Page 1

AUGUSTUS 2018

In dit nummer: Verdwenen parels: Lindenhove De Groene Gordel per fiets Bellemolen in verval Schaarbeekse krieken geteelt Nieuwe looppistes is het Pajottenland Victor van Frachen, vergeten Ereburger?

Zie pag. 20

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert. Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM


Regionaal nieuws - augustus 2018.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 138 - augustus 2018 Op de omslag: Dender omgeving Alvinnenberg. Verantwoordelijk uitgever: G. Steyleman Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2018 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van oktober 15 september 2018. Verschijningsdatum volgend nummer 3 oktober 2018. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

Snikheet en met een bijna uitgedroogd Vlaanderen trotseren wij de zomer van 2018. De grote sportevenementen zitten erop, de Fransen zijn wereldkampioen voetbal en de Ronde werd gewonnen door de Brit Geraint Thomas. Voor de studenten lonkt alweer de terugkeer naar school. Maar voor de politici wordt het nu écht wel warm met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht; de campagnes zijn gestart. Het wordt best een interessante editie van verkiezingen. Voor het eerst zal een meerderheid van kandidaten geboren zijn na de aanvang van de digitalisering, op enkele oudgedienden na. Dat moet wel voelbaar worden in de wijze van besturen. Wellicht worden deze verkiezingen een keerpunt en mogen wij nieuwe visies op de toekomst verwachten. Nu de digitalisering doordringt tot de politieke verantwoordelijken zelf, kunnen zij niet anders dan de beleidsstructuren op een nieuwe manier bekijken. Een schaalvergroting zal zich opdringen. In een samenleving waar bedrijven als Facebook méér informatie over de inwoners bezitten dan de gemeentebesturen zelf is daar geen ontkomen aan. Vele formaliteiten worden opgevangen door een “App” waarmee de burger zichzelf bedient. Op alle terreinen, van belastingen tot zorgverlening, is er online hulp te vinden, waardoor er straks slechts een kleine dienstverlening overblijft. Een volledige administratie per gemeente in leven houden is daardoor niet langer noodzakelijk. Het gevolg zal zijn dat diensten fuseren en vanuit een meer gecentaliseerd systeem beheerd zullen worden. Dan is een volgende fusieronde van gemeenten nog maar een kleine stap. Diezelfde komende schaalvergroting is ook waar te nemen vanuit een ander perspectief. Iedereen beseft dat Vlaanderen is volgebouwd, de open ruimte wordt schaars, en blijven vrijstaande woningen bouwen in lintbebouwing is geen optie. De toekomstvisie van de Franse architect Le Corbusier komt uit: alleen in de hoogte bouwen is een oplossing. Liefst gecentraliseerd in steden. Terug naar de stad dus... Voor de Vlaming die liever pendelt en na het werk de stad laat voor wat ze is en terugkeert naar zijn tuintje is dit een moeilijk te slikken pil. Toch is een nieuwe visie op wonen tegelijk ook een mogelijke oplossing voor de mobiliteit. Op pakweg 15 kilometer van onze deur zijn er al twee stroken op de Ring waar het permanent file is. Als daar geen halt aan komt, staan wij binnenkort stil vanaf Affligem. De nieuw verkozen gemeenteraadsleden krijgen dit najaar al die uitdagingen op hun bord. De jonge generatie politici zijn gelukkig ook steeds intelligenter. Het besef ontwikkelt zich dat het niet nodig is om oorlog te voeren om economisch succes te halen. Met dialoog en onderhandelen is een positief resultaat veel sneller te bereiken en bovendien zijn daar minder middelen voor nodig.. Denk daaraan, straks in het stemhokje. In deze editie van Affligem Nieuws nemen wij enkele staaltjes van, al dan niet verdwenen, patrimonium onder de loep. Dan zijn er nog enkele tips voor interessante fietsuitstappen en de voorstelling van nieuwe looppistes is het Pajottenland. Aandacht voor een vergeten Ereburger mag ook wel. Vooraleer de verkiezingsdag aan te vatten, viert Affligem nog snel De Mooiste Nacht in De Montil op vrijdag 5 oktober. De uitgever. 1


Verdwenen parels: Lindenhove. Na het verschijnen van het omvangrijke boek over de herbergen uit Essene van auteur Herman Steppe is het de beurt aan Hekelgem om een markante horeca zaak voor het voetlicht te halen; voormalig taverne restaurant Lindenhove.

Lindenhove eertijds aan de nog niet geasfalteerde Bellestraat. Onroerend erfgoed. Zowel de hoeve bekend onder de naam "Lindenhove" als de twee lindebomen voor de voorgevel zijn opgenomen in de Vlaamse inventaris van Onroerend Erfgoed. Toch werd de hoeve in 2014 gesloopt. In de inventaris is de omschrijving van de hoeve als volgt: voormalige semigesloten hoeve van de 19de eeuw met mogelijk oudere kern, beschaduwd door twee linden aan de straatkant. Eénlaags boerenhuis met zadeldak pannen; witgeschilderde baksteen.......

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

bouw met getrapte fries en gepikte plint; steekboogvensters van baksteen en deur in een omlijsting van gesinterde baksteentjes. Straatzijgevel met vlechtingen. Bakstenen dienstgebouw met zadeldak (pannen) afgewerkt met rechte muizentand. Over de linden: twee lindes beschermen de Lindenhove ten westen aan de straatzijde tegen weer en wind. De bomen staan zodanig georiënteerd bij de westgevels dat ze in de zomer als zonnescherm functioneren en ze de gebouwen met hun loverdak voorzien van schaduw en koelte. Ook beschermen ze het dak en de dakbedekking tegen stormwind en regen uit het zuidwesten.

.

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be hersteld en opnieuw opgebouwd, om uiteindelijk in de beginjaren 1900 in het bezit te komen van de familie Gernaey.

De twee imposante lindebomen. Lindenhove de binnentuin. Zeer oud gebouw. De Lindenhove kende een rijk gevulde geschiedenis. Zijn oudste kern werd gebouwd in 1702, maar omdat het gebouw nooit beschermd werd, kon het toch zonder meer afgebroken worden. Daarmee verdween één van de merkwaardigste gebouwen uit de Hekelgemse geschiedenis. De boerderij stond ooit bekend als het Gilles Plas Hof. De begijnen van Diest vonden er een schuiloord tijdens de Franse revolutie. Zoals zovele kloosterlingen waren zij op de vlucht voor de soldaten van Napoleon. Bij de bezetting van onze streken door de Franse soldaten kocht de pachter van de boerderij de preekstoel van de kerk van Hekelgem over van de Franse staat. De preekstoel bewaarde hij in zijn schuur om hen veel later, in 1801, terug aan de kerk te schenken. De bewogen geschiedenis van het gebouw vervolgt met een blikseminslag in 1859 op de stallingen en een deel van de boerderij werd vernield. In die periode beschikte de hoeve over veel bezittingen. De toenmalige eigenaar, Gilles Plas, bezat meer dan 22 hectare grond. De hoeve werd grondig 2

Horeca. Vanaf 1969 werd de boerderij omgebouwd tot restaurant. De naam Lindenhove is in gebruik sinds 1969 toen de hoeve omgetoverd werd door Alfons Lauwerys naar een “café-restaurant”. Het was mogelijk om er spaghetti te eten, boterhammen met plattekaas en nog een paar andere kleine gerechtjes. Er werden een groot aantal verbeteringen en vernieuwingen toegepast om te voldoen aan de vereiste normen inzake veiligheid en hygiëne. Enkele jaren later werd de zaak overgenomen door Walter De Bisschop die in 1972 huwde met Rita Lauwerys, dochter van Alfons Lauwerys. Het jonge koppel maakte van dit eenvoudige “café-gasthof ” een schitterend “taverne-restaurant” dat in de streek en ver daarbuiten bekend werd. Met Walter achter de bar en Rita in de keuken werd dit een van de drukst bezochte tavernes uit het omliggende.

Reclame voor Lindenhove, jaren 1970.


...

In de weekends was er nauwelijks een plaatsje te vinden. Het restaurant draaide op volle toeren. Ook tijdens de weekdagen was het er steeds vrij druk. Walter had een aangeboren talent voor marketing en had schitterende ideeën ...

Ooptreden van Marva met orkest in een tent in 1972.

