Page 1

ALGEMEEN OVERZICHT

HVAC

ELEKTRICITEIT DOMOTICA

AUTOMATISERING

LEDVERLICHTING


ENERGIEBEHEER STUREN BESPAREN REGELEN BESCHERMEN BEHEREN VEILIGHEID OPLOSSINGEN BIEDEN

BEHEERSTAKEN VERLICHTEN


is een Belgisch bedrijf dat reeds 60 jaar aanwezig is op de markt. Het importeert, verdeelt en ontwikkelt specifieke of op maat gemaakte producten en oplossingen. Onze producten en oplossingen zijn bestemd voor installaties van particulieren, de tertiaire sector en de industrie. Onze vakbekwaamheid situeert zich op het raakvlak van meerdere technieken: – verwarmingsregeling – hydraulische bediening – automatisering – domotica – verlichting. Reeds sedert vele jaren, nog lang voordat er sprake was van de «groene golf», zetten wij onze bezorgdheid om het energiebeheer en het milieu om in concrete oplossingen. Onze filosofie: u producten en oplossingen aanbieden die eenvoudig toe te passen en te gebruiken zijn, betrouwbaar, innoverend, zeer toegankelijk en snel renderend. Wij willen u ook bijstaan bij het maken van uw keuzes – via de telefoon of ter plaatse – en ook na de verkoop, zelfs al is de garantieperiode reeds verstreken (herstellingen, vervangingsoplossingen, enz.). TEMPOLEC is exclusieve vertegenwoordiger van verschillende gereputeerde constructeurs:

3

www.tempolec.be


4

www.tempolec.be


INHOUD

VERWARMEN

BESTUREN

PROGRAMMEERBARE THERMOSTATEN ..............................7 NIET PROGRAMEERBARE THERMOSTATEN ........................7 REGELAARS MET BUITENVOELER ........................................7 BEDRADE SCHAKELKASTEN .................................................8 MODULE VOOR HET BEHEER VAN HET SWW ......................8 MULTIZONE STUURMODULE .................................................8 DIGITALE THERMOSTATEN EN REGELAARS ........................9 THERMOMETERS....................................................................9

VENTILATIE

SCHAKELKLOKKEN ..............................................................19 KIT 4-KANAALS | GARDENPRO 4 ........................................20 KIT 4-KANAALS | LIGHTPRO 4 .............................................20 KIT 1-KANAAL| MINIPRO 1 ...................................................20 KIT 1-KANAAL | OUTLUMINA F200 ......................................21 KIT 1-KANAAL | EASYCOMMAND RF1 ................................21 KIT 2-KANAALS | CONNECTPRO 1 .....................................21 KIT 4-KANAALS | SUNPRO 4................................................22 KIT 2-KANAALS | DOORCONTROL D100 ............................22 KIT 4-KANAALS | HEATPRO 1 ..............................................22 RADIOZENDER | MY-HAND ..................................................23 KIT MET MODEM | TV GSM 100 KIT ....................................23

CO2-SENSOR.........................................................................11 DRAADLOZE BESTURING VAN VENTILATOREN .................11 SPANNINGSREGELAARS......................................................11

BEVEILIGEN

VERLICHTEN TRAPPENHUISAUTOMATEN .................................................13 SCHEMERSCHAKELAARS ....................................................13 BEWEGINGSMELDERS .........................................................13 AANWEZIGHEIDSMELDERS .................................................13 UNIVERSELE DIMMERS ........................................................14 VERLICHTING ........................................................................14 SPECIFIEKE OPLOSSING .....................................................15

GAS / CO-DETECTIE ..............................................................25 DETECTIE VAN WATERLEKKEN ...........................................25 BEDIENINGSCENTRALE VOOR GARAGEROLLUIKEN ........25 BEVEILIGINGSRELAIS ...........................................................26 ANTIKALK-SYSTEMEN ..........................................................26

VOORBEELDEN VAN OPLOSSINGEN OFFICE-OPLOSSING ............................................................28 MODULAIRE OPLOSSING HOMESAFETY............................29 OPLOSSING TOILETTEN.......................................................30 OPLOSSING VOOR TELEBEWAKING ...................................31

