Page 1

JAARVERSLAG

2009-2010

In deze uitgave: Voorwoord Inleiding EDREEKEGMO Overijssel Debat Award Fair Play-campagne Financiën Shaping Society: Youth participation Uitstapjes: Hilversum en Dalfsen Reünie Persoonlijke hoogtepunten

Zwolle, juni 2011


Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2009-2010 van de Jongerenraad Overijssel (JROv). Voorgaande jaren is het er nogal eens bij ingeschoten om een jaarverslag te maken. Daarom zijn wij als Jongerenraad extra trots dat we dit jaar wel weer een jaarverslag hebben. Wij kunnen ook trots zijn op de dingen die we als Jongerenraad het afgelopen jaar hebben bereikt. De Jongerenraad kon in 2010 haar tienjarig jubileum vieren, een gelegenheid die gevierd werd met een re端nie waar iedereen die ooit met de Jongerenraad te maken heeft gehad welkom was. Het was een erg geslaagde dag, waar veel oude bekenden elkaar tegenkwamen. De Jongerenraad Overijssel is een enthousiaste club jongeren die zich graag met Overijssel bezig houdt, en die de jongeren in Overijssel meer over Overijssel wil 足leren. Onderling is er een prettige sfeer, wat de Jongerenraad zeer werkbaar maakt. Als voorzitter zijnde is dat natuurlijk een genot. We zijn vooral bezig geweest rond het project EDREEKEGMO, een prachtig initiatief om de Overijsselse jongeren in contact te brengen met het Overijsselse bestuur en met kandidaat-Statenleden. Als afsluiter daarvan een prachtig debat, wat hopelijk een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden, de Overijssel Debat Award. Maar ook daarbuiten zijn er veel kleinere projecten geweest. In de zomer zijn een aantal leden zelfs de grens overgegaan om in Duitsland te vertellen over het Overijsselse succesverhaal van de JROv, in samenwerking met United World Colleges (UWC) Germany. Er zijn leden betrokken geweest bij de Fair Play-campagne, en daarnaast hebben wij intensief met de provincie mogen samenwerken aan de Omgevingsvisie, een rapport over Overijssel in de toekomst. Ook zijn we op nationaal gebied bezig geweest om de provinciale jongerenraden bij elkaar te brengen en zo een platform te bieden voor informatie-uitwisseling. Het afgelopen jaar mochten we als Jongerenraad ook twee leuke uitstapjes maken. De eerste ging naar Hilversum, waar we presentatietraining kregen, en de tweede naar Dalfsen, waar we heuse etiquettetraining kregen van echte Gooische Vrouwen. Tot slot wil ik een moment stilstaan bij de wisseling van de wacht die er bij de Jongerenraad heeft plaatsgevonden. Na jarenlange trouwe dienst heeft Agnus van Loenen ons verlaten. Via deze weg kan ik haar nogmaals bedanken voor haar grenzeloze inzet voor de Jongerenraad. Met Bette Kamp hebben we er echter een waardige vervanger aan overgehouden. Als voorzitter van de Jongerenraad Overijssel kan ik de verwachting uitspreken dat het komende jaar minstens zo succesvol wordt als de afgelopen jaren. Kornelis van der Krieke, voorzitter Jongerenraad Overijssel

2

JONGERENRAAD OVERIJSSEL


Inleiding (door Gert-Jan) Het is inmiddels weer een aantal jaren geleden dat er een jaarverslag is geschreven voor de Jongerenraad Overijssel (JROv). In navolging van de notulen die gemaakt worden over elke vergadering en de website die opnieuw fanatiek is opgepakt om de projecten en resultaten in een goed overzicht bij elkaar te brengen, kon daarom een jaarverslag niet uitblijven. Het verslag beslaat de afgelopen twee jaar van de Jongerenraad, waarbij de verschillende projecten uitgebreid zijn beschreven.

