Page 1

fjell

skjærgård


For nærmere 20 år siden startet et lite eventyr i Øverbygda på Snåsa. Med utgangspunkt i rotekte bygdekultur og energien hos lokale gründere ble Øverbygg til. Gjennom engasjement og nyskaping har firmaet opplevd en fantastisk utvikling frem til å bli landets ledende laftebedrift. Alle ansatte arbeider energisk for å nå visjonen om at Øverbygg skal bli det hus- og hyttebyggere i Norden helst vil ha - alltid med omtanke for deg og din hyttedrøm.

rotekte og nyskapende

NORSK

byggeskikk 2


Innhold

Neste gang du er ute i furuskogen må du plukke opp

Uendelige muligheter Et miljøvalg Kjernemodeller Viosen Geitfjell Flåtjønn Ismenning Teveldal Hvaler Oppstuggu Storlien Kragerø Bjørnenge Strindmo Leveranseformer Inspirasjon En drøm blir til virkelighet Kontaktinformasjon

4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32-35 36/37 38/39

en kongle og studere den imponerende oppbyggingen. Kongla symboliserer liv og fruktbarhet. Den er vår t forbilde .

3


uendelige mulighe 4


heter

Egeninnsats på Nerskogen Dag Denstad er sivilingeniør i Rambøll i Trondheim

og har god byggteknisk innsikt og stor interesse for

Fra det tradisjonelle til det moderne

bygging og detaljer. På Nerskogen i Sør-Trøndelag har han og familien bygget en praktisk fjellhytte av

Lafting er en byggeteknikk med lange tradisjoner. I Norge er vi godt kjent med den rotekte følelsen det gir å komme inn i et tømmerhus hvor naturen er med inn i hverdagen. Lafting er en solid og funksjonell byggemåte og det finnes eksempler på tømmerhus som har stått bebodd i flere hundre år. Med basis i dette har Øverbygg, i samarbeid med profesjonelle arkitekter og kvalitetsbevisste kunder, videreutviklet og modernisert uttrykket i flere av våre modeller. Dette gir nytt design og spennende kombinasjoner av stein, glass og tre. Den gode responsen på våre laftede skjærgårdsmodeller i det svenske markedet er et tegn på at vi er på rett vei.

modell Ismenning. Øverbygg kom til en byggeplass med ferdig betongplate og lever te et lukket bygg til kunde . - Kvaliteten på leveransen og muligheten for å gjøre en god del egeninnsats var avgjørende for vår t valg av Øverbygg som leverandør.

Fra sjø til fjell

Dag Denstad - Trondheim

Med omtanke for kundens ønsker og behov tilpasses gjerne konsept og tegninger. Byggets ønskede funksjon, tomt og beliggenhet blir hensyntatt, samt offentlige krav og reguleringer. Flere kjernemodeller i produktutvalget passer like godt ved sjøen som på fjellet. Gjennom moderne lafting med høy kvalitet, med meget tette medfar og knuter, gjerne i lamell-tømmer, har Øverbygg ført laft inn i nye markedsområder. På hytteutsillinger, på Hellerudsletta ved Oslo og HusExpo ved Stockholm, kan man se spennvidden fra den tradisjonelle fjellhytten til det moderne fritidshuset, tilpasset sjø og skjærgård.

Fra drøm til virkelighet Det er en stor sak når man blir involvert i folks drømmer. Man skal ta på alvor det engasjement og den dedikasjon kunder har for sitt hytteprosjekt – sitt andre hjem. Med en profesjonell organisasjon og en gjennomarbeidet prosess ønsker Øverbygg å ta vare på kunden. Fra første møte med markedsmateriell og salgspersonell, via konseptutvikling, tegningsbearbeiding og materialvalg, til byggeprosess med oppfølging av byggeleder og seriøse montører. Lovnaden om ”100 % fornøyde kunder” krever ryddig prosess og feilfritt produkt – først da blir drømmen virkelighet.

Unikt bygg i Lyngen

I Kåfjord Kommune ligger Lyngen Lodge – base for Europeisk skiturisme og naturopplevelser i Lyngsalpene . Et unikt bygg på rundt 400 kvm, tilpasset allsidige behov, krav til moderne funksjonalitet og naturen omkring. Fra kontrakt ble skrevet og til bygget stod innflyttingsklar t gikk det mindre enn

...for dine ønsker og behov

10 måneder. - Øverbygg har hatt ansvar for hele byggeprosessen og har lever t oss et praktbygg helt i tråd med avtale og frister. Graham Austick og Elisabeth Braathen – St Anton og Lyngen www.lyngenlodge .com

5


et miljøvalg 6


g

Mennesker og miljø er i skjebneknyttet samspill. Miljøet vi omgir oss med påvirker vår sinnsstemning og hverdag. På samme måte påvirker vi miljøet. Tømmer er naturens eget miljøvennlige byggemateriale. Naturlig ventilasjon I motsetning til kunstige materialer ”puster” en tømmervegg. Dette gjør den innvendige luftkvaliteten frisk og sunn. I forbindelse med Øverbyggs boligsatsing er det samarbeidet med forskere fra NTNU og SINTEF. Undersøkelsene dokumenterer laftehusets effekter på inneklima og dets byggetekniske kvaliteter. Naturlig ventilasjon fra pustende vegger kan erstatte dyre og energikrevende ventilasjonsanlegg.

