Page 1

Gemeente Leidschendam-Voorburg t.a.v. College van B&W Postbus 905 2270 AX VOORBURG

Datum: 19 januari 2011

Betreft: Financiële ondersteuning ondernemers Leidschendam Centrum

Geacht College, De ondernemers in het Leidschendamse centrum staan financieel en commercieel al jarenlang onder zware druk. Dat is u bekend. Het was ook het argument om hen via de ondernemersvereniging in 2009 financieel te ondersteunen. Deze middelen zijn in 2009 en 2010 zeer nuttig besteed aan een mix van marketingcommunicatie-activiteiten ten behoeve van de promotie van het winkelarsenaal. Ondertussen zijn de vooruitzichten op betere resultaten verslechterd door de vertraging in de geplande nieuwbouw, mede bedoeld om de koopkracht in dit gebied te versterken. Wij weten dat de economische crisis hieraan ten grondslag ligt. Een situatie echter die de kansen en perspectieven van de ondernemers ernstig benadeelt. Hun winkels houden het gebied leefbaar en toonbaar. Ook helpen zij bij het aantrekken van nieuwe ondernemers, zoals die voor het Nieuwe Damplein. Leegstand maakt het echter moeilijker dan het al is. Wij zijn er van overtuigd dat de acties die door de ondernemers zijn ondernomen met uw beleidsmatige en financiële support, hebben voorkomen dat een aantal ondernemingen zijn activiteiten heeft moeten beëindigen. Nog meer leegstand kan ernstige gevolgen hebben. Twee winkels zullen nu toch op korte termijn hun deuren sluiten en een derde verhuisd naar een andere locatie. Daarbij komt tevens de sluiting van het postkantoor medio dit jaar. Wij zullen ons zeer moeten inspannen om deze leegloop verder een halt toe te roepen. Er zijn dus redenen genoeg om voor 2011 opnieuw een beroep te doen op (financiële) ondersteuning van uw kant. Een begroting hebben wij begin december al voorgelegd (zie de bijlage). Vergeleken met andere winkelcentra in onze gemeente heeft ons winkelcentrum veel koopkracht verloren door verlies van bewoners en de beperkte bereikbaarheid vanwege de bouwactiviteiten. Vertraging in de bouw zit een mogelijk herstel van koopkracht in de weg. Daarom zullen onze èn uw inspanningen er op gericht moeten zijn deze neerwaartse spiraal te keren. Dat kan niet zonder financiële ondersteuning vanuit maatschappelijk belang. Hoogachtend, namens het bestuur van de Ondernemers Vereniging Damcentrum,

T.Glasbergen Voorzitter

College B&W brief jan 2011  

T.Glasbergen Voorzitter De ondernemers in het Leidschendamse centrum staan financieel en commercieel al jarenlang onder zware druk. Dat is u...

Advertisement