In de afgelopen jaren is er binnen JROv weer het één en ander veranderd. Nadat Agnus van Loenen jarenlang een van de vaste begeleiders is geweest bij de JROv, zwaaide zij vlak voor de zomervakantie 2010 af bij de provincie en bij de Jongerenraad. Haar opvolger is Bette Kamp, die deze plaats heeft opgevuld naast Frans van Ginkel, een externe begeleider vanuit het adviesbureau Arcon, die al actief is sinds de oprichting. Benji Lankheet zwaaide als voorzitter aan het begin van 2009 af en werd vervangen door de huidige voorzitter Kornelis van der Krieke. Op datzelfde moment is er besloten om naast de voor­zitter ook de functie van vicevoorzitter/ secretaris in te voeren, die als eerste bekleed werd door Tracy Spoor die eind 2009 afzwaaide en is vervangen door ­Gert-Jan van Veen. Inhoudelijk heeft de JROv een goede balans gevonden tussen verschillende thema’s waarbinnen projecten zich afspelen en advies aan verschillende organisaties. Naast de verschillende projecten die de Jongerenraad zelf heeft opgezet in de afgelopen twee jaar, waren er ook een aantal projecten waarbij de Jongerenraad actief heeft mogen deelnemen of haar advies over heeft mogen uitbrengen. Dit samen maakt het tot een aangename afwisseling en effectieve manier van werken om onze twee hoofdtaken te kunnen realiseren: 1. Het betrekken van jongeren bij hun provincie Overijssel en de Overijsselse politiek. 2. De mening te laten horen van de Overijsselse jongeren bij Provinciale en Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Om dit te kunnen realiseren zijn de verschillende leden van de Jongerenraad in de afgelopen 10 jaar druk bezig geweest met allerlei projecten om dit te kunnen bewerkstelligen. En wat altijd weer opvalt is hoe weinig sommige jongeren weten van de provincie en haar taak, maar wanneer er meer bekend wordt er een wereld voor hen opengaat. Met het resultaat van de werkzaamheden van de provincie komt iedereen elke dag weer in aanraking zonder het vaak te beseffen. Des te belangrijker is het om de rol van de provincie te benadrukken onder alle jongeren, en dus blijft er een belangrijke taak voor de JROv weggelegd in de toekomst. De enthousiaste reacties van de Staten werken eveneens inspirerend voor de Jongerenraad om zich te blijven inzetten voor de mooie provincie Overijssel. Het biedt ook hen een goede opening naar de mening van jongeren en hun problemen en kwesties waarin Overijssel een rol speelt. Dat geeft een uitgelezen mogelijkheid om in hun beleid en ­programma ook jongeren te betrekken.

‘Mijn JROv-hoogtepunt is dat ik lid werd’

JAARVERSLAG 2009-2010

3


EDREEKEGMO (door Thomas) Vaak hebben mensen, en veelal ook jongeren, het gevoel dat er in de politiek niet echt naar ze wordt geluisterd. Hierom had de Jongerenraad als jaarthema van 2010 EDREEKEGMO. EDREEKEGMO is het omgekeerde van omgekeerde, oftewel omgekeerde verkiezingen. De jongeren vertellen de provincie wat zij willen dat er gebeurt. En dat is gebeurd! Bijna 250 jongeren uit heel Overijssel hebben de enquête ingevuld, en bij de opening van het Statenjaar hebben Kornelis en Lieke, samen met nog meer leden van de Jongerenraad, de resultaten gepresenteerd aan de Statenleden. De vragen gingen vooral over hoe jongeren de toekomst van Overijssel zien. Wat hier bijvoorbeeld uit naar voren kwam was dat jongeren openbaar vervoer en veiligheid erg belangrijk vinden.

Een volledige lijst met de resultaten zoals ­geïnterpreteerd door de JROv 1. Jongeren vinden dat er in het onderwijs meer aandacht besteed moet worden aan leerlingen met een leerachterstand of leerproblemen. Aandacht = individuele aandacht. 2. Jongeren vinden veiligheid in het uitgaanscircuit belangrijk. Jongeren willen zich aan regels houden, spreken – als dat nodig is – leeftijdgenoten aan op hun gedrag en willen daarbij dat de politie toezicht houdt. 3. De eerste reactie van jongeren bij het woord veiligheid is verkeersveiligheid. 4. Jongeren in Overijssel vinden goed openbaar vervoer erg belangrijk. Ze kiezen ervoor om het huidige openbaar vervoer sterk te verbeteren. Voor experimentele vormen van openbaar vervoer is weinig steun. 5. Files kunnen bestreden worden door het openbaar vervoer te verbeteren.

4

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

6. Jongeren denken dat Overijssel zich in 2030 ontwikkeld heeft tot een verzameling middelgrote steden in het groen. Overijssel blijft aantrekkelijk als er verbinding is tussen wonen en natuurbeleving. Wonen moet ook betaalbaar blijven. 7. Overijssel moet zich meer profileren met de IJssel. Stadsstranden en IJsselboulevards worden genoemd door meer dan de helft van de ondervraagden. 8. Overijssel moet zich breed economisch profileren. Geen van de sectoren die in de vragenlijst genoemd worden, springt er uit. 9. Culturele evenementen in Overijssel mogen zich laten zien. Kleinschalig maar vooral groot en breed gericht op Nederland en Europa. 10. Bij sport kiezen jongeren gewoon voor de vereniging. Andere sportaanbieders scoren veel lager. 11. Streektaal vinden in de invullers van de vragenlijst helemaal niet belangrijk. “Goed Nederlands is al moeilijk genoeg!” 12. Bij het containerbegrip ‘duurzaamheid’ denken jongeren als eerste aan schone energie!


‘Positieve reacties van de provinciale politiek’

JAARVERSLAG 2009-2010

5


Overijssel Debat Award (door Gert-Jan) Na het succes van EDREEKEGMO hadden de Jongerenraad en de provincie het gevoel dat het zonde zou zijn als er met de resultaten niets zou worden gedaan. Daarom is in samenwerking met Jong Overijssel Doet mee! en het Pius X College uit Almelo Overijssel Debat Award 2011 georganiseerd. De resultaten van EDREEKEGMO hebben uiteindelijk in aanloop naar de provinciale verkiezingen in maart 2011 geleid tot een aantal aantrekkelijke stellingen. Naast dat het belangrijk is voor de Jongerenraad wat jongeren in onze provincie belangrijk vinden, wilden we ook graag de manier waarop ze dit verkondigen stimuleren en trainen. In aanloop naar het debat begin januari, zijn er twee voorrondes georganiseerd. Hier werden leerlingen van scholen uit heel Overijssel klaargestoomd om zich te laten horen bij het grote debat. Uiteindelijk werden er per school twee leerlingen afgevaardigd die mochten plaatsnemen op de stoelen in de Statenzaal, om de strijd aan te gaan met andere leerlingen uit Overijssel. Om de stellingen in de voorrondes en bij het finaledebat duidelijk en op een ludieke manier neer te zetten, hebben een aantal leden van de Jongerenraad in een kort filmpje mogen spelen waarin zij een praktisch probleem of dilemma aan de kaak stelden.

Namens de Jongerenraad nam Gert-Jan plaats in de jury, die verder nog bestond uit Jan Telleman, vicevoorzitter van Provinciale Staten, en Karsten de Vreugd, debattrainer en coach bij de voorrondes. Nadat bekend was geworden welke twee deelnemers door mochten naar de finale, nam ook Commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld, plaats in de jury om de winnaar te bepalen. De Jongerenraad hoopt dat dit succes mag worden herhaald volgend jaar, zodat ook dan weer een nieuwe winnaar kan worden gekozen van het Overijssel Debat Award 2012!

‘Overijssel Debat Award met CdK Ank Bijleveld’ Fair Play-campagne (door Thomas) Begin juni kwam er vanuit de Sportservice Overijssel de vraag of leden van de Jongerenraad mee zouden willen werken aan een campagne ter bevordering van Fair Play binnen de sport. Met deze actie wilde Sportservice Overijssel jongeren bewust maken van het belang van sportiviteit en wederzijds respect. De campagne werd gehouden in samenwerking met de provincie Overijssel. Deze wilde de Jongerenraad hierbij betrekken, en vroeg of twee leden mee wilden werken aan de campagne. Kim en Roy reageerden op deze oproep, en samen met nog zes anderen hebben zij de hele zomer gewerkt om een reclamecampagne op touw te zetten, bestaande uit filmpjes, posters, tattoos en zelfs een Fair Play-krant! De jongeren wilden aandacht vragen voor agressieve ouders langs de zijlijn, tegenstanders die bewust overtredingen maken en andere vormen van onsportief gedrag. Op 1 oktober werden alle resultaten feestelijk gepresenteerd in het Harley Davidson clubhuis te Zwolle. Ook was Joep aanwezig, als sinds lange tijd het icoon van Fair Play, die een volledige make-over had gehad!

6

JONGERENRAAD OVERIJSSEL


Financiën (door Thomas en Gert-Jan) Over de afgelopen twee jaar zijn de volgende uitgaven gedaan.

Jaaroverzicht 2009 Reiskosten/openbaar vervoer Representatiekosten Catering/vergadering/evenementen Overige diensten van derden TOTAAL

€ 1.121,44 € 5.434,81 € 1.921,25 € 26.705,81 ______________ € 35.183,31

Reiskosten/openbaar vervoer Kosten die gemaakt worden door leden die vanuit de provincie naar de vergadering komen reizen. Om het aantrekkelijk te maken voor leden van ver weg is er een reiskostenvergoeding mogelijk. Representatiekosten Kosten die zijn gemaakt ter promotie van de JROv.