Naturlig CO2-binding

Bygg i massivtre bidrar positivt gjennom flere ledd i forhold til klima og miljø. Betydelig CO2-binding gjør at man i løpet av ”lagringstid” på flere hundre år kan legge til rette for bærekraftig hogst og planting – og med det få frem CO2-absorberende ungskog. Et tre som råtner eller brennes vil avgi CO2 til atmosfæren, mens man gjennom bygging i massive trekonstruksjoner, som laftebygg, konserverer tømmeret. I løpet av byggets levetid vil man kunne finne frem til langsiktige og varige løsninger for CO2-håndtering.

LAFTING AV TØMMERHUS har over tusen år gamle tradisjoner i Norge . Snorre skriver om Olav den Hellige og Harald Hardråde , som kom hjem fra Gardariket og for talte om ”timberstokkum storum”. Tømmerhus som nå har stått bebodd i over 750 år, vitner om at dette er en solid og funksjonsdyktig byggemåte også i dag.

Naturlig byggemateriale Tykke tømmervegger gir huset eller hytten en behagelig og jevn temperatur, beskyttet mot ekstrem varme og kulde. Den alternative miljøkostnaden ved å fremstille byggevarer og andre konstruksjonsmaterialer enn tre, som stål, betong, og plast, er betydelig. I tillegg representerer laftebygg et meget forutsigbart og miljøvennlig avfall den dagen, langt inne i fremtiden, at bygget ikke skal stå lenger.

Naturlige omgivelser Gjennom bruk av nordisk seintvokst og malmrik furu konstrueres et bygg som er svært holdbart, solid og vakkert.Vi tilbringer 70 – 90 % av vår tid innendørs og kvaliteten på inneklima og estetikken i omsluttende bygg er derfor avgjørende for vår helse og trivsel. Undersøkelser viser at ved å bringe naturen inn i våre omgivelser påvirkes psykiske helse, sinnsstemning og kreativitet udelt positivt.

...fra naturen til gagn for miljøet

7


flere muligheter

8


er...

Hva skal til for at du får oppfylt din hyttedrøm? Øverbygg presenterer et bredt utvalg av hyttemodeller som er basert på flere års erfaring og samarbeid med dyktige arkitekter. Modellene er gjennomarbeidet og kvalitetssikret - med omtanke. Øverbygg tilbyr laftebygg som passer, eller kan tilpasses, både skjærgård og fjell. Vi leverer alt fra små hytter til store hus. Vårt leveranseomfang spenner fra monterte tømmerkasser til totalentrepriser. I tillegg til dette legger vi til rette for tre ulike leveranseformer frem til en ferdig kvalitetshytte. (mer informasjon på side 30 og 31)

EFFEKTIV

FLEKSIBEL

UNIK

– Kjernemodell med standard varesortiment.

– Tilpasset kjernemodell med tilvalgssortiment.

– Prosjekt med full tilpasning og fritt tilvalg.

...med våre kjernemodeller 9


v책r ved have

10


vet 1

Viosen 1 Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

VIOSEN Viosenhytta egner seg like godt for bygging på fjell som ved sjø. Takløsningen med vinduer ved overgangen mellom vegg og tak gir et spennende lysspill i hytta og en fantastisk utsikt fra loftstua. Viosenhytta står som visningshytte på Hellerudsletta Hytteutstilling. Viosen er utviklet i samarbeid med HK Arkitekter MNAL-NPA.

...familie og venner

93 kvm 124 kvm

Etage 1:

85 kvm

Etage 2:

39 kvm

Viosen 2 Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

2

99 kvm 131 kvm

Etage 1:

88 kvm

Etage 2:

43 kvm

Viosen 3 Bebygd areal (BYA):

121 kvm

Bruksareal (BRA):

150 kvm

Etage 1:

107 kvm

Etage 2:

43 kvm

3

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

11


eventyrlig 12


1

Geitfjell 1 Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

2

GEITFJELL Geitfjellhyttene er store fritidsboliger med flere bygningsvolum satt sammen i et skrånende terreng. Hyttene har effektive planløsninger og en romslig spisestue/kjøkken som blir hyttas hjerte. Modellen gir stor fleksibilitet i forhold til størrelse og planløsninger. På Hellerudsletta Hytteutstilling kan du besøke en modell av Geitfjell. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med MNAL Pia Maria Gravbrøt.

