Page 1

‫משרד המשפטים‬

‫רשם המשכונות‬

‫מדינת ישראל‬

‫על פי תקנה ‪ 13‬לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)‪ ,‬התשנ""ד ‪1994 -‬‬

‫תוצאות עיון מקוון‬ ‫הריני לאשר בזאת כי בתאריך ‪ 22/06/2009‬בשעה ‪ 16:56‬נערך עיון במאגר הממוחשב הארצי של רשם המשכונות‪ ,‬לפי‬ ‫כלי רכב שמספרו‪1438550 :‬‬ ‫נתוני המאגר מעודכנים מה‪ 01/04/1994 -‬ועד ל‪ 22/06/2009 -‬בשעה ‪15:53‬‬

‫נמצאו הרישומים הבאים‪:‬‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬

‫פרטי החייב‬ ‫לב מיכל ת‪.‬ז‪22929202 .‬‬

‫פרטי הנכס הממושכן‬ ‫תיאור הנכס‪ :‬טויוטה רישוי‬ ‫‪ 1438550‬שילדה‬ ‫‪SB1KZ22E73E029851‬‬ ‫שנת ייצור ‪ 2003‬יצרן בריטניה‬

‫מספר רישום‬ ‫משכון‬

‫פרטי הנושה‬ ‫בנק הפועלים בע"מ ‪520000118‬‬

‫סה"כ‪:‬‬

‫רצ"ב פירוט של המשכונות המופיעים בטבלה‬ ‫שולמה אגרת עיון בסכום של ‪ 28.00‬ש"ח באמצעות שרת התשלומים‪ ,‬אסמכתא משרד המשפטים‪ 150321:‬מיום‬ ‫‪22/06/2009‬‬

‫הודפס ב‪ 22/06/2009 :‬באמצעות אתר האינטרנט‬ ‫באר‪-‬שבע‪,‬ירושלים‪,‬חיפה‪,‬נצרת עילית ותל אביב‬ ‫לשכות רשם המשכונות בפריסה ארצית‪:‬‬ ‫טל‪1-700-50-22-32 :‬‬ ‫אתר המשכונות‪http://mashkonot.justice.gov.il :‬‬ ‫אתר ממשל זמין‪http://www.gov.il :‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬

‫מתוך ‪3‬‬

‫‪2002115386‬‬

‫‪1‬‬


‫רשם המשכונות‬

‫מדינת ישראל‬

‫משרד המשפטים‬

‫על פי תקנה ‪ 13‬לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)‪ ,‬התשנ"ד ‪1994 -‬‬

‫דוח רישום מקוון ‪ -‬משכון מספר‬

‫‪2002115386‬‬

‫אישור זה משקף את פרטי המשכון‪ ,‬כפי שנרשמו במאגר רשם המשכונות‪ ,‬עיון לפי כלי רכב שמספרו‪1438550 :‬‬

‫א‪ .‬פרטי הרישום‪:‬‬ ‫תאריך ושעת רישום‬

‫תקופת רישום‬

‫‪18/08/2002 14:50:57‬‬

‫‪99‬‬

‫(שנים)‬

‫תקופת רישום עד תאריך‬ ‫‪18/08/2101‬‬

‫ב‪ .‬נושה‪/‬ים‪:‬‬ ‫סוג זיהוי‬ ‫‪1‬‬

‫תאגיד בנקים‬

‫מספר מזהה‬

‫שם ומען‬

‫‪12622‬‬

‫בנק הפועלים בע"מ ‪520000118‬‬ ‫כתובת ‪ :‬שד׳ הדקלים פרדס חנה ‪37100‬‬

‫ג‪ .‬חייב‪/‬ים‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫סוג זיהוי‬

‫מספר מזהה‬

‫שם ומען‬

‫אזרח ישראלי‬

‫‪22929202‬‬

‫לב מיכל‬ ‫כתובת ‪ :‬מכורה ‪ 5‬כרכור ‪37091‬‬

‫ד‪ .‬הנכס‪/‬ים הממושכנ‪/‬ים‪:‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫‪1‬‬

‫רכב‬

‫הנכס‬ ‫מספר רישוי‪ 1438550 :‬מס׳ סידורי (שלדה) ‪SB1KZ22E73E029851 :‬‬ ‫שנת ייצור‪ 2003 :‬שם היצרן‪ :‬בריטניה‬ ‫טויוטה‬

‫הודפס ב‪ 22/06/2009 :‬באמצעות אתר האינטרנט‬ ‫באר‪-‬שבע‪,‬ירושלים‪,‬חיפה‪,‬נצרת עילית ותל אביב‬ ‫לשכות רשם המשכונות בפריסה ארצית‪:‬‬ ‫טל‪1-700-50-22-32 :‬‬ ‫אתר המשכונות‪http://mashkonot.justice.gov.il :‬‬ ‫אתר ממשל זמין‪http://www.gov.il :‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬

‫מתוך ‪3‬‬


‫בהסכם המשכון קיימת קביעה לגבי משכון נוסף‪,‬‬

‫(בהסכם המשכון שנחתם בין הצדדים ‪ ,‬הייתה התייחסות האם ניתן‬

‫למשכן את הנכס לגורם נוסף או לא)‪.‬‬

‫הודפס ב‪ 22/06/2009 :‬באמצעות אתר האינטרנט‬ ‫באר‪-‬שבע‪,‬ירושלים‪,‬חיפה‪,‬נצרת עילית ותל אביב‬ ‫לשכות רשם המשכונות בפריסה ארצית‪:‬‬ ‫טל‪1-700-50-22-32 :‬‬ ‫אתר המשכונות‪http://mashkonot.justice.gov.il :‬‬ ‫אתר ממשל זמין‪http://www.gov.il :‬‬ ‫עמוד ‪3‬‬

‫מתוך ‪3‬‬

בדיקה  
בדיקה  

לבדיקה איך התוכנה עובדת

Advertisement