Page 1

M a ga z i n e v o o r i nwo ne rs v a n Ove ri j ssel Jaargang 3, n nrr. 2 Juni 2011

Slim werken, Slim reizen Gieterij 200 50 ton afval in je achtertuin Anders omgaan met de aarde Geef je wooncarrière een goede start!

“De starterslening maakte voor mij het verschil!” Henk Teekman, starter op de woningmarkt


zoekt

04 Colofon Jij & Overijssel is het magazine voor inwoners van Overijssel. Deze uitgave van de provincie Overijssel verschijnt 3 keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Bezoek www.jijenoverijssel.nl voor de digitale versie van dit magazine. Jaargang 3, nummer 2 Oplage 415.000 Redactie Frank Dijkema, Bas van Dishoeck, Marten Hellendoorn, Coby Hofland, Christiaan Hovestad, Bette Kamp, Johan Kroes, Bertine Lindeboom, Daniel Martinot, Karin Obdeijn, Hanneke Postma, Annegina Randewijk, Anneloes Spijkers. Traffic Provincie Overijssel Concept Provincie Overijssel Realisatie PlatformP Fotografie Marjo Baas, Job Boersma, Bette Kamp, Raymond van Olphen, Jack Kist de Ruiter. Druk PlatformP Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle 038 499 88 99 Redactieadres Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle Jij@overijssel.nl

06 08 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26

Jij start: Geef je wooncarrière een goede start! De starterslening maakte het voor Henk Teekman mogelijk om de eerste stap in zijn ‘wooncarrière’ te zetten.

Jij werkt: Slim werken en Slim reizen, gewoon doen! Jij geniet: Zo verkoop je je huis! Appeltaart met karamel en noten.

Jij bouwt: Anders omgaan met de aarde “Deze huizen bouwen we van gebruikte autobanden gevuld met zand.”

Jij vernieuwt: Gieterij 200! Een oud gebouw met moderne functies.

Jij bezoekt: Bellenhof; veelluik van Evert Thielen Jij online: Het wereldwijde woonweb Jij doet: Leuke dingen in Overijssel Jij bestuurt: “Je huis moet passen bij je leefsituatie.”

Jij woont: wonen op water Een waterwoning, zoals in de laatste ontwerpen, is toch andere koek.

Jij grijpt in: 50 ton afval in je achtertuin Voor het oog van alle opruimers dumpt hij een paar zakken tuin- en snoeiafval.

Jij droomt: herstel de oude haven van Grafhorst “De aanhouder wint, toch?!”

Jij zelf: “Het is hier een paradijsje, ik heb het nog nooit zo mooi gehad.” “Anderhalve week later wilde ik wel en hadden we verkering.”

Informatie www.jijenoverijssel.nl Ideeën of vragen via e-mail jij@overijssel.nl of het redactieadres.

juni 2011

28 30 31

2

Jij schrijft: Zelf aan het woord in onze brievenrubriek Jij blikt terug: Een historisch plaatje dat vragen oproept Jij lost op: Voor de Overijsselse puzzelaar


Kloeke getallen over wonen in Overijssel:

Wonen in Overijssel Voorwoord door Marten Hellendoorn, eindredacteur

• Op 1 januari 2011 stonden er 463.780 woningen. • 60% (ongeveer 270.000) van de woningvoorraad

Maak waar wat je belooft!

is een eigen woning. 37% (170.000) is een huur-

Maanden sparen zijn er aan voorafgegaan. Dan is het eindelijk zover: mijn dochter

woning. De overige 3% bestaat uit bejaarden-

koopt dé telefoon van haar dromen. Bij thuiskomst buigt het hele gezin zich over

tehuizen, verslaafdenopvang, etc.

dit wonder van vernuft. Het design is geweldig, sms’en, pingen en fotograferen

• De meeste van de woningen zijn tussenwoningen

behoren tot de standaard mogelijkheden, je kunt er zelfs mee bellen.

(28%), 27% is een flat- of etagewoning en een kwart van de woningen is een twee-onder-één-kap.

Dan keert het geluk. Hoewel het apparaatje als een ei wordt beschermd,

• Er zijn in 2010 3.469 nieuwe woningen gebouwd.

ontstaan na enkele dagen streepjes op het beeldscherm en is de tekst al snel niet

• Ruim de helft van de nieuwe woningen wordt door

meer leesbaar. Grote schok maar geen punt, wij hebben de bon en natuurlijk valt

marktpartijen gerealiseerd, zoals projectontwikke-

dit onder de garantie. Bij de winkel denken zij daar net zo over en de telefoon

laars, bouwbedrijven en (institutionele) beleggers.

gaat naar de fabrikant. Enkele weken later komt het verlossende bericht; wij kunnen

• Eén op de vier woningen is in 2010 door particulieren gebouwd.

de telefoon weer ophalen. Toch ook een probleempje: de reparatie valt niet onder de garantievoorwaarden en de kosten zijn voor mijn dochter. En die bedragen

• In 2010 zijn 4.504 bouwvergunningen afgegeven.

€ 100,- meer dan de aanschafprijs. Discussie gesloten. Heel frustrerend.

• De meeste woningen (47%) hebben een WOZ-

Het laatste woord is hier niet over gesproken.

waarde tussen de € 100.000,- en € 200.000,-. • Het aantal woningen in het segment van

Als provincie hebben wij niets te maken met telefoons. Maar wij staan wel voor

€ 500.000,- of hoger is in Nederland sinds

wat wij beloven. Eén van die beloftes is dat wij er alles aan doen om wonen,

2005 verdubbeld en in Overijssel met 165%

werken en recreëren zo aangenaam mogelijk te maken in Overijssel. In deze

toegenomen.

uitgave van Jij & Overijssel staat wonen centraal. Vanuit tal van invalshoeken

• Van de Overijsselaars is 86% tevreden tot zeer

vertellen inwoners hoe zij tegen dit onderwerp aankijken.

tevreden met hun woonomgeving. • Vier op de tien Overijsselaars vinden dat hun

Wil jij je mening geven of een vraag stellen aan één van de personen die in

woonplaats er in vergelijking met een jaar geleden

het magazine staat? Zelf ideeën, een foto, een mail of een brief inzenden?

op vooruit is gegaan.

Het volgende nummer komt uit in november, het thema is dan Investeren

• Een kwart van de Overijsselaars denkt er over om

in Overijssel.

in de komende twee jaar te gaan verhuizen. • Veruit de meeste woningzoekenden van 65 jaar

Veel leess , kijk- en puzzelplezier

en ouder zijn op zoek naar een huurwoning (79%). Onder de jongeren tot en met 34 jaar is dit aandeel 53%. De 35- tot en met 64-jarigen zijn vooral op zoek naar een koopwoning (63%). • Gemeenten en provincie streven ernaar om binnen de bestaande bebouwing geschikte locaties voor

Coalitieakkoord

de uitbreiding van de woningvoorraad te vinden:

De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug.

inbreiding boven uitbreiding.

62% van de kiesgerechtigden bracht haar of zijn

• Op 1 januari 2010 stonden er 8.150 recreatiewoningen.

stem uit. Bedankt daarvoor! De nieuwe provinciale regering is aan het werk. Waarmee? Lees het coalitieakkoord en je bent helemaal op de hoogte.

Bron provincie Overijssel

Kijk op www.overijssel.nl.

3

juni 2011


start

Geef je wooncarrière Je eerste koophuis! Een grote en spannende stap, die vaak samengaat met een nieuwe levensfase. Voor starters op de koopmarkt voor wie het financieel moeilijk is die eerste stap te nemen, is de starterslening in het leven geroepen.

Niet alleen is het hun eerste huis. Ook gaan Peter

vooral op momenten dat we belangrijke keuzes moesten

Hassink en Leonie Assink voor het eerst ‘het huis uit’

maken. Maar het was het waard! Het huis is helemaal naar

en samenwonen. Bovendien hebben ze, samen met acht

onze wens en we zijn op deze manier een hechte buurt

anderen, de nieuwbouw van hun wijk zelf begeleid.

geworden.”

Inmiddels is het stel bezig de woning in te richten. Met een (zie kader) in Diepenheim zou starten. Op het laatste

kaveloppervlak van 175 m2 is het behoorlijk groot voor een

moment schreven Peter (24) en Leonie (24) zich in en tot

starterswoning. Voor de financiering hebben ze de starters-

hun verrassing waren ze de laatste personen die toegelaten

lening geb bruikt. Peter: “De toenmalige koopsubsidie

werden. Peter: “Samen met de acht andere inschrijvers zijn

ging niet d door. Dit was voor ons het laatste alternatief.

we in één hok gezet met de mededeling ‘je hebt zoveel m

2

Uiteindelijkk viel het bedrag lager uit dan we verwachtten.

en zoek het maar uit’.” In goede harmonie verdeelden de

Achteraf g gezien hadden we het misschien ook op een

deeel e nemers de negen kavels, werd een architect gekozen

andere maanier kunnen regelen.”

en de bouw in gang gezet. Leonie: “Het was best veel werk,

“We zijn een hechte buurt geworden” Hoewel deeze manier van bouwen veel vraagt van de betrokkeneen zijn Peter en Leonie nog altijd enthousiast. Peter: “Hett meest trots ben ik op de samenwerking binnen onze groep p. Iedereen had dezelfde houding en hetzelfde doel voor o ogen. Het is een kwestie van geven en nemen en daar was iedereen van doordrongen. Dit geeft een mooie basis voor de toekomst. We hebben nu een erg leuke buurt!

CPO Particulier Opdrachtgeverschap is particuliere Collectief P eigenbouw, maar dan in groepsverband. Samen treffen eigenbouw toekomstige bewoners voorbereidingen en regelen toekomstig bouwproces. De provincie Overijssel heeft voor de het bouwp opstartfase van CPO-projecten een subsidieregeling. Lees meer op: www.overijssel.nl/cpo

juni 2011

4


een goede start! In het centrum van Kampen vond hij zijn droomhuis. Een karakteristiek en sfeervol huis op loopafstand van de winkelstraat en de IJssel. De starterslening maakte het voor Henk Teekman mogelijk om deze eerste stap in zijn ‘wooncarrière’ te zetten.

De 23-jarige Henk is opgegroeid op een binnenvaartschip. Tien jaar geleden kwam hij met zijn ouders in Kampen wonen. Na zijn opleiding ging hij aan de slag als elektromonteur en hij is nu beveiligingsmonteur. “Ik vond het nu tijd om op mezelf te gaan wonen. Een huis huren vind ik weggegooid geld, het kopen van een huis zie ik als een langetermijninvestering.”

“De starterslening maakte voor mij het verschil” Dat bleek nog niet zo makkelijk want met zijn salaris en het feit dat hij de woonlasten in zijn eentje moet opbrengen, kon hij maar een ton lenen. Te weinig om wat leuks te open. De starterslening bood uitkomst. “Ik vind de starterslening een perfecte regeling! In de huidige moeilijke hypotheekmarkt kan dit net het verschil maken.”

Zijn oog viel al snel op een huis uit 1920, met een woonkamer, keuken en drie slaapkamers. “Nieuwbouw is leuk, maar deze stijl vind ik mooi. Het heeft iets gezelligs.” De toekomst ziet hij zonnig tegemoet. “Dit is een nieuwe fase. Ik vind het een grote uitdaging om iets voor mezelf op te bouwen en zie me hier in de toekomst wel met een gezinnetje wonen.”

De starterslening Met de starterslening wil de provincie Overijssel de woningbouwproductie op peil houden. De lening is specifiek bedoeld voor starters op de koopmarkt voor wie het vaak moeilijk is de eerste stap te zetten. De regeling loopt nog tot 31 december 2011. Starters die hier gebruik van willen maken kunnen terecht bij hun gemeente.

5

juni 2011


bezoekt werkt

Slim werken en slim reizen, Misschien ken je dat wel. Op weg naar je werk sta je in de file of rijd je meerdere rondjes om een parkeerplek te vinden. Wat kunnen we hier tegen doen? Het organiseren van slim werken en slim reizen biedt uitkomst.

Er zijn tal van slimme mogelijkheden om anders naar of aan het werk te gaan. Denk aan de (elektrische) fiets van het werk, spitsmijden, carpoolen en bedrijfsvervoer. Ook bieden steeds meer bedrijven hun werknemers de mogelijkheid tot telewerken.

Rust en vrijheid Theo Horstman van Achmea Zwolle werkt regelmatig vanuit huis.” Ik woon in Zwolle en telewerken geeft mij rust en vrijheid. Zeker als ik geconcentreerd moet werken of anderen niet wil storen met mijn telefoongesprekken. Ik log via mijn computer in op het bedrijfsnetwerk en kan aan de slag. Zo deel ik zelf mijn werkdag in en kan ik dit prima combineren met bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts.” Theo benadrukt wel: “Het is belangrijk om afspraken te maken over wanneer je thuis werkt. Want teamoverleggen blijven belangrijk voor afstemming en saamhorigheid.“

“Wat we nog meer doen? Voor collega’s die met de trein reizen, rijdt er een gratis pendelbus van en naar het station. Om reistijd te besparen maken wij gebruik van telefonisch vergaderen of videoconferencing. Op deze manier hoef je voor een bijeenkomst op een andere vestiging niet in de auto te stappen. Ideaal.” juni 2011

6


gewoon doen! Voordelen slim werken en slim reizen: • flexibiliteit, meer vrijheid om uren in te delen; • betere balans werk-privé; • minder reistijd, geen files; • minder brandstofkosten; • verbetering bereikbaarheid; • verlaging ziekteverzuim; • besparen op het aantal werkplekken; • besparing van het milieu; • een hogere productiviteit.

Besparing reistijd

bureau en dat kan ook prima thuis. Hier heb

Frances Bos werkt als juridisch consulent bij de

ik alles digitaal bij de hand en via de mail heb

gemeente Kampen en maakt ook gebruik van

ik contact met mijn collega’s. Ik woon in

telewerken: ”Thuiswerken is geweldig! Ik wilde

Sintjohannesga (Friesland) en thuiswerken

dat ze hier jaren eerder mee waren begonnen!

bespaart mij een reistijd van twee keer 50 minuten

Op vrijdagochtend breng ik eerst mijn kind naar

per dag. Soms werk ik ook een uurtje ’s avonds.”

school en ga daarna thuis aan het werk. In mijn

Valkuil? Dat ik soms te lang door werk omdat de

functie als consulent werk ik veel achter mijn

scheidslijn tussen werk en privé vervaagt.”

De provincie Overijssel stimuleert bedrijven om na te denken over de mogelijkheden van slim werken en slim reizen. Kijk voor meer informatie op www.zwollekampenbereikbaar.nl of www.mobiliteit.stedendriehoekopdekaart.nl

7

juni 2011


geniet

Zo verkoop je

je huis!

Waar kun je een potentiĂŤle huizenkoper mee verleiden? Juist, de geur van een versgebakken appeltaart. Deze appeltaart smaakt niet alleen verrukkelijk maar ruikt ook nog eens heerlijk!

juni 2011

8


taart met karamel en noten Ingrediënten

Oven voorverwarmen op 180ºC (elektrische oven).

• 6 stevige appels (Jonagold),

Wel de rozijnen in lauw water. Hak de noten en fudge

geschild en in stukjes

in stukjes. Besprenkel de stukjes appel met citroensap,

• 1 pak appeltaartmix

zodat ze niet bruin worden. Meng de appel met kaneel en

• 150 gram ongezouten roomboter

bruine suiker naar smaak. Laat de rozijnen uitlekken en

• ± 8 roomboterstroopwafels

voeg deze, samen met de noten en fudge, toe aan de appels.

• 200 gram karamelfudge

Bereid het deeg volgens de aanwijzingen op het pak.

• 75 gram pecannoten

Bekleed een ovenplaat met bakpapier en verspreid hierop

• 75 gram hazelnoten

het deeg, met opstaande randjes aan de zijkanten.

• 1 ei

Strooi hier wat paneermeel overheen, zodat de onderkant

• 100 gram rozijnen

van de taart stevig en droog blijft. Verspreid daarna het

• bruine basterdsuiker

appelmengsel over het deeg. Breek de stroopwafels in

• kaneel a ee

stukken stu e en e leg eg de dezee op de appe appels. s Bak a de taa taart ongeveer

• citroensap

een uur in de oven.

• paneermeel Lauwwarm serveren met een flinke dot slagro oom. Ruikt verrukkelijk, smaakt fantastisch! Succes verzekerd. Eet smakelijk!

9

juni 2011


bouwt

Anders omgaan met In Olst gaan, als alles meezit, na de zomer de eerste mensen aan de slag met het bouwen van hun aardehuis. Aan de zuidkant van het dorp verrijst de komende twee jaar een wijk met 23 van deze bijzondere duurzame huizen. De eerste wijk in Nederland.

Eigen initiatief Die combinatie blijkt voor veel bewoners aantrekkelijk. Het enthousiasme van Paul en Ruurdtje sloeg over nadat Paul in Zweden twee weken mee had gewerkt aan de bouw van een aardehuis. Hij belegde begin 2006 twee informatiebijeenkomsten. Daaruit vormde zich al snel een groep belangstellenden die besloot een plan uit te werken voor een wijk met aardehuizen in Deventer of omgeving. De keus viel op Olst. Provincie Overijssel betaalde het haalbaarheidsonderzoek, waaruit bleek dat een wijk van 20 tot 25 aardewoningen in de wijk Zonnekamp-Oost mogelijk was.