95 kvm 109 kvm

Etage 1:

85 kvm

Etage 2:

24 kvm

Hems:

16 kvm

Geitfjell 2 Bebygd areal (BYA):

106 kvm

Bruksareal (BRA):

123 kvm

Etage 1:

96 kvm

Etage 2:

27 kvm

Hems:

16 kvm

Geitfjell 3

3

Bebygd areal (BYA):

122 kvm

Bruksareal (BRA):

142 kvm

Etage 1:

111 kvm

Etage 2:

31 kvm

Hems:

16 kvm

Geitfjell 4

...varm kropp, kalde kinn

Bebygd areal (BYA):

128 kvm

Bruksareal (BRA):

149 kvm

Etage 1:

116 kvm

Etage 2:

33 kvm

Hems:

19 kvm

4

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

13


Flåtjønn 1 Bebygd areal (BYA):

47 kvm

Bruksareal (BRA):

41 kvm

Hems:

10 kvm

Flåtjønn 2

FLÅTJØNN Flåtjønnhyttene er klassiske og effektive hytter med mange funksjoner på begrenset areal. Med takvinkel på 27 grader blir det plass til hems med god takhøyde. Flåtjønn er en klassiker i Øverbyggs sortiment og er fortsatt meget populær som fjellhytte. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med MNAL Pia Maria Gravbrøt.

...gammel laftekunst 14

1

Bebygd areal (BYA):

55 kvm

Bruksareal (BRA):

49 kvm

Hems:

10 kvm

Flåtjønn 3 Bebygd areal (BYA):

2

3

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

86 kvm

Bruksareal (BRA):

77 kvm

Hems:

15 kvm


ISMENNING Ismenning 1

Ismenningshyttene er hytter med todelt tak røstet i samme retning. Fordelene med slike planløsninger er at hyttene blir liggende fint i terrenget samtidig som de får spennende fasader og romslige hemsløsninger. Ismenningshyttene er kvalitetssikret samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

73 kvm

Bruksareal (BRA):

62 kvm

Hems:

15 kvm

Ismenning 2 Bebygd areal (BYA):

1

...uten tvil funksjonell

Bebygd areal (BYA):

101 kvm

Bruksareal (BRA):

88 kvm

Hems:

26 kvm

2

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

15


vakker vinter

16


er

1

2 Teveldal 1

TEVELDAL Teveldalshyttene er moderne hytter med to parallelle tømmerkasser med mellombygg. Mellombyggene rommer kjøkken og spiseplass og blir hyttas naturlige samlingspunkt. Planløsningene gir gode adskilte soverom, stor overnattingskapasitet og høy trivselsfaktor. Dette er en av de modellene Øverbygg har solgt mest av. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

Bebygd areal (BYA):

77 kvm

Bruksareal (BRA):

70 kvm

Hems:

15 kvm

Teveldal 2

3

Bebygd areal (BYA):

97 kvm

Bruksareal (BRA):

90 kvm

Hems:

17 kvm

Teveldal 3 Bebygd areal (BYA):

130 kvm

Bruksareal (BRA):

120 kvm

Hems:

19 kvm

Teveldal 4 Bebygd areal (BYA):

153 kvm

Bruksareal (BRA):

141 kvm

Hems:

...endeløse vidder

20 kvm

4

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

17


sommer samm

18


mmen

1

Hvaler 1

HVALER

2

Bebygd areal (BYA):

69 kvm

Bruksareal (BRA):

47 kvm

Hems:

15 kvm

Hvaler 2

Hvaler er basert på kjent byggeskikk i ny form, og detaljer og materialbruk er valgt med tanke på å oppnå tidsriktig design og holdbare løsninger. Bygget formidler samspillet mellom ute og inne, mellom åpne og lune arealer, mellom natur og bygning, mellom aktivitet og hvile. En modell av Hvaler står som visningshytte på HusExpo utenfor Stockholm. Hytta er utviklet av HK Arkitekter MNAL-NPA.

3

Bebygd areal (BYA):

87 kvm

Bruksareal (BRA):

61 kvm

Hems:

20 kvm

Hvaler 3 Bebygd areal (BYA):

111 kvm

Bruksareal (BRA):

80 kvm

Hems:

21 kvm

Hvaler 4

...varm sand mellom tærne

Bebygd areal (BYA):

149 kvm

Bruksareal (BRA):

108 kvm

4

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

19


enest책ende frihet

20


1

2 Oppstuggu 1

OPPSTUGGU Oppstugguhyttene er en videreføring av den tradisjonelle Oppstuggustilen som stammer fra øvre deler av Gudbrandsdalen, Østerdalen og helt opp til Oppdal i Sør-Trøndelag. Karakteristiske bygg med oppløft/oppstue vinkelrett på hovedkroppen. Alle modellene har trivelig loftsstue og svalgang. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

88 kvm 111 kvm

Etage 1:

80 kvm

Etage 2:

31 kvm

Oppstuggu 2

3

Bebygd areal (BYA):

108 kvm

Bruksareal (BRA):

132 kvm

Etage 1:

98 kvm

Etage 2:

34 kvm

Oppstuggu 3 Bebygd areal (BYA):

118 kvm

Bruksareal (BRA):

142 kvm

Etage 1:

108 kvm

Etage 2:

34 kvm

Oppstuggu 4

...urørt snø

4

Bebygd areal (BYA):

125 kvm

Bruksareal (BRA):

151 kvm

Etage 1:

112 kvm

Etage 2:

39 kvm

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

21


bl책 stillhet 22


Storlien 1 Bebygd areal (BYA):

105 kvm

Bruksareal (BRA):

149 kvm

Etage 1:

85 kvm

Etage 2:

64 kvm

Storlien 2 Bebygd areal (BYA):

105 kvm

Bruksareal (BRA):

149 kvm

Etage 1:

85 kvm

Etage 2:

64 kvm

STORLIEN Storlien er en serie 2-etasjers, romslige hytter som passer som stor familiehytte. Tradisjonell bygningskropp med moderne trekk i form av karnapp og åpning mellom etasjene. Stor fleksibilitet i romutnyttelsen. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

...nye funksjoner

1

1

2

Samme plantegninger for begge modellene

2

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

23


책pent ha

24


hav

1

Kragerø 1

KRAGERØ

2

Bebygd areal (BYA):

36 kvm

Bruksareal (BRA):

33 kvm

Hems:

16 kvm

Kragerø 2

Kragerø er en skjærgårdshytte med åpne flater og god takhøyde. Det karakteristiske pulttaket oppleves som svevende med vindusfelt lengst opp mot taket. Glassdørene leder ut til terassene og over entredelen er det hems. Hytta er utviklet av arkitekt Eva Johnson, SAR/MSA, nordarc.

Bebygd areal (BYA):

60 kvm

Bruksareal (BRA):

55 kvm

Hems:

10 kvm

Kragerø 3 Bebygd areal (BYA):

3

78 kvm

Bruksareal (BRA):

72 kvm

Hems:

10 kvm

Kragerø 4

...bare glade dager

Bebygd areal (BYA):

96 kvm

Bruksareal (BRA):

89 kvm

Hems:

17 kvm

4

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

25


høstminner 26


Bjørnenge 1 Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

83 kvm 123 kvm

Etage 1:

77 kvm

Etage 2:

46 kvm

Bjørnenge 2 Bebygd areal (BYA):

100 kvm

Bruksareal (BRA):

147 kvm

Etage 1:

91 kvm

Etage 2:

56 kvm

BJØRNENGE Bjørnengehyttene er romslige fritidsboliger med vinkelløsning mot en hovedkropp i to plan. Dette gir rom for spennende planløsninger og utnyttelse av gode utsiktstomter. Begge modellene inneholder loftsstue og godt med sengeplasser. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

...nærhet til naturen

1

2

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

27


kvalitetstid 28


d

Strindmo 1

Strindmo 3

Bebygd areal (BYA):

53 kvm

Bebygd areal (BYA):

Bruksareal (BRA):

69 kvm

Bruksareal (BRA):

84 kvm

Etage 1:

47 kvm

Etage 1:

77 kvm

Etage 2:

22 kvm

Etage 2:

73 kvm

150 kvm

Strindmo 2 Bebygd areal (BYA): Bruksareal (BRA):

STRINDMO Strindmo er en hytte med inspirasjon fra det tradisjonelle torpet/parhus eller trønderlåna. Det kjennetegnes med godt utnyttede arealer. Huset finnes i en mindre variant med loft/ hems og i to varianter av romslige hytter i to plan. Strindmo passer i flere ulike miljø, selv blant eldre bebyggelse. Hytta er kvalitetssikret i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Pia Maria Gravbrøt.

...absolult velvære

70 kvm 120 kvm

Etage 1:

62 kvm

Etage 2:

58 kvm

1

2

3

Se komplette tegninger på vår nettside www.overbygg.no

29


Heltre eller lamell-tre? I tradisjonell norsk byggeskikk er tømmerstokken av heltre selve symbolet på et levende naturprodukt. Treets naturl ige struktur, kvistspredning, årringer og sprekker er for mange en viktig del av hyttekosen og den tradisjonelle stilen. Lamell-tre er et mer moderne alternativ som gir en sprekkfri overflate og et mer stabilt

flere veier

byggemateria le . Laftestokken av lamell-tre er limt sammen av flere lameller til en vanlig tømmerstokk. Dette gjør at spenningene i stokken fjernes og man får et materiale uten vridninger og sprekker, noe som gir en jevnere og mer homogen overflate .

Hånd- eller maskinelt laftet? Øverbygg har landets mest moderne produksjonsanlegg for maskinell lafting. Vår stokkprofil og lafteknute ligger helt opp til tradisjonell handlaft, men høvling av stokken og utfresing av lafteknuten gjøres med maskin. Øverbyggs m askinelt laftede knute har skjulte spor på innsi den av nova som gir en rekke fordeler framfor andre teknikker og utfresinger. Vi kan også levere handlaft og har flere erfarne handlaftere med gode kunnskaper. Hovedforskjellen mellom handlaft og maskinlaft er at stokkene følger treets innsmaling i handlaftede bygg.

