Page 1

Jeugdplan Met rode draad. S.C. Overwetering “afdeling handbal” Versie 1.2

Jeugdplan 2009 - 2014


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Rode draad voor de handbalvereniging Overwetering In het kort: •

• •

In de leeftijd dat dit het beste kan, proberen de jeugdspeelsters een zo goed mogelijke opleiding te geven. Dit met behoud van het plezier in de sport en op basis van vrijwilligheid. De jeugdtrainers krijgen begeleiding van gediplomeerde jeugdtrainers.

Wanneer trainers vinden dat de speelster er aan toe is, bestaat de mogelijkheid om voor opleiding c.q. prestatie te kiezen. De leden van Overwetering hebben de mogelijkheid te kiezen uit de volgende mogelijkheden: • Handballen op puur recreatieve basis met nauwelijks verplichtingen. • Handballen in competitieverband met enige verplichtingen. • Handballen als prestatiesport, met het streven naar het hoogst haalbare, met meer verplichtingen (o.a. meer trainingsarbeid). De prestatie teams van Overwetering zijn voor het seizoen 2009-2010: • Dames senioren 1. • Dames senioren 2. Dames senioren 2 zou (opnieuw) kampioen moeten worden zoals in het seizoen 20082009 om de aansluiting met dames 1 te realiseren, zodat er een bredere basis ontstaat voor handbal op een hoger niveau binnen Overwetering. • Voor het seizoen 2009-2010 komt geen jeugdteam in aanmerking als prestatieteam. De opleidingsteams van Overwetering voor het seizoen 2009-2010 zijn: • Dames 2 • Dames A1 • Dames B1 oudste groep en B2 jongste groep • Dames C1 oudste groep en C2 jongste groep • Dames D-groep Dit kan van jaar tot jaar, afhankelijk van het aanbod, verschillen. Bij de overige teams is het moeilijk aan te geven welke in competitieverband en welke recreatief bezig is. In sommige teams zal dat een beetje door elkaar lopen. En het kan van team tot team ook verschillen. Voorop moet blijven staan, dat iedereen het naar de zin moet kunnen hebben. Sporten op een wijze die past bij de persoonlijke interesse en mogelijkheden van de sporter.

Dames senioren 1 Het uiteindelijke doel is om met dames 1 zo hoog mogelijk te gaan spelen. Het eerst volgende doel is om de regioklasse te bereiken. Het zou mooi zijn als er een tijd komt, om voor toeschouwers in een volle sporthal mooi handbal te laten zien. Het zou dan ook zo moeten zijn, dat de rode draad van dit jeugdopleidingsplan voor een langere periode zal zijn. Op het moment dat speelsters van dames 1 stoppen zullen de opvolgers klaar moeten staan vanuit de opleidingsteams. Daarnaast zou ook de individuele speelster er naar moeten streven zo ver mogelijk te komen in haar sport. En wat dat betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen.

2


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Dames A1, B1 en B2 Doel is om met zoveel mogelijk spelplezier een zo goed mogelijk resultaat te halen. Hierbij moeten plezier en de te leveren prestatie hand in hand gaan. Eerlijkheidshalve moet aangetekend worden dat er soms ook wel teleurstellingen en tegenslagen te verwerken zijn. Dat werkt echter vaak karaktervormend. In grote lijnen moet de vereniging Overwetering bij deze teams aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij de jongere opleidingsteams. Met uitzondering van: • De communicatie met de ouders (A1 en B1) wordt zo langzamerhand iets minder belangrijk. Speelsters weten zich steeds beter te laten gelden en moeten ook leren voor zichzelf op te komen. • Kleinere teams zijn minder aan de orde, omdat onderlinge concurrentie belangrijk is. Speeltijd naar prestatie. Wel blijft gelden dat iemand niet meegaat voor de bank (mits alle speelsters van het team hierover anders denken). Als een speelster nog niet aan een bepaald niveau toe is, kan zij beter eerst naar een lager team. • Ondersteuning van de vereniging Overwetering, wanneer speelsters geselecteerd worden voor afdelingsselectie of Jeugd plan Nederland. • Bij voorkeur kader zelf opleiden, maar desnoods ook kwalitatief goed kader in huis halen. • Opleiding staat zeker bij A1, B1 en B2 nog voorop, maar we streven wel elk jaar naar een zo´n hoog mogelijke klassering.

Dames C1, C2 en Dames D-groep Doel is hen een gedegen handbalopleiding te geven. Kampioenschappen zijn geen doel op zich. We spreken hier ook niet over prestatie. Voorwaarden waar de vereniging Overwetering aan zal moeten voldoen: •

Zo goed mogelijk kader op deze teams plaatsen. - Kader dat goed opgeleid moet worden. - Kader dat goed begeleid moet worden. - Kader dat veel zal moeten samenwerken. Meerdere trainers zullen met teams aan het werk gaan. Trainingsstof eenduidig. (Oefenmateriaal is aanwezig).

Het maken van een opleidingsplan per speelsters - Technisch/tactisch. - Fysiek/mentaal. Niet elke speelster heeft behoefte aan dezelfde stof. Niet elke speelsters kan hetzelfde leren (hoeft ook niet). Misschien wel het belangrijkste, het tempo waarin bepaalde zaken eigen worden gemaakt, is voor elke speelster verschillend.

Goed sportmedische begeleiding.

Goed communicatie met ouders. - Signalen die thuis opgevangen worden, over b.v. minder plezier, zijn belangrijk voor de vereniging. - Het organiseren van een ouderavond.

3


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 •

Waar mogelijk kleinere teams, zodat speelsters meerspeeltijd krijgen. In het veld wordt meer geleerd dan op de bank. Hierdoor zal het wel vaker nodig zijn in te vallen in andere (hogere) teams.

Trainingen die aansluiten bij de speelwijze die wij voor Overwetering voor ogen hebben. Gebaseerd op: - Snelheid. - Individuele kwaliteit en sterkte. - Offensieve verdediging, niet alleen gericht op het voorkomen van doelpunten, maar ook op het zo snel mogelijk weer in balbezit komen. Handbal over het hele speelveld. - Het spelinzicht van de speelsters.

Ondersteuning van de vereniging wanneer speelsters uitgenodigd worden voor afdelingsselectie.

Optimale faciliteiten proberen te realiseren.

Waarom al beginnen met opleiden (C- en D-groep) op deze leeftijd? Het volgende gezegde heeft hiermee te maken: “wat Greetje niet heeft geleerd, zal Greet niet meer leren”. Met andere woorden: dit is de leeftijd waarop ze veel kunnen leren en op spelende wijze willen leren. Dingen die later veel moeilijker of zelfs nauwelijks meer aan te leren zijn. Denk b.v. aan een valschot. Er zijn natuurlijk een aantal specifieke onderdelen in de handbalsport waar extra aandacht aan moet worden geschonken. (valworp technieken, loopscholing enz). Het zou een goede zaak zijn als daar op uitnodiging van de vereniging Overwetering, gasttrainers/speelsters voor uitgenodigd zouden kunnen worden, die voor de trainers/speelsters van Overwetering maar ook eventueel van buurtverenigingen diverse mogelijkheden/oplossingen laten zien. Kinderen vinden het ook vaak leuk om allerlei dingen te leren. Speelsters die thuis in de huiskamer of voor de garagedeur dingen staan te oefenen, zijn geen uitzondering. Kortom leren vinden ze leuk en het gaat ze gemakkelijk af.

De overige teams van Overwetering Deze teams mogen natuurlijk niet het ondergeschoven kindje binnen de vereniging Overwetering worden. Ook zij moeten voldoende faciliteiten en aandacht krijgen. Groot voordeel voor deze teams is dat zij minder verplichtingen hebben dan andere teams. Voor deze teams geldt verder: • Goed kader en dat kader goed begeleiden • Trainen naar behoefte (1 á 2 uur), wie meer wil, kan meetrainen bij andere teams • Iedereen ongeveer evenveel speeltijd Maar: • Geen Opleidingsplan. • Per team een trainer.

4


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Waarom kiezen voor prestatie – sport bij Overwetering? • • • • • •

Proberen iets te bereiken in je sport. Dat kan veel voldoening geven. Presteren is leuk! Het werkt karaktervormend Je leert omgaan met tegenslag/teleurstellingen Je wordt weerbaarder. Je leert voor je zelf opkomen. Je wordt aangesproken op je doorzettingsvermogen, en je vechtlust. Je leert op den duur omgaan met de druk van het moeten presteren.

Allemaal zaken die in de maatschappij van pas kunnen komen. • •

Het is aantrekkelijk voor het publiek en dus voor sponsors. Goede sponsors zorgen ervoor dat het betaalbaar blijft. Aantrekkelijke sport heeft een wervende werking. Goede prestaties trekken leden aan. Is goed voor de sport en de vereniging Overwetering in het bijzonder.

Ouders Betrokkenheid ouders, en de consequenties voor de speelsters (ouders). In het jeugdplan staat dat ook de ouders bij dit plan moeten worden betrokken. Willen we binnen de vereniging verder en hogerop, dan zal er duidelijkheid moeten zijn of komen. Maar dit heeft ook consequenties. Allereerste: keuzes maken. Wij (trainers, begeleiders en jeugdcommissie) delen de teams in en daarbij vermelden wij de trainingstijden van de teams. • Voor C1 en C2 en bepaalde speelsters van de D-groep zijn dat 2 trainingen per week. D3 heeft eenmaal trainen per week. • Voor dames 1, A1, B1 en B2 zijn dat 2 trainingen per week en als de mogelijkheid zou kunnen ontstaan, ook 1x individueel. Eenmaal in de maand is er een communicatiesessie over het theoretische kader. • Voor de overige groepen is dit 1x training per week Mocht u of zou een speelster er niet voor voelen extra tijd in het handballen te steken, dan graag even een seintje richting de jeugdcommissie van Overwetering en/of de jeugdtrainer. Dan gaan wij kijken of uw kind in een ander team ingedeeld kan worden. Vanzelfsprekend kunt u ook van tevoren aangeven, dat u uw kind hiervoor (nog) niet in aanmerking wilt laten komen. U of uw kind moet dus een keuze maken voor wel of niet meer tijd voor handbal. Bij de keuze van minder handbal merkt uw kind er verder weinig van. Bij wel meer tijd voor handbal wordt voor elk kind een individueel opleidingsplan opgesteld, dit is belangrijk voor de trainster, speelster en ouder(s). Met het kind wordt zijn individueel opleidingsplan gecommuniceerd en de ontwikkeling meerdere malen in het jaar geëvalueerd. Vaak krijgen wij dan te horen: “Ja maar school dan, dat gaat toch zeker voor”. Natuurlijk school gaat voor alles, maar uit ervaring weten we dat de school meestal het probleem niet is. Er zijn meisjes en jongens (niet 1 of 2, maar vele) van 12 t/m 17 jaar die per week 6 tot 8 uur trainen en die zelfs voor een paar uurtjes per week een bijbaantje hebben, die

5


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 zaterdagavond uitgaan, ook nog een vriendje hebben en dat toch allemaal probleemloos voor elkaar krijgen. Problemen ontstaan meestal als de sporter geen keuze kan maken. Meerdere dingen wil blijven doen. Het allerbelangrijkste is wel een stukje discipline die de sporter moet hebben. Niet het huiswerk pas op het laatste moment gaan leren etc. Je moet leren te gaan plannen. Maar waar praten we eigenlijk over. In ons geval (Overwetering) wordt er helemaal niet gevraagd om 6 tot 8 uur (of meer) te gaan trainen. Hoewel de mogelijkheid voor diegenen die dat wel willen wel bestaat. Wij vragen slechts een paar uurtjes per week. Voor de jongste ongeveer 1 å anderhalf uur. Dat allemaal met de opzet om de tijd waarin de speelsters het meeste en het makkelijkste kunnen leren zo optimaal mogelijk te benutten. Om er zodoende goede handbalsters van te maken. We weten bijna zeker dat iemand die goed is in haar/zijn sport er ook veel meer plezier aan zal beleven.

