Page 1

111 s

er k e l s port

Ă˜ystein Vegge

!!

e m a g e h t t le

n i g e b 111 s

er k e l s port

Ă˜ystein Vegge

! !

n i g e b

! !

Let the game begin Ă˜ystein Vegge

e m a g e h t t le

!

!!

!


Forord

!

Gratulerer. Nå holder du 111 nye lektips i hendene dine. Noe av dem har du sikkert sett før, men forhåpentligvis er mange av dem helt, helt ukjente. Ta deg derfor god tid til å bla gjennom aktivitetene og finn ut hvem av dem du har lyst å prøve ut. Jeg kan nesten garantere at du finner noe du liker. side

4

Gruppeaktiviteter

side

15

Fangeleker

side

27

Parøvelser

side

42

Uteleker

side

49

Stafettmix

side

53

Bassengleker

side

58

Oversikt over hver enkelt lek finner du bakerst i boka.

Verden er full av gym-ideer. Derfor er noen av disse lekene mange hundre år gamle. Andre leker er varianter av kjente klassikere fra Norge, Sverige og Danmark. Til slutt har vi de såkalte skrivebordsprosjektene. Det er de aktivitetene som er så ferske at de ikke er blitt skikkelig testet ut ennå. Din oppgave er å plukke ut de beste ideene – og så bruke dem fritt etter eget hode. Stavanger, februar 2011 Øystein Vegge www.lurveleven.no lurveleven@lurveleven.no

www.krik.no

© 2011 4. utgave Illustrasjoner: IDA LARMO Grafisk produksjon: NARDUS TRYKKERI Alle henvendelser om boken kan rettes til ØYSTEIN VEGGE Telefon: 915 44 684 E-post: lurveleven@lurveleven.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel

s 1 1 1

! !

Ballaktiviteter

! !

Innhold

r e k e l s t r po


BALLAKTIVTETER

Ballaktivteter To lag skal spille basketball mot hverandre, men i denne varianten er kurvene byttet ut med rokkeringer. Regler for skritt og kroppskontakt er de samme, men her scorer lagene mål ved å sentre ballen til hverandre med en stusspasning. Denne stusspasningen må være i golvet inni en rokkering for at den skal være poenggivende. Vinneren er det første laget som får 10 poeng.

Rokkering-basket Sted: Gymsalen Antall: 10-15 stk Utstyr: Basketball, rokkeringer Idé: Sentre via rokkering

To lag tar plass på hver sin sidé av en volleyballbane og reglene minner mye om en forenklet volleyball-variant. Her er det imidlertid tillatt å la ballen stusse i bakken mellom hvert eneste slag, men samtidig kan spillerne bare slå ballen med knyttneven. Hvert lag har maks tre slag før ballen må over nettet. Det kan være en stor fordel med litt luft rundt banen. Dermed kan spillerne løpe utenfor strekene og slå ballen. Netthøyden justeres etter nivået på deltakerne. I Sverige kalles denne aktiviteten Volley 2000.

Stussvolley Sted: Gymsalen Antall: 10-14 stk Utstyr: 1 volleyball Idé: Volleyball med stuss

6

Ballkrig i ring

Spillerne som blir truffet går ut av leken. Lagene bytter roller etterpå og det laget som brukte kortest tid på å utrydde motstanderen har vunnet.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: 1 ball Idé: Treffe motstandere

En mer individuell utgave er at alle som blir skutt nå går over til å bli skyttere. Den som klarer seg lengst uten å bli skutt får heder og ære. En tredje variant av aktiviteten er at skytterne fortsatt stiller opp i ring, men at de denne gangen står med ryggen mot sentrum av sirkelen. De skal nå bøye seg fram og forsøker å treffe midtmennene ved å kaste ballen mellom beina.

To lag skal kjempe mot hverandre i en ballaktivitet. Lag A tar oppstilling i en ring med 2-3 meter mellom hver deltaker. Lag B stiller opp inni denne ringen. A får nå utlevert en ball og skal så kjapt som mulig treffe alle deltakerne på B-laget. Bare treff fra kneet og ned regnes som godkjente. Skudd som stusser i bakken først regnes ikke som treff.

motstanderens kjegler ved å trille baller på dem. Ingen har lov til å gå over på motstanderens felt, men kan til gjengjeld stoppe motstanderens baller med hvilken som helst kroppsdel. Ingen av forsvarerne har heller lov til å være nærmere kjeglene enn to meter. Det laget som først har veltet alle motstanderens kjegler har vunnet.

Kjegle-krangel Sted: Gymsalen Antall: 8-12 stk Utstyr: Baller Idé: Velte motstanderens kjegler

To lag tar plass på hver sin sidé av midtstreken. På begge lagenes baklinje stilles det opp 10 kjegler. Lag A skal nå forsvare sine kjegler samtidig som de forsøker å velte

7


BALLAKTIVTETER

Basse

starter med at en ball blir spilt opp i luften. Nå er oppgaven å sørge for at ballen ikke lander i golvet i en av rutene. Den skal heller ikke lande utenfor firkanten. Ballen kan slås, sparkes, heades og lignende. Hver spiller mister et av sine fem liv for hver gang ballen er i bakken i spillerens rute, eller avleveringen er i bakken utenfor firkanten.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: 6-10 stk Utstyr: Kritt og en ball/ballong Idé: Hver deltaker skal forsvare en felt

Det lages en stor firkant på golvet – oppdelt i likt antall ruter som det er deltakere. Hver rute er på om lag 2 x 2 meter. Hver deltaker får sin rute som de skal forsvare og leken

BALLAKTIVTETER

Sjølforsvar

kjegler med denne ballen, samtidig som de skal hindre at egen kjegle blir truffet. Alle kjeglene som blir skutt, tas ut av spill, men deltakerne er fortsatt med i aktiviteten. Den deltakeren som klarer å forsvare sin kjegle lengst, har vunnet. Deltakerne kan fritt bevege seg i salen med ball, men det kan være lurt å lage regler for kroppskontakt for å hindre at dette utarter seg til en rugbyvariant. Vanlige fotballregler fungerer fint.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Kjegler, ball Idé: Skyte på kjegler

Hver deltakerne får en kjegle og de fordeler seg nå jevnt rundt i salen. Leken starter ved at det kastes en ball ut i salen og oppgaven til deltakerne er å forsøke å treffe andre sine

med. Spillerne kan ta ett skritt før de avleverer ballen og regler for kroppskontakt er de samme som i basket. Lag B overtar ballen hvis lag A mister ballen i bakken, eller hvis laget snapper opp en pasning.

Titrekk United Sted: Gymsalen Antall: 10-20 stk Utstyr: 1 ball Idé: Ti pasninger i laget

Kongen av verden

tre i midten. Bare treff fra kneet og ned regnes med og ballen kan ikke stusse i bakken først. Den som blir truffet sist, utropes til konge.