AUTOMATISEREN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE MODULES ....................17 TIJDRELAIS ............................................................................17 BEWAKING VAN ELEKTRISCHE GROOTHEDEN .................17

www.tempolec.be

5


VERWARMEN

Iedereen streeft er de dag van vandaag naar te verwarmen op een manier die het energieverbruik tot het strikte minimum beperkt. Wij stellen u een waaier van aangepaste oplossingen voor: thermostaten, regelaars met buitenvoeler, bedrade schakelkasten, multizonemodules. Doel: enkel verwarmen als het nodig is (comfort- of verlaagd bedrijf, afhankelijk van de aan- of afwezigheid), daar waar het nodig is, op de meest efficiĂŤnte manier, terwijl aan de gebruikers een groter comfort wordt geboden. 6

www.tempolec.be


PROGRAMMEERBARE THERMOSTATEN | REEKS RAM

FUNCTIE 

Regeling van de omgevingstemperatuur.

PRINCIPE 

Programmering van de tijden waarop een bepaalde temperatuur gewenst wordt.

NIET PROGRAMEERBARE THERMOSTATEN | REEKS RTR-E

TOEPASSINGEN 

Bediening van huishoudelijke en industriële verwarming, in een vochtige of stofrijke omgeving. Bediening verwarmen / koelen voor airconditioning en warmtepompen. Detectie van temperatuurdrempels voor antivriesfunctie, oververhitting, enz.

REGELAARS MET BUITENVOELER | SAM FUNCTIE 

Digitale regelaars voor elke besturing van: - 1 brander - 1 mengkraan - 2 circulatiepompen voor verwarming - 1 circulatiepomp voor SWW.

PRINCIPE 

www.tempolec.be

De temperatuur van het water dat in de installatie circuleert is aangepast aan de behoeften van het gebouw, in functie van zijn warmteverliezen en de buitentemperatuur.

7


BEDRADE SCHAKELKASTEN

TOEPASSINGEN 

Professionele bedieningspanelen die beschikken over alle elementen die nodig zijn voor het volledig besturen van een eenvoudige of complexe installatie. Oplossing op maat, zowel voor eengezinsinstallaties als voor industriële, appartements-, openbare gebouwen, enz.

MODULE VOOR HET BEHEER VAN HET SANITAIR WARM WATER | PS 005

FUNCTIE 

Module die de verwarmingsketel en de circulatiepompen stuurt in functie van de vraag naar verwarming en sanitair warm water.

PRINCIPE 

Het energieverbruik blijft beperkt tot de behoeften inzake verwarming en sanitair warm water.

MULTIZONE STUURMODULE | MZ 004 FUNCTIE 

Module voor het sturen van de verwarmingsketel en tot 4 circulatiepompen in functie van de behoeften van maximum 4 verwarmingskringen.

PRINCIPE 

8

www.tempolec.be

Steeds vaker wordt de installatie in zones verdeeld. De MZ 004 verhindert de werking van de verwarmingsketel zolang er door geen enkele kring warmte wordt gevraagd.


DIGITALE THERMOSTATEN EN REGELAARS | TS

FUNCTIE 

Sturing verwarmen / afkoelen in huishoudelijke en industriële verwarmingsinstallaties en installaties voor zonneverwarming.

THERMOMETERS | TH

FUNCTIE 

Temperatuurweergave van de ketel, boiler, aanvoer- en retourkringen, enz.

9

www.tempolec.be


VENTILATIE

De luchtkwaliteit is belangrijk voor het welzijn van de gebruikers en de deugdelijkheid van het gebouw. De luchtverversing moet tot de werkelijke behoeften worden beperkt om elke energieverspilling te vermijden.

10

www.tempolec.be


CO 2-SENSOR | AMUN 716R FUNCTIE 

Sturing van de ventilatie in functie van: - de temperatuur - de vochtigheidsgraad - de CO2.

DRAADLOZE BESTURING VAN VENTILATOREN | FANPRO

FUNCTIE 

Variatie van de ventilatiesnelheid door handmatige (draadloos) of automatische sturing (in combinatie met een temperatuur-, vochtigheiden CO2-sensor).

SPANNINGSREGELAARS | IN 9017 - SX 9240

FUNCTIE 

Variatie van de ventilatiesnelheid door handmatige of automatische sturing 0–10 V. Te combineren met programmeerbare logische modules en een vochtigheid-, temperatuuren CO2-sensor of radiosturing.

11

www.tempolec.be


VERLICHTEN

Goede verlichting is synoniem met welzijn en veiligheid, of het nu gaat om parkings, garageopritten, gangen, trappen, enz. Met een gepaste sturing en het gebruik van LED’s kunnen heel wat verspillingen vermeden worden.

12

www.tempolec.be


TRAPPENHUISAUTOMATEN | ELPA FUNCTIE 

De verlichting werkt gedurende een instelbare tijdsduur.

NUT 

SCHEMERSCHAKELAARS | LUNA

Men vergeet nooit meer het licht in trappenhuizen, gangen, toiletten, enz. te doven.

FUNCTIE 

Bediening van de verlichting (binnen of buiten). Met cel voor het meten van de natuurlijke lichtsterkte of astronomische schakeling.

PRINCIPE 

Bij zonsondergang, wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt, schakelt het toestel de verlichting in. Omgekeerd, bij zonsopgang, zodra de lichtsterkte hoger is dan de ingestelde drempel, wordt de verlichting uitgeschakeld.

BEWEGINGSMELDERS | LUXA - SPHINX FUNCTIE 

Bepaalde melders vervangen een schakelaar.

PRINCIPE 

In het geval van een bewegende persoon of voertuig wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.

AANWEZIGHEIDSMELDERS | ECO-IR - PRESENCE - COMPACT PRINCIPE 

www.tempolec.be

Deze melders zijn gevoeliger dan bewegingsmelders en kunnen bijvoorbeeld iemand «zien» die aan een bureau zit of in een hotelkamer slaapt. De verlichting wordt geregeld in functie van het eventueel tekort aan natuurlijk licht of de verwarming en de ventilatie worden gestuurd afhankelijk van de aanwezigheid.

13


UNIVERSELE DIMMERS | TV DMC - TV DRC (VOOR INBOUW)

FUNCTIE 

Universele dimmer voor R-, L- en C-belasting en LED’s dimbaar door spanning. Met of zonder ingebouwde radio-ontvanger.

UNIVERSELE DIMMERS | DIMAX (VOOR MONTAGE OP DIN-RAIL)

FUNCTIE 

Universele dimmer voor R-, L- en C-belasting met automatische herkenning van de belasting.

VERLICHTING | POWER LED, LED-STRIPS

14

www.tempolec.be

Voor gebruik binnen of buiten, inbouw-, zichtbare of wandmontage, aan het plafond of op de vloer, dimbaar.


SPECIFIEKE OPLOSSING

VOOR BUITENGEBRUIK ROND HET GEBOUW | SPHINX FUNCTIE 

Zodra iemand het huis nadert, wordt hij gedetecteerd en het licht wordt automatisch ingeschakeld. Op die manier worden uw vrienden verwelkomd en worden onwelkome bezoekers afgeschrikt. Zodra de verlichting niet meer nodig is, wordt zij uitgeschakeld, wat een vermindering van de elektriciteitskosten oplevert.

VOOR GANGEN, STOCKAGERUIMTES | COMPACT PASSAGE FUNCTIE 

In veel gangen, met name in scholen en kantoorgebouwen, blijft de verlichting voortdurend branden, zelfs indien er niemand aanwezig is. Over een lengte van maximum 30 m volstaat een compact passage voor het beheer van de verlichting in functie van de aanwezigheid en het eventueel tekort aan natuurlijk licht.

VOOR KANTOREN, KLASLOKALEN, VERKOOPRUIMTES | COMPACT OFFICE (DIM OF DALI) FUNCTIE 

www.tempolec.be

De constante lichtregeling is perfect voor de optimale verlichting van kantoren, ongeacht of men zich ver van de vensters bevindt of dicht erbij. De aanwezigheidsmelder herkent of er zich een persoon in het lokaal bevindt. Hij vergelijkt het omgevingslicht met de gewenste luxwaarde. Het gebruik van kunstmatig licht zal bepaald worden in functie van de gewenste lichtdrempel. Wanneer er zich niemand meer in het lokaal bevindt, worden de verlichting en de airconditioning automatisch uitgeschakeld.