6


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Technisch Jeugd – Opleiding – “plan” Overwetering Afdeling handbal, Verenigingslijn “rode draad” In het jeugdplan 2009-2014, staat omschreven hoe de jeugd op een hoger niveau gebracht kan worden, en vlekkeloos kan aansluiten bij de senioren. Het jeugdplan is ervoor om de jeugdtrainers binnen de vereniging Overwetering een houvast te geven. Een lijn (rode draad) die ze aan moeten houden gedurende het seizoen, of liever zelfs, een reeks van seizoenen. Deze lijn (rode draad) is niet alleen voor de trainers belangrijk, maar ook voor de speelsters. Ook zij moeten weten waar ze aan toe zijn. De trainingen en de speelwijze van de verschillende teams binnen de vereniging moeten op elkaar aansluiten. Als de speelsters een keer in moeten vallen in een ander team, mogen zijn niet voor verassingen komen te staan. Het moet vertrouwd zijn. Belangrijk voor een Jeugd – Opleiding – Plan is dat de jeugdtrainers zich achter het plan opstellen. Is dat het geval, dan heeft het plan de meeste kans van slagen. Het plan is vrij eenvoudig van opzet, waardoor elke trainer er op haar of zijn eigen manier mee kan werken. Zij kunnen dus zelf de vorm en de inhoud van de training bepalen. De oefenstof voor vooral de D-groep en C-groep zal op elkaar afgestemd moeten worden, de oefenstof is beschikbaar via Handballaction op Internet. Overwetering is hierop geabonneerd. Zoals omschreven in het jeugdplan kan het plan tussentijds aangepast worden. Het plan is niet een vaststaand gegeven. Evaluatie is voortdurend nodig. Hierbij is de inbreng van de trainers van groot belang. Het jeugdplan bestaat grotendeels uit een technisch/tactisch gedeelte. Conditie en mentale training komen nog weinig aan bod. Dat wil niet zeggen dat deze zaken niet belangrijk zijn. Integendeel zelfs, maar deze zaken komen later aan de orde. Het plan is ingedeeld in leeftijdscategorieën zoals die door het N.H.V. worden gehanteerd. Dat houdt in dat we per categorie 2 jaar de tijd hebben om de doelen te realiseren. Heb niet de illusie dat iedereen alles zal kunnen leren. Dat is niet eens de bedoeling. Hooguit enkelen zullen (bijna) alles in redelijke mate leren beheersen. Houdt bij het werken met het plan altijd voor ogen dat techniek – training voor de jeugd het belangrijkste is. Geen enkele trainer zal vergeten de wat mindere speelsters extra aandacht te geven. Wat echter ook niet vergeten mag worden, is om de beste speelsters extra aandacht te geven. Zij hebben steeds nieuwe uitdagingen nodig en zij mogen niet opgehouden worden door anderen. Dat is voor iedereen slecht. Ga met die speelsters alvast een stapje (of een stap) verder als anderen daar nog niet aan toe zijn. Laat de betere speelsters desnoods één keer per week met een hoger team meetrainen.

Werking Jeugd – Opleiding – Plan Overwetering Voor elk jeugdteam wordt er een map samengesteld. De inhoud van deze map bestaat o.a. uit de volgende onderdelen. • • •

Een omschrijving van de speelwijze van Overwetering. Omschrijving van de verantwoordelijkheden van trainers, begeleiders en speelsters. Een aantal doelstellingen voor dat seizoen. 7


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 • • •

Omschrijving van de vaardigheden welke de speelsters moeten beheersen. Tips voor training. Oefenstof voorbeelden.

Daarnaast kunnen de jeugdtrainers een beroep doen op gediplomeerde jeugdtrainers en de trainer van de damesselectie, wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding of suggesties. Ook zullen per seizoen 3 (of meer) informatie – bijeenkomsten worden georganiseerd waar een aantal onderwerpen met betrekking tot (jeugd) training zullen worden behandeld. Ook zal er per seizoen 2x een gesprek plaats vinden met de jeugdtrainers en teambegeleiders om de voortgang in de training en de competitie te bespreken. Deze gesprekken zullen per team worden besproken.

De speelwijze Vrijwel elke vereniging heeft een speelwijze die bij de betreffende verenging past. Deze speelwijze is herkenbaar bij alle teams van die vereniging. Elke vereniging zou een dergelijke speelwijze moeten hebben. Het mag niet zo zijn dat elke nieuwe (hoofd) trainer zijn eigen speelwijze meebrengt of dat verschillende trainers binnen een vereniging er verschillende spelopvattingen op na houden. Een speelwijze wordt natuurlijk niet tot op punten en komma’s nauwkeurig vastgelegd. In eerste instantie volstaat een eenvoudige omschrijving van de manier van spelen. Daarna worden een aantal afspraken vastgelegd die voor alle teams dezelfde moeten zijn. Vervolgens worden een aantal combinaties tussen speelsters en een aantal spelpatronen vastgelegd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een eigen inbreng van de individuele trainer. Het is van groot belang dat tactische middelen door de hele vereniging op elkaar afgestemd zijn.

Speelwijze van Overwetering te beginnen bij de D-groep en C-groep De speelwijze kan, in het kort, als volgt omschreven worden: Vanuit een offensieve verdedigingvorm, gericht op het zo snel mogelijk weer in balbezig komen en zo snel mogelijk een doelpunt maken. Is een voorbereiding op de break out. Wanneer dit niet lukt, wordt overgeschakeld op de opbouwfase, waarna door middel van eenvoudige 1 tegen 1 en 2 tegen 2 situaties wordt geprobeerd een doelkans te scheppen. De begrippen “initiatief – nemen” en het “antwoord – daarop” dienen in dit verband algemeen bekend te zijn en toegepast te worden. Later kunnen ook meer complexe patronen/concepten gehanteerd worden. Indien een doelpoging mislukt of op een andere manier balverlies wordt geleden, is de eerste opdracht: zo snel mogelijk terug om de offensieve verdediging te organiseren. Hierbij mag het principe om zo snel mogelijk weer in balbezit te komen niet uit het oog worden verloren. De balbezitter moet worden aangevallen. De verdediging moet vanuit het midden worden georganiseerd, maar de balbezitter gaat altijd voor. Bij offensieve verdediging is het noodzakelijk dat speelsters elkaar ondersteunen en helpen bij het verdedigen. Alleen de eigen tegenstander verdedigen is niet voldoende. Om deze speelwijze te kunnen spelen, is het een vereiste dat onze jeugdspeelsters van Overwetering een zeer veelzijdige technische scholing krijgen. Dit geldt zowel voor de aanval als de verdediging. De tactische scholing van de jeugd moet vooral bestaan uit het leren toepassen van de geleerde technieken en het aanleren van de basisprincipes. Verder moeten, naast sprong- en werpkracht, vooral beweeglijkheid, behendigheid en snelheid een belangrijke plaats in de training innemen.

8


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Speelwijze Overwetering vertaald naar de praktijk van de wedstrijd Verdedigingsvariaties: • 4-2 of 3-3 verdediging in meerdere variaties (o.a. press – verdediging) • 2-4 verdediging in meerdere variaties (voor meer ervaren teams, met nog meer press) • De alle jongste jeugd (E en D) zullen over het gehele veld trachten de bal te veroveren. Snelle tegen aanval (S.T.A. 1 of 1e fase) proberen zonder stuit of tippen • Keepster is de eerste aanvalster, 1e, 2e of 3e golf Snelle tegen aanval (S.T.A. 2 of 2e fase) • Zolang mogelijk spelen (zonder stuit of tippen) tot de verdediging zich heeft georganiseerd. Opbouwfase (3e fase) • Baltempo, spelen in de voorwaartse beweging, passvariatie. • Tegenstander onder druk zetten en neem de tijd, totdat een echte mogelijkheid tot scoren ontstaat. • Individueel moet uit deze fase gescoord kunnen worden. Afsluitende fase (4e fase) • In 1 tegen 1 situatie sterke speelsters. • Initiatiefnemer en het antwoord daarop (+ voorbereiding). • 2 tegen 2 en 3 tegen 3 situaties. • Overgangen vanaf alle posities van 3-3 en 2-4. • Overtal situaties en ondertal situaties. • Vrije worpen. • Concepten/patronen (voor meer ervaren teams). • Verdediger binden en daarna, bal afspelen op inlopende speelsters. Terug verdedigen (1e en 2e fase) • Zo snel mogelijk terug. • Midden achter positie snel invullen als verdediging voor sturen van de verdediging. • Balbezitter aanvallen en ondersteuning. • Kijken waar de aanvallers zijn en deze afdekken met open ballijn waarbij de aanvaller met bal denkt de bal te kunnen aanspelen en dan onderscheppen. Organisatie (3e fase) • Verdedigen aan balzijde eerst, vanuit het midden (midden achter, eerst bezetten) Dit is (wordt) de speelwijze van Overwetering. Met deze speelwijze als uitgangspunt moet de jeugd getraind worden. Het is vanzelfsprekend niet mogelijk jeugdteams al helemaal volgens deze speelwijze te laten spelen. Ieder team moet een bij hun leeftijd ontwikkeling passend gedeelte, goed beheersen. Damen senioren 1 en 2 van Overwetering, moet geheel volgens deze speelwijze kunnen spelen. Voor de overige teams geldt, dat hun speelwijze een afgeleide zal zijn.