Jaaroverzicht 2010 Reiskosten/openbaar vervoer € 1.052,70 Representatiekosten € 3.000,00 Catering/vergaderkosten/evenementen € 7.521,20 Overige diensten van derden € 29.000,00 ______________ TOTAAL € 40.573,90

Catering/vergadering/evenementen Kosten die gemaakt worden bij o.a. vergaderingen, het huren van de ruimte en de catering. Overige diensten van derden Kosten die zijn gemaakt voor de begeleiding vanuit de provincie zelf en het inhuren van een begeleider via Arcon.

JAARVERSLAG 2009-2010

7


Shaping Society: Youth participation (Door: Gert-Jan) In de zomer van 2009 is de Jongerenraad gevraagd door oud-voorzitter Nick Schoenmaker om op de summer course van het internationale scholen netwerk United World College een workshop te gaan geven over jeugdparticipatie en demo­cratie. Ter stimulering hiervan zou dan een project opgericht worden. Aan deze summer course deden leerlingen mee vanuit heel Europa. Wat heb je nodig om een jeugdparticipatieproject op te zetten? En wat zorgt er nou voor dat jongeren het belangrijk vinden om mee te praten en mee te denken? Dit waren allemaal onderwerpen die tijdens de workshop youth participation and democracy aan bod kwamen. Een groep van vier JROv’ers is afgereisd naar Frankfurt om deze workshop, bestaand uit meerdere blokken, te geven. Naast een deel theorie, werden de deelnemers ook aangespoord om met eigen initiatieven te komen en concrete plannen te maken. Uit deze workshop zijn verschillende leuke projecten gekomen, zoals een tijdschrift met columns en meningen van allerlei jongeren en een leerlingenraad. Verder kwam ook politiek en de provincie Overijssel aan bod in de workshop. Wat maakt nou, dat de leden van de Jongerenraad zo actief zijn voor politiek, beleid en de provincie, en daar zoveel tijd en energie in steken? Om dit uit te leggen is er zelfs een heus Statenspel gespeeld. Of ‘Stadtspiel’ zoals het artikel vermeldt.

Bron: Teaching Democracy?! – Documentation Shaping Society UWC

8

JONGERENRAAD OVERIJSSEL


Uitstapjes: Hilversum en Dalfsen (Door: Gert-Jan) Voor elke groep mensen is een uitstapje op zijn tijd een leuke afwisseling op de normale bezigheden. Zo ook voor de Jongerenraad; in 2009 ging de JROv naar Hilversum en Loosdrecht om daar wat te leren over persoonlijke presentatie. In 2010 bleven we binnen de provincie en kregen we een heuse etiquettetraining in Dalfsen.

Naast dat een uitstapje erg leuk kan zijn voor de Jongerenraad, is het ook erg nuttig en leerzaam. Als Jongerenraad vergaderen we ongeveer één keer per maand en praten we over zaken die op de agenda staan. Persoonlijke dingen komen daardoor niet echt aan de orde, door een uitstapje kan iedereen die bij de Jongerenraad betrokken is elkaar ook beter leren kennen, wat de werksfeer ten goede komt. Dat kan handig zijn wanneer er wordt samengewerkt in groepen en aan verschillende projecten wordt gewerkt met meerdere leden. Ook wordt het door veel JROv’ers een beetje gezien als beloning voor al het werk dat ze in een jaar hebben verzet.

‘Nieuwe mensen leren kennen, je horizon verbreden en nog nuttig bezig zijn ook’

In Hilversum hebben we als JROv in 2009 een cursus gekregen op het Mediapark over persoonlijke presentatie. Hoe kom je zelfverzekerd over? En wat geeft een goede indruk? Allemaal zaken die besproken zijn tijdens de workshop, nuttige dingen die goed bruikbaar waren voor de werkzaamheden rond de Jongerenraad. In 2010 werd er een uitstapje gedaan naar Dalfsen, met een vergelijkbaar programma en een cursus etiquette. Allemaal erg leerzame activiteiten, die voor elk lid in de toekomst goed van pas kunnen komen.