Aardewijk De groep is zeer gevarieerd. “Wat ons bindt”, zegt Ruurdtje, “is de wens om anders met onze aarde om te gaan en dat uit te drukken in hoe we bouwen en leven. Ook het samendoen en samenwerken is voor ons belangrijk. Maar natuurlijk”, zo benadrukt ze, “is er in de opzet van de wijk ruimte voor privacy en je eigen vrijheid.” De aardewijk in Olst krijgt ook een gemeenschappelijke ruimte en een Het bijzondere is dat deze huizen niet gebouwd worden van

bezoekerscentrum. Voor de bouw van het bezoekers- en

steen, beton of hout, maar van gebruikte autobanden die

cursuscentrum is een bijdrage toegezegd door de provincie

worden gevuld met zand. Die vormen de buitenmuren en

en door de Europese Unie.

worden omringd door een aarden wal die voor isolatie zorgt. De binnenwanden worden gemaakt van leemstenen.

Meer weten? Lees verder op www.jijenoverijssel.nl of op www.aardehuis.nl

Niet slapen “De toekomstige bewoners kiezen allemaal heel bewust voor deze vorm van wonen.” aldus Ruurdtje van den Berg. Ze vertelt dat ze via een vriend op het spoor kwam van

Liever gras op je dak?

de earthships die Michael Reynolds in Amerika en elders in

Wil je duurzaam wonen maar gaat een aardehuis

Europa gebouwd heeft van gebruikte autobanden, lege

je te ver? Ga dan eens kijken bij het Natuurlijk Huus

blikjes, flessen en leem.

in Raalte. Het skelet van deze voorbeeldwoning is

Ruurdtje en haar partner Paul Hendriksen waren meteen

van hout, op het dak ligt gras en voor de houtkachel

enthousiast over het idee en het uiterlijk van deze huizen:

is leem gebruikt. Wel duurzaam en ecologisch

“Ik kon er letterlijk niet van slapen en ben ’s nachts mijn

verantwoord maar van alle gemakken voorzien.

bed uitgegaan om verder te zoeken op internet. Wat ons

Lees meer op www.hetnatuurlijkhuus.nl

trekt in deze huizen is een combinatie van de organische vorm met rondingen en koepels, het milieuvriendelijke

Nu denk je: “Leuk, maar wat kan ik doen om mijn

karakter en de mogelijkheid om je eigen huis te ontwerpen

huishouden duurzamer te maken?”

en bouwen.”

Kijk op www.milieucentraal.nl.

juni 2011

10


de aarde

Energielabel Dit label is het bewijs dat je een milieuverantwoord apparaat koopt. Veel huishoudelijke apparaten (en sinds 1 januari 2008 ook huizen), zijn voorzien van een energielabel. Voor elektrische apparaten bestaat er een Europees label, dat aangeeft hoe energiezuinig het is. Apparaten zijn onderverdeeld in 7 klassen,

Vier energiebesparende tips van Jij & Overijssel

van A (zeer zuinig) tot G (energieverslindend). Maar omdat

Tip 1: speel eens met je thermostaat

producenten ook voortdurend hun producten verbeteren,

Verwarming is één van de grootste kostenposten in je energiebudget.

zijn er nu al apparaten op de markt die zuiniger zijn dan de

Zet je thermostaat een graad lager dan normaal, dan gaat het energie-

A-klasse. Voor de echte kampioenen bestaat er nu dus ook

verbruik gemiddeld met 7% omlaag. Dit scheelt al gauw € 45,- per jaar.

nog klasse A+ en A++.

Tip 2: in drie jaar terugverdiend Wanneer stond je witgoedleverancier voor het laatst op de stoep? Is je wasmachine ouder dan 10 jaar, dan is vervanging het overwegen waard. Nieuwe machines gebruiken de helft minder stroom. Een snel sommetje leert dat een A+-label machine zich in drie jaar terugverdient. Wassen op 60 graden kost twee keer zoveel energie als wassen op 40 graden. Tip 3: het kan vriezen en dooien Ontdooi de vriezer twee keer per jaar (hoe meer ijs, hoe meer energieverbruik). Tip 4: check je ketel Is je verwarmingsketel ouder dan 15 jaar? Overweeg dan vervanging. Sommige gemeenten geven daarvoor subsidie. Heb je geen zin om je ketel te vervangen: ook ontluchten bespaart energie. Tip 5: waterverslinder De douche is de grootste waterverbruiker in huis. Door iets minder lang te douchen en een spaardouche te gebruiken, kun je eenvoudig elke dag water en energie besparen zonder in te leveren op comfort.

Overijssel telt meer dan tweehonderd initiatieven om ons voor te bereiden op een toekomst waarin fossiele energie schaarser en duurder wordt. Veelbelovende projecten met een visie op duurzaamheid, zoals het Natuurlijk Huus en De Aardewijk in Olst, hebben een ondersteuning ontvangen van provincie Overijssel. Kijk ook op: www.overijssel.nl/duurzaamdorp

11

juni 2011


vernieuwt

Gieterij 200 Een oud gebouw met moderne functies

Waar:

Hengelo

Vroeger:

IJzergieterij Stork

Nu:

ROC Twente

Sinds:

2009

Aantal studenten: ongeveer 20.000 Functie:

onderwijs, kinderopvang, bank, horeca, boekhandel, rijschool, uitzendbureau en restaurant

De oude fabriekshal, het middelpunt van het gebouw.

juni 2011

12


Oude fabrieken en gebouwen. Ooit hadden ze een duidelijk doel, daarna raakten vele buiten gebruik. Maar ze maken wel deel uit van onze leefomgeving en geschiedenis. Allemaal leuk en aardig denk je misschien. Maar wat moeten we nu met deze oude troep?

Gieterij 200 Een goed voorbeeld van erfgoed met een moderne bestemming vind je in Hengelo. Gieterij 200: het gebouw van ROC Twente. Wat in de eerste jaren van de 20e eeuw begon als een gieterij van Stork, herbergt 104 jaar later ROC Twente. Maar hier kwamen wel de nodige verbouwingen aan te pas. De oude hal van de gieterij is grotendeels intact

Industrieel erfgoed

gebleven, dit is de basis geworden van de hal van het

In Overijssel staan bijzondere monumentale fabrieken

nieuwe gebouw.

en gebouwen. Door het in stand houden van deze karakteristieke gebouwen, monumentale boerderijen,

Naast ROC Twente biedt het pand ook onderdak aan een

(staal- en textielfabrieken), graansilo’s, zuivelcoÜperaties,

aantal publieke voorzieningen, zoals horeca, kinderopvang

militaire complexen en kerken kom je meer te weten

en winkels. Op deze manier worden bedrijven en onderwijs

over de Overijsselse geschiedenis.

op een unieke manier gecombineerd.

Van een groot deel van dit erfgoed is de oorspronkelijke functie weggevallen. De gebouwen staan vaak leeg en raken in verval. Dit is jammer, juist omdat deze gebouwen vroeger van groot belang waren en vaak van duurzame materialen zijn vervaardigd. Daarom wordt dit erfgoed gerestaureerd of krijgt het een andere functie. Zo blijven unieke gebouwen bewaard voor een volgende generatie. Een bijkomend voordeel: dit zorgt voor extra werkgelegen-

Provincie Overijssel stimuleert restauratie en hergebruik van agrarisch en cultureel erfgoed. Voor meer informatie: www.overijssel.nl/cultureelerfgoed www.overijssel.nl/erfgoed www.hartvanzuid.nl

heid in Overijssel.

Een trap om op te leven.

13

juni 2011


bezoekt

Bellenhof

Evert Thielen, Bellenhof, 300 x 440 cm, 2006-2011, Collectie Amerborgh.

Te gast in de provincie Overijssel: Evert Thielen

Evert Thielen is een bijzonder fenomeen in de kunstwereld. Zijn inspiratie

portretten en stillevens. Tot en met 18 september 2011 is in Museum

vindt hij in oude meesters als Jan van Eyck, Johannes Vermeer en

de Fundatie in Zwolle recent werk te zien van deze ‘meester van

Gabriël Metsu. Thielen (Venlo, 1954) maakt gebruik van eeuwenoude

het moderne meerluik’. Hoogtepunt van de tentoonstelling vormt

schildertechnieken om natuur, mensen, interieurs en voorwerpen zo

Bellenhof, een nieuw veelluik dat verhaalt over de geschiedenis van

levensecht mogelijk weer te geven. De manier waarop hij werkt,

het gelijknamige landgoed bij het Belgische Brasschaat. Daarnaast

verraadt een extreem gevoel voor perfectionisme, liefde voor oude

zijn in het museum nog zo’n zestig schilderijen te zien die de

ambachtelijke vaardigheden en vakmanschap. Hij combineert deze

kunstenaar de afgelopen jaren voltooide. Kijk voor meer informatie

toewijding met een sterke fascinatie voor verrassend actuele taferelen,

op www.museumdefundatie.nl.

juni 2011

14


online

Het wereldwijde woonweb Voor sommige mensen is hun virtuele leefstijl bijna belangrijker dan het echte leven. Maar echt wonen op het web? Dat zit er niet in. Al kun je wel een heel eind komen. Internettips voor het wereldwoonweb!