Sted: Gymsalen Antall: 8-16 stk Utstyr: 1 ball per gruppe Idé: Treffe midtmennene

Når kongen er kåret, kommer tre nye inn i midten og også her kåres det en konge. Til slutt har vi fire konger som nå skal avslutte det hele med en finale der vinneren av finalen utropes til kongen av verden.

Gruppa deles opp i 3-4 like lag. Hvis det eksempelvis er 12 deltakere, tar 9 av dem plass i en sirkel med håndfatning. De tre siste stiller seg opp inni ringen. Oppgaven for de 9 utenfor sirkelen er å forsøke å treffe de 10

En annen variant er at hver deltaker får utlevert hver sin kjegle og der ballen nå skal taes imot i den snudde kjeglen. En enda mer avansert mulighet er at det lages regler der laget først skal sentre 10 ganger til hverandre. Den siste pasningen må imidlertid være til en medspiller plassert i en rokkering før laget får ett poeng. Det kan legges ut tre rokkering på hver banehalvdel.

Gruppa deles inn i to like store lag. Hvert lag stiller med like mange deltakere på hver sidé av en midtlinje. Lag A skal nå kaste en ball fra en banehalvdel og over til en medspiller på motsatt sidé. Lykkes de med dette 10 ganger uten at ballen har vært i bakken, eller at motstanderne har hatt kontroll i mellomtidén, får laget 1 poeng. Laget kan sentre innbyrdes på banehalvdelen, men disse pasningene telles ikke

11


BALLAKTIVTETER

Svanesjøen

gjengelig og de skal nå forsøke å treffe deltakerne i midten. Midtmennene er svaner og skal unngå å bli truffet ved å hoppe, dukke eller ta ett skritt til hver sidé. Når svanene blir truffet, blir de selv skyttere.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: 1 ball Idé: Treffe svaner

Hele gruppa – bortsett fra to deltakere – tar plass i et avgrenset område. Dette området kan enten kan være en ring eller en firkant. De to deltakerne skal være skyttere og tar plass på hver sin sidé av det avgrensede område. Avstanden mellom dem bør imidlertid ikke være mer enn 15-20 meter. Skytterne har mange baller til-

Gruppeaktivteter

En annen variant er at alle svanene får utlevert hver sin rokkering. Denne rokkeringen får de ikke forlate, men de kan til en hver tid flytte en fot utenfor ringen. I denne varianten kan deltakerne gå sammen tre og tre. Nå er en av dem svaner og to skyttere. Når svanen blir skutt, bytter han rolle med skytteren.

Ballsamler’n

gå fram og tilbake fra den ene langveggen til den andre. Gjengen på kortsidén skal nå forsøke å treffe oppi vogna/nettet. Lederen går sikk-sakk nærmere og nærmere kortveggen. På denne måten blir kast-avstanden mindre og mindre. Hvis deltakerne bommer, må de selv hente ballen, løpe tilbake til utgangspunktet og prøve igjen. Når de treffer, får de gå i dusjen.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Ballvogn eller nett Idé: Samle inn baller

Her kommer en fin avslutningsaktivitet for å samle inn baller når økta er over. Deltakerne fordeler ballene mellom seg og tar plass på kortlinjen av gymsalen. Lederen tar da med seg ballvogna eller ballnettet og begynner å

Trekke stavkrok

deltakerne på lag A fletter beina sine inn mellom deltakerne på lag B samtidig som alle har et godt tak i stokken. Konkurransen går nå ut på å trekke motstanderlaget med seg. På forhånd avtales en strek bak hvert av lagene som er mållinjen på samme vis som i tradisjonelle tautrekkingskonkurranser.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: 8-16 stk Utstyr: En lang stav/stokk Idé: Trekke motstanderlaget med seg

To lag setter seg på golvet rett ovenfor hverandre med en og samme stokk under knærne til alle deltakerne. Det betyr at

14

15


GRUPPEAKTIVTETER

Gruppepress

samtidig forsøke å reise seg opp fra denne utgangsstillingen. Hvis de klarer det, går de sammen tre og tre, fire og fire osv. Det blir vanskeligere jo flere som er sammen og spørsmålet er hvor stor gruppen til slutt kan bli. Hvis det er flere lag med på leken, kan det konkurreres om hvilket lag som klarer å reise seg raskest og eventuelt forflytte seg fra A til B i denne posisjonen.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Presse seg opp

Deltakerne går sammen to og to og sitter på golvet med ryggen helt inntil hverandre. De skal starte med bøyde bein og skal nå

Oppgaven er nå å få erterposene til å lande i noen av rutene. Poengene telles opp og den som har flest poeng vinner.

Las Vegas Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: 5 erterposer per deltaker Idé: Kaste erterposer i ulike ruter

En annen variant er at deltakerne får bind for øynene og skal sjøl gå mot rutene. De får poeng ut fra hvilken rute de stopper i. Hvis ønskelig kan avstanden til første rute varieres fra forsøk til forsøk for å unngå at deltakerne teller antall skritt. Nå kan deltakerne få i oppgave å se hvor mange poeng de klarer å få i løpet av eksempelvis ett minutt.

Det tegnes opp ti ruter på gymsalgolvet der den nærmeste rute gir 1 poeng og den borterste ruta gir 10 poeng. I tillegg lages det også en enslig rute 1-2 meter enda lenger borte. Denne ruta gir 20 poeng. Alle får 5 erterposer og deltakerne stiller opp bak en avtalt strek noen meter fra den første ruta.

16

GRUPPEAKTIVTETER

Shake hands

bestandig holde minst en person i hendene. Oppgaven for person A blir da å finne en ny partner å holde i hendene, samtidig som han fortsatt holder i hånden til B. Når A har funnet seg en ny partner, klemmer han B hardt i hånden som et signal. B må da så kjapt som mulig finne seg en ny partner. Når også B har en makker å holde i, kan A og B slippe taket. Poenget for alle deltakerne er altså at de hele tidén skal bytte partnere.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: 1 skjerf per deltaker Idé: Partnerbytte med håndfatning

Alle stiller seg opp i en ring og holder hverandre i hendene. Nå skal alle deltakerne lukke øynene og bevege seg rundt på et lite område. Reglene er etter hvert at ringen oppløses, men alle må likevel

strekene som baklinje. Lagene skal nå forsøke å trekke motstanderne over på sin sidé. Hvis det skjer, blir motstanderen medspiller i stedet. En deltaker kan gå så langt inn på motstanderens halvdel han klarer – under forutsetning av at en eller annen kroppsdel fortsatt er på egen halvdel. Laget kan også lage en kjede der sistemann i kjeden må være på egen halvdel. Hvis kjeden blir brutt, må alle som ikke har forbindelse med sitt felt, bytte lag. Ingen deltakerne kan rømme lengre bak en 3-metersstreken. Det laget som klarer å utrydde motstanderne, har vunnet.

