__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JUNI 2021

rtentie binn e v e ad

Zie pag. 12

nin

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

.

Zie

In dit nummer: Lokale voeding boomt Corona begrijpen en ontwijken Toch een zomerfestival meepikken in '21? Twijfels aan de voordelen van gewogen diftar

OPTIEK BORIAU

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


| Brilmonturen | Contactlenzen | Hoorapparaten | Kinderbrillen | Loepen | Sportbrillen | Kleuradvies | Geniet van onze kortingen:

Zonneglazen vanaf €

38/paar

Geldig bij afgifte van deze bon t/m 30/06/2021. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 bon per klant. Bonnen enkel geldig tot datum afhaling van de producten.

-50%

bij aankoop van progressieve zonneglazen

Daalstraat 10 - 1790 AFFLIGEM - TERALFENE Tel: 053/67 05 77 - www.optiekvernaillen.be Openingsuren: op afspraak Di. tot vrij. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Zat. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten.

Geldig bij afgifte van deze bon t/m 30/06/2021. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 bon per klant. Bonnen enkel geldig tot datum afhaling van de producten. Voorwaarden in de winkel.

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993


Regionaal nieuws - juni 2021.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 155 - juni 2021 Op de omslag: Zomer van de vrijheid. Verantwoordelijk uitgever: Outstanding Productions bv Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2021 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van augustus 15 juli 2021. Verschijningsdatum volgend nummer 23 augustus 2021. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

Zelden heeft ons rustige Pajottenland zo reikhalzend uitgekeken naar de maand juni en de zomer. Mede dankzij het voortreffelijke werk van de vaccinatiecentra is een terugkeer naar een normaal sociaal leven in zicht en de vele culturele verenigingen, die anderhalf jaar werden gemist, maken weer volop plannen. Wat anderzijds weer voelbaar wordt, is de langzame terugkeer van de filedruk. Een opmerkelijke nevenwerking van de coronacrisis was een terugkeer naar een wegennet dat de mobiliteit opnieuw aankon. Met het loslaten van de strenge maatregelen keren ook de files langzamerhand terug. Voor het oplossen van dat probleem was het geen slecht idee om even te kijken naar onze noorderburen. In Nederland stonden alweer minder auto's aan te schuiven dan een jaar eerder. Terwijl het ook daar alleen maar drukker is geworden. Uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse aanpak van hardnekkige knelpunten en de komst van extra asfalt wel degelijk werkt. Misschien is de aangekondigde bypass aan de oprit in Affligem wel daarvan afgekeken. In elk geval staat Nederland minder lang in de file, terwijl het ook daar alleen maar drukker is geworden op de snelwegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse filerapport van Rijkswaterstaat dat bekend is gemaakt. Voor corona hadden wij nog een recordjaar voor de files op de snelwegen volgens de jaarrapportten van het Vlaams Verkeerscentrum. Niet alleen groeit het autoverkeer jaar na jaar, ook het vrachtverkeer neemt opnieuw toe samen met het aantal incidenten. Het is opvallend dat de files bij ons voornamelijk staan op twee knooppunten waar in de verste verten geen oplossing voor in zicht is: de Antwerpse en de Brusselse ring. En dat voelen de burgers tot in Affligem. In Nederland zijn ze jaren geleden begonnen met zware investeringen in extra asfalt en complete herstructureringen van knelpunten, op het eerste zicht is dat niet te verantwoorden met de klimaatdoelstellingen. Het resultaat daarvan is wel spectaculair: neem de A1 bijvoorbeeld. Op deze voorheen beruchte snelweg is de filezwaarte meer dan 80% afgenomen, terwijl het verkeer er met 13% is gegroeid. Het wegennetwerk in Nederland kreeg de jongste decennia al een flinke impuls en het wordt nu algemeen beschouwd als het beste ter wereld. In Nederland hebben ze dan ook een echt plan, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). En in tegenstelling tot de situatie in België is dat ook een echt plan, met concrete werkzaamheden, deadlines en ambities. Tot 2030 komt er in Nederland in totaal 1.000 km aan rijstroken bij op de snelwegen. Daarbij komen ook de werkzaamheden voor grote nieuwe wegverbindingen die de druk van het wegennet moeten afhalen, zoals de aanleg van de nieuwe snelweg A16, de verlengde A15 in Gelderland en de verbreding van de A27 bij Utrecht. Langs de snelwegen komen extra op- en afritten. Tegelijkertijd wordt er ook meer geld gepompt in het openbaar vervoer en dan vooral in het treinverkeer. Dit is in sterk contrast met wat er in België wordt gedaan om de files aan te pakken. Momenteel kijkt iemand in Vlaanderen tijdens zijn carrière aan tegen ongeveer 5.000 uren van zijn loopbaan in de file te staan. We hebben het over 10 procent van de tijd dat iemand onderweg is naar of van het werk. Dat zijn gemiddelden maar die gemiddelden stijgen elk jaar. Wie van Gent naar de Kempen of Limburg moet of omgekeerd, heeft tegenwoordig elke dag prijs. In de Kennedytunnel richting Nederland staat dagelijks meer dan tien uur file. Nergens in Vlaanderen rijdt meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse ring. Maar Brussel is geen haar beter. En zelfs wie die grote steden kan mijden, moet vaststellen dat hij ondertussen twee keer meer tijd moet uittrekken om van A naar B te rijden dan 20 jaar geleden. De Nederlandse aanpak lijkt in België niet mogelijk. Bij ons is het verkeersbeleid opgesplitst volgens de regio’s, en voert Vlaanderen dus naast Brussel en Wallonië zijn eigen verkeersbeleid. Maar opvallend daarbij: van echte nieuwe wegen is geen sprake, en zeker geen infrastructuurwerken zoals in Nederland. In Wallonië is de kassa leeg: er zijn maar weinig fondsen over om de snelwegen te verbeteren. Wie herinnert zich de belofte om extra spitsstroken in te voeren: een extra rijstrook op de snelweg, op de plaats van de pech- of vluchtstrook, die op drukke momenten het verkeer kan opvangen. Dat was een typische Vlaamse oplossing: het kost weinig, en is eigenlijk ook maar een doekje voor het bloeden. In Affligem is er nog weinig van te merken. Het echte paradepaardje van toenmalig minister Weyts moest de verbreding van de Brusselse Ring worden. Daar liggen al jaren plannen om er écht rijstroken bij te leggen. Alleen, dat dossier blijft serieus in het slop. 1