JAARVERSLAG 2009-2010

9


Re端nie (Door: Gert-Jan) De Jongerenraad Overijssel bestond in 2010 tien jaar! Tijd voor een feestje, en dit werd dan ook gevierd met een heuse re端nie. In de afgelopen jaren hebben heel veel jongeren uit de provincie zich enorm ingezet voor de Jongerenraad. Stuk voor stuk zijn zij allemaal met pijn in het hart vertrokken, en om hen allemaal weer eens te zien werd er een re端nie voor alle betrokkenen van de afgelopen 10 jaar georganiseerd.

Daarnaast was deze dag een afscheid van begeleidster Agnus van Loenen. Na jaren van trouwe dienst vertok zij bij de provincie en ook bij de Jongerenraad. Tijdens de re端nie was dat een mooie gelegenheid om Agnus uit te zwaaien en opvolgster Bette Kamp officieel welkom te heten. Na een geslaagd etentje met vele oud-leden kan de Jongerenraad op naar de volgende 10 jaar.

Provinciale Jongerenradendag 2009 (Door: Gert-Jan) Naast de provincie Overijssel zijn er natuurlijk nog elf anderen provincies waar veel jongeren wonen. Om contacten te leggen en aan te halen, werd er in 2009 een Provinciale Jongerenradendag georganiseerd waarbij alle actieve provinciale jongerenraden werden uitgenodigd op het Overijsselse provinciehuis in Zwolle om zich te komen presenteren. Wat zijn nou projecten die andere provincies bezighouden en op welke manier pakken andere Jongerenraden projecten aan? Vragen die werden gesteld en beantwoord tijdens een leuk en actief programma waarbij ook Gert Ranter, gedeputeerde van Overijssel, nog even langs kwam. Ook jongeren met het initiatief om een raad op te richten waren welkom en kregen de mogelijkheid hun idee te presenteren. Een zeer leerzame en geslaagde dag!

10

JONGERENRAAD OVERIJSSEL


Persoonlijke hoogtepunten Manouk Visser De Jongerenraad is de klankbordgroep voor de jongeren van Overijssel. Met z’n allen proberen we Overijssel zo jongerenvriendelijk mogelijk te maken. Met mensen die zo enthousiast zijn als bij de Jongerenraad moeten we toch in de buurt komen? Geke Kloosterziel Mijn JROv-hoogtepunt is dat ik lid werd. De leukste ervaring is toch wel de opera, maar de etiquette­ training scoort ook hoog! Kim de Bie Ik ben pas halverwege dit jaar lid geworden van de JROv. Echte hoogtepunten heb ik dus nog niet, maar ik heb veel zin in de Overijssel Debat Award begin volgend jaar! Erica Achterhes Mijn hoogtepunt van dit jaar was de reünie. Ik vond het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en de rest van de leden beter te leren kennen. Ik vond het uitje ook erg leuk en de vergaderingen zijn ook altijd gezellig!

Sjoer Booij Voor mij is deelnemen aan de JROv: Nieuwe mensen leren kennen, je horizon verbreden en nog nuttig bezig zijn ook. En de gezelligheid mag natuurlijk niet vergeten worden! Gert-Jan van Veen Het deelnemen aan de allereerste jury van Overijssel Debat Award samen met CdK Ank Bijleveld en vicevoorzitter Jan Telleman was mijn persoonlijke hoogtepunt. Dinand Drankier De JROv zit vol hoogtepunten, maar bovenal staat mij de positieve reactie van de provinciale politiek op ons EDREEKEGMO-project bij. Lieke Poirot De presentatie bij de opening van het Statenjaar maakte voor mij dit jaar erg bijzonder. We hadden hard gewerkt aan een mooi project en in de presentatie mochten we dat laten zien. Verder vond ik de opera waar we voor werden uitgenodigd ook echt top!

JAARVERSLAG 2009-2010

11


Colofon Datum Juni 2011 Eindredactie Bette Kamp Inlichtingen bij Bette Kamp BA Communicatie 038 499 92 34 b.kamp@overijssel.nl Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 www.jongerenraadoverijssel.nl Jongerenraad Overijssel is een initiatief van provincie Overijssel. Zij is een adviesorgaan, klankbord en denktank, voor en door Overijsselse jongeren.

2011-217e

Jaarverslag Jongerenraad Overijssel  

Het jaarverslag van de Jongerenraad Overijssel over het jaar 2009-2010. In deze uitgave: een voorwoord van toenmalig voorzitter Kornelis van...

Jaarverslag Jongerenraad Overijssel  

Het jaarverslag van de Jongerenraad Overijssel over het jaar 2009-2010. In deze uitgave: een voorwoord van toenmalig voorzitter Kornelis van...

Advertisement