Detail van de gevel van taverne Lindenhove. om het publiek naar Lindenhove te lokken. De regelmatige “kwisavonden” die hij organiseerde in samenwerking met Patrick Cooman van Videorama, met telkens als eerste prijs een videorecorder, werden een groot succes, en de herinnering eraan leeft nog steeds in de gedachten van diegenen die er toen bij waren!

waren er schommels geplaatst voor de jeugdige bezoekers. Hij kende zeer goed het gezegde “Draag de kinderen op uw hand, en elke moeder wordt uw klant !” Kerstavond en Oudejaarsavond waren jaarlijks topdagen telkens met een prachtig diner en met dansgelegenheid. Maanden op voorhand was de taverne volgeboekt en…werd het telkens een feest tot vroeg in de morgen! Hij organiseerde samen met zijn broer Herman van Hi Fi Studio in Teralfene een “Diskoteekshow” met Marva en Poppol (Paul Geeraerts) als DJ’s.

Een beetje nostalgie. Aan ideeën was er bij deze jonge kerel zeker geen tekort, want hij wist best hoe hij zijn Lindenhove moest aantrekkelijk maken ook voor de kleinsten. Voor hen werden regelmatig kleurwedstrijden ingericht. In de tuin

Marva 1972.

3

Een bezoek aan Lindenhove was voor Walter en zijn klanten dan ook telkens een belevenis, en bij uitbreiding ook voor de gemeente Teralfene en omliggende. Samen met Herman, en echtgenote Erna, die intussen de bekende en succesvolle zaak uitbaatten van radio- en televisieapparatuur en vooral van autostereo, organiseerde Walter ook ballonvaarten met de “Clarion” warmeluchtballon.

D.J. Poppol in 1972.


In 1985 stopten Walter en Rita met de uitbating van de taverne, en zo kwam er een einde aan dit succes. Neergang. Lindenhove werd overgelaten. Het succes van weleer zou nooit meer terugkomen. In de eerste periode erna ..

STANT DE SMID

.... huis Asselman

ijzerwaren - geschenken huishoudartikelen

Erkend slotenmaker Antieke sleutels op slot gemaakt Depannage service Openen van deuren, vervangen van sloten Sleutels, sloten, autosleutels, sleutels op code Transponder sleutels (codesleutels met chip)

Open: di-vr: 10-12 en 14-18 uur za: 10-12 uur

G. Gezellestraat 21 9470 Denderleeuw

Tel/Fax: 053 66 85 21

heeft dus een averechts effect. Een en ander heeft te maken met de manier waarop de partners elkaar beoordelen. Om die beoordelingswijze te 'meten', maakten de onderzoekers gebruik van voorstellingen van dubbelzinnige gelaatsuitdrukkingen. Depressieve personen en hun partners blijken die gelaatsuitdrukkingen negatiever te beoordelen dan niet-depressieve personen.

1983 Nieuwjaar in Lindenhove. was het slechts een schaduw van wat het ooit was geweest. Het bekende en geliefde Lindenhove stond al vlug leeg... In 1991 werd het gebouw nogmaals grondig gerenoveerd en met succes uitgebaat door de eigenaars. Hoe meer kritiek‚ hoe depressiever. De partner van een depressieve patiënt Uitbating door de eigenaars. vervult een essentiële rol in het Rita Gernaey, haar echtgenoot Jozef genezingsproces. Hoe meer kritiek hij Claes en dochter Ingrid namen de zaak bijvoorbeeld levert, hoe moeizamer de over in 1991. Zij behielden de naam depressieve partner zal genezen. van de taverne die verwijst naar de twee Onderzoekers van de Rijksuniversiteit eeuwenoude lindes die voor het Groningen analyseerden de toestand gebouw stonden. De hoeve bleef zeer van zesentwintig depressieve patiënten lang in handen van deze familie. Toen zes maanden na de opname in het Jozef, de echtgenoot van Rita overleed, ziekenhuis. Die vergeleken ze met belandde alle werk op haar schouders. antwoorden van de patiënten op een Een opvolging zat er niet meteen in en vragenlijst die ze bij de opname zelf daarop besloot de familie om de voorgelegd hadden gekregen. Uit het gebouwen te slopen en het terrein te onderzoek blijkt dat de hoeveelheid verkopen. kritiek, vijandigheid of overmatige emotionele betrokkenheid die de Zo verloor Hekelgem één van zijn patiënt van zijn partner ervaart, een oudste en merkwaardigste gebouwen. betrouwbare maat is voor het verloop Een scenario dat dikwijls voorkomt van de depressie. wanneer de kosten voor renovatie van Wanneer de depressieve partner merkt beschermde gebouwen onbetaalbaar dat zijn partner hem afwijst, dan gaat oploopt. hij zich, om meer aandacht van de partner te krijgen, nog depressiever Er gaapt nu een leegte in de Bellestraat gedragen. Daardoor gaat de partner sinds 2014 met nog enkel de lindehem nog meer afwijzen, tot uiteindelijk bomen. Straks verschijnen daar zes een van de tweeuit de relatie stapt. nieuwe huizen. De reactie van de depressieve patiënt

Zorg voor de depri partner.

4

Van waar komt depressie? De uitlokkende factoren voor iemands depressie kunnen velerlei zijn. Persoonlijkheidsproblematiek, omgevingsfactoren (zoals een langdurige prikkel of combinatie van prikkels waar geen invloed op kan worden uitgeoefend) of verlies kunnen een rol spelen in de totstandkoming van depressie. Een bekende risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie is hoog neuroticisme. Ook kan de oorzaak lichamelijk van aard zijn. Vaak spelen meerdere omstandigheden een rol. Het is niet altijd eenvoudig om de psychische oorzaak of aanleiding van een depressie op te sporen. Is de aanleiding van een depressie wel direct te achterhalen, dan wordt dit wel een reactieve depressie genoemd. In sommige gevallen ontwikkelen depressies zich uit andere psychische problemen. Rouwverwerking is bijvoorbeeld een normaal menselijk proces, maar bij sommige mensen herstelt de balans zich niet en kunnen depressieve symptomen ontstaan. Ook bij grote veranderingen in het leven kunnen aanpassingsproblemen gepaard gaan met depressie. Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

www.2dehands.be


De Groene Gordel per fiets. Zin in een fascinerende fietstocht vlak bij huis? Het kan uitstekend in VlaamsBrabant De Groene Gordel verwelkomt iedereen maar al te graag. Het Pajottenland op zijn best. De zuid-westhoek van de Groene Gordel rond Brussel is een van de mooiste landschappen in ons land. Pieter Bruegel wist dat al toen hij hier in de 16de eeuw verschillende van zijn bekendste werken schilderde. Treed in zijn voetsporen, geniet van het uitbundige karakter van de streek en fiets langs de Bruegelroute. De Bruegelroute. De volledige route is 45 km lang maar kan gehalveerd worden. Ze loopt grotendeels over een zeer mooi en landelijk maar ook heuvelachtig parcours. In principe kan op eender welke plaats van de route gestart worden. Ideaal is echter te vertrekken ..

op het pleintje van Sint-Anna-Pede (Dilbeek). Wie de korte versie verkiest, kan dan meteen richting SintGertrudis-Pede fietsen om de zuidelijke lus aan te vatten waar de interessante afstaptips gelegen zijn. Op het stemmige dorpsplein van SintAnna-Pede staat het fraaie kerkje dat Bruegel afbeeldde op zijn schilderij “De parabel van de blinden”. Hier vertrekt ook een wandeling van 8 km door het omliggende landschap waarlangs 11 reproducties van Bruegel opgesteld staan. Fietsers komen ook langs de hele noordlus van de fietsroute een aantal van deze panelen tegen. De route buigt dan kort naar het oosten en biedt de fietser een mooi zicht op Brussel in de verte. Op Anderlechts grondgebied is de maalvaardige Luizenmolen, die elke 2de en 4de zondag van de maand kan bezocht worden, beslist een bezoek waard. In Itterbeek is de brouwerij ........

Timmermans, een van de nog actieve geuzebrouwerijen uit de streek. Het Pajottenland is terecht fier op dit unieke bier dat alleen hier volgens een aloud en ingewikkeld proces tot stand komt. Onderweg vallen er nog meer geuzebrouwerijen te ontdekken! De huidige watermolen van SintGertrudis-Pede uit 1774 is zeker ook een stop waard. Een oudere versie werd door Bruegel geschilderd in zijn “Landschap met ekster op de galg”. Op de 2de en 4de zondagnamiddag zijn er maaldemonstraties. Het domein van Gaasbeek. Topper langs deze route is ongetwijfeld het domein van Gaasbeek, 50 hectare bossen, vijvers en dreven. Het kasteel zelf heeft een g root bezoekerscentrum en vormt een erg boeiend museum. Er vinden ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen plaats. Aan de overkant van het domein ligt nog een ander merkwaardig park “Groenenberg”. In dit park van 45 hectare ligt ook een negentiende-eeuws kasteel maar het is vooral beroemd om zijn kleurrijke bloemenverzamelingen met de prachtigste narcissen, azalea’s, rododendrons en camelia’s. Rozentuin. Het gezellige Sint-Pieters-Leeuw dankt zijn roem aan het Colomapark met kasteel, rozentuin en rozenmuseum. De tuin omvat 4 delen: een wit-rode tuin, een gedeelte met rozen van bekroonde Vlaamse veredelaars, een overzichtvan de geschiedenis van de roos en een tuin met toprozen, ingedeeld volgens de vijf werelddelen.

