Page 1

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE

Biroul Naţional ELSA România 2011/2012

OBIECTIVE GENERALE Promovarea laturii internaţionale a ELSA o reţea de grupuri şi evenimente Realizarea unui media kit care să conţină poze cu BNul, membrii organizaţiei in diferite activităţi, poze de grup Închieierea unor parteneriate dintre care: o un parteneriat media o un parteneriat general care să sprijine organizarea proiectelor în ELSA România o un parteneriat de logistică o un parteneriat de suport tehnic şi aprovizionare cu obiecte IT o un IFP partner Identificarea oportunităţilor de colaborare cu seniorii ELSA România Legalitatea ELSA România ca asociaţie Supervizarea procesului de extindere a ELSA România Promovarea activităţilor desfăşurate în reţeaua ELSA România folosind mijloace specifice newsletter, calendar de activităţi. Organizarea întâlnirilor departamentale înaintea Conferinţei Naţionale de toamnă Menţinerea sistemului de coaching pentru grupurile locale


Desfăşurarea proiectului 2% pentru ELSA România fără a afecta campaniile similare ale grupurilor locale Un site ELSA România care să reprezinte asociaţia şi activităţiile sale atât la nivel naţional cât şi internaţional. Asigurarea evaluării cât mai exacte a activităţilor şi verificarea respectării standardelor de calitate în desfăşurarea proiectelor în grupurile locale Transfer de know-how între ELSA România şi celelalte Grupuri Naţionale prin ELSA Online şi contacte directe OBIECTIVE SPECIFICE PREŞEDINTELUI Formarea unui brand ELSA România Training pe mentorship la NPM Parteneriate care să aducă avantaje în folosirea legitimaţiilor de membru ELSA România Realizarea unei întâlniri cu seniorii la fiecare Conferinţa Naţională Vizite în Grupurile Locale OBIECTIVE SPECIFICE SECRETARULUI GENERAL Îndeplinirea obligaţiilor administrativ – juridice ale asociaţiei Implementarea CV-urilor uniforme pentru membrii ELSA România Actualizarea şi completarea informaţiilor de pe siteul ELSA România şi din Baza de date a membrilor ELSA România OBIECTIVE SPECIFICE TREZORIERULUI Îndeplinirea obligaţiilor administrativ – financiare ale asociaţiei – deblocarea contului ELSA România şi transferul dreptului de semnătură Ţinerea evidenţei financiar – contabile şi întocmirea bugetului ELSA România Colaborarea cu un expert contabil în vederea întocmirii bilanţurilor pentru anii 20082011 Actualizarea Handbookului Trezorierilor ELSA România


Facilitarea accesării granturilor EDF şi burselor ELS de către grupurile locale ELSA România şi membrii lor OBIECTIVE SPECIFICE VICEPREŞEDINTELUI ACTIVITĂŢI ACADEMICE Introducerea concursului de arbitraj pe baza unui handbook redactat la întâlnirea departamentală Sprijinirea grupurilor locale în organizarea a cel puţin 2 NMCCuri pe an Relansarea ELSID Realizarea unui concurs de eseuri internaţional cu etapă naţională premergătoare Elaborarea unei strategii privind organizarea unui LRG cel puţin la nivel naţional OBIECTIVE SPECIFICE VICEPREŞEDINTELUI SEMINARE & CONFERINŢE Motivarea grupurilor locale în vederea organizării a cel puţin 2 SVuri internaţionale în ELSA România şi implementarea recepţiei Desfăşurarea a cel puţin 2 şcoli de drept în cadrul ELSA România Asistenţă pentru Vicepreşedinţii S&C şi coordonatorii de proiect în vederea planificării evenimentelor Centralizarea la nivel naţional a unor rapoarte de feedback dupa fiecare eveniment organizat de către Grupurile locale OBIECTIVE SPECIFICE VICEPREŞEDINTELUI STEP 2 Intâlniri STEP ELSA România Vizite în grupurile locale Identificarea de oportunităţi pentru un parteneriat pe termen lung care să ofere locuri de practică prin programul STEP Realizarea unui baze de date, împreună cu celelalte departamente, a colaboratorilor ELSA România Traininguri specifice STEP


Elaborarea şi implementarea strategiei de job hunting şi student hunting la nivel naţional Realizarea unui SIS naţional Creşterea numărului de STEPuri oferite de ELSA România OBIECTIVE SPECIFICE VICEPREŞEDINTELUI MARKETING Identificarea unor posibili parteneri care să ofere suport tehnic şi aprovizionare cu obiecte IT în vederea dotării sediilor grupurilor locale şi a ELSA România Organizarea de traininguri specifice pentru membrii departamentului precum: actualităţi în domeniul IT, instruire IT, negociere, research, strategii de fundraising, promovare şi PR, design responsabil Verificarea respectării standardelor materialelor de marketing ale ELSA România Emiterea legitimaţiilor pentru toţi membrii ELSA România OBIECTIVE SPECIFICE VICEPREŞEDINTELUI RESURSE UMANE Elaborarea şi implementarea strategiei de Resurse Umane în ELSA România Informarea şi instruirea recruţilor cu privire la activităţiile şi modul de lucru al ELSA România prin organizarea trainingurilor This is ELSA şi a unor materiale de susţinere Încurajarea organizării SLMIurilor cu un program de instruire stabilit care să includă un training pe ROI Introducerea trainingurilor departamentale ca şi componentă de bază a procesului de recrutare Sprijinirea grupurilor locale în organizarea a câte 2 sesiuni de training cu implicarea NTP Implementarea conceptului de Naţional ELSA Training Days prin identificarea nevoilor de training în ELSA România şi cu implicarea trainerilor ITP Reintegrarea unui eveniment naţional de teambuilding în calendarul de activităţi al ELSA România folosind ca piatră de temelie Seminarul Naţional de Motivare


Biroul Naţional 2011-2012

Preşedinte – Ovidiu Răzvan Nistor Secretar General – Andra Cristina Onişor Trezorier – Gina Carapali Vicepreşedinte AA – Ilinca Câmpeanu Vicepreşedinte S&C – Iulia Caizer Vicepreşedinte STEP – Iulia Kiszely Vicepreşedinte MKT – Cezara Mihaela Micu Vicepreşedinte RU – Adina Ioana Burghelea

OYOP - Biroul National ELSA Romania 2011-2012  
OYOP - Biroul National ELSA Romania 2011-2012  

Planul Anual de Activitate al Biroului National ELSA Romania

Advertisement