Store grensekamp Sted: Gymsalen eller ute Antall: 10-20 stk Utstyr: Idé: Lag-kamp

Gruppa deles opp i to like store lag og får utlevert hver sin vest (rød og blå). Det blå laget skal nå slåss mot det røde laget og området de bruker kan være innenfor 3-meterfeltene på en volleyballbane. Hvert lag har sin egen base bak hver sin 3-meterstrek. Når leken starter skal alle inn i kampområdet og forsøke å dra med seg noen motstandere inn i basen. Hvis det skjer, må motstanderen skifte vest og bli medspiller i stedet. Deltakerne kan med andre ord komme til å skifte lag flere ganger i leken. Leken avsluttes når det ene laget har utryddet det andre. En roligere form av aktiviteten er den lille grensekampen. Her stiller lagene seg opp på hver sin banehalvdel med 3-meter-

17


GRUPPEAKTIVTETER

hender, men det må ikke være hendene til samme person og heller ikke hendene til naboen. Gruppa skal nå forsøke å løse opp knuten ved å krype under, kravle over osv. Det kan også kalles inn en ekstern person som skal forsøke å løse opp knuten. Denne aktiviteten kan også brukes som en lagkonkurranse der et lag får i oppgave å løse knuten så fort som mulig og der lagene bytter roller etterpå.

Knuten på tråden 1 Sted: Gymsalen Antall: 6- 10 per ring Utstyr: Idé: Løse opp knuten

Gruppa stiller seg opp i en ring med hendene strakt foran seg og lukker så øynene. På et signal skal deltakerne ta fatt i to

GRUPPEAKTIVTETER

takerne i ringen er å trekke en av de andre inn mot rokkeringen, samtidig som de selv holder seg unna. Den som må trå i golvet inni rokkeringen har tapt og går ut av leken. Leken avsluttes når en person står igjen som vinner. Det kan være en fordel at deltakerne holder rundt håndleddene til naboene i ringen. Da blir grepet mer solid. Enda bedre er det hvis alle deltakerne kan holde i et sammenknyttet tau når de begynner å trekke.

Den kjempende ring 1 Sted: Gymsalen eller ute Antall: 6-10 stk Utstyr: 1 rokkering Idé: Alle mot alle

Gjengen deles opp i grupper på 6-10 deltakere som stiller opp i en ring med håndfatning. I midten av ringen plasseres en rokkering eller lignende. Oppgaven til del-

tre meter bak hver deltaker i ringen legges det ut en erterpose. Nå skal alle deltakerne trekke utover for å få tak i sin erterpose. Den som først klarer det, har vunnet. Også her kan det være en fordel at deltakerne holder et godt tak rundt håndleddet til naboene i ringen. Da blir grepet mer solid. Enda bedre er det hvis alle deltakerne kan holde i et sammenknyttet tau når de begynner å trekke.

Den kjempende ring 2 Sted: Gymsalen eller ute Antall: 6-10 stk

Utstyr: 1 erterpose per deltaker Idé: Alle mot alle

Også denne gangen deles gjengen opp i grupper på 6-10 deltakere og fremdeles stiller de opp i en ring med håndfatning. To-

Ryddegutten Knute på tråden 2

De må ikke slippe taket i naboene, men i stedet gå over, krype under, vende om osv. Når gruppen er fornøyd med resultat, roper de på sistemann som skal forsøke å løse opp knuten igjen. Det skjer ved at han dirigerer deltakerne i ulike retninger. Det bør ikke være mer en 6-12 personer i leken.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: 6-12 stk Utstyr: Idé: Løse opp knuten

Alle deltakerne – unntatt en person – tar hverandre i hendene og skal nå forsøke å lage en svær knute av hender og bein. 22

Oppgaven nå er å rydde vekk alle disse fra eget felt og over til motstanderlagets felt. Det laget som har færrest gjenstander på sin sidé når leken avsluttes, har vunnet. Det kan stilles ulike krav til måter å overlevere gjenstandene på. Eksempler her kan være å dytte med hode, sparke med hælen, sparke med begge føttene, kaste to og to sammen osv.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Erterposer eller baller Idé: Holde området rent

To lag stiller opp på hver sin sidé av en midtlinje, en benk eller et nett. På hver sidé ligger et likt antall erterposer eller baller.

23


GRUPPEAKTIVTETER

GRUPPEAKTIVTETER

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen. På motsatt sidé står en person som er "Mister rødt lys". Når det «røde lyset» snur ryggen til forsamlingen, beveger de seg fremover mot vedkommende. Når personen som er «rødt lys» finner det for godt, teller han høyt 1-2-3, sier "rødt lys" og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er «rødt lys», overtar denne rollen i neste runde.

Rødt lys Sted: Sal eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Komme seg frem til mållinja uten å bli sett

Fangeleker

Tyven, tyven

Det kan lages mer avanserte regler der det brukes klesklyper med ulike farger. I denne varianten gis det 3 poeng for røde klyper, 2 for blå og 1 poeng for hvite. En annen variant kan være at deltakerne får ekstrapoeng hvis de har alle tre fargene. På denne måten kan det bli ekstra spennende å delta.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Klesklyper, vester Idé: Alle mot alle

Hver deltaker får utlevert en gjenstand som han skal forsvare samtidig som han jakter på tilsvarende ting hos de andre. Dette kan være en vest som puttes i sokken eller i buksa, et A4-ark som brettes sammen og henger i munnviken eller klesklyper som festes på klærne.

Velte-Petter

dem opp igjen. Når leken stoppes, telles antall kjegler som ligger nede og så byttes oppgaven etterpå.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: 10-20 stk Utstyr: Kjegler og erterposer Idé: Lag A velter kjegler. Lag B setter de opp

En annen variant er at det plasseres erterposer oppå kjeglene. Halvparten av erterposene er blå og de andre er røde. Nå skal begge lagene dytte ned motstanderen sine poser samtidig som de setter opp sine egne. Også her avsluttes leken på tid.

Gruppen deles inn i to lag, et rødt og et blått. I tillegg settes det ut et stort antall kjegler i salen. Det blå laget skal nå rive ned så mange kjegler som mulig på to minutter, mens det røde laget skal sette 26

27


FA N G E L E K E R

Tom & Jerry

Tom skal jakte på den livredd musa (Jerry) som befinner seg inni ringen. Alle deltakerne i ringen tar imidlertid den svakes parti og skal hindre Tom å få tak i Jerry. Hvis Jerry har lyst til å være litt ekstra bråkjekk en gang imellom, kan den godt ta seg en tur ut av ringen for å erte Tom enda mer. Etter hvert kan det være flere personer som får i oppgave å jakte på Jerry.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: 8-12 stk Utstyr: Idé: Katt & mus

Deltakerne stiller opp i en ring med og holder hverandre i hendene. På utsidén av ringen plasseres det ei hissig katt (Tom).

kommer et brev fra Kari til Ola, så skal de to bytte plass så fort som mulig samtidig som postbudet skal forsøke å kapre en av stolene. Den som er uten stol, skal være postbud neste gang.

Posten skal fram Sted: Overalt Antall: 5-10 stk per gruppe Utstyr: 1 stol per deltaker Idé: Bytte plass i ringen

Dette er en navnelek der alle sitter på stoler i en ring. I midten står postbudet (han har ikke stol) og deler ut post. Hvis det

FA N G E L E K E R

Denne gangen er det imidlertid resten av gruppa som bestemmer hvem jegeren skal jakte på. Hver gang en person klarer/tør å krysse mellom jegeren og den jagede, må jegeren oppgi jakta og i stedet begynne å jakte på den nye våghalsen. Det gjør jegeren helt til en annen i gruppa tar på seg våghals-rollen og våger å krysse mellom jegeren og den jagede. Den som imidlertid blir tatt, må være ny jeger.

Kryss-sisten Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Vest Idé: Sisten-variant

Dette er en avansert sisten-variant som krever oppegående deltakere. En person starter med sisten og skal som vanlig jakte på en av de andre deltakerne.

takke for seg og ta plass inni sirkelen. Etter hvert blir det færre og færre som løper og til slutt står en person igjen som seierherre.

Bislett Games Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Kjegler Idé: Sirkeljakt

En annen variant er at alle deltakerne starter med tre liv og at de mister et liv for hver nye person som tar dem igjen. Denne aktiviteten kan også lekes som en lagkonkurranse der lagene starter samlet på ulike steder i sirkelen og der de nå skal forsøke å ta igjen laget foran. Det kan stilles ulike krav til hvordan lagene skal holdes sammen under stafetten.

Alle deltakerne stiller opp i en stor sirkel med minimum 2-3 meter mellom hver deltaker, helst mer enn det. Alle skal løpe i samme retning rundt et området avgrenset med kjegler. Deltakerne skal nå forsøke å ta igjen løperen foran, samtidig som de selv ikke må bli nådd igjen. Hvis en deltaker blir berørt av løperen bak, må han

28

29


FA N G E L E K E R

Tre personer holder hverandre i hendene og lager en ring. På utsidén av ringen står en hissigpropp som har lyst å lage litt bråk. Han skal nå forsøke å ta en av de tre personene i ringen. Trioen skal imidler tid forflytte seg sånn at det hele tidén er størst mulig avstand mellom bråkmakeren og offeret. Hvis bråkmakeren likevel får tak i offeret sitt, bytter deltakerne plasser.

Looking for trouble Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Trekant-sisten

FA N G E L E K E R

forlate basen sin og fange flest mulig fra de andre lagene. Det skjer ved å gå ut i salen og forsøke å dra med seg noen av de andre deltakerne tilbake til egen base. De som blir tatt til fange, må være i fengselet til leken er over.

Geriljakrig Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Vester Idé: Ta fanger

Gruppa deles inn i tre eller flere lag der hvert lag får sine fargede vester og sitt eget hjørne av gymsalen. Oppgaven er enkelt og greit å

Aktiviteten avsluttes på tid eller når det ikke er flere igjen å fange. Det laget som har flest fanger har da vunnet.

En annen variant er at den første som blir tatt tar plass inni ringen sammen med jegeren. Paret får nå utlevert en ny ring og skal sammen ta opp jakten på de andre. Den tredje som blir tatt får imidlertid utlevert en egen ring og tar opp jakten på de andre. Jegerne jobber dermed alene eller sammen to og to i kampen mot resten av gruppa.

Rokkering-sisten Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Rokkering Idé: Fange med rokkering

Balljakt

hver person de berører, men mister et liv hver gang de selv blir tatt. Deltakerne er ute av leken når de ikke har flere liv igjen.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Basketball Idé: Alle mot alle

I stedet for å bruke ball, kan det lages regler der deltakerne skal bevege seg rundt med en erterpose på hodet eller ved å bevege seg rundt i salen på hver sin avis. Gruppa kan også deles inn i ulike farger og der det stilles krav om at ingen kan ta to av samme farge etter hverandre.

Dette er en alle-mot-alle-lek der deltakerne får hver sin basketball. Denne ballen skal de nå stusse rundt i salen samtidig som de skal forsøke å berøre noen av de andre. Alle starter med fem liv, og får et ekstra liv for

32

Dette er en sisten-variant der den som har sisten får utlevert en rokkering. Jegeren tar de jagede hvis han klarer å tre ringen over hodet på en av de andre i gruppa. Alle som blir tatt får en ring hver og skal nå være med i jakten.

Rev og ulv Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: To vester Idé: Sisten-variant

Hele gjengen er snille som lam, men en dag kommer en rev og en ulv på besøk. I denne

33

sisten-varianten skal lammene rømme fra reven (rød vest) og ulven (blå vest), eller lammene kan rotte seg sammen. Hvis et lam blir jaget av reven, er lammet fredet hvis det går sammen med et annet lam, det vil si de står sammen to og to. Hvis de derimot blir jaget av ulven, må de gå sammen tre og tre. Den som blir tatt, må overta vesten.


FA N G E L E K E R

Deltakerne fordeler seg på de 4 ytterste sirklene, mens den som fanger stiller seg i den midterste sirkelen. På signal «alle mann av huset» skal deltakerne bytte til et nytt hus. Den som er i midten prøver å fange de som beveger seg mellom husene. Deltakerne er fri når de har foten inne i sitt nye hus. De som blir tatt, blir med og jakter neste gang. Den som blir igjen til slutt har vunnet.

Alle mann av huset Sted: Sal eller ute Antall: Mange Ustyr: Kritt Idé: Bevege seg fra sone til sone uten å bli tatt

Tegn fem sirkler med diameter omlag 2 meter for hver sirkel. Sirklene tegnes i samme mønster som 5 prikker på en terning. Avstanden mellom de ytterste sirklene bør være minst 10 meter.

FA N G E L E K E R

Tullball-sisten Sted: Gymsalen Antall: 10-15 Utstyr: Baller Idé: Jage alle uten ball

Dette er en sistenvariant der det deles ut noen baller på forhånd og der jegeren skal jage alle som ikke har ball. Den jagede kan dermed rømme fra jegeren eller han kan sørge for at noen kaster en ball til han. Da er den jagede trygg. Poenget er nå at alle må samarbeidé for å hjelpe den jagedes flukt fra jegeren.

Tullball-sisten oppstår for alvor når gruppelederen blåser i fløyta si. Da skiftes reglene mellom de to variantene. Det betyr at deltakerne aldri kan føle seg trygge. Fløyta er altså signalet som bestemmer om det er en fordel å ha ball eller ikke.

Aktiviteten kan også gjøres mer komplisert. Nå er idéen motsatt, det vil si at jegeren bare skal jage dem som har ball. Hvis en deltaker vil kvitte seg med sin ball, må han først berøre en medspiller og da overrekkes ballen. Dette skal skje samtidig som de altså skal holde seg langt unna den virkelige fienden – jegeren.

Freeze Police

rømme av gårde, men de er fredet hvis de klarer å stå i ro og fryse en bevegelse. Den som har sisten kan imidlertid forlange at de jagede som står i ro må bevege seg igjen. Da stiller han seg opp og teller til 10. I mellomtidén kan den jagede rømme av gårde og eventuelt innta en ny frosset stilling igjen.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Sisten-variant

En person har sisten og skal jage etter de andre deltakerne. De jagede må forsøke å

36

37


FA N G E L E K E R

FA N G E L E K E R

står til venstre. Nå løses ringen opp og deltakerne fordeles rundt omkring i salen.

Sirkelsisten 1 Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Vest Idé: Sirkelsisten

Reglene i denne varianten er at vi bare kan få sisten fra den som sto til høyre for oss i ringen og vi kan bare gi sisten til den som sto til venstre for oss. Det betyr i praksis at A bare kan få sisten fra B og A kan bare gi den vidére til C. For at det ikke skal bli for mye stillstand, bør det være en jeger per 8-10 deltakere. Området bør heller ikke være for stort.

Det finnes utrolig mange avanserte sistenvarianter, og da kan en gang imellom være greit med en forholdsvis enkel utgave. Her stiller alle deltakerne opp i en ring. Person A trenger bare huske at B står til høyre og at C

A er jeger og skal begynne å jakte på B. B kan da flykte så lenge han vil eller han kan legge seg ned på golvet ved siden av en av personene i et av de andre parene. Paret blir da utvidet til en trio, men det er ikke tillatt. Dermed må den overflødige i det gamle paret nå reise seg opp og flykte fra jegeren. Hvis jegeren får tak i byttet sitt, byttes rollene umiddelbart og aktiviteten fortsetter med samme intensitet.

Sirkelsisten 2 Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Sirkeljakt

Deltakerne går sammen to og to og hele gruppa legger seg parvis ned på golvet i en sirkelform. To personer starter leken ved at

snurres rundt, og leken begynner når det har begynt å falle ned til en side. Hvis grytelokket stopper med den hvite sidén opp, skal hvit forsøke å ta alle deltakerne på det svarte laget. Det svarte laget skal derfor så fort som mulig storme tilbake til sin base på baklinjen der de er trygge. Alle som blir tatt på veien, må gå over til motstanderlaget. Leken fortsetter ved at grytelokket settes i bevegelse igjen. En variant av leken kan også brukes i bassenget.

Svart/hvitt Sted: Gymsalen eller ute Antall: 10 – 20 stk Utstyr: 1 grytelokk Idé: En sistenvariant

Gruppa deles opp i to lag som stiller opp på hver sin banehalvdel – cirka en meter fra midtlinjen. I midten plasseres et grytelokk eller lignende. Det er malt svart på den ene sidén og hvit på den andre. Dette grytelokket 38

Hele gruppa tar på seg rollen som ærlige politifolk, mens en person får i oppgave å være en rømt fange fra fengselet. Politiet skal ta opp jakten på rømlingen, men det kan bare skje ved hjelp av god samhandling – og uten å bruke hendene. I stedet skal de forsøke å omringe rømlingen i fellesskap og dermed sperre han inne. Aktiviteten er avsluttet når rømlingen ikke klarer å stikke av fra gruppa lenger.

Fengselsfuglen Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Idé: Fange rømlingen

39


PA R Ø V E LS E R

PA R Ø V E LS E R

To deltakere møtes til en skikkelig tvekamp. Denne gangen skal de begge bøye seg forover og ta et godt tak om sine egne ankler. De skal nå forsøke å dytte og finte hverandre ut av balanse – etter samme regler som i sumobryting. For å få mer konkurranse-følelse, kan et par hoppetau brukes til å lage en sirkel på to-tre meter som avgrenser området.

Tvekamp

Parøvelser

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: 1 hoppetau Idé: Sumobryting-variant

Ris til egen bak Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: 1 håndkle eller avispinne Idé: Slå på rumpa

To og to går sammen og tar hilsegrep med venstre hånd. I den ledige hånda tar de et håndkle eller en avispinne. Nå skal de prøve å slå hverandre på rumpa, uten å bli truffet selv. Deltakerne skal hele tiden beholde håndgrepet. Her kan deltakerne selvsagt telle antall treff og lage konkur-ranse dersom de ønsker det.

Trekke armkrok

å trekke i makkeren sånn at han mister balansen. Etterpå kan de bytte hånd. Den som vinner duellen ser seg rundt i salen etter en annen seierherre som han tør utfordre. En annen variant kan være at begge deltakerne holder i en felles stokk og at oppgaven fremdeles er å få makkeren ut av balanse. Her kan det skiftes mellom over- og undergrep.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Idé: Tvekamp

To personer sitter på rumpa på golvet med fot-kontakt med makkeren (fotsåle mot fotsåle). De skal begge strekke fram høyre hånd og sørge for å få et skikkelig godt tak i hverandres hånd. Oppgaven er nå å forsøke 42

hilsetak med høyrehendene. Deltakerne løfter nå opp venstre fot 90 grader, mens venstre hånd tar et godt tak rundt motstanderens ankel. Brytekampen kan nå starte og paret kan kun bruke disse to kontaktpunktene i brytekampen. Det er med andre ord ikke tillatt å dytte med skuldre eller hode. Vinneren er den som klarer å få makkeren til å slippe taket eller sette ned foten.

Ærlig tvekamp Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Matter Idé: Brytekamp

To og to går sammen på en gymnastikkmatte. Paret stiller seg opp på matta og tar et 43


PA R Ø V E LS E R

hverandre ned fra bommen. Det er ikke lov til å slippe tauet. En annen variant er at de får to hoppetau, og at de nå skal trekke med et tau i hver hånd.

Balansebom Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Hoppetau og benker Idé: Drakamp med tau på benk

Leken kan også brukes som en lagkonkurranse der fire – åtte personer stiller opp på hver benk og der taperne går ut hver gang. Aktiviteten avsluttes når et laget klarer å beseire samtlige motstandere.

To deltakere stiller opp på hver sin gymnastikkbenk – ansikt til ansikt med et par meters avstand. Mellom seg har de et hoppetau. De skal nå forsøke å trekke

PA R Ø V E LS E R

Aktiviteten kan også lages til en lagkonkurranse hvis det er ønskelig. Da glemmer vi papiret og sjokoladen og bruker bare selve oppgaven i egget. Hvert lag kan få i oppgave å løse tre-fire ulike oppgaver. Her kan det være flere blinde og flere veiledere på hvert lag. Det laget som løser oppgaven raskest har selvfølgelig vunnet. Ekstra vanskelig blir det hvis deltakerne ikke er lov til å bruke ord eller hvis veilederne må løpe et par meter for å se på bruksanvisningen. Da kommer stress-momentet og hukommelse også inn i bildet. Enda mer komplisert blir det hvis heller ikke veilederne får se bruksanvisningen, men at de i stedet er nødt til å bruke en lagkaptein som mellommann hver gang de ønsker et råd.

Kinder-egget Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Kinder-egg Idé: Kommunikasjon

Kommunikasjon er ikke enkelt når det er dobbelt. Her skal to og to gå sammen om et kinder-egg. En i paret skal være blind, og den andre får ikke bruke hendene. Den uten hender skal ved hjelp av ord få den blinde til å åpne papiret rundt kinder-egget så forsiktig som mulig, deretter dele sjokoladen i to så perfekt som mulig og til slutt løse oppgaven som ligger i egget.