15


AUTOMATISEREN

Tussen zijn verschillende specialiteiten (verwarmings regeling, automatisering, domotica, enz.) stelt Tempolec een gamma voor van toestellen bestemd voor de automatische besturing, de bescherming en de bewaking op industrieel gebied.

16

www.tempolec.be


PROGRAMMEERBARE LOGISCHE MODULES | PHARAO

FUNCTIE 

Via de PC programeerbare modules voor elke toepassing op het vlak van logische besturing of regeling voor huishoudelijk of industrieel gebruik.

TIJDRELAIS | MK - IK 

Mono- of multifunctionele, analoge of digitale tijdrelais. Digitale uitvoeringen met aangepaste software voor speciale functies.

TOEPASSINGEN 

BEWAKING VAN ELEKTRISCHE GROOTHEDEN | IL - IP - IS

Alle types van vertraging voor de industriële automatisering; besturing van pompen, verlichting, ventilatie, verwarming, signalisatie, enz.

TOEPASSINGEN 

Alle metingen van een elektrische grootheid om motoren en installaties te beschermen Detectie van geleidingsfouten, onderbelasting, overbelasting, onbelast bedrijf Tegenstroomremmen Detectie van isolatiefouten bij windmolens en zonnepanelen Detectie van isolatiefouten bij stilstaande motoren Detectie van isolatiefouten in een ziekenhuisomgeving.

17

www.tempolec.be


BESTUREN

18

www.tempolec.be


SCHAKELKLOKKEN | TR - SUL - SYN

TOEPASSINGEN 

 

Besturing van de verlichting, verwarming, ventilatie, besproeiing voor huishoudelijk gebruik Openbare verlichting Besturing van de verlichting, verwarming, inwerkingstelling van was- en spoelmachines, enz. voor de industrie Besturing van alarmsystemen, toegangscontrole, enz.

19

www.tempolec.be


DRAADLOZE BESTURINGEN VERLICHTING | KIT MET 4-KANAALS ZENDER-ONTVANGER | GARDENPRO 4 

Functie: draadloze bediening van 4 kringen buitenverlichting

1x

TV RCL 868 A04

TOEPASSINGEN 

1x

TV TXE 868 BB04 

1x

Bediening van elke elektrische kring (230 V AC), zowel binnen als buiten Bediening van verlichting, tuinverlichting, besproeiing, fontein, vijverpomp, enz.

TV TXI 868 BB04 Opmerking: 2-kanalenkit eveneens beschikbaar (GardenPro 2)

VERLICHTING | KIT MET 4-KANAALS ZENDER-ONTVANGER | LIGHTPRO 4 

Functie: draadloze bediening van 4 kringen binnenverlichting via een ontvanger gemonteerd in de elektrische kast

1x

TOEPASSINGEN

TV RCD 868 A04F 

2x

TV TXI 868 BB04

Bediening van elke elektrische kring, zowel binnen als buiten Bediening van elke 230 V belasting.

VERLICHTING | KIT MET 1-KANAALS ZENDER-ONTVANGER | MINIPRO 1 

Functie: sturing van een elektrische kring via afstandsbediende wandzender

1x

TOEPASSINGEN

TV RRL 868 A02P 

1x

TV TXI 868 BB01G 

20

www.tempolec.be

Sturing van ingebouwde dimmers, elektrische deuropeners, domoticasystemen, enz. Verlichtingsregeling.


VERLICHTING | KIT MET DETECTOR-ONTVANGER 1-KANAALS | OUTLUMINA F200 

Functie: sturing van de buitenverlichting via bewegingsmelder

1x

TV RCL 868 A02

TOEPASSINGEN 

1x

TV TXS 868 B02

Verlichtingsbediening van looppaden, terrassen, tuinverlichting, enz.

