Page 1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

De Redactie in actie Van de Voorzitter Nieuws van de PR-commissie Contributies Opening kunstgrasveld Winnaars ballonnenwedstrijd Algemene ledenvergadering Pupil Nick Pupil Ymke Handbal jeugdtrainers Appeldag 2010 Oliebollentoernooi 2010 Vacature handbaljeugdtrainer Oliebollenactie 2010 Informatie handbal Overwetering in opbouw Activiteitenkalender Veiling bij Sc Overwetering Jarig in februari Jarig in maart Jarig in april Jarig in mei Jarig in juni

3 5 7 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 26 27 29 31 33 35 36 37 39 40

Zonder adverteerders geen clubblad! Wij danken u voor uw steun!

1


HARLEMAN SCHILDERSBEDRIJF

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

www.harleman-schilders.nl Kornet van Limburg Stirumstraat 14 8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

2


De Redactie in actie Het is al weer een tijdje geleden, dat de Inspeler op de mat viel. Deze februari-Inspeler is er een om even terug te kijken op alle activiteiten van de afgelopen maanden. Er heeft ook al het een en ander op de website gestaan… Zo was er op 22 oktober de opening van het kunstgrasveld. Wat een spektakel hè? In december was er het Ik-hou-van-Holland en Hafkamp spelshow, wederom een succes! En dan de appeldag en het oliebollentoernooi; ook in deze Inspeler wordt er op terug gekeken. Verder zijn er 2 pupillen van de week (!) en zijn er 8 nieuwe handbaltrainers! Kortom, er is weer genoeg te lezen. In ieder geval wensen wij iedereen een succesvol tweede seizoenshelft en blijf up-to-date via de site! Het volgende clubblad verschijnt in juni. Veel leesplezier!

De Redactie. Jan, Ton, Hans en Peggy.

Graag kopij inleveren vóór 5 juni 2011: peggy-hendriks@hetnet.nl Check óók onze internetsite: www.overwetering.nl !!!

Van de redactie 3


4


Van de voorzitter Allereerst wens ik een ieder binnen of buiten de club de beste wensen voor dit nieuwe jaar 2011. Door privĂŠ omstandigheden ben ik verhinderd geweest tijdens de afsluitende gebeurtenissen van het afgelopen jaar en bij de nieuwjaarsreceptie. Wel wil ik iedereen hartelijk danken voor de welgemeende steunbetuigingen in deze voor ons ,moeilijke periode. Maar het leven gaat verder en de club bruist van activiteiten. Na de zeer geslaagde opening van het kunstgrasveld met een mooie vuurwerkshow verzorgd door Brummel, hebben wij niet stilgezeten. Zo hebt u via de krant kunnen waarnemen, dat wij het contract met de trainer van het eerste mannen voetbalteam hebben verlengd. Wel hebben wij besloten om na 1 jaar afscheid te gaan nemen van de trainer van het 2e elftal. Dit is niet vanwege de resultaten, want dan hadden wij verder moeten gaan. Dit is meer vanwege het beleid wat wij hebben uitgestippeld. Ook hebt u gezien dat er in de kantine aandacht geschonken wordt aan de sponsoren, door het extra vertonen van de reclame die men ook buiten ziet. Ook heeft het dames voetbalteam een bord gekregen waar de standen op bij gehouden kunnen worden. Hierdoor zal ook deze tak meer aandacht krijgen en geeft dit een verdere groei teweeg. Verder kunnen wij melding maken , dat de oliebollen actie verzorgd door de afdeling handbal en ondersteund door de jeugd voetbal afdeling een mooie opbrengst hebben laten zien. Onze dank hiervoor en hopelijk krijgen wij ook diegene die nu nog niet geholpen hebben ook zover om hun steentje bij te dragen. Wat staat ons te wachten in dit nieuwe jaar. Allereerst heeft de leider van het 2e voetbalteam Tonnie gemeend om een actie op touw te zetten voor de aanschaf van dug-outs bij de velden 2 en 3. Momenteel zijn wij in de afrondende fase en wij hopen dat dit soort ideeĂŤn vaker opgezet worden. Zo krijgen wij een saamhorigheid die ver buiten onze gemeente besproken wordt, door de uitstraling die dit kan teweeg brengen. Ook hopen wij dat zowel bij de handbal als bij de voetbal dames en heren het seizoen een goed vervolg mag krijgen. Momenteel verdienen beide takken uw warme aandacht, is het niet voor lijfsbehoud dan is het wel voor misschien een promotie. De tijd zal het leren. Ook de jeugd verdient onze warme aandacht, hier gebeuren weer vele mooie dingen die in de toekomst veel kunnen betekenen voor onze club. Het motto voor dit jaar is dan ook: Samen optrekken versterkt het wij gevoel. Geert Kruitbos

5


6


Nieuws van de PR-commissie: Het was weer reuze gezellig op onze “IK HOU VAN HOLLAND (en van Hafkamp) Spelshow van afgelopen december. Gretha en Willy hadden weer de meest zinnige en onzinnige vragen geselecteerd, onze eigen Linda was weer in bloedvorm en de teamcaptains waren ook nu weer op hun best. En natuurlijk waren de kandidaten met hun publiek het toefje slagroom op de taart, de jus op de aardappels! Geweldig, wat een sfeer! En wie uiteindelijk heeft gewonnen is niet belangrijk, maar de verliezer zint nu al weer op revanche! Een woord van dank aan Hafkamp Grafwerken en Natuursteen, het personeel achter de bar (fantastisch) en onze huis-dj Frank zonder wiens muziek het maar een dooie boel zou zijn. Inmiddels zijn wij weer bezig voor het komende jaar en de activiteiten die op dit moment vast staan zijn: 25 maart - medewerkeravond 02 juni - LFBDT (LogtFietsBingoDauwtrapTocht 17 september - jaarmarkt 09 december - Ik hou van Holland (en van Hafkamp) spelshow