9


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Speelwijze D-teams Overwetering De D-teams van Overwetering spelen mandekking over het gehele speelveld of, als een tussenoplossing, op eigen speelveld, dus vanaf de middenlijn. Belangrijk is het dat van jongs af aan een aantal basisprincipes in acht genomen worden: • Tussen tegenstander en eigen doel blijven • Tussen bal en eigen doel blijven Het komt er op neer, dat speelsters niet achter de tegenspeelsters aanlopen, maar telkens positie kiezen tussen tegenstander en het eigen doel. Opdrachten aan de speelster moeten luiden: • De balbezitter aan te vallen en dit doen zonder het maken van overtredingen • Wanneer één van onze speelsters gepasseerd wordt, moet deze onmiddellijk proberen weer voor de tegenstander te komen. • Balbezitter gaat altijd voor. Wanneer de balbezitter op het doel afgaat en daarbij niet verdedigd wordt door een medespeler, moet jij je eigen speelster laten gaan en de balbezitter gaan verdedigen. Helpen en ondersteunen van de mede speelsters. Als coach heb je verder de taak om: • Aanwijzingen te geven die het onderscheppen van de bal en het spelinzicht bevorderen. • Om koppeltjes te maken (formeren) op sterkte, zodat de zwakkere speelsters van de tegenpartij niet door de sterkere van ons eigen team worden verdedigd of andersom. Veel op snelheid spelen, altijd op de break-out lopen. Ook daar kun je afspraken over maken, wie er wel en wie er niet als eersten weg starten. Laat dit niet altijd door dezelfde speelsters doen, maar wissel dit af. Ten slotte proberen we de speelsters van Overwetering zo veelzijdig mogelijk op te leiden. Aanwijzingen die je als coach moet geven: • Vrijlopen, aanbieden, naar de bal toekomen. • Posities leren bezetten, dus ook de hoeken gebruiken. Laat alle speelsters op alle posities spelen. Werk niet met een vaste keepster, wissel dit af. Op jonge leeftijd moet een speelster ook een kans krijgen zich hierin te ontwikkelen. Speelsters die daar niets voor voelen of die zelfs angstig zijn, moet je (eventueel) niet als keepster inzetten. Het moet geen straf zijn om te keepen. Wisselen doe je in de verdediging of een ander geschikt moment, bijvoorbeeld na een doelpunt.

Speelwijze C-teams Overwetering Het is de bedoeling dat C-teams van Overwetering een 3-3 verdediging spelen. Ook een 2-4 verdediging kan worden gespeeld. Welk systeem ook gekozen wordt, altijd moeten de speelsters de opdracht krijgen de bal te veroveren. Dat houdt in dat de balbezitter aangevallen wordt, ofwel offensief verdedigd wordt. Dat neemt niet weg dat er ook rugdekking moet worden gegeven door mede speelsters te ondersteuning. Daarvoor kunnen de volgende basisprincipes gebruikt worden: • Tussen tegenstander en eigen doel blijven. • Tussen bal en eigen doel blijven. Wanneer er balverlies is bij de tegenstander (een schot op doel is ook balverlies) onmiddellijk weg starten voor de break out. Hiervoor zijn vaste afspraken gemaakt. Bij een 3-3 en 2-4 10


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 verdediging zijn dat de voorste verdedigers die als eerste weg starten. Dit moet op volle snelheid gebeuren, de eerste meters zijn meestal beslissend voor een succesvolle break out. De middenachter bij 3-3 is altijd diegene die op de bal van de keepster wacht. Niet te snel roepen “rust”, laat de speelsters naar de mogelijkheden zoeken om tot een snel doelschot te komen. Bij 2-4 kunnen beide achterste speelsters worden aangespeeld. Deze verdedigers moeten de bal gaan op eisen. Vertel de speelsters, dat ze vrij moeten lopen, zich aan moeten bieden en dat ook de hoeken gebruikt moeten worden. Na deze snelle aanvalsfase schakelen we over naar de opbouwfase. Deze bestaat vooral uit individuele acties, die beantwoord moeten worden door de medespeelsters. Ook kan er volgens afspraken gespeeld worden. Bij de C-jeugd blijft dit beperkt tot afspraken tussen 2 (misschien 3) speelsters. Voorbeelden hiervan zijn een 1-2 tje (“give and go”) en een in startende hoekspeelster tussen de 1e en 2e verdediger met aanspelen door de opbouwer. Wanneer we zelf balverlies lijden, moet NIET de eerste opdracht zijn om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar het eigen doelgebied. Diegene die het dichts bij de bal is, heeft altijd de opdracht om de balbezitter van de tegenstander te storen. Dat houdt in dat, wanneer er nog mogelijkheden zijn voor een break-out voor de tegenstander, ook eventueel de keepster van de tegenstander wordt gehinderd bij het weer in het spel brengen van de bal. De overige speelsters zorgen ervoor in ieder geval voor de tegenstander uit te lopen, maar zodra een tegenstander de bal krijgt aangespeeld, wordt er ook deze weer aangevallen. Op deze manier wordt dus over het hele speelveld verdedigd. Vertel de speelster wel, dat dit moet gebeuren zonder het maken van overtredingen. Niet bij de balbezitter weglopen, zolang de tegenstander de bal in haar bezit heeft, blijven aanvallen/storen. Het is pas helemaal perfect als speelsters zodanig positie kiezen dat de tegenstander denkt een vrije tegenstander aan te kunnen spelen, waarna de door onze speelsters voorspelde pass wordt afgevangen. Belangrijk is het dan ook dat de speelsters altijd kijken wat er gebeurt, zodat ze die taken uit kunnen voeren die van hen worden verwacht. Hiervoor is het niet beslist noodzakelijk dat ze zich, al dan niet te hoogte van de middenlijn omkeren. Het is de bedoeling om met zo min mogelijk overtredingen te spelen. Niet alleen vanuit sportief oogpunt, maar ook vanuit een tactisch oogpunt. Onnodige overtredingen leveren alleen maar vrije worpen op voor de tegenstander en resulteren niet in balbezit voor onszelf. Probeer speelsters, altijd aanwijzingen te geven, hoe het ook zonder overtreding kan.

Specialisatie Bij de (jongste) jeugd, beslist niet gaan specialiseren. Laat de mini’s (E-jeugd) helemaal vrij. Laat de D-jeugd op alle posities spelen, dus ook in het doel. Om bij de D-jeugd al met een vaste keepster te gaan spelen is misschien wat overdreven, maar sommige kinderen willen dit graag. Laat ook andere spelers in het doel staan. De C-jeugd ook nog altijd op zoveel mogelijk verschillende posities laten spelen en zeker op alle posities laten trainen. Zet niet de zwakste speelster op de hoekpositie (“voor straf de hoek in”). Hiermee dupeer je niet alleen de betreffende speelster op de dat moment, maar het hele team en zelfs de vereniging op de langere termijn. De B-jeugd op minstens 2 posities laten spelen en nog altijd veelzijdig blijven trainen. De A-jeugd moet in ieder geval op 2 posities kunnen spelen (eenzijdigheid moet voorkomen worden) en op de training kunnen de speelsters zich zo langzamerhand gaan specialiseren. Toch iedereen op alle posities blijven trainen. Een opbouwer komt ook wel eens aan het doelgebied te staan en dan moet zij ook weten en kunnen wat daar verlangd wordt.

11


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Verantwoordelijkheden trainer Damesselectie Overwetering Sommige verenigingen kennen geen hoofdtrainer meer, maar een trainer die verantwoordelijk is voor dames 1 en 2. Daar zijn de gezamenlijk begeleiders en trainers, met eindverantwoordelijkheid van de handbalcommissie, verantwoordelijk voor het beleid van de gehele vereniging. Dit is voor Overwetering ook sinds het eind van het seizoen 2008-2009 het geval. Als Overwetering hiervoor kiest dan zal een trainer die is/wordt aangesteld voor de selectie, zich moeten kunnen vinden in de verenigingslijn en de speelwijze die voor Overwetering zijn vastgesteld. • • • • • • • •

• • • • • •

Hij/zij dient de verenigingslijn verder uit te bouwen (in samenwerking met de begeleiders, andere trainers en handbalcommissie). Om dit mogelijk te maken dient de trainer van de damesselectie op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op handbalgebied. Daartoe dienen nascholingen te worden bezocht. Zeker de nascholingen die binnen de afdeling “Oost” worden georganiseerd, dienen in principe zonder uitzondering bezocht te worden. Verder onderhoudt de trainer goede contacten met collega trainers. Ondersteuning van de coach van de 1e en 2e team, welke tevens de assistent trainers van de selectie zijn. Belangstelling tonen voor andere teams binnen de vereniging, blijf op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. Samenstellen dames senioren teams van Overwetering: o Indien voor deze teams speelsters in aanmerking komen uit een jongere leeftijdscategorie, dient hierover vooraf overlegt te worden met de begeleiders en trainers van deze teams die bepalen in welke teams de jeugdspeelsters spelen. o In geen geval mag enige speelster benaderd worden, voordat dit overleg heeft plaatsgevonden. Opstelling seizoensplanning en trainingsplan voor de damesselectie. Opstellen persoonlijk ontwikkelplan per speelster in samenspraak met de speelster. Het voorbereidingsprogramma dient aan de handbalcommissie te worden voorgelegd. Dit in verband met de financiële consequenties van dit programma. Het programma van de selectie teams worden naast elkaar gelegd, zodat ieder team aan zijn trekken komt. Voorbereiding en verzorging van de training van de damesselectie. De trainingen dienen schriftelijk te worden voorbereid en in de seizoensmap te worden bewaard. Technisch communicatie en overleg met de dames 1 en 2 teams met een frequentie van minimaal 1 in de 6 tot 8 weken. Het bijhouden van een seizoensmap met als inhoud, o.a.: o De seizoensplanning o De trainingen o Persoonlijke gegevens van de speelsters o De testresultaten o Aanwezigheid overzicht o Wedstrijdprogramma

12


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Jeugdtrainers Overwetering

• • •

• • • • •

Training geven die aansluiten bij: het niveau, de interesse, en de leeftijd van de speelsters. Per speelster een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Elke training voorbereiden (op papier): o Eventueel de trainer van dames 1 en 2 of hoofd jeugd trainer inschakelen wanneer je er niet uitkomt. o Maak gebruik van Handballaction om je training samen te stellen. o Trainingen dienen vooral gericht te zijn op de technische ontwikkeling van de speelsters. o Trainen volgens de “Overwetering” verenigingslijn o De uitgewerkte trainingen dienen te worden bewaard in de seizoensmap. Trainingsbezoek bij houden (presentielijst) en trainingsbezoek stimuleren. Goed omgaan met het materiaal van de vereniging. Ballen voor en na de training tellen. Speelsters laten helpen bij het opstellen en opruimen. Regelmatig contact houden met de coach van het betreffende team.

