__MAIN_TEXT__

Page 1


Ján ŠIMKO - Mathew WOLF

Lastovskoslovensko-anglický slovník POSLEDNÁ OVEČKA o.z. Lastovce 2012


Tรกto publikรกcia bola vydanรก vฤaka podpore

ISBN 978-80-971147-0-1


Toten slovňik venujeme šickim milovňikom zemplinčini i vichodu...  Tento slovník venujeme všetkým milovníkom zemplínštiny a východu...  This dictionary is dedicated to all lovers of Zemplín vernacular and eastern Slovakia... a / and

_________________ tu napiš jak ce volaju / sem napíš svoje meno / write your name here


Vďaka za pomoc patrí  týmto zberateľom slov: Viera Korpová Katarína Geciová Lucia Keriova Veronika Himoľová Damiána Bažová Radoslav Himaľ Ivana Himaľová Sebastián Korytár Henrieta Balogová Simona Korpová Patrik Korpa Simona Keriová

Viktória Šimková Nikola Gažiová Kristína Firková Bianka Šimková Štefan Dančo Antónia Badžová Ondrej Mráz Šimon Firko Frederik Balog Peter Turko Samuel Bajus 

spoluautorovi sa ústretovosť a ochotu pri peklade slov do anglického jazyka


Namiesto úvodu... Lastovce sa nachádzajú v oblasti južného Zemplína, v Podslanskej pahorkatine, v okrese Trebišov. Písomne sa s nimi stretávame od druhej polovice 13. storočia, no je zrejmé, že existovali už predtým. Ako každá dedina má za sebou kus histórie, svoje tradície, ktoré v značnej miere určuje mentalita tunajšieho obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všetkého je aj miestne nárečie, ktoré spadá do skupiny východoslovenských nárečí, presnejšie k zemplínskym nárečiam. Tento malý slovník má za cieľ uchovať miestny dialekt v svojej podobe, ktorý bol dedený z generáciu na generáciu. Mnohým sa môže zdať, najmä „pristašom“ (prišelcom), že všetci „Východniari“ rozprávajú rovnakým jazykom, avšak každá lokalita má svoje špecifiká. Táto publikácia reflektuje súčasnú podobu miestneho nárečia v Lastovciach i jeho okolí, tak ako sa nám ju podarilo zachytiť. V žiadnom prípade nejde o kompletnú zostavu nárečových slov tunajšieho teritória a slovník nie je zostavený ani podľa prísnych lexikologických pravidiel. Jeho cieľ je jednoduchý, má poslúžiť milovníkom zemplínskeho nárečia a folklóru zachovať jeho terajšiu podobu pre nasledujúce generácie.


Za vydanie tejto publikácie vďačíme Nadácii SPP, ktorá ju podporila v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011. Vďaka patrí aj malým pomocníkom, ktorí usilovne participovali na zozbieraní slov a dopomohli tak zachytiť viac ako tisíc slov miestneho nárečia. Slová v slovníku majú okrem slovenského, aj ekvivalent v anglickom jazyku, čím sa naše nárečie stane zrozumiteľnejšie pre väčšinovú časť anglicky hovoriaceho sveta. Význam sme sa pri niektorých špecifických slovách snažili čitateľovi priblížiť opisnou formou, čo so sebou prináša aj isté skreslenie, za čo sa samozrejme, vzhľadom na dané skutočnosti, neznalcom nášho nárečia ospravedlňujeme. Okrem obsahujúcich slov, máte možnosť obohatiť tento slovníček na jeho záverečných stranách o slová, na ktoré sme pozabudli. A stať sa tak jeho spolutvorcami. Veď aj nárečie je jazyk živý, neustále sa prispôsobujúci okolnostiam. O tom, že tomu tak bolo aj v minulosti, svedčia mnohé výrazy, ktoré majú svoj základ v iných jazykoch (angličtine, maďarčine, nemčine, poľštine...). Máme snahu ďalej pokračovať v pátraní po „našich slovách“. Tento slovníček je iba jej začiatkom. Veď ako sa zvykne hovorievať: „Aňi chľib še ňeda naraz žesc“. Príjemné listovanie... Ján Šimko


slovňik slovník dictionary


A abo agacina akuratňe ambrela amencma ancicvanci ancijaš ancikrist ancuk anďa anďel anteľ apo

alebo agátové drevo akurát dáždnik koniec raz-dva (rýchlo) čert neveriaci, neznaboh oblek teta anjel vesta otec

or acacia wood just umbrella end quick devil faithless suit aunt angel vest father