Håndtennis

Deltakerne deles opp i grupper på to og to. Hvert par får en volleyball til disposisjon. Paret skal nå lage et mobilt nett ved å ta et hilsetak med høyrehendene. Venstrehendene skal brukes til å slå ballen over nettet. Ballen skal sprette en gang i golvet før ballen returneres og paret skal selv bestemme hvor vanskelige pasningene skal være. Etter hvert kan ballen sparkes over nettet i stedet for å slå den med hendene.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: 1 ball per par Idé: Slå ballen over nettet

Sirkeltennis

i ringen uten at motstanderen klarer å returnere den. Lagene skal slå annen hver gang, men det er vilkårlig hvem i paret som slår. Slagene skal utføres med knyttneven og ballvekslingen avsluttes hvis den ene laget ikke får tak i ballen eller ballen treffer golvet utenfor ringen. Hvis aktiviteten er for vanskelig, kan sirkelen gjøres større. Lagene kan spille sett til 15.

Sted: Gymsalen Antall: Fire og fire Utstyr: 1 ball og 1 rokkering Idé: Slå ballen i rokkeringen

To lag bestående av to spillere stiller opp rundt en rokkering. Hvert par får utlevert en volleyball og parene skal nå ha en intern konkurranse der oppgaven er å slå ballen i golvet 46

47


PA R Ø V E LS E R

PA R Ø V E LS E R

Her går fire personer sammen, to på hvert lag. I tillegg trenger vi en gymnastikkbom og et 4-5 meter langt tau. Lagene tar oppstilling på hver sin sidé av bommen mens tauet legges over bommen og ned til deltakerne. Lagene kan nå starte cirka en meter fra midtlinjen under bommen og oppgaven er å få det andre laget til å slippe taket. I denne aktiviteten setter bommen og boltene begrensinger for hvor mange deltakere det kan være på hvert lag.

Flagget til topps Sted: Gymsalen Antall: Fire stk Utstyr: Gymnastikkbom Idé: Tautrekking over bommen

Uteleker Trangt om plassen Sted: Ute Antall: 6-12 stk Utstyr: Idé: Gjemsel-variant

Dette er en gjemselvariant der en person får et par minutter på å gjemme seg. Resten av gruppa skal nå være detektiver på egenhånd og prøve å finne den savnede. Den som først finner den savnede skal denne gangen ikke varsle de andre, men selv gjemme seg på

Tøffe tak

hester. Så kommer to ryttere og stiller seg foran hver sin hest – også de med ryggen mot hverandre. Rytterne skal nå legge seg bakover på ryggen til sin hest og strekke armene inn mot sentrum. Her møter de motstanderens hender og rytterne tar et godt tak rundt håndleddene til hverandre. Nå starter kampen ved at hestene begynner å dra mot hver sin vei. Den rytteren som først faller av hesten eller må slippe taket har tapt.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Fire og fire Utstyr: Idé: Tvekamp på hest

Her kommer en litt voldsom utgave som krever stor disiplin i gruppa. Deltakerne går sammen i grupper på fire der to par skal kjempe mot hverandre. Først setter to deltakere seg på alle fire på golvet med rumpa mot hverandre. De har status som 48

samme plass. Til slutt blir det flere og flere som gjemmer seg på skjulestedet og færre og færre som er detektiver. Den som først fant den savnede får gjemme seg neste gang.

skal ta hvilken av deltakerne på motstanderlaget før jakten starter. Hver deltaker kan bare ta en motspiller, men deltakerne på det blå laget kan imidlertid ta opp jakten på en helt annen enn sin tiltenkte motspiller - bare for å lage forvirring. Det gjør at utelaget ikke vet hvem som egentlig jakter på hvem. Innelaget må likevel forsøke å ta utelaget så fort som mulig. Når alle spillerne er tatt, stoppes klokka og lagene bytter roller.

Hvem jager hvem Sted: Gymsalen eller ute Antall: 10-20 stk Utstyr: Vester Idé: Fangelek

Gruppa deles inn i to like store lag, et rødt og et blått. Det blå laget er innelag og det røde laget er utelag. Utelaget fordeler seg rundt på området, mens innelaget samles til et lite styremøte. Her avtaler de hvem som

49


UTELEKER

Toll-tull

UTELEKER

råde som kan brukes. Det avtales også hvor nært tollerne kan være mottakeren. Dermed unngår vi at tollerne får en for lett oppgave.

Sted: Ute i skogen Antall: Mange Utstyr: Ballonger Idé: Smugle ballonger

Gruppa deles inn ulike lag på tre deltakere. Disse skal smugle noe så ufarlig som ballonger fra hvert sitt bo i Norge til en felles mottaker i Sverige. Da må de imidlertid passere en gjeng tollere på veien (en toller per tre lag). Tollerne stopper smuglerne ved å sprenge ballongene. Trioen skal være samlet på turen, men en person kan godt ha alle ballongene på ferden. Aktiviteten passer godt til å leke i skogen. På forhånd avtales det hvor stort om-

Hver deltaker kan få utlevert fem ballonger ved starten, men bare en ballong kan smugles over på hver tur. Aktiviteten avsluttes på tid. Da teller mottakeren opp hvor mange ballonger han har fått fra hvert lag, og den trioen som har levert flest ballonger har vunnet. Størrelsen på området avgjør hvor lang varighet leken skal ha. han. En løper som vender helskinnet tilbake til boet sitt, kan løpe ut igjen, men regnes nå som en ny deltaker. Det bør på forhånd avtales hvor langt ut deltakerne må før de kan returnere til basen.

Jægerprøven Sted: Gymsalen eller ute Antall: 8-12 stk Utstyr: Idé: Fange løperen foran

Når en spiller blir tatt, stoppes leken. Den fangede plasseres i et fengsel på motsatt sidé av startfeltet og de andre går tilbake til start. Lagene bytter på å starte. Lag A har nå to oppgaver: de kan enten forsøke å ta noen av motspillerne eller de kan velge å befri fangen. Det skjer ved at en av deltakerne når fram til fengselet og berører fangen. Hvis det skjer, stoppes leken igjen og lagene går tilbake til start. Lagene får poeng hver gang de har klarer å fange en motspillere. Aktiviteten kan spilles på tid eller til et lag får fem poeng.

Igjen introduseres en vanskelig, men fin lagkonkurranse. Gruppa deles opp i to lag der oppgaven er å fange motstanderne. Begge lagene stiller seg opp bak en strek på samme sidé av uteområdet. Lag A sender først ut sin person (A1). Lag B sender ut en eller flere jegere som skal ta opp jakten (B1, B2 etc). Lag A svarer imidlertid med å sende ut sine jegere som skal ta opp jakten på B sine jegere. Idéen er altså at hver deltaker skal jage motspillere som løp ut før han, samtidig som han skal holde seg unna motspillere som løp ut etter 52

Stafettmix Billig-bowling Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Ball og kjegler/flasker Idé: Velte kjeglene

Gruppa deles inn i lag på fire og fire. De skal nå ut i en bowlingvariant av en skiskytterstafett. Fire kjegler stilles opp i en firkant med en avstand på 0,5-1 meter. I tillegg stilles det en femte kjegle i midten. Deltakerne får 5 baller som de skal trille mot disse kjeglene. I stedet for kjegler kan det brukes brusflasker og i stedet for baller kan det brukes erterposer. Deltakerne må ut i strafferunder hvis de ikke velter alle kjeglene.

