Page 1

APRIL 2018

In dit nummer: Zie pag. 20

Toen Stinus vertelde... 100 jaar Groote Oorlog Filatelistisch hoekje Kravaalwandeling Kinderen 2018

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert. Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM


Regionaal nieuws - april 2018. Pierrot Fashion, het prille begin in de jaren 1970.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 136 - april 2018 Op de omslag: Krokussen in de lente. Verantwoordelijk uitgever: G. Steyleman Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2018 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van juni 15 mei 2018. Verschijningsdatum volgend nummer 6 juni 2018. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

De gemeente Liedekerke pakt uit met een lovenswaardig initiatief om starters te overtuigen om een lokale winkel te openen door hen subsidies toe te kennen. Het eens zo bruisende dorpscentrum wordt steeds meer getroffen door leegstand van handelszaken, een algemeen bekend fenomeen in gans Vlaanderen. Een ingreep was daarom dringend nodig. Net nu staat één van de grootste kleinhandelszaken uit de streek op het punt om te verdwijnen. Op 15 april 2018 sluit Pierrot Fashion, de bekende modespecialist gevestigd in Liedekerke, definitief de deuren. De lange carrière van deze kledingzaak is op vele vlakken merkwaardig. In augustus 1977 opende een eerder bescheiden winkeltje in het centrum van Teralfene onder de naam “Boetiek Pierrot”, naar de naam zoals de vrienden van de zaakvoerder hem noemden. Jeans waren toen enorm populair en het gros van de aangeboden collectie bestond daaruit. Het was Patrick Van Craenenbroek, pas vanuit Liedekerke verhuisd naar Teralfene, die de muurschildering aanbracht op de gevel en zorgde voor een eerste ontwerp van logo. Het waren ook de hoogdagen van de verboden vrije radio's, zoals Mi Amigo, waar iedereen naar luisterde en waar Pierrot handig gebruik van maakte om bekendheid te verwerven. Na een korte tijd was de winkel te klein en volgde een verbouwing naar meer ruimte en grotere etalages. De partners-zaakvoerders vormden een succesvol duo, de ene met een onfeilbare zin voor mode en de andere met bijzonder inzicht over de aan te kopen aantallen en de vermarkting ervan. Begin jaren 1990 barste de winkel in Teralfene uit zijn voegen en werd er noodgedwongen uitgekeken naar een groter pand. Op het moment dat de gemeente Liedekerke de verwaarloosde industrieterreinen Begijnemeers wilde opwaarderen deed Pierrot een geniale zet en kocht het terrein palend aan de Affligemsestraat, voordat de aanleg van de N208 de locatie enorm zou opwaarderen. Hoewel detailverkoop in principe niet was toegelaten in de industriezone werd dit toch toegestaan omdat de kleding ook op maat werd aangepast, wat kan beschouwd worden als een ambacht. Liedekerke was toen opgetogen met elke nuttige bestemming die aan de terreinen kon gegeven worden. Zo ontstond de eerste grote baanwinkel voor mode in onze regio in 1993. De naam van de shop werd aangepast naar Pierrot Fashion. Vanaf dan volgde een exponentiële groei, mede omdat de zaakvoerder ging samenwerken met het uit de retailwereld ontstane agentschap Outstanding Productions. Door het toepassen van marketingtechnieken aangeleerd uit ervaringen met multinationals werd de zaak toonaangevend in zijn sector. Het focussen op merknamen en het indelen van de collecties in overeenstemming daarmee was zeer succesvol. Progressief werden de bestedingen in marketing opgedreven en met een professioneel jaarplan onderbouwd. De grote doorbraak kwam er toen nationale televisie werd ingezet in de periode van het ontstaan van de nieuwe zender VT4, en met generiekvermeldingen bij VRT. Dat resulteerde is een vast klantenbestand met meer dan 12.000 adressen uit gans Vlaanderen. Voor het pré-Facebook tijdperk was dit een vrij uniek resultaat. Ook vele filmregisseurs kwamen bij Pierrot Fashion aankloppen voor advies waardoor vaak generiekvermeldingen opvallen bij films en tvseries uit de jaren 1990 en 2000. In april valt nu het doek over de mode shop, maar het winkelpand zal niet verdwijnen. Het geheel van de gebouwen en stockruimtes werd overgenomen door de familiale onderneming Trilec van de familie Meert uit Erpe-Mere. Trilec is een groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal en zal het nieuwe verkooppunt toevoegen aan de reeds 15 bestaande. De uitgever. 1


Toen Stinus vertelde ... Voor de laatste wereldoorlog, toen er nog geen tv was, was de wintertijd traditioneel de periode waarin we dicht bij de Leuvense stoof kropen om te luisteren naar opwindende vertelsels, kleurig verhaald door Stinus, de koeter van Schrijvers. Het waren momenten van intens samenzijn. Het vlammetje van de petroleumlamp danste grillig en de woonkamer was in een griezelig halfduister gedompeld. Buiten deed de noordenwind de luiken klapperen en gierde angstaanjagend door spleten en kleren. In de stal loeide zwaarmoedig een koe en in de verte miauwde een eenzame kat, beantwoord door het geblaf van een hond. Een ideale sfeer voor de spook- en heksenverhalen van Stinus over kleudden en grand Pilatus zonder kop met de bloedkoets. Al hebben wij de passende vertelsfeer niet meer, dan wensen wij jullie toch nog enkele van zijn verhaaltjes over dwaalgeesten te laten horen. Kleudden. Wie heeft er in West-Brabant van Kleudden nog niet gehoord? Wie heeft zijn boze streken en kwade grappen niet horen vertellen? Hij is bekend zelfs in ’t Walenland, tussen Dender en Dijle, naar ’t noorden over de Rupel en zelfs tot boven Antwerpen. Nergens schijnt hij meer onder ’t volk te leven dan in West-Brabant. Het geloof in Kleudden is bij onze eenvoudige buitenlieden nog diep ingeworteld, zij zullen je met afgrijzen nog enkele grappen over hem laten horen.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

.......