Sponsor Ik Hou Van Holland Show HAFKAMP GRAFWERKEN EN NATUURSTEEN De meente 7 8121 EV Olst Tel. 0570-561354

Hebt u binnenkort iets te melden over uw bedrijf laat het ons dan weten. Wij zorgen dat uw bericht in de sponsorhoek wordt opgenomen. Voor informatie: Eddy Hafkamp tel. 0570-593648, Jan Harmsen tel. 0570-563495 7


8


9


10


Contributies Per 1 januari 2011 LEEFTIJD PER KWARTAAL PER JAAR 0 t/m 10 jr € 37,00 € 158,00 11 t/m 15 jr € 41,00 € 164,00 16 en 17 jr € 45,50 € 182,00 18 jr en ouder € 49,75 € 199,00 niet aktief € 15,00 € 60,00 Het bedrag aan contributie is inclusief een bedrag van € 2,75 per maand voor kledinglease. Op kwartaal basis is dit een bedrag van € 8,25, op jaar basis € 33,00. (Dit geldt alleen voor actieve leden). N.B. De leeftijd op de eerst dag van het kwartaal van de contributie inning is bepalend voor de leeftijdsindeling. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar (tot en met 30 juni) verschuldigd, behoudens bij een verhuizing naar een andere woonplaats. Zijn er vier of meer actieve leden binnen een gezin dan bedraagt de korting 50% van de contributie van het jongste lid. Om deze korting dient schriftelijk bij de penningmeester te worden verzocht onder vermelding van de namen en geboortedata van de actieve leden en het bankrekeningnummer. Henny Logtenberg e-mail: hgmlogtenberg@home.nl

www.vanginkelhengelsport.nl

11


Opening kunstgrasveld en digitaal reclamescherm spo Op vrijdag 22 oktober werden het nieuwe kunstgrasveld en het digitale reclamescherm officieel in gebruik genomen. Voorafgaand aan de officiële opening speelde het D3 team van Overwetering tegen het D2 team van Wijhe’92. De uitslag van deze leuke wedstrijd werd 2-2. Aansluitend aan deze wedstrijd werden de muzikanten van de Holstobloazers in de gelegenheid gesteld hun muzikale kwaliteiten te tonen. Voorzitter Geert Kruitbos gaf in de openingsspeech aan hoe het kunstgrasveld, dankzij de geweldige samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe, tot stand is gekomen en bedankte verschillende personen en vrijwilligers die hierin een rol hebben gespeeld.

12


erm sportclub Overwetering Wethouder Ans Otterloo voerde vervolgens namens de gemeente OlstWijhe het woord en verrichtte de openingshandeling door met een ferme mokerslag het kunstgrasveld en het digitale reclamescherm officieel in gebruik te geven. Een honderdtal spelers van Overwetering vormden een erehaag voor de spelers van Overwetering 1 en Wijhe ’92 1 en lieten groene en gele ballonnen de lucht in gaan. De gelijkopgaande wedstrijd eindigde evenals de wedstrijd van de jeugd in een gelijkspel 2-2. Na afloop van de wedstrijd vormde een spetterend vuurwerk de afsluiting van het officiële gedeelte van de opening. Hierna bleef het nog lang gezellig in het clubhuis van Sportclub Overwetering.

13


14


Winnaars Ballonnenwedstrijd Sportclub Overwetering

Tijdens de officiĂŤle opening van het kunstgrasveld van Sportclub Overwetering werd voor de jeugd een ballonnenwedstrijd gehouden. De winnaars van de ballonnenwedstrijd (de ballonnen kwamen in Duitsland terecht) werden Hushan Shawkat, Frank van Weenum, Tamara Smit en Bram Gerrits. Namens Sportclub Overwetering van harte gefeliciteerd.

15


Algemene ledenvergadering Sportclub Overwetering Tijdens de op 25 oktober 2010 gehouden algemene ledenvergadering werden Henk van Riel en Rolf Lugtmeier benoemd tot lid van verdienste van Sportclub Overwetering in verband met hun jarenlange en bijzondere inzet voor Sportclub Overwetering. Ook werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Op de foto staand van links naar rechts: Leendert Overink (40 jaar lid), Jan Elfrink (50 jaar lid), Hans Voskamp (50 jaar lid), Benny v.d. Linden (50 jaar lid), Jan te Riele (25 jaar lid) en Anton ten Have (40 jaar lid). Zittend van links naar rechts: Rolf Lugtmeier (lid van verdienste) en Henk van Riel (lid van verdienste). Op de foto ontbreken de 60-jarige leden de gebroeders Burink. Marco Jansen nam afscheid van het bestuur en werd door voorzitter Geert Kruitbos bedankt voor zijn inzet voor de club. In de vergadering werd verder het beleidsplan van Sportclub Overwetering uit de doeken gedaan en presenteerde penningmeester Henny Logtenberg de financiĂŤle gegevens.