5


Toch blijft de grootste kracht van de Bruegelroute het golvende landschap van het Pajottenland zoals dat ook bekend is uit de Witsereeks. In Vlezenbeek loopt de route trouwens langs de boom die commissaris Witse uitkoos om te mediteren. Zeker niet te missen plaatsen. Openluchtmuseum “Bruegel in het Pajottenland” Dorpsplein, Sint-AnnaPede. Negentien grote reproducties van Pieter Bruegel de Oude staan opgesteld in het Pajotse landschap waar de schilder vroeger werkte. Elf bevinden zich langs een wandeling in de Pedevallei (ongeveer 8 km), zeven andere staan verspreid langs de Bruegelfietsroute.

Boven: Het Colomapark met rozentuin. Onder: plannetje van de Bruegelroute.

De Pedemolen. Lostraat 84 in Sint-Gertrudis-Pede. Elke tweede en vierde zondagnamiddag van de maand kan je terecht in de Pedemolen. Molenaars geven er dan maaldemonstraties volgens eeuwenoude technieken. In het woonhuis is een drankje beschikbaar. Het kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40 in Gaasbeek. Site: wwwkasteelvangaasbeek.be Oorspronkelijk is het kasteel van Gaasbeek een middeleeuwse burcht maar in de 19de eeuw werd het grondig aangepast. Vandaag is het een romantisch en zelfs sprookjesachtig monument waar je historische interieurs en een indrukwekkende reeks kunstschatten kan bewonderen.

Kasteel Gaasbeek. 6


Het kasteelpark Groenenberg, Konijnestraat 172 B in Vlezenbeek (tegenover domein Gaasbeek). Dit park van 47 ha is grotendeels natuurreservaat. Met een prachtige collectie bomen (o.a. een mammoetboom) en bloemen (o.a. rozen, rododendrons, Gentse azalea’s en hortensia’s) is het een bezoek meer dan waard. De toegang is gratis.

De rozentuín Coloma. J. Depauwstraat 25 in Sint-PietersLeeuw In dit park vind je naast een kasteel (nu cultureel centrum) en een wagenhuis (nu cafetaria) een vermaarde rozentuin, een boomgaard met klimrozen en een kasteeltoren met rozenmuseum. De inkom is gratis. Maandag gesloten. Onderweg is het nog mogelijk om te genieten van een lekkere geuze, kriek of lambik gebrouwen in een van de ambachtelijke brouwerijen langs het parcours.

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

Bellemolen in verval. Nog een typisch voorbeeld van erfgoed dat dreigt te verdwijnen omdat de restauratie zo lang werd uitgesteld tot ze onbetaalbaar is: de Essense Bellemolen.

zijn omgeving als dorpsgezicht beschermd. Of die bescherming het gebouw kan redden blijft twijfelachtig.

De watermolen bekend als Bellemolen dateert al van 1149 toen hij in opdracht van de Abdij van Affligem werd gebouwd. Met dat doel moest de Bellebeek over een lengte van 2 km rechtgetrokken worden om de watermolen van de Bellemolen te kunnen aandrijven. De Bellemolen had een twee functies, hij deed dienst als stamp- en korenmolen. Eeuwenlang brachten de boeren uit het Brabantse gebied, waar de Abdij bezittingen had, hun vlas en raapzaad om het te bewerken. De moleninstallatie was tot de vorige eeuw een modern complex. De molen werd pas op 14 maart 1986 erkend als monument en samen met .....

De benaming 'Bellemolen' komt van het begip belle, of een slagboom die toegang verleent tot een afgebakend stuk grond. De Bellemolen ligt over een beek en langs een straat, vandaar de voor de hand liggende benaming Bellebeek en Bellestraat.

BRANDSTOFFEN

Bart Van Hecke

bvba

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 7

Rijke geschienis. Voordat de Abdij Affligem de grond van de Bellemolen kon verwerven in 1149 behoorde die toe aan de 'Heren van Leeuw', zo blijkt uit een akte uit 1189. Door de vele jaren heen volgden een groot aantal eigenaars elkaar op, die via erfrecht en verpachting het domein in eigendom of in beheer hadden, met overeenkomstig veel verschillende families. De oudste bekende pachter Jan de Muldere in 1371, die de molen pachtte voor 10 mudden tarwe en 32 mudden rogge. (Mud is een inhoudsmaat voor droge waren, 1hl.) De familie Van Vaerenberghe beheerde later de watermolen in 1507 van vader op zoon. De molen was eigenlijk bedoeld om te bouwen op de Bosbeek, een zijriviertje van de Bellebeek, maar omdat deze beek te weinig verval had, werd ze afgeleid uit zijn oude bedding met een kanaal van 2 km lang op de grens tussen Essene en Sint-KatherinaLombeek.


......

Herberg Bij Nand. In het boek Herbergen en Pottenhuizen te Essene is het gebouw van de Bellemolen ook vermeld onder de titel Herberg Bij Nand; hieronder een fragment hieruit.

Oude postkaart met afbeelding van de Bellemolen voor de ombouw naar restaurant. Dankzij deze verplaatsing kon het water na een val van 14 meter boven de zeespiegel achter de sluis teruglopen naar de oude bedding. Het systeem functioneerde niet perfect zodat het water niet altijd terug naar de oude bedding liep, waardoor het de beide oevers onder water zette, maar ook een gebied van de Heren van Denderleeuw, met betwistingen tot gevolg. Omstreeks 1170 na lang onderhandelen werd er een overeenkomst opgesteld tussen everzijds de scheidsrechters Godeschalk, abt van Affligem, Zeger, aartsdiaken van Kamerijk en anderzijds Iewein van Leeuw in 1189. De inwoners van Essene waren ook bij het probleem betrokken, omdat zij verschillende gronden verloren zagen gaan. De overeenkomst voorzag een afbakening van ieders gebied. Na de verwoesting van de gebouwen tijdens de godsdienstoorlogen werden deze in 1593 hersteld onder leiding van Carl Bael. Aanvankelijk waren er nog drie molens: de grote molen of korenmolen of graanmolen, die nog steeds bestaat. Met daarnaast nog de oliestampmolen en het hozemoleken (of hoesemoleke dat er in 1682 bij kwam) maar die beiden ondertussen verdwenen zijn. De laatste bediener van de stampmolen was de Teralfenaar Domenicus Christiaens die promt de bijnaam 'Domien de stamper' kreeg. Speciaal is ook de authentieke 'tiendenschuur' met de geplaveide binnenplaats van eind 1800. Ten noorden van de Bellemolen staan de 18e-eeuwse hoevegebouwen in Uvorm. Waarschijnlijk is het oudere deel, de kern van het molenaarshuis

17e-eeuws. De naam J.B van de Putte, die de molen met molenvijver aankocht is nog steeds te lezen aan de achterzijde van de Bellemolen, op een bijgebouw, rechts van de rechtgetrokken Bellebeek. De Van de Puttes hadden de molen echter reeds in het begin van 1715 in pacht, in 1798 werd de molen en de omliggende landerijen als zwart goed verkocht aan diezelfde familie, die plaatselijk en nadien ook in Hekelgem een niet onbelangrijke rol innam in het sociale en politieke leven. De laatste molenaar heette Maurice De Bolle. Tot 1918 werd de molen bewoond door de familie Van de Putte. Vanaf 1935 tot 1945 werd de molen en de omgeving verhuurd aan V. Moyson en E. Lanckman. De nieuwe bewoner vanaf 1945 overleed in 1962. In 1963 werd de molen eigendom van de Hekelgemse zandschilder Pierre van Ransbeeck, tevens vroeger uitbater van het Nieuw Zandtapijt. Na de overname liet hij grote verbouwings- en restauratiewerken uitvoeren door kunstenaars en restaurateurs. Het uitzicht en het historische gedeelte werden echter gespaard. Tijdens deze verbouwingsjaren (19641967) werd de binnenkant van de molen omgebouwd tot een tweesterren-restaurant, waar regel-matig ministers en bekende personen te gast waren. Uniek was de glazen en doorzichtige vloer boven het waterrad. In 2001 werd het restaurant stopgezet en werd De Bellemolen overgelaten aan de kleinzoon van Pierre Van Ransbeeck. De site is intussen eigendom van een investeringsgroep. 8