Tussen de ruïnes van de oude Abdij van Affligem huist Kleudden en draagt een ketting. Vooral ’s avonds en ’s nachts maakt hij het voorbijgangers moeilijk. Kleudden maakt het zich bovendien gemakkelijk en springt pardoes op hun rug en laat zich zo dragen. Het slachtoffer mag lopen of springen, maar Kleudden blijft rustig zitten en lost slechts zijn greep wanneer het terug dag wordt. Ook is bekend dat Kleudden over ’t kerkhof niet kan, gewijde aarde doet hem vluchten. Maar dat helpt toch niet want Kleudden blijft wachten tot de sukkel van ’t kerkhof komt en dan zet deze kwade geest zijn treiterij verder. Volgens de fans van Kleudden kan deze geest verschillende gedaanten krijgen. Bekend zijn toneeltjes waar Kleudden optreedt als: “Wezeltje, wolf, hond, wit konijntje, lief poesje en zelfs onder de gedaante van een boom”. Vooral nachtzitters en drinkebroers plagen is zijn specialiteit zonder echter iemand te schaden. In de omstreken van Hekelgem hoort men soms iemand die zeer boos is de scheldnaam “Kleudden” nog gebruiken. Wederkerende geest. Een jonge vrouw van Hekelgem kwam in het kraambed te sterven. De nacht nadien hoorde de bedroefde vader zijn pasgeboten kindje, dat in de kamer naast de zijne vertoefde, wenen. Plots scheen het hem of hij een zachte stem hoorde, precies alsof iemand het wichtje in slaap wiegde. De vader sprong op en keek door het sleutelgat. Tot zijn grote verwondering zag hij de overleden moeder zitten met haar kindje op haar schoot. Zij overlaadde het met liefkozingen en voedde het. Wanneer het moederloos schepseltje terug was ingeslapen, legde zij het met alle omzichtigheid in het wiegje en verdween. Zes weken lang heeft aldus de overleden moeder haar kindje de noodzakelijkste zorgen nog komen toedienen. Het rood mutske. Een hoeve “’t Hoeksken” genaamd, bestond een eeuw geleden nog in de gemeente. Hier woonde indertijd een godvrezende landbouwer. Bij een moeilijkheid beloofde hij in geval van lukken aan de armen zoveel zakken 2

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be graan te geven als een zak graankorrels kan bevatten. Zijn moeilijkheid kwam in orde en nu pas realiseerde zich de boer zijn uitzinnige belofte, die hij onmogelijk met zijn middelen kon uitvoeren. Een tijd later stierf deze man met deze zware last op zijn geweten. De overleden vader verscheen aan zijn kinderen en verklaarde dat hij het Rijk der Hemelen niet kon binnentreden vooraleer zijn schuld gekweten was. Hij smeekte hen hem te redden. Ook de kinderen konden de gedane belofte niet inlossen. Voortdurend werden zij vervolgd door de akelige schim van de overledene, die zelfs overging in het uiten van bedreigingen. Telkens wanneer de man verscheen droeg hij een rode slaapmuts, vandaar de benaming “Het rood mutske”. De kinderen hadden noch rust noch vrede. Uiteindelijk werd de hulp ingeroepen van de paters van de abdij van Affligem. Het lukte hen de plagende geest te bezweren voor 99 jaar en aldus was men voor gans die tijdspanne gevrijwaard van deze verschijning. Maar alle negenennegentig jaar huisde de geest in de hoeve ’t Hoeksken en diende terug bezworen te worden. Het hoeveke werd inmiddels reeds afgebroken tot de grondvesten uit vrees voor de verschijning. Ouderlingen in de gemeente geloven echter dat “ ’t Rood mutske” binnenkort zal komen ronddolen op de plaats waar eertijds de hofstede stond, want zijn 99 jaar is terug bijna verstreken. Na zo een vertelavondje kropen de rillingen over onze rug en bij het in bed stoppen keken we schuw naar alle hoeken in de kamer, waar we grand Pilatus zonder kop met zijn bloedkoets zagen rijden. Tekst: Leo De Ryck.