Fjernstyrt formel 1

gjennom noen kjegler, balansere bortover en bom, krype under ei høydelist, gjennom en rokkering og så videre. Bare fantasien setter en stopper for oppgavene.

Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Kjegler Idé: En fjernstyrer den andre

Vekslingen foregår ved at nestemann får bind for øynene. For at de ulike deltakerne på de ulike lagene ikke skal bli forvirret, må laget alltid si navnet på deltakeren sin før de gir kommandoer.

Gruppa deles inn i lag på 4 og 4. Den første i rekke får bind for øynene og resten av laget skal nå fjernstyre førstemann gjennom ei løype. Oppgavene kan være å kjøre slalåm

53


STA F E T T M I X

Rokkering-stafetter

Lett på fot En annen stafettvariant er

at det på forhånd legges ut et antall stort antall rokkeringer på strekningen og at laget nå så fort som mulig skal komme seg fra A til B. Deltakerne kan imidlertid bare berøre golvet inni ringen. Her kan det enten lages regler som forteller at bare en og en deltaker på laget kan løpe om gangen, eller at laget må være samlet i hver ring før de forflytter seg til neste.

Sted: Gymsalen eller ute Antall: Mange Utstyr: Rokkeringer Idé: Bevege seg i rokkeringer

Venner for livet Gruppa deles inn i

to eller flere lag. Hvert lag får 2-3 rokkeringer og oppgaven er nå å komme seg så fort som mulig fra A til B. Deltakerne har imidlertid bare lov til å trå inni rokkeringene. Den bakerste ringen må derfor hele tidén flyttes framover og på denne måten forflyttes laget framover på banen.

Alle gode ting er tre En tredje rokkering-stafett kan være at gruppa deles inn i lag på 3 og 3. Hver deltaker har hver sin rokkering. Ringene til trioen legges ned på golvet i en trekant og deltakerne går så inn i ringene og løfter dem opp til hoftehøyde. Ingen i trioen får imidlertid holde i sin ring, men skal i stedet hjelpe til med å holde oppe ringene til de andre på gruppa. Den trioen som først klarer å komme fra A til B har vunnet.

Fulltreffer’n Hver deltaker får hver sin erterpose og hvert lag får utlevert to rokkeringer. Lagene skal nå komme seg fra A til B ved hjelp av posene og rokkeringene. Det skjer ved at lagene først stiller seg opp i hver sin ring. Så kaster de den andre rokkeringen så langt foran seg på golvet som de selv vil. Deltakerne på laget skal nå forsøke å treffe med erterposene inne i ringen. Hvis noen bommer, må posen hentes og deltakeren prøve igjen. Når alle har truffet med erterposene i rokkeringene, flytter hele laget seg inni ringen og den andre rokkeringen kastes på golvet. På denne måten forflyttes laget framover på banen.

STA F E T T M I X

Kasse-stafett

for del. Deretter skal hele laget forflytte både seg og kassedelene fra A til B før de setter sammen kassen igjen. Det laget som kjappest har alle deltakerne oppå kassen er vinnerne. Hvis det bare er en kasse i salen, kan man ta tidén på lagene i stedet. Til tross for at dette er en stafett, er det viktig at lagene behandler kassedelene forsiktig.

Sted: Gymsalen Antall: 8-12 stk Utstyr: To kasser Idé: Stafett

Gruppa deles inn i to lag som får hver sin gymnastikk-kasse. Lagene starter oppå kassene. Når startskuddet går, skal alle ned på golvet og plukke fra hverandre kassen del

Erterpose-stafett Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Erterposer Idé: Frakte erterposer på hodet

Gruppa deles inn i lag på 3-4 deltakere. Hvert lag tar plass i hvert sitt hjørne og får utlevert 20 erterposer som skal leveres i et depot i midten. Alle skal frakte erterposene på hodet og førstemann går/løper inn til midten, avleverer posene og springer tilbake for å veksle. Hver deltaker kan ha maksimalt tre poser på hodet om gangen. Hvis en av posene ramler ned, må han starte helt på nytt. På den måten vil det bli litt gambling og spenning i

56

leken. For enda mer dramatikk kan det legges inn små hinder som deltakerne må passere på veien.

57


BASSENGLEKER

Bassengleker deltakere. En person starter musikken mens alle andre går i ring i vannet. Når musikken stopper, skal alle så fort som mulig finne seg en ball å holde i. Den som er uten ball får styre tidsintervallet på musikken neste gang. Det kan også brukes rokkeringer i stedet for baller. Nå skal deltakerne komme seg inn i rokkeringene når musikken stopper. Enda en variant er at deltakerne skal være to og to sammen i en rokkering.

Stol-leken med baller Sted: Bassenget Antall: 6-12 Utstyr: Baller eller rokkeringer Idé: Finne en base

Det legges ut baller i bassenget, men dessverre er det en ball mindre enn antallet

Alle deltakerne stiller seg opp i en ring og holder hverandre i hendene. En person er i midten og hans oppgave er å komme seg ut av sirkelen. Det skjer ved at han må dykke under eller svømme over. De andre deltakerne prøver å gjøre det passelig vanskelig for midtmannen. For husk, han er jo tross alt en fisk i et garn.

Fisken i garnet Sted: Bassenget Antall: 6-12 stk Utstyr: Idé: Rømme ut av ringen

Frisk pust

ringen og på hver ring merkes det av et område som hver deltaker skal forsvare (bruk gjerne idrettstape). Oppgaven er nå å forsøke å blåse ballen inn i motstanderens merkede området på ringen samtidig som eget område skal forsvares. Deltakerne kan også være sammen i lag på to og to. I så fall kan det være greit å bruke flere baller.

Sted: Bassenget Antall: Mange Utstyr: Bordtennisball, rokkering Idé: Blåse bordtennisballer

To og to deltakere får en rokkering og en bordtennisball. Ballen legges i midten av 58

Vannpistol-krig

og det laget som først klarer å skyte vekk alle ballene, har vunnet. Alternativt kan det legges en bordennisball oppå en matte i bassenget. Lag A stiller seg opp langs to av sidéne på matta og lag B tar de to andre. Lag A skal nå forsøke å skyte ballen ut i vannet på en av motstanderlagets sidér samtidig som lag B gjør det samme. En tredje variant er at det settes opp stearinlys på tallerkener på kanten, og oppgaven er nå å slukke disse lysene med vannpistolene.

Sted: Bassenget Antall: Mange Utstyr: 1 vannpistol per stk Idé: Treffe mål med vannpistoler

Deltakerne deles opp i to lag som skal konkurrere mot hverandre. Alle deltakerne får utlevert hver sin vannpistol og oppgaven er nå å skyte vekk noen bordtennisballer som ligger på kanten. Hvert lag har 10 baller

de har gjettet riktig, starter alvoret. Da skal lag A så fort som mulig tilbake til sin base, mens lag B skal forsøke å ta så mange som mulig på veien. De som blir tatt, må melde overgang til motstanderlaget.

Fantasi-sisten Sted: Bassenget Antall: 8-12 stk Utstyr: Idé: Gjette bevegelse og ta opp jakten

Reglene kan gjøres mer avansert hvis det er ønskelig. Et forslag er at den spilleren som blir tatt, melder overgang, men at han kan returnere til laget sitt hvis drama-laget klarer å få alle sine helskinnet hjem igjen neste gang.

To lag konkurrerer mot hverandre. Lag A har et kort gruppemøte og bestemmer seg for å dramatisere et dyr, en person, et yrke etc. De oppsøker så lag B og fremfører bevegelsene. Lag B skal gjette hva A dramatiserer og når 59


BASSENGLEKER

Gruppa deles inn i ulike lag og hvert lag får like mye vann i hvert sitt store krus. Dette kruset står på kanten av bassenget. Tre-fem meter ute i vannet har hvert lag et nytt litt mindre krus plassert på ei matte. Deltakerne skal nå tømme kruset på land og fylle opp kruset på matta ved hjelp av sugerør. Alle deltakerne får hvert sitt rør og det laget som først klarer å fylle opp kruset på matta har vunnet.

Bare rør Sted: Gymsalen Antall: Mange Utstyr: Sugerør, krus, matter Idé: Flytte vann

På de to neste sidene har du skjema med oversikt over alle lekene i boken. Her finner du også sidehenvisning til hver lek. NB! ta kopi av skjemaet før du bruker det – da varer det litt lenger …

Aktivitet 6

Rally Monte Carlo

Ballkrig i ring

7

Ertekroken

Snikskytter´n

8

Stussvolley

Kjegle-krangel

Depoet

Harejakt

7

Speilbildet

21

Up and down

22

9

Den kjempende ring I

23

9

Knute på tråden II

12

Løpende villsvin

13

Rødt lys

14

Tyven tyven

Ringenes Herre I

Ringenes Herre II Blindebukk i ring

12

Ballsamler´n

14

Trekke stavkrok

15

Las Vegas

16

24

24

26 27

Tom & Jerry

28

Kryss-sisten

29

28 29

Lofotfiske

30

Terrorbalanse

31

18

Looking for trouble

19

24

26

Skattejakt

Hallaisen

23

Vesle-Petter

17

18

23

25

Bislet Games

17

22

Hudini

Posten skal fram

16

Dyreparken

Den kjempende rekke

Ryddegutten

11

13

Store grensekamp

Den kjempende ring II

10

Ringdans

Shake hands

21

Knute på tråden I

Skjoldball

Gruppepress

20

8

11

Svanesjøen

19

20

Sjølforsvar

Gambler´n

Dato

45 sekunder fra nå …

10

Titrekk United

Det legges ut en rekke rokkeringer som fungerer som baser. I disse ringene plasseres det også mange bordtennisballer. Gruppa deles nå i to lag. Det ene laget får i oppgave å stjele en og en av bordtennisballene. Disse ballene skal de transportere tilbake til sin base i den ene enden av bassenget. På motsatt sidé har Securitas basen sin. De skal forsøke å stoppe tyvene på deres ferd mot basen. Hvis vekteren klarer å stoppe en av tyvene, får han overlevert bordtennisballen og han kan nå fritt returnere til sin base med ballen. Vinner er det laget som har flest bordtennisballer i sin base når leken avsluttes.

6

Basse

Kongen av verden

Sted: Bassenget Antall: Mange Utstyr: Idé: Politi og røver

Aktivitet

Rokkering-basket

Veggball

Securitas

Dato

Balljakt

31

32 32

side 1/2

62

63


Dato

Geriljakrig

33

Rev og ulv

33

Rokkeringsisten Vaktbikkja Martyren

Gremlings

Alle mann av huset Tullball-sisten

Freeze Police

Tøffe tak

33

Trangt om plassen

Hvem jager hvem

34

Olsenbanden

34

48

49

50

50

Capture the Flag

51

34

Vannballong-krig

36

Toll-tull

37

Billig-bowling

38

Ryggstafett

54

Lagersalg

55

35

37

52

52

Fjernstyrt formel 1

53

Svart/hvitt

38

Returpanter´n

40

Ryggballong-stafett

Snipp & Snapp

41

Rokkering-stafetter

56

Ris til egen bak

42

Ertepose-stafett

57

Tvekamp

43

Nappe-hale-trio

Trekke armkrok Ærlig tvekamp

41

Kasse-stafett

55

58

Boka er skrevet av Øystein Vegge. Han har erfaring som kroppsøvingslærer fra barneskole, videregående og folkehøgskole og har også jobbet som daglig leder i Kristen Idrettskontakt. De siste årene har han holdt seminarer for lærere, Norges Idrettsforbund og ulike høyskoler. I år 2000 gav han ut boka "Lek deg glad" på Gyldendal Forlag.

59

Denne utgaven av "Let the game begin" er gitt ut i samarbeid med Kristen Idrettskontakt (KRIK).

57

42

Stolleken med baller

58

43

Frisk pust

58

Fisken i garnet Vannpistol-krig

Katt og mus

44

Blind hest

45

Slangen vs slangen

Sirkeltennis

46

Nappe flytebrett

60

Håndtennis

47

Bare rør

62

Lompe i lompe Balansebom Kinder-egget Flagget til topps

Fantasi-sisten

45

"Let the game begin" inneholder massevis av gruppeaktiviteter - med og uten ball. Dessuten er det egne kapitler som tar for seg fangeleker, uteleker, stafetter og bassengøkter. Mange av dem er norske, svenske og danske varianter av kjente klassikere. I tillegg finner du også flere nye – og morsomme – ideer.

54

39

n i g e b

Verden er full av gymleker. Likevel møter vi ofte de samme klassikerne gang etter gang. Derfor er målet med denne boka å gi deg nye ideer. Her finner du 111 sportsleker som kan være med å utvide repertoaret til alle som jobber med barn og ungdom.

53

Fengselsfuglen

Gravid heks

e gam e h let t

51

Jægerprøven

38

!

49

Frittgående egg

Sirkelsisten I

Sirkelsisten II

Dato

! !

Snurrebassen

Aktivitet

!!

Aktivitet

59 60

Hai og oppdrettslaksen 60

46

Stafett-mix

47

Securitas

48

61

www.krik.no

62 side 2/2

64

Nardus Trykkeri, 2636 Øyer

Let the game begin  

Sjekk lurveleven.no for mer info om Let the game begin.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you