Tilvalgssortiment etter smak og behov Gjennom mange år har Øverbygg lever t del- og totalentrepriser der kundene har hatt stor t fokus på kvalitet, funksjonalitet og sammensetting av byggevarer. Denne erfaringen har vi sammenstilt i et standard varesor timent som vi tilbyr i alle våre 3 leveranseformer – effektiv, fleksibel og unik. Det sikrer kvalitativt gode varer baser t på rammeavtaler med leverandører og derigjennom lønnsomme leveranser til våre kunder. For deg som velger vår fleksible eller unike leveranseform så tilbyr vi et bredt og godt gjennomtenkt tilvalgssor timent. Her kan man gjøre endringer på alt fra gulvbord til badstueovn og på den måten tilpasse fritidshuset helt i tråd med ønsker og behov. Full frihet og rom for alle personlige tilpasning er vil du få innenfor vår unike leveranseform. Her kan du fritt gå ut over vår t standard og tilvalgssor timent og få hjelp av din byggeleder til å tilpasse , fremskaffe alternativer og kanskje også innhente anbud på helt spesielle løsninger.

30

VELG MELLOM DISSE LEVERANSEFORMENE


er frem...

Levende naturprodukt Når vi bygger i heltre benytter vi bare nordisk seintvokst og malmrik furu. Den 100 – 150 år gamle malmfurua er svær t holdbar, solid og har estetiske kvaliteter. Tømmeret velges og sor teres manuelt etter strenge kvalitetskriterier. Høyt malminnhold er naturens egen ”impregnering” og grunnlaget for et bygg som vil vare i generasjoner. Furuas lange veksttid med tette årringer forsterker dette og vil med riktig vedlikehold gi et bygg som holder svær t lenge . Før laftingen tørkes tømmeret ned til 18 – 20 % slik at vi unngår blåning og muggtendenser i tømmeret, samt ukontroller te setningsproblemer. Alle råvarer og ferdige produkter lagres under tak i kontroller t klima. Laftebygg er et naturprodukt som ”lever” også etter oppføring. De første årene etter oppsetting vil tømmerstokkene

Effektiv

kr ympe og bygget ”setter” seg – i mindre grad med lamell-tre enn med heltre .

Om du finner deg til rette med en av våre gjennomarbeidede kjernemodeller - og opplever at vårt standardsortiment passer for deg - ønsker vi at dette skal være en effektiv, rasjonell og lønnsom vei å gå for deg som kunde. Øverbygg har i samarbeid med arkitekter, forskningsmiljøer og erfarne fagfolk lagt ned betydelig arbeid i kvalitetssikring og forprosjektering på disse modellene. Om hytten skal være stor eller liten, ligge ved fjell eller sjø eller hvilket leveranseomfang du ønsker – det er fortsatt opp til deg.

lafting og montering.

Fleksibel Basert på en av Øverbyggs mange kjernemodeller tilbyr vi en mengde fleksible løsninger. Gjør tilpasninger av ditt fritidshus som sikrer god funksjonalitet for deg og din familie. I samråd med våre dyktige fagfolk tilpasses laftebygget tomt, reguleringsplaner og lokale forhold. Innenfor våre tilvalgssortiment finnes de fleste materialer og produkter som passer deres smak og behov. Øverbyggs strømlinjeformede prosessorganisasjon er utviklet for å håndtere denne type fleksibilitet, med deg som kunde i sentrum og det ferdige bygget som felles mål.

Øverbygg har kunnskaper og erfaring med dette og tar nødvendige hensyn ved

Gammel laftekunst – moderne funksjonalitet Øverbygg viderefører det beste i tradisjonelle lafteteknikker og har en stokkprofil som tar utgangspunkt i laftemetoder med måddåfar/medfar. Lafteknuten (kinnanov) har kinninger utvendig og utfresinger innvendig som gjør den både tett, tørr og stabil. I veggene settes det inn dømlinger som stabiliserer. I vindusog døråpninger er det kraftige beitskier som holder vinduer og dører stabile når bygget setter seg (siger). Som tetningsmateriale mellom stokkene anbefaler

Unik Vi har alle ulike drømmer og vår lovnad er at alle skal få hjelp hos oss.Vi setter gjerne alle kluter til for å bygge det unike fritidshuset, gjerne unnfanget som en skisse på en serviett eller med utgangspunkt i tanker og ideer formidlet over en kaffekopp i en av våre visningshytter. Med bred og nærmest eksklusiv lafteerfaring kan vi love en profesjonell oppfølging frem mot ferdig egendesignet hytte, miljøvennlig bolighus eller forretningsdrevne leilighetsprosjekter. I samarbeid med våre arkitekter og godt fundert på ’Bransjestandard for laft’ utvikler vi din unike hyttedrøm.

vi lafteull, lammeull eller mose som hindrer råteangrep og bidrar til et sunt inneklima.