100 jaar Groote oorlog. Toen leven overleven was. Onze Affligemse activiteiten in april en mei 2018. In de periode 2014-2018 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Het gemeentebestuur van Affligem en de werkgroep Groote Oorlog heeft deze historisch belangrijke gebeurtenis de afgelopen jaren reeds herdacht samen met verschillende partners. De voorbije vier jaar organiseerden wij reeds verschillende activiteiten rond die herdenking van 100 jaar ‘Groote Oorlog’. Denk maar aan de Groote Oorlogwandelingen op 1 mei in Teralfene, Essene, Hekelgem, de abdij Affligem, de lezingen en voordrachten over het thema en de vredesreizen en wandelingen voor onze scholen. We gaan dit laatste herdenkingsjaar op het ingeslagen pad verder. Het programma is te raadplegen via: www.toerismeaffligem.be Oproep. Om ons verhaal zo volledig mogelijk te maken, zijn wij nog steeds op zoek naar oude foto’s, verhalen, herinneringen enz… uit de periode van WOI. Wie ons kan helpen, kan contact opnemen met de Dienst Toerisme via leen.pauwels@affligem.be of 053 64 00 45 www.toerismeaffligem.be Dit project is een samenwerking van het gemeentebestuur Affligem, werk..

groep Groote Oorlog, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Gidsen Affligem, Davidsfonds Teralfene, vtbKultuur Affligem, Heemkundige Kring Belledaal en verschillende geïnteresseerde en geëngageerde inwoners. Donderdag 26 april. Lezing: “Hekelgem tijdens de Groote Oorlog” door Jan Van Liedekerke. Zaal Gildenhuis, Hekelgem, 20 u. Een organisatie van Heemkundige Kring Belledaal en werkgroep Groote Oorlog Op vrijdag 21 augustus 1914 komen Duitse verkenners te paard en wielrijders het dorp van Hekelgem binnen. Vanaf dan zal het dorpsleven er anders gaan uitzien. Vele soldaten van Hekelgem zijn reeds gemobili-seerd en op post in de forten van Luik, Namen en Antwerpen en later aan het IJzer.....

front. De oorlog had het dorp bereikt. Hoe hebben de inwoners die oorlog beleefd? Wie waren deze Duitse soldaten, tot welke regimenten of divisies behoorden zij ? Waren er vluchtelingen in het dorp ? Wie heeft ....

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - lenteonderhoud. • Snoeien en verhakselen alle volumes.

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com

Hekelgem bevrijd ? Aan de hand van verhalen, getuigenissen en talrijke unieke foto’s wordt het verhaal van Hekelgem tijdens de Groote Oorlog verteld. Kom dus zeker kijken en luisteren! Dinsdag 1 mei. Groote Oorlog-wandeling doorheen het abdijlandschap met verhalen en foto’s over die oorlog in Affligem Vertrek: tussen 13.30 u. en 14.00 u. aan het jeugdheem van de abdij Affligem. Een organisatie van gemeente Affligem, werkgroep Groote Oorlog, Gidsen Affligem en in samenwerking met ‘De Patrouilleurs’

1915: hulde en dank aan Amerika, gemeenteschool Hekelgem. 3

We wandelen ongeveer 5 kilometer met haltes waar we verhalen te horen krijgen over het leven van alledag gedurende de Groote Oorlog in ons dorp. Afsluiten doen we met een drankje en een muzikaal intermezzo van folkgroep Arjaun in de abdijtuin.


De Patrouilleurs willen door middel van "levende geschiedenis" de gebeurtenissen uit WOI meer bekendheid geven bij een breder publiek. Zij komen in uniform naar Affligem met een replica van een rijdende én werkende veldkeuken en een mini expo rond het Belgische leger in Wereldoorlog I. De Patrouilleurs bieden iedereen gratis “oorlogsoep’ aan, klaargemaakt op de historische veldkeuken. Maandag 28 mei. Lezing: “Vrouwen in de Groote Oorlog” door Martine Kouwenhoven Cultureel Centrum, Abdijstraat 6, abdij Affligem, 20 u. Een organisatie van vtbKultuur Affligem De “Groote Oorlog” van ’14-’18 was niet uitsluitend een mannelijke aangelegenheid. Vrouwen speelden ongetwijfeld een belangrijke, maar onderbelichte rol. In deze lezing wordt ingegaan op het leven van een aantal specifieke vrouwen uit verschillende landen die niet voor niets het ‘thuisfront’ werden genoemd. Ze werkten als verpleegster of als spionne voor het leger. Ze namen de plaats in van de mannen in de fabrieken, brachten daarnaast de kinderen groot, deden het huishouden en zorgden voor de voedselvoorziening. We bekijken een aantal vrouwen in buitengewone omstandigheden. Naast beroemde vrouwen zijn er ook massa’s naamloze vrouwen die zich tijdens W.O.I op allerlei manieren onderscheiden hebben.

STANT DE SMID

........ huis Asselman

Erkend slotenmaker Antieke sleutels op slot gemaakt Depannage service Openen van deuren, vervangen van sloten Sleutels, sloten, autosleutels, sleutels op code Transponder sleutels (codesleutels met chip)

Open: di-vr: 10-12 en 14-18 uur za: 10-12 uur

G. Gezellestraat 21 9470 Denderleeuw

Tel/Fax: 053 66 85 21

Ken je de Affligemse Heemkundige Kring? “Als mijn volk zijn geschiedenis niet kent, zal het geen volk meer blijven” is een uitdrukking van schrijver André Demedts. Met die gedachte voor ogen werd in 1984 een Affligemse heemkundige kring boven de doopvont gehouden. Het kind kreeg de naam “Heemkundige kring Belledaal” Affligem. Wat is heemkunde? Heemkunde is het bewaren, koesteren, bestuderen en publiek toegankelijk maken van lokaal erfgoed en het lokale verleden. Hou je van heemkunde ? Voel je wat voor opzoekingwerk? Heb je interesse voor oude geschriften, volkstaal, volksgebruik, merkwaardige gebouwen, kapelletjes? Is ons heemkundig erfgoed je wat waard? Wens je samen met vrienden te zoeken naar het verleden van dorp en stam, gegevens uit te wisselen, te bestuderen en het heemkundig erfgoed te inventariseren en te bewaren voor de toekomst? Dan hoor je bij onze heemkundige kring. Dan doe je nuttig heemkundig werk o.a. deelnemen aan ons werkgroepen zoals archivering van historisch archief, inzamelen en digitaliseren, familiekunde, archeologie, toponiemen, monumentenzorg en werkgroepen rond specifieke onderwerpen zoals zandtapijten. Om kennis te maken kom gerust eens langs, de derde donderdag van de maand tussen 17 en 20 uur in ons archief en documentatiecentrum gelegen op de ondergrondse verdieping (-1) van het bibliotheekgebouw in Affligem, toegankelijk langsheen dezelfde inkomhal.

Edith Cavell, een opmerkelijke verpleegster in WOI. Tekst: Leo De Ryck.

ijzerwaren - geschenken huishoudartikelen

Men kan ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief en we brengen u regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen van de kring, activiteiten, 4

publicaties enz. Nieuw is dat er geen lidmaatschap vereist is. Bezorg uw mailadres via: jan.vanliedekerke@aff lig em.be, telefoon 053 64 00 39 of: leo.deryck@afflgem.be . Met heemgroet, De kerngroep Heemkundige Kring Belledaal.

Uw lokale magazine.

Adverteren ?


.. Filatelistisch hoekje.

Vlierbessen.

Sportpostzegels verzamelen. Wie verzamelt er nu nog postzegels? Er worden nog amper brieven verstuurd. Toch blijft het verzamelen van postzegels "in" en verschijnen er regelmatig nieuwe kleurrijke reeksen. Opvallend is dat tal van gewezen sportmannen zich nog een hobby aanschaffen. Albien Van Holsbeeck verzamelde aldus fossielen en oude munten. Gaston Roelants zag zich als kunstschilder een nieuwe carrière beginnen. Paul Wauterecht heeft een boontje over Toon Hermans en heeft nauwe contacten met zijn fans.

Eet meer vlierbessen. Geen enkele oude hofstede of achteraan in de moestuin prijkt een vlierboom vergezeld van een palmstruik. Wanneer men aan de vlier zijn herkomst vraagt dan vertelt hij dat hij een oeroude heilige plant is, gewijd aan de aardgodin, vrouwe Holle of Holda. De godin gaf aan de vlier bijzondere genezende krachten. Schors, bloem en bes van de vlierboom zijn een geneesmiddel dat door de meeste van onze buitenmensen gekend en gebruikt wordt, als waterafdrijvend of purgeermiddel en aangewend tegen zenuwpijnen. Het boek “Instructie en Oeffeninge die den Verstandigen Hovenier zal in acht nemen”, anno 1665 meldt volgend historiekje, geschreven in mooi gotisch geschrift: Een vorst was tijdens een jachtpartij verdoold in een “Bossschagie” Plots kwam hij voor een oude boerenhut te staan, waar een even oude grijze man aan ’t schreien was. De vorst vroeg wat hem deerde. Toen vertelde de grijsaard dat hij een pak slagen gekregen had van zijn vader. De edelman was verwonderd dat deze bejaarde nog een vader in leven had, die bovendien nog krachtig moet gewezen zijn om zijn zoon tot schreiens toe te slaan. Daarom vroeg de vorst naar de oorzaak van zo een hardhandig optreden. De grijsaard vertelde tussen twee schreibuien in, als dat hij geprobeerd had zijn overgrootvader of zijn vadersvader in zijn stoel te verzetten, maar dat deze hem ontvallen was, vandaar dan het optreden van de vader. Nu was zijne hoogheid nog meer verwonderd, maar even later kon hij de bejaarden in levende lijve ontmoeten. Meteen polste deze vorstelijke persoon even hoe het mogelijk was dat zij zo lang gezond bleven. En hun geheim: “dat einighste datse voor haer Medecijn en gezondheidt onderhielden was datse alle Jaeren rijpe VlierBessen vergaederden, daer van sij het roode sap afpersten en dit sap koockten sij en aten dat op haer broodt en de wijl sij dit onderhielden waern sij dus lange gesondt gebleven en to soo hoogen ouderdom gekomen”. U die gezond wil blijven en lang leven op wat wacht u nog: eet meer vlierbessen. Tekst: Leo De Ryck.

