Page 1

PROBLEME ARHITECTURALE ÎN PROIECTE LIFERAY Alexandra Coldea


LIFERAY • • •

Portal open source pentru aplicații enterprise Funcționalități personalizabile Features ”out of the box” E nevoie de Liferay?  Portal complex, conținut mult

Aplicație mare ca Aplicație simplă care dimensiune dar nu e manipulează conținut puțin ”content centric”


SERVICE BUILDER • •

• •

Tool dezvoltat de Liferay Generează cod pentru: model, persistență, servicii, mapări de Spring Entitățile configurate în xml Logica de business scrisă în cod


SERVICE BUILDER + ”time to market” redus + mecanism de clustering + tranzacționalitatea serviciilor + internaționalizarea entităților - documentație practic inexistentă 

Alternativa: layer de servicii propriu


DECUPLAREA COMPONENTELOR 

Service Builder-ul generează API-ul decuplat de implementare:


DECUPLAREA COMPONENTELOR ÎMPACHETAREA ÎN PACHETE Arhitectura unui proiect în care e folosit Service Builder pentru a defini servicii custom: Production environment

Development environment


DECUPLAREA COMPONENTELOR SEPARAREA ÎN PLUGINURI • •

Un plugin per portlet? Un plugin pentru toți portleții? Raspunsul depinde de dimensiunea proiectului și necesitățile clientului Crearea de module funcționale. E posibil să fie vândute separat.


INTERACȚIUNEA DINTRE COMPONENTE 

Wrappere peste serviciile de Service Builder pentru a face legătura dintre pluginuri


INTERACȚIUNEA DINTRE COMPONENTE  • •

• •

Servicii: Operații atomice Implementează logica de business și asigură consistența Wrapper: Afară din tranzacție Lucrează cu business objects


ÎNTREBARI?

Liferay  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you