Lokale voeding boomt. Mede door de coronacrisis zijn kwaliteit, smaak en voedselveiligheid bovenaan het boodschappenlijstje beland. En voor groenten en fruit verkiezen consumenten steeds vaker Europese producten. Dat is goed nieuws voor de aanhangers van de korte keten. Maar er zijn nog steeds vraagtekens te plaatsen bij de algemene voorkeuren. Een product dat in Europa geteeld wordt, is daarom niet automatisch ook ethisch geproduceerd. Maar bij de aankoop van groenten en fruit blijken consumenten voorrang te geven aan kwaliteit, smaak en voedselveiligheid, boven andere aspecten als variëteit en prijs. De korte keten wint aan belang bij de Europese consument. Twee op de drie consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten in plaats van lekkers uit verdere oorden. Dat blijkt uit een Europees onderzoek naar de perceptie van groenten en fruit dat werd uitgevoerd door CuteSolar, een initiatief dat de teelt van groenten en fruit in zonneserres wil stimuleren en daarvoor mee gefinancierd wordt door de Europese Unie. In het kader van het CuteSolar-programma 'Growing the Taste of Europe in Solar Greenhouses' bevroeg het project 4.505 consumenten in België, Duitsland en Spanje. De coronacrisis heeft aangetoond dat kortere ketens veel veerkrachtiger zijn dan voedsel dat van ver moet komen. CuteSolar peilde de kennis van consumenten over productiemethoden van groenten en fruit; vroeg wat we het liefst kopen en wat we liever links laten liggen.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

.....

Jaarlijkse vakantie POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN van maandag 02 augustus t.e.m maandag 16 augustus

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be Vier op de tien internationale respondenten zegt dat de Europese teeltmethoden meer vertrouwen inboezemen. Bij de Belgische consument ligt dat vertrouwen nog iets hoger: 47 procent verwacht dat Europese teelt meer kwaliteit oplevert. Een organisatie als Bond Beter Leefmilieu juicht het van harte toe dat lokaal voedsel aan populariteit wint bij consumenten. Het is belangrijk om de kringloop zo klein mogelijk te houden en zo regionaal mogelijk te telen. Cijfers vanuit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bevestigen de winst die de korte keten geboekt heeft tijdens de coronacrisis. Hoewel volgens Bioforum de korte keten tot hiertoe nog maar één procent van de voedselmarkt beslaat, heeft de crisis lokale producenten een duwtje in de rug gegeven. Organisaties als Boeren & Buren en Voedselteams, die samenwerken met lokale voedselproducenten, zagen hun klantenbestand en omzet bijna verdubbelen. Ook het CSA-Netwerk, wat staat voor Community Supported Agriculture, ziet dat mensen steeds meer zelf komen plukken nu ze meer tijd hadden. De coronacrisis heeft duidelijk een opening gecreëerd voor het korte ketenverhaal. Lokale productie is ontoereikend. Of het mogelijk is om al ons voedsel bij de boer om de hoek kunnen halen, is twijfelachtig.. België is momenteel niet in staat om zelfvoorzienend te zijn. Het is belangrijk om na te denken op welke plaatsen welk type voedsel efficiënt geproduceerd kan worden en hoe daar een eerlijk kader voor voorzien kan worden. Dat Europese voeding per definitie smaakvoller en 2

kwalitatiever is, zoals de enquête van CuteSolar lijkt te beweren, is iets te eenvoudig. Het gaat om de perceptie van consumenten. Er zijn echter verschillende manieren om groenten en fruit te produceren in Europa. Het kan ook best zijn dat hier smakeloze tomaten geteeld worden. Ook op duurzaamheidsgebied blijven er vragen. Hoe kan een voldoende gezonde voeding gecombineerd worden met een eerlijk inkomen voor de boer binnen de draagkracht van lokale ecosystemen? Ook dat ligt veel genuanceerder. Slechte werkomstandigheden. Volgens CuteSolar worden zes op de tien in Europa geconsumeerde groenten en fruit in serres op zonneenergie in de Zuid-Spaanse regio Almería geteeld, aan de kust onder Granada. CuteSolar wordt dan ook niet enkel getrokken door de EU en de Europese groenten- en fruitvereniging Eucofel, maar ook door de Spaanse koepelorganisatie van groenten en fruit Hortiespaña en de vereniging van groenten- en fruittelersorganisaties van Andalusië, Aproa. Uit onderzoek blijkt echter dat telen in het zuiden van Europa zijn prijs heeft. Rond Almería worden volgens onderzoekers NoordAfrikaanse en Oost-Europese arbeiders uitgebuit. Zij plukken onder meer komkommer en tomaten in geïmproviseerde zonneserres. Hetzelfde verschijnsel is te zien in het zuiden van Italië, blijkt uit onderzoek van de Italiaanse juriste Paola Cavanna. Zij onderzocht aan de Piacenzauniversiteit uitbuiting in de voedingssector. Om maximale winst te genereren en zo min mogelijk kosten te maken, buiten landbouwbedrijven


............

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online Alles om beter te slapen

arbeiders uit. Dat gaat van ellenlange werkdagen en onderbetaling tot fysiek geweld, bedreigingen en zelfs moderne slavernij. Het populaire Nederlandse voedselprogramma Keuringdienst van Waarde, dat zich vooral zorgen maakt over tomaten in blik, ging er polshoogte nemen en trof inderdaad misstanden aan. Volgens Ole Henning Sommerfelt, adviseur bij Ethical Trading Initiative, is het als consument niet eenvoudig om uit te vissen of een product ethisch geproduceerd is. Door supermarkten te bevragen over waar hun producten vandaan komen, zetten consumenten supermarkten aan tot ethischer inkoopgedrag. Maar het blijft moeilijk om zeker te zijn, geeft Sommerfelt toe. Wat consumenten wel kunnen doen, is enkel nog tomaten kopen uit WestEuropese landen, waar toch beduidend minder misbruik voorkomt dan in Zuid-Europa of elders in de wereld. De kringloop zo lokaal mogelijk houden, is ook het standpunt van Bond Beter Leefmilieu: Europees betekent niet per definitie duurzamer, is de conclusie. Onze bodems zijn in elk geval niet geschikt voor alle mogelijke producten. Maar het is wel een goede ontwikkeling dat onze plaatselijke perceptie neigt naar zo lokaal mogelijk.

promotie van lokale voeding. Drieëntwintig partners uit de voedingssector, de handel en de horeca zetten hun schouders onder het project. Het charter was bedoeld om tegen de lente van 2021 klaar te zijn. Comeos zegt dat de beste promotoren voor lokaal voedsel nu al de Belgische supermarkten zijn. Uit cijfers van de sectorfederatie blijkt dat meer dan 97 procent van het varkensvlees dat ze verkopen afkomstig is van Belgische boeren. Ook 93 procent van het rundvlees en 90 procent van het kalfsvlees komt van Belgische producenten. Volgens Dominique Michel, CEO van Comeos, is het een win-winsituatie voor iedereen. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar lokale kwaliteitsvolle producten en de supermarkten werken steeds nauwer samen met lokale producenten om dat aanbod uit te breiden. Ook bij de andere voedingsproducten staat volgens Comeos de Belgische landbouwer centraal. Voor melk gaat het om 85 procent Belgisch, voor eieren is dat 80 procent. Van alle verse groenten die de klanten terugvinden in de supermarkten is 70 procent van Belgische bodem. Bij fruit is een aanzienlijk aanbod afkomstig uit het buitenland, maar appelen en peren (86 procent) zijn dan weer voornamelijk van Belgische boeren.