En dan zijn er die verliefd geraken op postzegels. Dit laatste wordt vooral gestimuleerd door hun veelvuldig contact met het buitenland, want sport is nu eenmaal universeel. Gedurende de lange winteravonden worden na de training als een heerlijke verpozing de sigarenkasten vol met postzegels en de albums tevoorschijn gehaald om die kleurrijke kleinoden te schikken en te ontleden. Heel leerrijk is het verzamelen van postzegels volgens motief. Er zijn weinig motieven die zo omvangrijk zijn als die ontleend aan de sport. Dit is niet zo vreemd, want de sport neemt nu eenmaal een grote plaats in, in het hedendaags leven. Bovendien waren de Olympische Spelen telkens opnieuw aanleiding voor de gastlanden tot uitgifte van een sportreeks. Maar ook van vele deelnemende landen om met toeslagzegels de uitzending van zoveel mogelijk deelnemers te bevorderen. Vooral de Olympische Spelen van 1972 te München brachten een ware toevloed van Olympische zegels teweeg. Alle takken worden op artistieke wijze afgebeeld op de zegels. De sportfilatelist kan zijn verzameling dus indelen per sporttak. Andere verstokte verzamelaars hebben een landsgewijze indeling. Er zijn landen o.a. de Oosteuropese en de Zuid-Amerikaanse Staten, die overdreven veel sportvoorstellingen geven en andere landen zoals Israël, Gibraltar en Ierland zijn gierig met hun sportuitgiften. Terecht is baron de Coubertin, de initiatiefnemer tot de hernieuwing der Olympische Spelen herhaaldelijk op postzegels afgebeeld. De eerste zegels

over de Olympische Spelen in 1896 te Athene waren een weerspiegeling van de oude klassieke spelen. België kreeg zijn eerste sportzegels in 1920 ter gelegenheid van de Olympische Spelen te Antwerpen. Ook dienen de verzamelaars uit te kijken naar velletjes over de Olympische Spelen te Antwerpen. De postzegels van 1948 te St.- Moritz zijn prachtig en een streling voor het oog.

Sportgeschiedenis. Tussen de gevarieerde illustraties vinden we naast de verschillende sportvoorstellingen en stadions ook de symbolen: de vijf ringen; de fakkel, de Olympische eed en zelfs kampioenen kregen hun eerbetoon op zegels. Wanneer men er een historische volgorde wil op nahouden krijgen we werkelijk een levendige sportgeschiedenis voor ogen. Aldus stelt men vast dat postzegels onze beste sportreclame zijn en voor sportmannen is het een heerlijke hobby. Jeugd en volwassenen steken er heel wat wetenswaardigheden mee op. Voor ons land betreuren wij dat wij over niet zoveel sportpostzegels beschikken in vergelijking met de voorname plaats die de sport in ons ontspanningsleven inneemt. Genoeg wijsheid en laat ons pincet en vergrootglas maar opbergen en een andere keer bovenhalen. Misschien eens tijdens een autovrije zondag en voor dit jaar kunnen we er alvast een aankondigen op zondag 16 september 2018. Tekst: Leo De Ryck. 5


.. Albert Van Ransbeeck “n’ azejetec” 1935-2018. Enkele jaren geleden voor zijn ziekte ontving ik dit briefje en bezorgde mij ook zoveel herinneringen over en met Albert: Hierbij mijn beste wensen voor ’t nieuwe jaar. Is wel wat laat, maar ‘k heb een veertien dagen vrijaf genomen hoofdzakelijk door gedwongen te bed liggen. “Is gelukkig weer bijna achter de rug. Maar ook dat heeft zijn goede kanten, want in alle stilte zijn vele beelden op mijn scherm voorbij geschoven, weet je nog Leo, die kerstweek samen in Boekarest met zijn vele trieste herinneringen, maar ook met evenveel prachtige en hoopgevende beelden die niemand ons afnemen kan … Albert. Het zijn maar enkele zinnen, maarze zeggen ons al veel over Albert, zijn optimisme en blijvende inzet ook voor Roemenië. Gerust mogen we hem onze “architect zonder grenzen” noemen. Dat kerstverhaal waar Albert het over had werd zelfs in boekvorm uitgegeven door Marc Verhaert van adoptiedorpen Roemenië. Albert was hierover bijzonder trots en toonde aan menig bezoeker dit werk. Zijn pionierswerk in ons adoptiedorp Valea Chioarului, de bouw van een Dispensarium, de werkkampen ook in Dragonestie, zijn lovenswaardig. En dan is hij vooral gekend als “n’azejetec” in zijn geliefd dorp Hekelgem en abdij Affligem. Als jonge misdienaar in de abdij Affligem, samen met zijn boezemvrienden Alfons en Piet werd hij door Dom Ambrosius gestimuleerd in het behalen van zijn architectendiploma aan Sint Lucas te Gent. Als jonge architect was hij snel bekend in de streek. Talrijke verenigingen deden graag beroep op zijn gratis vakkundige ondersteuning bij bouwprojecten. In 1967 verbouwde hij de melkerij tot Cultureel centrum en heeft door zijn werk de schoonheid van het gebouw nog verhoogd. Ook het grafmonument van de abten op het abdij-kerkhof zijn volgens de plannen van Albert. Een realisatie uit 1964.

Vriendschap over de grenzen. erg menheer ?” Als parate scout heeft hij mee zijn schouders gezet onder de Pajottenfeesten, de bouw van de blokhut en als foerier op kamp. Afscheid. Wanneer in 2015 dementie vastgesteld werd, kon hij dit niet aanvaarden; de eerste maanden in het woonzorg centrum Walfergem was hij heel opstandig. Maar door de goede begeleiding en opvang werd het zijn nieuwe thuis.

In Roemenië was hij zelfs metser.

Dolle pret met de kinderen van Dragonesti. Thuis was het steeds de zoete inval. Iedereen was welkom voor raad en ondersteuning als het moeilijk ging. Voor zijn kinderen Luc, Raf, Hilde en Peter ontwierp hij elk een passende woning en werkte mee aan de afwerking. Maar zijn eigen huis ging hij later wel eens afwerken. Zijn vakkundigheid was gekend bij alle aannemers. Hij kon heel streng zijn. Stond een muur niet zoals gepland dan brak hij die onmiddellijk af met eigen handen. Spijtig is zijn echtgenote Maria in 2005 hem veel te vlug ontvallen. Nochtans hadden zij samen nog veel plannen o.a. met hun mobilhome door gans Roemenië te reizen, want beiden waren verzot op Roemenië. Altijd was er de bereidheid om te helpen en dat vinden we terug in zijn bijdragen van het contactblad “Noroc” van het Roemenië comité onder zijn rubriek “Is ‘t zo 6

Met zijn tekenlatten hebben zijn kleinkinderen voor de kist een kruis gemaakt. De achterkleinkinderen kleurden huisjes voor zijn laatste rustplaats. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen namen afscheid met deze beschouwing: Jouw plan is klaar. Nu gaan wij verder bouwen. Maar afscheid nemen van Albert is moeilijk. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Albert heeft inderdaad een steen verlegd in een rivier op aarde. Dit liedje van Bram Vermeulen is werkelijk toepasselijk voor het dienstvaardige leven van Albert Van Ransbeeck. Tekst: Leo De Ryck.


Kravaalwandeling. Verhouding verharde en niet-verharde weg: 4,62 km verhard, 4,15 km onverhard, Totaal: 8,77 km. Vertrek: De abdijtoren, Abdijstraat 6.

Bezienswaardigheden. Het Kravaalbos. Het Kravaalbos is een ecologisch waardevol oud bos. Het is een restant van het eens zo uitgestrekte Asscherholt en één van de weinige bossen die, net als het Zoniënwoud en het Hallerbos bewaard gebleven zijn uit het vroegere Kolenwoud. Een gedeelte van het bos is nog ongerept. De oppervlakte bedraagt iets meer dan 80 hectare. In volle middeleeuwen kreeg het bos grote bekendheid door de steengroeven, wat meteen ook de naam van het bos verklaart. Kravaal komt van carvaal. Car en vaal: car is steen en vaal is vallei. In de 12de eeuw begon op initiatief van de monniken van de abdij Affligem de ontginning. Aan de vijver. De vijver is een oude zandsteengroeve die ondertussen volgeschoten is met water en deze vijver vormt. Hier in het Kravaal, had men open groeven.

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

Elders werd er dikwijls langs pijpen gewerkt zoals de steenkoolmijnen. Hoe ging men te werk? De goede aarde werd afgegraven, samengebracht en vormde zo een heuvel. De zandsteenlaag kwam bloot die op dat moment nog tamelijk zacht is en enorm snel aan de lucht droogt. Er werden in die lagen houten spieën geklopt die nat gemaakt werden. Bij het uitzetten van het hout door de vochtigheid barstte de steenlaag en werden beter verhandelbare stukken bekomen. Die stukken werden hier ter plaatste bewerkt, genummerd en dan via karren weggevoerd via Meldert naar de Dender in Herdersem waar de abdij een werf had. Zo komt het dat de steen niet alleen gebruikt werd voor de plaatselijke kerken (Meldert, Essene, Baardegem) maar kon vervoerd worden naar verdere plaatsen. De O.L.V.-kathedraal in Antwerpen, St. Martinuskerk in Aalst, Sint-Pieterskerk in Leuven … Het hoogtepunt lag in de 15e eeuw, er waren toen zoveel steenkappers en andere werklui dat met moeite kon vermeden worden dat er hier markt werd gehouden, een privilege voorbehouden voor steden als Aalst en Brussel. In de 17e eeuw waren de groeven niet meer rendabel en werden zij gesloten. Opmerking: de Putberg werd op eenzelfde manier gevormd. De zandsteen wordt niet alleen gebruikt voor gebouwen maar ook wegens zijn hardheid als slijpsteen. De vijver wordt ook het klokkeputteke genoemd. Het heeft die naam te danken aan een oude klokkensage.

Eigenlijk zijn er verschillende versies maar eentje is dat toen de klokken van Mazenzele naar Rome vertrokken er eentje pech had en in de poelvijver terecht kwam. Een stroper hoorde de klok om hulp roepen en ging dorpsbewoners halen om ze te helpen ophalen. Zonder succes. Een van de boeren die daar met paard en kar aan het trekken was, liet een goeie vettige vloek horen. Wat gebeurde er: de aarde spleet open en boer, kar en paard verdwenen in de diepte. En de klok? Die ligt er nog en elke kerstnacht om middernacht kunt ge die horen luiden. Er werd hier ook veel hout gekapt: de vier stevige houten steunpilaren onder het hoogzaal van de kerk van Essene zijn afkomstig van eiken uit het Kravaalbos. Door die houtkap blijft van het oorspronkelijke eiken-haagbeukbos weinig over. Men werkt eraan om het terug in zijn oorspronkelijke staat te vormen. Wij gaan onderweg nogal wat gekapte bomen zien. Dit zijn kaprijpe bomen die vervangen zullen worden door inheemse bomen. Het duurt echter jaren vooraleer het resultaat zal te zien en natuurkundigen vinden het twijfelachtig of het ooit zo ver komt want eiken zijn namelijk trage groeiers en worden bijna overal voorbij-gestoken en verdrongen door snellere soorten. Kiekenvilla. Deze villa wordt genoemd naar een eigenaar die kiekenkweker was. Huizekens.

BRANDSTOFFEN

Bart Van Hecke

bvba

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 7

Hier zouden de steenkappers gewoond hebben waarvan eerder in de wandeling sprake en die uit het Waalse Thiaumont zouden afkomstig geweest zijn. Zo zou ook de naam van de Parijsstraat die hier verder ligt naar de Franstaligheid verwijzen.


Hof te Mutsereel. In de 12e eeuw stond hier een versterkte, deels gemetste woning (mutsereel = macerialis = metswerk) op een motteheuvel omringd door een gracht. Het was een oud leen van de hertog van Brabant in een met Vlaanderen betwist grensgebied.

heette vroeger Hof ter Woestijne, waarschijnlijk omwille van de onherbergzaamheid van de streek. De huidige naam komt pas voor sinds 1604. Er werd niet alleen aan ontginning gedaan maar uit geschriften blijkt dat er in 1660 nog wijngeld moest betaald worden door de pachters.

Het Hot te Mutsereel. In die tijd was praktisch gans Meldert eigendom van de abdij van Affligem, behalve de heerlijkheid Mutsereel die uit lenen bestond waarvan er eentje onder het leenhof van de abdij ressorteerde. In 1385 wordt Claes Tserclaes (van de bekende Brusselse familie) als leenman vermeld. Hij was ook gerechtelijk ambtenaar van de hertog. In 1389 kwam hij in opspraak wegens afpersing van een Melderts herbergier. De heerlijkheid van Mutsereel trad op bij bezitswisselingen en conflicten binnen zijn grondgebied, dat uit ongeveer 84 laatschappen bestond. Hun akten werden eerst door de schepenen van Asse en later door die van de abdij van Affligem geregistreerd en gezegeld. Kort voor 1500 kocht de abt de heerlijkheid en 1511 worden de laatste heerlijke rechten afgestaan. In 1797 wordt het goed aangeslagen en verkocht tot het sedert 1982 bewoond wordt door Erik Wauters die het liet restaureren.

Het bleef eigendom van de abdij tot in 1797 toen het aangeslagen goed door de Franse bezetter werd verkocht als zwart goed. De huidige hoeve dateert uit 16e-18e eeuw. Er staat nog altijd in de woonkamer een zandstenen schouw van 1630.

Routebeschrijving. We vertrekken vanaf de abdijtoren. We volgen de abdijstraat richting Brusselbaan. Aan het kruispunt volgen we links de Langestraat tot einde. We bewandelen even links de Nedermolenstraat om dan na een 100-tal meter rechts de Nievelveldweg te volgen tot de Kleindriesstraat. Nu even links om dan rechts aan een elektriciteitscabine het pad altijd rechtdoor te blijven belopen tot de Domentstraat. Nu even naar links en dan schuin over de weg nemen tot Putstraat. In de Putstraat rechts tot café “Bij Stine”. Dan weg tussen café en voetbalplein volgen en zo door Kravaalbos tot Huizekens. Hier links tot we komen in de Zwanenveldweg en gaan door tot eerste veldweg rechts die uitkomt in de Mutsereelstraat. Hier links en blijven volgen tot Meldert-dorp. Vanaf Meldert-dorp rechts naast pastorie door de Kempinnestraat tot Meetersstraat. Hier even naar rechts om dan de veldweg links te bewandelen. Aan de T-splitsing, rechts nemen tot Nedermolenstraat. Daar links en dan aan de overkant de baan rechts inslaan tot Hopveld. Na hopveld T-splitsing even naar links om dan onmiddellijk rechts te gaan tot Moorselse dreef. Hier links tot abdij. Voor extra informatie kan u altijd terecht bij Dienst Toerisme: www.toerismeaffligem.be Tekst en ontwerp van wandeling door Leo De Ryck.

Hof te Putte.

Hof te Putte. Volgens sommige bronnen was er hier in de 12e eeuw al een hof van de abdij van Affligem, een van de werkstede waar zandsteen gegraven werd opgedolven, gekapt, genummerd, bewerkt en verkocht. Was eeuwenlang het centrum van de belangrijkste Affligemse zandsteenwinning. Het 8

Wandelplannetje hieronder.