B baba babinec babrac babrak bac bači, bačik badogar bagoľar bagov

stará mama vstupná časť kostola špiniť, šprtať sa nešikovný, fušer báť ujo plechovka ten, čo žuje tabak tabak

grandmother entrance of the church

to dirty inept to fear uncle can one who chew tobacco

tobacco


bachrati bajusi bakuľa balamucic balamuta balta bandurčak bandurki baracka bars basa bečeľovac bedreňič bejleš belava bešedovac beteha bicigeľ bičak biglajs bigľoš bigľovac bila birki

tučný fúzy palica balamutiť nepríjemnosť sekera zemiaková placka zemiaky marhuľa veľmi väznica ctiť repík lekársky jablkový koláč modrá rozprávať silná pálenka bicykel nožík žehlička spodnička žehliť biela bahniatka

fat mustache stick juggle inconvenience ax potato pancake potato apricot too much very to honor agrimony apple pie blue (color) to talk jungle-juice bicycle knife iron petticoat to iron white flowers of Salix Caprea


birov birovac bitang bivni bizovňe bižalma bľadi bľacha blajbok blajvas bľinker bľišči še bľuvac bobaľki bocan bodvana bogar bokanči bombarďaki bordeľ borg borsuk boršoška bozuľa

starosta vládať huncút voľný istotne dula bledý plech olovnica pero smerovka leskne sa dáviť opekance bocian

mayor to be able to rascal free for sure quince pale sheet of tin plummet pen blinker (he) shines to vomit fried dough stork malá plechová vanička small metal tray chrúst cockchafer topánky, prac obuv boots ženské teplé spodky underpants neporiadok, nevestinec disorder, stew dlh debt jazvec badger podhrdlina jowl hrča bump


bratňak brička bridki bridzic brila brinčok brouza brugi buben buc buďa budar budzbanok bugeľar bugi bujak buksa,buxňa butilka butor

bratranec konský povoz špinavý hnusiť plantňa na sporáku zvonček sóda kontrabas rúra na pečenie byť búda záchod krušpán peňaženka slnečnicové semienka býk pokladnička, krabica fľaša nábytok

cousin horse carriage dirty to abominate cooktop bell soda contrabass oven to be shed toilet boxwood wallet sunflower seeds bull moneybox, box bottle furniture

C cac caha cahac cahaci

sekať, zarúbať obliečka na periny ťahať popínavý, zdĺhavý

to cut, to split (wood)

pillowcase to pull creeping, tedious


cajchovac cakomprask cali calovac caviki ce ceče, čeče cedzic cehla ceľatko cepla hreda ceplaki ceplo cesnok cetka cibzar cicka cigaňe cicho cma colštok coška cuker cukerľik

kontrolovať úplne všetko celý platiť drahoty, krik ťa tečie cediť tehla teliatko parenisko tepláky teplo cesnak teta zips prsník rómovia ticho tma meter na meranie niečo cukor cukrík

to control everything whole pay coy you (he) flows to filter brick calf hotbed jogging suit heat garlic aunt zip breast gypsies silence dark tape measure something sugar candy


cumľik, dudľik cverna

cumlík niť

dummy thread

Č čakan čakor čapka čarna čarňička čatoreň čekac čenčovac čeperatá čeregi čerep čerešeň čerkotka čiperni čipka čitri čmudzic čom čop čuc čuj

krompáč

pickaxe kytica kvetov, svadobná (wedding) bouquet čiapka cap čierna black černica blackberry odkvap gutter čakať to wait vymieňať to exchange krivonohá bow-legged fánky fank škridľa tile čerešňa cherry hrkálka rattle vitálny vital krajka lace vlasy hair dymiť to smoke prečo why pánt hinges počuť, cítiť to hear, to feel počúvaj (you) listen


čukolada čulka čurkac čušec čutak, pomitok čutka

čokoláda trs vlasov tiecť byť ticho

chocolate tuft of hair flow to be silent (to shush)

handra na umyvanie riadu cloth for cleaning

ohrýzok

core

D, Ď ďabol dac daco dagdze dajak dakeľo daremňe darmo darunok das diľi dinerka dinstovac dirgac dišč diškurovac divan

diabol dať niečo niekde akosi niekoľko zbytočne márne dar približne drevená podlaha konvička podusiť strkať sa dážď rozprávať pohovka

devil to give something somewhere somehow some pointlessly in vain gift approximately wooden floor jug to simmer to mess rain to talk coach


dlubačka dohan dochtor dopatrec dopiti doraz, takoj ďorďina dosc dospravdi drabina draha drapačka draperka draška drec, drac dreľich drična drimac drindac drišľak duc dugov duje dujtov

babračka tabak lekár dochovať, dovidieť dotieravý hneď georgína dosť naozaj rebrík cesta prútená metla záves malá cesta drieť ľanové plátno vzpriamená, rovná driemať hopkať dierkovaná misa fúkať korková zátka fúka zapaľovač

tediously slow work tobacco doctor to provide intrusive immediately dahlia enough really ladder road wickerwork broom hinge path to slave linen upright to slumber to skitter scorcher blow cork it's windy lighter


Ďula, Ďusi dumac dungov

Július rozmýšľať čmeliak

Julius to think bumble-bee

DZ, DŽ dzeci dzecko dzedo dzedovka dzeka dzekujem dziňa dziňanka dzira dzivče, dzivka dzvere džamkac džmurkac džungal džveredlo džvirina

deti dieťa starý otec materská škola vôľa, nálada, chuť ďakujem melón dyňová polievka jama dievča, dievčina dvere mľaskať zmurkať žuvačka zrkadlo zvieratá

young ones child grandfather kindergarten mood, taste thank you melon pumpkin soup hole girl, lass door tchick to blink chewing gum mirror animals

E eroplan ešči

lietadlo ešte

aeroplane more


F fač fahej fajni fajnota fajta falat falda falvejdov famiľija fartuh fasovac fašengi fčola

obväz škorica dobrý dobrota rodina kus záhyb vyšívaná nástenka rodina zástera dostať fašiangy včela fejkovac, hamovac brzdiť feršlog debna fertaľ štvrť fertemešna vyberavá figeľ žart fijovka šuflík filer halier findža porcelánový hrnček fircovac obrúbiť firhang záclona

bandage cinnamon good delicacy family piece crease embroidery on the wall

family apron to get Carnival bee to brake chest quarter choosy joke drawer red cent china mug to selvedge curtain


firkac firštok fotelok friško, frišno frištik fudament funduš furia furmanec furov fusekľi fuvaš

čmárať zárubňa kreslo rýchlo raňajky základy pozemok nahnevaná žena cesta vrták ponožky snehový závej

to scribble frame (of door) seat quickly breakfast basics land angry woman road drill socks snowdrift

G gačar gači gagor gaľir gambi garadiči garaguľa gargala gebuľa gerok geršľi

žobrák spodky krk golier ústa schody palica na podopretie krhla hlava kabát jačmenné krúpy

beggar underpants neck collar mouth stairs crutch watering-can head coat barley


gestiňa gigalka gombari gomboška gombovci gorč gorčuľi gouďi grati gravčec gris gugnuc

gaštan hrtan vidly spona do vlasov zemiakové knedle kŕč korčule nadanie, talent riad vrieskať detská krupica čupnúť

chesnut larynx - Adams Apple

spading fork clip in hair potato dumplings spasm skate talent dishes to yell semolina to squat

H habza hajštuk halajkac hamišni hamov hantlager haprovac harakeľ harapaš harčičok harčok

baza čierna kravata kričať závistlivý brzda pomocný robotník kaziť sa ďateľ málo hrnček hrniec

elderberry tie to shout envious brake co-worker to decay woodpecker little cup pot


hardlo hardza harmonika harsc hatižak hekľovac hirja hivar hľedac hľina hodzen hodzinka hokerľik hombikalka hordov hrabľi hrac hrebinok hreda hrižaca dziňa hruba žena hrunok hubertus hudaci

hrdlo hrdza akordeón hrsť batoh štrikovať hrča zvdvihák hľadať zemina môcť hodinky stolička bez operadla hojdačka sud hrable hrať hrebeň trám melón tehotná kopec zimný kabát muzikanti

throat rust accordion handful backpack to knit bump hoist to search, to look for

soil to can watches small chair, tabouret

swing barrel rake to play ridge, comb beam (structure) watermelon pregnant hill winter coat musicians


huľki hurka husontragi hutorec hvizda

plnená kapusta jaternica traky rozprávať, hovoriť hviezda

stuffed cabbage sausage braces to talk, to speak star

CH charčec chasnovac chašeň chiľac še chiža chľebovka chľib chľista chľivok chlop chlopica chmara chodzic choľem chovaňe chribet chrobačne chustočka

chrápať užívať osoh zohnúť sa dom, izba utierka chlieb dážďovka chliev chlap mužatka mrak chodiť aspoň pohreb chrbát červivé šatka

to snore to use benefit to stoop house, room towel bread earthworm cowshed man amazon cloud to walk at least funeral back wormy scarf


I indze isc isce

inde ísť naozaj

elsewhere to go really

J jablučňik jabluko jakbač jakebi jakoška jarec jaščurka jedzeňe juška jutre

jablkový koláč jablko asi akoby nejako jačmeň jašterica jedlo polievka, šťava zajtra

apple cake apple maybe like somehow barley lizard food soup, juice tomorrow

K kačmar kačur kadzi kadzitadzi kajstron kalap kaľika

krčmár káčer kadiaľ kade tade hrniec klobúk mrzák

innkeeper duck which way vats that way pot hat cripple


kaminče kamokeri kaňar kančov kandrati kantar kapesnička kapura kara karam karčina karčma karika kark karperec karsik katraňpapir kavej kec keľčik keľtovac kenderica kerovac kerta

kamenie finty zákruta krčah kučeravý postroj vreckovka brána vozík ohrada krk krčma obruč krk náramok stolička lepenka káva keď výdavky míňať kukurica šoférovať záhrada

stones ploy curve jug curly harness tissue gate cart fence neck pub hoop neck bracelet chair cardboard coffee when cost spend corn to drive garden


ketrec kifľik kijak kišeň kľamka klasa klatka kľišči kloče klovaki kniška kočenina kočerha kočik, kočar koľačka kolbasa komaňica komiňar komout koň kopertka korci korkački koropka

chlievik, klietka rohlík kolík vrecko kľučka trieda zámok kliešte konopné vlákno očné zuby kniha huspenina kutáč kočiar bodliač klobása ďateľina kominár komoda kôň obálka láka topánky na podpätku jarabica

cote croissant club (weapon) pocket handle class lock pliers hemp fiber canines book jelly poker carriage thistles sausage shamrock chimney-sweep chest of drawers horse envelope (he is) luring high-heels patridge


koršov koscel kosmačka košarka koštival košuľa kotna koukus kozari kožušanka kračun kravatľa kredeňec krejda krepľi kresciny krochmaľ krompľaňiki krompľi krosna kukac kura kuraric kurastra

demižón kostol egreš košík kostihoj lekársky košeľa brezivá stužený tuk huby vesta z ovčej vlny vianoce kravata kuchynská linka krieda šišky krstiny škrob zemiakové placky zemiaky tkáčský stav pozerať sliepka bradavica

carboy church gooseberry basket comfrey shirt pregnant (animal) hydrogenated fat mushrooms wool vest Christmas tie countertop chalk doughnuts christening starch potato pancakes potatoes loom watch hen wart

1. mlieko po otelení kravy first milk after calving cows


kurče kuriačka kuric kurňavica kurta kurtameta kuščičko kvašne kvitka

kurča slepačí trus fajčiť, topiť snehová víchrica malá mäta prieporná troška kyslé kvet

chicken chicken droppings to smoke, to melt snowstorm little peppermint slightly acid flower

L, Ľ ľabac ľabda lac lada ladička ľadňička laduj lahoda lajbik lanaric lancok lapiška laskotac lavka

piť klebetnica kliať, hrešiť truhlica drevená debňa chladnička nakladaj dobrota vesta vábiť, lákať retiazka, reťaz motyka štekliť lávka, lavička na sedenie

drink gossip girl to swear chest wooden box fridge (you) load delicacy vest to allure chain hoe to tickle bench


ľečki lekvar ľem lember ľenča lenďelka lilava ľisce liťa ľitac ľivik logac loška ľudze ludzic luft luftovac

fliačky (cestovina) džem len vesta šošovica, znamienko aksamietnica fialová lístie blúzka lietať lievik hĺtavo piť, piť alkohol lyžica ľudia nahovárať vzduch vetrať

small square noodles

jam only vest lentil, birthmark marigold purple leaves blouse to fly funnel to swallow, to drink spoon people to wheedle air to ventilate

M mac macac mackovik mačac mačanka mače

mať niečo, matka ohmatávať oblečenie pre batoľa namáčať omáčka mačiatko

to have, mother to touch clothes for toddler to soak sauce kitty


madrac maglajs magočka machac macher machrovac majka majoška majzľik makoterec maľar maľovačka maľunki marchev mascička mašina mašinka mašľa medvec medvesar medža medži mech merkovac

matrac krém kôstka kývať odborník vystatovať sa pečeň jaternica dláto kvetináč maliar rúž maličký mrkva mastička sporák, vlak šijací stroj vjazanka medveď pelendrek hranica medzi vrece

mettress cream pit to wave expert to swagger liver sausage chisel flower pot painter lipstick little carrot gel owen, train sewing-machine tide bear liquorice limit between sack striehnúť, dávať pozor to watch out


mešac meščanka mešterňica misočka mlatok mľiko mľinčok mloda mlodi mojo molha molhovno mošogatov motor motovidlo moukuš muňi murvanga mušec mutatov mutilka

mesiac základná škola stropná hreda miska kladivo mlieko mlynček mladucha, nevesta ženích moje hmla hmlisto

moon elementary schol beam (structure) Bowl Hammer Milk Grinder Bride Groom My Fog Foggy

nádoba na umývanie riadu diswashing container

auto naviják na priadzu veverička nezhovorčivý mravec musieť ciferník habarka

Car reel for the yarn Squirrel not talkative Ant to must Dial spoon for stirring

N, Ň na nabrezli

nech sa páči nakyslastý

here you are slightly acid


nabrinuc nacengani naco načirac nadkasľik nadraguľa nafše nahuľac naľečňik nalpa napasni naranč narokom naspak nasprik naščaznuc našo našteľovac natrimani naverimboha navrec ňebabri še ňebac še ňeengedujem

opuchnúť opitý načo naberať nočný stolík vysoký človek navždy zababušiť zemiaková placka opica nástojčivý pomaranč naschvál, napriek naopak naschvál, napriek narodiť naše nastaviť nadržaný len tak, bezcieľne napuchnúť, navrieť neondej sa, okolkovať nebáť sa nepripustím

to swell drunk for what to lade bedside tall man forever to swaddle potato pancake monkey insistently orange on purpose vice-versa on purpose to born ours to set horny with no goal to swell to stonewall not to be afraid I disallow


ňemogavi ňepevni ňerucaj ňespodzivac ňeščesce ňevalušno ňezdobački ňeznac ňichto nina nohavki nosovki nožničky

nešikovný nenormálny nehádž nepredvídať nešťastie nehodno nečakane nevedieť nikto teta nohavice vreckovky nožnice

clumsy abnormal don't throw not to predict disaster unworthy unexpectedly not to know no one aunt pants tissues scissors

O obačic obalamucic obaľic občekovac obecac obehovac obejsc oberva obic obid

zbadať oklamať obaliť očakávať sľubovať obiehať obísť obočie obiť obed

to notice to deceive to wrap expect to promise run around to sidestep eyebrows to sheathe lunch


obirac obiračka obisce oblak oblapeňe obľesni obľikac obľuvac obracic obrazčok obritvic ocec ocet očivišňe odkušic odpadnuc odpust odrihnuc odžabac ofačovac oferovac ohľedi ohrivac okoštovac

oberať oberačka obydlie okno objatie prítulný obliekať ovracať obrátiť obrázok oholiť otec ocot viditeľne odhryznúť omdlieť hody odgrgnúť zamazať obviazať darovať zásnuby ohrievať ochutnať

to harvest harvest dwelling window hug familiar to clothe vomit to turn picture to shave father vinegar obviously to bite to swoon feast to eruct to dirty tie up to donate engagement warm to taste


okremišňe okrescaňic okuľari ometac onucki opľecko opres opses oriški orošeni ortovac orvošag ostatňi ošča ošem ošoric otrošini ozda, ozdaj

oddelene obriadiť sa okuliare ohádzať onuce

separately put them in order glasses to throw on foot-rag

blúzka s krátkym rukávom blouse with short sleeves

naproti opätok oriešky orosený kĺčovať liek posledný keksa osem obriadiť omrvinky azda, možno

opposite heel nuts dewy to grub medicine last biscuit eight to provide breadcrumbs maybe

P pacere pacerki pač pačmak padlaš

večerné zvonenie korálky pozri štetka na holenie strop

vespers beads (you) look shave brush ceiling


pachňace pachnuc pajkesi pajtaška palačintovka paľe paľec pankac pantľik papir paplan paplanovka papuľa papundekeľ paradička parfinok paripa parobok parpľi partočok partok pasirovac pasuľa pať

voňavé voňať bokombrady priateľka panvica pozri palec, prst doprosovať mašlička papier paplón obliečka na perinu ústa tvrdý papier paradajka voňavka namyslené dievča mládenec lupiny obrúsok obrus pasírovať fazuľa pozri

fragrant to smell sideburns girlfriend pan (you) look thumb, finger to solicit bow paper quilt duvet covers mouth hard paper tomato perfume smug girl youth dandruffs napkin tablecloth to puree bean (you) look


patika patkaň pazucha pazur pečinka peľucha peňeži penzlik perepuťa perscinok perun pešňik petruška pijak pipka pirka pirko pirula pisanka piskati pismo pisok Pišta plachitka

lekáreň potkan podpazušie necht pečeň plienka peniaze malý štetec banda, skupina ľudí prsteň hrom chodník petržlen alkoholik fajka

pharmacy rat armpits nail liver diaper money small brush gang ring thunder walkway parsley alkoholic pipe mladá pažitka, cibuľka chive, bulb pero, pierko pen, feather tabletka pill zošit, veľkonočná kraslica

notebook, easter egg

odvrávajúci dopis, písmo piesok Štefan trávnica

contradicting letter, font sand Stephen pack-sheet for grass


pľeban pľeveň plinovka plot podolok pohrebcina pohubeni pohužvac pojd pokeľ pokriva pokrivka pokrovec pokrutki poľo pomiji pomitok poňva popač popatrec popatreňe poper poposciľac porajic

farár seník plynový sporák ohrada spodná sukňa karé pokazený pokrčiť povala pokiaľ žihľava pokrievka koberec ľadviny pole zbytky jedla handra na riad veľká plachta, celta pozri pozrieť pohľad čierne korenie ustlať odporučiť

rector hayloft gas cooker fence lower skirt chop broken to crumple loft as far as nettle lid carpet kidney field remnants of food dish rag big sheet, canvas (you) look to look view pepper to make a bed to recommend


porisko porskac portviš posceľ poscilka pošpocic potarhac potaš pounina povedzec pratac predza prejzli prekedvešňe prespanka prikľet pripinačka pripovidka pristaš probovac prosto pukeľ puľak puľanta

násada na náradie kýchať metla posteľ postieľka potknúť potrhať sóda bikarbóna plnka povedať upratovať priadza strúhanka pohodlne, zľahka slobodná matka predizba, chodba spona, štipec rozprávka prišelec, priženený skúšať rovno hrb moriak polievka

stick to sneeze broom bed cot to stumble to tear bicarbonate stuffing to say to clean yarn breadcrumbs comfortably single mother hall pin, tweak fairy tale upstart to test straight humpback turkey soup


puščic

pustiť

to release

R rachovac rajbac rajbačka rajcupa rajtki rapuch raška, kminok ratota ratovac rebriňak redovi remeň renda rendešne rešeto revac, ričec ribizki ric ridzi rigov rihac richtovac

počítať prať ručná práčka zabíjačkový vývar krátke nohavice dieťa rasca praženica zachraňovať drevený voz

to count to launder manual washing maschine

bouillon shorts child cumin scrambled eggs to rescue wooden wagon polnočný tanec nevesty first dance opasok belt handra rag správne correctly sitko sieve plakať, nariekať cry, sob ríbezle currants zadok buttocks rúcho kňaza vestment čierny black kašľať to cough chystať to prepare


riňa ringišpiľ riňovka, riňva riska riskaša riťuťa rodzina rontovac rozejsc rozpiace rozvalka rucac rumegac Rusnak

špina kolotoč odkvapová rúra rezeň ryža mliečna polievka rodina ničiť rozísť krucifix valček na cesto hádzať prežúvať Gréckokatolík

dirt carousel gutter schnitzel rice milk soup family to destroy to break up crucifix roll the dough to throw to munch Catholic