16


Hallo, Ik ben Nick Bos en speel in de E3 van Overwetering . Zondag 21 november was ik pupil van de week bij het eerste . Ze speelden tegen Davo 1 . Eerst mocht ik bij de wedstrijdbespreking zijn en daarna gingen we omkleden. Ik kreeg toen kleren en een trainingspak en mocht meedoen met de warming up en ging schieten op goal . Daarna mocht ik samen met Jelle van Tongeren de aftrap doen en gingen we samen op de keeper af en heb toen gescoord. Overwetering voetbalde beter en won met 3-1. Na de wedstrijd mocht ik mee naar de kantine en bij het eerste aan tafel zitten. Ik kreeg toen van Erwin Kremer een bal met de handtekeningen van alle spelers. Daarna kreeg ik nog een frikandel en patat en een AA . Ik vond het heel leuk om pupil te zijn en wil iedereen bedanken . Groetjes Nick Bos

17


hoi, ik ben Ymke en ik zit in de C3 ik was pupil van de week. ik vond het heel leuk om eens een keer te zien hoe zij dat doen! de opwarming was anders maar wel leuk en moeilijk. ik mocht nog op het doel gooien met de bal die ik had gekregen met alle namen erop. ik had wel gescoord! ze hebben helaas niet gewonnen dat vonden ze zelf ook niet leuk ik mocht de winnende nummers oproepen van de loterij als het mocht zou ik wel vaker pupil van de week willen zijn groetjes Ymke

18


Handbal sc. Overwetering te Olst is acht gediplomeerde handbal jeugdtrainers rijker December 2010, Deventer/Olst, Martin Bolhuis en Frank Eilander. Na de zomervakantie is er binnen de handbal sc. Overwetering onder begeleiding van de eigen gediplomeerde (jeugd) handbaltrainers Frank Eilander, Sarieke Kobus en Martin Bolhuis gestart met een cursus Handbaltrainer 1. Er zijn 3 workshops gegeven en elke cursist heeft twee trainingen op papier voorbereid, deze training zelf gegeven en zijn tijdens deze trainingen begeleid en beoordeeld. De cursus Handbaltrainer 1 is er op gericht om jeugdtrainers op te leiden om op gestructureerde wijze trainingen te geven aan: mini’s (5, 6 en 7 jarigen), D-jeugd (8 en 9 jarigen) en C-jeugd (10, 11 en 12 jarigen) en B-jeugd (13, 14 en 15 jarigen). De cursus criteria, inhoud en opzet is vastgesteld door het Nederlands Handbal Verbond. Om te kunnen slagen moest elke cursist hieraan voldoen. Acht cursisten, die al training gaven aan de handbaljeugd, zijn in september gestart met de cursus en alle acht zijn in december geslaagd. Op 15 december zijn de certificaten handbaltrainer uitgereikt. Alle jeugd binnen de handbal sc. Overwetering krijgen nu training van gediplomeerde jeugdtrainers (zie foto). De cursisten hebben geleerd dat elke leeftijdsgroep zijn eigen specifieke kenmerken heeft. De mini’s (heel speels) moeten geheel anders worden benaderd en een andere training krijgen dan de B-jeugd (leergierig, grote idealen en meer prestatie gericht). Hiervoor is aandacht besteed aan didactiek: de kunst van het lesgeven. De jeugd moet plezier hebben in en met handbal, is het motto bij sc. Overwetering. Maar er moet ook discipline zijn om in groepsverband te kunnen werken met de jeugd. Trainingen moeten werkzaam en leerzaam zijn, zodat de jeugd zich verder zal ontwikkelen in het handbalspel. Hiervoor zijn de basisvaardigheden (mini’s en D-jeugd), handbal specifieke vaardigheden (D-jeugd en C-jeugd) en de technisch specifieke vaardigheden (C-jeugd en B-jeugd) tijdens de workshop en in de praktijk aan bod gekomen. Op deze wijze wordt het mogelijk om het niveau van het handbal binnen de club op een hoger niveau te brengen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Heel mooi is om te zien hoe de jeugdtrainers in korte tijd met sprongen vooruit gingen wat de betreft de opbouw en inhoud van de training en met het aansporen, motiveren en corrigeren van de jeugd tijdens de trainingen. 19


John Oude Wesselink www.telstarshop.nl 0570-617882

20


Voor handbal sc. Overwetering een hele goede en grote stap vooruit. Een uur training heeft een opbouw van een spel, kern 1, kern 2 en een afsluiting. Voor de oudste jeugd en de senioren is het spel gelijk aan een warming-up. Het spel wordt nu dusdanig gekozen, dat de elementen die tijdens de kernen aan bod zullen komen, al in het spel terug zijn te zien. De kernen worden nu ingevuld met aanval en/of een verdediging oefening(en). Tijdens de kernen worden de vaardigheden getraind. In de afsluiting komen nu de elementen terug die tijdens de kernen zijn getraind. De jeugdtrainers zijn nu bekend met het op een gestructureerde wijze opbouwen van een training en hebben hiermee in de praktijk ervaring opgedaan. Deze wijze van trainingsopbouw en het geven van de trainingen wordt nu binnen de gehele vereniging toegepast. Het Nederlands Handbal Verbond beschikt over een website waarop alle mogelijke oefeningen voor alle leeftijden zijn terug te vinden. De handbal jeugdtrainers van sc. Overwetering worden hiermee ondersteund en maken hiervan gebruik. Per jeugdspeler is er een spelersprofiel opgesteld en wordt hiermee de komende jaren de ontwikkeling van een speler bijgehouden. De spelersprofielen worden in de jaren van trainer naar trainer overgedragen. In een spelersprofiel wordt vastgelegd hoe een speler er individueel voor staat, wat kan een speler al wel en waaraan moet nog specifiek op individuele basis aandacht aan worden besteed. De jongste handbal jeugd van sc. Overwetering heeft op de maandag vanaf 18:00 uur en woensdagavond vanaf 17:30 uur trainen in sporthal de Hooiberg. De jeugd in Olst en omgeving dat kennis wil maken met het energieke en snelle handbalspel is van harte welkom en kunnen vanaf januari 2011 een 4-tal trainingen vrij mee doen. Neem voor het aanmelden hiervoor contact op met: Eline Kruitbos (tel: 06-51985345) of Jolanda Schutte (tel: 0570-562578) of Francien Steerneman (tel: 0570-565068) of Sandra Oldenhof (tel: 06-28443408) voor de juiste trainingstijden.

21


Appeldag 2010 In de kerstvakantie was het weer zover, de Appeldag van 2010 stond op het programma. Dames 1 heeft met hulp van meiden uit de A1 vele spelletjes bedacht voor D en C jeugd. Dit jaar waren er ook een aantal vriendinnetjes mee wat het extra leuk en gezellig maakte. De opdracht die centraal stond was: verzamel zoveel mogelijk chocolade munten bij elkaar. Deze lekkere gouden munten konden verdiend worden bij de verschillende spellen. Ook werd er per team een “joker” gemaakt, waarmee er dubbele munten verkregen konden worden. Teambuilding kwam in veel spellen naar voren en daar is de jeugd van Overwetering goed in. Met een blinddoek om elkaar naar een pion loodsen, zonder elkaar aan te raken. Of met een heleboel materiaal naar de overkant komen zonder de grond te raken, waren voor deze team geen probleem! Een dolle boel met veel drukte en gezelligheid, bracht uit eindelijk 1 winnend C team en 1 winnend D team, goed gedaan meiden!! Voor de B jeugd stond de wedstrijd tegen de ouders op het programma. En ja… je wilt natuurlijk niet van paps en mams verliezen, dus er was strijd! De meiden van de B jeugd lieten zich direct van hun beste kant zien en namen een voorsprong. De ouders, die het jaar daarvoor nog ruimschoots van hun dochters hadden gewonnen, lieten dit natuurlijk niet op zich zitten en kwamen terug. Zo ontwikkelde er zich een gelijkopgaande strijd in de 1e helft. Omdat de B-meiden heel graag de wedstrijd wilden winnen, werd in de rust het “geheime wapen” ingezet. De B-jeugd heeft namelijk het geluk dat hun coach de keepster van dames 1 is…. Enkele vaders werden hierdoor nog een beetje fanatieker maar de meiden gaven nog 1x alles wat ze konden en zodoende werd er een welverdiende overwinning uit het vuur gesleept. Na de wedstrijd werd er in het sportcafe nog even gezellig nagepraat en daarna kwam ook voor de B-jeugd een einde aan de appeldag. Volgend jaar is er weer een nieuwe appeldag, wellicht in een andere vorm! Graag willen wij appelboer van Vilsteren bedanken voor alle heerlijke appels, die natuurlijk niet konden ontbreken bij deze dag. De organisatie van de appeldag.

22


Oliebollen toernooi 30 December, 2010 Met maar liefs 150 spelers en 600 oliebollen ging het toernooi om 8 uur van start. Wederom net als voorgaande jaren een perfect en gezellig toernooi. Een ieder ging volop voor de winst, hierdoor waren er leuke wedstrijden bij, en zeer fraaie doelpunten !. De coördinatie dit jaar was in handen van Dylan van Breen (speler A1), als opdracht voor school, Dylan perfect gedaan, we rekenen dit jaar weer op je !! Gait Kinds ook wederom bedankt voor het regelen van de lekkere oliebollen, ze hebben iedereen goed gesmaakt want alles was op !! Ook de diverse spelers van A, en de C junioren erg bedankt voor jullie inzet en hulp, met het begeleiden van de spelers en het fluiten van de wedstrijden. We zien jullie dit jaar ook graag weer terug. De eindstand is als volgt: D Pupillen 1e België (15 p),2e Frankrijk (12 p),3e Duitsland (7 p),4e Nederland (4 p), Gedeelde 5e plaats Italië en Spanje (3 p) E 1 t/m E3 1e Ajax (9 p),2e Heerenveen (6 p),3e Groningen (3 p),4e Feyenoord (0 p). E4 t/m E6 1e AZ (7 p), 2e FC Twente ( 6 p), 3e NAC ( 3 p),4e PSV (1 p) F1 t/m F4 1e Duitsland ( 7 p),2e Engeland ( 5 p),3e Frankrijk ( 2 p),4e Italië ( 1 p). 4x4 Groep 1e Cambuur ( 7 p),2e Go Ahead Eagles ( 5 p),3e De Graafschap ( 2 p), 4e Excelsior ( 1 p) Namens de oliebollentoernooi commissie, Eric Bril

23


18 jaunuari 2011

[Vacature: Hoofd Handbal jeugdtrainer/begeleider jeugdcoaches]

Functie omschrijving: Het hoofd jeugdtrainer coacht, stimuleert en instrueert de jeugdtrainers en helpt jeugdcoaches bij de uitvoering van hun taak. Hij/zij heeft een initiërende, uitvoerende en coördinerende taak ten aanzien van: inhoud, afstemming en uitvoering van de trainingen binnen de jeugdafdeling van sc. Overwetering. Je voert de functie uit in overleg met de jeugdcommissie en het hoofd trainer senioren. Het handbal jeugdplan van sc. Overwetering is daarbij steeds het uitgangspunt. Als hoofd jeugdtrainer ben je op trainingsavonden van de jeugd aanwezig om de jeugdtrainers te begeleiden en te coachen en waar mogelijk en noodzakelijk aanwezig op de wedstrijddagen voor het begeleiden en coachen van de jeugdcoaches. Taken: • Geeft leiding en ondersteuning aan de jeugdtrainers en jeugdcoaches voor de D en C jeugd op de trainingsavonden en tijdens de jeugdwedstrijden; • Zorgt voor actuele oefenstof voor de verschillende leeftijdscategorieën en introduceert deze bij de jeugd trainers; • Organiseert de periodieke bijeenkomsten voor de jeugdtrainers, jeugdcoaches en ouders van de jeugdleden; • Geeft advies bij de teamindelingen in samenspraak met de jeugdcommissie en jeugdtrainers en jeugdcoaches; • Levert een bijdrage aan het evalueren en bijstelling van het handbal jeugdplan; • Denkt actief mee over de ontwikkeling van de jeugdhandbal binnen sc. Overwetering; • Zorg dragen voor de actuele vulling van de spelersprofielen; • Invallen voor de B- en A-jeugd trainers.

24


Functie eisen:

• • • • • • • • •

Minimaal gediplomeerd HT2 en HT1 trainer; Trainer die op dit moment actief is en jeugd van verschillende leeftijdscategorieën heeft getraind; Visie hebben op jeugdhandbal en proactief invulling geven hieraan; Bereid zich te verdiepen in het jeugdplan en daaraan invulling geven; Coachend leiding kunnen geven aan 10 tot 12 jeugdtrainer en jeugdcoaches; Het zowel in als boven een groep kunnen staan; Je bezit de eigenschappen om andere mensen te sturen; Communicatief ben je sterk, je kunt goed luisteren, hebt een goed inlevingsvermogen en weet zaken duidelijk over te brengen; Samenwerken met de (jeugd)trainers voor de B- en A-jeugd.

Doelstelling: De jeugdleden wat betreft hun leeftijdscategorie de basisvaardigheden, technische vaardigheden, specifieke vaardigheden en tactisch vaardigheden aanleren. Invulling geven aan het gewenste handbalspel van sc. Overwetering.

25


Oliebollenactie 2010 groot succes!!! De jaarlijkse oliebollenactie van SC. Overwetering was ook dit jaar weer een groot succes, dankzij de hulp van de vele vooral (jeugd)leden. Op woensdag 29 en donderdag 30 december 2010 trotseerden zij de winterse omstandigheden en gingen met zijn allen langs de deuren om de oliebollen en vooral appelbeignets “aan de man” te brengen. Wat leidde tot een even zo mooie opbrengst als in 2009. De opbrengst komt ten goede aan alle leden van de vereniging. De huis – aan – huis verkoop vond plaats in de kernen van Olst, Boskamp en Den Nul. Ook werd door bedrijven en mensen die in het buitengebied wonen goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf hun bestellingen door te geven. Bij de bedrijven vooral omdat ze vooraf bezocht werden. De oliebollencommissie bedankt alle leden/vrijwilligers die de oliebollenactie 2010 tot een groot succes hebben gemaakt. In 2011 is de oliebollenactie gepland op donderdag 29 en vrijdag 30 december 2011. Wij hopen dan een beroep te kunnen doen op nog meer leden van SC. Overwetering.

Nobach Schoenen & Podologie Weth. G.J. Kuiperstraat, 8121 AM Olst, Tel: 0570-561472, www.nobach.nl

26


Informatie handbal De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe leden bij de handbal gekomen. Dit niet alleen bij de jeugd maar ook bij de senioren. Wij vinden dit een goed ontwikkeling en zijn blij dat veel mensen de handbalsport willen spelen. Wij heten jullie dan ook van harte welkom. Hieronder willen wij nog wat informatie geven wat er komt kijken bij het spelen van handbal Training: Alle trainingen worden gegeven in sporthal “de Hooiberg”, volgens een vast schema dat per seizoen wordt opgesteld. Op dit moment wordt er getraind op de maandag (uitgezonderd de D3) en woensdagavond. De trainingen wordt gegeven door bevoegde trainers. Het is leuk om te vertellen dat een 8 tal meiden/dames een HT1 cursus hebben gevolgd en daar ook voor zijn geslaagd. Hierdoor kunnen we nog beter de teams trainen. Na de training is douchen verplicht en het dragen van badslippers daarbij wordt ten zeerste aangeraden. Kleding: Tijdens de training is het dragen van een korte broek met daarop een shirtje, sportsokken en stevige sportschoenen belangrijk. In de sporthal zijn donkere/ zwarte zolen niet toegestaan! Dit geldt trouwens voor de meeste sporthallen. Kniebeschermers met de wedstrijden worden aangeraden; zeker wanneer er ook buitencompetitie wordt gespeeld. Kniebeschermers worden tijdens de trainingen afgeraden. Wanneer u kind competitiewedstrijden speelt, zullen bijbehorende club kleding (geel shirt, groen broekje en gele sokken) door de leidsters voor de wedstrijd aan een ieder worden gegeven . Deze kleding is eigendom van de club en gaat na afloop terug in de clubtas. De kleding wordt vervolgens gewassen door diegene die aan de beurt is om te wassen (volgens het rij e wasschema). Kapsel en sieraden: Zowel voor trainingen als wedstrijden geldt dat alle sieraden uit- of afgedaan worden. Indien dit niet mogelijk is, dient het één en ander afgeplakt te worden. Lange kapsels dienen in vlechten of in een staart vastgemaakt te worden met een haarelastiek. Dit laatste wordt met name bij de training nog wel eens vergeten en wij zouden graag willen dat u daar als ouder oplet.

27


Competitie:s Uw kind kan meespelen met de competitie mits de vereniging een aangevraagde spelerspas heeft ontvangen van de handbalbond. Deze pasjes worden bewaard door de club/leidsters van de teams en kunnen door scheidsrechters gecontroleerd worden. We hebben 2 soorten competities: Buitencompetitie: wedstrijden worden buiten gespeeld van ongeveer eind augustus tot begin september en van ongeveer begin april tot de zomervakantie. De wedstrijden worden gespeeld op het verharde handbalveld van S.C. Overwetering Binnencompetitie: wedstrijden worden in de sporthal gespeeld van eind september tot april. Vervoer: Er zijn zowel een aantal thuis en uitwedstrijden. Een overzicht hiervan ontvangt u van de leidsters van het team. Daarop staan tijden vermeld betreffende aanwezig zijn of vertrek. De leidsters maken een was en rij schema. Dit houdt in dat u een u een aantal keren per seizoen aan de beurt bent om te rijden. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht onderling te ruilen. Samen uit- samen thuis: Naar uitwedstrijden (en terug!) dient u met de leidsters van het team in groepsverband te rijden; dit in verband met een collectieve verzekering vanuit de vereniging, die alleen van kracht is wanneer u gezamenlijk onder clubverantwoordelijkheid op stap bent. Afzeggingen: Indien uw kind niet kan deelnemen aan een training of wedstrijd, is het belangrijk dat u dit tijdig doorgeeft aan de trainster (als het gaat om trainingen) en/of leidster (als het gaat om wedstrijden). Wel vragen wij u om uw kind niet zomaar af te melden. (Bij ziekte of ongeval hebben wij hiervoor natuurlijk alle begrip!). Handbal is per slot van rekening een TEAMSPORT!! Want wanneer je afzegt betekend dat er een belangrijke schakel in een team ontbreekt. Dit komt niet ten goede van het team en de wedstrijd. Bij vragen kunt u zich wenden tot een van de leidster of naar een van de leden van de jeugdcommissie.

28


Breed gedragen maakt breed genieten Overwetering in opbouw Dit formulier is een aanvulling bij het aanmeldingsformulier. Verenigingswerk is al jaren vrijwilligers werk. Dit maakt het verenigingswerk ook zo leuk. Binnen onze vereniging werken allerlei mensen die op hun beurt ook met van alles bezig zijn. De taken zijn goed verdeeld en daarom worden ze door vele enthousiaste mensen gedragen. Om dit brede draagvlak te houden vragen wij u onderstaande lijstje door te lezen en iets aan te kruisen wat u voor onze vereniging wilt doen. Wanneer in het onderstaande lijst geen passende taak aantreft maar toch graag iets wil doen voor onze vereniging, dan kunt u contact opnemen met de personen onder aan dit formulier. Wellicht komt er in een persoonlijk gesprek toch iets ter sprake wat u zou kunnen doen.

O Aanmelden voor kantinediensten O Aanmelden voor scheidsrechter voor jeugdwedstrijden voetbal/handbal O Aanmelden voor scheidsrechter op de zondag voetbal/handbal O Bij de thuiswedstrijden van het eerste voetbal/handbal team kassadienst draaien O Aanmelden om mee te helpen bij schoonmaak werkzaamheden O Aanmelden voor jeugdleider voetbal/handbal O Aanmelden voor leider van senioren elftal voetbal/handbal O Aanmelden voor een functie in het bestuur O Aanmelden voor jeugdtrainer voetbal/handbal 29


O Aanmelden voor een functie in de handbalcommissie O Aanmelden voor een functie in de jeugdcommissie voetbal/handbal O Aanmelden voor een functie in de activiteitencommissie voetbal/handbal O Aanmelden voor een functie PR.Commissie Naam nieuw lid ………………………………………………………….. Beroep ouders (in geval van jeugdlid)…………………………………. Te bereiken op telefoonnummer………………………………………….

Men kan de lijst inleveren gelijk met het aanmeldingsformulier: Eline Kruitbos K Wilhelministraat 14 8121 AW Olst. (afd. Handbal) Rolf Lugtmeier Weth Vlaskamplaan 10 B 8121 HA Boskamp (afd. Voetbal) Al vast bedankt voor uw steun! Geert Kruitbos (voorzitter)

30


Activiteitenkalender seizoen 2010-2011

25 maart 2011

Medewerkersavond

28 mei 2011

2 juni 2011

Logtfietsbingodauwtraptocht

3 juni 2011

Wedstrijd Ajax supporters - Feyenoord supporters

5 juni 2011

Schildersbedrijf Harleman Sixday

5 juni 2011

Veiling

Overwetering Friendship Tournament

17, 18 en 19 juni 2011

Handbalkamp

Voetbalkamp

1 en 2 juli 2011

31


De Meente 30 8121 EV Olst Tel. 0570 - 561273 Fax 0570 - 561145 www.elshof.nl

ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 uur 13.30 - 17.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur

De Meente 7 8121 EV Olst Tel: 0570-562648 Fax: 0570-561354 info@hafkampnatuursteen.nl

vloeren Voor nieuwe en bestaande woningen heeft Hafkamp een groot aanbod in aanrechtbladen, wastafels, vensterbanken, dorpels, vloeren en haardplateau’s. Ook is er een ruime collectie wand- en vloertegels voor toiletten en badkamers. De verschillende soorten natuursteen zijn in alle kleuren en maten leverbaar.

www.hafkampnatuursteen.nl 32

aanrechtbladen

grafwerken


Veiling bij Sportclub Overwetering De “Vrienden van Overwetering“ (voormalige Club van Honderd) organiseert op 5 juni 2011 een grote veiling in de tent op het sportpark. Doel van de veiling: Geld bijeen brengen voor dug outs op veld 2 en 3 en noodzakelijke aanpassingen van de accommodatie. Om zoveel mogelijk “kavels” te kunnen verkopen verzoeken we elk team om een dienst aan te bieden welke bij opbod verkocht kan worden. Dit kan van alles zijn. Denk hierbij aan het helpen bij een verhuizing, het gedurende een dag wieden van onkruid, wassen van auto’s. Uiteraard is iedere andere vorm van ludieke dienstverlening welkom. In elk team zit voldoende fantasie om iets fraais te bedenken. Ook vragen we dames die bereid zijn om bijvoorbeeld appeltaarten te bakken voor de verkoop, schilders, metselaars, timmerlieden, loodgieters die een dag beschikbaar stellen als klusjesman en waar iedereen op kan bieden. Chauffeurs, hulpen in de huishouding, bedenk het maar. Iedereen kan iets bedenken voor de club waarmee geld binnen gehaald kan worden. Een dagje mee met een echte trucker, helpen bij de boer, rijden in een dikke auto…..al dit soort zaken willen we verkopen naast materiële dingen. Het wordt geen rommelmarkt. De aangeboden zaken moeten wel te verkopen zijn. Voor alle aan te bieden diensten of goederen kun je terecht bij: info@frankoverweg.nl hansvoskamp@home.nl eddy@hafkampnatuursteen.nl gerritkrijt@hetnet.nl tonwil@hetnet.nl en uiteraard bij: alle bestuursleden van Sc. Overwetering

33


.

.

Autobedrijf “Boskamp”

Koekoeksweg 19-21 tel: 0570-561290 fax: 0570-561151 8121 CS Olst e-mail: info@autobedrijf-boskamp.nl www.autobedrijf-boskamp.nl

34


JARIG IN februari 2011 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28.

Colin van Werven, Salar Younis Jago van Lieshout Hans Hogeslag, Ian Wessels, Sven Postema Arjan Elshof, Lammert Meijerman, Jan Rouwendal, Sabine Renssen Sven Jansen, Niels Baars, Rosalie Seggelink Sjors Harmens, Sven Kakkenberg Michel Boschman, Lisa Jonkman Ferdi van Breukelen Mitchel de Graaf Pascal IJsseldijk Jan Harmsen, E. Ruano Tom Brummel Frank Overweg Tim Logtenberg Tom Kleinmeulman, Dennis Lokate, Nienke Elferink Niek Haverkamp Peter Dollenkamp A.J.R. Haverkamp, Tim Hekkert H. van Essen, Benny Vlaskamp, Ashley Sarink, Dennis v.d. Schilden, Sem Harleman, Wencke Rensen E.J. Bosman Wieneke Kolk, Chris van Lohuizen, Jordy Strang Pieter Everts H.J. Burink, Frank Eilander, Herman Veerman, Anne Bruijn, Kyara Koerhuis, Herman Veerman

35


JARIG IN MAART 2011 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mark Zwerus, Tika Halsema H.J. Zonneberg, Erwin Kruitbos Eline van der Beek, Martin van Vemden Rolf Lugtmeier, Teun Huiskamp, Mark Drijfhout Rens Blokker Dylan van Breen Janine Overmars-Otten Arjen Harleman, Ijen.v.d. Schilden, Thymo Plette Robin Berenschot, Tino Bultman, Benny van de Linden Veerle IJsseldijk-Haak, Leendert Overink, Jan Smeenk, Rosanne Stook, Bart Veldman Rick Vlaskamp Aman Kebede Hans Nijkamp, Paul Schrijver, Jasper Wieferink, Yrse Stegeman Jelle van Tongeren Martijn Verboom, Mekai Kebede, AriĂŤnne Kruitbos, Josefien Brummel, Chris Jonkman Ferco van Breukelen, Gert-Jan Baltus Gert Willems Noah Scholtens, Luuk Meijer Henk Brummel, Jarno Schutte , Martijn Nijboer Max Sinninghe Driek ter Beek, Willem Harleman Iris ten Broeke, Shana Nijboer, Carlos Galindo, Bart-Jan Tukker Sarkis Hovhannissan Floris Hoekman, Ymke van Zuiden Tamara Smit, Kelly Kuiper Dennis Willemsen, Rik Eiland, Yara Slijkhuis, Gerdien Nijkamp, Klaas Veld Lynn Vosman, Noah Bezemer

36


JARIG IN APRIL 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 28. 30.

Axel van Welsum Eline Kruitbos, Jort Mulder H. Dollenkamp,Twan Jansen Stef Alfrink, Tiny Gerfen-Eilander, Henk v.d. Maaten Ferdy Pinkster, Sara Overmars, Lisanne Ripperda Joel Klumper, M. Overmars Samet Turkmenoglu Henny Logtenberg, Nick Bos, Lisette Bruggeman-Maatman A. Vrielink, Ramon van den Berg, Nick Jansen Erik de Gier Irvan ten Broeke, Remco Kolkman Kim Holterman, Pamela Hogeslag-Peters, Robin Ruiter Mireille Rooijendijk, Job Nijland, Ties Nijland Marlies Vledder, Daniel Farfan W. Berents Harry Hoonhorst, Harry Nuesink Sabine Roesink-van den Berg, Fien van Rossum, Marian Tiemessen-Vlaskamp Jacqueline Eilander-Top, Angelien Jansen, Cor de Boer B. Kolkman Jesse Weyn Arne Eling, Henk Greeven, Robbert Kleine Schaars, Dennis Schrijver, Edwin Veldman Francois Bijsterbosch, Etienne Doorn, Michiel Kolkman Coen ten Broeke, Sanneke Halfwerk, Driesse Boujlida Pepijn Harleman, Ans Smit, Nick Oosterwijk

37


Industrie terrein De Meente De Meente 9 8121 EV Olst

-

Tel. 0570-561723 Fax. 0570-565971 www.autobedrijfripperda.nl

Voor nieuwe en gebruikte auto’s Onderhoud voor auto’s en kleine bedrijfswagens APK-keuringen Verzekeringen Financieringen Schade afwikkeling Autowasstraat Wasboxen

38


JARIG IN MEI 2011 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 29. 30. 31.

F. den Dunnen, Sarike Kobus, Henk Kolk, Michelle Kruitbos A. van Breukelen, Marcel Nijboer G.W. Kolkman, Bianca Kuiper, J. Strang Hans Bos, Eray Canlioz E. Koudijs, Jordi Veldhuis Ronny Krijt, P. Verwoolde, Iris Steenbergen Fiola van Dam, Nick ter Veer, Mike ter Veer Sheila Hafkamp, Davy Regterschot, Stan Vosman Tessa van Loon Rowan Kappert, Sil Koetsier Bram van Bessen, Sven Bos, Ferdi Plette, Shariva Schipper Henk Bultman Wesley Koerhuis, Helma Vaanderig-Balster, Victor Hoekman Laura van Dam, Twilight ten Hoven, Levi IJsseldijk, Sander IJsseldijk, Nick Scheffer, Carmen Wijnberg F. Hagen, Christaan van Mierlo E.J. Burink, Scott Veldkamp Inge Holterman Fabio van Beek, Matti Vloedgraven, Ben Hekman Marc IJsseldijk, Leon Sweitser Jordy van Breukelen, Tan van der Bend Hannes Rast, Karin Schutte Jan te Riele Melvin Kuiper, Rowy Slijkhuis Dennis Gerfen, Maik Hillebrand, Pepijn Meester,Jasper Schaap

Zonder adverteerders geen clubblad! Wij danken u voor uw steun!

39


JARIG IN JUNI 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Rianne Kappert, Joey Satink Annemarie Geerts Dennis Bouwmeester, Bart Brummel, Mel de Haas Lars Bos Naomi Walta Ella van Breukelen, Daani de Ruyter Henny Dollenkamp, Jelle Steerneman, Mats de Jong Gerard Bourgonje, Lisanne Dekker, Marjolein Schurink Mehmet Avsar, Michel Groothaar, Karin Visser, Katja Overmars H.H. Kamphuijs Marcos Buiza Ortiz, Wim Hitman, Kas Mensink Arnold de Goijer, Robert Jan Klumper, Alfred Koers, Jan van Mourik Maikel van Breukelen, Remon Elshof, Kevin Oosterhuis, Bjรถrn Bentink Gerrit van Bremen, Ewoud van den Berg, Tonnie Eilander E. Kerkdijk, Arno Oldenhof, Thalina Swiersema Leroy Mulder, Jordy Veldkamp Kristel Overkempe, Annemiek Koudijs Berry Jonkman Ronnie Haverkamp, Huub Kappert, Sil Veld Wim Brinkhof, Bart Gerfen, Sandra Oldenhof Oscar Kappert, Andreas Pieters, Elise Beijer G.J. Baltus, Lizzy de Graaf, Karlijn Lenderink L. Halfwerk, Rudy Logtenberg, A. Oeseburg Daphne van der Beek, Patrick Logtenberg Bram Wiltens Maura Scholtens Rens Bril, Gerben Koopmans C.L.J. Kassels, Remy Bouijlida, Claudia Legebeke

40

Inspeler 2011 02  
Inspeler 2011 02  
Advertisement