Voor het begin van een seizoen zal je mening gevraagd moeten worden over de samenstelling van de teams. Jouw mening zal moeten worden meegewogen, maar is niet doorslaggevend. • • • • • •

Bezoeken van nascholingen en informatie bijeenkomsten voor jeugdkader. Zeker de nascholingen die in de afdeling “Oost” worden georganiseerd dienen zoveel mogelijk bezocht te worden. Regelmatige bezoeken van de wedstrijden. Over het lenen van speelsters van andere teams dient vooraf overleg gepleegd te worden met de trainer/coach van dat team. Uitnodigingen voor oefenwedstrijden en/of toernooien dienen gemeld te worden aan de handbalcommissie. In de trainingen dient altijd tijd vrijgemaakt te worden voor een test programma van Overwetering. De resultaten worden opgenomen in de seizoensmap en daarnaast regelmatig doorgegeven aan de handbalcommissie, trainer dames 1 en 2 en/of hoofd jeugdtrainer.

Verantwoordelijkheden speelsters Overwetering Onderstaande, zijn basis afspraken. Voor prestatie gerichte teams kunnen verdergaande afspraken zijn (of worden) vastgelegd. • • • • • • • • •

Optimaal trainingsbezoek, en indien nodig, tijdig afmelden. Niet of althans zo min mogelijk afzeggen voor wedstrijden. Zeker voor competitie wedstrijden. Optimale inzet op trainingen en in wedstrijden Zich verplicht voelen een bijdrage te leveren aan de verenigingsactiviteiten. Na elke training helpen opruimen van de gebruikte materialen. Correct gedrag t.o.v. tegenstander en scheidsrechter Bereid zijn in andere teams in te vallen, wanneer deze verlegen zitten om speelsters. Met je trainer komen tot een persoonlijk ontwikkelplan en daar invulling aan geven. Geen negatieve uitingen naar mede speelsters, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

13


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Verantwoordelijkheden aanvoerder team van Overwetering Elke team, vanaf de B-jeugd, zal worden vertegenwoordigd door 2 speelsters. Een van beiden vertegenwoordigd het team, de ander vervangt haar bij afwezigheid en/of blessures. De aanvoerder kan gekozen worden uit een aantal speelster, die door de teamvertegenwoordiger van het team vooraf worden voorgesteld. Niet elke speelster komt in aanmerking om de taak van aanvoerder op zich te nemen. De teamvertegenwoordiger van het team probeert te beoordelen wie hiervoor geschikt zijn, waarna het team een keuze kan maken uit een van de kandidaten. De taken van de aanvoerder van het team: • Het controleren van het wedstrijdformulier op volledigheid voor de wedstrijd. • Tijdens de wedstrijd aanwijzingen geven aan, stimuleren en motiveren van haar medespeelsters. In de wedstrijd is zij het verlengstuk van de teamvertegenwoordiger. • Zij moet als eerste een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en discipline t.a.v. gemaakte afspraken. • Zij vormt samen met de teamvertegenwoordiger het aanspreekpunt voor de handbalcommissie, trainer dames 1 en 2 of hoofd jeugdtrainer en vertegenwoordigen samen het team in de gesprekken die daar eventueel uit voortvloeien.

Verantwoordelijkheden teamvertegenwoordiger team Overwetering De taken van de teamvertegenwoordigster: • Het controleren en het ondertekenen van het wedstrijdformulier na de wedstrijd. • Er voor zorgdragen dat de registratiekaarten van alle speelster aanwezig zijn. • Het begroeten van de scheidsrechter(s) door middel van een hand geven. Bij thuis wedstrijden de scheidsrechter(s) een consumptie bon/munt overhandigen. • Tijdens de wedstrijd aanwijzingen geven aan, stimuleren en motiveren van de speelsters van het team. Tijdens de wedstrijd is de teamvertegenwoordiger de enige persoon die contact mag hebben met de scheidsrechters en/of wedstrijdtafel. • Zij vormt samen met de aanvoerder het aanspreekpunt voor de handbalcommissie, trainer dames 1 en 2 of hoofd jeugdtrainer en vertegenwoordigen samen het team in de gesprekken die daar eventueel uit voortvloeien. • (eventueel) Aanspreekpunt als zaaldienst tijdens de thuis wedstrijden Belangrijk is dat de teamvertegenwoordiging zowel het vertrouwen van de trainer als de speelsters geniet.

14


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Aandachtspunten voor de teamvertegenwoordiger team Overwetering •

Spelen volgens de speelwijze die we voor alle teams hebben vastgelegd. o Altijd spelen met offensieve verdediging, nadruk op een 3-3 verdediging, als een voorbereiding voor een pressie verdediging van 2-4. Voor coaches die dit aandurven is ook een 1-5 verdediging mogelijk. Dit kan zeker bij onze jongste jeugd (b.v. C1) Niet in de eerste plaats verdedigen ter voorkoming van doelpunten, maar om de bal terug te veroveren. o In de 1e fase van de verdediging, dat is nadat wij de bal hebben verloren, altijd meteen weer gaan storen met, in ieder geval, 2 speelsters en eventueel nog een derde speelster. Hoe lager het niveau, hoe makkelijker dit is. Niet zeggen, dat kunnen mijn speelsters niet. Ook niet, daar zijn ze niet goed genoeg voor. o Met zeer veel overtuiging op de break-out spelen. Altijd! Ook bij een kleine voorsprong altijd de druk van een break-out erop houden. Dit is ook de belangrijkste reden om NIET in de aanval, maar in de verdediging te wisselen. Speelsters die van plan zijn om te gaan wisselen, lopen niet in de break-out.

Probeer als coach de speelsters zoveel mogelijk te stimuleren, b.v.: o In het 1 tegen 1 gevecht, zowel in aanval als verdediging. Aansporen om door te gaan bij een poging de verdediger te passeren. o Het spelen van de break-out. Keepster, ook stimuleren, om de break-out aan te gooien, of in ieder geval zo snel mogelijk een medespeelster aan te spelen. Kort aanspelen gaat voor op de lange bal. Kans op bal verlies wordt hierdoor minder. o Bij het storen. o Bij het uitkomen in de verdediging. o Bij de afronding op doel.

Probeer als coach verstandig te wisselen. Iedereen moet zoveel mogelijk spelen, zeker in de lagere teams en al helemaal bij de allerjongste jeugd. Toch is het niet onverantwoord om b.v. in de slotfase van een spannende wedstrijd, je sterkste speelsters wat langer te laten spelen. Zet in de beginopstelling ook niet al je sterke speelsters meteen in het veld. Wanneer je gaat wisselen verzwak je het team teveel.

Vraag (verlang) zeker van de opleidingsteams dat ze een bepaalde speldiscipline er op na houden. Speelsters dienen in staat te zijn om opdrachten in het veld uit te voeren.

Bij de voorbereiding op een wedstrijd de nodige discipline in acht nemen: o Zo min mogelijk afzeggen voor een wedstrijd. Voor de prestatie- en opleidingsteams geldt dat ze eigenlijk voor de zaalcompetitiewedstrijden helemaal niet zouden moeten afzeggen. o Altijd op tijd aanwezig voor een wedstrijd. Voor de prestatie- en opleidingsteams in ieder geval 45 minuten (of meer) voor aanvang, en voor de overige teams in ieder geval 30 minuten. o Bij alle teams een (korte) wedstrijdbespreking houden. Wanneer de coach de kleedkamer binnenkomt voor deze bespreking zijn alle speelsters klaar met hun voorbereiding. Dus sieraden af, kleding in orde, haar in orde en indien nodig getaped. Controleer of alle sieraden zijn afgedaan of zijn afgeschermd.

15


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

o De coach ziet toe op een goede warming-up. Een goede warming-up duurt veel meer dan 10 minuten. o Er op toezien dat de tenues correct zijn (ook tijdens de wedstrijd) Tijdens de wedstrijd correct gedrag t.o.v. tegenstanders, scheidsrechters, publiek en medespeelsters van zowel speelsters al coaches.

Vaardigheden/trainings onderwerpen D-jeugd Aanvalsvaardigheden Individueel Vangen en werpen (strekworp) • • • •

Vangen Stilstaand In beweging Stilstaan In beweging

-

Werpen stilstaand stilstaand in beweging in beweging

Omstandigheden verder verzwaren door afstand te vergroten. Invoeren 3-pas-ritme Strekschot: A) vanuit stand • in beweging (1-2-3-pas) • richting: diagonaal rechtuit B) 6-9 meter • LH / RH • CL / CR • LO / MO / RO C) Hoog/ half hoog/ laag • Links / rechts • Met stuit Tippen: A) zonder verdedigers • variëren in: tempo, afstand, richting, tiphoogte, links en rechts B) met verdedigers • met: richtingsveranderingen, tempowisselingen, links en rechts wisselen. Sprongschot (naar werparm zijde) A) met 1-2-3-pas • in beweging B) LH / RH • CL / CR • LO / MO / RO C) schothoek variëren (zie strekschot)

16


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 D) Hoog • Ver Valschot (frontaal) • Bij oudste welpen een begin mee maken. Schijnschot (dreiging)

Samenspel Doelschot (strekschot) met aanspelen. A) aanspelen aan werparm zijde • Aanspelen aan niet – werparm zijde B) afstand vergroten van 2 naar 6 meter C) aanspelen: vanuit stand in beweging D) met stuit aanspelen Doelschot voorafgegaan door samenspel. Ook in combinatie met tippen. 2 tegen 1 situatie: • afspelen naar vrijlopende medespeler • zelf doorgaan als medespeler wordt verdedigd • voor afgaande mogelijkheden afwisselen (situatief handelen) • dubbelpass (of 1-2 tje) 2 tegen 2 situatie: • individueel: o doelschot tegen defensieve verdedigster o vrij tippen tegen offensieve verdedigster • Samenspel: o Vrijlopen zonder bal o Binden van een 2e verdedigster 3 tegen 3 situatie (wedstrijdvorm) 4 tegen 4 situatie (wedstrijdvorm) Alle speelsters van positie laten wisselen. Ook de doelverdedigster. Aanleren basisprincipes: • Vrijlopen • Aanbieden • Het gehele speelveld gebruiken • Schuiven • Uitstappen • Invoegen