S sadzic sakajtov Salviš samsvoj sanovac sara sarňa scena scicani

sadiť

to plant korytko na kysnutie chleba trough Svedok Jehovov Jehovah witness introvert introver ľutovať to regret horná časť čižiem top boots srnka doe múr wall opitý drunk


sciranka segiň sersam sieťka skadzi skľep skľepar skľinka skľinščina skubac skura skvašňeti sluchac slunko slup sluti smargeľ smrot soľanka spľitac spodzivac spravdi sprični stolok

trená cestovina chudák náradie taška odkiaľ obchod predávač sklenená fľaša sklo škĺbať koža skysnutý počúvať slnko stĺp ochrnutý sopeľ zápach soľnička tárať predvídať naozaj neústupčívý stolička

trent pasta pauper implements bag from where shop shop keeper bottle glass to jerk skin sour to listen sun pillar paralytic mucus odor salt to chatter predict really insistent chair


stoporčic strimovac stromik stružľak studzeň studzeňina sumeňe suňoga svati

vzpriečiť zdržiavať stromček slamník do postele studňa huspenina svedomie komár svätý

to jam to restrain tree mattress to bed well (water reservoir)

jelly conscience mosquito holy

Š šafareň šahnuc šajt šaľeni šaľic mozgi šamerľik šaňec šarhaňov šarkaň šarža šatovac ščambľa ščesce šednuc

lavica na odkladanie vecí chest of drawers

siahnuť tlačenka bláznivý blufovať malá stolička jarok blatník drak hodnosť ponáhľať schodík na rebríku šťastie sadnút

to reach for brawn crazy to bluff small chair ditch fender dragon rank to be in hurry step on the ladder happiness to sit


šemjačko šerbľik šerco šerp šicki šifa šifon/šifoner šikac šikovac šina šiňak šipar šitko škarupina škatula škintac škvarky šlaf šlajer šľimak šliper šľisko šľiščanka šľivka

semeno nočník srdce kosák všetci loď skriňa močiť posielať koľajnica džbán na mlieko ruža sito škrupina krabica krívať oškvarky hadica svadobný závoj slimák podval kĺzko kĺzisko slivka

seed potty heart sickle all of them ship closet to urinate to send rail jug for the milk rose sieve shell box to limp bacon hose wedding veil snail sleeper slippery ice rink plum


šmaľec šmece šmerc šmerdzi šmetanka šmetňik šmich šmikňa šmirgeľ šmišňe šnicľa šňich šorik šoudra šougor špačok šparga šparhet špitaľ špivac špivanka špuľar šruba šrubovak

bravčová masť smetie smrť smrdí smotana zmeták smiech kováčska dielňa brusný papier smiešne fašírka sneh riadok šunka švagor nedopalok špagát piecka nemocnica spievať pieseň navíjanie priadze skrutka skrutkovač

lard garbage death (he) stinks cream whisk laugh blacksmith's sandpaper funny rissole snow linen ham brother-in-law cigarette roach cord owen hospital to sing song winding yarn screw screwdriver


štacijon štafirung štachitka štaldovna štangľa štelaž štempeľ štramak štrang štrecha štrechavi štrimfľi štrompadľa štukator šufľa šufľatka šufľikar šukatovac šumna šursc šuter šutermeň švabľiki švekor

stanica výbava nevesty palička v plote spôsobná železná tyč polica pečiatka fešák, pekný chlap povraz strecha strapatý ponožky guma na pančuchy strop lopata zásuvka neodborník prehľadávať, hľadať pekná zástera štrk zákusok zápalky svokor

station bridal outfits bar caused iron pole shelf stamp handsome rope roof unkempt socks rubber for pantyhose

ceiling shovel drawer amateur to search beautiful apron grit cake matches father-in-law


švekra šverbec šverboritki švetlo švicec švička šviňa švitko

svokra svrbieť šípky svetlo svietiť sviečka ošipaná rýchlo

mother-in-law to itch dog-roses light to glow candle swine quickly

T tabla tadzi takoj talabac taľar talaš talpa taňir tarca tarka tarkasti tarkedľi tarlo tavata teja

doska na cesto tadiaľ ihneď šliapať dolár regál podrážka tanier tabatierka trnka škrvrnitý lievance strúhadlo sklenená vata čaj

kitchen board that way immediately to tread dollar rack sole plate cigarettecase blackthorn spotted pancakes sharpener fiberglass tea


temetov tepitka tepša

cintorín motýľ plech na pečenie

cemetery butterfly sheet of tin

ternac

podstienok

paved area along the walls of the house

tigľik tinta tľapčisti tot trimac trombati trombucka truna trupareň tuňe tuška

kvetináč atrament plochý tento držať veľkoústy kotrmelec truhla márnica lacne ceruza

flower pot ink flat this to hold with big mouth somersault coffin morgue cheap pencil