Vlaams charter voor lokale voeding. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits organiseerde in 2020 een rondetafel met als thema 'Voedsel verbindt boer en burger'. Crevits wou hiermee een charter lanceren ter

Vakantie vlakbij Vakantieparken

Het grootste aanbod van originele bieren Elektro - Keukens

Verzorgd tot in de puntjes!

Altijd de juiste steun.

Elke Elke maand maand een een selectie selectie van de meest van de meest interessante interessante aanbiedingen aanbiedingen in in online online shops. shops. 3


Corona begrijpen en ontwijken. Moeten de mensen bang blijven voor corona, het virus dat iedereen twee jaar in de ban hield en ook lokaal dramatisch toesloeg. Affligem Nieuws wou er nu eindelijk eens alles over weten, zeker met de mogelijkheid dat reizen binnenkort weer vrij zal kunnen. Is het mogelijk om het virus te slim af te zijn? Hieronder de bevindingen.

besmet raken met een coronavirus, de cellen van de luchtwegen worden als gastheer gebruikt. Mensen kunnen er een lichte verkoudheid door krijgen, maar het kan ook leiden tot een zware longontsteking met mogelijk het overlijden tot gevolg. SARS, MERS en COVID-19 leiden tot uitbraken die zeer heftig zijn, omdat de uitbraken zijn overgeslagen van dier op mens. Bij een nieuw virus, is nog niemand immuun, wat aanleiding geeft tot een zeer snelle verspreiding van het virus.

Aard van het beestje. SARS is nog het beste te omschrijven als een ernstige acute atypische ontsteking van de longen. Deze ziekte werd voor het eerst gesignaleerd in C h i n a i n 200 2 , d e vo l l ed i g e identificatie volgde reeds in 2003. Maar in 2013 kwamen er berichten over een nieuw SARS-virus, het Middel East Respiratory Syndrome of MERS. In mei 2013 werden hiervan in acht landen vierenveertig besmettingen geconstateerd waarbij de helft van deze mensen overleed aan de aandoening. In mei 2014 dook het MERS-virus op in Europa. Eind december 2019 verscheen het COVID-19 (2019nCoV) op in de Chinese stad Wuhan. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de criteria van de WHO (World Health Organization) officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie.

Nonkel SARS. SARS is de afkorting van Severe Acute Respiratory Syndrome, dit betekent dat het gaat om een ernstig acuut ademhalingssyndroom. Een virusinfectie die potentieel ernstig is en soms tot longontsteking leidt. De ziekte verscheen voor het eerst in China, eind 2002, en verspreidde zich naar Hongkong, Vietnam, Canada en andere landen in de wereld. In 2003 overleed de Italiaanse arts Carlo Urbani, de ondekker van SARS, zelf aan de ziekte. Hij was de eerste WHO deskundige die het virus vaststelde bij een Amerikaanse zakenman die verbleef in een ziekenhuis in Hanoi.

Vele corona varianten. Het coronavirus is de algemene naam van een grote familie van virussen. Corona komt van het Latijnse woord voor kroon of krans. Het microscopische beeld van het virus doet denken aan een krans. SARS, MERS en het nieuwe virus 2019-nCoV, COVID19 behoren tot deze grote familie. Zowel dieren als mensen kunnen ..........

De bron van SARS. De veroorzaker van de ziekte is het SARS-virus, of SARS-CoV. Het gaat om een type coronavirus dat voor de uitbraak in 2002 nog niet eerder bij de mens was gevonden. Het sterftecijfer bij deze ziekte is erg hoog, bij zowat vijf tot vijftien procent van de ziektegevallen is de afloop dodelijk. Oudere mensen zijn erg kwetsbaar voor SARS, .

maar ook voor andere leeftijden is de infectie niet ongevaarlijk. De belangrijkste vraag: hoe loopt iemand een besmetting op van SARS? De besmetting vindt plaats via de adem maar waarschijnlijk ook via contact met de huid, via de ontlasting, urine, besmet water of besmet voedsel. Het coronavirus kan het lichaam binnendringen via de longen, nieren, zweetklieren en dunne darm. Familieleden van iemand met SARS of mensen die iemand medisch verzorgen, lopen daarom meer kans om de ziekte te krijgen. SARS herkennen. Na een incubatietijd van twee tot zeven dagen komen de verschijnselen te voorschijn: plots optredende koorts, soms koorts die gepaard gaat met koude rillingen, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn en diaree. Daarna doet zich een aantal ontwikkelingen voor: een hoest die droog klinkt, er komt niets vrij tijdens het hoesten, longontsteking, kort-ademigheid, soms acute problemen met de ademhaling die tot de dood kunnen leiden. Door onderzoek van speeksel en röntgenonderzoek van de borst kan een andere oorzaak uitgeslote, worden. Zoals bijvoorbeeld een longontsteking. Er zijn op dit moment drie tests aanwezig voor SARS: ELISA, IFA en PCR. SARS behandeling. Toen nog niet bekend was wat de veroorzaker was van SARS was de behandeling gericht op de verschijnselen: toedienen van zuurstof en als het nodig was kunstmatige beademing. Nu bekend is welk virus de ziekte veroorzaakt, lijkt behandeling met ........

Gentsesteenweg 276 •1730 Asse • info@rouwcentrumterheide.be • www.rouwcentrumterheide.be

02 306 66 61

Modern funerarium Groetruimte Ceremonie wagenpark Alle formaliteiten Bloemstukken Grafversieringen Grafzerken Rouwdrukwerk

24/24 BEREIKBAAR

Rouwcentrum ter Heide Asse ter Heide

4


ribavirine soms resultaat op te leveren. Verder is natuurlijk belangrijk dat de persoon die ziek is geïsoleerd verpleegd kan worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Heeft iemand problemen met de longen dan zal beademing ingezet worden. Er wordt onderzocht of chloroquine een rol kan spelen bij de behandeling, dit medicijn kent in tegenstelling tot ribavirine weinig bijwerkingen. Te onthouden over SARS. Ook mensen die genezen lijken te zijn, kunnen het virus nog een tijdlang uitscheiden. Het virus kan zich buiten het lichaam van een mens nog minstens vierentwintig uur staande houden op droge oppervlakten en niet door desinfectantia die normaal gebruikt wordt, worden gedeactiveerd. Het virus kan, als het zich bevindt in ontlasting, nog langer actief blijven. Leeftijd en chronische hepatitis B infectie zijn mogelijk factoren die de kans verhogen op een ernstig beloop van SARS. Het virus kan een ernstige longontsteking veroorzaken en iemand die besmet is, kan overlijden door problemen met de ademhaling. Er is snel een vaccin beschikbaar gekomen, maar beheersing van SARS hangt ook af van de hulpmiddelen zoals het wassen van handen, het dragen van maskers, het isoleren van mensen bij wie de ziekte is vastgesteld..

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - zomer-onderhoud. • Snoeien en verhakselen

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: vastgesteld. ronald.callebaut@hotmail.com

Variant MERS. Op 13 mei 2014 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie bijeen in een spoedzitting om te praten over het stijgend aantal gevallen van het MERSvirus. MERS staat voor Middle East Respiratory Syndrome en is een coronavirus, net als SARS. Het dreigde een internationaal zorgwekkende bedreiging van de gezondheid te kunnen worden. Over de hele wereld zijn er tussen september 2012 en april 2014 meer dan tweehonderdvijftig personen gemeld met de infectie (door een laboratorium bevestigd). Honderdzesentwintig personen zijn daarvan overleden. Nagenoeg alle personen hebben de infectie opgelopen in het Midden-Oosten. Mogelijk is dat kamelen of dromedarissen een rol spelen bij het overdragen van het virus. Het MERSvirus lijkt niet snel van mens op mens overdraagbaar, maar zeker is men daar nog niet van. Ook het MERS-virus kan een ernstig verloop geven. Er kunnen ernstige luchtwegklachten optreden, dit wordt ook wel ARDS genoemd: Acute Respiratory Distress Syndrome. Verschijnselen: verhoogde lichaamstemperatuur, hoesten, kortademigheid, problemen met de ademhaling. Bij reizen naar een gebied waar mogelijk MERS voorkomt, zijn er een aantal waardevolle raadgevingen: vermijd contact met kamelen of dromedarissen, blijf uit de buurt van boerderijen en wilde dieren, eet geen rauw voedsel, drink geen ongepasteuriseerde melk, zeker niet van kamelen, was vaak de handen met zeep. En dan COVID-19 (2019-nCoV). Iedereen spreekt over Corona, maar officieel heet de ziekte COVID-19. COVID-19 is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwste coronavirus. Eind december 2019 dook het COVID-19 (2019nCoV) op in de Chinese stad Wuhan. In februari 2020 werden met testen de eerste officiële coronapatiënten in Europa bekend. Maar waarschijnlijk was het coronavirus toen al flink verspreid in een aantal landen. Er wordt verondersteld dat COVID19 een zoönotische oorsprong heeft. Een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen. 5

Het virus dat de ziekte veroorzaakt, wordt verspreid via vochtdruppeltjes die vrijkomen als iemand die besmet is, hoest, niest of uitademt. De meeste druppels blijven niet in de lucht hangen, daar zijn ze te zwaar voor, ze komen vooral neer op de grond of op andere oppervlakken. Besmet raken kan als het virus wordt ingenademd in de buurt van iemand met COVID-19 of als er een oppervlak wordt aangeraakt dat besmet is en vervolgens de mond, neus of ogen worden aangeraakt. Typische symptomen van COVID. COVID-19 treft mensen op verschillende manieren. De meeste personen die besmet raken, vertonen lichte tot matige klachten en herstellen zonder in een ziekenhuis te moeten worden opgenomen. De symptomen die het meest voorkomen zijn: verhoogde koorts, droge hoest, vermoeidheid. Symptomen die iets minder vaak voorkomen: keelpijn, diarree, hoofdpijn, aangetast smaakvermogen, aangetast reukvermogen, pijnlijk lichaam, ontsteking van het bindvlies, huiduitslag, verkleuring van vingers of tenen. Daarnaast zijn er de ernstige symptomen: problemen met de ademhaling, kortademigheid, pijn of een drukkend gevoel op de borst, aangetast spraakvermogen, aangetast bewegingsvermogen. Covid kent een steriotiep verloop; het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen voordat iemand die besmet is, last krijgt van klachten. Soms krijgt iemand pas verschijnselen na veertien dagen. Vooruitzicht van een Covidpatient. De meeste patiënten genezen, de gemiddelde hersteltijd is twee tot zes weken. Maar er kan sprake zijn van restverschijnselen die het hele lichaam kunnen raken. Zoals: hoofdpijn, ademnood, geheugenverlies, problemen met concentreren, pijn op de borst, maagklachten en extreme vermoeidheid. COVID-19 kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar veel mensen aan overlijden. De regels om COVID-19 onder controle te krijgen zijn intussen bekend dankzij de uitgebreide voorlichtingscampagnes van de overheid.


.... ....... Toch een zomerfestival meepikken in '21? Goed nieuws voor de festivalgangers: het Federale Overlegcomité zette in mei het licht op groen voor festivals in de zomer, met mogelijk grote evenementen in de tweede helft van augustus. Het resultaat is een hernieuwde activiteit bij de festivalorganisatoren, van wie er sommigen terugkomen op hun eerdere plannen om te annuleren. Daarop hebben een aantal festivals reeds bevestigd dat hun editie van de zomer 2021 met zekerheid plaats zal vinden. Het bevrijdende zinnetje uit het zomerplan: ‘Vanaf 13 augustus zijn massaevenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.’ Het betekent voor de festivalsector een ommezwaai van 180 graden bij het maken van plannen voor activiteiten in de komende zomer. Zeker voor events na 13 augustus biedt dit perspectieven op buitenevenementen met meer dan 5.000 deelnemers, het plafond dat vanaf 30 juli zal gelden. Premier Alexander De Croo onderhandelde intussen al met de organisatoren over grote festivals in de tweede helft van augustus. Pukkelpop. Van de grote festivals verraste Pukkelpop met zijn vrijwel onmiddellijke reactie op het zomerplan: organisator Chokri Mahassine wil eind augustus opteren voor een volle festivalweide. De andere grote spelers, zoals Rock Werchter, reageerden veel voorzichtiger. Het betekent dat de Limburgse festivalweide tussen 19 en 22 augustus een massa van 66.000 bezoekers per dag zou verwelkomen. Mahassine verklaarde op Studio Brussel voor een normale festivalbeleving te kiezen met volle capaciteit, geen social distancing en ook geen mondmaskers. Om het coronavirus buiten te houden, wordt gerekend op vaccinaties en coronatesten. Tomorrowland? Het technofeest Tomorrowland gaat niet zo ver als Pukkelpop, maar spreekt wel van ‘hoopvolle perspectieven’ en laat uitschijnen dat er in de tweede helft van augustus iets op touw gezet kan worden. ‘Via een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur,

Uit de oude doos: de ongedwongen manier om fans bij elkaar te brengen op een festival komt nooit meer terug; een nostalgische reminder aan het lokale Rock Affligem. geloven we dat we van Tomorrowland een veilige plaats kunnen maken’, zegt de organisatie, die belooft snel met nieuws te komen. Gent Jazz. De organisatie van Gent Jazz informeerde de VRT dat ze optimistisch is over een festival met maximaal 2.500 fans tussen 8 en 17 juli. Eerder maakte het festival nog een kruis over de editie 2021 en werd de komst van superster Sting met een jaartje opgeschoven, naar de editie 2022. Het Gentse festival komt nu terug op de annulatie en gaat kijken welke artiesten er nog beschikbaar zijn. Jazz Middelheim. Jazz Middelheim, van dezelfde organisatie als Gent, stond al gepland tussen 12 tot 15 augustus. Vanaf 13 augustus zou er in principe meer volk toegelaten kunnen worden dan aanvankelijk gepland. Ook hier bekijken de organisatoren welke verruimingen er mogelijk zijn. Dranouter. Dranouter kondigde eerder al aan tussen 5 en 8 augustus de Dranouter Zomersessies te zullen organiseren. Dat is een kleinschalige variant van het normale festival, dat precorona nog goed was voor 5 podia, 90 artiesten en ruim 50.000 festivalgangers. ‘De festivaldagen van de Zomersessies 6

blijven in elk geval op de agenda staan’, reageert de organisatie op de beslissingen van het Overlegcomité. Mogelijk komt er meer. ‘Geef ons even tijd om dit alles verder uit te klaren. Er komt heel wat op ons af. Je krijgt zo snel mogelijk een update’, staat op de website te lezen. Alcatraz. Het hard rock- en metalfestival Alcatraz in Kortrijk kondigde aan dat de editie 2021 doorgaat, niet toevallig vanaf 13 augustus. Het festival zal plaatsvinden zonder afstandsregels en zonder mondmaskers, aldus de organisatie, die daarmee Pukkelpop volgt. Het festival hoopt op 3 podia 70 bands te mogen verwelkomen. Bij de vorige editie waren er in totaal 25.000 fans. De organisatie stelt twee uitbreidingen, een extra festivaldag en een bijkomend podium, uit om zich volop op de line-up te kunnen concentreren. Suikerrock. Het Tiense festival Suikerrock werkt aan een alternatief evenement met dagelijks 2.000 tot 3.000 bezoekers, zo meldde organisator Walter Kestens aan nieuwsdienst Belga. Het wordt een kleinschalige en alternatieve versie van het normale festival. De precieze data zijn nog niet vastgelegd, maar de intentie is om klaar te zijn tegen eind juli, begin augustus.


.... ING....Kantoor Liedekerke

Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier Heeft u een vastgoedproject? neem dan zeker eens contact met ons kantoor !

Affligemsestraat 536

Ons kantoor werkt nog steeds enkel op afspraak: we staan mensen te woord per telefoon, via video of ter plaatse. U bereikt ons het gemakkelijkst via liedekerke@ing.be of telefonisch tussen 10 en 12. Voor problemen met kaarten of rekening kunt u best contact opnemen via 02/464.60.01. Wij danken u voor uw begrip en hopen met u op een snelle terugkeer naar het ‘oude normaal’.

Zonsverduistering 2021 bekijken bij Mira. Het kan eens een leerrijke ervaring zijn om een gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken vanuit een sterrenwacht. Vanuit onze streek zal de gedeeltelijke zonsverduistering waarneembaar zijn op donderdag 10 juni 2021. Het verschijnsel is altijd indrukwekkend, maar met een professionele uitleg erbij wordt het een interessante uitstap. Volkssterrenwacht Mira. Mira is na de corona-onderbreking weer open voor individuele bezoekers op woensdag- en zondagnamiddag. Het is wel nodig om vooraf te reserveren. Op donderdag 10 juni vindt de gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Ook daarbij is vooraf reserveren noodzakelijk. Voor wie er niet bij kan zijn, is het wel mogelijk om eclipsbrilletjes te bestellen. Verder kunnen ook klasbezoeken en verjaardagsfeestjes in beperkte mate opnieuw doorgaan. Contacteer hiervoor Mira voor meer info. En ook de jongerencursussen tijdens de maanden juli en augustus zullen doorgaan, maar let wel: de beschikbare plaatsen geraken stilaan volzet. Over Mira. Volkssterrenwacht Mira is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1967 door pater Pieraerts, aang esloten bij de abdij van Grimbergen. De oorspronkelijke sterrenwacht bevond zich volledig in

gebouwen van de abdij, maar in 2000 werd een ruime uitbreiding aangebouwd. Volkssterrenwacht Mira is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte aantrekkingspool voor al wie interesse heeft in wat er zich in het heelal afspeelt en ontvangt ieder jaar vele duizenden bezoekers, zowel in groepsbezoeken als tijdens opendeurdagen of tijdens de openingsuren voor individuele bezoekers. De sterrenwacht beschikt over een uitgebreide tentoonstellings- en experimenteerruimte, verscheidene multimediazalen en wellicht het uitgebreidste astronomische instrumentarium van een Belgische volkssterrenwacht, met twee vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele ve r z a m e l i n g g r o t e e n k l e i n e verplaatsbare instrumenten. Ook een weerstation ontbreekt niet. U kan dit 7

instrumentarium ook bekijken via onze virtuele rondleiding . De sterrenwacht is open elke zondagen woensdagnamiddag voor individuele bezoekers (niet op wettelijke feestdagen). Sinds januari 2019 gaat de Astroclub twee maal per maand door. Iedere tweede vrijdag van de maand is er een multimediavoorstelling voor gezinnen met kinderen. Iedere laatste vrijdag van de maand is er een wetenschappelijke lezing. In beide gevallen kan u nadien ook de tentoonstellingruimtes en het waarnemingsterras bezoeken. Volkssterrenwacht MIRA is te bereiken in Grimbergen: • Abdijstraat 22 • 1850 Grimbergen Alle informatie is uitgebreid te vinden op de website: www.mira.be


Doorstroming verkeer op afrit E40 Affligem wordt aangepast. Aanleg nieuw keerpunt tegen onveilige situaties aan afrit E40 Affligem. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in 2023 het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem herinrichten. Ondanks de aanpassingen die het agentschap de afgelopen jaren herhaaldelijk uitvoerde aan de regeling van de verkeerslichten, ontstond er op de drukke momenten nog altijd een file op de afrit die vaak tot op de pechstrook van de snelweg reikte. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg en in 2020 voor een dodelijk ongeval. Om het veiligheidsprobleem definitief te verhelpen, werkte Wegen en Verkeer in samenspraak met de politie en de gemeente Affligem nu een oplossing uit. Keerpunt aan de noordkant. Er komt een keerpunt aan de noordkant van het op- en afrittencomplex dat de verkeersdruk zal verlagen aan de kruispunten op de brug. Daardoor zal er geen file meer staan op de snelweg en zullen de wachtrijen op de Stationsstraat (N208) ook minder lang worden. “Groentijd” herhaaldelijk verlengd. In de huidige situatie zijn er bovenop de brug over de E40 twee kruispunten met verkeerslichten. Het verkeer dat vanuit Brussel komt en in Affligem de ..

snelweg verlaat, moet wachten aan de verkeerslichten om linksaf te rijden naar Liedekerke of Hekelgem. De laatste jaren wordt de wachtrij tijdens de avondspits zo lang, dat de afrit volledig volloopt. Om dat te verhelpen, verlengde Wegen en Verkeer verschillende keren de “groentijd” voor dat verkeer (dat vanuit Brussel komt en in Affligem aan de afrit linksaf draait). Het voordeel is dat de file op de afrit korter werd, het nadeel dat de bestuurders die vanuit Liedekerke komen en de snelweg richting Gent willen nemen, soms langs moeten aanschuiven. Keerpunt voor twee verkeersstromen. Echter, de laatste jaren is de verkeersdrukte zodanig toegenomen dat de aanpassingen aan de verkeerslichten niet meer volstonden om de file op de afrit tegen te gaan. Daarom zal in 2023 een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer een keerpunt (zie schema linksonder) aanleggen. Twee verkeersstromen zullen via dat keerpunt moeten omrijden: het verkeer dat vanuit Brussel komt en richting Liedekerke / Hekelgem wil rijden, en het verkeer dat vanuit Liedekerke komt en de oprit richting Gent / Oostende van de E40 wil nemen. Deze bestuurders zullen op de brug niet meer linksaf kunnen draaien, dat zal fysiek onmogelijk gemaakt worden (zie de geblokte aanduidingen op het schema). Ook het verkeer dat vanuit Essene komt zal via het nieuwe ..

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

keerpunt moeten rijden om de opritten te kunnen bereiken. Stuk landbouwgrond opgekocht. De nodige kredieten zijn reeds gebudgetteerd om de aanpassingen te laten uitvoeren in de loop van 2023. Wegen en Verkeer heeft alvast een stuk landbouwgrond opgekocht om het keerpunt te kunnen aanleggen. Zodra de aanbestedingsprocedure beëindigd is, zal de aannemer het terrein bouwrijp maken en de werken uitvoeren. Er zal een verkeerslicht verdwijnen, op het noordelijke kruispunt komen verkeerseilanden die de linksaf-bewegingen onmogelijk zullen maken en ten slotte zal het keerpunt met de nodige verbindingen aangelegd worden.

BRANDSTOFFEN bvba

Bart Van Hecke

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 8


.. Twijfels aan de voordelen van gewogen diftar.

2021 is het jaar waarin intercommunale ILvA het systeem “gewogen diftar” invoert. Dit betekent dat restfractie niet meer via de gele zakken maar in een grijze container moet aangeboden worden. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en de gebruiker betaalt per kilogram afval. De invoering gebeurt in verschillende fasen en is gestart in de lente van 2021. In Affligem gebeurt de overschakeling naar het nieuwe systeem vanaf de maand juni. De motivering van ILvA is dat gewogen diftar de afvalberg kleiner zal maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost. Argumentatie. Bijna alle plastic verpakkingen mogen ondertussen in de blauwe zak en alle keukenresten, ook etensresten, mogen in de GFT-container. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zou dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. IlvA noemt dit een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar. Het voorbeeld wordt aangehaald van Oosterzele, waar ILvA het systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast. Daar zijn de inwoners er in geslaagd om afval te vermijden en beter te sorteren waardoor de hoeveelheid restfractie daalde van 127 naar 94,6 kg per inwoner.

De container een afvalwonder?

Hebben containers voordelen? Voor de ophalers betekent het een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks 215 ton plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen. Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de verschillende types van gebouwen. Nieuwe tarieven. Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat de kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeboden en een kost per kilogram. Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro. De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Voor de ophaling van GFT moet voortaan 0,085 euro per kilogram worden betaald. De intercommunale verwittigt de inwoners van de gemeenten waar het systeem wordt ingevoerd, maar er is geen keuze mogelijk, op het moment van de verwittiging staat de overschakeling reeds vast en gepland. Heel veel kritiek. Bij een rondvraag in gemeenten waar het gewogen diftar al is ingevoerd, is een storm aan kritiek te horen. De plannen van ILvA en de gemeentebesturen om verplicht over te stappen naar het systeem van gewogen diftar vallen blijkbaar zwaar. Zo is er het argument dat wie vandaag al goed sorteert ook minder gele vuilniszakken buiten zet, en er dus ook minder restfractie is. En niet iedereen ziet een stinkende container zitten. Vooral bewoners van kleine rijhuizen of appartementen vrezen voor geurhinder en maden. Ook het regel-matig reinigen en ontsmetten van de container is een bijkomende kost voor 9

de gebruiker. Tijdens de winter of bij regen met een kletsnatte container door het huis rijden om deze buiten te zetten zien vele burgers niet zitten. De gele zakken zijn perfect te dragen zodat de vloer niet besmeurd wordt. Verder is ook niet nagedacht over de praktische kant van de zaak: voor oudere mensen die op een appartement wonen, wordt dit sleuren met een bak. Vroeger konden ze hun afval kwijt in kleine vuilniszakken die lichter wegen. Een alternatief door die mensen dan maar verschillende kleine containers te geven is niet werkbaar. Er is ook het probleem dat het mogelijk is om andermans bak te vullen, daar is eveneens niet echt bij stil gestaan. Het is wel mogelijk om een duur slot kopen om de eigen container af te sluiten, maar de gebruiker moet wel voor de kost opdraaien zonder zeker te zijn dat die kaart of badgetechnologie veilig is. Gigantisch veel duurder. De voornaamste opmerking die overal blijft terugkomen: afval buiten zetten, dus ook voor wie goed sorteert, wordt flink duurder. Tussen de 150% en 200%. Het niet moeten verbranden van de huidige gele zakken is een zwak tegenargument. Het is een dramatische prijsverhoging van IlvA, in feite een belastingverhoging voor de gebruiker zonder dat de gemeente dit zo moet aankondigen. In elk geval wordt de afschaffing van de gemeentebelasting op huisvuilophaling budgetair voor de gebruiker teniet gedaan. Op sociale media voorspellen vele mensen dat het nieuwe systeem sluikstorten nog meer in de hand zal werken. En dat er bijgevolg een averechts effect te verwachten is. In ......

Nederland is het aanbieden van afval gratis, daar zie je geen halve salons in een weiland liggen of zakjes afval in greppels.


Telewerken; het nieuwe normaal?..... Werken in een persoonlijke werkruimte in het eigen huis, nu bekend als 'telewerken' won reeds aan populariteit voor 2020, maar door de coronacrisis kreeg deze vorm van werken een ongelofelijke boost. Meer zelfs, het werd voor lange tijd een verplichting. Telewerken werd hiermee het toppunt van lokale activiteit. Door de moderne communicatietechnieken werd telewerken bovendien steeds gemakkelijker te organiseren en in steeds meer bedrijven wordt een de ontwikkeling ervan sterk aangemoedigd. Zal dit nu een tijdelijke gril blijken te zijn, of is het telewerken echt een oplossing voor vele problemen? Steile opgang. Sinds een aantal jaren bestaan er technieken waarbij de mogelijkheden tot thuis werken voor de werkgever nadrukkelijker in beeld komen. Een aantal jaar geleden bestond het pakket thuiswerken nog uit een tas vol dossiers en een telefoonverbinding. Nu maakt een internetverbinding het mogelijk van thuis uit te werken alsof de werknemer gewoon op kantoor is. Twee definities. Met thuiswerken wordt bedoeld: werk dat iemend voor een opdrachtgever thuis kan uitvoeren. Dat is, bijvoorbeeld, inpakwerk of telefonische marketing. Telewerken is eerder werk dat iemand normaal gesproken op kantoor zou doen, maar via de t e l e c o m mu n i c a t i e nu o p e e n privéwerkplek doet. Voor telewerken is de definitie: "arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatieen communicatietechnologie". Toch niet allesomvattend. Vanzelfsprekend kan niet alle arbeid als thuiswerk of telewerk gedaan worden. Activiteiten als bijvoorbeeld fabrieksarbeid, praktijklessen, verpleging, enz. Het gaat bij telewerk bijgevolg hoofdzakelijk om administratieve taken, waar voornamelijk een computer bij nodig is. Maar er zijn genoeg voordelen aan het telewerken. Zowel voor werknemer en werkgever kunnen er voordelen zitten aan het telewerken: de reistijd valt weg, dus geen files, de werknemer houdt tijd

over. Dat geeft de werknemer meer rust en de werkgever weet dat zijn personeel optimaal is in te zetten. Op kantoor hoeven minder werkplekken ingericht te worden. Dat spaart ruimte, apparatuur en inventaris. Een voordeel voor de werkgever. Flexibeler inzet van werkuren wordt mogelijk. De werknemer kan zijn/haar werkuren gemakkelijker plooien, zodat er tijdens de dag ook tijd is om de kinderen naar school te brengen, het eten te koken, enz. Een goede afspraak met de werkgever over die flexibele inzet is dan wel nodig! Er ontstaat een hogere arbeidsparticipatie door het flexibeler inzetten van mankracht over de beschikbare uren. De wernemer krijgt meer zelfstandigheid. De telewerker bepaalt veel meer zelf welke taken in welke volgorde gedaan worden. Er is minder ziekteverzuim, als een persoon niet helemaal fit is, blijft het vaak mogelijk om toch het werk te doen. Dit voordeel is ook meteen een nadeel! Over het algemeen is er ook een hogere productiviteit. Er gaat minder tijd verloren met files, de werktijd kan optimaal worden gebruikt. Er is meer rust tijdens het werk en minder afleiding. Zijn er ook nadelen? Hoewel er duidelijk een aantal voordelen zijn van het telewerken, moet niet alles te rooskleurig worden voorgesteld. Er zijn ook enkele nadelen. Het is lastig om zich zelf ziek te melden op een dag dat er thuis zou gewerkt worden. Het is niet nodig de deur uit te gaan, dus is het schijnbaar altijd mogelijk om te werken. Dat levert dan ook stress op. Omdat de uren thuis worden gepresteerd, gaat het bedrijf er te snel vanuit dat iemand thuis altijd bereikbaar is voor het werk. Dat betekent weer, dat vrije dagen ook in zekere zin werkdagen kunnen worden. De druk om bereikbaar te zijn en te blijven neemt toe. Dit is ook een risico in vakantietijd. De werkgever is wellicht op de hoogte van de vakantie van een werknemer, sommige collega's niet altijd. Een belletje is snel gedaan, en 10

dankzij de smartphone rollen de mailtjes dag en nacht binnen. Overleg met een collega over een bepaald dossier, probleem of vraagstelling is lastiger. Het is niet mogelijk om elkaar tussendoor tegen te komen voor een kort overleg. Het is lastiger om een bepaald quota aan werk af te maken. Waar ligt het aan als een bepaald dossier erg veel tijd vraagt, is dat het dossier zelf, of zijn het toch de thuisomstandigheden? De werkgever heeft geen echte directe controle over de werknemer of het geleverde werk. Dat levert onzekerheid op bij de werkgever, maar indirect ook druk bij de werknemer. De werknemer wil geen misbruik maken van het telewerk en wil daarom de uren volledig maken. Momenten van ontspanning op het bedrijf, koffiepauzes of praatjes met collega's, worden in de thuissituatie niet altijd genomen. Wikken en wegen. Het blijkt dat sommige voordelen ook nadelen kunnen zijn. Het is daarom aan de werknemer om een goede balans te vinden tussen geboden mogelijkheden en een evenwichtige taakindeling. Telewerk is vooral een zaak van vertrouwen. Als er geen vertrouwensrelatie is tussen werkgever en werknemer, leidt het telewerken bijna zeker tot conflicten. Het is altijd van groot belang om goede afspraken te maken omtrent beschikbare uren, werktijden, de te verrichten taak en de wijze waarop dit werk eventueel gecontroleerd of beoordeeld kan worden. Met dank aan de techniek. Het telewerken is reeds vanaf de jaren tachtig aarzelend op gang gekomen. Met het ontwikkelen van nieuwe technieken kreeg het telewerken een snelle ontwikkeling. Vooral dankzij het


e-mailverkeer, de ontwikkeling van snel en draadloos internet werden vele toepassingen dagelijkse kost. Via technieken als remote desktop is het mogelijk om met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord eenvoudig in te loggen op de bedrijfssystemen. Dat maakt werken alsof de werknemer op het werk zit, ongeacht waar hij zich werkelijk bevindt. Gepromoot door de overheid. Het telewerken wordt aangemoedigd door de overheid. En in de periode van de pandemie is het verplicht als middel om het virus te bestrijden. Het telewerken draagt tegelijk bij aan het verminderen van de filedruk en draagt op die manier bij aan een betere economie. Wachttijden in de file kosten nu altijd tijd en dus geld. Met telewerken kan bovendien de participatie van meer mensen op de arbeidsmarkt gestimuleerd worden. Telewerken biedt voordelen voor werknemer, werkgever én de overheid. Centrale voorwaarden voor het telewerken liggen op het gebied van vertrouwen en goede afspraken. Zo kan telewerken voor alle partijen een voordeel zijn!