17


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Verdedigingsvaardigheden Individueel Blokken Bal van de hand/ uit de hand spelen Bij manverdediging: leren afstand houden t.o.v. de tegenstander Afvangen van passes Basisprincipes: • Tussen tegenstander en bal blijven • Tussen tegenstander en doel blijven

Samenspel Mandekking: • Over het hele veld • Vanaf de middenlijn Gecombineerde dekkingsvormen • 3-3 • 2-4 • 1-5 • man/man verdediging Geen strikt defensieve verdedigingsvormen laten spelen (6-0)

Vaardigheden/trainings onderwerpen C-jeugd Aanvalsvaardigheden Individueel Vangen en werpen: • bal aanname in voorwaartse beweging • afspelen in voorwaartse beweging • lange pass (voor break-out) • werpen met links (voor rechts handige spelers) • werpen met rechts (voor links handige spelers) Sprongschot: • uit de loop (na aanspelen) • na tippen • tegen werparm zijde • vanaf de cirkel:

aan een tegen werparm zijde uit stand en uit beweging

18


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 Valschot: • Frontaal met aanspelen: • • •

van voren Aan werparm zijde Tegen werparm zijde Uit draai naar werparm zijde: met aanspelen Uit draai tegen werparm zijde: met aanspelen Vanuit de beweging: met aanspelen Aan werparm zijde Tegen werparm zijde

Passeren na schijnschot/schijnpass • Aan werparm zijde • Tegen werparm zijde Passeren na landing in parallelstand: • Aan werparm zijde (met 2-pas) • Tegen werparm zijde (met 2 of 3 pas) Onderhands schot (waar mogelijk ook uit loop) • LO / MO/ RO • LH (voor rechts handige speelsters) • RH (voor links handige speelsters) • CS (uit stand) Looprichting veranderingen (schijn looprichting verandering) Directe doorbraak

Daarnaast moeten alle vaardigheden uit vorige jaren bijgehouden en verbeterd worden en toegepast worden onder zwaardere omstandigheden. Samenspel Ordening. De aanval posities bezet leren houden; • 3-3 • 2-4 / 4-2 Balvoering: • aanpelen CS door: o LH / RH en LO / MO / RO • Contra pass na schijnpass: o LO / LH en RO / RH o LO / RO en RO / LO o MO / LO en MO / RO • Pass na passeerbeweging • Stuitpass Wissels (positie wissels) • MO met LO, MO met RO 19


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 • •

LO met MO, RO met MO LO met LH, RO met RH

Snelle tegen aanval (of break-out) • 1-0 (tip break-out) /2-0 / 2-1 / 3-1 / 3-2

Interactie tussen 2 speelsters (situatief handelen)

Plaatje Initiatief ligt bij de hoekspeelsters (LH of RH) Initiatief: hoekspeler start in zonder bal Ondersteunende actie LO / RO: dreiging (met bal) op 2e verdediger

Initiatief ligt bij de opbouwer ( LO of RO) Initiatief: hoekspeler bij passeer beweging Tussen 1 en 2 of hoekspeler bij passeerbeweging tussen 2 en 3.

20


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Verdedigingsvaardigheden Individueel •

Opdringen loopweg

Bal afnemen bij tippen

Balbezitter aanvallen (offensief verdedigen)

Het verdedigen van schijnbewegingen

Begeleiden van in startende speelster

Richtingsveranderingen (beweeglijkheid)

Dubbelblok

Verdedigingshouding

Cirkelspeelster afschermen (3e hand verdedigen)

Mandekking met loopweg blokkeren

Samenspel •

Rugdekking geven (helpen)

Overgeven / overnemen

Variatie in de mandekking

Ruimtedekking

3-3 verdediging

2-4 verdediging o Uitstapper links en rechts als stoorspeelster o Hoekspeelsters offensief o Beide MV als ruimtedekker

Taken van MV en hoekspeelsters kunnen al dan niet gecombineerd worden

1-5 in deze leeftijdsgroep minder gaan gebruiken. Je kunt gaan toeleggen op variaties binnen de 1-5 verdediging, mede als voorbereiding op de 1-2-3.

21


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Vaardigheden / trainings onderwerpen B-jeugd Aanvalsvaardigheden Individueel •

Eerder aangeleerde technieken onder (soms sterk) verzwaarde omstandigheden (1 tegen 1). Doorzetten/doorgaan en versnellen/vertragen.

Vangen en werpen o Sprongpass (o.a. aanspelen CS) o Vangen in sprong

Sprongschot o Dubbel sprongschot o Sprongschot met de balaanname o Sprongschot met afzet aan werparm zijde (vooral belangrijk voor LH en RH, zowel buitenom als tussen 1 en 2)

Valschot: o Vanaf beide hoeken o Buitenom / binnendoor

Lob (strafworp of break-out)

Passeren (voor opbouwposities) o Na landing in parallelstand o Met draai tegen werparm zijde o Met schijn afdraai o met overhaal beweging

Passeren (voor cirkelspeelsters) o Schijnbeweging naar werparm, schot tegen werparm zijde o Schijnbeweging tegen werparm, schot aan werparm zijde

Passeren (voor hoekspeelsters) o Balaanname naar buiten, passeren tussen 1 en 2 o Balaanname naar binnen, passeren buitenom o Met draai aan en tegen werparm zijde o Met schijn afdraai

Loopschot: voor opbouwposities

Sperren: o Frontaal o Ruggelings o Eventueel zijdelings

Daarnaast moeten alle vaardigheden uit vorige jaren bijgehouden en verbeterd worden en toegepast worden onder zwaardere omstandigheden.

22


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Samenspel •

Vanaf deze leeftijdscategorie met het begrip aanvals- en verdedigingsfase gaan werken.

1e fase (snelle tegen aanval) o S.T.A. volgens afspraak, wie starten als eersten (1e golf) o Wie de 2e en eventueel 3e golf, spelen met extra aanspeelpunt.

2e fase (snel tot een doelpunt komen als verdediging nog niet is georganiseerd) o snel tippend de bal opbrengen, o korte en snelle passing, o vrij lopen, aanbieden

3e fase (opbouwfase, organisatie, voorbereiding) o balvoering in de 3e fase, variatie in de balwegen (contra) o gebruiken van de CS, balsnelheid o dreiging, accenten leggen, druk opbouwen, posities overslaan o snelle spelverplaatsing, overgang spelen van een 3-3 naar een 4-2 aanval o door in startende hoekspeler in de balrichting o LO (c.q. RO) naar CR (c.q. CL) tegen de balrichting

4e fase (creëren van een vrije kans of een doelschot) o situatief handelen na een individuele actie o voorbeelden:

Plaatje Individuele actie van MO (of LO/RO) Medespeelsters reageren afhankelijk van de reactie van de verdedigers

Soortgelijke situatie aan de buitenkant

23


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Vervolg op actie aspiranten B samenwerking LO / LH / CS of RO / RH / CS 1-2 combinatie vanaf LO / RO

Gebruik maken van de CS om 2 verdedigers te binden

Vrije worpen (aansluitend op die bij C)

24


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Verdedigingsvaardigheden Individueel •

Armbewegingen (optisch scherm)

Offensief blok tegen sprongschot

Het verdedigen van een sper

Verdedigingsopstelling o Frontaal o Schuin (zijdelings) o Op aanwijzing, sturend

Verbetering techniek manverdediging

In combinatie met de aanvalstraining, sterker worden in de 1-1 situatie.

Samenspel •

De 3-3 verdediging als basissysteem nemen

De 2-4 spelen met een press verdediging o Press met de hoeken o Press met de LV / RV

De 1-2-3 verdediging o Balgericht

Veel aandacht schenken aan: o De samenwerking binnen het systeem o Taakgericht bezig zijn o Hoofdtaak o Ondersteunende taken

Individueel sterkere speelsters proberen te krijgen om zodoende de taken binnen het systeem beter uit te kunnen voeren.

25


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Vaardigheden/trainings onderwerpen A-jeugd Aanvalsvaardigheden Individueel •

Vervolmaken eerder aangeleerde technieken en toepassen onder verzwarende omstandigheden (druk van tegenstander, tijdsdruk)

Vangen en werpen; o Pronatie – pass (pols-pass) zowel links als rechts o Stootpass (bovenhands) zowel links als rechts o Stuitpass achter de rug langs o Pass achter de rug langs o Pass om het middel van de tegenstander (b.v. bij aanspelen van de CS)

Sprongschot: o Sprongschot vanuit parallelstand (2-benige afzet) o Sprongschot met afzet aan werparm zijde met overname van de bal van niet werparm naar werparm o Sprong valschot o Sprongschot vanaf linker- en rechterhoek met hoekvergroting (knik)

Valschot: valschot met lob

Onderhands schot: na bovenhandse dreiging (en andersom)

Achterwaarts schot

Looprichting veranderingen: o Met balaanname in de balrichting o Met balaanname tegen de balrichting o Zonder bal gevolgd door een balaanname

Sperren: afdraaien van een sper

Samenspel •

Binden van verdedigers

Versnellen/ vertragen

Verdere samenwerking tussen 2 en 3 speelsters. Voorbeelden: o Acties tussen LO / LH en CS o Acties tussen RO / RH en CS o Acties tussen de 3 opbouwers o Acties tussen 2 opbouwerspeelsters en de CS o Dit alles als vervolg op het geleerde in de B-jeugd. Uitwerking van dit onderwerp in bijlage

26


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 •

Aanval in ondertal / overtal

Enkele aanvalspatronen als vervolg op de patronen bij de B-jeugd. Uitwerking van dit onderwerp in bijlage.

Omgaan met offensieve verdedigers (b.v. een offensieve hoekverdedigster)

Zwakheden tegenstander herkennen o Verdedigende zwaktes o Keepster

Vrije worpen (aansluitend op eerder geleerde vrije worpen). Uitwerking van dit onderwerp in bijlage

Verdedigingsvaardigheden Individueel •

Veel aandacht voor voetenwerk, armbewegingen en houding.

Veel in 1 tegen 1 situaties trainen

Leren verdedigen van alle aanvalstechnieken

Samenspel •

Samenwerking binnen de systemen verbeteren

Samenwerking met de doelverdedigster (b.v. vrije worpen)

Verdedigen in ondertal (2-3 en 2-2)

Verdedigen in overtal (1-5, 2-4, manverdediging compleet)

Afspraken in de 1e en 2e fase van de verdediging. Uitwerking van dit onderwerp in de bijlage

Zwakheden van de tegenstander herkennen o Voorspelbaren passes (anticiperen en afvangen) o Passes provoceren en daarna eventueel afvangen o Technische onvolkomenheden uitbuiten o Kwetsbare (zwakke) speelsters extra onder druk zetten

27


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Het opstarten van een nieuw seizoen 1.

Het samenstellen van de teams

1.1

Elk jeugdkaderlid kan haar mening geven over de speelsters van het oude team (tijd: 1 week) Aan de hand daarvan worden er voorlopige teamsamenstellingen gemaakt en ter beoordeling voorgelegd aan het betrokken kader (tijd: 2 weken) Naar aanleiding van de gemaakte aanmerkingen wordt bekeken of er wijzigingen doorgevoerd moeten worden. De definitieve teamsamenstellingen worden daarna in een jeugd leiders vergadering besproken. Tegelijkertijd kan worden overlegd wie welke taken gaat verrichten in het nieuwe seizoen. De teams worden bekend gemaakt. Tevens wie er trainen, begeleiden en wat de trainingstijden zijn. Vanaf de jongste jeugd wordt er op sterkte geselecteerd o Als ze er van jongs af aan mee worden geconfronteerd, wordt het gewoon voor de jeugd van Overwetering o Teams zijn veel beter te trainen omdat er geen grote niveauverschillen zijn o Je krijgt betere hoek- en cirkelspeelsters o De sociale aspecten niet uit het oog verliezen

1.2 1.3

1.4 1.5

2.

Bepalen welke teams in het nieuwe seizoen opleidingsteams zijn

2.1

Alleen als er in een leeftijdscategorie meer dan één team is, worden er opleidingsteams gemaakt. Gewoonlijk zijn A1, B1, C1 en D1 opleidingsteams. Als er in een leeftijdscategorie veel aanbod is, kan er in die leeftijdcategorie een 2e opleidingsteam worden gemaakt. Ook is het mogelijk dat b.v. C1 en C3 wel en C2 geen opleidingsteam wordt. Wanneer dit is bepaald, gaat het voor de opleidingsteams, verder met de volgende stappen.

2.2

2.3

3.

Het maken van een opleidingsplan per speelster

3.1

Beginnen met het maken van een sterkte – zwakte analyse per speelster. Deze analyse wordt gemaakt door de direct betrokkenen kaderleden. Het maken van het opleidingsplan. Onderdeel van het plan is: o een technisch / tactisch gedeelte o een conditioneel gedeelte o een mentaliteit / karakter gedeelte Ook hier zijn het de direct betrokken kaderleden, die het plan maken. Voorlopig zal een opleidingsplan een termijn van een jaar bestrijken. Later kan dit eventueel meerdere jaren bestrijken.

3.2

3.3 3.4

4.

Kaderleden gaan samen een trainingsplan maken voor de teams waarbij ze bij betrokken zijn.

28


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Omschrijvingen testprogramma Overwetering Shuttlerun: Speelsters staan klaar aan de zijkant van een handbalveld. Bij het beginsignaal starten de speelsters in een rustig tempo richting andere zijde. De zijlijn moet met een voet worden aangeraakt. Pas bij de volgende toon mogen zij verder gaan. Wanneer speelsters bij het klinken van de toon de zijlijn niet bereikt heeft, moet zij toch doorlopen tot die zijlijn wel is bereikt. Wanneer een speelster twee keer achter elkaar bij het klinken van de toon de zijlijn niet heeft bereikt, moet zij stoppen. Er mag in totaal twee keer worden gewaarschuwd wanneer speelsters proberen te smokkelen. Elke volgende speelster die smokkelt, moet stoppen. De laatste stap die gerealiseerd is, wordt op het testformulier genoteerd. 5 meter shuttle: Gedurende 45 seconden lopen speelsters heen en weer tussen twee lijnen, met een onderlinge afstand van 5 meter. Elke lijn moet telkens met een voet worden aangeraakt. Elke volledig afgelegde van 5 meter wordt geteld. Steps: Met behulp van Zweedse banken. Gedurende 25 seconden worden het aantal “steps” geteld. Op / af: Met behulp van Zweedse banken. Gedurende 25 seconden wordt het aantal keren geteld dat een speelster op en af de bank stapt. (het aantal keren dat de speelsters op de bank heeft gestaan). Duurloop: Een parcours uitzetten, b.v. op een voetbalveld, lange zijde 100 meter en de korte zijde 60 meter. De speelsters moeten gedurende een aantal minuten zoveel mogelijk rondes afleggen. Wanneer de tijd om is wordt er gefloten en worden de rondes die afgelegd zijn bij elkaar opgeteld. Hierbij moet dan nog het gedeelte van de laatste ronde opgeteld worden, dat was afgelegd op het moment dat de tijd verstreken is. Dat is dus even rekenen. Enkele getallen om je te helpen: • Een ronde 320 meter • Een halve ronde is 160 meter • Lange zijde, tot aan de middenlijn is 50 meter • Korte zijde, tot aan midden doel is 30 meter Vraag aan de speelsters om goed te onthouden waar ze zijn op het moment dat de tijd verstreken is (fluitsignaal).

29


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Tips voor de training De training bestaat uit de volgende onderdelen: • Techniektraining: (gecompliceerde) bewegingen onder eenvoudige omstandigheden. • Coördinatie: (eenvoudige) bewegingen onder moeilijke omstandigheden • Tactiek: toepassing van de technische vaardigheden. Belangrijke aspecten hierbij zijn: o Het observeren o Het analyseren o Het nemen van de juiste beslissingen o Dit alles onder druk van de tegenstander en de tijd (situatief handelen) • Conditie training: o Beweeglijkheid o Snelheid o Kracht o Uithoudingsvermogen o Combinatie van deze onderdelen In één training van 60 minuten hoeft niet altijd alles aan bod te komen. Houdt wel zoveel mogelijk deze volgorde aan: o Warming-up in spel vorm, duur 10 minuten o Onderwerp 1 (b.v. een nieuwe techniek), duur 25 minuten o Onderwerp 2 (b.v. een herhalingsoefening), duur 25 minuten o Afsluiting, duur 10 minuten Daarnaast kunnen nog andere onderwerpen worden gevoegd. B.v. het inschieten van de keepsters in combinatie met wat schotoefeningen. Conditie training nooit vóór techniektraining, altijd daarna. Bereid, een training altijd op papier voor. Zorg voor logische overgangen in de training (niet van 3- naar 2-tallen, of eerst een bal laten pakken en daarna weer weg laten leggen daarna weer pakken). Weet wat voor materialen je nodig hebt en zorg dat ze vóór de training klaar staan. Na de training helpen de speelsters met het opruimen ervan. Wees zelf altijd op tijd en vraag hetzelfde van je speelsters. Begin op tijd, eindig op tijd en eventueel mededelingen doe je vóór of ná de training, maar niet in de tijd van de training. Wees attent op gevaarlijke situaties tijdens de training, zoals gevaarlijk liggende balen of andere materialen. Let ook op de keuze van de oefenstof en eis van de speelsters voldoende kleding bij koud weer.

Techniektraining Werk bij techniektraining van eenvoudig naar moeilijk. Dus b.v. eerst zonder verdedigsters, later met min of meer actieve verdedigsters. Verbindt er ook al vrij snel een wedstrijdsituatie aan, zodat speelsters het nut van een bepaalde techniek ervaren. Weer later kan de aanvalster voor de keus worden gesteld. Wat moeten we in deze situatie doen? Van welke techniek maken we gebruik. Bij de jeugd niet uit meer dan 2 mogelijkheden laten kiezen. Drie is zelfs voor volwassenen al moeilijk. Vergeet niet dat alle technische vaardigheden die in voorgaande jaren zijn geleerd steeds opnieuw moeten worden getraind. Daarbij wel steeds zwaardere omstandigheden creëren. De wedstrijdsituatie zoveel mogelijk benaderen.

30


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Trainingsinhoud Maak vóór aanvang van het seizoen een schematisch overzicht van de onderwerpen die je wilt behandelen. Verdeel het seizoen in blokken van (b.v.) 4 weken en maak voor die periode een planning. Wees altijd zo flexibel om, wanneer dat nodig is, je trainingsplan aan te passen Kies onderwerpen en verbindt daar één van de volgende doelstellingen aan: • Nieuw aan te leren • Herhalen of opfrissen • Verfijnen of verbeteren • Grotere weerstand of moeilijkere omstandigheden Als je de onderwerpen hebt gekozen, kun je daarna de oefenstof erbij gaan zoeken of bedenken. Behandel per training niet meer dan 2 hoofdonderwerpen. Bij voorkeur één nieuw onderwerp en één al bekend onderwerp. Maak de training verder af met een inleiding en afsluitend gedeelte. Het verdient voorkeur om zowel de inleiding als de afsluiting af te stemmen op de onderwerpen die je die training wilt behandelen. Het is zeer belangrijk om een onderwerp gedurende een reeks van trainingen te behandelen. Het liefst telkens in een iets andere oefenvorm. Zijn de tussenliggende periodes te lang, dan vervaagt de opgedane kennis al vrij snel. Bij conditie training is de plaats binnen de training belangrijk. Begin een training nooit met een duurloop. Bewaar die voor het eind van de training. Beweeglijkheid en snelheid (beiden veel te trainen bij de jeugdigen), verdienen een plaats meer aan het begin van de training. Krachttraining hoort meer aan het eind van de training, en training van het uithoudingsvermogen hoort helemaal aan het eind van de training. Deze laatste 2 onderdelen zijn minder (niet) van belang bij het trainen van jeugdteams. Als je krachttraining gaat doen, doe dit dan op een veelzijdige, dynamische wijze, b.v. door middel van een circuit vorm. Vormen van krachttraining zijn o.a. springen, klimmen, touwtrekken, lig steunen, opdrukken, lopen op de handen, werpen enz. Doe vooral krachttraining met behulp van het eigen lichaam. Conditie kan ook worden opgebouwd met een intensief spel (met bal is de voorkeur) of continu in beweging tijdens snel opeenvolgende oefeningen.

Basis principes in de handbal Basis principes, zijn door training te verbeteren

Basis principes in de verdediging •

T.a.v. positie en beweging o Elke nieuwe balweg vereist een nieuwe positie. o Primair plaatsgebonden hoofdtaak uitvoeren o Eerst ordenen, dan actieve handelingen o Uitstappen betekent ook terugstappen

T.a.v. samenwerking met medespeelsters 31


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 o Taken overgeven betekent taken overnemen o Steun geven aan medespeelsters o Heldere, zakelijke informatie door woord en gebaar •

T.a.v. houding tegenover de tegenstander o Initiatief van de aanvaller, proberen over te nemen o Balbezitter net zo lang aanvallen, als zij in balbezit is. o Storen van loopwegen en aanspeellijnen door onderscheppen

Basis principes in de aanval •

Principe van de balbescherming

Zorgen voor breedte en diepte

Alle posities blijven bezetten

Snelle verplaatsing en variatie

Steunen van medespeelsters

Kiezen van de juiste loopweg en variatie in de loopweg

Wachten op het juiste actiemoment

Schotvariatie

Gedurende de tijd dat de speelsters van Overwetering in de jeugdteams spelen, moeten zij langzamerhand vertrouwd worden gemaakt met deze basis principes. Wanneer zij in de B-jeugd (uiterlijk in de A-jeugd) spelen moeten de basis principes gemeengoed zijn geworden.

32


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Voor alle prestatie teams van Overwetering Afspraken in de 1e en 2e fase van de verdediging Bij dreigend balverlies gaat een speelster alvast terug. Voorbeeld: RH dreigt de bal te verliezen of gaat op doel schieten (is ook balverlies) Actie: LO gaat alvast terug, maar volgt wel het spel om bij balbezit onmiddellijk weer aan te sluiten. Bij balverlies stoort de speelster die het dichts bij de bal is, de aanvalsopbouw van de tegenpartij (dus ook de uitworp door de keepster is een van de mogelijkheden). Vier andere speelsters gaan zo snel mogelijk terug naar het eigen doelgebied. De 5e speelster kiest positie ergens op het middenveld om aanspreekpunten of balwegen te verdedigen. Wanneer de bal ver weg is, en er dus geen gevaar is voor een snelle tegenaanval, hoeft de voorste speelster niet de keepster te verdedigen, maar kan ook beter een stuk terug gaan om zodoende aanspeelpunten en balwegen te verdedigen. De andere speelsters die terug naar het doelgebied lopen, moeten onder het teruggaan wel kijken of er geprofiteerd kan worden van het werk van de stoorspelers of om eventuele steken die deze speelsters laten vallen te herstellen. De taakverdeling: • • • •

Speelster die het dichtst bij de bal is stoort balbezitter Speelsters die het verst van de bal verwijderd zijn (het liefst de MA), gaan terug naar het eigen doelgebied. Een speelster blijft ertussen hangen (bij teams die dit goed beheersen, mogen dat ook best twee speelsters zijn), en probeert te profiteren van het werk van de voorste speelsters). Van de achterste 4 speelsters kan ook iemand naar voren komen om (verwachte) pass te onderscheppen.

Het terug lopen gebeurt in principe voorwaarts, tenzij er voldoende tijd is om achterwaarts terug te lopen. Bij het teruglopen altijd het spel blijven volgen. Niet bij balbezitter weglopen. Balbezitter correct (coaches: let daar op) aanvallen. Het afspelen te verhinderen. Probeer de tegenstander een loopweg naar buiten op te dringen. Bij geen 100% zekerheid kiezen voor het aanspelen van de break-out loopster. Dan niet proberen de bal te onderscheppen. Niet 2 speelsters op een aanvalster. Elkaar coachen. Dit moet ook door de keeper gebeuren. Wanneer de eigen ploeg in de aanval is, staat de keepster op de 7 meter lijn. Dit om eventuele break-out van de tegenpartij af te vangen. Nog enkele belangrijke aandachtspunten: • • •

De voorste speelster niet op één lijn verdedigen. Een beetje schuin achter elkaar Tussen de bal en eigen doel blijven. Tussen tegenstander en eigen doel blijven. Positie kiezen. Passes proberen te voorspellen (anticiperen) en c.q. uitlokken (provoceren)

Afspraken in de 3e fase van de verdediging De verdediging wordt vanuit het midden (MA) georganiseerd, maar altijd geldt: aan balzijde eerst. De speelsters moeten elkaars posities overnemen en niet domweg naar de eigen verdedigingspositie lopen. Vooral ook als de MA nog niet terug is, moet een medespeelster het organiserende werk overnemen. Ook de MV gaat eerst terug naar het eigen doelgebied en pas als haar medespeelsters terug zijn, neemt zij haar eigen positie weer in. 33


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 Afspraken in de 4e fase van de verdediging Vanaf seizoen 2009-2010 proberen we te gaan spelen vanuit een 3-3 verdediging of een daarvan afgeleide vorm, bv. 2-4, 1-5 of 1-2-3. Wij spelen met een press, actieve verdediging waar binnen wij ernaar streven het initiatief in handen te nemen. Dus niet reagerend verdedigen, maar anticiperend, initiatiefvol. Vooral bij de jeugd, moeten we hier volop mee doorgaan. Dit omdat ze hier veel betere verdedigers van worden, vooral het spelinzicht wordt bevorderd, het is leuker om te doen en het is duidelijk de verdedigingswijze van de toekomst! Een probleem hierbij is vaak het geven van rugdekking. Dit is moeilijker, maar evenzo noodzakelijk. De speelsters mogen zo offensief mogelijk zijn als de situatie toelaat. Hierbij is het inzicht van de speelsters zelf zeer belangrijk. Een speelster die deze vorm goed beheerst en veel zelfvertrouwen heeft, zal offensiever zijn dan anderen. Dit is geen probleem als rugdekking maar mogelijk blijft. De MA verdedigt aan balzijde en verdedigt de CS wanneer deze aan balzijde is. Wanneer de CS niet aan balzijde is, wordt deze overgegeven aan de 2e verdedigster, die dus op dat moment twee tegenstanders in de gaten moet houden. Als de CS heel ver naar buiten gaat, kan deze ook doorgegeven worden aan de hoekverdedigster, mits deze in staat is om ook daadwerkelijk over te nemen. Een aantal punten over het verdedigen: • • • • •

Proberen loopwegen aan te bieden, proberen loopwegen af te schermen Uitstappen om terug te stappen. Hoe verder je uitstapt, hoe meer tijd jij of je medespeelsters nog hebben om een tegenstander die jou is gepasseerd nog tijdig op te vangen. Meegaan met een passerende speelster, niet proberen deze tegen te houden. Coachen / trainen om geen overtredingen te maken. Balwegen provoceren en dus passes onderscheppen. Wanneer onze hoekspeelster defensief blijft, dan een tegenstander de weg naar buiten aanbieden (laten schieten vanaf de achterlijn). Wanneer onze hoekspeelster offensief speelt, dan een tegenstander de weg naar binnen aanbieden (rugdekking door 2e verdedigster en eventueel de MA).

De 3-3 verdediging is ons uitgangspunt, maar hierop zijn vele variaties mogelijk. Een goed voorbeeld is de 2-4 press verdediging. Hierbij worden enkele speelsters van de tegenpartij vastgezet. Dit kan je voortdurend doen, maar ook afwisselend. Soms wel, soms niet. In dit laatste geval is het voor een tegenstander veel moeilijker om zich hierop in te stellen. Mogelijke press vormen in combinatie uitvoeren: • • • •

Vastzetten van de hoekaanvallers door de hoekverdedigers Vastzetten van LO en RO door RV en LV Vastzetten van LO en MO door RV en MV als de bal bij de hoekaanvalster LH is. Bij hoekworpen kunnen zelfs 4 speelsters vast worden gezet, zodat de bal wel naar de ene overgebleven vrije speelster moet gaan. Deze te voorziene pass kan dan worden onderschept.

Andere systemen dan de 3-3, of de bovengenoemde afgeleide vormen, worden niet gespeeld. Alleen in de dames senioren kan eventueel een 6-0 en 5-1 verdediging gespeeld worden.

34


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 Wanneer er een 6-0 wordt gespeeld, wordt de CS doorgegeven. Verdere afspraken worden per wedstrijd gemaakt. B.v. in een 6-0 met een press op de hoek spelen of meer of minder offensief op LO en RO. Nu nog iets over verdedigingstechniek: Bij een offensieve verdediging tegen een niet balbezitter haaks verdedigen en niet frontaal. Gezicht naar balzijde. Belangrijke looptechniek is hierbij het maken van een halve draai (op de voorvoet).

Break-out bij Overwetering D-jeugd Aan de D-jeugd moeten we geen beperkingen opleggen. De speelsters zijn vrij om op de break te lopen. Aandachtspunten: • • • •

Vrijlopen / aanbieden, geen speelsters aanspelen die niet vrij zijn Bij tippen met de rechterhand / linkerhand overnemen, afhankelijk van de positie van de verdediger. Balbescherming. Afspelen als verdediger op je afkomt, doortippen zolang je niet verdedigd wordt. Het spel volgen. Dus KIJKEN

Van een verlengde break-out (2e fase) is in deze leeftijdsgroep nog geen sprake.

C-jeugd Afspraken in de 1e fase van de aanval (break-out) Wanneer 3-3 wordt gespeeld: • 1e golf Voorste 3 speelsters. • 2e golf LV – RV van tweede rij. • 3e golf MA 1e golf start op volle snelheid weg bij balverlies van de tegenstander. Een schot op doel is ook balverlies. Een of twee speelsters kunnen zelfs al starten wanneer een tegenstander op doel gaat schieten. Het resultaat van het schot is voor het startmoment niet van belang. Onder het lopen voortdurend kijken en indien nodig vrijlopen. Speelsters die de 1e golf moeten lopen, doen in de regel geen inworpen. Dat wordt overgelaten aan de 2e verdedigster of keepster. 2e golf start zodra wij definitief in balbezit zijn. Wanneer de keepster de bal moeilijk kwijt kan, laat de RV zich terugzakken om de keepster een extra aanspeelpunt te bezorgen. Vanzelfsprekend moeten ook deze speelsters zich vrijlopen. 3e golf bestaat uit de MA die altijd wat achter blijft voor een stuk zekerheid en RV die, indien nodig, MA steunt. Wanneer de keepster besluit om de MA aan te spelen, heeft zij de verantwoordelijkheid om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Voor haar en alle anderen

35


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 geldt dat er eerst gekeken moet worden en niet meteen een stuit of tippen. In volgorde van belangrijkheid; • • • • •

lange pass spelen middellange pass spelen (naar LV / RV) samenspelen met RV snel tippend de bal opbrengen. Indien zij niet wordt aangevallen, doorgaan tot, in sommige gevallen, het doelschot. Pas wanneer niets meer mogelijk is, de bal zeker stellen en overschakelen naar de opbouwfase.

