Bunddækkekatalog

Page 1

I naturen er al jord dækket af planter. Det skal jorden også være i haven, og hvis vi ikke selv dækker den, skal naturen nok gøre det for os. Forsøg har vist, at én nælde på ét år

Overdam

Bunddække

Planteskole

– havens levende tæppe

producerer 3-5.000 frø, én kamille 40.000 og én fuglegræs 15.000 frø. Det kan vist give de fleste haveejere sved på panden. Lad mig slå fast med syvtommer søm, at man kun har det ukrudt, man selv dyrker. Dermed

- Rådgivning, kvalitet og rimelige priser er

mener jeg, at man skal fjerne ukrudtet inden det får kastet frø, og frem for alt skal man

Bunddækkeplanter

vores varemærke.

sørge for, at der ikke er “plads” til ukrudt,

Mange planter kan dække jorden, men det

Planteskolen blev grundlagt af Gerda og

altså dække bunden med bunddækkeplanter.

man almindeligvis vil betegne som bunddæk-

Jacob Petersen i 1943. Poul Petersen overtog

Ikke nok med at bunddækkeplanter letter

keplanter, er mere eller mindre krybende 5-30

planteskolen i 1979 efter længere tids ophold

vedligeholdelsen, de “binder” også de øvrige

cm. høje planter. Det er den slags planter,

på udenlandske planteskoler. Her startede for

planter visuelt sammen, og får beplantningen

man har brug for til havens intime bede.

alvor udviklingen af det, der har været planteskolens speciale siden 1962 – græsserne.

til at virke som en helhed. Endvidere beskytter de mod udtørring, hindrer udvaskning af

Det er ikke en nødvendighed, at bunddæk-

Vi har en egenproduktion på 65.000 græsser

jordens spisekammer og giver jorden et godt

keplanterne blomstrer, fordi hensigten med

fordelt på over 150 sorter.

mikroklima.

bunddækkeplanterne bl.a. er at skabe ro og

Overdam producerer også lave, spændende

harmoni i bedet, samtidig med at vedlige-

buske, bunddækkeplanter, stauder m.m.

Poul Petersen, Overdam Planteskole

holdelsen lettes. På den 1,5 ha. store planteskole findes

Vi glæder os til at rådgive dig – og husk, vi altid gerne udarbejder en haveplan specielt til din have.

Før plantning er det en absolut nødvendig-

I Overdam Planteskole har vi i mange år

udstillingshaver, en klimatilpasset have og en

hed, at jorden er ren. Ingen bunddække-

haft bunddækkeplanter som et speciale i

samling af mere end 70 sorter elefantgræsser.

plante kan hamle op mod rod-ukrudt som

lighed med vores egentlige speciale – pryd-

skvalderkål, kvikgræs og brændenælde.

græsserne.

Efter plantningen er det som altid vigtigt at beskytte den svage mod den stærke. Har man

Vi har mere end 20 gode sorter af bunddæk-

anvendt to eller flere slags bunddækkeplanter

keplanter, som alle har deres fordele, men

i samme bed, kan den ene brede sig mere end

også stiller deres krav til jordbund, fugtighed

den anden, og en gang hvert år eller hvert an-

og lysforhold. Nogle er meget allround, andre

det bør den ene så reduceres. Er der anvendt

er kun effektive i surbundsbede, nogle er

lave og langsomt voksende planter sammen

særlig gode i tør jord, andre kræver en mere

med bunddækkeplanterne, skal man også

muldrig og fugtig jord.

hjælpe de små planter, så de ikke bliver kvalt.

Vi kan rådgive dig om den rigtige sort til netop din have - og du kan se planterne i vores udstilling

bunddække.indd 1-3

Overdam Planteskole

En forhave der ”har det hele” og samtidig er meget nem at holde, med en beplantning i flere niveauer bestående af buske, stedsegrønne, minitræer, græsser samt bunddækkeplanten Guldjordbær (Waldsteinia ternata), der fuldender denne have.

Agiltevej 11 2970 Hørsholm Telefon: Telefax: Mobil:

45 86 08 81 45 86 54 51 40 16 74 41

E-mail:

info@overdam.dk

www.overdam.dk

Reklamebureauet SUM

Plantning og pasning

Overdam Planteskole www.overdam.dk

25-02-2011, 13:37:31


Guldjordbær (Waldsteinia ternata)

Storkenæb (‘Karmina’)