Richt alles online in Past die bank eigenlijk wel? Hoe staat het kleed bij de eethoek? Is er nog ruimte voor de opblaaskoe in de gang? Je hoeft niet meer met je meubels te slepen om daarachter te komen! Maak een gratis account aan op floorplanner.com en er gaat een virtuele wereld voor je open. Fantaseer desnoods een zuidvleugel aan je balkon terwijl je eigenlijk alleen een vloerplan maakte om te zien of je nieuwe piano wel past in je tweekamerappartement. www.floorplanner.com

Tuinieren zonder vieze handen Iedereen wil een tuin, niemand wil er wat aan doen. Gras is het lastigste wat je kunt hebben en rozen mag je maar 1 keer per jaar met springtij en volle maan snoeien. Toch wordt er in tientallen boeken, magazines en tv-programma’s eindeloos over doorgeleuterd. Dit levert de voedingsbodem voor de tuinsite wroeten.nl. Lekker met de laptop op schoot, gekoelde dranken onder handbereik, lezen over zaaisel, moestuinen van iemand anders en de gouden opmerking: “als je dat te veel werk vindt, laat je het toch aan moeder natuur over…”

www.wroeten.nl Klik om je heen Sinds november draait de digitale Atlas van Overijssel met allerlei kaarten van provinciale beleidsvelden, actuele thema’s en achtergronden. De kracht van de Atlas zit in de vele mogelijkheden. Je kunt namelijk zelf al die kaarten combineren door ze aan of uit te zetten. Je maakt je eigen kaart met het gereedschap en met de kaartlagen die je via de Atlas tot je beschikking hebt.

www.atlasvanoverijssel.nl

Oude luister Oude gebouwen kun je in ere herstellen. Met behoud van gevoel voor stijl en traditie en de oorspronkelijke technieken. De provincie stimuleert het restaureren van historische monumenten met een interessante regeling. Meer dan 32 projecten door de hele provincie zijn inmiddels opgeknapt. Denk aan klassieke panden als Abdij Sion in Diepenveen en het Dominicanenklooster, Zwolle.

www.overijsselrestaureert.nl www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl

15

juni 2011


doet

Leuke dingen Juli

Fot FFo oto: o o: JJef Jeeef Ra Rabil b lon on n

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

Deventer op Stelten Rondleiding Sint Stephanuskerk Streekmarkt Twente HobNob Festival Jazz aan de Vecht Rockin’ Harmony Rijdag Rijssens Leemspoor Brocante aan de IJssel Muzikale tuinwandeling Accordeondag Rondleiding Huis Singraven Riviersterfeest Blauwvingerdagen Zwolle Excursie Landgoed Het Rozendael Workshop Beeldhouwen Triathlon Holten Lil’Hill Festival Rock Around Festival Lullaby Festival Jaarmarkt Omm´arte Klompendemonstratie Zomermarkt Dedemsvaart Dance Event Roggemaaiersdag Drakenbootfestival Fietstocht ‘Blokje Om’ Midweekfeesten Deventer Kunstmarkt Nacht van Delden Nature Experience Rolstoelvierdaagse Maarkelse Meutdag’n De boer op; Boerendag Siepelmarkt Weerribbenmarkt Oogstfeestdag Dieksiepop

1 en 2 juli 2 juli 2 juli 2 juli 2 juli 2 juli 2 juli t/m 27 augustus 2 en 23 juli 3 juli 3 juli 5, 12, 19, 26 juli 6 t/m 10 juli 6, 13, 20 en 27 juli 6 juli 8, 9 en 10 juli 8 en 9 juli 9 juli 9 juli 10 juli 12 juli 13 juli 13, 14, 20, 21, 27, 28 juli 14 t/m 16 juli 16 juli 16 juli 16 juli 17 juli 20 en 27 juli 22 en 23 juli 23 juli 25 juli 25 t/m 29 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli t/m 1 augustus

Deventer Borne Delden Almelo Dalfsen Vroomshoop Rijssen Deventer Balkbrug Enter Denekamp IJhorst Zwolle Heino Saasveld Holten Luttenberg Giethoorn Nijverdal Ommen Ommen Enter Rijssen Dedemsvaart Raalte Vroomshoop Heino Steenwijk Deventer Delden Holten Delden Markelo Ommen Ootmarsum Oldemarkt Holten Haarle

www.deventeropstelten.nl www.stephanusborne.nl www.streekmarkttwente.nl www.hobnob2000.nl www.jazzaandevecht.nl www.vvvtwenterand.nl www.leemspoor.nl www.brocanteaandeijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.brookmoaten.nl www.vvvdenekamp.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvzwolle.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.kampboer.nl www.triathlonholten.nl www.lilhill.nl www.muziekingiethoorn.nl www.lullabyfestival.nl www.ommerbissingh.nl www.ommerbissingh.nl www.vvventer.nl www.habi-rijssen.nl www.d-dae.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.desmoezen.nl www.heikera.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.deventerkunstmarkt.com www.nachtvandelden.nl www.natuurdiorama.nl www.twentserolstoelvierdaagse.nl www.ovmmarkelo.nl www.ommerbissingh.nl www.vvvootmarsum.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.dieksiepop.nl

1 en 8 augustus 3 augustus 3 en 4 augustus 3, 10, 17 augustus 4 t/m 6 augustus 5 augustus 5 en 12 augustus 6 augustus 6 augustus 6 augustus 6 en 7 augustus 6, 13 en 27 augustus 7 augustus 12 augustus 13 augustus 13 t/m 14 augustus 16 augustus

Holten Ommen Gelselaar Staphorst Steenwijkerwold Dalfsen Oldemarkt Deventer Delden IJhorst Tilligte Deventer Deventer Belt-Schutsloot Blokzijl Giethoorn Hellendoorn

www.natuurdiorama.nl www.explosionfestival.nl www.erve-brooks.nl www.staphorst.nl www.dickywoodstock.com www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.hettuinfeest.nl www.streekmarkttwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.oldtimerdagen.nl www.brocanteaandeijssel.nl www.deventerboekenmarkt.nl www.gondelvaartbelt-schutsloot.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.muziekingiethoorn.nl www.achellendoorn.nl

Augustus

Augustus 2011

Nature Experience Explosion Festival Ambachten van vroeger en nu Staphorstdagen Dicky Woodstock Festival Halve Marathon Dalfsen Weerribbenmarkt Poëziefestival Streekmarkt Twente IJhorstermarkt Oldtimerdagen Brocante aan de IJssel Deventer Boekenmarkt Gondelvaart Beachparty Wiedepop Schapenmarkt

juni 2011

16


in Overijssel Nostalgisch Ommen Boeskool is los Stratenfestival Jaarmarkt Lichttoer Kalenberg Middeleeuws Festijn Tour de terras Heino Rodeofeesten Fancyfair Euifeest

17 augustus 17 augustus 19 t/m 20 augustus 20 augustus 20 augustus 20 en 21 augustus 27 augustus 27 augustus 27 augustus 27 augustus t/m 3 september

Ommen Oldenzaal Zwolle Blokzijl Kalenberg Ommen Deventer Heino Steenwijk Hasselt

www.ommerbissingh.nl www.boeskoolislos.nl www.vvvzwolle.nl www www.blokzijl.nl blokzijl nl www.dorpsfeestkalenberg.com www.vechtdaloverijssel.nl www.stichtingzomerevenementen.nl www.sokkestoppers.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.euifeest.nl

2 september 2 en 3 september 3 september 3 september 3 september 3 en 4 september 17 september 17 september 17 september 17 september 17 en 18 september 17 en 18 september 24 september 24 september 24 september 25 september 30 september t/m 2 oktober

Oldenzaal Staphorst Delden Hengelo Deventer Ommen Hengelo Nijverdal Rijssen Hengelo Ambt Delden Delden Rijssen Deventer Vollenhove Zwolle Oldenzaal

www.vvvoldenzaal.nl www.staphorst.nl www.streekmarkttwente.nl www.kulturhushasselo.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.ommerbissingh.nl www.kulturhushasselo.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.ajevents.nl www.winkelcentrumhasselo.nl www.twickel.nl www.straatfestivaldelden.nl www.autobeursrijssen.nl www.popronde.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvijsseldelta.nl www.hethuisbeek.nl

Augustus 2011

September

September 2011

Foto: Dook van Gils

Oldenzaal muzikaal Trekkerslep Streekmarkt Twente Kunstmarkt Hasselo Sallandse Streekmarkt Blaasorkestenfestival Fuchsiamarkt Hasselo Sixtiesfeest Streetpainting festival Oude ambachten Twickelweekend Straatfestival Miniatuurautobeurs Popronde Deventer Concert Lente Podium Superstreekmarkt Sfeer en Meer

Oktober 2011

Oktober 32e Amortocht Streekmarkt Twente IJhorstermarkt Dierendag poppenkastvoorstelling Paddenstoelenwandeling Kopje Cultuur Muziek Totaal Zwollle Culinair Sterrenweekend Oktoberfest

1 oktober 1 oktober 1 oktober 2 oktober 2 oktober 9 oktober 20 en 21 oktober 21 oktober 21 t/m 23 oktober 27 t/m 30 oktober

Lemele Delden IJhorst Holten Haaksbergen Steenwijk Deventer Zwolle Goor Oldenzaal

www.wandelsporthaarle.nl www.streekmarkttwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.natuurdiorama.nl www.vvvhaaksbergen.nl www.kopjecultuur.nl www.deventermuziektotaal.nl www.zwolleculinair.nl www.sterrenweekend.nl www.hetoktoberfest.nl

4 november 5 november 5 november 25 november 26 november

Steenwijk Delden IJhorst Deventer Hengelo

www.muziekinsteenwijk.nl www.streekmarkttwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.deventermuziektotaal.nl www.winkelcentrumhasselo.nl

15 t/m 17 december 17 en 18 december

Deventer Deventer

www.dickensfestijn.nl

November Jazz & Blues Muziekronde Streekmarkt Twente IJhorstermarkt Deventer Bluesnight Boekenmarkt

December 2011

Kerstmarkt Grote- of Lebu誰nuskerk Dickens Festijn

Voor meer evenementen in juli t/m december kijk op www.jijenoverijssel.nl. De evenementen hebben wij overgenomen van derden. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor mogelijke wijzigingen in programma, data en locatie.

juni 2011

Foto: Gerard Dubois

December


bestuurt

Je huis moet

“Wij leggen als provincie de link tussen wonen en economische ontwikkeling�

juni 2011

18


passen

leefsituatie “Met veel plezier woonde ik in Enschede, Sneek, Den Haag,

De provincie voegt kwaliteit toe. Ik wil samen met de gemeenten bekijken of we meer kunnen kijken naar de wensen van de mensen. Duidelijk onderscheid maken tussen starters, gezinnen en ouderen. En vervolgens met hen bekijken wat bij hen past. Mensen weten zelf wel hoe ze willen wonen, geven dat ook duidelijk aan. Zo gaan

Steenwijk en sinds kort in Blokzijl, zegt Ineke Bakker,

steeds meer mensen samen een straat of wijk bouwen, we

gedeputeerde voor milieu en wonen. Ik genoot in Den Haag van de duinen en de zee. Nu zijn de Wieden en Weerribben favoriet. Om te varen, te fietsen, te wandelen én te schaatsen. Ik ben een

noemen dat collectief opdrachtgeverschap. De provincie heeft daar subsidies voor.

Waarom beschouwen we eigenlijk 55-plus nog als een aparte categorie als je straks tot je 67ste moet blijven werken?

echte schaatsliefhebber.

We zijn veel vitaler geworden. Die hele groep van 55- plus heeft echt niet dezelfde woonwensen. De definitie dat

Het belangrijkste vind ik dat je woonplek en je huis passen

iedereen van 55-plus bij de vergrijzing behoort, daar wil ik

bij je leefsituatie. Gezinnen, starters en ouderen hebben

wel vanaf met mijn leeftijd (57 jaar). Mensen willen veel

verschillende woonwensen. De leefsituaties maken het

langer zelfstandig blijven wonen. Daarop moeten we inspelen.

verschil. Ik vind het fijn dat ik gedeputeerde voor Wonen ben geworden, want wonen raakt de mens. De provincie

In deze crisistijd blijven we sturen. Het gaat bij de provincie

wil graag dat de inwoners van Overijssel goed kunnen

niet alleen om bouwen, kwantiteit, maar juist om kwaliteit.

wonen. Daar ga ik aan werken.

We moeten een langere termijnvisie maken voor over 20 jaar. Dat vraagt om nieuwe definities, voor alle groepen

Overijssel kan zonder meer woonkwaliteit bieden, daarvan

woningzoekenden.

ben ik overtuigd. Toen ik wethouder in Steenwijk was, ook voor wonen, voerden we de slagzin: “Uw eerste woning

Mensen willen zoveel mogelijk voorzieningen binnen

hier is tegelijk uw tweede (vakantie) woning”. Dat geldt

handbereik. In Overijssel werken we eraan dat in 2015

eigenlijk voor heel veel plekken in Overijssel.

minstens 50% van alle huishoudens in een zogenaamd woonservicegebied woont, dus met alle nodige zorg

In onze nieuwe plannen leggen we als provincie heel duidelijk

en voorzieningen bij de hand. Verder komt er een

de link tussen wonen en economische ontwikkeling.

nieuwe ronde startersleningen, zorgen we voor een

Het één kan niet zonder het ander. We willen een vitale

inspirerend vestigingsklimaat voor bedrijven en een

economie, zodat bedrijven zich graag vestigen in Overijssel.

goede bereikbaarheid voor alle mensen die willen

Dan moet je ervoor zorgen dat de mensen hier graag wonen.

wonen en werken in Overijssel.”

19

juni 2010


woont

Watermensen

Nederland is een waterrijk land, hetzelfde geldt voor Overijssel. Water eist steeds meer ruimte op. Zeker nu het klimaat verandert en de waterspiegel stijgt. De bevolkingsgroei lijkt in de toekomst door te zetten. Meer mensen en minder ruimte dus. Tijd om te gaan denken over andere manieren van wonen. Wonen op water bijvoorbeeld, want water hebben we in Overijssel genoeg.

juni 2011

20

Waarom zou je kiezen voor een waterwoning? Francisco Navarro heeft onderzocht in welke situaties waterwonen een meerwaarde biedt en interessanter kan zijn dan wonen op het land. Woonboten en woonarken bestaan al een tijdje maar een waterwoning, zoals in de laatste ontwerpen, is toch andere koek.


Francisco: “Op veel plekken in Overijssel verandert

Wonen in de stadsgracht

het waterpeil als de seizoenen wisselen, denk

Momenteel doet Francisco onderzoek naar wonen

bijvoorbeeld aan de uiterwaarden. Bouwen op

op het water midden in de stad. De ruimte in

het land is daar riskant. Wat als het water stijgt?

het centrum van een stad is schaars, waardoor

In zo’n geval is een waterwoning die met het

wonen in de grachten een oplossing biedt.

waterpeil mee beweegt een uitkomst. Dit is één

“Het centrum is een perfecte plek voor een

van de redenen waarbij wonen op het water voor-

combinatie van wonen en werken. Tenslotte was

deel heeft ten opzichte van wonen op het land.”

dat vroeger ook het hart van de handel en nijverheid. Waarom zouden we dat niet weer

Duurzaam

terug brengen? Het creëert meer draagvlak voor

“Waterwoningen staan vaak midden in de

de al bestaande voorzieningen. Alle voorzieningen

natuur. Daardoor kan je optimaal gebruikmaken

zijn al in de buurt en deze groep bewoners

Onze ogen konden kijken

van energiebronnen als wind, water en zon”,

houdt de binnenstad levendig en interessant.”

sinds het licht ons land bescheen

Watermensen

vertelt Francisco. “Er zijn zelfs ontwerpen waar

maar na het breken van de dijken

een woning meer energie produceert dan het

ging men denken naar ik meen

gebruikt. Zonnepanelen kennen we allemaal, maar daar profiteer je slechts een deel van de

Laat het water mij maar dreigen

dag van. Deze waterwoningen draaien op hun

laat het me grijpen naar de keel

ligplaats met de zon en wind mee zodat je de

Het onderzoek waar Francisco over spreekt

alleen voor ons wij watermensen

hele tijd groene energie opwekt. Een ander

is gedaan in samenwerking met Ardesch

wordt het water nooit te veel

voordeel van wonen op het water is de verplaats-

waterwonen. Meer over wonen op water

baarheid. Soms is de locatie nog prima maar wil

en energiezuinig bouwen lees je hier:

en als het water ons zal krijgen

de bewoner iets nieuws. De waterwoning kan

www.vmarch.nl

heeft ‘t lang genoeg geduurd

dan nog prima functioneren voor iemand anders

www.ardeschwaterwonen.nl

dan worden wij die watermensen

e

e

en zo aan een 2 of zelfs 3 leven beginnen.”

naar een hoger plan gestuurd

tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland ik kan strijden, ik kan varen

Klimaatbestendige inrichting De provincie werkt, samen met gemeenten en waterschappen, aan klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Naast de rol van verkennen, stimuleren we actief gemeenten om gebieden klimaatbestendig in te richten. Voor dit doel is de subsidie ‘Klimaatbestendig bouwen met gemeenten’ beschikbaar. Om de praktische reden dat er straks meer ruimte nodig is voor water maar ook omdat het de eigenheid van de regio bevordert. Unieke woonplekken trekken nieuwe inwoners en daarmee ook bedrijven en investeerders.

21

juni 2011

en zet de zeeën naar mijn hand

(3j’s, Watermensen, 2007)


grijpt in

afval in je achtertuin Het is niet netjes om illegaal afval te dumpen. Daar zijn de meesten het over eens, maar lang niet iedereen stoort zich daar aan. Diverse mensen beschouwden het talud van de N351 in Kuinre als openbare vuilstort. Toezichthouder Dick van Driesum greep in. Een reconstructie.

juni 2011

22


Top-10 buurtproblemen 1. Te hard rijden 2. Hondenpoep 3. Parkeeroverlast 4. Overlast van groepen jongeren 5. Rommel op straat/afval storten 6. Inbraak in woningen 7. Geluidsoverlast door verkeer 8. Vernieling van auto’s 9. Agressief verkeersgedrag 10. Andere vormen van geluidsoverlast

Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2010, CBS

7 februari

opruimers dumpt hij een paar zakken tuin- en snoeiafval.

Bij het onderhoud van de N351 stuiten medewerkers van

Van Driesum grijpt meteen in: “Vanuit mijn functie als

de provincie Overijssel op een grote hoeveelheid afval.

opsporingsambtenaar kon ik direct een start maken met het

Over een lengte van 600 meter ligt er rotzooi in het talud

opsporingsonderzoek. Vervolgens heb ik diezelfde dag een

van de N351/Sluitenburgerdijk. Aan de ene kant bevinden

viertal getuigenverklaringen afgenomen. Via het kenteken

zich woningen, aan de andere kant een kanaal. Het talud

van de auto hebben we de bewuste persoon gevonden en

is door de begroeiing aan het oog onttrokken waardoor

uitgenodigd om een verklaring af te leggen.”

mensen lange tijd ongezien afval konden dumpen. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren.

11 april Van Driesum is bijna klaar met het opsporingsonderzoek en

15 maart

legt de laatste hand aan het dossier wat naar de Officier

De 52-jarige Van Driesum is toezichthouder en opsporings-

van Justitie gaat. “Mijn taak is om gegevens te verzamelen

ambtenaar bij de provincie Overijssel en gaat aan de slag.

en de zaak sluitend te krijgen.”

Hij roept vertegenwoordigers van de gemeente Steenwijker-

Van Driesum verspreidt in het gebied langs de N351 een

land, het plaatselijk belang en de wegbeheerders bij elkaar.

brief waarin hij namens de provincie Overijssel uitlegt wat

Omdat de daders niet te traceren zijn, spreken ze af dat

er is gedaan, wat de regels zijn en waar de bewoners hun

provincie Overijssel het talud tijdens onderhoudswerk-

afval kwijt kunnen. Deze brief is een mooi voorbeeld van

zaamheden gaat schoonmaken. Van Driesum benadrukt:

de manier waarop de provincie toezicht wil houden.

“Dit is een eenmalige actie. Mocht het daarna weer gebeuren,

“Onze nalevingsstrategie berust op vier pijlers: beleid,

dan starten we een opsporingsonderzoek. Iedereen die dit

communicatie, preventie en handhaving. De kunst is om

doet loopt het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.”

mensen zo goed mogelijk te informeren en te overtuigen om te voldoen aan de wet. Uiteindelijk hebben wij allemaal

1 april

hetzelfde belang: een goede en veilige leefomgeving in

Al vroeg gaat de opruimploeg aan de slag met het verwijderen

Overijssel!”

van het afval. Uiteindelijk voert ze 50.000 kilo afval af, ruim drie vrachtwagens vol! Daarbij zit onder andere 5.000 kilo bouw- en sloopafval. Terwijl Van Driesum kijkt hoe de werkzaamheden verlopen, gebeurt er iets merkwaardigs. Aan de overkant van de vaart parkeert een auto. Een wat oudere man stapt uit en voor het oog van alle

Meldpunt Overijssel U kunt hier terecht voor milieumeldingen, klachten en informatie over milieu en verkeersveiligheid. Het Meldpunt is te bereiken via 038 425 24 23 of via www.overijssel.nl/meldpunt

23

juni 2011


droomt

Mijn droom:

herstel de oude haven Het is de droom van Gerda van Dijk dat in haar woonplaats Grafhorst de oude haven in ere wordt hersteld. Toen de kans zich aandiende om haar droom te bespreken met de provincie Overijssel pakte zij die met beide handen aan. “Ik heb de droom in de droomfabriek gezet en al mijn sociale contacten aangeschreven om even een kijkje te nemen op de website.”

Grafhorst is van oudsher een vissersdorp. De vissersboten hebben plaats gemaakt voor de pleziervaart, maar er is in

In gesprek met de gedeputeerde

Grafhorst geen veilige plek om aan te meren. “In de jaren

Gerda van Dijk kreeg veel stemmen op haar droom

vijftig is de oude haven gedempt. Hij is volgestort met afval

die zij plaatste in de droomfabriek. Daarom werd

en dichtgemaakt. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren

zij uitgenodigd voor een gesprek bij de provincie.

maar het was een andere tijd. De haven had geen functie

“De voormalig gedeputeerde Dick Buursink,

en pleziervaart is pas iets van de laatste jaren.”

nu Statenlid, heeft ons een goede tip aan de hand gedaan. Hij heeft ons laten zien dat we met een

Impuls

goed plan en media-aandacht een eind komen.

Volgens Gerda van Dijk zijn er veel voordelen aan het herstel

Daarnaast heeft hij ons op verschillende subsidies

van de oude haven. “Op dit moment is het een rommelige

gewezen die wij voor dit plan kunnen aanschrijven.

plek aan het water. Het is een winterstalling voor jachten.

Tijdens zo’n gesprek kom je erachter dat er nog veel

Aan de ene kant van de winterstalling ligt het oude centrum

meer voordelen aan de renovatie van de oude haven

en aan de andere kant worden nieuwe huizen gebouwd.

zitten, zoals het stimuleren van de verkoop van de

Volgens mij geeft de ‘nieuwe’ haven ook een impuls aan de

nieuwe boothuizen.”

verkoop van die huizen. Daarnaast is het een prachtige plek om activiteiten te organiseren voor jong en oud.”

Aansprekend voorbeeld De buitenhaven in Kampen is voor Gerda een aansprekend voorbeeld van hoe een oude haven in ere wordt hersteld. “Ik word daar heel enthousiast van. Het oogt gewoon een stuk beter.” De Grafhorster gemeenschap is ook content met het plan. “Onze buren hebben hun boot in de winterstalling staan maar toen zij van het plan hoorden was het gelijk: ‘Wij stemmen voor! Het stadsbelang gaat voor ons eigen belang’.” Gerda verwacht niet dat het plan op stel en sprong wordt gerealiseerd. “Maar de aanhouder wint, toch?!”.

juni 2011

24

De Droomfabriek De Droomfabriek was in 2010 een initiatief van de provincie Overijssel. Inwoners konden via www.jijenoverijssel.nl hun droom voor de provincie indienen en stemmen verwerven. De indieners van de dromen met de meeste stemmen mochten op gesprek komen om de haalbaarheid van de dromen te bespreken.


van Grafhorst “De aanhouder wint, toch?!� Naam:

Gerda van Dijk

Leeftijd:

49 jaar

Woonplaats: Grafhorst Kenmerken: een allrounder, doorzetter en staat voor iedereen klaar Werk:

Moeder, vrijwilliger bij groep 3, mantelzorger, neemt deel aan verschillende besturen, onder andere de Oranje Vereniging.

25

juni 2011


zelf

“Het is hier een paradijsje,

ik heb het nog noo De Baalderborg Groep is gespecialiseerd in gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Zij beschikt over ruim 80 locaties in Overijssel. Dit zijn voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie.

juni 2011

26


it zo mooi gehad”. Je kunt je niet zo maar inschrijven voor deze woningen,

aan dat ze afspraken hebben gemaakt. “We koken en eten

want de appartementen zijn alleen bestemd voor personen

één keer per week samen en zien elkaar bewust niet elke dag.”

met een verstandelijke beperking. De oudste bewoner is

Dat was in het begin wel anders maar toen kwamen er

Lydia Rijff. Zij wilde graag in een beschermde woonomgeving

klachten van de overige bewoners dat ze hen zo weinig

wonen omdat zij niet zelfstandig kan wonen. “Ik heb

zagen. “En dat vonden we niet leuk”, vertellen beiden in

begeleiding nodig en dat krijg ik hier.” Ze heeft lang heimwee

koor. Ze vinden het fijn om hier te wonen. “Niet alleen

gehad naar haar vorige woning in Goor. “Sinds kort krijg ik

omdat de begeleiders ons helpen, maar ook omdat je met

meer persoonlijke aandacht van de begeleiders. Daardoor

z’n allen bent“, is de conclusie van het stel.

voel ik me hier meer thuis en vind ik het hier leuk. We hebben een paradijsje, ik heb het nog nooit zo mooi gehad.”

24/7 Aan het Fluitekruid 4 in Rijssen heeft de Baalderborg Groep mogelijk haar hipste locatie, voorzien van veel moderne snufjes. Het complex is op 1 januari 2010 opgeleverd en de eerste bewoners wonen er sinds februari hetzelfde jaar. De leeftijd van de bewoners varieert van 22 tot 70 jaar. Locatie Fluitekruid is een appartementencomplex geschikt voor 12 volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Door de begeleiding die ze (24 uur per dag, 7 dagen in de week) krijgen, kunnen de bewoners zelfstandig wonen. In totaal helpen 8 begeleiders de bewoners met het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.

Afspraken maken Iedereen is vrij in zijn of haar tijdsbesteding. Wel worden er bepaalde afspraken gemaakt over bijvoorbeeld drankgebruik,

Zelfstandig wonen

geluidsoverlast en omgang met elkaar. Soms maken

Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen

bewoners onderling ook afspraken. Rutger (22) en Renate

zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Ze heeft

(28) bijvoorbeeld, zij hebben elkaar leren kennen bij de

hierover afspraken gemaakt met gemeenten.

opening begin 2010. “Rutger zag het meteen al met mij

Zo krijgen de gemeenten subsidie van de provincie

zitten maar ik wilde nog niet. Anderhalve week later wilde

voor het aanpassen en verbeteren van voorzieningen

ik wel en hadden we verkering”, aldus Renate. Rutger geeft

op het gebied van langer zelfstandig wonen in woonservicegebieden. Denk aan de aanleg van gemeenschappelijke ruimten, drempelloze voorzieningen en zorgboerderijen. Ben jij benieuwd

Meer info Op www.baalderborggroep.nl vind je meer informatie over de gehandicapten- en ouderenzorg.

naar de afspraken in jouw gemeente? Kijk dan op www.overijssel.nl/prestatieafspraken

27

juni 2011


schrijft

Snelheid

minderen

Ik volg momeent ntee eel, l, op m miijn jn 44s 4ste te,, au auto tori rijljljes esse sen se n en vver erba baas as me ov o er de meenssen diee zo’ o’n n drukte heb ebbe b n. Zo wo ord ik zelffs no nog g in inge geha ge haal ha ald d ne nett bu buit iten en de be bebo bouw uwde de kkom om voo oor het bord rd 50 nadat ik sneelh hei eid d he heb b ge g miind nder erd d om omda datt je da j d daa aarr no nou u eenm nmaa aa al 50 m moe oeet ri rijd j en jd e .

Haast

H as Ha a t is eeen en heel eeel sl s ec echt ht g geg egeven en,

Elke dag ben ik no nog g heet me mees estt ve verb rba rb aasd, aasd

1 se seco cond nd de on no op pleett tten endh dhei e d kost st som ms ee een n me mens nsen enle l ve le ven. n.

over auttom omob obilililis iste is ten te n me m t va van n di diee en enor o me h or haa a st s. De har ardr drijijde deer scchiet er ee e n pa paar ar min inuu uutj uu tjes tj ess mee op, Die hard dri rijd jder erss diie zi z cch h nie iett ge gedr drag agen ag e o en op p de autob obaa ob a n, aa n dan denk ik:: “Me Meens ns,, was was to toch ch h eer erde deer va van n hu huiss gega eg gaan” aan” n”..

Ha aas astt is een onb nbeg egon onne nen n ra ace ce teg egen en d dee kl klok ok en dat breekt me meni nig g ha hard rdri rd rijd ri jder jd er nog een kkee eeer op op..

m ar ma ar zzet et,, al alss he hett mi m sg gaa aat, t hett le he leve veen va v n ee een n an ande derr vo voo or a or alt lttijijd d op op zzijijijn n ko kop. p.

Ik zou w wililille len ze len le zegg eggen en:: Ga van h hu uis op ttie uis ui ieed, d w nt n wa nie iema ma and nd wil dat er ’s av a onds nieet me meer er is, is, w wat a je ‘s mor at o ge gens n ver ns erlilie liliet et.

Haast in nh het verke keer er maa aakt kt va aa ak eeen heele hoo oop p st stuk ukk, wa ant o op p elke weg g of ho hoek ek lloe o rtt nou een oe nma maall h maal het ett o ong ngel eluk ukk.

jun unii 2011

28

Sonj So nja a Ku Kuip Kuip per ers Sc ersS ha aap apm man man


Lezersonderzoek

Puzzelen

Na elkke ui Na uitg tgav tg avee van Jij & O av Overijssel

het magazine. Sommige mensen maken er een

reeag ager eren lezers op ere p artikelen

echt kunstwerk van. En dat waarderen we

in het mag gaz azin ine, komen met

bijzonder. Soms krijgen we de vraag waarom de

sugges e ti es ties voor onderwerpen en

reacties naar het e-mailadres gestuurd moeten

hebben goede tips ter verbetering. he

worden. Zo zei mevrouw Nijhof: ”Leuke puzzels.

Daar zijn wij blij mee want daarmee helpen

Ik ga weer mee doen maar ik heb helaas geen

jullie het magazine interessant en leesbaar te

eigen e-mailadres. Dat is jammer maar mag ik

houden. Oo ho Ook de geïnter erviewde mensen krijgen vanuit hun h

voor deze ene keer per post meedoen?” En ook

omgeevi om ving ng veel reacti ties es. Wij krijgen ook vragen van mensen die benieuwd zijn

de heer Te Wierik stuurde ons zijn oplossing

off het blad ook eccht gelezen wor ordt dt.

toe per post met de vraag of dit ook mocht.

We krijgen veel reacties binnen op de puzzel in

Wij hebben TNS N NIP PO geevraa aagd gd om dat on ndeerz rzoek uit te voeren. Altijd prettig om te weten of je op de goede weg be bent nt.. Enkeele resultaten: 299.000 inwoners

Natuurlijk mag dat. Het is nooit onze bedoeling

van 18 jaar en ouder kennen en lezen het maga azine. Dee lez ezer erss st stellen dat zij

geweest onderscheid te maken tussen

dankzij het magazine een beter beeld krijgen van d dee onderwerp pen waar de

mensen met een e-mailadres en zonder.

provincie zich mee bezighoudt. Het magazine toont betrokkenh heid en behandelt

Zodra je de oplossing naar ons postadres

aansprekende onderwerpen. De provincie wordt hierdoor veel mi mind nder er a abs bstr trac act. t.

(Redactie Jij & Overijssel, antwoordnummer 800,

Namens de redactie: bedankt voor alle tips en opmerkingen en blijf ons op de

8000 VB Zwolle) stuurt, nemen wij deze mee in

hoogte houden van ideeën voor onderwerpen en artikelen.

de trekking. Iedereen maakt dus evenveel kans.

Unieke fototentoonstelling in de IJsseldelta

Kiek! Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de lezers van uw blad

tentoongesteld in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Op vijf

attent te maken op een heel mooi en bijzonder gebied in Overijssel:

bijzondere locaties kan iedereen ‘door de ogen van Jan Koster’ nog

Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit gebied vertelt het verhaal van de

eens op een heel andere manier naar het prachtige landschap kijken.

eeuwenoude strijd tegen het water. Een prachtige omgeving met

Er is een speciale route uitgezet, zodat bezoekers langs de vijf

dijken, terpen en met een ongekende weidsheid. Ik denk dat het voor

locaties kunnen fietsen en tegelijkertijd ook alle andere mooie plekjes

veel inwoners van Overijssel een plezierige ontdekking is.

in de IJsseldelta ontdekken. Meer informatie is ook te vinden op

En dat wordt het komende jaar extra interessant. Want de bekende

www.vvvijsseldelta.nl. Kortom ik zou al uw lezers willen uitnodigen

landschapsfotograaf Jan Koster (geboren en getogen in Kampen) heeft

een kijkje te komen nemen in de IJsseldelta.

het unieke karakter van deze regio vastgelegd op de gevoelige plaat. Tot en met mei 2012 worden deze prachtige foto’s op grote billboards

Hartelijke groeten, Marcel van Dijk

29

juni 2011


blikt terug

Fot Fo F ot oto: o: Sta Stad St dssa dsa arc rch chief ief A Attthen hen hen naeu aeumbi mb b bli blioth ottheek oth eek De D ve Deven ven e ter er m e m.m.v m.v v. His isstttor ist ori or ori risc sch h Centr Ce C entrum ntrum nt ntr u Ove Ove Ov erij rijjsse se el. l.

Wie kan ons meer vertellen over deze foto? Stuur ons een brief of e-mail; onder de inzendingen wordt een mooie prijs verloot. Heb je zelf nog belangwekkende historische foto’s die in deze rubriek thuishoren, dan horen we dat graag!

De prijswinnaar wordt op www.jijenoverijssel.nl bekendgemaakt. De winnaar krijgt automatisch bericht van de provincie.

Reacties voor 30 september

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

sturen naar: jij@overijssel.nl of

De winnaar van de historische foto uit het vorige magazine

Redactie Jij & Overijssel

is de heer B. Meyer uit Borne.

Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800

Het volledige verhaal kun je terugvinden op www.jijenoverijssel.nl.

juni 2011

30

8000 VB Zwolle


lost op

Kruiswoordraadsel Jij & Overijssel &

Het kruiswoordraadsel staat uiteraard ook in het teken van het thema Wonen. Als je het magazine goed gelezen hebt, zijn de antwoorden op onderstaande vragen terug te vinden in de tekst. Veel lees- en puzzelplezier!

V

( ) +

*

,

-

W

&%

Y

.

&& &' Z &(

Meedoen? Noteer de letters van de oplossingen in de onderstaande vakjes en je kunt een woord vormen dat alles met het thema van het magazine te maken heeft. Mail je antwoord voor 30 september naar jij@overijssel.nl of Redactie Jij & Overijssel (antwoordnummer 800, 8000 VB Zwolle) en maak kans op een leuke prijs. Succes! De winnaar van de vorige keer was de heer J. Buitink uit Genemuiden.

'

&)

`

&*

&(

[ ^

&+

&,

&-

&. '%

_ '&

\

''

X '( ')

]

'*

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

Horizontaal:

Verticaal:

4 8 10 15 20

1 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14 16 17 18 19

21 22 23 24 25

Grootste waterverbruiker in huis. Naam van 23 bijzondere duurzame woningen in Olst. Waar er 8.150 van in Overijssel staan. Handeling waarmee je ketel energie bespaart. Waar je terecht kan voor meldingen en klachten over milieu en verkeer. Groot voordeel van wonen op het water. Met acht van deze wordt een appeltaart pas echt lekker. Naam van de instelling waar mensen met een beperking in Overijssel zelfstandig kunnen wonen. Term voor leven op Overijssels oppervlaktewater. Geeft aan hoe zuinig je huis is.

31

Belangrijk voordeel van telewerken. Voormalige functie van het huidige ROC Twente in Hengelo. Woningen realiseren op bestaande locaties in de stad. Wat Overijssel met startersleningen op peil wil houden. Veelluik over historie van het gelijknamige landgoed bij Brasschaat. Financiële regeling voor eerste huizenkopers. Huis van gebruikte autobanden, lege blikjes, flessen en leem. Waar 86 procent van de Overijsselaars tevreden mee is. Wat een kwart van de Overijsselaars binnen twee jaar wil. Waar Overijssel investeert in voorzieningen voor langer zelfstandig wonen. Tweede plaats in top-10 van buurtproblemen. Titel van lied van de 3j’s over leven op het water. Zet dit een graad lager en bespaar zeven procent energie. Waar je in steden gemakkelijk woonruimte kunt maken. Wat Theo Horsman graag thuis doet.

juni 2011


beleeft

Mijn leven speelt zich natuurlijk af in Overijssel T w T’ wen went entt al h en heel eeel ssn snel nel iin n TTw Twente wen ente tee et w onen on en n, vo vvoelt oel elt al alss ee eeen en ni nieu euwe wee llente ente en tee Er n net wonen, nieuwe Neer Ne e sttriijk er jken en iin en n he hett fr fraa aaaie i g roen ro en n Neerstrijken fraaie groen Bren Br engt en gt m gt ele lemaaal lema a iin n mi mijn jn ng oede oe de d oen oe n Brengt mee he helemaal goede doen

Fiet Fi etse tseen over over e d allllan a ds an dse he dse heuv uvel elru rug g Fietsen dee Sa Sallandse heuvelrug Nijv Ni jver jv erda dall - Ho da H olt lteen lten n een n we w wee eer er tterug erug er ug Nijverdal Holten weer Toer To e iste iste ten n we weg van weg van de n atuu at tuur ur Toeristen natuur Het is He is p uu uur ur ge g niiet eten teen no p di d it uu ur Het puur genieten op dit uur

Een ko korh rhoe rh oen oe n vl vli iegt iegt ie gt o p vanu vvanuit anuit i d it heii Een korhoen vliegt op dee he Daat ze zzeldzaam eld ldza zaam za am m am ooie oo ie b eeld ee ld m ma aakt aakt k m lil j Dat mooie beeld maakt mijij b blij F or Fl oraa en ffauna a naa kkomen au omen om en n ttot o rrust ot ustt us Flora Een ge g luks luk ksvo oge g l wo w rd dt er zzichzelf ichzel ich hzel e f be bewu w st wu st Een geluksvogel wordt bewust

FOTOGRAFIE

Het vvo He Het volgende olge lg g nde dee n d numme nu nummer umme mmer mer vvan mer an Jijiijj & Overijssel an Overi O Ov veri erijss erij ijss jssel js el verschijnt versch ver schij schijn ch hijn ijnt j t iin nn nove november. ov mbe ovembe ove mber b rr.. Het Het th He tthema hema em maa is is dan dan da a In IInvesteren nves v ter vester teren en in en in Ove Overij O Overijssel. verijijjsse sseel.l. Heb Heb e jijij jij eeen en en mooi moo moo oi g gedicht eed edi diicht ch htt over ovveerr In o IInvesteren Inv nvest nv nvest estere tere eren n iin nO Overijssel? verijs verij ver ijijs j sel js jssel sel? eell? Stuur Stttuur S Stu ur het het vo he voor voor or 30 30 sep september ep ptem ttember ember berr na be n naar aar ar jij@overijssel.nl jij jij ij@ov j@o @overi @ov erijss erij ijss jsssel. el. el l.nl nl of of naar naaar n ar Redactie Red dact actiee Jij Jij & Ov O Overi Overijssel, veri erijss erij ijss jsssel eel,l,, an aant antwoordnummer ntwo twoord tw twoord ordnum dnum nummer nummer mer 80 mer 8 800 800, 0,, 0 8000 8 80 800 000 V VB B ZZwolle. wollle le. e. H Het He et m mooiste ooi oiste istee g ge gedicht edic dicht ht pl p pla plaatsen l ats atsen t en ts en wij wiijj op pd de deze eze ze pag p pagina. gina in na.

Job Boersma

Dit D ge Di gedicht g gedic edic diicht d ht van an He an H Henk nk k van an Te an Telg T Telge Telgen elge gen iiss g gekoze ge gek gekozen ozen en a als ls moo ls m mooi mooiste ooist istte g iste gedicht ediicht ed edi cht ov ove over err won wonen w o en on en in Ove in Overij O Overijssel. verij ijjsse ijsse ssel. se el. l. De and a andere ndere nd ndere e e in er iinzendingen nzen zendi ze endin e dingen g n ku ge gen kun k un je je bekijken bekij bek ekijk ijjken jken jk en op p www w www.jijenoverijssel.nl. ww.ji .jji jijen jje enove ov ve erij rij ijjsse ssel ssel.n se el.n l.n nl. l. l.

Profile for Provincie Overijssel

Jij & Overijssel thema wonen juni 2011  

Het gratis huis-aan-huismagazine Jij & Overijssel van de provincie Overijssel staat dit keer in het teken van wonen. Lees alles over bouwen...

Jij & Overijssel thema wonen juni 2011  

Het gratis huis-aan-huismagazine Jij & Overijssel van de provincie Overijssel staat dit keer in het teken van wonen. Lees alles over bouwen...

Advertisement