Fra montert tømmerkasse til totalentreprise Øverbygg opplever at kundene setter stor pris på fleksibilitet når det gjelder grad av involvering og leveranseomfang. Det er mulig å kjøpe en monter t tømmerkasse og med det legge ned betydelig egeninnsats, eller man kan legge hele prosjektet og prosessen i hendene på rutiner te byggeledere og montører fra

...til kvalitetshytta

Øverbygg. Et bredt kontaktnett, erfaring fra flere hundre prosjekter i Norge og Sverige , og rutiner rundt prosess og kvalitet som tilfredsstiller bolighusstandard, gir våre kunder full tr ygghet.

31


ARKITEKTTEGNET OG KVALITETSSIKRET Alle kjernemodeller fra Øverbygg er utviklet eller kvalitetssikret av anerkjente arkitekter. Dette sikrer funksjonelle og gjennomtenkte løsninger som ivaretar dagens krav til den moderne fritidsboligen og fremtidsrettede energiløsninger. I alle bolighusprosjekter benytter vi arkitekt i konseptutviklingen. Dette skjer i samråd med kunde og med bakgrunn i kundens kravspesifikasjon og ønsker. Også i mer omfattende fritidshusprosjekt er det naturlig å enten utvikle eller kvalitetssikre i samråd med arkitekter som har erfaring med laftebygg. Vi samarbeider blant annet med HK Arkitekter MNALNPA og Pia Maria Gravbrøt SIV ARK MNAL i Praksis Sivilarkitekter AS. I tillegg har Øverbygg en meget kompetent stab med blant annet interi ørarkitekter og byggingeniører som jobber med det seneste av C AD-verktøy.

32

inspiras


asjon 33


ENERGIFORBRUK I LAFTEDE BYGG Både av hensyn til miljø, privatøkonomi og statlige krav til energiregnskap ved oppføring av nybygg er det nyttig og interessant å kjenne til oppvarmingsbehov og energiforbruk i laftede bygg. På Steinkjer i Nord-Trøndelag står det oppfør t en moderne enebolig laftet i 8”x11” lamell tømmer. Boligen er på rundt 260 kvm BRA og huser en aktiv familie på fire . Stue og trapperom på rundt 50 kvm har takhøyde på 5,5m. Boligen har vannbåren varme i alle rom og varmepumpe som kilde til både gulvvarme og varmtvann. Det er lagt opp til mulighet for vedfyring, men dette brukes sjelden. Gjennomsnittlig årlig energiforbruk de siste 3 årene har ligget på 19 000 kWh.

34


La deg inspirere Et fritidshus eller bolighus i laft er et godt alternativ for deg som vektlegger inneklima, har sansen for spennende arkitektur og ønsker å benytte miljøvennlige materialer.

Gjennom årelang produktutvikling og erfaring høstet fra hundrevis av prosjekter har vi i Øverbygg utviklet en teknologi og kvalitet som gjør at vi kan sprenge grenser i forhold til arkitektur og løsninger. Dette kan du som vår kunde nyte godt av når du kommer til oss med dine byggeplaner. Følelser, ideer og stemninger er ofte spire til byggeprosjekter. Det som er avgjørende for om spiren får grobunn er ofte den hjelp, forståelse og kunnskap man møter hos en leverandør. I Øverbygg har vi erfaring med å konkretisere og forme tanker helt frem til nøkkelferdig hytte eller hus. Vi vil gjerne få bryne oss på ditt prosjekt, og gir gjerne av oss selv for at du skal få oppleve omtanken som ligger i Øverbygg-prosessen og Øverbygg-produktet.

...oppfyller dine drømmer 35


4 En drøm om et eget fritidshus kan ligge og spire i lang tid før den plutselig - midt i skibakken eller i båten på vei til en grillkveld på venners hytter - på nytt vekkes til liv.

en drøm... 1

3

Om Øverbygg og våre produkter

Du sitter nå med vår katalog i hånden og har mulighet til å finne ut mer om Øverbygg og våre produkter. Mer utfyllende informasjon, tips og ideer kan du også finne på vår hjemmeside www.overbygg.no. Både på Hellerudsletta utenfor Oslo og på HusExpo utenfor Stockholm har vi visningshytter der du kan få se nærmere på våre flotte produkter og komme i kontakt med en av våre hyggelige selgere.Vi tar også gjerne i mot besøk på vårt hovedkontor i Snåsa der det er mulig å få en prat med en selger og omvisning i vår fabrikk.

Tomtebefaring

Vi foretrekker å besøke tomten sammen med dere for å kvalitetssikre tegninger og valg av modell.Vi har erfaringen fra mange tidligere prosjekter – dere har de spesielle og unike ønskene for akkurat dette prosjektet. Tomtebefaringen kan vi kombinere med et møte for å avklare detaljer på løsningen, materialvalg og omfanget av leveransen.

Veien videre – konseptutvikling

Etter det første møtet og noe ideutveksling kan det være at vi i fellesskap har et bilde av hvordan prosjektet skal kunne utformes og hvor store tilpasningsbehov dere har. Om dere finner drømmehytta blant våre kjernemodeller er det den mest EFFEKTIVE og lønnsomme løsningen for dere. Kanskje liker dere en av våre modeller men ønsker å gjøre mindre endringer på tegninger og leveranseinnhold - da kan vi tilby en FLEKSIBEL løsning. Og er det slik at dere har en helt egen og spesiell hyttedrøm, tar vi gjerne jobben med å designe det UNIKE fritidshuset. Det er nå også rette tidspunkt å beslutte rundt hva dere ønsker å bidra med selv i prosjektet. Ønsker du å gjøre så mye som mulig selv under oppføring av hytta - eller ønsker du å legge alt i hendene på Øverbygg og vår erfarne organisasjon? Mengden egeninnsats bestemmer du selv!

2 Første møte

Det er både hyggelig og nyttig å ta et møte over en kopp kaffe for å snakke gjennom hvordan hyttedrømmen kan realiseres. Tenk gjennom og noter gjerne litt i forhold til hvilke ønsker dere har for livet på hytta. Har dere funnet en favoritt i vår katalog eller har dere egne skisser? Har tomten deres noen begrensninger og kjenner dere til reguleringsplanen for området? Dere har sikkert sett for dere en budsjettramme for prosjektet og kan ha det i mente allerede i innledende samtaler.

36

...b


7 Produksjon av tømmerkassen

5

Tømmerkassen er selve grunnstammen i hytteprosjektet og blir produsert under kontrollerte omgivelser i vår fabrikk på Snåsa. Det stilles høye kvalitetskrav til materialer og produksjonsprosess i samsvar med Norsk Laft sin bransjenorm for laftebygg. Hver eneste stokk blir nøye kontrollert og bearbeidet til sin unike plass i ditt fritidshus.

Kontraktsmøte

Etter tomtebefaringen skal de fleste avklaringer være på plass og når vi nå er enige om valg av modell, leveranseomfang og pris skriver vi kontrakt. I kontraktsmøtet blir vi også enige om de siste detaljer. Dette er et viktig øyeblikk, som er verdt å feire! Når kontrakten er på plass er tiden inne for å ordne med byggesøknad, finansiering, forsikringer og lignende.

6 3-partsmøtet – planlegging av gjennomføringen

Ikke lenge etter kontraktsinngåelsen starter vi planleggingen av gjennomføringen – nå er vi virkelig i gang. I 3-partsmøtet hvor selger, byggeleder og dere som kunder deltar, vil planene for gjennomføring av prosjektet bli gjennomgått. 3-partsmøtet er siste sjanse til å gjøre endringer på leveransen og etter dette møtet låses tegningene og leveransebeskrivelsen. Etter 3-partsmøtet overtar Øverbyggs byggeleder ansvaret for prosjektet og vil være din kontaktperson i Øverbygg fram til bygget er ferdig og overlevert. Hvilken type leveranseomfang man velger vil få innvirkning på om det vil være mange detaljer å ta stilling til. For eksempel bad og kjøkkeninnredning, overflatebehandling og type gulv. Men din kontaktperson vil bistå deg i denne prosessen.

8 Byggeprosess

Øverbyggs byggeleder håndterer byggeprosessen med alle leveranser som er avtalt i kontrakten. For å sikre at bygget blir oppført riktig sender vi våre egne monteringslag som setter opp hytta og sikrer kvaliteten på bygget. Hvor lang tid byggeprosessen tar kommer an på størrelsen på leveransen og omfanget av egeninnsats, men vi legger vår ære i å levere hytta til avtalt overtakelsesdato.

9

Overtakelse

Ved ferdigstilt bygg gjennomføres ferdigbefaring på hytta og overtakelsesforretning. Dere går gjennom bygget med byggeleder og sammen kontrollerer dere at leveransen er som avtalt. Det føres protokoll fra møtet og eventuelle mangler skal angis i protokollen og det skal avtales en plan for ferdigstilling av disse.Ved overtakelsen skal også sluttfaktura gjennomgås. Når overtakelsesforretning er gjennomført får du overlevert nøklene og kan ta i bruk hytta! Gratulerer!

Kanskje allerede ett år etter grillkvelden med dine venner kan du være den som legger siste hånd på middagen mens dine venner børster av seg snøen i gangen eller legger til båten i havna…

blir til virkelighet 37


Laftet med omtanke Fornøyde kunder på Skåbu May-Brit & Bjørn Arild Eliassen fant sin hyttedrøm i en Teveldalshytte fra Øverbygg. Hytten ligger i Jotunheimen, nærmere bestemt i Skåbu - Peer Gynts

Et vellykket byggeprosjekt er en komplisert oppgave som krever gode holdninger, høy kompetanse, god pl kan ta godt vare på deg som kunde. Vi har en ung og entusiastisk stab og vi setter vår stolthet i å gjøre hytteutstillinger og slå av en hyggelig hytteprat med en av våre selgere.

fjellverden. En norsk tømmerhytte er kvalitet for generasjoner, i følge Bjørn Arild. - Jeg og min familie har ingen betenkeligheter med å anbefale valget av Øverbygg som leverandør til ALLE som går i hyttetanker. Bjørn Arild sier at hvis noen ønsker å høre mer om opplevelsen med å bygge hytte fra Øverbygg slår han gjerne av en prat. Bjørn Arild Eliassen - Nannestad

BESØK VÅR HYTTEUTSTILLING I OSLO ELLER I STOCKHOLM Hellerudsletta Hytteutstilling er Norges største helårs hytteutstilling med 13 hytter fra 10 produsenter. Øverbyggs to visningshytter er også salgsog servicekontor for Østlandsområdet.

Service og kvalitet i Åre Etter tips fra en advokat i Oslo og søk på

internett etter ”moderna norska timmerhus” fant Göran Carlson frem til Øverbygg. Han fikk sin Viosen-hytte ferdigstilt i Åre like før VM i alpint i 2007. - Flexibel och kreativ problemlösare . Snabb återkoppling. Respekterar tidsplanen till fullo. Skickliga yrkesarbetare . Kvalitativt mycket hög nivå vad gäller både byggkvalité och genomförande . Inte gratis, men i sin helhet vär t pengarna. Göran Carlson - Stockholm

38

HusExpo er Sveriges største og mest veletablerte villa- og fritidshusutstilling. Øverbygg finner du på plass 47. Velkommen på visning!


lanlegging, god kommunikasjon og solid håndverk. I Øverbygg har vi lagt stor vekt på å utvikle en organisasjon som deg fornøyd. En ubrutt rekke med tilfredse kunder understreker dette. Kom innom vårt hovedkontor eller en av våre SPØR OSS OM HYTTETOMT ØVERBYGG TOMTEUTVIKLING AS er et datterselskap av Øverbygg AS, og har siden 2001 drevet utvikling og salg av tomteområder i Norge og Sverige . Ledige tomter : se www.overbygg.no

SALGSKONTOR ØSTLANDET:

SALGSKONTOR STOCKHOLM: HOVEDKONTOR TRØNDELAG:

Øyvind Torget - Salgsansvarlig Østlandet

Ulrika Nyström - Salgs- og markedsansvarlig

Vegar Furunes - Salgs- og markedssjef

Cathrine Kjus - Selger

Peder Bollnert - Selger

Bjørn Nyborg - Selger

Hellerudsletta Hytteutstilling

HusExpo

Hovedkontor

E-post ot@overbygg.no Tel. +47 64 83 12 25 Mob. +47 913 55 181

E-post ck@overbygg.no Tel. +47 64 83 12 27 Mob. +47 924 49 843

Åpningstider: torsdag-fredag kl 11-18 og lørdag 11-15. De øvrige hverdagene er Øverbyggs salgskontor stort sett bemannet fra kl 8.00-15.30.

E-post un@overbygg.se Tel. +46 (0)8 683 09 93 Mob. +46 (0)70 191 90 84

E-post pb@overbygg.se Tel. +46 (0)8 683 09 95 Mob. +46 (0)70 794 91 32

Åpningstider: mandag-torsdag kl 10-18 og lørdag og søndag kl 12-16.

E-post vf@overbygg.no Tel. +47 74 13 81 37 Mob. +47 901 18 171

E-post bn@overbygg.no Tel. +47 74 13 81 05 Mob. +47 414 37 877

Kontoret er bemannet mandag til fredag kl 08.00-15-30

39


overby gg. no

Søk utfyllende informasjon på vår nettside: www.overbygg.no og ta gjerne kontakt. Øverbygg Norge AS - 7760 Snåsa - www.overbygg.no - firmapost@overbygg.no - Telefon: +47 74 13 81 00 - Telefaks: +47 74 13 81 01 Salgs- og ser vicekontor Oslo - Hellerudsletta Hytteutstilling - www.hytteutstilling.no - Telefon: +47 64 83 12 20 - Telefaks salg: +47 64 83 12 21 - Telefaks bygging: +47 63 84 68 81 Överbygg Sverige AB - HusExpo, Bogårdsvägen 17, 12862 Sköndal - www.overbygg.se - info@overbygg.se - Telefon: +46 86 83 09 90 - Telefax: +46 86 83 09 91

Øverbyggs katalog er tr ykket på papir som oppfyller Stiftelsen Miljømerking sine krav til utslipp av klor, svovel og organiske materialer.

Hyttekatalog fra Øverbygg  
Hyttekatalog fra Øverbygg  

Flott katalog med 11 ulike hyttemodeller og til sammen 35 forkjsellige løsninger. Informasjon om produkt, prosess og miljø - samt masse insp...

Advertisement