U ucekac ucirac ucirak ucišovac uderic uhľe ucha ulapic

utekať utierať ručník ukľudňovať udrieť uhlie uši uchytiť

to run wipe towel to propitiate to punch coal ears to grip


umarčina umarti umivac urobic urvati ušanka

pozostalosť nebohý umývať spraviť odtrhnutý zimná čiapka

estate late (dead) wash to do scattered hat

V vadzic vachtar vajlik vajling valal valov varic varkoč varoš vartaš vašpor vatraľ veckaj večar veranda vercajg verščok

hádať strážca drevená misa na zabíjačku

miska dedina žliab variť vrkoč mesto strážnik náter na šporák pastier potom večer chodba náradie vrchnák

to argue watchman wooden bowl bowl village trough to cook plait city guard paint for stove herdsman after evening corridor implements, tools lid


vešeľe vibiti vicifrovani vidrižňac vigan vichodzic vilaň viľija viluftovac viňički višak viter vjakac vlňanka vožic vreščec

svadba špekulant, vybitý vyparádený vysmievať šaty absolvovať baterka štedrý deň vyvetrať ríbezle vešiak vietor napínať na zvracanie vlnená šatka voziť kričať

wedding clever, dead overdressed send up (somebody)

dress to take part battery Christmas Eve to ventilate currants hanger wind strain to vomit woolen scarf to ride shout

Z, Ž všadzi vžac zababrac zabavisko zabešteľovac zabrinkac zadubeni

všade zobrať zašpiniť hračka zabezpečiť, prisľúbiť zazvoniť tvrdohlavý

everywhere take to dirty toy to provide to ring stubborn


zagužľic zahlavok zahlušic zachmureni zajsc zakapčac zakartaveni zakeľ zameška zamknuc zarno zarosnuti zaušňičky zavžati zbridzeni zbuľkac še zbuščok zbutňeti zdechľina zdejmuc zdichac zdohadac zdrave zicherka

urobiť uzol vankúš zabiť zamračený zaobísť, zapadnúť zapnúť zakrpatený zatiaľ kukuričná kaša zamknúť zrno chlpatý náušnice zaujatý, tvrdohlavý nechutný človek popliecť sa

to knot pillow to murder gloomy to bog down to turn on stunted yet cornmeal mush to lock grain fluffy earrings biased disgusting being to confuse

nádoba na mútenie masla

utensil for butter churning

zatuchnutý, plesnivý zdochlina

musty carrion

zložiť dole, sfotografovať

to take down, to take pic

spať, zdochínať všimnúť, uvedomiť zdravie zatvárací špendlík

to sleep, to pass out

to notice health safety pin


zľehla zľeknuc zmeržľina zmordovani znac znezdobačky zretedeľňe zvadľiva žaburina žačkov žaľ žandar žaric žebivalovka žeľena žimno živan žňiva žochtar žolta, žouta

porodila zľaknúť zmrzlina unavený, ustatý vedieť znenazdajky zreteľne hašterivá močiar vrecko, sáčok žiaľ policajt smädiť vreckovka zelená chladno zlodej žatva nádoba na dojenie žltá

she gave birth frightened ice cream tired to know suddenly markedly quarrelsome marsh bag unfortunately police officer to be thirsty tissue green cold thief harvest bucket milking yellow


MOJO SLOVA/MOJE SLOVÁ/MY WORDS LASTOVSKY

SLOVENSKY

ANGLICKY


Malý test.. Treba doplňic jak še po našim povi..

g_____a

b_ _ _ a

t____

r_ _ _ _ _ i


Poteší nás Vaša virtuálna návšteva na www.lastovce.sk aj Váš e-mail: ovecka.lastovce@gmail.com ,

Ján Šimko - Mathew Wolf LASTOVSKO-SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK Vydalo občianske združenie POSLEDNÁ OVEČKA, Lastovce v náklade 200 kusov, v roku 2012 Tlač: Vienala s.r.o., Košice ISBN 978-80-971147-0-1


Profile for Posledna ovecka

Lastovsko-slovensko-anglický slovník  

Slovník miestneho nárečia v Lastovciach

Lastovsko-slovensko-anglický slovník  

Slovník miestneho nárečia v Lastovciach

Profile for ovecka
Advertisement