelf er weer honderden mensen hebben meegewandeld die alleen maar enthousiast zijn, dan kun je zo'n weekend weer met een goed gevoel afsluiten. Door de corona zijn de laatste jaren helaas veel dingen niet doorgegaan. Als vrijwilliger heb je hier natuurlijk ook mee te maken, omdat ineens blijkt, dat dingen die al jaren "vanzelf" gingen, niet meer door kunnen gaan. Dit is denk ik van invloed op de motivatie van vrijwilligers (in ieder geval wel bij mezelf) omdat je aan de slag gaat met dingen die uiteindelijk afgelast moeten worden. Ook vergaderingen zijn ineens digitaal, waarbij de persoonlijke contacten en het biertje na de vergadering wegvallen. Hopelijk wordt het binnenkort beter zodat we er weer met volle kracht tegen aan kunnen. Als ik rondom mij heen kijk, dan is er te zien dat er de laatste jaren veel nieuwe mensen in het buitengebied zijn komen wonen, waaronder ook wijzelf. Soms wordt dan de vraag aan mij gesteld hoe het komt dat je al zoveel mensen kent. Nou dan heb ik één simpele tip: ga wat vrijwilligerswerk doen in je buurt of wijdere omgeving en de rest komt dan vanzelf.


82 82 | | WAKKER L AORNE

Nieuw dorpsplan voor Laren Het Dorpsplan 2022 voor Laren is in de maak. Een plan over de toekomst van het dorp, geschreven voor en door Larenaren. In 2010 bracht Wakker Laorne haar eerste

Projectgroep dorpsplan

dorpsplan uit. De publicatie kwam voort uit

De inwoners van Laren weten zelf het beste

de wens van de gemeente Lochem dat elke

wat ze met hun dorp willen, nu en in de

kern beschikt over een eigen dorpsplan.

toekomst. Daarom vertelde het bestuur

Onder de titel ‘Alles drei’jt um Laorne’

van Wakker Laorne in mei 2021 tijdens de

werd de visie van de Larense bevolking op

Algemene Ledenvergadering op zoek te

Laren en de ontwikkelingen in het dorp en

zijn naar Larenaren die willen meedenken

buitengebied verwoord. In 2017 verscheen

en meepraten over het nieuwe dorpsplan.

een update van het dorpsplan. Inmiddels

Al snel meldden zich 16 belangstellenden

zijn we weer een aantal jaren verder, is Laren

en werd een projectgroep gevormd waarin

veranderd en is er behoefte aan een nieuw

ook drie bestuursleden van Wakker Laorne

en toekomstgericht dorpsplan.

participeren. Het is mooi om te zien dat deze groep een doorsnede is van de Larense

Wat is een dorpsplan?

bevolking: mannen en vrouwen, jong en

Een dorpsplan geeft de ideeën en wensen

oud, woonachtig in de dorpskern en in

weer van de bewoners. Wat gaat goed,

het buitengebied, werkzaam in diverse

wat kan beter, welke ontwikkelingen zijn

sectoren of als ondernemer of agrariër.

wenselijk, welke zijn noodzakelijk op de korte

Ieder projectgroeplid heeft zijn of haar eigen

en langere termijn. Een dorpsplan wordt

ideeën en visie op het dorp, maar hebben

geschreven voor en door de dorpsbewoners

één ding gemeen: ze voelen zich betrokken

en voor beleidsmakers binnen gemeente

bij Laren!

en provincie. In het nieuwe dorpsplan voor Laren ligt de focus op de thema’s wonen,

Dorpsplan in de maak

werken, verkeer en leefbaarheid. Elk thema

Afgelopen juni was in het Kulturhus de

heeft zijn eigen specifieke speerpunten,

startbijeenkomst van de projectgroep. In

maar de thema’s hebben ook een duidelijke

deze eerste bijeenkomst werden de thema’s

samenhang.

bepaald die in het nieuwe dorpsplan aan bod komen: Wonen, Werken, Verkeer en

Een dorpsplan wordt geschreven voor en door de dorpsbewoners en voor beleidsmakers binnen gemeente en provincie.

Leefbaarheid. De volgende bijeenkomsten hadden de vorm van brainstormsessies. In kleine groepjes werd per thema besproken wat


WAKKER L AORNE | 83

eenieder belangrijk vindt, wat verbeterd

januari voorgelegd aan de gehele projectgroep.

kan worden, welke knelpunten en kansen er

Gelukkig was de lockdown net opgeheven en

liggen. De bevindingen werden met de hele

kon in het Kulturhus – op anderhalve meter

groep besproken en er ontstonden levendige

– weer live met elkaar vergaderd worden! In

discussies. Uiteindelijk werden gezamenlijk per

de vergadering vond de finetuning plaats en

thema speerpunten geformuleerd.

werd bij de projectgroepleden gecheckt of de

Vervolgens werden deze speerpunten

ideeën uit de brainstormsessies voldoende zijn

voorgelegd aan de werkgroepen die binnen

uitgewerkt.

Wakker Laorne betrokken zijn bij de genoemde thema’s. Doel hiervan was om te toetsen of

Afronding en presentatie

de ideeën van de projectgroep dorpsplan

Wakker Laorne deed ook een oproep aan

niet al te zeer botsen met de plannen die de

Larenaren om input te leveren voor het

werkgroepen al aan het ontwikkelen zijn. Uit

dorpsplan. Samen met de bevindingen van de

deze sessies kon geconcludeerd worden dat de

projectgroep worden deze reacties verwerkt

projectgroep dorpsplan en de werkgroepen van

in het nieuwe dorpsplan. Op deze manier

Wakker Laorne op één lijn liggen.

ontstaat een dorpsplan waarin Larenaren zich herkennen en waarin hun ideeën zijn verwoord.

In november, december en januari werden de

De komende maanden worden gebruikt voor de

geformuleerde speerpunten verwerkt tot een

vormgeving, illustratie, eindredactie en verdere

samenhangend verhaal. De projectgroep werd

afstemming met de werkgroepen van Wakker

hiervoor opgesplitst in vier subgroepen die

Laorne. Het definitieve dorpsplan zal in juni

ieder een thema voor hun rekening namen. De

worden gepresenteerd.

vier afzonderlijke documenten werden eind

Om te noteren De volgende editie van

NUMMER 26:

Laren! Magazine zal uitkomen

Deadline copy/advertenties: 7 juli 2022 - 12:00 uur

in week 21

Verschijning: week 33 • 15 - 19 augustus 2021

(23 - 27 mei 2022) NUMMER 27:

Deadline copy/advertenties: 21 april 2022 - 12:00 uur

Deadline copy/advertenties: 13 oktober 2022 - 12:00 uur Verschijning: week 46 • 14 - 17 november 2022

Nieuw ontwerp! De volgende editie, nummer 25, zal in een nieuw ontwerp verschijnen. Ook qua invulling zal

Meer informatie?

er e.e.a. gewijzigd worden. In onze volgende mailing

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine

(begin april) zullen wij adverteerders, verenigingen

info@larenmagazine.nl | Tel. 06 16 46 55 33

en stichtingen hierover meer vertellen.


84 |