Page 1

PERSONEELSBEMIDDELING

INSTALLATIETECHNIEK ELEKTROTECHNIEK SCHILDER BOUW METAAL

UITZENDEN DETACHEREN WERVING & SELECTIE PAYROLL


Voor Werkgevers De Uitlener BV is een uitzendbureau gespecialiseerd in de bemiddeling van technisch en vakbekwaam personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij staan úw wensen en ónze kwaliteit en professionaliteit centraal. Vanuit het persoonlijke contact brengen wij uw wensen in kaart en vertalen deze naar de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring van onze medewerkers. Dit persoonlijke contact heeft onze prioriteit, zodat wij direct op actuele ontwikkelingen, wensen en situaties in uw organisatie kunnen reageren. Met onze langetermijnvisie streven wij naar langdurige klantrelaties op basis van vertrouwen en transparantie. Dit kan alleen bereikt worden wanneer u blindelings kunt vertrouwen op het door ons geselecteerde kwalitatieve en gemotiveerde personeel. Een belangrijke voorwaarde is dat deze mensen naadloos in uw bedrijfsstructuur passen. Wij verdiepen ons dan ook graag in uw bedrijf en komen kijken naar de werkzaamheden. Met onze in-house vaktechnische kennis zorgen wij ervoor dat de juiste vakman op de juiste plaats terecht komt. Een van onze speerpunten is het ontzorgen van de opdrachtgever. Uw organisatie is gebaat bij continuïteit, u zit niet te wachten op stagnatie in de productie. Wanneer wij u goed kennen, en ons verdiept hebben in uw organisatie kunnen we snel schakelen wanneer nodig. Door middel van korte lijnen en zorgvuldige tewerkstelling ontzorgen wij uw organisatie.

Kwaliteit en veiligheid Wij voldoen aan de NEN 4400-1 en VCU kwaliteitseisen. Onze werknemers worden uitgerust met hoogwaardig goedgekeurd hand- en elektrisch gereedschap, dat jaarlijks wordt gekeurd door onze eigen keurmeesters.


PERSONEELSBEMIDDELING UITZENDEN DETACHEREN WERVING & SELECTIE PAYROLL

Voor Werknemers Werk stimuleert en ontwikkelt, houdt u betrokken bij de maatschappij en draagt bij aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bij De Uitlener BV gaat het bemiddelen van mensen dan ook verder dan het werk alleen; Uitzendbureau De Uitlener BV is gespecialiseerd in de bemiddeling van personeel binnen de bouw en techniek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Kwaliteit en tevredenheid staan daarbij hoog in het vaandel. Wij stellen de wensen van onze werknemers centraal en maken vervolgens de perfecte match richting de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die wij vanuit onze specialisaties door en door kennen. Als uitzendkracht treedt u niet in vaste dienst bij De Uitlener BV. U bent een flexibele medewerker (flexkracht) en wordt ingezet bij verschillende projecten die van tijdelijke aard zijn. Bij het beĂŤindigen van een dergelijk project kunt u als flexkracht wel overgeplaatst worden naar een volgend project. Zo proberen wij voor onze flexkrachten een continue arbeidsperiode te genereren. Voor onze flexkrachten hanteren wij de NBBU CAO en daarmee ook het fasesysteem van de NBBU.

Aangesloten bij


Werving en selectie

Uitzenden

Werving en selectie betekent dat wij voor onze opdracht-

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

gevers op zoek gaan naar vaste medewerkers. Ook het

aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen

selectiegedeelte nemen we dan over. We stellen alleen

een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is

die kandidaten voor die volgens ons goed matchen met de

flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden.

wensen van de opdrachtgever.

Personeelsbemiddeling

Payroll

De Uitlener BV zal de geschikte kandidaat een bepaalde

De Uitlener BV als juridische werkgever. Bij payrolling treedt

periode in dienst nemen en de kandidaat dan voor diezelfde

de werknemer in tijdelijke of vaste dienst bij De Uitlener BV.

periode verhuren aan de opdrachtgever. Na deze periode mag

De Uitlener BV fungeert als juridische werkgever en zorgt

hij de kandidaat zelf in dienst nemen. Men heeft inmiddels

voor het tijdig uitbetalen van het salaris.

kunnen ervaren of de kandidaat goed past in het bedrijf.

Detacheren Detacheren betekent dat de werknemer in dienst komt van De Uitlener BV en dat wij de werknemer 'uitlenen' aan een werkgever. De meest voorkomende vorm van detacheren is een overeenkomst voor bepaalde tijd. We spreken dan van tevoren met de werknemer af hoe lang de opdracht gaat duren, daarna stopt de overeenkomst. Er zijn ook overeenkomsten voor onbepaalde tijd: in dat geval is de werknemer bij ons in vaste dienst.

ADRES: Hoeflingweg 7 7241 CJ Lochem TELEFOON: + (0) 31 85 02 10 082 FAX: + (0) 31 85 02 10 987 INTERNET: info@deuitlener.nl www.deuitlener.nl KVK NR: 60382694 BTW NR: 853885837B01 IBAN NR: NL19 INGB 0006432621 BIC NR: INGBNL2A Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398

De Uitlener - Informatiefolder  
De Uitlener - Informatiefolder  
Advertisement