Wijngaard ten Gaerde.

Vlooybergtoren.

Producten van Vanhellemont.

.... HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

Altijd een voedingsshake in huis !

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

Dagreizen in de buurt. Het ziet er naar uit dat internationaal reizen deze zomer nog problematisch zal zijn. Maar, niet getreurd, er zijn nog altijd interessante plaatsjes te ontdekken in eigen land, vlakbij zelfs in onze eigen provincie. Een suggestie is alvast een bezoek aan de fruitstreek, met hieronder een aantal adressen die niet te missen zijn. Wijngaard ten Gaerde. Begin eens de dag in Houwaart. Het glooiende landschap van de Hagelandse heuvels vormt de ideale omgeving om aan wijnbouw te doen. Dat hadden vader André en zoon Danny ook door, in 2010 plantten ze de eerste wijnstokken van hun wijngaard. Ondertussen bieden zij de bezoekers schitterende rode, witte en rosé wijnen. Tijdens een rondleiding tussen de wijnranken vertelt wijn-bouwer Danny Van de Gaer alles over zijn passie voor wijn. Achteraf is het genieten geblazen met een degustatie gecombineerd met een prachtig uitzicht over Nieuwrode. Adres: Wijngaard Ten Gaerde, Molenstraat z/n, 3390 Houwaart (Tielt-Winge) Google maps ref: N 50.941222°, E 4.8558333° Vlooybergtoren. Een prachtig uitzicht is te bewonderen aan de Vlooybergtoren. Een kort autoritje is voldoende om aan te komen bij de Vlooybergtoren. Maar het kan ook met de fiets. Volg dan knooppunten 45 - 75 - 74 - 28 - 27, na een kleine 9 km doomt de bekende zwevende trap op uit de serie 'Callboys'. Hij lijkt misschien niet stabiel maar dat is hij wel, hij heeft zelfs al een brand overleefd. De toren is 20 m lang en 11 m hoog. Bovenaan bevind zich één van de hoogste punten in het Hageland, uiteraard met een prachtig uitzicht. Bij helder weer zijn vanop de toren in het westen de koeltorens van .Electrabel in Vilvoorde te zien en de 11

schachten van de Limburgse koolmijnen in het oosten. De toren is gemaakt uit roestvrij cortenstaal, de kleur verwijst naar het ijzerzandsteen uit de regio. Adres: Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge (Tielt-Winge) Google maps ref: N 50.927851°, E 4.916478°. Rond de Vlooybergtoren is het mogelijk om heerlijk te wandelen. Volg daartoe de knooppunten van het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. De auto kan achtergelaten worden aan Huize Hageland voor een wandeling van 6,4 km. Onderweg ligt de Vlooybergtoren op het pad en is het genieten van de mooie vergezichten over de brede vallei van de Motte. Fruitteeltbedrijf Vanhellemont. Om de dag goed te eindigen is een stop bij Fruitteeltbedrijf Vanhellemont een aanrader. Met de auto is het een kwartiertje rijden, fietsers volgen knooppunten 28 - 76 - 77 - 78. Vanaf knooppunt 77 gaat het naar knooppunt 78 tot in het centrum van Meensel-Kiezegem, achter de kerk de draai naar rechts nemen in de Heibosstraat, Vanhellemont ligt 200 m verder aan de linkerkant. Het bedrijf werd opgestart in 1969 door André en Jeannine. Vandaag telen hun zonen Gert en Mario lekkere appels en peren op een milieuvriendelijke manier. Een deel van de oogst wordt verwerkt tot verrassende hoeve- en streekproducten zoals perenadvocaat, appeladvocaat, appel- en perenlikeuren en jenevers, Hagelandse Parel, Hagelandkoffie, huisbereide confituren en pralines. Volg de weg van het fruit, van het kleine boompje, tot aan het eindproduct in de winkel. Adres: Heibosstraat 17, 3391 MeenselKiezegem (Tielt-Winge). Google maps ref: N 50.8903911°, E 4.9301797°.


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "In welk jaar wordt het oprittencomplex aan de E40 in Affligem uitgebreid?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 juli 2021. U kan ook deelnemen via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar april. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Frieda Verloes uit Herzele als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Wat is de naam van de Pajottenlandse school waar bierliefhebbers een cursus kunnen volgen?" was: "De Lambiek academie".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer is: 1733. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2021 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. (Ook de data die zijn gewijzigd omwille van corona) Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

12


Zonneglasactie: jouw gepersonaliseerd progressief zonneglas op sterkte

-50 %

OPTICIEN SINDS 1988 Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY BINOCHE EYEWEAR FLEYE Alle merken zonnebrillen –10%

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert.

bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

Welkom bij de Affligemse modelspoorclub Het Locje

HO 2- en 3-rail Analoog en Digitaal Gelijk- en Wisselstroom

Clublokaal Lombeekstraat 48, 1790 Affligem Ingang via de linkerzijkant van ABF Rosiers, indien nodig bellen!

Kom vrijblijvend eens langs tijdens een club activiteit, proef de sfeer een paar keren en beslis dan of je wil aansluiten. Afspreken of info: info@hetlocje.org

Bijeenkomsten: • Elke vrijdag vanaf 20 u 00 tot … & • Elke 1ste en 3de en 5de maandag vanaf 20 u 00 tot 22 u 30 • Elke 2de en 4de dinsdag vanaf 20 u 00 tot 22 u 30

uw persoonlijke


op sterkte

Geniet van de zon! Maak vandaag nog T 053 66 86 81 * Voorwaarden in de winkel

Profile for Outstanding Productions

Affligem Nieuws juni 2021  

Affligem Nieuws magazine juni 2021

Affligem Nieuws juni 2021  

Affligem Nieuws magazine juni 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded