Page 1

Uw ‘Over’PELTse TROTS in de branding!

pelt


Beste mensen van Overpelt,

4

jaak fransen

De afgelopen 12 jaar mocht ik, samen met een fijne groep schepenen en raadsleden, Overpelt besturen. We hebben geprobeerd de zorgen en noden van de burgers zo goed mogelijk aan te voelen en lijnen uit te zetten voor de toekomst. Zo renoveerden we kilometers gemeentewegen, een proces dat nog loopt. Alle gemeentelijke gebouwen, op het oude gedeelte van ons cultuurcentrum na, werden grondig gerenoveerd en verduurzaamd, zodat de dienstverlening er in optimale omstandigheden kan gebeuren. De start van de vernieuwing van de dorpskernen is ook gemaakt. In het Lindel begint binnenkort de bouw van een nieuwe kinderopvang, school en ontmoetingsinfrastructuur. De eerste plannen voor de kern van Holheide zijn in de maak en het overleg om hetzelfde te doen voor ’t Fabriek is volop bezig. Op dit ogenblik zijn de werken aan het nieuwe sportcentrum aan de Kadijk gestart en wordt er een plan opgemaakt met het oog op de verdere ontwikkeling van het sportstadion Marcel Sleurs in het Lindel. Ook ons centrum wijzigde van karakter, o.a. met de komst van een zorghotel in de thans in aanbouw zijnde zorgstraat tegenover het ziekenhuis. Daarnaast hebben we o.a. met de restauratie van monumenten en het voorzien van openbaar groen zoals bv. in de Pastorijtuin, aandacht gehad voor de leefbaarheid ervan. In dienstencentrum Pelle Melle bieden we de Peltse senior diverse activiteiten en een plek waar alle zorgvragen opgenomen worden. Omdat tewerkstelling belangrijk is, wordt op dit


4790 4650

4235

RINGZICHT

ogenblik de eerste gemeentelijke KMO-zone Nolim Noord aangelegd, waar over enkele jaren honderden mensen zullen werken.

gen, Carine Van Gerven, creatieve duizendpoot die van aanpakken weet, en Dominiek Vanendert, ploegspeler met oog voor zorgzaamheid.

We kaderden dit alles binnen een goede ruimtelijke visie en een strak financieel beleid, waardoor, zonder aan de dienstverlening te raken, de belastingen toch al meer dan 17 jaar niet verhoogd hoefden te worden.

Daarnaast treft u op de foto op de eerste pagina en op de lijst op de laatste pagina van deze brochure onze ervaren raadsleden aan, die hun kwaliteiten al bewezen hebben. Maar er is ook ruimte voor enkele nieuwe en jonge kandidaten die ieder over de kwaliteiten beschikken om u in de gemeenteraad te vertegenwoordigen.

Maar we hebben nog verder vooruitgekeken. We hebben de kaarten zo klaargelegd dat ook onze kinderen en kleinkinderen later in de mooie sterke gemeente Pelt zullen kunnen wonen. Bij dit alles, en nog veel meer, hadden we steeds ÊÊn doel voor ogen : het goed van de mensen van Overpelt. Ik durf gerust te zeggen dat ik trots ben op het traject dat we samen van en voor de Overpeltenaar mochten afleggen. Met fierheid stel ik u op de volgende pagina’s onze huidige schepenen voor : Dirk Vanseggelen, met wie ik de afgelopen jaren vaak een goede tandem vormde om de zaken in de juiste richting te laten evolueren, Ann Van Dorpe, gedreven om de beste zorg bij ieder van u te krij-

Deze mensen zijn uw stem waard en daarom wil ik u vragen op zoveel mogelijk van onze kandidaten te stemmen. Vergeet ook niet uw stem te geven aan onze lijsttrekker Frank Smeets, die de ideale man is om op dit ogenblik de leiding van Pelt op zich te nemen. Dank voor het vertrouwen dat u ons gaf in het verleden. Dat vertrouwen zullen wij ook in de toekomst niet beschamen. Uw burgemeester Jaak Fransen pelt


Ann Van Dorpe 2 De vinger aan de pols houden! Ann, 40 jaar, kennen we als een gedreven, enthousiaste en energieke persoon die graag voor eenieder klaarstaat. De liefde voor zorg en welzijn is haar thuis met de paplepel meegegeven. Vandaar dat ze reeds vanaf haar jeugd zich graag als vrijwilliger inzette in tal van verenigingen en organisaties. Met veel doorzettingsvermogen neemt ze uitdagingen aan. Dit zowel in haar functie als hartfalenverpleegkundige, in de door haar zopas opgestarte hartfalenkliniek, als in haar functie als schepen. Als beginnend schepen ging ze op bezoek bij de vele verenigingen en organisaties, die Overpelt rijk is. Tussen de mensen staan en de vinger aan de pols houden draagt ze hoog in het vaandel. Hierdoor worden noden en behoeften sneller herkend en kan er een efficiënt, warm en sociaal beleid gevoerd worden Zo heeft ze mee aan de wieg gestaan van het Huis van het Kind Pelt, waarvan o.a. het perinataal netwerk Pragt een bijzondere verwezenlijking is. Op niveau van Pelt werken is haar niet vreemd. Kijk maar naar de uitbouw van het Huis van het Kind en naar het overleg jongerenwelzijn. Dat ligt haar allemaal nauw aan het hart. Het overleg met de middelbare scholen resulteerde in

