Page 1

AUGUSTUS 2021

rtentie binn e v e ad

nin .

Zie

GO! Atheneum Denderleeuw is eerste laptopschool in de regio.

In dit nummer: Een nieuw schooljaar als geen ander Erasmus + Toename van hooikoorts Scheepvaart langs de Dender Dender expo

Zie pag. 12

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

OPTIEK BORIAU

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


Terug naar school actie Vanaf 15/08 tot 15/10: bij aankoop van een kinderbril: gratis ontspiegeling.*

Daalstraat 10 - 1790 AFFLIGEM - TERALFENE Tel: 053/67 05 77 - www.optiekvernaillen.be Openingsuren: Di. tot vrij. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Zat. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten

*Actie geldig bij aankoop van een bril voor kinderen - tot 30 oktober 2021 - voorwaarden in de winkel

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993


Regionaal nieuws - augustus 2021.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 156 - augustus 2021 Op de omslag: Laptopschool. Verantwoordelijk uitgever: Outstanding Productions bv Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2021 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van oktober 15 september 2021. Verschijningsdatum volgend nummer 4 oktober 2021.

De zomer van 2021 zou de weg naar de hernieuwde vrijheid zijn; zes maanden lang keek iedereen uit naar de verlossing van dat vervelende coronaprobleem. Eindelijk zou de rust terugkeren en gingen redacties zich opnieuw kunnen bezighouden met "faits-divers" in komkommertijd. Maar het draaide helemaal anders uit, te beginnen met een onwaarschijnlijke klopjacht op een militair in juni. Gevolgd door sportieve hoogtepunten in een spannende Ronde van Frankrijk, opnieuw met publiek, hoewel er toch eentje iets te veel op de rand van stoep wou staan... een mooie selfie is het niet geworden. Tussendoor gingen de Rode Duivels kopje onder in het EK. En dan; net voor de start van dat andere sportieve wereldgebeuren, de Olympische Spelen in Tokio, kregen wij de grootste natuurramp in de geschiedenis van het land voorgeschoteld. Een zondvloed vaagde enkele dorpen in de Ardennen in slechts enkele uren gewoon van de kaart. Om dan een luttele veertien dagen later weer vreugdetaferelen te zien bij de winst van medailles door onze atleten in Tokio. Hoe onvoorspelbaar kan een zomer zijn? Het is mogelijk om zorgeloos op reis te vertrekken om dan bij terugkomst niet meer binnen te mogen tenzij na tien dagen afzondering. Nog even en de mensen herkennen elkaar niet meer tenzij met mondmasker. Maar het is toch het afschrikwekkend beeld van de getroffen gezinnen van de overstromingen in Wallonië die het meest tot de verbeelding spreekt. Zeker in onze regio waar in 2010 al is gebleken hoe kwetsbaar onze Dendervallei kan zijn. Schuif die wolkenmassa 100 km noordwaarts op en de zondvloed voltrekt zich bij ons. Berekeningen tonen aan dat indien er een zelfde massa water in onze streek zou vallen als recent in Wallonië, het waterpeil tussen Denderleeuw en Aalst een hoogte van 2 meter zou bereiken. Uit de vorige overstromingen valt af te leiden welke woningen in onze regio risico lopen. De Vlaamse overheid brengt deze data gedetailleerd in kaart. In september zullen de inwoners een uitnodiging ontvangen van "Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei" om een overzichtstentoonstelling te bezoeken waarin de preventieve maatregelen tegen wateroverlast worden voorgesteld. Eén van die tentoonstellingen zal in Affligem plaatsvinden. Affligem Nieuws kan alle betrokken dorpsgenoten alleen maar sterk aanraden om zich daar te informeren. Misschien zijn individuele maatregelen aan de eigen woning mogelijk, zeker een investering waard. Voor de rest mag natuurlijk de heropening van de scholen niet vergeten worden; ook het nieuwe schooljaar is er een vol verwachtingen. In de volgende artikelen zoomen wij in op de nieuwe ontwikkeling; de laptopschool.

Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70 1


Een nieuw schooljaar als geen ander. De start van het nieuwe schooljaar is nog nooit zo spannend geweest. Nadat de scholen (zeker ook onze lokale) in 2020 en 2021 blijk hebben gegeven van een ongelofelijke flexibiliteit en inzet blijft de vraag of het komende schooljaar eindelijk normaal zal kunnen verlopen. In principe zou het mogelijk moeten zijn; het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en de jongere generaties hebben minder last van besmettingen. Alleen massaal terugkerende besmette reizigers kunnen na de vakantie nog voor problemen zorgen. Los daarvan heeft het onderwijs tijdens corona ongetwijfeld de grootste transformatie ondergaan sinds de opkomst van het digitale tijdperk. Gemengd leren. Corona heeft het systeem van gemengd leren even onverwacht als radicaal op de agenda gezet. De Vlaamse scholierenkoepel vraagt om de combinatie leren thuis en in de klas na de crisis te behouden. De aanvankelijk negatieve online ervaringen mogen de positieve ontwikkelingen daarna niet wegduwen. Gemengd leren is een doordachte combinatie van face-to-face en digitaal onderwijs. Daarbij krijgen leerlingen een stukje in handen wanneer, waar en aan welk tempo ze de online leerstof individueel of in groep verwerken. Deze nieuwe methode is meer dan alleen maar technologie toevoegen. Het verandert ook hoe het contact en de rol van de leraar worden invuld. De leraar wordt dan meer een coach van het leerproces van de leerlingen.

Wordt onderwijs voortaan; theorie in de klas en oefeningen via afstandsonderwijs? Deze mogelijkheid bestaat. Maar het omgekeerde werkt ook. Dan bekijken de leerlingen thuis een instructievideo en vullen ze een eerste oefenreeks in om daarna complexere opdrachten te maken in de klas. Gecombineerd leren trekt geen scherpe breuklijn tussen theorie in de klas en oefeningen thuis. De leraar moet gewoon goed nadenken over wat het leerdoel is, welke werkvormen effectief zijn, wat beter online kan en wat in de klas. En dan beslissen hoe de technologie krachtig kan ingezet worden. Een vaste verhouding tussen online en contactmomenten bestaat niet. Dat hangt af van de leerlingen, hun voorkennis en de gegeven leerstof. Leraren kunnen perfect inschatten waar ze liever meer tijd voor vrijmaken in hun lokaal en wat voor hun leerlingen het beste werkt. De ene leraar doceert moeilijke wiskundige principes aan het bord en reserveert oefeningen voor thuis, de andere stuurt een kennisclip met uitgewerkt voorbeeld en verdiept efficiënter in de klas. Wat voor allebei de leraren geldt: wat online uitbesteed wordt, moet inhoudelijk inspelen op de individuele klasmomenten. Daar sluiten de lessen aan op de voorkennis ..

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be van de leerlingen. Die willen thuis zeker een inspanning doen voor hun les, maar hun motivatie en werkkracht vermindert snel als er niets mee gedaan wordt. In dat geval rendeert gecombineerd leren niet. Er valt uiteraard nog veel te perfectioneren aan gecombineerd leren, zeker voor het praktijkonderwijs zal vooral in de klas of op de werkvloer moeten doorgaan. Van mechanica tot gezondheidszorg: leerlingen hebben thuis het materiaal niet om vaardigheden op te doen. En al oefenen creatieve tieners op huisgenoten, de finesses van tiltechnieken of infusen leggen leren ze beter in de klas of op stage. Crisis duwde gecombineerd leren erdoor. De leraren kregen nauwelijks tijd om na te denken over een uitgebalanceerd ..

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

Leerlingen van de laptopschool GO! Atheneum Denderleeuw. 2


leerprogramma of gemeenschappelijke aanpak met een selectie online middelen. Wat ze deden was uit moeilijke maanden het beste halen. Die noodgreep was slechts een begin van een gecombineerd leersysteem. De moeilijkste periode mag wel gezien worden als een eerste kans om te oefenen. De stevige inspanningen hebben duidelijk gemaakt wat wel werkt en wat daarvan toepasbaar blijft. Daarbij mogen negatieve ervaringen, zoals trage pc’s, besturingsplatformen of moeilijk te motiveren leerlingen, de positieve niet wegvagen. Samenwerking tussen het schoolteam en leerlingen. De invoering van gecombineerd leren kon enkel slagen door samen te werken met het hele schoolteam, de leerlingen én ouders. Door samen spelregels in te voeren, speelt iedereen met meer discipline mee. Inspraak draagt altijd bij tot een motiverend leerklimaat. En als prestaties online toch ondermaats zouden blijven, is bijschaven op school nog steeds mogelijk. Gecombineerd leren gaat uiteraard beter naarmate de graad van de leerlingen stijgt. Sommige leerlingen zijn uiteindelijk in staat zelf PowerPoint presentaties te maken en die met de klas te delen. Het zelf ontwikkelde digitaal materiaal is meer motiverend dan aangeboden stapels digitale kennis.

een taak doen kan wel door de leerling worden bepaald. Zelfs in de kleuterklas kan dat. Kleuters en leerlingen uit het basisonderwijs mogen op sommige scholen via contractwerk een paar taken zelf inplannen, onder begeleiding van hun leraar. Tegen het einde van de week moeten de taken klaar zijn. Maar of ze een opdracht op maandagochtend of vrijdagmiddag realiseren, dat is allemaal even goed. Zo worden stappen gezet in zelfsturing en oefenen ze uitvoerende functies. Evenwicht tussen contactonderwijs en afstandsleren. Contactonderwijs behoudt zijn grote waarde. Voor het leerproces van leerlingen én zeker voor hun welbevinden blijft face-to-face-contact cruciaal. Alle intuïtieve en doordachte online pogingen ten spijt, de leerlingen connecteren nog altijd beter als ze echt samenzitten. Op school gebeurt meer dan alleen kennis verzamelen of een stiel leren, dat werd tijdens de corona periode extra duidelijk. Alles draait om evenwicht en doordachte invulling. Pas dan kan gecombineerd leren de vaste plek krijgen die het verdient. Voor de ouders is het wel een hele klus om deze nieuwe evoluties op te volgen en mee te zijn met hun kinderen; even helpen bij het huiswerk is iets uit de vorige eeuw geworden.

Digitale vaardigheden. De doeltreffendheid van gecombineerd leren hangt af van de digitale vaardigheden van de tieners. De leraar moet rekening houden met de zelfststuring, de digitale kennis en hoe de leerling denkt en leert. Niet alleen de leerstof van het online materiaal is belangrijk maar ook hoe de leerling die het best verwerkt. En er blijven ook nog struikelblokken: elke leerling moet beschikken over een pc en internet, en als dat het geval is hoe kunnen dan de digitale prikkels worden uitgeschakeld die de aandacht van de leerling afleiden? Zeker thuis is dat niet vanzelfsprekend. Gecombineerd leren in het basisonderwijs. Leerlingen uit basisonderwijs kunnen beter voltijds op school zijn. Waar ze leren, is een beslissing die beter niet in handen van jonge leerlingen wordt gelegd. Wanneer en hoe lang ze over

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online Alles om beter te slapen

Vakantie vlakbij Vakantieparken

Het grootste aanbod van originele bieren Elektro - Keukens

Verzorgd tot in de puntjes!

Altijd de juiste steun.

Werken met leerpad, 1ste graad. 3

Elke Elke maand maand een een selectie selectie van de meest van de meest interessante interessante aanbiedingen aanbiedingen in in online online shops. shops.


GO! Atheneum Denderleeuw is eerste laptopschool in de regio. Denderleeuw. De leerlingen van GO! Atheneum Denderleeuw worden de eersten in de regio die vanaf schooljaar 2021-2022 voornamelijk met laptops werken. Dit is de volgende stap in het digitaal leertraject van de school. De school koos ervoor om in het laptopproject te stappen om er zo voor te zorgen dat de leerlingen zowel thuis als op school steeds toegang hebben tot een laptop. Zo vergroten ze de leerkansen van hun leerlingen en zorgen ze voor meer gelijkheid. Deze stap is ook de volgende stap in het digitaal leertraject van de school. In de eerste graad werken leerlingen bijvoorbeeld tijdens de les wiskunde al grotendeels digitaal door middel van leerpaden en kregen ze lessen klaviervaardigheden. De leerlingen van het derde jaar zullen in september een laptop krijgen met daarop digitale handboeken. Vroeger .........

huurden en kochten de leerlingen hand- en werkboeken aan. Deze kost vervalt en wordt vervangen door een gelijkaardige prijs, voor een digitaal pakket van laptop met licenties, onderhoudspakket en verzekering. “Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal. En aangezien we onze leerlingen optimaal willen voorbereiden op de maatschappij grijpen we dit als ideale kans om dit meteen in de praktijk om te zetten!” aldus de directeur van de school, Tina Van der Stock. “Ik kijk er naar uit om dat te testen”, “Zo kan ik nooit geen boek meer vergeten”, “Typen gaat sneller dan schrijven”, “Zo wordt onze boekentas lichter!” en “Dat is beter voor het milieu!” klinkt het bij enkele leerlingen die volgend schooljaar starten in het derde jaar. Geïnteresseerden in het laptopproject kunnen contact opnemen met de school via 053/64.59.50 of kad@kadenderleeuw.be.

Wat is dat met die CO2? CO2 is, naast andere, een broeikasgas. Broeikasgassen laten licht door, maar houden warmte vast. Onze aarde neemt zonlicht op en straalt het weer uit als warmte. Een deel van die warmte wordt geabsorbeerd door broeikasgassen in de lucht, waardoor de atmosfeer opwarmt. Dankzij dit broeikaseffect is het op aarde gemiddeld 15°C, zoniet zou de temperatuur onder het vriespunt liggen. 95% van de globale CO2-uitstoot is van natuurlijke oorsprong. Slechts 5% komt door menselijke activiteit; een deel daarvan lijkt niet opgenomen te worden door de natuur. Hierdoor stijgt de CO2-concentratie in de atmosfeer. De opwarming die hieruit voortkomt, mag globaal schijnbaar beperkt zijn, ze draagt bij tot klimaatveranderingen. Velen zien CO, dan ook als een bedreiging voor de stabiliteit van ecosystemen. Toch niet van Brussel zeker? Koolstofdioxide werd ontdekt in het begin van de 17e eeuw door de Brusselaar Jan Baptista van Helmont, die het sylvestergas noemde. Hij stelde vast dat na verbranding van houtskool in een gesloten kom, de restmassa kleiner was dan de oorspronkelijke massa. Zijn conclusie was dat het verschil veranderd was in een wilde geest of gas. Dit gas is één van de vijf hoofdbestanddelen van de atmosfeer rond de aarde. Dit kleurloze, reukloze gas komt onder andere vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, maar wordt ook uitgeademd door mens en dier. CO, is niet giftig; oceanen en planten nemen het op uit de lucht.

Laptop in de klas.

Gentsesteenweg 276 •1730 Asse • info@rouwcentrumterheide.be • www.rouwcentrumterheide.be

02 306 66 61

Modern funerarium Groetruimte Ceremonie wagenpark Alle formaliteiten Bloemstukken Grafversieringen Grafzerken Rouwdrukwerk

24/24 BEREIKBAAR

Rouwcentrum ter Heide Asse ter Heide

4


Erasmus + Binnenkort zwieren de schoolpoorten weer open en keert jong en minder jong naar de schoolbanken terug. Europa is zwaar fan van leren en lanceerde al vele jaren terug het Life-Long Learning Programme, bij ons beter gekend als "Een Leven Lang Leren". Het doel van het programma is ambitieus: 'de opbouw van een geavanceerde kennismaatschappij met een duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang'.In het kader hiervan wordt mobiliteit tussen de onderwijsen opleidingsstelsels binnen de Europese Unie bevorderd en gestimuleerd. Sinds 2014 draagt het de naam Erasmus +. Het meest bekende onderdeel van dit programma is ongetwijfeld de Erasmusuitwisseling voor studenten; oftewel de studieperiode in het buitenland voor studenten van het hoger onderwijs, door middel van een uitwisselingscontract met een andere Europese hogeschool of universiteit. Geen enkel programma ooit gelanceerd door de Europese Unie evenaarde het succes van het Erasmusprogramma: sinds de start in 1987 (toen nog onder een andere naam) namen al miljoenen studenten deel. Ook onder docenten en ander personeel van hogescholen en universiteiten is het populair, met een ontelbaar aantal deelnemers sinds 1997. Het jaarbudget van het programma overstijgt de 450 miljoen euro, er zijn meer dan 4000 universiteiten en hogescholen, verspreid over 33 verschillende landen die er deel van uitmaken, en dit aantal wordt steeds groter.

voor hoger onderwijs via intensieve programma's, netwerken en multilaterale projecten, en hun inspanningen voor een betere band met het bedrijfsleven." Bron: http://ec.europa.eu/ education/llp/doc/call11/part1_nl.pdf Studies tonen aan dat een studieperiode in het buitenland een verrijkende ervaring is. Niet alleen op academisch of professioneel gebied, maar ook wat betreft talenkennis, interculturele vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfkennis. Studenten kunnen aan den lijve ondervinden wat het inhoudt een Europese burger te zijn. In de latere zoektocht naar een job, is een Erasmusuitwisseling een sterke troef omdat werkgevers een dergelijke ervaring sterk waarderen. Ook voor (academisch) personeel heeft een uitwisseling gelijkaardige voordelen, zowel voor de deelnemers als voor de thuis- en partnerinstelling. Hoe werkt Erasmus? Instellingen van hoger onderwijs die willen deelnemen aan Erasmus, moeten een Erasmus Charter hebben. Het doel van dit Charter is een kwaliteitsgarantie te bieden aan de deelnemers en de instellingen een raamwerk aan te reiken waarbinnen ze kunnen werken, met vaste fundamentele principes. Het Charter verwijst naar alle activiteiten die een instelling mag aanbieden binnen het Erasmusprogramma en bevat naast richtlijnen ook de minimum voorwaarden waaraan de .

"Erasmus is het EU-programma voor onderwijs en opleiding met betrekking tot mobiliteit en samenwerking op het niveau van het hoger onderwijs in Europa. De verschillende acties van dit programma zijn niet enkel bedoeld voor studenten die in het buitenland willen gaan studeren en werken, maar ook voor onderwijzend personeel uit het hoger onderwijs en uit ondernemingen die van plan zijn in het buitenland college te geven, en voor personeelsleden uit het hoger onderwijs die in het buitenland een opleiding willen volgen. Daarnaast ondersteunt Erasmus de samenwerking van instellingen 5

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

instelling moet voldoen. Alle instellingen voor hoger onderwijs kunnen een Charter aanvragen. Ze moeten wel gelegen zijn in een land dat deelneemt aan het programma. Bovendien moet de school erkend zijn als een instituut voor hoger onderwijs door een bevoegde authoriteit van het land waar de school gevestigd is. Erasmusbeurs. Zowel studenten als personeelsleden van een hogeschool of universiteit, komen in aan aanmerking voor de toekenning van een beurs als ze deelnemen aan het Erasmusprogramma. Deze beurs is een toegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten verbonden aan de studie- of werkperiode in het buitenland. Het bedrag van de beurzen wordt per land bepaald door de nationale agentschappen, en kan sterk verschillen. Ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een dergelijke beurs te ontvangen, worden door dit agentschap bepaald. Meer info vind je ongetwijfeld op het International Office van jouw universiteit of hogeschool!


Toename van hooikoorts. Alsof de waterellende bovenop corona nog niet genoeg is, komt daar nu ook nog een verhoging van het aantal gevallen van hooikoorts bovenop, zelfs in onze landelijke gemeenten. Het is bekend: een loopneus of verstopte neus, niezen, rode, jeukende, tranende ogen, een piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten. Dat zijn allemaal typische hooikoortsklachten. Ook al kampt niet iedere hooikoortslijder met al die klachten, en al zeker niet in dezelfde mate of periode van het jaar. Maar hooikoorts is een wat misleidende naam. Koorts is het niet, en het is niet hooi dat hooikoortslijders parten speelt, maar wel stuifmeel of pollen. Vele hooikoortslijders zijn allergisch voor verschillende pollensoorten. Graspollen veroorzaken bij zowat 60 tot 70% van de hooikoortslijders klachten. Boompollen, en vooral berkenpollen, doen dat bij zowat 40 tot 50%, onkruidpollen bij ongeveer 15 rot 20%. Maar ook kamerplantpollen spelen sommigen parten. Boosdoener: de klimaaverandering. Inmiddels heeft 1 op de 5 Belgen een allergie voor een of verschillende pollensoorten. Vooral boompollenallergie is sinds de jaren 90 van vorige eeuw aan een fikse opmars bezig. Door de opwarming van de aarde verspreiden grassen niet alleen langer stuifmeel, maar staan bomen ook .eerder in bloei, En het broeikasgas .......

CO2 doet niet alleen de planten harder groeien, waardoor ze meer pollen produceren, het wijzigt ook de samenstelling van de pollen, waardoor ze meer bevatten van net de eiwitten die de allergische reactie veroorzaken. Dat pollen sterker allergieverwekkend worden, heeft ook te maken met de luchtverontreiniging door dieseldamp, Van diesel is geweten dat het allergische reacties vergemakkelijkt. Maar dieseldamp veroorzaakt, specifiek bij pollen, ook gaten in hun buitenwand. De kleine pollendeeltjes die vrijkomen, geraken nog dieper in de luchtwegen en maken de allergische reactie nog intenser. Daarnaast is er ook de hygiënehypothese die de opmars van pollenallergie, en allergieën in het algemeen, mee verklaart. Wij leven steeds hygiënischer, waardoor het immuunsysteem van onze kinderen alsmaar minder de kans krijgt om zich te trainen tot een systeem dat niet snel te ontregelen is. Daarom ook treden allergieën op alsmaar jongere leeftijd op. Klassiek duikt pollenallergie in de leeftijd van 7 tot 15 jaar op, maar nu blijkt dat steeds meer het geval bij jongere patiëntjes. Door de opmars van pollenallergie zitten ook andere allergieën in de lift. Ongeveer 1 op de 3 mensen met pollenallergie reageert, als gevolg ervan, ook allergisch op sommige rauwe groenten, vers fruit en/of noten. Die voedingsmiddelen bevatten eiwitten die structureel verwant zijn aan de ........

Ontkomen aan het vele stuifmeel is een moeilijke opgave. 6

polleneiwitten die de allergische reactie uitlokken. Het gaat dan over kruisallergieën. Zo is een allergie voor pit- en steenvruchten vaak toe te schrijven aan een allergie voor berkenpollen. Visie van de dokter. Terwijl voedingsmiddelen waarvoor allergie voorkomt nog relatief eenvoudig te vermijden zijn, ligt dat voor pollen, die microscopisch klein zijn, heel wat moeilijker. Wel is het te proberen om de symptomen te verlichten met geneesmiddelen die inspelen op de overdreven reactie van het afweersysteem. Een pollenallergie ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Op een gegeven moment sensibiliseer het lichaam zich voor bepaalde polleneiwitten met de aanmaak van specifieke IgE-antistoffen (die bij de diagnosestelling met een bloed- of huidpriktest kunnen worden aangetoond). Bij wie na de sensibilisatie opnieuw met dezelfde soort pollen in contact komt, binden die met de antistoffen die zich hebben vastgezet op de mast-cellen. Daarop zetten de mastcellen stoffen, zoals histamine, vrij die tot de typische h o o i ko o r t s s y m p t o m e n l e i d e n . Vandaar dat antihistaminica en mastcelblokkers, maar ook laag gedoseerde corticosteroïden, worden ingezet om de symptomen te


ING. Kantoor Liedekerke Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier Heeft u een vastgoedproject? neem dan zeker eens contact met ons kantoor !

Affligemsestraat 536

Ons kantoor werkt nog steeds enkel op afspraak: we staan mensen te woord per telefoon, via video of ter plaatse. U bereikt ons het gemakkelijkst via liedekerke@ing.be of telefonisch tussen 10 en 12. Voor problemen met kaarten of rekening kunt u best contact opnemen via 02/464.60.01. Wij danken u voor uw begrip en hopen met u op een snelle terugkeer naar het ‘oude normaal’.

verlichten. Welk(e) geneesmiddel(en) nodig zijn en onder welke toedieningsvorm (tablet, neusdruppel, oogdruppel, puffer) hangt samen met de aard en de ernst van de klachten. Wie maar sporadisch klachten heeft, hoeft zijn medicatie niet het hele pollenseizoen in te nemen. De anderen doen dat beter wel, en starten ook het best op tijd, bij voorkeur 2 weken voor de eerste symptomen. Houd dus bij wanneer je symptomen gewoonlijk beginnen en volg de berichtgeving over de pollenconcentraties, zoals op www.airallergy.be. Immunotherapie. Wie met de klassieke medicatie onvoldoende verlichting ondervindt, komt (vanaf de leeftijd van 5 jaar) mogelijk in aanmerking voor immunotherapie, die de persoon minder gevoelig maakt voor de pollen die de allergische reactie uitlokken. Hierbij krijgt de patiënt volgens een welbepaald schema, over een periode van 3 tot 5 jaar, extracten van de pollen toegediend. En dit in kleine, oplopende dosissen, tot de onderhoudsdosis wordt bereikt. Er zijn al extracten van gras- en boompollen, maar nog niet van onkruiden. De extracten kunnen onderhuids worden ingespoten door een arts. Of thuis zelf onder de tong worden gedruppeld. Alleen voor graspollenallergie bestaan er ook oraal te nemen tabletten. Nadien hebben de meeste patiënten blijvend 25 tot 30% minder of minder intense symptomen. Bij jonge patiëntjes helpt immunotherapie mogelijk ook de ontwikkeling van andere allergieën indijken. Maar er

is een keerzijde, want de persoon krijgt nu eenmaal stoffen toegediend waarvoor hij allergisch is. Wat irritatie ter hoogte van de toedieningsplaats, de huid of de mond, is een veel voorkomende bijwerking. Maar het risico op een ernstige, veralgemeende, p o t e n t i e e l l e ve n s b e d r e i g e n d e allergische reactie blijft gelukkig erg klein. Een andere keerzijde is het prijskaartje, want de immunotherapie wordt nog niet ter ugbetaald. Afhankelijk van de toedieningsvorm en het behandelschema is de factuur 300 tot 500 euro per jaar, gedurende 3 tot 5 jaar. Een heuse investering, maar voor mensen met zeer ernstige hooikoortsklachten maakt ze vaak wel een beduidend verschil in levenskwaliteit. Nuttige tips. • Wrijf niet in de ogen, maar spoel de ogen uit met water. • Draag buiten een zonnebril, daardoor komen de pollen minder makkelijk in het oogslijmvlies. • Stofzuig het huis regelmatig, dit houdt in meer dan eens per week. • Hou deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten. Luchten kan het best ’s ochtends, dan is de pollenconcentratie minder hoog door minder luchtwervelingen. •Ga voor het slapen gaan even douchen om de pollen van het haar en lichaam te spoelen. • Trek schone kleding aan als je thuiskomt. • In de gevaarlijke pollentijd is het beter om kleding niet buiten te drogen, want de pollen kleven er dan aan vast. 7

Groene Gordel Toerisme Vlaams-Brabant bracht zopas een nieuwe gids uit. De Groene Gordel, vele topattracties. Denk maar aan het AfricaMuseum in Tervuren, de Plantentuin Meise en het Kasteel van Gaasbeek. De fietsers worden verwend met een recent vernieuwd fietsnetwerk Groene Gordel. Voor de sportieve fietsers werden de Brabantse pijl en de Dijleland gravelroute boven de doopvont gehouden. Vlaams-Brabant is klaar om als gastregio het komende WK wielrennen te ontvangen. Logeren na je fietstocht kan je in onze gastvrije logies en dat drankje na die inspanning smaakt het beste op een gezellig terrasje. De Groene Gordel maakt deel uit van dé wandelprovincie. Monotoon wordt je wandeling nooit en het aanbod aan bewegwijzerde wandelpaden is hier ongezien. Maar ook voor de lekkere streekproducten kan je terecht in de Groene Gordel. Een frisse Geuze of een lekker witloofmenu onder de kerktoren met zicht op een kasteel zijn van die momenten om te koesteren. Deze praktische gids neemt je graag mee op pad om de Groene Gordel te verkennen. Dankzij QR-codes krijgt men meer informatie over fiets- en wandelroutes. Meerdere exemplaren zijn verkrijgbaar bij de lokale diensten voor toerisme van Vlaams-Brabant of na een mailtje naar toerisme@vlaamsbrabant.be. De regiogids afhalen kan gratis bij de dienst voor toerisme of gemeentehuis.


Frans op maat.

Nadine De Donder en Katrien Ermens, docenten Frans aan de Hogeschool Gent. Door hun jarenlange ervaring in het hoger onderwijs begrijpen Katrien en Nadine de nood van het werkveld aan t a a l c o m p e t e n t e m e d e we r ke r s. Tweetaligheid is een absolute vereiste en een spring plank naar een uitdagende carrière. Helaas blijkt de kennis van het Frans meer en meer een obstakel en knelpunt te zijn… “Wie goed kan onderhandelen in het Frans, vlot kan telefoneren of zelfs een klacht kan behandelen in onze tweede landstaal, heeft duidelijk een stapje voor”, zeggen Nadine en Katrien. “Foutieve of gebrekkige communicatie ligt vaak aan de basis van misverstanden, conflicten of zelfs het mislopen van contracten. In de medische wereld kan slechte communicatie zelfs grote gevolgen hebben voor de zorgvragers.” “Frans op maat” zijn taaltrainingen, van beginnend tot gevorderd, online of op locatie, individueel of in kleine groepen. “Taaltrainingen met focus op mondeling e communicatie en interactie, vakspecifieke woordenschat, luister vaardigheid en tekstbegrip”, aldus de docenten. Ook voor revisie, redactie en vertaling van professionele communicatie kan je bij “Frans op maat” terecht.

GEMEENTE AFFLIGEM WSC Dr Tistaertvrienden

Donderdag 19 en 26 augustus 2021 vanaf 14.15 uur

PISTEMEETINGS AFFLIGEM Op de wielerpiste van Affligem, Geertruidebaan aan Sportcomplex Bellekouter.

Inschrijvingen Miniemen 8-11 jaar ter plaatse van 14.15 tot 15.15 u. Start wedstrijden: 15.30u - 16.45u. Andere categorieën voorinschrijving via Cycling Vlaanderen. Start wedstrijden 17.00u

Organisatie: WSC Dr. Tistaertvrienden vzw, i.s.m. het Gemeentebestuur en de Sportraad van Affligem. Inkom gratis. Drank en warme snacks verkrijgbaar. Programma: • 19 aug: Miniemen (8-11 j), PK Aspiranten Vlaams-Brabant en PK Oost-Vlaanderen voor Nieuwelingen, Juniores en Dames-Jeugd. • 26 aug: Miniemen (8-11 j), PK Aspiranten Oost-Vlaanderen en PK Vlaams Brabant voor Nieuwelingen, Juniores en Dames-Jeugd.

V.U.: D. Vertommen • Zegershof 56 • 1790 Affligem

Dit voorjaar gingen twee ondernemers van start met een opmerkelijk bedrijf; twee docenten Frans richtten “Frans op maat” op voor bedrijven en zorginstanties. De focus ligt daarbij op west-Brabant met Affligem, Asse, Dilbeek, Ternat, Lennik, Merchtem en Wemmel. Het initiatief verbaast enigsinds omdat er nog steeds wordt van uitgegaan dat de tweetaligheid in onze regio op een hoog niveau staat. Blijkbaar is de voorkeur en de kennis van het Engels vergroot bij de jongere generaties.

Plaza

Van der Haegen OPEL

by

maakt juwelen

Volg ons op Facebook en Twitter.

New Pleintje Haaltert

BELGOR www.tistaertvrienden.be

RESTAURANT

Vlaams-Brabant bij de duurste regio's in woningprijzen. Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceerde de Belgische woningprijzen voor het eerste kwartaal 2021. De belangrijkste resultaten: De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 225.000 euro. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 330.000 euro. Het Waals Gewest is het goedkoopste gewest met een mediaanprijs van 159.000 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing, en 261.000 euro voor huizen in open bebouwing. Daarna volgt het Vlaams Gewest. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 260.000 euro, huizen in open bebouwing 365.000 euro. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest voor alle types woningen. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 430.000 euro. Voor huizen in open bebouwing was dat 950.000 euro. Vlaams-Brabant en Waals-Brabant zijn de duurste provincies. De goedkoopste Vlaamse provincie is Limburg, de goedkoopste Waalse provincie is Henegouwen. Knokke-Heist is de duurste gemeente, Hastière de goedkoopste. 8


Scheepvaart en toerisme langs de Dender. Terug van weggeweest. Voor scheepvaart tussen Aalst en Dendermonde werd al enkele jaren terug bepaald dat de maximumcapaciteit voor de schepen verhoogd zou worden van 600 naar 1350 ton. Daartoe werd een grotere sluis te Denderbelle gebouwd en is de oude kleine sluis te Aalst voor schepen tot 300 ton, die zich jarenlang in het stadscentrum bevond, aan een verplaatsing toe 600m verder stroomopwaarts. Deze werken worden nog deze zomer beeïndigd en kaderen in de opwaardering van de "Schotte site" aan de Kapellekesbaan in Erembodegem. Van het beperkt aantal aanpassingen aan de waterweg, nodig om grotere schepen naar Aalst te brengen, zal gebruik gemaakt worden om ook de waterbeheersing en de recreatie langs de Dender te verbeteren. Met de ramp-

het goederenvervoer per schip van en naar Wallonië wel eerder marginaal geworden. Tussen Aalst en Geraardsbergen kunnen schepen van 300 ton varen, maar dan wel moeizaan omwille van de vele scherpe bochten, de smalle vaarweg, de aanslibbing en de lage bruggen. In Wallonië werd de scheepvaart voor vrachtschepen tot 300 ton opnieuw mogelijk na de baggerwerken tussen Bilhée en het Canal Ath-Blaton. In Wallonië is het plan om een deel van de stenen die uit de porfiergroeven worden gewonnen, per schip vanuit Lessines te vervoeren. Door dergelijk nieuw gebruik en door voldoende passagiers- en pleziervaart zou de vicieuze cirkel van verminderde bevaarbaarheid, aanslibbing, te beperkt onderhoud en te weinig scheepvaart worden doorbroken.

Het jaagpad langs de Dender: ideaal voor fietsers.

zalige overstromingen in juli is nog maar eens aangetoond hoe belangrijk de waterbeheersing is. Verder stroomopwaarts dan Aalst is .....

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

De uitgebaggerde Dender in Wallonië heeft het overstromingsgevaar in Vlaanderen, waar de laatste decennia niet meer echt gebaggerd werd, .............

BRANDSTOFFEN bvba

Bart Van Hecke

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 9

verhoogd. Maar ook hier zou een inhaalbeweging op til zijn, een grote geruststelling voor de bewoners. De steden omarmen de Dender. De Dender is een smalle rivier die in de zone tussen Aalst, Geraardsbergen en Ath nooit werd aangepast aan het moderne scheepvaartverkeer en mogelijk ook daardoor in grote mate haar natuurlijke en charmante karakter behield. Ook de oude handbediende sluisjes vormen een attractie. Tot twintig jaar geleden waren de buurten waar de vervuilde en onwelriekende Dender doorheen liep nog eerder achtergestelde stadszones. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit en het verdwijnen van milieuhinder werd een ontwikkeling ingezet waarbij deze zones langsheen de Dender een geheel proces van metamorfose ondergingen en ondergaan. Nu wordt de aanwezigheid van water in elk van de Dendersteden beschouwd als een grote troef voor een verhoogde stedelijke attractiviteit. Zowat alle steden en gemeenten langs de Dender maken de laatste jaren van de stedenbouwkundige integratie van de Dender een belangrijk actiepunt. Op meerdere plaatsen werden door de waterwegbeheerder de waterkant van de verschillende steden grondig vernieuwd en op andere plaatsen werden nieuwe fiets- en voetgangersbruggen aangelegd. Dat was bijvoorbeeld het geval te Geraardsbergen, met de vernieuwing van de kaaien, in Ninove met de brug ’t Oeversteksken en de omgeving van het stadspark, in Denderleeuw met de Schiptrekkersbrug, in Dendermonde met het project ‘De Dender loopt’ en Aalst met het project aan de Aalsterse stationsomgeving. Stuk voor stuk mooie realisaties om de Dender beter te integreren in het stadsweefsel. Wonen aan het water. Wonen aan het water is intussen erg aantrekkelijk geworden en veel projectontwikkelaars spelen daar dan ook gretig op in. Veel van de Dendersteden beschikken bovendien over een rijk historisch erfgoed dat vaak in de directe nabijheid van de Dender gelegen is, denken we maar aan de Hôpital Notre Dame à la Rose in Lessines, de Tour Burbant in Ath, het stadhuis van Dendermonde, het OudHospitaal in Aalst, enz.


Overstroming, wat te doen?

.......

De Aalsterse milieuboot op de Dender.

De Dender met daarlangs het ononderbroken fietspad wordt stilaan een hoofdas voor dit toeristisch-recreatief personenverkeer van wandelaars, fietsers en varenden. Overkoepelende samenwerking. Om de diverse functies van de Dender verder te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen, werd in Vlaanderen in samenwerking met alle betrokken wateractoren voor het Denderbekken een bekkenbeheerplan opgesteld. In de deelbekkenbeheerplannen werden dan verder oplossingen uitgewerkt om waterproblemen op het lokale plan, dus ook vrij concreet, uit te werken. Binnen Vlaanderen kwam die integrale benadering tot stand in overleg en met inspraak van de burger, gemeentelijke adviesraden, provinciale adviesraden, enz. Maar meermaals rijst de vraag of dit bekkenbeheerplan ook wel voldoende aandacht schenkt aan de Dender zelf en haar bekenstelsel? Bestaat er wel een duidelijk langetermijnplan voor de Dender waarin alle strategische keuzes beschreven staan? Opvallend is ook dat er weinig aandacht gaat naar de beleidsafstemming met het stroomopwaartse deel van de Dender in het Waalse Gewest. Misschien is dat het gevolg van het niet goed werkend ‘Contrat de rivière Dendre’ of ‘Riviercontract Dender. Een meer integrale, grensoverschrijdende bekkenaanpak, zoals die ook door de Europese Unie wordt voorgestaan in de Kaderrichtlijn Water, grensoverschrijdende informatie, contacten en samenwerking tussen de verschillende instanties zijn onmisbaar om de toekomst van de

Dender, zeker voor de 50 km tussen Ath en Aalst verder in goede banen te leiden. Dat er zich ondertussen op en om de Dender, op het terrein zelf, een gunstige ontwikkeling doorzet, is wel zeer duidelijk. De aanwezigheid van schoon water in de rivier, het uitgesproken groene karakter, het rijke historisch erfgoed van de Dendersteden, de prachtige wisselende landschappen en de ligging van de Dendervallei als groene buffer tussen grote agglomeraties als Brussel, Gent en Charleroi hebben het uitzicht van streek en steden langs de Dender verfraaid en hebben het zachte toerisme en de milieuvriendelijke recreatie doen groeien. Dat de bewoners van de Dendervallei langs beide zijden van de taal- en gewestgrens hun gemeenschappelijke rivier steeds een warmer hart toedragen en haar een nieuwe toekomst willen geven, daar kan nog nauwelijks aan getwijfeld worden!

Pleziervaart op de dender? Het kan; info op www.chillann.be 10

Onze regio kan erover meepraten als het over waterellende gaat. Zo erg als in Wallonië begin juli, is het nog niet geweest maar zeker in het lager gelegen deel van Liedekerke en Teralfene zijn de oude overstromingsgebieden berucht om hun mogelijk snelle verzadiging bij hevige regenval. Preventief reageren. Of er preventief iets kan gebeuren tegen mogelijke overstroming is een moeilijke vraag. Een vanzelfsprekende actie is in elk geval voldoende informatie verzamelen door regel-matig het weerbericht te volgen: ook al laat de betrouwbaarheid soms te wensen over op bepaalde dagen, het geeft toch een goede indicatie die toelaat om tijdig voorzorgen te nemen. Verder is het een goed idee om opvang van water te voorzien, het regenwatervat leeg maken bij voorspelde grote neerslag kan hierbij helpen. Het regenwatervat is een goede reserve: het zal het wateroverschot opnemen en dienstdoen als buffer. Het is ook mogelijk om een kleine investering te doen in zandzakken of een waterkering. Zandzakjes zijn een goede manier om overstromingen in huis te voorkomen. Maar boven een bepaald niveau worden ze redelijk ondoeltreffend. In geval van sterk stijgend water, is een waterkering voor het huis beter. Te plaatsen voor de ramen en deuren. Het kan ook geen kwaad om eens na te gaan waar de belangrijke persoonlijke documenten bewaard zijn. Uitgaande van de mogelijkheid dat het huis overstroomt, komt het er op aan ervoor te zorgen dat de waardevolle voorwerpen in veiligheid zijn gebracht door ze hoger te plaatsen, samen met de belangrijke documenten. Pijnpunten zijn eveneens de mazoutketel en elektriciteit. In principe valt de stroombeveiliging uit in een moderne woning vanaf het moment dat een stopcontact onder water komt te staan. Maar uit voorzorg is het beter om de elektriciteit en gas af te sluiten. Bij het stookolievat is het best om de verluchtingsgaten dicht te maken, indien mogelijk, om ervoor te zorgen dat er geen water in kan. Heel wat steden en gemeenten zijn de


recent getroffen door een zondvloed van regen. Historische overstromingen hebben duizenden huizen getroffen in België, voornamelijk in het zuidoosten van het land. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, bevestigde al dat “de omvang van de tot nu toe vastg estelde schade bijzonder uitzonderlijk is.” Wat met de verzekering? Een huis kan beschermd zijn door een brandverzekering of een omnium. Gelukkig zijn sinds 2007 overstromingen altijd gedekt door elk eenvoudig brandverzekeringscontract. Dat komt ook tussen in geval van natuurrampen. En dat zowel voor huizen als voor kleine handelszaken. Voor voertuigen daarentegen, komt de omniumverzekering tussen aangezien die schade dekt veroorzaakt door natuurrampen. De huurder van een huis moet zonder uitstel de overstroming melden aan de eigenaar. Het is zijn verzekering die de schade aan de woning dekt. De persoonlijke spullen zijn dan weer gedekt door een eigen brandverzekering, als de inhoud van de woning is verzekerd samen met de huurdersaansprakelijkheid. Eerst en vooral moeten slachtoffers van overstromingen prioritair en zo snel mogelijk hun verzekeraar of verzekeringsmakelaar inlichten. Die zorgt voor de nodige bijstand, beantwoordt dringende vragen en geeft praktische tips. Daarna zal de verzekeraar de schade vereffenen en plant hij een eventueel bezoek van een expert. In afwachting van de komst van de expert, zijn zoveel mogelijk foto’s van de overstroomde woning en de schade die achterblijft nadat het water is weggetrokken, te nemen.

HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

Altijd een voedingsshake in huis !

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

Dender expo.

Allesomvattende schadelijst. Na het ruimen van de modder moet er tijd genomen worden om een zeer gedetailleerde lijst op te stellen van alle vastgestelde schade. Aan deze lijst moeten zo veel mogelijk documenten toegevoegd worden: aankoopfacturen, foto’s van voor de schade, een exacte beschrijving van de elementen die vernield werden, enz. Wanneer er andere beschadigingen door de overstroming worden vaststelt, zelfs nadat de expert al langs geweest is, moeten die zo snel als mogelijk gesignaleerd worden. Het bedrag van de schadevergoeding wordt, in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de verzekeringspolis, opgesteld op basis van het expertiseverslag. Het geld wordt gestort binnen de 30 dagen na het akkoord rond de vaststelling van het bedrag. Wanneer er geen akkoord is, moet de klachtendienst van je verzekeringsmaatschappij worden ingeschakeld, of de Ombudsman voor verzekeringen.

Foto boven en links van de overstroming van de Dender in 2010. Deze beelden werden ons indertijd ter beschikking gesteld door wijlen Jacky Delcour.

11

Vanaf september 2021 opent er een openluchttentoonstelling in de 9 steden en gemeenten van de Dendervallei. Bezoekers krijgen daar meer info over de uitdagingen en kansen die voor handen zijn om met overstromingen en droogte om te gaan. Door postkaartjes in de brievenbus en op openbare plekken zal elke bewoner uitgenodigd worden om een kijkje te gaan nemen. Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering maken de Dendervallei gevoelig voor overstromingen. De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen de krachten en werken samen met verschillende actoren in de Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Centraal staan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie. De toekomst voorspelt intensere neerslag én langere periodes van droogte. Ook een droge bodem zorgt voor sneller afstromend water, waardoor de Dender op korte tijd nog meer water moet slikken en overstroomt. Het is nu tijd voor actie. Het Strategisch Plan werkt volgens de principes van ‘Meerlaagse Waterveiligheid’ en wil daarom voorzien in een combinatie van maatregelen: overstromingen beheersen, preventief schade door overstromingen voorkomen en voorbereid zijn op mogelijke overstromingen. Dat kan enkel door een goede samenwerking tussen waterbeheerders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, crisis- en hulpdiensten en burgers. Na de expo volgt in november een participatiemoment om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke oplossingen voor een veerkrachtige Dendervallei.


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE !

Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Welke school is de eerste Laptopschool in onze regio?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 september 2021. U kan ook deelnemen via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar juni. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam M. Joeri Stevens uit Aalst als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "In welk jaar wordt het oprittencomplex aan de E40 in Affligem uitgebreid?" was: "2023".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem, Denderleeuw en Liedekerke zijn aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer is: 1733. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2021 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. (Ook de data die zijn gewijzigd omwille van corona) Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

12


Zonneglasactie: jouw gepersonaliseerd progressief zonneglas op sterkte

-50 %

OPTICIEN SINDS 1988 Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY BINOCHE EYEWEAR FLEYE Alle merken zonnebrillen –10%

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14 Affligem Nieuws weet alles van drukwerk. Bestel nooit drukwerk zonder eerst na te gaan of u kan profiteren van onze voordelige combinatieorders. Redactionele en grafische diensten voor uitgave van affiches, brochures, magazines en boeken.

Steenbergstraat 45 1790 Affligem T 053 67 37 70 info@outstanding.be

uw persoonlijke


Profile for Outstanding Productions

Affligem Nieuws augustus 2021  

Affligem Nieuws magazine augustus 2021

Affligem Nieuws augustus 2021  

Affligem Nieuws magazine augustus 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded