Page 1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

De Redactie in actie 3 Van de Voorzitter 5 Nieuws van de PR-commissie 6 Contributies 8 Jaarvergadering 2009 (+ foto’s Jubilarissen, Leden van verdienste, Rudi Logtenberg, Nieuwe shirts) 9 Notulen algemene jaarvergadering 12 Mededeling Technisch Team Overwetering 13 Trainingspakken 15 Grote Clubactie 2009 17 Activiteiten 19 Kunstgras!!! 20 Selectie 1 en 2: Bedankt!!! 21 Sinterklaas bij Sc Overwetering (+foto Sint) 22 Oliebollenactie 2009 24 Sc Overwetering Oliebollentoernooi 25 Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten 30 KlaverjassenDe Redactie in actie 31 Jarig in Januari 32 Jarig in Februari 33 Jarig in Maart 35 Jarig in April 36 Jarig in Mei 37 Jarig in Juni 39

Zonder adverteerders geen clubblad! Wij danken u voor uw steun!

 949014SCO Inspeler 25.indd 1

03-12-2009 13:31:02


HARLEMAN SCHILDERSBEDRIJF

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

www.harleman-schilders.nl Kornet van Limburg Stirumstraat 14 8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

 949014SCO Inspeler 25.indd 2

03-12-2009 13:31:04


De Redactie in actie We zijn alweer halverwege het seizoen. Wat gaat dat snel hè? Sinterklaas is alweer vertrokken naar Spanje. Is iedereen weer verwend? Nu dan ff heerlijk genieten van de Kerstvakantie. In die vakantie zal er ook het een en ander gebeuren. Zo hebben we het oliebollentoernooi, de appeldag en natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie. De Inspeler zal pas weer in juni verschijnen. Dat is wel ff wennen hoor. Dat is dan de laatste van het seizoen. Dus het is heel belangrijk, om steeds de site te checken en up-to-date te blijven. Wat óók heel belangrijk is: blijf mail sturen! Dat wordt dan op onze site gezet. We rekenen op jullie!!! Tot slot willen wij iedereen héle gezellige feestdagen en natuurlijk een gelukkig, gezond en sportief 2010 toewensen!

De Redactie. Jan, Ton, Hans en Peggy.

Graag kopij inleveren vóór 6 juni 2010: peggy-hendriks@hetnet.nl Check óók onze internetsite: www.overwetering.nl !!! Kopij inleveren: 06 juni 2010

Van de redactie 949014SCO Inspeler 25.indd 3

03-12-2009 13:31:05


 949014SCO Inspeler 25.indd 4

03-12-2009 13:31:07


Van de voorzitter Het einde van 2009 nadert alweer bijzonder snel. Het lijkt wel of de tijd nooit meer stilstaat. Over een aantal weken luiden wij dan ook een nieuw jaar in, dan ook zal ik een terug blik werpen op het voor ons toch wel speciale jaar. Nu staan wij stil bij de actualiteit en zien dat wij zowel bij de handbal als bij de voetbal leuke dingen doen. Dit keer is het niet alleen bij de eerste elftallen, maar er gebeuren ook leuke dingen bij de lagere elftallen en bij de jeugd. Wij zijn dan ook blij met zoveel uitstraling en vreugde en hopen dat dit zich doorzet. Hoe draaien onze parade paardjes? Het eerste handbal team draait lekker mee bovenin, zodoende kunnen de toeschouwers dan ook wekelijks genieten van spannende wedstrijden met veelal een overwinning als beloning. Het eerste voetbalteam draait zoals men dat dan zegt, mooi mee in het linkerrijtje. De ene keer zien wij een wel heel mat spelletje en de andere keer dan is er spanning tot het laatste fluitsignaal. Wij hopen voor Overwetering dat het tweede seizoensdeel net zoveel vertier en plezier brengt als het eerste deel. Hoe staan wij verder: Ik denk dat wij blij mogen zijn met het snel verwezenlijken van het nieuwe gedeelte in de sporthal. Wij kunnen nu beter de trainingen indelen, wat dan hopelijk tot grote daden leidt in de nabije toekomst. Voor de voetbal kunnen wij blij zijn ,want als alles een beetje meezit dan kunnen wij het volgend seizoen op kunstgras spelen en trainen. De politiek heeft in ieder geval het licht op groen gezet. Het is dan ook de komende tijd belangrijk om de puntjes op de i te zetten. Verder kunnen wij nu met z’n allen genieten van onze mooie kantine en keuken. Ook hier zullen nog enkele verfraaiingen komen, maar wat er nu al staat daar zijn wij zeer content mee. Wij kunnen niet genoeg onze dank hiervoor uitspreken. Ook zien wij dat er op fair play gebied het een en ander plaats vindt. Dat dit nieuw is dat mag duidelijk zijn. Maar stapje voor stapje komen wij vooruit bij wat ons en andere verenigingen voor ogen staat. Tot slot wil ik u namens het bestuur van Sportclub Overwetering een hele fijne feestdagen toewensen en uiteraard een fijne jaarwisseling. En wij hopen u dan ook weer allen te mogen ontmoeten op ons mooie sportpark in 2010. Geert Kruitbos. VERKOOP • REPARATIE • APK-KEURING • INRUIL • FINANCIERING • SCHADE

De Meente OLST, Tel. (0570) 56 14 56 Dijk 54 WIJHE, Tel. (0570) 52 45 85 949014SCO Inspeler 25.indd 5

03-12-2009 13:31:07


Nieuws van de PR-commissie: Onze laatste activiteit van 2009 heeft inmiddels plaatsgevonden. Of het een succes is geweest moet een ieder voor zich maar bepalen. Het was in ieder geval weer eens wat anders dan wij gewend waren en dit verdient dan ook een vervolg voor het volgende jaar. Eerst gaan we genieten van de komende feestdagen en daarna beginnen we weer met frisse moet aan de activiteiten voor 2010. De PR-commissie wenst iedereen fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een goed, maar vooral gezond 2010. PROGRAMMA 2010: 26-03-2010: Medewerkersavond 13-05-2010: LogtFietsBingoDauwtrapTocht 16-05-2010: Schildersbedrijf Harleman Sixday 18-09-2010: Jaarmarkt 10-12-2010: Ik Hou Van Holland (en van Hafkamp) Show.

Sponsor Ik Hou Van Holland Show

Sponsor Ik Hou Van Holland Show HAFKAMP GRAFWERKEN EN NATUURSTEEN De meente 7 8121 EV Olst Tel. 0570-561354

Hebt u binnenkort iets te melden over uw bedrijf laat het ons dan weten. Wij zorgen dat uw bericht in de sponsorhoek wordt opgenomen. Voor informatie: Eddy Hafkamp tel. 0570-593648, Jan Harmsen tel. 0570-563495 949014SCO Inspeler 25.indd 6

03-12-2009 13:31:08


 949014SCO Inspeler 25.indd 7

03-12-2009 13:31:10


Contributies Per 1 januari 2010 LEEFTIJD PER KWARTAAL PER JAAR 0 t/m 10 jr € 35,75 € 143,00 11 t/m 15 jr € 39,75 € 159,00 16 en 17 jr € 44,25 € 177,00 18 jr en ouder € 48,50 € 194,00 niet aktief € 15,00 € 60,00 Het bedrag aan contributie is inclusief een bedrag van € 2,75 per maand voor kledinglease. Op kwartaal basis is dit een bedrag van € 8,25, op jaar basis € 33,00. (Dit geldt alleen voor actieve leden). N.B. De leeftijd op de eerst dag van het kwartaal van de contributie inning is bepalend voor de leeftijdsindeling. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar (tot en met 30 juni) verschuldigd, behoudens bij een verhuizing naar een andere woonplaats. Zijn er vier of meer actieve leden binnen een gezin dan bedraagt de korting 50% van de contributie van het jongste lid. Om deze korting dient schriftelijk bij de penningmeester te worden verzocht onder vermelding van de namen en geboortedata van de actieve leden en het bankrekeningnummer. Henny Logtenberg e-mail: hgmlogtenberg@home.nl

www.vanginkelhengelsport.nl

 949014SCO Inspeler 25.indd 8

03-12-2009 13:31:10


Ledenvergadering Sportclub Overwetering Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van Sportclub Overwetering werden de heren Jos Kobus en Harrie Nuesink benoemd tot Lid van verdienste in verband met hun langdurige en bijzondere inzet voor Sportclub Overwetering. Verder werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Op de foto van links naar rechts: Roland Kakkenberg (25 jaar lid), Dave v.d. Linden (25 jaar lid), Ko Strang (40 jaar lid), Harrie Gerrits (40 jaar lid), Floris den Dunnen (25 jaar lid) en Henk Brummel (40 jaar lid). Op de voorgrond Henk Kinds (50 jaar lid) en Wim Berends (60 jaar lid). Op de foto ontbreken: Lenie Harleman, Bram van Gurp (25 jaar lid), Andre Koerhuis (40 jaar lid) en Rick Eiland (60 jaar lid). Rudi Logtenberg werd benoemd als nieuw bestuurslid.

 949014SCO Inspeler 25.indd 9

03-12-2009 13:31:13


Verder werden het nieuwe Overwetering-shirt en keepersshirt gepresenteerd.

10 949014SCO Inspeler 25.indd 10

03-12-2009 13:31:13


John Oude Wesselink www.telstarshop.nl 0570-617882 11 949014SCO Inspeler 25.indd 11

03-12-2009 13:31:14


Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 26 oktober 2009

Aanwezig: 54 leden Afwezig met kennisgeving: Martin Schutte, Eline Kruitbos, Lenie Harleman, Peter Born, Nick Scheffer, Andre Koerhuis, Daniel Lugtmeier. 1.Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met zo’n grote opkomst! Dit is de eerste jaarvergadering in de nieuw ingerichte kantine. Vervolgens wordt één minuut stilte gehouden voor de overledenen en in het bijzonder voor Antoon Mentink, die erelid was. 2.Notulen Algemene jaarvergadering d.d. 22-09-2008. Deze worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris. 2.Jaarverslagen. Jaarverslag van de secretaris: deze worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris. Jaarverslag van de jeugdcommissie: deze worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris van de jeugdcommissie. Jaarverslag van de afdeling handbal: deze worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris afdeling handbal 3a.Financieel jaarverslag: De penningmeester geeft een toelichting bij de financiële jaarstukken over 20082009. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het Driek Ter Beek Friendship Tournament toch wel een hele grote opbrengst heeft gehad voor de vereniging. De hoop wordt uitgesproken dat dit evenement zich zal herhalen in 2010. Het financieel verslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de penningmeester. Het zag er keurig uit! 3b.Verslag kascommissie: De kascommissie bestaande uit Hein Scheffer en Sikko Cazemier hebben de cijfers gecontroleerd. Een bijna onbegonnen job. Zij verlenen derhalve de penningmeester Decharge met een grote pluim! Henk Bultman meldt zich spontaan aan als vervanger van Hein Scheffer. Dus de kascommissie bestaat het komende jaar uit Sikko Cazemier en Henk Bultman. 4.Voorstel afspraken m.b.t. achterstallige betaling van de contributie. De voorzitter legt uit dat het regelmatig voorkomt dat er achterstand is in het betalen van de contributie. Het bestuur heeft hieromtrent een voorstel gemaakt wat onder meer inhoud dat er strengere maatregelen komen m.b.t. het betalen van contributie. Het kan zelfs leiden tot schorsing c.q. royeren van leden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

12 949014SCO Inspeler 25.indd 12

03-12-2009 13:31:14


5.Contributie 2009-2010. De vergadering gaat akkoord met een lichte verhoging van de contributie. Voor de jeugd 1,25 euro per kwartaal onder anderen i.v.m. het (door de KNVB verplichte) Zwaluwentoernooi. 6.Begroting 2009-2010. De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting 2009-2010. Hij geeft o.a. aan dat bepaalde bedragen wat lager zijn begroot i.v.m. de financiÍle crisis. De vergadering gaat akkoord met de begroting en deze wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester. 7.Bestuursmutatie. Het bestuur stelt voor Rudi Logtenberg te benoemen als bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Rudi van harte proficiat! 8.Rondvraag. Hans Voskamp vraagt of er een rooster van aftreden is om te voorkomen dat er tegelijk meerdere dagelijks bestuursleden wegvallen. De voorzitter deelt mede dit mee te nemen naar het bestuur. Henk Kinds vraagt naar de stand van zaken m.b.t. kunstgras. De voorzitter geeft aan dat maandag a.s. het collegevoorstel wordt behandeld in de gemeenteraad. Het ziet er vooralsnog positief uit! Als het doorgaat zal er medio 2010 gestart worden met de aanleg. De voorzitter laat het nieuwe tenue van Overwetering zien. De leverancier van Telstarsport is weggevallen en Telstar is in zee gegaan met Hummel. Elk nieuw (gesponsord) team krijgt deze nieuwe tenues. Ziet er prachtig uit! Pauze. 9.Jubliarissen. 25 jaar lid zijn: Floris den Dunnen, Bram van Gurp, Roland Kakkenberg, Dave van der Linden, Lenie Harleman en Anja Sarink. Zij krijgen allen het welbekende speld uitgereikt door de voorzitter met een fraaie bos bloemen. Van harte gefeliciteerd allen. 40 jaar lid zijn: Harry Gerrits, Henk Brummel, Andre Koerhuis en Ko Strang. Zij krijgen tevens een speld uitgereikt met bloemen. Van harte gefeliciteerd! 50 jaar lid: Henk Kinds, hij krijgt de gouden dasspeld met bloemen uitgereikt. Ook Henk van harte gefeliciteerd! 60 jaar lid zijn: W.Berents en R.Eiland. Zij krijgen een cadeau met daarbij bloemen namens de vereniging. Ook hier zijn de felicitaties op z’n plaats. De voorzitter vraagt vervolgens of Harry Nuesink en Jos Kobus de zaal voor een moment willen verlaten. De voorzitter stelt aan de vergadering voor beide heren te benoemen als lid van verdienste. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Harry en Jos worden teruggehaald en de voorzitter vertelt de redenen waarom de het bestuur hen heeft voorgedragen als leden van verdienste. 13 949014SCO Inspeler 25.indd 13

03-12-2009 13:31:14


Harry Nuesink: Is vanaf het moment dat zijn zoon ging voetballen actief geworden bij Overwetering, ondertussen al 19 jaar geleden.Harry heeft een grote bijdrage geleverd aan de vereniging middels diverse functies, scheidsrechter, toernooicommissie, bezoeken van regiobijeenkomsten van de KNVB, calculatie verbouw kantine, al met al een enorme bijdrage. Het is begrijpelijk dat Harry een stapje terug wil doen, maar als hij wil kan hij nog altijd een wedstrijdje komen fluiten bij de jeugd! Heel erg bedankt voor je bijdrage aan de vereniging. Jos Kobus: Ook al weer heel lang in beeld bij onze vereniging. Jos heeft een scala aan bijdragen geleverd aan de vereniging. Al meer dan 10 jaar leider, grensrechter, trainer van niet altijd de makkelijkste teams, stopte menig uurtje in de renovatie van de kleedkamers en de bouw van de tribune, was kritisch naar ouders als het ging om vervoer bij uitwedstrijden, iedereen moet rijden!, Jos is een Overweteringman in hart en nieren die op vele dagen per week bij Overwetering te zien is. Tot slot was Jos de grote animator van het Damesvoetbal. Jos traint de dames en coacht de dames op zondag tijdens de wedstrijd. Jos is typisch zo’n man met twee rechter handen. Jos, onze dank is dan ook groot en terecht en wij hebben hierbij besloten je te onderscheiden. De voorzitter sluit om 21.37 de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

14 949014SCO Inspeler 25.indd 14

03-12-2009 13:31:16


Trainingspakken Sc Overwetering Beste ouders / begeleiders / spelers. Graag willen we met u en uw kind een aantal afspraken maken over de wijze waarop de trainingspakken van Overwetering gebruikt behoren te worden. 1. De pakken worden op een willekeurig nummer uit gegeven en een ieder is daarna verantwoordelijk voor zijn eigen pak, het wedstrijdsecretariaat houdt de namen bij. 2. De pakken dienen netjes onderhouden te worden, let hierbij op het wasvoorschrift. 3. De trainingspakken mogen alleen gebruikt worden bij de wedstrijden, dus niet bij traningen en ook niet voor privĂŠgebruik. 4. De pakken mogen van huis uit gedragen worden, om naar een wedstrijd toe te gaan. 5. Bij ondeugdelijk gebruik zullen de pakken ingeleverd moeten worden, zie punt 3. 6. Bij schade , veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik, zullen de ouders hierop aangesproken worden en zal de schade vergoed moeten worden. 7. Zijn er gebreken dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. 8. Als een speler om welke reden dan ook niet meer beschikt over een pak dan kan, in overleg met het 15 949014SCO Inspeler 25.indd 15

03-12-2009 13:31:17


wedstrijdsecretariaat, op de zaterdag een pak geleend worden met dien verstande dat dit pak direct na afloop van de wedstrijd ingeleverd dient te worden. 9. De pakken worden aan het einde van het seizoen in overleg met de leider ingeleverd. 10. Aan het begin van het nieuwe seizoen begint de procedure opnieuw. 11. De leiders dienen er mede op toe te zien dat de regels nageleefd worden. De pakken zijn ons door een sponsor aangeboden , met als doel een betere uitstraling te verkrijgen naar buiten toe. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat wij als Overwetering ons verplicht voelen om er jaren verstandig mee om te gaan. Wij hopen dan ook op u medewerking, zodat men in de wijde omgeving deze uitstraling positief blijft ervaren. Het Bestuur.

16 949014SCO Inspeler 25.indd 16

03-12-2009 13:31:17


Grote clubactie 2009 Al vele jaren doet Sportclub Overwetering mee aan de Grote Clubactie. Ook dit jaar was dit weer het geval. Er werden 1.575 loten verkocht. De jeugdteams van de handbal en voetbal mogen van elk verkocht lot weer € 1,-zelf besteden aan een sportieve activiteit in overleg met de handbalcommissie en jeugdcommissie. Teams die veel loten verkochten waren de D1 en C2 van de handbal met 98 en 95 loten en van de voetbal de D1 en C1 met 205 en 108 loten. Goed gedaan meisjes en jongens. In totaal hebben de jeugdleden 1.130 loten verkocht. De rest van de loten hebben de handbal- en voetbalsenioren en anderen gekocht. De opbrengst van € 2.500,-- wordt gebruikt voor een verplaatsbaar doel en de verdere inrichting van het clubhuis. De trekkingsuitslag is in de Inspeler opgenomen. Dit jaar weer geen hoofdprijzen, wel prijzen van € 5,-- op loten met als laatste 2 cijfers 93.

17 949014SCO Inspeler 25.indd 17

03-12-2009 13:31:18


42%++).'35)43,!'

(//&$02)*:%.

/6%2)'%02)*:%.

02)*:%./0%).$#)*&%23

EPRIJS EPRIJS 

BELASTINGVRIJ BELASTINGVRIJ

 

EPRIJS DAAGSERONDREISIN%UROPAVOORTWEEPERSONENTWV E EPRIJS %ENWEEKVOORPERSONENINEENLUXEAPPARTEMENTVAN %MMA!PARTMENTSIN:ELLAM3EETWV   E EPRIJS DAAGSECITYTRIPNAAREENHOOFDSTADIN%UROPAVOORPERSONENTWV  E EPRIJS ,UXEKOFFERSETVAN'ABOLTWV      E EPRIJS 7ELNESS#LUBSLIDMAATSCHAPVANMAANDENVOORPERSONENTWV      E E  PRIJS !RRANGEMENTBIJ3NOW7ORLDHOTELOVERNACHTINGINCLUSIEFONTBIJTENUURPISTETOEGANGINCLUSIEFMATERIAALHUURVOOR PERSONENTWV          E E  PRIJS ENTREEKAARTEN"OBBEJAANLANDTWV             E EPRIJS -ASITASPORTKLEDINGNAARKEUZETWV   E EPRIJS ENTREEKAARTEN-ADAME4USSAUDSTWV           E EPRIJS ENTREEKAARTEN!TTRACTIEPARK$UINRELLTWV      E E  PRIJS UURSKIpNINCLUSIEFMATERIAALBIJ3NOW7ORLDVOORPERSONENTWV             E E  PRIJS &ONDUENBIJ3NOW7ORLDVOORPERSONENTWV      E EPRIJS #ANVAS#AMPINGHOLIDAYTWV    

,AATSTECIJFERSGOED ,AATSTECIJFERSGOED ,AATSTECIJFERSGOED ,AATSTECIJFERSGOED

'ELDPRIJSVAN 'ELDPRIJSVAN -IDWEEK OFWEEKENDVERBLIJFBIJ ,ANDAL'REEN0ARKSTWV 'ELDPRIJSVAN

  

4REKKINGSDATUMNOVEMBER

02)*:%.)..%.

AAKEENKOPIEVANUWVOLLEDIGINGEVULDEWINNENDELOTENSTUURHETORIGINEELINEENVOLDOENDEGEFRANKEERDEGESLOTENENVELOPNAAR .ATIONALE'ROTE#LUBACTIE 0OSTBUS ,!4ILBURG5WPRIJSWORDTBINNENWEKENBIJGESCHREVENOPUWBANK OFGIROREKENING OFNAARUTOEGESTUURD!LSUUWLOTHEBTBETAALDVIAEENEENMALIGEMACHTIGING HOEFTUNIETSTEDOEN"INNENZESWEKENONTVANGTUUW PRIJSTHUISOF INGEVALVANEENGELDPRIJS OPUWBANKREKENING6OORDELOTERIJVANDE'ROTE#LUBACTIEISEENVERGUNNINGVERLEENDDOOR HET-INISTERIEVAN*USTITIEONDERNUMMER#7IJZIGINGENOPHETPRIJZENPAKKETZIJNDOORDE'ROTE#LUBACTIETEALLENTIJDE VOORBEHOUDEN

18

949014SCO Inspeler 25.indd 18

03-12-2009 13:31:20


Activiteiten 23 december

Appeltjestoernooi (handbal)

29/30 december

Oliebollenactie

30 december

Oliebollentoernooi (voetbal)

3 januari

Nieuwjaarsreceptie + wedstrijden

9 januari

Klaverjastoernooi

26 maart

Medewerkersavond

13 mei

Logtfietsbingodauwtraptocht

16 mei

Schildersbedrijf Harleman Sixday

29 mei

Ter Beek Friendship Tournament

4/5 juni

Jeugdkamp (voetbal)

19 949014SCO Inspeler 25.indd 19

03-12-2009 13:31:23


KUNSTGRAS…? KUNSTGRAS !!! De kogel is door de kerk! Begin november heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe de begroting aangenomen voor kalenderjaar 2010. Deze begroting bevat ook het budget voor de aanleg van kunstgras bij ons, SC Overwetering, in het komende kalenderjaar, conform het voorstel dat al in de Kadernota 2010-2013 was opgenomen in juni dit jaar. Dat betekent dus, dat we in het volgende seizoen, 2010 – 2011, al volop gebruik zullen kunnen maken van ons nieuwe kunstgrasveld en dat we een belangrijk deel van de trainingen en wedstrijden hierop zullen plannen. Alles valt en staat natuurlijk met het halen van de voorgestelde planning, waarin alle aspecten van specificeren, aanbesteden en daadwerkelijk aanleggen worden opgenomen. Om geen tijd te verliezen heeft de Commissie Kunstgras samen met het Bestuur inmiddels haar eerste interne bespreking gehouden over het realisatie-traject en ook de contacten met de gemeente lopen om binnenkort met elkaar in gesprek te gaan. We rekenen natuurlijk ook op jóuw steun als hulp en ondersteuning nodig is. Er zal genoeg te doen zijn. Laten we ook onder dit project met zijn allen de schouders zetten om het samen met de gemeente tot een goed resultaat te brengen. Namens de Commissie Kunstgras Pieter Everts

20 949014SCO Inspeler 25.indd 20

03-12-2009 13:31:24


Selectie 1 en 2: BEDANKT!!! Nieuwe muziekinstallatie kantine mogelijk gemaakt door voetbalselectie 1 en 2 Met de verbouwing van de kantine en de verplaatsing van alle apparatuur hebben we ook de muziekinstallaties verhuisd naar de nieuwe loketruimte: zowel de installatie voor binnen (die in het “oude magazijn� stond, als de installatie voor buiten (die in de opslagruimte was opgehangen, wat nu het nieuwe magazijn is). Dat de binneninstallatie al heel wat draaiuren had gemaakt was er wel van af te zien: vooral de luidsprekerboxen waren zeer dringend aan vervanging toe. De voetbalselectie 1 en 2 heeft ons een mooi aanbod gedaan, waardoor we nu een geheel nieuwe muziekinstallatie voor binnen hebben kunnen aanschaffen en installeren. Een heel mooi gebaar waar we met zijn allen hopen nog vele jaren plezier van te kunnen hebben!! Selectie 1 en 2: van harte bedankt voor jullie bijdrage aan onze mooie kantine! Namens Kantinecommissie en Bestuur

21 949014SCO Inspeler 25.indd 21

03-12-2009 13:31:24


Sinterklaas bij s.c. Overwetering Het was spannend, vrijdagavond 27 november in de kantine van sportclub Overwetering. Het regende buiten en je hoorde de wind waaien door de bomen. Maar liefst 80 voetballers en handballers keken vol verwachting naar de deur van de kantine: zou de goede Sint dit jaar wel komen nu het weer zo lelijk is…… De kinderen hielden de moed erin door het vertellen van moppen en ieder team werd gevraagd wie het gekst kon doen. Iedereen was gezellig bezig tot er opeens op de deur werd geklopt, een zwarte piet stak zijn hoofd om de deur: Sinterklaas had toch echt de weg naar Overwetering gevonden ondanks het slechte weer! Onder een hartelijk en luid “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht” uit 80 kinderkelen (en uiteraard hun leiders) kreeg Sinterklaas een fantastisch welkom bij s.c. Overwetering.

Twee muziekpieten (met accordeon) en nog drie andere pieten zorgden samen met de kinderen voor een prachtig feest. Eerst werd onder het luid zingen van een aantal sinterklaasliedjes een grote polonaise ingezet en leek het alsof carnaval al was begonnen. Daarna mochten alle teams bij Sinterklaas komen. De luisterpieten hadden hun werk erg goed gedaan. Sinterklaas bleek een hele boel te weten over de spelers van elk team. Wel was hij af en toe wat in de war. De handbalmeisjes van D3 werden door Sinterklaas aangezien voor K3. Dat kwam misschien ook omdat dit team de “langzaamaan-versie” van Zie ginds komt de stoomboot prachtig kon 22 949014SCO Inspeler 25.indd 22

03-12-2009 13:31:25


zingen. En natuurlijk hebben de F1-voetballers niets met de formule 1 te maken. Gelukkig konden de jongens en meisjes hem precies uitleggen hoe het allemaal zat bij de handbal- en voetbalteams. Sinterklaas vertelde de kinderen vervolgens over zijn reis naar Nederland. De pieten bleken daarbij echte toneelspelers te zijn. Zij probeerden te spelen voor Sinterklaas en hadden daar zelfs een wit gezicht voor nodig. Dit lukte natuurlijk niet echt, want er is maar 1 echte Sinterklaas!! Voor alle kinderen bleef het een drukke avond. Want na dit prachtige verhaal werd de groep verdeeld in jongens en meisjes. Onder aanvoering van de muziekpieten moesten zij proberen het prachtige lied “Het is stil aan de overkant” zo hard mogelijk te zingen. Dit ging zo hard dat de kantine op een echt stadion begon te lijken en alle inwoners van Olst en de Boskamp dit gehoord moeten hebben. Gelukkig is Sinterklaas al een beetje doof want anders had hij echt oordopjes moeten hebben. Volgens Sinterklaas eindigde de strijd tussen de jongens en de meisje gelijk: 2 – 2…… Nu er door de kinderen zo hard was gewerkt en gezongen werd het tijd voor een cadeautje. Dit kreeg iedereen door Sinterklaas zelf overhandigt! Onder een luid “Dag Sinterklaasje” verliet Sinterklaas vervolgens de kantine en sportpark Overwetering. Hij vertelde tegen fotograaf Henk dat hij nog nooit zo’n gezellige groep kinderen had meegemaakt als de voetballers en handballers van s.c.Overwetering. Hij zal volgend jaar dan ook vast en zeker weer terug komen……

Autobedrijf “Boskamp”

Koekoeksweg 19-21 tel: 0570-561290 fax: 0570-561151 8121 CS Olst e-mail: info@autobedrijf-boskamp.nl www.autobedrijf-boskamp.nl

23 949014SCO Inspeler 25.indd 23

03-12-2009 13:31:26


Olst, december 2009

Onderwerp: Oliebollenactie 2009 Traditiegetrouw houden wij ook dit jaar weer onze “ Nieuwjaars Oliebollenactie “. Deze actie is gepland op dinsdag 29 december tussen 14.00 en 20.00 en Woensdag 30 december tussen 10.00 en 20.00 We gaan in de kernen van Olst, Boskamp en Den Nul huis-aan-huis verkopen. Het buitengebied ontvangt zoals voorgaande jaren een bestellijst. Deze is ook te vinden in de Huis-aan-Huis. U betaalt voor 10 oliebollen € 4,00 en voor 10 appelbeignets € 7,50. De totale opbrengst komt ten goede aan diverse jeugdactiviteiten binnen de Sportclub. Wij hopen dat alle leden een paar uurtjes vrij kunnen maken om te helpen zodat het een geslaagde actie wordt. De jeugd van overwetering bedankt U voor de gedane bestelling.

24 949014SCO Inspeler 25.indd 24

03-12-2009 13:31:38


SCO OLIEBOLLENTOERNOOI Woensdag 30 december 2009 Sporthal De Hooiberg Indeling D1-D2-D3 groep Nederland

Italie

Ferri Sander Rick Jerfi Nick Yousri Teun Mark

van Aken Ijsseldijk Vlaskamp Karadayi Plette Boujlida Huiskamp Zwerus

Duitsland Arne Matijs Dylan-Jan Jort Ian Aydin Casper

Eling Nijkamp Doldersum Mulder Wessels Genco van Lieshout

Belgie

Fabio Myrthe Jim Mathijs Titi Niels Frank

van Beek Kappert Boxebeld van Kemenade Rwebangira Bruyn Kleinluchtenbeld

Lars Delano Pim Thorsten Dennis Robin Giovanni

Bos Lagcher van den Brink Koerhuis van der Schilden Dekker Kruitbos

Frankrijk Bram Ferdi Etienne Glen Roy Youri Ward

de Gier Plette Doorn Oolman van Aefst de Goijer Stork

Spanje: Koen Bart Maik Dreas Sjors Lars Salar

Hulsman Steerneman Jansen Pieters Booijink Gubbels Younis

Programma : Begin: 8.00 8.12 8.24 8.36 8.48 9.00 9.12 9.24 9.36 9.48 10.00 10.12 10.24 10.36 10.48

Einde: 8.12 8.24 8.36 8.48 9.00 9.12 9.24 9.36 9.48 10.00 10.12 10.24 10.36 10.48 11.00

Thuis Nederland België Frankrijk België Frankrijk Duitsland Frankrijk Nederland Italië Duitsland Italië Spanje Italië Nederland Spanje

Uit: Italië Duitsland Spanje Nederland Italië Spanje België Duitsland Spanje Frankrijk België Nederland Duitsland Frankrijk België

Uitslag : -

Leiders en spelers dienen om 7.45 uur aanwezig te zijn. Bij verhindering afmelden bij : Eric Bril 0570-563100\06-43462974 E-Mail:ericbril@telfort.nl Denk aan sportkleding en schoenen (geen zwarte zolen)

25 949014SCO Inspeler 25.indd 25

03-12-2009 13:31:48


SCO OLIEBOLLENTOERNOOI Woensdag 30 December 2009 Sporthal de Hooiberg Indeling E1-E2-E3 groep Ajax Stef Oskar Paul Mike Tom Leroy Mike

Alferink Kappert Vlaskamp Oolman van Vreden Mulder ter Veer

Heerenveen Ruben Harm Leon Jelmer Jelte Max Robin

Brinkhof Peelen Jansen Tiemessen Ijsseldijk Sinninghe Warnas

Feyenoord Gillian Daniel Martijn Robin Jesse Abdullah Jordy

Bijvank Labrouche Geurts Stevens van der Wal Rwebangira Veldkamp

Groningen Rory Jasper Wytse Cash Twan Nick

Harleman Schaap de Jong Veldkamp Jansen ter Veer

Programma : Begin: 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30

Einde: 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45

Thuis: Ajax Heerenveen Ajax Feyenoord Groningen Heerenveen

Uit: Feyenoord Groningen Heerenveen Groningen Ajax Feyenoord

Uitslag: -

Leiders en spelers dienen om 10,45 uur aanwezig te zijn. Bij verhindering afmelden bij : Eric Bril 0570-563100/0643462974 ericbril@telfort.nl Denk aan sportkleding en schoenen (geen zwarte zolen)

26 949014SCO Inspeler 25.indd 26

03-12-2009 13:31:49


SCO OLIEBOLLENTOERNOOI Woensdag 30 december 2009 Sporthal de Hooiberg Indeling E4-E5-E6 groep AZ Mert Christiaan Soy Bram Andy Jasper Koen Jordy

Guneyli van Mierlo Toeters Bouwmeester Mensink Wijmstra Kieftenbeld Strang

FC Twente Sam Rick Lars Swen Luuk Jonito Patrick Jelmer

ter Hedde Roelofs Zweverink Diepstraten Nijkamp Bakker Logtenberg Timmer

NAC Floris Martin Marijn Syp Noah Bart Jarno Niels

Hoekman Romkes Beijer de Jong Scholtens van Duren Schutte van Tongeren

PSV Thijs Ijen Jasper Marnix Colin Ramon Hushan Andy

Ligthart van der Schilden van de Berg van Lieshout van Werven Hillebrand Shawkat Tzouh

Programma : Begin: 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15

Einde: 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30

Thuis: AZ NAC AZ FC Twente PSV NAC

Uit: FC Twente PSV NAC PSV AZ FC Twente

Uitslag: -

Leiders en spelers dienen om 12.30 uur aanwezig te zijn. Bij verhindering afmelden bij : Eric Bril 0570-563100/0643462974 ericbril@telfort.nl Denk aan sportkleding en schoenen (geen zwarte zolen) 27 949014SCO Inspeler 25.indd 27

03-12-2009 13:31:49


SCO OLIEBOLLENTOERNOOI Woensdag 30 December 2009 Sporthal de Hooiberg Indeling F1-F2-F3-F4 groep Frankrijk Nick Nick Dennis Sil Kevin Rowan Bram Jens Sem

Bos Oosterwijk Willemsen Koetsier Oosterhuis Kappert Lieftink Bos Harleman

Duitsland Bonno Thymo Rens Jelmer Scott Atakan Yakinay Remy Nick

Bourgonje Plette Bril Weijn Veldkamp Karylian Sesli Boujlida Jansen

Italie Carlos Tim Lukas Gerben Tim Aman Leon Bram Sven

Farfan Sanders Draaijer Koopmans Vincent Kebede Sweitser Gerrits Postema

Engeland Rik Frank Mats Jago Mick Stefan Bram Wesse Sil

Meijer van Weenum de Jong van Lieshout Feikens Kleinluchtenbeld van Tongeren Grootkoerkamp Veld

Programma : Begin: 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00

Einde: 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15

Thuis: Frankrijk Italie Frankrijk Duitsland Italie Engeland

Uit: Duitsland Engeland Engeland Italie Frankrijk Duitsland

Uitslag: -

Leiders en spelers dienen om 14.15 uur aanwezig te zijn. Bij verhindering afmelden bij : Eric Bril 0570-563100\06-43462974 E-Mail:ericbril@telfort.nl Denk aan sportkleding en schoenen (geen zwarte zolen)

28 949014SCO Inspeler 25.indd 28

03-12-2009 13:31:50


SCO OLIEBOLLENTOERNOOI Woensdag 30 December 2009 Sporthal de Hooiberg Indeling 4 X 4 groep Excelsior Jesse Liselot Wouter Lune Victor Wout Bart-Jan Danny

De Graafschap van der Beek Cornelisse van Duren Stegeman Hoekman van Loon Tukker van Weenum

Elise Elin Daniel Davey Thomas Luuk Bart Samet

Beijer Davelaar Farfan Feller Horsthuis Meijer Veldman Turkmenoglu

Go-Ahead Eagles

Cambuur

Ramon Fleur Mel

Kylian Fleur Esmee

Brink van Duren Overmars

Stan Tim Noah Loes Stijn

Groothaar Kloosterman Knook Jansen Bril

Luuk Sven Sam Mick Niels

van den Berg Davelaar de Haas Groot Koerkamp Jansen Nijboer Vorsteveld Baars

Programma : Begin:

Einde:

Thuis:

Uit:

Uitslag:

16.30

16.45

Excelsior

De Graafschap

-

16.45

17.00

Go-Ahead

Cambuur

-

17.00

17.15

Excelsior

Cambuur

-

17.15

17.30

De Graafschap

Go-Ahead

-

17.30 17.45

17.45 18.00

Cambuur Go-Ahead

De Graafschap Excelsior

-

Leiders en spelers dienen om 16.00 uur aanwezig te zijn. Bij verhindering afmelden bij : Eric Bril 0570-563100\06-43462974 E-Mail:ericbril@telfort.nl

29 949014SCO Inspeler 25.indd 29

03-12-2009 13:31:51


Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten sportclub overwetering Rond kerst en oud en nieuw heeft Sportclub Overwetering zoals gebruikelijk verschillende activiteiten op het programma staan, waaronder de traditionele jeugdtoernooien voor hand- en voetballers. Op woensdag 23 december vindt de handbal-Appeldag plaats vanaf 13.30 uur. ’s Middags voor de C, D en E-jeugd en aan het begin van de avond voor de Bjeugd. Vanaf 19.30 uur is er een mixtoernooi met alle senioren teams, A jeugd, vrijwilligers, scheidsrechters, trainers en bestuur. Na afloop een gezellig samenzijn in het sportcafÊ. De voetbalpupillen van Sportclub Overwetering komen op woensdag 30 december tegen elkaar uit in het Oliebollentoernooi. De D-pupillen spelen van 8.00 tot 11.00 uur, de E-pupillen van 11.15 tot 14.30 uur en de F-pupillen van 14.45 tot 18.00 uur. Beide toernooien worden gehouden in sporthal de Hooiberg. Op 29 en 30 december wordt de oliebollenactie gehouden, waarbij oliebollen huis aan huis worden bezorgd in Olst, Boskamp en Den Nul. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 3 januari in het clubhuis van Sportclub Overwetering. De receptie wordt om 11.00 uur als vanouds voorafgegaan door voetbalwedstrijden tussen de huidige selectie en oud-spelers van het eerste elftal. Ook worden voor het eerst handbalwedstrijden gespeeld tussen de huidige selectie en oudspeelsters van het 1e handbalteam. De handbalwedstrijden worden gespeeld in sporthal de Hooiberg en beginnen ook om 11.00 uur. De receptie met de traditionele boerenkoolmaaltijd begint om 12.00 uur.

30 949014SCO Inspeler 25.indd 30

03-12-2009 13:31:51


SPORTCLUB OVERWETERING - OLST

SPORTClUB OVERWETERING - OlST

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

Op 9 januari 2010 organiseert de supportersvereniging Op 9 januari 2010 organiseert van SCO een klaverjastoernooi van SCO supportersvereniging Gespeeld worden 6 ronden (van 16 spellen)

klaverjastoernooi.

De inleg is € 5,Plaats: Kantine SC Overwetering; Gespeeld worden11b; 6 ronden Koekoeksweg Olst (van 16 spellen). Aanvang: 11:00 uur; aanwezig 10:30 uur De inleg Opgave kan: is € 5,• telefonisch bij: Harrie Jansen; nr.: 0570 563361 of Gerrit Kantine Krijt; nr.: SC 0622739662 Plaats: Overwetering; Koekoeksweg 1 • via e-mail: GerritKrijt@hetnet.nl Olst.

Aanvang: 11:00 uur; 3 aanwezig 10:30 uur. Opgave kan:

949014SCO Inspeler 25.indd 31

03-12-2009 13:31:52


JARIG IN JANUARI 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Fleur Groot Hulze Wesley de Graaf, Frits Haak, Hugo Hoonhorst, Martin Schutte Leonie Vrielink, Sinead ten Hoven Tonnie Bouwmeester, Helma Meijerman-Logtenberg,Kimberly de Goyer Johan van Bessen, Ronald Kuiper, Stefan Wagenvoort Valerie Logtenberg, Martin Romkes, Pascal Baltus Daniel Labrouche, Sjors Booijink, Erik Haverkamp, Hushan Shawkat Coen Elferink, Patrick Jansen K. Strang Freddy Overink, Rosanna Gerrits Stefan Kolkman, Dani IJsseldijk Lisa Overweg, Gert van Vreden, Jamie Kleinherenbrink Jessica Vrielink, Sven Brinkhof, Svenja Beuker Johan ten Broeke, Atakan Karayilan R. Grolleman, Quinty Samson, Yakinay Sesli Leonie Hagen, Theo Visser, Jasper Wijmstra Sonja Wolters Jos van Dijk, Stephan IJsseldijk, Bjorn Legebeke, Gretha Damman Kees Ripperda Robin Stevens Bart Otter, Mans Veldink Jacqueline Groothaar, Linde Nijenkamp Tim Vincent Roland Kakkenberg, Joop Rietman, Ton Roesink Eric Mol Starlin Jose Pichardo Pena, Jesse van der Beek Koen Hulsman

32 949014SCO Inspeler 25.indd 32

03-12-2009 13:31:53


JARIG IN FEBRUARI 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28.

Daniel Kappert Colin van Werven, Salar Younis Jago van Lieshout Hans Hogeslag, Ian Wessels, Sven Postema Arjan Elshof, Lammert Meijerman, Jan Rouwendal Sven Jansen Sjors Harmens Michel Boschman Ferdi van Breukelen Mitchel de Graaf Pascal IJsseldijk, Glenn Oosterlaar Jan Harmsen, E. Ruano Tom Brummel Frank Overweg Tim Logtenberg Tom Kleinmeulman, Dennis Lokate, Nienke Elferink Niek Haverkamp Peter Dollenkamp, Anka Brussen A.J.R. Haverkamp, Tim Hekkert H. van Essen, Benny Vlaskamp, Ashley Sarink, Dennis v.d. Schilden, Sem Harleman, Wencke Rensen E.J. Bosman, Luuc Oolman Wieneke Kolk, Chris van Lohuizen, Jordy Strang Pieter Everts H. J. Burink, Frank Eilander, Herman Veerman, Anne Bruijn, Kyara Koerhuis

Nobach Schoenen & Podologie Weth. G.J. Kuiperstraat, 8121 AM Olst, Tel: 0570-561472, www.nobach.nl

33 949014SCO Inspeler 25.indd 33

03-12-2009 13:31:54


KLAVERJASSEN OP DINSDAGAVOND Met ingang van dinsdag 15 september bestaat de mogelijkheid om eens in de 14 dagen te klaverjassen in competitieverband. Het kaarten begint om 19.30 uur. Het klaverjassen is voor iedereen toegangelijk

34 949014SCO Inspeler 25.indd 34

03-12-2009 13:31:56


JARIG IN MAART 2010 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mark Zwerus H.J. Zonneberg, Erwin Kruitbos Eline van der Beek, Martin van Vemden Rolf Lugtmeier, Teun Huiskamp Rens Blokker Dylan van Breen Janine Overmars-Otten Arjen Harleman, Ijen.v.d. Schilden, Thymo Plette Robin Berenschot, Tino Bultman, Benny van de Linden Veerle IJsseldijk-Haak, Leendert Overink, Jan Smeenk, Rosanne Stook, Bart Veldman Rick Vlaskamp Aman Kebede Hans Nijkamp, Paul Schrijver, Jasper Wieferink Jelle van Tongeren Martijn Verboom, Mekai Kebede Ferco van Breukelen Gert Willems Bernard Harmsen, Noah Scholtens, Luuk Meijer Leny Harleman-Jansen Henk Brummel, Bart Nijboer, Jarno Schutte Max Sinninghe Driek ter Beek, Willem Harleman Iris ten Broeke, Shana Nijboer, Carlos Galindo, Romy Boxebeld, Bart-Jan Tukker Sarkis Hovhannissan Floris Hoekman Tamara Smit Dennis Willemsen, Kija Lugtmeier Rik Eiland, Yara Slijkhuis, Gerdien Nijkamp Lynn Vosman, Wessel van Duren, Noah Bezemer

35 949014SCO Inspeler 25.indd 35

03-12-2009 13:31:56


JARIG IN APRIL 2010 2. Eline Kruitbos, Jort Mulder 3. H. Dollenkamp, Iwan Jansen 4. Stef Alfrink, Tiny Gerfen-Eilander, Henk v.d. Maaten 5. Ferdy Pinkster 6. Yvonne Achterhuis, Joel Klumper, M. Overmars 9. Koen van den Berg 10. Henny Logtenberg, Nick Bos 11. A. Vrielink, Ramon van den Berg 12. Erik de Gier 13. Irvan ten Broeke, Remco Kolkman 14. Kim Holterman, Pamela Peters 15. Mireille Rooijendijk 16. Remco Overmars, Marlies Vledder, Daniel Farfan 17. W. Berents, Pim v.d.Brink 18. Harry Hoonhorst, Harry Nuesink 19. Sabine Roesink-van den Berg, 20. Fien van Rossum 21. Jacqueline Eilander-Top, Angelien Jansen, Nick Jansen 22. B. Kolkman, Maiky Lin 23. Jesse Weyn 25. Arne Eling, Henk Greeven, Robbert Kleine Schaars, Dennis Schrijver, Edwin Veldman 26. Francois Bijsterbosch, Etienne Doorn, Michiel Kolkman 27. Yousri Boujlida 28. Coen ten Broeke, Sanneke Halfwerk 29. Jurgen Staffhorst 30. Pepijn Harleman, Matthijs Kappert, Ans Smit, Nick Oosterwijk

36 949014SCO Inspeler 25.indd 36

03-12-2009 13:31:56


JARIG IN MEI 2010 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 29. 30. 31.

F. den Dunnen, Danique Kerkdijk, Sarike Kobus, Henk Kolk, Michelle Kruitbos A. van Breukelen, Marcel Nijboer G.W. Kolkman, Bianca Kuiper, J. Strang Hans Bos, Eray Canlioz E. Koudijs, Jordi Veldhuis Ronny Krijt, P. Verwoolde Fiola van Dam, Nick ter Veer, Mike ter Veer Sheila Hafkamp, Davy Regterschot, Stan Vosman Tessa van Loon Rowan Kappert, Sil Koetsier Bram van Bessen, Sven Bos, Ferdi Plette, Jeffrey Schuiling, Shariva Schipper Henk Bultman, Jelmer Rosink Wesley Koerhuis, Helma Vaanderig-Balster, Victor Hoekman Laura van Dam, Twilight ten Hoven, Sander IJsseldijk, Nick Scheffer F. Hagen, Christaan van Mierlo E.J. Burink, Scott Veldkamp, Willeke Visser Inge Holterman Fabio van Beek, Matti Vloedgraven Ben Hekman Marc IJsseldijk, Raimon Noslin, Leen Sweiber Jordy van Breukelen Hannes Rast, Karin Schutte Harry Bolink, Jan te Riele Melvin Kuiper, Rowy Slijkhuis Dennis Gerfen, Maik Hillebrand, Pepijn Meester, Jasper Schaap

37 949014SCO Inspeler 25.indd 37

03-12-2009 13:31:56


Industrie terrein De Meente De Meente 9 8121 EV Olst

-

Tel. 0570-561723 Fax. 0570-565971 www.autobedrijfripperda.nl

Voor nieuwe en gebruikte auto’s Onderhoud voor auto’s en kleine bedrijfswagens APK-keuringen Verzekeringen Financieringen Schade afwikkeling Autowasstraat Wasboxen

38 949014SCO Inspeler 25.indd 38

03-12-2009 13:31:58


JARIG IN JUNI 2010 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Rianne Kappert, Judith van der Linden, Joey Satink Dennis Bouwmeester, Bart Brummel, Mel de Haas Lars Bos Naomi Walta Ella van Breukelen Henny Dollenkamp, Joel Draaisma, Jelle Steerneman, Mats de Jong Gerard Bourgonje, Lisanne Dekker Mehmet Avsar, Michel Groothaar, Gerben Tolkamp, Karin Visser H.H. Kamphuijs Marcos Buiza Ortiz, Wim Hitman, Moniek Overmars, Jan te Riele Kas Mensink Arnold de Goijer, Robert Jan Klumper, Alfred Koers, Jan van Mourik Maikel van Breukelen, Remon Elshof, Kevin Oosterhuis Lotte Blonk, Gerrit van Bremen, Ewoud van den Berg E. Kerkdijk, Arno Oldenhof, Thalina Swiersema Leroy Mulder, Jordy Veldkamp Kristel Overkempe, Annemiek Koudijs Berry Jonkman Ronnie Haverkamp, Huub Kappert, Pim Willems, Sil Veld Wim Brinkhof, Bart Gerfen, Sandra Oldenhof Lars Zweverink, Oscar Kappert, Andreas Pieters, Elise Beijer G.J. Baltus, Lizzy de Graaf, Brenda Gubbels Justin van Breen, L. Halfwerk, Rudy Logtenberg, A. Oeseburg Daphne van der Beek, Patrick Logtenberg, Lynn de Gier, Sanne Kleine Schaars Lesley van den Berg Maura Scholtens Rens Bril, Manni Lin, Annemiek Biesterbosch, Gerben Koopmans C.L.J. Kassels, Remy Bouijlida

39 949014SCO Inspeler 25.indd 39

03-12-2009 13:31:58


40 949014SCO Inspeler 25.indd 40

03-12-2009 13:32:00

Inspeler 2009 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you