De 1e, en ook de 2e fase, veelvuldig spelen. Probeer zoveel mogelijk te stimuleren en liever niet of in ieder geval zo min mogelijk af te remmen. Pas overschakelen naar de opbouwfase als er in de 1e en 2e fase geen mogelijkheden meer zijn. Wanneer er 2-4 wordt gespeeld, is de taakverdeling als volgt: • 1e golf LV – RV 1e rij • 2e golf beide midden verdedigers 1e rij • 3e golf beide laatste verdedigers. Afspraken in de 2e fase van de aanval (verlengde break-out) In de 2e fase van de aanval komt het vooral aan op situatief handelen. Dit omdat verdedigers telkens verschillende posities in zullen nemen. Vaste afspraak voor Overwetering zal moeten zijn dat wanneer de bal in de 1e fase niet gespeeld kan worden, de LH scherp naar binnen trekt en de MV dan naar buiten gaat. De bedoeling hiervan is om op deze manier: Of: proberen de verdediging te verrassen Of: proberen verdedigers te binden Of: proberen ruimte voor medespelers te verkrijgen Belangrijk hier is dat de MV wanneer zij de bal niet aangespeeld krijgt, van het doelgebied (cirkel) afgaat en positie kiest iets buiten de 9 meter lijn (vrije worp lijn). Voor de hoekspeelsters geldt dat zij eerst positie kiezen diep in de hoek en dan weer terugkomen, zodat zij aanspeelbaar zijn. Aandachtspunten: • Kiezen voor veilige balwegen • Proberen voor de verdediger te komen. Vrijlopen/aanbieden • Zorgen voor breedte en diepte • Niet afspelen wanneer je niet aangevallen wordt (bij het tippen) • Balbescherming. Tippen aan de kant waar de verdediger niet is. Niet afspelen als er een overtreding tegen je wordt gemaakt. • Geen positie vlak aan de rand van het doelgebied kiezen. Iets afstand houden om te voorkomen dat het doelgebied wordt betreden.

36


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Break-out vaardigheden (individueel) • • • • • • • • • •

Op volle snelheid weg starten. De eerste meters in een break-out zijn beslissend. Het resultaat van een schot op doel hoeft ook niet te worden afgewacht. Wanneer een tegenstander op doel gaat schieten: weg starten. Maak eerst snelheid, dan kijken (niet wachten tot de middenlijn), wisselend naar voren en naar achteren kijken. Niet achteruit gaan lopen. Enigszins de buitenkant van het veld opzoeken en schouder aanbieden. Aan de buitenkant blijven tot de bal gespeeld is, tenzij vrijgelopen moet worden. Keepster speelt de bal aan de binnenkant van de speelster en de speelster gaat naar de bal toe. Bal uit de lucht vangen en niet laten stuiten, als dat niet nodig is. Dan eerst passen maken, daarna, als het nodig is, een of enkele keren tippen. De bal vroegtijdig vastpakken, dus niet wachten tot de rand van het doelgebied. Liefst al buiten de 9 meter lijn. Dan letten op doelgebied betreden en daarna wat de keepster doet. Vaker hoog dan laag schieten, maar niet alleen hoog. Nooit op armhoogte. Wanneer je de bal niet aangespeeld krijgt, niet de 9 meter gebied inlopen, of erger nog het doelgebied. Bied je aan, loop vrij. Vaak betekend dit dat je zelfs weer wat terug moet komen. Dit laatste geldt zeker voor diegene die door het midden loopt.

Bovenstaande zijn alleen de individuele vaardigheden, daarna komt het samenspel. • • • • • •

Break-out met meerdere speelsters Wat je moet doen, wanneer je in de dekking loopt. Verdedigers binden of vrijlopen. Hoe je zelf een break-out kan voorkomen of hoe je een break-out moet verdedigen. Niet ten koste van alles af willen ronden, echte kansen benutten. Bal mag ook naar achteren worden gespeeld Juist in ondertal wel break-out blijven spelen, alleen iets meer zekerheid inbouwen. Kortom: voor een break-out komt heel veel kijken.

In de toekomst zullen we ook meer aandacht moeten gaan besteden aan het kruizen van de loopwegen. Voor het komende seizoen 2009-2010 zullen we aan de volgende onderdelen van de break-out aandacht geven. • • • • • •

Het startmoment, de 1e golf moet altijd meteen weg. Diepte en breedte in break-out. Dat wil zeggen, niet iedereen op een lijn, maar in golven lopen en de breedte van het veld bezet houden. Niet te ver doorlopen, opnieuw aanbieden, vrijlopen. Altijd kijken. Bal uit de lucht vangen, niet laten stuiten (techniek training) Lange pass aan de binnenkant spelen. (afspraken maken met de keepster / of met de speelster die meestal de lange pass speelt.

Ook houden we voor het komende seizoen 2009-2010 niet onverkort vast aan de basisafspraken voor wat betreft de loopwegen. Per team mag daar van worden afgeweken. Het

37


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2 is afhankelijk van de posities waar de snelste speelsters en/of de speelsters met het beste startmoment spelen. Dit laatste is veel belangrijker dan pure snelheid. Een speelster die een goed startmoment heeft, is in de break-out waardevoller dan een speelster die dat niet heeft. (begin voorsprong, dus goed aanspeelbaar).

Afspraken in de 3e fase van de aanval (opbouwfase) In de 3e fase van de aanval zijn de volgende zaken voor Overwetering van belang: • •

• • • • • • •

Baltempo, korte snelle balcontacten. Zoveel mogelijk de bal in de voorwaartse beweging aanspelen. Na het afspelen de uitgangsposities weer innemen. Tenzij één of andere patroon is afgesproken, maar dan zitten we al in de 4e fase. Dit noemen we ook wel de golfbeweging. In principe speelsters die van het doel af bewegen niet aanspelen, omdat vanuit een speelster die van het doel af beweegt geen dreiging uitgaat. Passvariatie: geen voorspelbare passes, dit is te gemakkelijk voor de verdediging en kan zelfs leiden tot balverlies. Aanval zo breed mogelijk op zetten. De hoeken goed bezetten en wanneer er positiewisselingen plaats vinden, moeten de hoeken telkens weer door andere speelsters worden ingenomen. Vanuit de golfbeweging moeten speelsters in de opbouw rij altijd schietklaar zijn. Dat houdt in dat onderhandse passes niet onnodig vaak moeten worden gespeeld. Wanneer tijdens de opbouwfase een speelster ruime constateert, moet zij ook dan in de 1 tegen 1 situatie tot scoren kunnen komen. Cirkelspeelster beweegt zich in de 3e fase tegengesteld van de balrichting. Voor de CS is het vooral belangrijk om positie te kiezen voor de 4e fase. De aanlooprichting kan variëren, maar in de 3e fase zal dit meestal enigszins tegen de balrichting in zijn. Verder is het zeer belangrijk dat de verdedigsters gebonden worden. Dus echte dreiging en ook aanzetten tussen twee verdedigers.

38


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Oefeningen voor de 3e fase van de aanval In deze (opbouw) fase wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onderhandse passes. Dit is feitelijk onjuist. Op deze manier kan er namelijk niet op doel worden geschoten en is dus eenvoudig te verdedigen. Wanneer de bal d.m.v. strekworpen wordt doorgespeeld, gaat er veel meer dreiging vanuit. De bal dient daartoe in een voorwaartse beweging worden aangenomen en daarna met veel dreiging op worden doorgespeeld of op doel geschoten. Op deze manier kan er ook veel beter een contrapass worden gespeeld. Let vooral op: Goede voetenstand. Goede dreiging. Romp draaien (schouder van niet werparm zijde naar voren) en bal spelen. Strekworp!

Pass vanaf LH via LO en MO naar RO. Bal aannemen in voorwaartse beweging en met veel dreiging doorspelen. RO sluit af met een strekschot, loopschot of sprongschot. Oefening ook andersom uitvoeren. Later met verdedigers.

Bovenstaande oefening uitbreiden met een contrapass. RO speelt de bal na een schijnpass naar RH terug naar LO. Let op dat LO na het eerste balcontact weer de uitgangspositie inneemt.

In deze oefening zorgt de hoekspeelster voor breedte, trekt als ware de verdediging uit elkaar. LO speelt de bal naar LH, deze neemt de bal in beweging naar buiten aan en speelt dan naar LO. Daarna verder als oefening 1.

39


Jeugdplan 2009 – 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

Afspraken in de 4e fase van de aanval. Hoewel er een sterke voorkeur is voor improviserend handbal, ontkomen we er niet aan om een aantal situaties vast te leggen. Speelsters hebben vaak behoefte aan herkenbare situaties, zeker wanneer men er al improviserend niet uitkomt. Het is van groot belang dat alle teams niet alleen dezelfde acties beheersen, maar ook op dezelfde wijze uitvoeren. Speelsters die naar een hoger spelend team gaan, of als invaller of voor vast, moeten bekend zijn met de daar gespeelde acties en patronen. De trainers / trainsters moeten zich in de eerste plaats hier mee bezig gaan houden en pas wanneer er tijd over is, kan men nog iets van zichzelf daar aan toe voegen. Wanneer bepaalde acties en / of patronen niet stroken met de eigen inzichten van een trainer / trainster, zal deze zich hier toch over heen moeten zetten om aldus de verenigingslijn van Overwetering niet te verstoren. Op de volgende pagina’s worden telkens de verschillende aanvalsacties uitgewerkt zoals die voor Overwetering zijn vastgelegd. Vastgelegd (kunnen) zijn: • • • • • •

Acties tussen 2 of meer speelsters. Overgangen, met enkele afsluitmogelijkheden, vanaf diverse aanvalsposities van een 3-3 naar een 2-4 aanval. Enkele aanvalspatronen Het uitspelen van overtal Het omgaan met ondertal Vrije worpen.

Aandachtspunten voor het komende seizoen 2009-2010 zijn: • • • • •

Beweging zonder bal, reageren op actie medespeelster. Beweging zonder bal, na het afspelen opnieuw meedoen (positie kiezen). Het “binden” van verdedigsters. Contra passes, variaties in de balwegen. Schijnpass door HS, en zelf gaan, ook in combinatie met contra pass.

Nog enkele belangrijke “losse” opmerkingen • • • • •

Meer 1 tegen 1 en 2 tegen 2 situaties trainen. Overtuiging moet centraal staan in de training o Een trainer moet dit uitstralen o Speelsters moeten dit oppikken Dit houdt in dat b.v. bij schoten op doel, de speelster ook echt voor het doelpunt gaat. Dit houdt in de b.v. in een 1 tegen 1 situatie, de speelster er ook voor 100% voor gaat, om ook daadwerkelijk te passeren en tot een doelschot te komen. Overtuiging en uitstraling moeten we ook terugzien in een training.

40

Handbal jeugdplan 2009-2014  
Handbal jeugdplan 2009-2014  
Advertisement