Planterne – vidt forskellige, samme gavn Guldjordbær (Waldsteinia ternata) er den bedste allround, meget effektive, veldækkende og altid kønne, neutrale bunddække plante. Den har intet med jordbær at gøre. Den har gule blomster i påskemåneden april, som bliver færre og færre, efterhånden som den danner et tæt bunddække. Samtidig med blomstringen får den flotte nye lysegrønne blade, der overvokser de gamle, lidt slidte blade, og det er simpelthen en fantastisk flot syn. Får en passende højde, der giver andre planter (stedsegrønne, lave buske, stauder, græsser og tulipaner) mulighed for at trives sammen med denne eminente bunddække-

bunddække.indd 4-6

plante der ikke sætter udløbere. Waldsteinia geoides er en anden guldjordbær, der er meget blomsterrig og er lidt grovere og højere. Storkenæb (Geranium) findes i mange forskellige sorter, der trives under vidt forskellige forhold. Sorterne ’Karmina’ og ’Biokovo’ er stedsegørnne, veldækkende og lave. Tåler nogen tørke. ’Max Frei’ og ’Striata’ er meget tørketålende. De ses ofte på tørre strandområder. ’Max Frei’ får violrøde blomster og blivere 15-25 cm høj. ’Striata’ får rosa blomster og er noget lavere. Begge

Storkenæb (‘Striata’)

får en flot efterårsfarve, som holder det meste af vinteren. Geranium macrorrhizum bliver 25 cm høje og får alle en fantastisk flot efterårsfarve. ’Spessart’ får hvide blomster med et rosa skær, ’Czakor’ bliver lysende purpurrød og ’Bevans Var.’ bliver lidt højere og rosarød. Kinesisk Astilbe (Astilbe chinensis ’Pumila’) er en af de bedste bunddækkeplanter til surbundsbedet. Den får flotte lillarosa blomster fra august til oktober. I surbundsbedet er også Bjergte (Gaulteria proc.), Forårslyng (Erica) og Skumblomst (Tiarella) velegnede. Skumblomst ynder en letskygget og ikke alt for tør jord og den er fantastisk både når den i maj står med sine hvide blomster (skum) og når den i sept.-okt. får sin helt orangerøde efterårsfarve. 15 cm høj, med blomster 25 cm. Skumblomst tåler også almindelig muldjord, men tåler ikke udtørring.

Tvetand (‘Pink Pewter’)

Tvetand (Lamium maculatum) har vi to gode sorter af. Den hvide ’White Nancy’ og den rosafarvede ’Pink Pewter’. Begge har en lang blomstring og dækker rigtig godt, blot de ikke udsættes for længerevarende udtørring. De bliver 15 cm høje og har flotte sølvgrå blade. Vinca er en bunddækkeplante, som mange kender. Vi har den i sortimentet, men vi anbefaler den ikke så meget, da det er en grådig bunddækkeplante, der med sine lange udløbere på længere sigt vil udkonkurrere de andre planter, den er anvendt sammen med. Har flotte blå blomster i april-maj, der hæver sig flot over det stedsegrønne løv. Kattefod (Antennaria plantagifolia) er en sjælden, men rigtig god gråbladet bunddækkeplante. Tåler både fugtig og tør jord. 5 cm høj. Ingen blomstring af betydning.

Løvefod og Japansk Star

Løvefod har vi to slags af, hvor (Alchemilla mollis) er den mest almindelige, og den er en meget robust, hårdfør og veldækkende plante. Den er ikke stedsegrøn, men kommer tidligt om foråret med sine løvefodsformede, grågrønne blade. Den får gulliggrønne blomster i maj. Dværgløvefod (Alchemilla erytrhrorosa) er en lavere sort der ligner ovennævnte bare ikke så høj. Stor Stenbræk (Bergenia cord. ’Bressingham Ruby’) tåler alle forhold i haven. Den er stedsegrøn, og om vinteren farves bladene mørkerøde. Rosa blomster i april-maj. 40 cm høj. Kærmindesøster (Brunnera ‘Jack Frost’) får blå blomster i april. De sølvgrå blade lyser rigtig meget op, når den dækker bunden på skyggefulde steder i haven. En nyere, helt fantastisk bunddækkeplante. 30 cm høj.

Kærmindesøster (Brunnera ‘Jack Frost’)

FAKTA • Fjern rodukrudt, inden bunddækkeplanterne plantes. • Bedet kræver opmærksomhed de første par år, så ukrudtet ikke får overtaget. Derefter passer bedet næsten sig selv. • Ved valg af bunddækkeplanter vurderes især bladene, der skal være veldækkende. Blomsterne kommer i anden række. • Normalt plantes bunddækkeplanter med 35 cm mellemrum (7-8 planter pr. m²) • Lidt god blandingsgødning de første år vil få planterne til at brede sig hurtigere, og give en god bladfarve. • En kraftig gennemvanding i længere tørkeperioder vil gavne tilvæksten.

25-02-2011, 13:37:51