UNIVERSEEL | KIT MET ZENDER-ONTVANGER 1-KANAALS | EASYCOMMAND RF1 

Functie: sturing van een elektrische kring via afstandsbediende wandzender

TOEPASSINGEN 1x

1x

Verlichting- en ventilatieregeling

Draadloze trappenhuisautomaat

Sturing van de sanitaire omlooppomp

TV RCD 868 A01

TV TXI 868 BB01G

Herstart van een sanitair warmwaterproductie, een comfortperiode, enz. Sturing van elke elektrische kring.

UNIVERSEEL | KIT MET ZENDER-ONTVANGER 2-KANAALS | CONNECTPRO 1 

Functie: draadloos overbrengen gelijk welke contactstand

TOEPASSINGEN 

1x

TV RRL 868 A02P

1x

TV TXL 868 R02 

Toevoeging van buitenverlichting die door een bewegingsmelder wordt gestuurd, zonder draadverbinding tussen de melder en de belasting Parallelaansluiting van een 2de melder op een geïnstalleerde melder Toevoeging van verlichtingslijnen met behoud van de bestaande bedieningspunten, enz. 21

www.tempolec.be


MOTOR | KIT MET ZENDER-ONTVANGERS 4-KANAALS | SUNPRO 4 

Functie: bidirectionele sturing van gemotoriseerde zonweringen, noodzakelijkerwijs uitgerust met eindcontacten

1x

TOEPASSINGEN

TV TXQ 868 A18 

4x

TV PRH 868 A01S

Bediening van rolluiken, markiezen, jaloezieën, zonneschermen, enz. Ideaal bij renovatie of nieuwe installaties.

MOTOR | KIT MET 2-KANAALS ZENDERS-ONTVANGER | DOORCONTROL D100 

Functie: draadloze bediening van deuren en poorten

1x

TOEPASSINGEN

TV RCM 868 A02 

2x

TV TXP 868 A04

Openen en sluiten van gemotoriseerde poorten, sectionaal- of roldeuren voor garages, gemotoriseerde hekken, enz.

VERWARMING | KIT MET ZENDER-ONTVANGER 4-KANAALS | HEATPRO 1 

Functie: de oplossing voor de aansturing van IR-stralingsverwarming

1x

TOEPASSINGEN

TV HET 868 A01 

1x

TV TXE 868 A04

22

www.tempolec.be

Met deze voorgeprogrammeerde kit is het mogelijk het verwarmingsvermogen van de infraroodstralingsverwarming te doen variëren.


AFSTANDSBEDIENING | RADIOZENDER | MY-HAND 

Functie: afstandsbediening van de verwarming, verlichting, ventilatie, enz. via Internet

TOEPASSINGEN 

1x

MY-HAND

Radio bediening van elektrische contacten (afstandsbediening van de verwarming van uw weekendhuis / onderhoud van openbare gebouwen of grote bedrijven, enz) De functie wordt bepaald door het type ontvanger aanwezig op de installatie.

AFSTANDSBEDIENING | KIT MET MODEM | TV GSM 100 KIT 

Functie: afstandsbediening van een installatie via een vaste of mobiele telefoonlijn, afstandsbewaking en afstandsalarm

TOEPASSINGEN 1x

TV GSM 100

1x

CABLE-GSM-PC

1x

AL-TVL-12V

1x

ANT 868

Bediening van een ruimtethermostaat of een regeling Bediening van een gemotoriseerd hek door oproep tijdens afwezigheid (gratis bellen) Bediening van garagedeur Alarm verbonden met een overschrijding van de temperatuurdrempel SMS-bericht in geval van gas- of waterlek Ideaal voor lokalen met onregelmatige bezetting (tweede verblijf, feestzaal, kerk, enz.).

23

www.tempolec.be


BEVEILIGEN

De veiligheid van personen is primordiaal. Een goede detectie betekent niet dat de systemen ook zeer duur moeten zijn. Onze detectiesystemen zijn kostenbesparend. Voor het onderhoud van onze systemen is de aanwezigheid van een technicus van de fabrikant niet vereist.


GAS / CO-DETECTIE | GASCONTROL

TOEPASSINGEN 

Voor huishoudelijk of industrieel gebruik, voor verschillende types van gas: - methaan - butaan - propaan - koolstofmonoxide.

DETECTIE VAN WATERLEKKEN | AQUACONTROL

Een waterlek betekent vaak aanzienlijke stoffelijke schade, zonder de waterverspilling te tellen. Beter voorkomen dan genezen.

PRINCIPE 

Bij contact met water veroorzaakt de sonde het sluiten van een contact dat, onder andere, een klep kan afsluiten, een akoestisch alarm versturen of een sms via optionele modem.

BEDIENINGSCENTRALE VOOR GARAGEROLLUIKEN | WIRELESSLIGHT 

 

www.tempolec.be

De norm vereist dat het rolluik in geval van een hindernis binnen een bepaald tijdsverloop weer omhoog gaat: Teleco biedt een oplossing die aan de norm beantwoordt en zeer gemakkelijk toe te passen is. Geen spiraalkabel: veiligheid verzekerd via radiogolven tijdens het sluiten van de deur Centrale geleverd met 2 voorgecodeerde handzenders Hulpverlichting en serie-drukknoppen Eveneens beschikbaar voor industriële poorten.

25


BEVEILIGINGSRELAIS | SAFEMASTER STS

FUNCTIE 

Noodstoprelais met draad- of radiobesturing Noodstoprelais met bekrachtigingshendel (dodemansfunctie)

Relais voor tweehandsbediening

Stilstandbewakingsrelais

Noodstopbewakingsrelais

Vertraagde veiligheidsfunctie

Beveiligingssysteem met sleuteltransfer.

ANTIKALK-SYSTEMEN | AQUA DE ECOLOGISCHE OPLOSSING VOOR ALLE KALKAANSLAGPROBLEMEN

26

www.tempolec.be

4 jaar garantie

Zweedse kwaliteit

Gemakkelijk te installeren

Automatisch gecontroleerde werking

Geen onderhoud

Geen chemische lozing

Laag energieverbruik

EG-certificaat.


VOORBEELDEN VAN OPLOS SINGEN


OFFICE-OPLOSSING

Intelligente en gedecentraliseerde bediening van verwarming en verlichting in functie van aanwezigheid WERKINGSPRINCIPE Bediening van de verlichting (relais A van de aanwezigheidsmelder) De aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting in als er onvoldoende daglicht is en er een aanwezigheid wordt gedetecteerd. 

Als een persoon binnentreedt in een lokaal en er onvoldoende daglicht is, schakelt de verlichting in. Bij voldoende daglicht wordt de verlichting uitgeschakeld, ook als het lokaal bemand is. Als het lokaal niet meer bemand is, wordt de verlichting uitgeschakeld met een optimale vertragingstijd, berekend door de detector.

Bediening van de verwarming (relais B van de aanwezigheidsmelder) 

Wanneer de aanwezigheidsmelder een aanwezigheid detecteert in een lokaal, schakelt hij de thermostaat (voorzien van externe ingang) in op comfortregime. De thermostaat stuurt dan een radiosignaal van 868 MHz naar de radioontvangers, die dan de elektrothermische koppen open sturen. Wanneer de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is, stuurt de thermostaat een bevel tot sluiten om oververhitting te vermijden.

Zodra het lokaal onbemand is: 

schakelt de verlichting uit na een vertragingstijd

de thermostaat schakelt over op een verlaagde temperatuurwaarde

zo doende vermijdt men alle energieverspilling!

28

www.tempolec.be


MODULAIRE OPLOSSING HOMESAFETY

Bediening en / of bewaking op afstand (voor de detectie van waterlekken, van gas en voor de klimaatbeheersing) COMFORT

TEMPERATUURCONTROLE VIA AFSTANDSBEDIENING WERKINGSPRINCIPE De RAM 831 / 832 top2 beschikt over een stuuringang waarop de modem TV GSM 100 van TELECO aangesloten is. Zodoende is het mogelijk: 

de ruimtetemperatuur op afstand te wijzigen via een gemiste oproep (free calling), of via een specifiek SMS-bericht van het programma af te wijken op afstand (temperatuur en tijdsduur vooraf ingesteld op de thermostaat).

RAM 831 top2 of RAM 832 top2

GASBEVEILIGING

TV GSM 100

GASDETECTIE WERKINGSPRINCIPE De gasdetector is voorzien van een radiozender. In geval van gaslek:  

stuurt de detector een radiosignaal en sluit een contact sluit het magneetventiel dat op de gastoevoer is gemonteerd (geen gevaar voor explosie of brand)

reageert de zoemer

ontvangt de TV GSM 100 een radiosignaal van de detector

stuurt de modem een (aanpasbaar) SMS-bericht of een gemiste oproep naar een vaste lijn (zeer nuttige waarschuwing bij afwezigheid van de eigenaars).

Kit GasControl G100

WATERBEVEILIGING

TV GSM 100

WATERLEKDETECTIE WERKINGSPRINCIPE Cyclische waterlekdetectie om de 40 s. In geval van waterlek: 

stuurt de detector een radiosignaal en sluit een contact;

ontvangt de modem TV GSM 100 een radiosignaal van de detector

stuurt de modem een (aanpasbaar) SMS-bericht of een gemiste oproep naar de vaste lijn (zeer nuttige waarschuwing bij afwezigheid van de eigenaars).

Kit AquaControl + magneetventiel

TV GSM 100

 Alle modules kunnen samen of afzonderlijk werken. www.tempolec.be

29


OPLOSSING TOILETTEN

Beperking van water- en lichtverspilling in sanitaire installaties WERKINGSPRINCIPE Wanneer een persoon het toilet betreedt vindt de volgende reeks handelingen plaats. 

De melder schakelt indien nodig de verlichting in

Tegelijkertijd schakelt de melder zijn tweede relais in (ongevoelig voor licht)

Het hulprelais sluit eveneens zijn 2 contacten

Het eerste uitgaand contact van het hulprelais stelt een elektromagnetische klep in werking, die het water doet stromen Het tweede uitgaand contact van het hulprelais schakelt het tijdrelais in, dat de ventilatie in werking stelt Deze ventilatie blijft verder werken gedurende 5 minuten nadat de persoon het toilet verlaten heeft Zodra het toilet niet meer bezet is, wordt de elektromagnetische klep opnieuw gesloten en wordt het licht na een korte vertraging gedoofd.

30

www.tempolec.be


OPLOSSING VOOR TELEBEWAKING, TELEBEHEER, TOEGANGSCONTROLE

Bewaking van de temperatuur in gevoelige lokalen (met afstandsoverbrenging via SMS indien nodig) WERKINGSPRINCIPE 

Een thermostaat met 2 stappencontacten, met afstandssonde, bewaakt 2 temperatuurinstructies: een voor het vooralarm en een voor het alarm. Wanneer de vooralarmtemperatuur bereikt wordt, sluit de thermostaat een eerste contact dat doorgezonden wordt naar de modem en een ventilatieinterface. De modem stuurt dan een vooralarm-SMS naar maximum 8 telefoonnummers en de interface stelt de ventilatie in werking op 50 %. Wanneer de alarmtemperatuur bereikt wordt, sluit de thermostaat een tweede contact dat doorgezonden wordt naar een tweede ingang van dezelfde modem en een tweede ingang van de ventilatie-interface. De modem stuurt dan een alarm-SMS naar maximum 8 telefoonnummers en de interface verhoogt de ventilatie tot 100 %. De interface kan op elk moment op afstand door een zender gedwongen worden te werken.

31

www.tempolec.be


60 JAAR ERVARING! 

KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN + INNOVERENDE STIJL

GARANTIE

TECHNISCHE KNOWHOW

INTELLIGENTE OPLOSSINGEN, VOORAL OP GEBIED VAN ENERGIEBESPARING

SERVICE

VOORRAAD

www.tempolec.be B-6530 THUIN | Route de Biesme 49 TEL 071 59 00 39 | FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be B-1090 BRUXELLES / BRUSSEL (Jette) Odon Warlandlaan 83 TEL 02 425 92 36 | FAX 02 425 41 41 bru@tempolec.be

Wijzigingen voorbehouden | Editie april 2013

Tempolec Algemeen overzicht 2013 NL