De Bolle Ferdinand Maurits. Ferdinand (Nand) Maurits (°1899) trouwde in 1932 met Mathildis Odila Nevens (°Ternat 1906). Hun kinderen waren: Jan Baptist, Mariette, Lodewijk en Gilberte. De herberg bevond zich aan de Bellestraat juist voor de autoweg, bij Nand Maurits De Bolle. In een geboorteakte uit 1934 lezen we: Ferdinand De Bolle, voerder, Bellestraat gehuwd met Mathilde Nevens. Ferdinand en Mathilde De BolleNevens bouwden een nieuwe woning met verdieping. Deze woonst werd verhuurd. In 1945 volgde hij de familie V. Moyson-Lanckman op als maalder op de Bellemolen. Zo was hij de laatste molenaar tot P. Van Ransbeeck de Bellemolen in 1963 kocht. Het boek Herbergen en Pottenhuizen te Essene is nog (beperkt) verkrijgbaar via: - de auteur Herman Steppe, - de boekhandel in Affligem: • Gina in Essene • Yannick in Hekelgem • Onder de toren in Teralfene - op bestelling met een e-mail op adres affligemnieuws@affligem.com. - In de nationale boekhandel door opgave van het ISBN-nummer: ISBN 978 90 815 5284 4.

Herbergen en Pottenhuizen te Essene

De invloed van Herbergen, Pottenhuizen, Brouwerijen en Fanfares op het sociale leven te Essene

- Herman Steppe -


.....

Een specialisatie van het Proefcentrum Pamel is praktijkgericht onderzoek van aardbeien en kleinfruit met een biocertificaat. Horal verzocht het Proefcentrum Pamel om te beginnen met de economisch exploiteerbare teelt van Schaarbeekse krieken. Het doel is om met het proefveld een struikvariant van de Schaarbeekse krieken te ontwikkelen. Deze zou mechanisch gesnoeid en geoogst moeten kunnen worden. Zo zouden de krieken opnieuw op een economisch rendabele manier geteeld kunnen worden in het Pajottenland en de Zennevallei. Schaarbeekse krieken kunnen, zoals weleer dankzij hun specifieke vruchteigenschappen een sterke meerwaarde geven aan vele streekproducten zoals, onder meer, de ambachtelijke lambiekbieren. De Schaarbeekse kriek onderscheidt zich van andere krieken of zure kersen als een zoete kriek met een heel bijzonder aroma van vanille en amandel. Dit resulteert in een unieke kriek. Door zijn eigenschap om zelfbestuivend te zijn, is deze kriek een geval apart in de fruitteelt, bovenop zijn specifieke smaak.

Schaarbeekse krieken geteelt. Tot een eeuw geleden stond Schaarbeek tot ver bekend om zijn speciale k r i e ke n t e e l t . D o o r d e s n e l l e verstedelijking kwam daar geleidelijk verandering in en ging die traditie grotendeels verloren. Brouwerijen beginnen echter opnieuw met deze kriekenvariëteit te brouwen. De aanlevering van de krieken, ook Morellen genoemd, komt steeds minder uit Schaarbeek. Er was gelukkig een gedeeltelijke kweek in het Pajottenland, maar voor de rest is de aanvoer van ver over onze landsgrenzen. Lokale brouwerijen namen al initiatieven om nieuwe boomgaarden te starten met projecten waarbij mensen een kriekelaar kunnen adopteren en deze in hun tuin te planten. Dergelijke projecten kregen hier en daar steun het lokale cultuur-

beleid, maar nu wordt er een forse vooruitgang verwacht omdat er steun komt vanuit de provincie VlaamsBrabant. Ruimere visie. De provincie Vlaams-Brabant en de Hoge Raad van Ambachtelijke Lambiekbieren (Horal) zijn dit voorjaar gestart met de de aanleg van een proefveld voor de Schaarbeekse krieken in het Proefcentrum Pamel in Roosdaal.

9

Opnieuw rendabel. Het gebruik van Schaarbeekse krieken kan enkel opnieuw opbloeien indien het lukt om het kweken, snoeien en oogsten economisch rendabel te maken. Daarom is er een geschikte variant nodig die ontwikkeld kan worden met een goede opbrengst en die gemakkelijk snoei- en oogstbaar is. Omdat er geen ervaring bestaat met de professionele teelt van Schaarbeekse krieken is het noodzakelijk een uitgebreide praktijkproef op te zetten. Het Proefcentrum Pamel onderzoekt of het mogelijk is om een economisch rendabel terroirproduct in het Pajottenland te creëren. Door de bijzondere eigenschappen is de Schaarbeekse kriek uniek voor de bereiding van kriek. Het creëren van een akkerblok is essentieel om de Schaarbeekse kriek op termijn te waarderen. Alleen zo kan de kriek gebrouwen met Schaarbeekse krieken als een uniek product vermarkt worden. Geïnteresserden die willen bijdragen aan de herlancering van de kriek nemen best contact op met het Proefcentrum of met de provincie Vlaams-Brabant.


Omgaan met Een biertje hitte. tegen de dorst. Afkoelingssysteem van een mens. Hoe kan een mens in leven blijven bij een hitte waarbij je vlees zou kunnen braden? De koelinstallatie van ons lichaam is zo doeltreffend dat een mens het wel een klein poosje kan uithouden in een oven die op 115 graden Celcius is gestookt, heet genoeg om vlees te braden. Door de transpiratie blijft hij van binnen koel, want het zweet dat op zijn huid verdampt, onttrekt er warmte aan. Maar neem alsjeblieft niet zelf de proef! De zweetkliertjes die in je huid zitten vormen maar een deel van je privé-koelinstallatie, je lichaam bedient zich ook van de fijne bloedvaatjes die in of vlak onder je huid lopen. Bij kou trekken die zich samen: dan stroomt er weinig of geen bloed doorheen. Maar wanneer het warmer wordt, of wanneer je lichaam te warm wordt, zetten ze uit. Ze werken dan als de radiator van een auto. Het warme bloed stroomt erdoorheen en raakt warmte kwijt. Dat kan alleen wanneer de lucht kouder is dan je huid.

Hoe kun je je lichaam helpen grote hitte te verdragen en gezond te blijven? Drink veel, zodat er ruimschoots genoeg water beschikbaar is voor het transpireren. Gebruik meer zout, want door de verhoogde transpiratie raak je meer zout kwijt. Vertoef je in de zon, trek dan een witte blouse of een wit hemd aan. De stof wordt kletsnat en bevordert door een gelijkmatige afkoeling over een groot oppervlak. Ze kaatst licht- en warmtestraling van de zon terug. Als het erg warm is, moet je niet te lang achter elkaar in de zon blijven.

In België ligt het voor de hand om bij grote droogte de dorst te lessen met een biertje. Als klein land zijn wij juist groot in bier maken, met meer dan 1000 variëteiten. Al in de middeleeuwen was bier een drankje dat door de hele familie, de hele dag door werd g e nu t t i g d , . o m d a t h e t m i n d e r ongezond was dan het water van die tijd. Het bier werd toen het gezonde water genoemd. Pakweg negenduizend jaar geleden was het brouwen van bier, net zoals het bakken van brood, een vrouwentaak. Pas na de industriële revolutie werd het op grote schaal brouwen van bier meer mannenwerk. Oorsprong. Het alcoholisch drankje bier, doorgaans met een goudgele kleur bestaat oorspronkelijk uit water gist, graan en hop. De basis van het brouwproces van bier gebeurt wereldwijd al eeuwenlang volgens een eenvoudige methode. De oorsprong zou liggen in het gebied dat nu Irak genoemd wordt. De eerste bieren waren vermoedelijk het gevolg van spontane gisting. Het klimaat van een land bepaalt wat er groeit en dus wat er gegeten en gedronken wordt. Het klimaat in Europa is grofweg te verdelen in drie sectoren: bier, wijn en sterke drank. Bier wordt gebrouwen in het land met een breedtegraad tussen de 35 en 55, zoals België. Bij deze breedtegraad groeit hop en gerst het beste. In het zuiden van Europa geldt dat voor de druiventeelt en wordt er wijn gemaakt. In koudere klimaten groeit vooral .........

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - zomeronderhoud. • Snoeien en verhakselen alle volumes.

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com

gerst, waarvan sterke drank zoals whisky wordt geproduceerd. In de middeleeuwen brouwden de monniken bier in kloosters. Dit was voornamelijk voor eigen gebruik bedoeld. Zij brouwden sterkere bieren voor de tijd waarin zij moesten vasten. Het bier was voedzaam, het stilde de honger. Eten mocht niet, maar drinken wel. De Vlaamse bisschop Arnoldus, werd in de elfde eeuw een heilige nadat hij mensen tijdens de pest aanraadde om bier te drinken in plaats van vuil water. Het bier was het resultaat van langdurig gekookte producten, waardoor een groot aantal gevaarlijke bacteriën waren verminderd. Mensenlevens redden met bier; knap gedaan!

Stationsstraat 71 LIEDEKERKE

Deze tips zullen zeker van pas komen in deze zomer van 2018.

T. 0478 36 06 44 antiloopliedekerke.be

SCHOENHERSTELLINGEN ma-woe-do-vrij: 14-18.30u / zat. 10-18u 10


....... Nieuwe looppistes in het Pajottenland. Het gemeentebestuur van Gooik, Joggingclub Oetingen, Atletiekclub Pajottenland en de Gooikse Sportraad hebben de opening voorgesteld van de gemeentelijke loopomlopen die sinds begin juni 2018 actief zijn. Dat is goed nieuws voor alle joggers uit de streek die bij het lopen ook meteen de stilte kunnen opzoeken. Het aantal joggers kent de laatste jaren een sterke groei, in zowat alle gemeenten. De aanleg van een atletiekpiste en de werking van beide sportverenigingen draagt daar in Gooik toe bij. De vraag naar het ontwikkelen en bewegwijzeren van een permanent looptraject werd een aantal jaar geleden door JC Oetingen reeds aan de gemeente Gooik aangevraagd. Dankzij de ontwikkeling van een concept loopomlopen, door Sport Vlaanderen (voorheen BLOSO) en naar analogie met de mountainbikeroutes, werd vanuit de gemeente gretig ingegaan om een dergelijke permanent bewegwijzerde loopomloop uit te werken. Samen met Sport Vlaanderen, de jogging- en atletiekclub en de gemeentelijke sportdienst werden twee loopomlopen op kaart gezet. Een met startplaats "statieplein" in Oetingen, een met startplaats "Sportcentrum Koornmolen" in Gooik. De omloop Oetingen werd verdeeld in drie lussen: een korte lus van om en bij de 4.7 km (groen), daarnaast is er mogelijkheid om kilometers toe te voegen, 3.7 (blauw) en 3.7 km (rood),. waar van een kleine 50% over onverharde landwegen. De omloop Gooik, die vanuit het sportcentrum vertrekt, heeft een korte lus van 4.4km (groen), die kan uitgebreid worden met 3.4km (blauw) en nog eens 3.9km (rood). Hier kan je ongeveer 65% op onverharde wegen lopen. Beide omlopen zijn ook nog eens verbonden met een verbindingstraject (geel) van 3 km tussen beide groene lussen. In totaal 27 km Gooikse bewegwijzerde looppaden. De routes krijgen een peterschap van JC Oetingen en ACP, zij zullen op geregelde tijdstippen het parcours verkennen en de nodige instructies voor onderhoud van de route en vernieuwing van de bewegwijzering

is doorgeven aan de sportdienst en de dienst openbare werken. Meer info: www.sport.vlaanderen/loopomlopen Iedereen loopt. Zowat 270.000 Vlamingen lopen minstens 1 maal per week en ruim een miljoen bonden ooit al eens de loopschoenen aan. Meer dan de helft van de sporters trekt naar een bos, plein of park voor zijn sportieve ontspanning. Via de permanente loopomlopen is het mogelijk dat mensen kunnen lopen in een natuurvriendelijke omgeving, wanneer ze dat willen en met wie ze dat willen. Of je nu recreant bent of een geoefende sporter, de loopomlopen zijn er voor iedereen. Naast de gewone .

loopomlopen zijn er tevens de ‘100% Natuurlopen’. Deze laatste worden gerealiseerd in samenwerking met ANB (Agentschap voor Natuur & Bos). Beide types zijn zowel in de zomer als de winter beloopbaar en zijn zo opgebouwd dat je er ook in groep kan lopen. Soms wordt een loopomloop in combinatie met een Fit-OMeter aangelegd. Waar kan je lopen? Klaar om de loopschoenen aan te trekken en op zoek te gaan naar een bewegwijzerde loopomloop in je buurt? Meer informatie over de Week van het Bos of de natuurlopen kan je op de website van ANB terugvinden.

Loopomloop

Gooik Startplaats Sporthal Koornmolen Processiestraat 15 1755 Gooik Startplaats Gooik

Signalisatiesymbolen en afstanden 4,4 km 64 % onverhard 3 km

3,4 km 57 % onverhard 3,9 km 70 % onverhard Legende Parking Drankgelegenheid Douche

Meer informatie vind je op sport.vlaanderen/loopomlopen Voor het melden van problemen (bv. verdwenen signalisatie) contacteer de sportdienst van Gooik (054 32 89 79 walter.tielemans@gooik.be)

Groene lus (4,4 km) Onverhard Blauwe lus (3,4 km)

Naar loopomloop Oetingen

Onverhard

Combinatie van lussen

Rode lus (3,9 km)

7,1 km 63 % onverhard

Onverhard

10,5 km 65 % onverhard

Uittreksel uit CartoWeb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut van 08/04/2016 - www.ngi.be

,

Legende Parking Drankgelegenheid Douche Groene lus (4,7 km)

Naar loopomloop Gooik

Onverhard Blauwe lus (3,7 km) Onverhard Rode lus (3,7 km) Onverhard

Loopomloop

Oetingen

Intervaltraining

3 km

Startplaats Statieplein Oetingen Kloosterstraat 16 1755 Gooik (Oetingen)

Startplaats Oetingen

Signalisatiesymbolen en afstanden 4,7 km 42 % onverhard 3,7 km 51 % onverhard 3,7 km 43 % onverhard

Combinatie van lussen 7,1 km 46 % onverhard

Meer informatie vind je op sport.vlaanderen/loopomlopen Voor het melden van problemen (bv. verdwenen signalisatie) contacteer de sportdienst van Gooik (054 32 89 79 walter.tielemans@gooik.be)

9,5 km 37 % onverhard

Uittreksel uit CartoWeb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut van 08/04/2016 - www.ngi.be

,

11


De Notaris geeft raad. Tim Herzeel Notaris

een schenking door de ouders waarop 3% schenkbelasting werd betaald. De Raad van State was van oordeel dat dit niet aan de administratie toekwam om deze bijkomende eis op te leggen in weerlegging van de bewijslast rond de gesplitste aankoop. Eigenlijk wordt zo de klok teruggedraaid en dient men aldus terug te vallen op het oude standpunt van de federale overheidsdienst.

De Redactie: Wij vernamen dat er een wijziging is vo o r d e g e s p l i t s t e a a n k o p e n vruchtgebruik - blote eigendom? Is dit correct? Zijn er grote implicaties naar de toekomst toe? Notaris Tim Herzeel: Het klopt dat de Raad van State in juni van dit jaar het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst heeft vernietigd met betrekking tot gesplitste aankopen, waarbij ouders meestal het vruchtgebruik kopen en hun kinderen (erfgenamen) de blote eigendom verwerven. Even ter herinnering: men tracht via deze techniek te vermijden dat er op het aangekochte goed bij overlijden van de ouders erfbelasting dient betaald te worden. Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst was dat men deze operatie via een fictiebepaling niet zou belasten als kon aangetoond worden dat de gelden betaald voor de blote eigendom, eigen waren aan de kinderen of als ze afkomstig waren uit ..

De Redactie: Notaris kan u dan even samenvatten wat er vandaag dient te gebeuren bij zo’n gesplitste aankoop? Notaris Tim Herzeel: Even overzichtelijk weergegeven zijn volgende zaken zeer belangrijk: • Er dient een correcte verdeling van de prijs te gebeuren tussen de vruchtgebruikers en blote eigenaars kopers (volgens de waardering jaarlijks gepubliceerd door de overheid). • Zowel de kopers van het vruchtgebruik als deze van de blote eigendom betalen elk hun deel van de prijs • Als de blote eigenaars gelden krijgen voor de gesplitste aankoop van de vruchtgebruikers dan dienen deze vóór de aankoop aan hen overgemaakt te zijn. • Als er wordt gekozen voor een loutere hand- of bankgift moeten de “schenkers” er steeds rekening mee houden dat bij een overlijden binnen de 3 jaar na de handgift de gegeven geldsommen alsnog zullen belast worden.

We moeten evenwel ook durven zeggen dat de wetgever misschien de artikelen toepasselijk op de gesplitste aankoop in de toekomst kan wijzigen. En zo zou men terug de voorafgaande schenking van de gelden verplicht kunnen maken. De gesplitste aankopen die gebeurd zijn voor de vernietiging van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vallen in principe ook terug op de oude federale omzendbrief. Als mensen hierover vragen hebben kunnen ze best hun notaris contacteren. Mensen die een gesplitste aankoop plannen in de toekomst, kunnen zich ook best vooraf gaan informeren bij een notaris zodat ze goed kunnen inschatten welke regels nauwgezet dienen gevolgd te worden. Tevens wensen we ook te benadrukken dat een gesplitste aankoop minder zekerheid brengt voor de “gevers” dan een schenking van het onroerend goed nadien. Vandaag kan dit meestal volledig tegen 3% schenkingsrechten wat een geringe kost is als men weet dat er dan bijvoorbeeld in een recht van terugkeer kan worden voorzien bij vooroverlijden van de begiftigde. Dergelijke afwegingen worden best ook samen met de notaris gemaakt. Lezers die een specifieke vraag willen voorleggen aan de Notaris kunnen hierop een antwoord krijgen in deze rubriek. Het volstaat uw vraag via mail te verzenden naar de redactie op het adres: affligemnieuws@affligem.com.

Uw vertrouwen maakt ons sterk.

12


ING Kantoren Denderleeuw-Liedekerke Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Paul De Kock, Johan De Kock, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier

En dat is dus niet gezond. Het maakt je overbelast, overweldigd en moe.

met Frank Van Alfene

Facebook drugs: minder je shots. Ik bevind me op een eiland tussen de Bellebeek en de Dender zonder wuivende palmen of felgekleurde tropische bloemen. De temperatuur is zacht, vanuit de zetel merk ik een trein en dicht bij mij speelt de zon een lichtspel op het wateroppervlak. Een foto via Facebook is uitgesloten. Dit is een puur moment van innerlijke rust. Hier ga ik niet overprikkeld worden. Het is een perfecte tijd om het anders aan te pakken. Het constant checken van Facebook, of wat je favoriete sociale netwerk ook is, is simpelweg een aangeleerde gewoonte. Een kijkje in de levens van je vrienden, grappige artikeltjes, verontrustende nieuwsberichten, irritante advertenties. Er is altijd wel ‘iets’ te beleven en daardoor blijf je het checken. Je brein raakt gewend aan de prikkeling. Zodra er een paar ‘lege’ minuten dreigen aan te breken, reikt je hand naar je broekzak, grijp je de smartphone en voor je het weet ben je tien minuten verder. Dan heeft je brein zijn ‘shot’ weer gehad.

Omdat je brein zich niet kan herstellen. Omdat je nauwelijks nog gewoon bent, en altijd op zoek gaat naar prikkels. Ik denk niet dat mensen perse van Facebook af willen. Ik denk dat we van de verslaving af willen. Minder checken is meer leven. Minder het gevoel hebben dat je iets mist, en meer ontspannen genieten van je leven. En daarom is de eerste stap naar een leuker leven heel simpel: Gooi het van je telefoon af en bekijk Fb. voortaan alléén op je pc. Het wordt even wennen en je zal merken, mensen gaan hun verwachtingen over jouw gedrag op Facebook vanzelf bijstellen.

Kies voor wat je echt gelukkig maakt.

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993

13


. Victor van Frachen, vergeten Ereburger? Een raadpleging op de website van Affligem over de ereburgers van de gemeente levert slechts twee namen op; Leo De Ryck en Jef Valckeniers. Bij een zoektocht in het archief van Affligem Nieuws dook plots een oud document op over een andere ereburger van Affligem, een uiterst begaafd musicus nog wel... Wie is Victor van Frachen? Reeds in 1989 verscheen er van componist, dirigent, organist, kunstzanger, voordrachtkunstenaar, pedagoog, commentator, biograaf en organisator Victor Van Frachen een fraai portret in de publicatie 'Asse, vroeger en nu', uitgegeven door het Gemeentebestuur van Asse. Deze veelzijdige kunstenaar, die op 8 mei 1924 in Sint-Ulriks-Kapelle werd geboren, is de zoon van toondichter Alfons Van Frachen en van de dichteres Angèle de Bremaeker. Op 16 mei 1999‚ werd hij, naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag, samen met zijn echtgenote, dichteres Laurette Bosteels, voor de zoveelste keer muzikaal gehuldigd. Afflígem vierde hem met stijl, het Cultureel Centrum Bellekouter zat nokvol. De Secretaris van de Cultuurraad, Charlie van Gyzegem onderstreepte de artistieke verdiensten van zijn vriend Victor. Een beperkt overzicht van de voornaamste bekroningen die hem te beurt vielen: de Regeringsmedaille "Pro Music" van de Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur, het Western Europe Diploma, onderscheidingen in Cambridge, Chicago en Malta, de Gouden Medaille voor ...........

Verdiensten van de Bestendige Deputatie van de Provincie Brabant, de Speciale Onderscheiding en Medaille van de Albert Einstein Academy (Missouri) en de Medaille en het Erediploma van SABAM. Hij is of was, in allerlei hoedanigheden, lid van heel wat verenigingen in het Brusselse maar ook en vooral in de streek van Aalst (Muziekacademie August de Boeck, Vaste Commissie van Advies, diverse zangkoren, SABAM Commissies). Tijdens zijn viering schetste toenmalig burgemeester Leo Guns op spirituele wijze een uniek beeld van deze Affligemse Ereburger Ook sprak hij met veel lof over zijn artistieke verdiensten, over zijn internationale vermaardheid en over zijn werk (hij heeft inderdaad een resem composities op zijn actief!) en dit alles midden een mooie (Belgische) muzikale omlijsting. De apotheose: een staande ovatie voor een grote meneer die zich steeds heeft ingezet voor de Belgische muziek. Hiervoor werd hij trouvwens, in 1988, beloond met de Fuga van de Unie van Belgische Componisten. Vanwaar zoveel talent? Zijn muziekopleiding kreeg hij in eerste instantie van zijn ouders. Als jongen had hij een sopraanstem, waarmee hij reeds vroeg optrad. In 1939 trad hij na het overlijden van zijn vader in diens voetsporen als organist. Na de Tweede Wereldoorlog pakte hij zijn studie weer op, ditmaal aan het Koninklijk Conservatorium Brussel in de zang- en lyrische kunst. In 1950 studeerde hij af met diverse eerste prijzen. Hij ging verder studeren, deze keer in compositieleer, bij Marinus de Jong, Francis de Bourguignon en Théo De Joncker. Al daarvoor haalde hij de Grand Prix du Micro (een muziekprijs van Radio Luxemburg) binnen en trad toe bij het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep. Zijn stem was inmiddels gezakt tot het baritonbereik en hij gaf vele recitals in binnen- en buitenland. In 1953 werd hij muziekdocent onder andere aan het Vrij Middelbaar Technisch Instituut in Aalst; hij was ook enige tijd muziekrecensent in dag- en weekbladen; richtte diverse zangensembles op (onder andere het vocaal 14

kwartet August De Boeck) waarmee hij dan weer prijzen won bij wedstrijden. Hij deed dit ook vaak aan de hand van composities van vaderlandse bodem. Uit eigen werk: Zeven hop- en bierliederen met piano of orkest (1956), Meizang, jeugdliederen voor het onderwijs (1956), Jonge lusten, idem (1959), acht Oudnederlandse volksliederen voor drie gelijke stemmen (1963), Studentenlied (1967), zestien liederen met piano of orkest (1970), tien koorwerken voor gemengd koor a cappella (1974), zes koorwerken idem (1975), Een bundel liederen, met piano (1980), zes oudvlaamse kerstliederen voor driestemmig koor a cappella (1980), twee Latijnse motetten (1980), acht liederen op teksten van Laurette Bosteels, zestien liederen op teksten van Angèle De Bremaeker. Victor Van Frachen overleed in zijn woning in Affligem op 18 november 1999.

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online

Vakantieparken

Elektro - Keukens Elke maand een selectie van de meest interessante aanbiedingen in online shops.


3 maal viergeslacht.

Een t-shirt met persoonlijke opdruk?

1 stuk € 24,50* aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen

5 dagen kermis Met achterkleinkind 11 en 12 erbij telt de familie Claes-d'Hoe al 3 viergeslachten. Louise (92) is trotse grootmoeder en overgrootmoeder. Haar oudste dochter Myriam (62), kleindochter Mieke (33) en Febe (8) maakten als eerste het viergeslacht waar. Jongste dochter Ann (56) vult het rijtje aan met haar twee dochters: Liesbeth (34) en Inez (24). Zij verwelkomden in november en mei hun dochters Nalah (6 maanden) en de kleine Yara (5 weken). Een grote, warme familie die misschien in de toekomst nogmaals voor de camera mag staan. Foto: Michel Verdoodt.

Okra Essene per fiets naar Oostkamp.

15 fietsers en nog 7 andere Okra-leden zijn op weekend geweest naar Oostkamp. De heen- en terugweg was telkens 100 km. Rond Oostkamp hebben de fietsers daar nog eens ongeveer 90 km gefietst op twee dagen. Ze volgden hoofdzakelijk de fietsknooppunten, zo konden ze optimaal genieten van het mooie landschap. Ze hebben zich kostelijk geamuseerd en kijken al uit naar volgend jaar. Info en foto: Linda Buyle. 15

Teralfene. • Vrijdag 31/8/2018. 't Leeuwenhart rockt de kermis open. • Zaterdag 1/9/2018. Tentoonstelling 'Retro Teralfene'. Kinderanimatie ZvT Speelgoedmarkt. Ter Alwina gaat naar China (Scouts). Live optredens. • Zondag 2/9/2018. Tentoonstelling 'Retro Teralfene'. ZvT kampioenschap stringschieten. Fanfare Sint-Cecilia Zotsfeesten. • Maandag 3/9/2018. Dauwstappers, Kaartclub onder ons. Zot van Teralfene Sjakosjenworp. • Dinsdag 4/9/2018. Nadestdag in Troeland. Achternoendansen en moppentrommelen

Boek je vluchten met Brussels Airlines nu voordelig vanuit Affligem. Surf: www.affligem.com Klik op het logo en je bent al onderweg.


Terug naar school?

HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene

Bij het hervatten van het nieuwe schooljaar lijkt de keuze die te maken is voor onze kinderen te bestaan uit 2 mogelijkheden; de rijksschool of de katholieke school. Toch zijn er intussen interessante alternatieven; Methodescholen bijvoorbeeld. Al gehoord van FOPEM? FOPEM staat voor "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen" en is de koepel van methodescholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 telde FOPEM 25 scholen of vestigingsplaatsen. Naar aanleiding van de herbronning in 2014 werd de missie van FOPEM vast..........

BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

gelegd: "FOPEM is/creëert een coöperatief-participatief netwerk dat onafhankelijke emancipatorische scholen vertegenwoordigt, behartigt en ondersteunt, om samen te werken aan een maatschappelijk-pedagogisch kader waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien om zo een sociale en rechtvaardige samenleving mee uit te bouwen. De scholen van FOPEM werden opgericht door groepen van ouders, leerkrachten en/of organisaties. Het gaat om scholen met een weloschreven pedagogisch profiel: Freinetscholen, .....

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

ervaringsgerichte scholen en buurtscholen. Het werkterrein van de FOPEM situeert zich op het vlak van belangenbehartiging, dienstverlening en het doorgeven van informatie over methodeonderwijs. De belangenbehartiging van de scholen van FOPEM in de beleids- en adviesorganen van de overheid gebeurt via OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers, www.oko.be). De dienstverlening van FOPEM is tweeledig: enerzijds de pedagogische begeleiding en anderzijds het ondersteunen van coördinatoren (schooldirecties), schoolteams en schoolbesturen. Daarnaast ziet FOPEM het als een belangrijke taak om informatie over methodeonderwijs door te geven. Initiatiefgroepen van leerkrachten, ouders en/of organisaties die een nieuwe FOPEMschool wensen op te starten, worden geïnformeerd en begeleid. Tot slot profileert FOPEM zich als een partner van organisaties uit het maatschappelijk veld met een gelijkaardig emancipatorisch doel. Eigen leerplannen. Sinds de oprichting van FOPEM volgen de scholen van FOPEM de leerplannen van OVSG. Maar FOPEM heeft beslist om eigen leerplannen op te maken. In het schooljaar 2017-2018 werd gestart met de opmaak van het leerplan wereldoriëntatie. Vanaf 1 september 2018 zijn de FOPEMscholen gestart met de implementatie van het goedgekeurde leerplan wereldoriëntatie. Om die visie op leren te expliciteren spreekt FOPEM van een cahier wereldoriëntatie. Zorgbeleid. FOPEM-scholen zetten in op een basiszorg vanuit Universal Design of Learning (UDL). FOPEM-scholen gebruiken hierbij de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept. Info?: op de website van FOPEM.

16


De Mooiste Nacht.

..

De datum van de editie 2018 van De Mooiste Nacht komt dichterbij. Op vrijdag 5 oktober 2018 staat Congrescentrum De Montil in Essene opnieuw de op zijn kop met dit event Het bestuur van de Affligemse vzw De Blauwe Pluim, die instaat voor de organisatie van dit jaarlijkse schitterende gebeuren vol ambiance, heeft voor 2018 g ekozen om het bouw project van de Open Scoutsgroep De Pajotten te steumen als goed doel. De motivatie van deze keuze werd door Tim Herzeel, voorzitter van vzw De Blauwe Pluim, geformuleerd als volgt: “Onze vereniging wil de jeugd steunen met de realisatie van een nieuwe infrastructuur om op die manier de toekomstige werking optimaal te kunnen waarborgen. Hiertoe een financieel steentje bijdragen past perfect binnen de maatschappelijke doelstellingen van onze vzw. Wij hopen dit jaar de opbrengst van de Mooiste Nacht van vorig jaar minstens te kunnen evenaren� De bouw gaat over het Blokhut 2.0project van de Open Scouts Pajotten te Hekelgem. Op de bestaande locatie is deze nieuwbouw gepland. De nieuwe constructie zal ruimer zijn en veel nieuwe funtionnaliteiten bevatten. De bouw is voorzien in fasen omdat de scoutsgroep de lokalen wil blijven gebruiken tijdens de constructie. De werken zullen starten van zodra de nodige gelden ingezameld zijn en de bouwvergunning verleend.

Super editie. De editie 2018 belooft een topper te worden. Naast het VIP diner dat voorafgaat aan de optredens staan er 3

!

"!

SPONSORS:

INVEST

Traditie. De Blauwe Pluim schenkt elk jaar een deel van de winst van de Mooiste Nacht aan een goed doel. De voorwaarde is dat het onderwerp van het project gelinkt kan worden aan het maatschappelijk doel van de vzw. Zo steunde de vzw de vorige edities al Villa Samson, MS-Liga Vlaanderen en de Spina Bifida vereniging met mooie cheques.

Tickets exclusief verkooppunt: DE TOREN, Potaardestraat 1, Teralfene.

PREMIUM FILMS FOR FAST & SECURE RETURNS

OUTSTANDING productions communication service

ALL WORKS COMPANY

optredens op het programma. Als start is er het gastoptreden van Paul Severs, gevolgd door de vaste waarde Lindsay en Christoff. Als klap op de vuurpijl volgt daarna nog een after-party met Les Truttes en een DJ tot in de late uurtjes. Een niet te missen event voor de fans. 17

Informatie over de artiesten en hun programma's is te vinden op hun respectievelijke website. De ticket verkoop verloopt reeds vlot, wie er bij wil zijn, reserveert best snel zijn plaatsen via www.demooistenacht.be of door aankoop bij De Toren in Teralfene.


Juridisch gezien. Onderhoud van grachten.

door Johan Guns. Wanneer een gracht tussen twee percelen niet onderhouden wordt, stelt zich de vraag naar de verplichtingen van de eigenaars van de aangrenzende percelen. Een geval dat zich vaak voordoet is het volgende: tussen het perceel van uw buurman en uw perceel ligt een gracht. Uw buurman verpacht zijn perceel dat wat hoger ligt dan het uwe aan een landbouwer. Deze laatste ploegt de grond stelselmatig tot over de perceelsgrenzen. Hierdoor is de gracht gedempt geraakt en kan overtollig water langs daar niet meer afvloeien. Zo staat uw perceel na regenperiodes vaak een tijdlang onder water, met de verzuring van de ondergrond tot gevolg. De vraag is of u die pachter kan verplichten de gracht te ruimen. Er stellen zich hier een aantal voorafgaande vragen 1. Privaat of publiek? Grachten kunnen ofwel toebehoren aan private eigenaars ofwel aan de gemeente. Gaat het om gemeentegrachten, dan staat de gemeente in voor het onderhoud. Om te weten of het hier al dan niet om een gemeentegracht gaat, zal het volstaan deze vraag te stellen aan de Technische Dienst van uw gemeente of stad. Gaat het om een private gracht, dan moet er nagegaan worden aan wie de gracht toebehoort. Aan de eigenaar van een perceel of in onverdeeldheid aan de eigenaars van de naast elkaar liggende percelen?

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat alle grachten tussen twee erven vermoed worden gemeenschappelijk te zijn indien er titel noch teken is van het tegendeel. Een teken dat een gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan één zijde van de gracht bevindt. De gracht wordt dan geacht uitsluitend aan diegene toe te behoren aan wiens kant zich de opgeworpen aarde bevindt. 2. Het onderhoud. Behoort de gracht toe aan meerdere eigenaars, dan moeten zij allen, op gemene kosten, instaan voor het onderhoud. Anderzijds stelt het Burgerlijk Wetboek onder de titel erfdienstbaarheden dat lager gelegen erven jegens de hoger liggende gehouden zijn om het water op te vangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt. De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd wordt. De eigenaar van het hoger gelegen er mag de erfdienst-baarheid van het lager gelegen erf niet verzwaren 3. Verplichting voor verpachter of zachter? ln voorliggend geval wordt het perceel verpacht. Volgend de pachtwet heeft een pachter een aantal verplichtingen. Zo moet hij allerhande (kleine) herstellingen uitvoeren aan de goederen die hij in pacht heeft en deze onderhouden als ‘een goede huis-vader’. Daarnaast is hij aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en verliezen die zich zouden voordoen, tenzij hij kan aantonen dat deze niet door zijn toedoen zijn ontstaan. De pachter moet immers niet instaan voor de schade die het gevolg is van overmacht 18

of die te wijten is aan ouderdom. Als zoals in dit geval, de eigenaar van een aangrenzend perceel door toedoen van de pachter schade lijdt, kan hij aan deze laatste schadevergoeding vragen op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Hij zal dan moeten aantonen dat er een fout werd gemaakt en er hierdoor schade is ontstaan‘ Het oorzakelijk verband tussen beide moet bewezen worden, m.a.w. dat de schade niet zou zijn ontstaan zonder de fout. We merken nog op dat werken aan een gracht waarbij niveauwijzigingen optreden, meestal vergunningsglìchtig zijn. Het is raadzaam om in dat geval vooraf inlichtingen in te winnen bij de Dienst Stedenbouw van de stad of de gemeente.

Petanque club Affligem. Petanque Federatie Vlaanderen Stamnummer 04-027. Elke donderdagnamiddag om 14u intiatie en spel. Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. Vanaf 4 mei ook spel op vrijdagavond om 19u. Plaats: Oud voetbalplein FC. E. Hekelgem, (overkant gemeentehuis Affligem) aan de Haezenweg. De Affligemse petanqueclub verwelkomt alle liefhebbers, zowel voor recreatie als voor competitie. !!! IEDEREEN WELKOM !!!


Levensloop Aalst 2018. Levensloop is een gemeenschapsevenement uit solidariteit met kankerpatiënten, waarbij teams gedurende 24 uur in estafette lopen en/of wandelen op een vastgelegd parcours. Alle opbrengsten zijn ten voordele van Stichting tegen Kanker. Het event is gestart in 1985 in de Verenigde Staten. Sinds 2011 wordt het ook in België georganiseerd, met overweldigend succes. In 2016 deed ook Aalst mee met een opmerkelijk goede uitslag voor een eerste editie. Dit jaar volgt er een uitgebreide versie 2018 van zaterdag 6 oktober, 15 uur tot zondag 7 oktober, 15 uur. Place to be is nu het stadspark van Aalst. Er is een uitgestippeld parcours van ongeveer 600m waarop rondes gelopen of gewandeld worden rond de vijvers van het park. Elke Levensloop heeft drie sleutelmomenten: de openingsceremonie (Vieren) op zaterdag om 15u, de kaarsenceremonie (Herin-neren) op zaterdag om 21.30 en de slotceremonie (Strijden) op zondag om 15u. Iedereen kan zich inschrijven, als deelnemer of als team. Aff ligems Team Outstanding wandelt opnieuw mee! De bestaande kern van het trouwe Outstanding Team, de drie vrienden, Kenny Blomme, Steven De Bolle en Suzanne Steijleman sturen opnieuw het team, vervolledigd met de Affligemse delegatie met Marleen De Bolle (zelf Vechter) en Luc De Bolle. Suzanne blijft teamkapitein. TEAM OUTSTANDING LEVENSLOOP AALST

Wandel/loop mee in ons team. Registreer je via: http://www.levensloop.be/teams/ outstanding Deelnemers betalen 10 euro bij registratie, deze inschrijvingskost gaat uit van Levensloop zelf en omvat een verzekering. Na inschrijving ontvang je onze Doodle, waarop je je wandel/ loopperiode (blokken van een half uur) kan aanduiden.

GEMEENTE AFFLIGEM WSC Dr Tistaertvrienden

Donderdag 23 en 30 augustus 2018 vanaf 15.30 uur tot +/- 21.30 uur

PISTEMEETINGS AFFLIGEM Op de wielerpiste van Affligem, Geertruidebaan aan Sportcomplex Bellekouter.

KERKVLIET AALST

Inschrijvingen Miniemen van 14.30 tot 15.15 u. Start wedstrijden: 15.30u. Inschrijvingen andere categoriën: 15.30 tot 16.45 u. Start wedstrijden: 17.00 u.

Organisatie: WSC Dr. Tistaertvrienden vzw, vzw De Liedekerkse Pijl en Wielerjeugdteam Van der Vurst Cycling CT i.s.m. het Gemeentebestuur en de Sportraad van Affligem. Inkom gratis. Drank en warme snacks verkrijgbaar. Programma: • 23 aug: Miniemen (8-11j), Aspiranten (12-14j).- Provinciale kampioenschappen van: Dames Jeugd (15-18j), Nieuwelingen (15-16j) en Juniores (17-18j). • 30 aug: Miniemen (8-11j), Aspiranten (12-14j), Dames Jeugd (15-18j), Nieuwelingen (15-16j) en Juniores (17-18j).

www.ad-delhaize-erembodegem.be

New Pleintje Haaltert

maakt juwelen

Volg ons op Facebook en Twitter.

www.tistaertvrienden.be

Running

Rock Tour. Teralfene.

Informatie voor de liefhebbers van loopwedstrijden; in de reeks wedstrijden ingericht door de Valckenier groep in onze regio blijven er van de Running Toer 2018 nog 3 data over. Op vrijdag 10 augustus in Denderleeuw: Stratenloop D'leeuw. Op vrijdag 24 augustus in Erpe - Mere: Steenbergjogging. Op zondag 23 september in Aalst: Groenloop. Meer informatie en inschrijvingen kunnen verkregen worden via de website: www.valckenierrunningtour.be 19

Zaterdag 22 september 2018

• Kindernamiddag met 'De klank van opa Frank' • The Dipshits • Sustain • St Jimmy's • Houston's Problem • Checkpoint Charly


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Wie was de laatste molenaar van de Bellemolen?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 september 2018. U kan ook deelnemen per fax op het nummer 053 68 23 55 of via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar juni. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Marielaine Plasschaert uit Affligem als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Hoeveel gemeenten telt België na het jaar 1983?" was: "589".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer (betalend) is: 0900 69 018. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2018 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

20


Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY PRO DESIGN DENMARK

Steeds 10 % korting op alle merken zonnebrillen.

OPTICIEN SINDS 1988

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

VERZEKERINGEN ROSSIGNOL

Tel. 053 58 00 00 BALLEISTRAAT 1 - TERALFENE www.rossignolaffligem.be - info@rossignolaffligem.be


Shop For Geek Aalst De leukste giftshop in Aalst en omstreken ...

Naar school gaan was nog nooit zo leuk. Rugzakken, notebooks, pennenzakken en schrijfgerei van de allerleukste reeksen: - Marvel - DC Comics - Harry Potter - Minecraft - Rick and Morty - Pokémon - Disney - Docter Who - Nintendo - Playstation

Vind ons op Facebook: https://www.facebook.com/ShopForGeek.Aalst

Shop for Geek • Kattestraat 73 • Aalst

Affligem Nieuws augustus 2018  

Affligem Nieuws magazine augustus 2018

Affligem Nieuws augustus 2018  

Affligem Nieuws magazine augustus 2018

Advertisement