allerhande acties zoals het JAC-helpspel en projecten rond weerbaarheid. Als mama van 3 kinderen, weet ze als geen ander hoe gezin en werk te combineren. Vandaar de verdere uitbouw van de brede school onder de noemer “spelenderwijs”, waarbij activiteiten aansluiten aan de schooluren, zodat kinderen de kans krijgen om eraan deel te nemen. Zo zijn er ook extra kinderopvangplaatsen gerealiseerd in Holheide en staat de nieuwe kinderopvang in het Lindel bijna in de steigers. Het uitbreiden van de brede school en streven naar kinderopvang voor ieder kind, is een doelstelling, waar zij in Pelt graag verder aan wil werken. Ook het Huis van het Kind moet, samen met de vele partners, verder uitgebouwd worden en evolueren naar een fysiek huis, waar iedere ouder, kind, jongere met zijn vragen terecht kan. “Samenwerken zorgt voor verbinding en kansen. Ik sta te popelen om SAMEN met jong en oud te werken aan een warm, dynamisch, zorgzaam Pelt, waar éénieder zich thuis en goed voelt, waar zorg en Wel-Zijn hand in hand gaan.”


9

Dirk Vanseggelen Nuttige ervaring voor Pelt

Dirk is een gedreven en daadkrachtige schepen. Al vanaf zijn jeugd heeft hij ervoor gekozen om verantwoordelijk op te nemen. Eerst als hoofdleider van de jeugdbeweging en voorzitter van de jeugdraad, daarna als schepen in de gemeente en directeur in het onderwijs. Onmogelijk om alle acties die hij ondernomen heeft, hier op te lijsten! Een blikvanger is zijn aanpak van onze wegen. Hij is dan ook bijzonder fier om als schepen van openbare werken een ambitieus goedgekeurd plan klaar te hebben voor de verdere uitbouw van onze wegen. In totaal gaat het om meer dan 12 miljoen euro investeringen aan het wegennet. De werken voor de volledige heraanleg van de Breugelweg zijn inmiddels in hun laatste fase. De gemeenteraad keurde onlangs de heraanleg van het laatste gedeelte van de Leopoldlaan- de slagader van Pelt- tot aan de Dommel goed, evenals de renovatie van de Holvenstraat. Eerder dit jaar kreeg de renovatie van de Ringlaan en de Lindelsebaan groen licht. Al deze goedgekeurde werken zullen in 2019 hun uitvoering krijgen. Tot slot zijn ook de studiekosten voor de renovatie van de Houtmolenstraat en Fabrieksstraat in de meerjarenplanning van Pelt opgenomen. Pelt binnen rijden doen we straks via uitstekend uitgeruste, aangename en veilige wegen.

Maar het blijft niet bij hoofdwegen. Als meerwerken bij de Breugelweg worden ook zijstraten gerenoveerd. Samen met de Lindelsebaan wordt de Lookstraat aangepakt. Eerder gebeurde dat met de Slagmolenstraat, Sint-Jorisstraat en Palisstraat. Straks in Pelt… Naast de bovenvermelde vastgelegde projecten, moet er straks in Pelt verder werk gemaakt worden van nieuwe projecten. De renovatie van de Willem II-straat, de laatste fase in de renovatie van de tuinwijk Overpelt Fabriek en de aanpassing van een aantal straten binnen de Ringlaan vormen de hoogste prioriteit. Dirk wil zijn opgebouwde ervaring ten dienste stellen om ook in het nieuwe Pelt een sterke stem te hebben in de te nemen beslissingen. “Politiek is je mogelijkheden omzetten in resultaten. Daar wil ik hard voor blijven werken.”


Carine Van Gerven Investeren in kunst en cultuur loont! Carine werd al jong gebeten door kunst en cultuur. Als jeugdig lid van het koor Kiliana (toen nog Edelweiss) nam ze op 19-jarige leeftijd het koor in handen. Met het koor vergaarde ze bestuurs- en organisatorische ervaring, die ze verder uitbouwde als bestuurslid van de koorfederatie en meerdere culturele organisaties. Na een opleiding hoger kunstonderwijs ging ze als leraar en later ook als coördinator van de studierichting publiciteitsgrafiek in Mater Dei aan de slag. Als fotograaf bouwde ze een reputatie op met haar foto’s van het ursulinenklooster en het Hobos. Carine combineerde in haar schepenambt al haar ervaring om Overpelt cultureel op de kaart te zetten. Ze lanceerde het internationale fotofestival ‘Lens op de mens’, dat in 2019 een tweede editie zal kenneneen festival dat naast een culturele ook een economische en toeristische impact heeft.

Ook ons erfgoed heeft haar bijzondere aandacht. Ze vindt het belangrijk dat onze verhalen op een hedendaagse manier verder verteld kunnen worden. Een fijne samenwerking met het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde resulteerde in de tentoonstellingen Ogen-blik en Terugblik. Door met de molenaars samen te werken kon er onder meer een molenstage voor kinderen plaatsvinden. Ook voor Pelt zit Carine vol ideeën, voor het Hobos, voor de musea, voor kunst in de straten, voor het zingen op speelplaatsen, voor zingen met personen met dementie en mantelzorgers, voor onze kerkhoven, voor onze kunstkersmarkt, voor onze kunstroute, ...

17

“Graag wil ik al mijn energie en creativiteit verder ten dienste stellen van de Peltenaar. De puzzelstukjes van alle ervaringen op de juiste plaatsen leggen, dat is waar ik de volgende jaren voor wil gaan.”


dominiek vanendert 21

Teamspirit voor een sterk en zorgzaam Pelt.

Dominiek is directeur van de Corneliusschool in Lindel-Hoeven en Holheide. Hij is dus nauw betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. In zijn vrije tijd zit hij graag, samen met kameraden, op de fiets om het hoofd wat vrij te maken. De afgelopen tien jaar was hij voorzitter van het OCWM waar er, mede dankzij een sterk team, tal van projecten werden opgestart. Het proactief werken kreeg een vooraanstaande rol: de budgetbeurs, een interactieve tentoonstelling rond budget en koopkracht voor leerlingen van het 6de en 7de secundair onderwijs. Zij leren er de basisprincipes van budgetteren, maar ook de gevaren en gevolgen van schuldenlast. Jongeren hebben immers vaak geen idee van wat het kost om op eigen benen te staan. Verder waren er de huisbezoeken bij éénoudergezinnen en 80-jarigen; bij éénoudergezinnen om te bekijken of er voldoende zicht is op de rechten waarop

het gezin aanspraak kan maken. En tot slot was er de opstart van het Pelterhoekje, een ontmoetingsplaats ingericht voor mensen met een beperkt budget. Kers op de taart is de uitbouw van het dienstencentrum Pelle Melle, de nieuwe zorgcampus in Overpelt. Deze campus met een bijzondere aandacht voor de senioren is het unieke resultaat van een historische en doorgedreven samenwerking tussen het woonzorgcentrum Immaculata en de gemeente Overpelt. Nagenoeg nergens in Vlaanderen worden alle vormen van dienstverlening voor senioren op een dergelijke wijze bij elkaar gebracht als hier. “De Peltenaar verdient ook in de toekomst een zorgzaam beleid waarin er kansen zijn voor iedereen, dus ook mensen die het omwille van allerhande redenen wat moeilijker hebben en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. “

pelt


1

SMEETS Frank

17

VAN GERVEN Carine

2

VAN DORPE Ann

18

KUPPENS Els

3

FRANSEN Dennis

19

MISPOULIER Jelle

4

FRANSEN Jaak

20

NOUWEN Fien

5

GIELEN Leen

21

VANENDERT Dominiek

6

MENTENS Werner

22

WILMS Anneke

7

EMMERS Inge

23

LOOS Stijn

8

DIDDEN Chris

24

KAUFFMANN Tonny

9

VANSEGGELEN Dirk

25

FRANSEN Emma

10

KENIS Katrien

26

VALKENBORGH Niels

11

SCHILDERMANS Roy

27

KLOK Sarah

12

SCHUURMANS Heidi

28

VANDEBROEK Jasper

13

VAN MOLL - HORIONS Anita

29

UMANC Canan

14

FRANSEN Liesbeth

30

SCHILDERMANS Josée

15

KAUFFMANN Ann

31

DRIESKENS Raf

16

VROLIX Juul

In Pelt stemmen we per computer. Dat doet u zo: U steekt de witte chipkaart in de computer in de richting van de pijl. Kiest u voor ons, dan drukt u eerst op CD&V. Vervolgens kan u onze kandidaten op de lijst aanduiden. U kan voor meerdere kandidaten op eenzelfde lijst stemmen. We hebben het liefst dat u op al onze 31 kandidaten stemt. U bevestigt uw keuze. U haalt uw witte chipkaart uit de computer en u ontvangt een stembiljet. Dit scant u en steekt u in de stembus.

V.u. Roger De Graaf, Veenbeslaan 19, 3900 Overpelt

gemeenteraad CD&V

Uw Overpeltse trots in de branding  
Uw Overpeltse trots in de branding  
Advertisement