Breugel promoot Pajottenland in 2019. Zet Bruegel Pajottenland opnieuw op de wereldkaart? Na de campagne ‘De Groote Oorlog 14-18’ wil Toerisme Vlaanderen vanaf 2019 focussen op nieuwe doelen om toeristen naar ons land te lokken. Een van de onderwerpen daarbij is ‘Vlaamse Meesters’. Een aantal organisaties en gemeentebesturen uit de regio willen via deze projectmogelijkheden het Pajottenland en haar kwaliteiten meer bekendheid geven. Toen Pajottenland+ in de zomer van 2014 werk maakte van een nieuwe ontwikkelingsstrategie, werd de piste rond Bruegel opgenomen. Het is een kans om bezoekers aan te trekken en zo de plattelandseconomie nieuwe impulsen te geven. Het projectidee van de Vlaamse Meesters werd besproken met Toerisme Pajottenland en Zennevallei en gemeentebesturen. Na overleg en onder impuls van de voorzitter van Toerisme Pajottenland en Zennevallei, Marleen De Kegel, werd besloten een voortraject uit te werken. Kunstkenner Hugo De Greef was de logische keuze om het voortraject op zich te nemen. Lennikenaar De Greef is geboren in Vlezenbeek en is in Vlaanderen het best bekend als intendant van Brugge 2002. ‘De projecten via Toerisme Vlaanderen kunnen ervoor zorgen dat het Pajottenland en haar kwaliteiten een betere bekendheid gaan genieten over de hele wereld’, steekt Hugo van wal. ‘Bruegel wordt vanaf eind 2018 in meerdere landen in de kijker geplaatst, en daar kunnen wij gebruik van maken. Er is in eerste instantie de promotie van Toerisme Vlaanderen.

Daarenboven kan elke grote manifestatie naar een collega-organisatie linken.’ Volgens De Greef is het Pajotse landschap het belangrijkste punt waarop we als regio kunnen werken. ‘Op zijn doeken heeft Bruegel het Pajottenland soms wel vermengd met landschappen die hij zag tijdens zijn tocht naar en verblijf in Italië. Toch is het Pajottenland duidelijk aanwezig. In dat landschap kwam ook de voedselproductie aan bod, en ook in andere werken zijn eten en drank prominent aanwezig. Toen al zorgde het platteland voor het eten van de stad, en dat is nu ook nog zo. Deze link tussen stad en platteland zit ook bij de projectideeën. Ten slotte is het boeiend om naast de kunst uit de 16de eeuw ook hedendaagse kunstcreaties een kans te geven. Dit is voor Toerisme Vlaanderen een belangrijke meerwaarde.’ Het voortraject van Hugo De Greef loopt stilaan ten einde. Wat wordt het vervolg? ‘Ik heb met heel wat mensen in de regio gesproken. Het is de bedoeling dat dit een breed gedragen streekproject wordt. Dat draagt bij tot het welslagen ervan. Toerisme Vlaan-deren lanceerde de projectoproep en hierop is reeds ingetekend. En dan hopen dat onze streek in 2019 een nieuw palet aan microbeleving kan presenteren, aan Vlaanderen en de wereld.

Online frituur? Op de professionele beurs Crazy Days, die voor de twintigste keer doorging in de Bellekouterhal in Affligem, stelden de groothandels hun nieuwe producten voor aan de frituristen. De beurs presenteert alle mogelijke soorten van frieten, het vet waarin ze gebakken worden, de nodige tech-nische uitrusting voor de inrichting van een frituur en de mogelijke verpak-kingen. De opvallendste trend: de komst van de online frituur. Er is een app ontwikkeld waarmee klanten van thuis uit een bestelling kunnen doorgeven en die even later gaan afhalen en betalen in de frituur. Na de steden komt deze nieuwigheid ook naar het platteland.

Uw vertrouwen maakt ons sterk.

9


Herbergen en pottenhuizen te Essene. Het langverwachte boek over herbergen en pottenhuizen te Essene van Herman Steppe is nu verkrijgbaar. Het omvangrijke boek van 362 pagina's bevat meer dan duizend foto's of afbeeldingen en ontelbare anekdotes over herbergiers uit Essene over een periode van 1600 tot heden. Het boek weerspiegelt de invloed van herbergen, pottenhuizen, brouwerijen en fanfares op het sociale leven in Essene. Het boek bevat een volledige index van herbergen die in Essene hebben bestaan, een gedeelte geschiedenis en daarna een individuele beschrijving van de herbergen en de uitbaters ervan. Gezien het enorme aantal cafés en overeenkomstige uitbaters komen zowat alle families uit Essene in de beschrijvingen voor. Daarnaast is er de link naar de brouwerijen die Essene ooit rijk was en naar de fanfares die hun lokaal elk in een café onderbrachten. Het is verrassend te ontdekken hoezeer de herbergen verbonden waren met politiek, cultuur en het sociale leven. Dit is een boek dat in geen enkele Affligemse boekenkast mag ontbreken.

Herbergen en Pottenhuizen te Essene

De invloed van Herbergen, Pottenhuizen, Brouwerijen en Fanfares op het sociale leven te Essene

- Herman Steppe -

Het boek Herbergen en Pottenhuizen te Essene is verkrijgbaar via: - de auteur Herman Steppe, - de boekhandel in Affligem • Gina in Essene • Yannick in Hekelgem • Onder de Toren in Teralfene - op bestelling met een e-mail via Affligem Nieuws op adres: affligemnieuws@affligem.com - in de nationale boekhandel door opgave van het ISBN nummer: 978 90 815 5284 4 Prijs: € 32,00 10


Ontmoetingsavonden

dementie. De ontmoetingsavonden rond dementie worden in 2018 opnieuw vijf maal georganiseerd voor familieleden van dementerende personen en andere geïnteresseerden. De avonden hebben plaats in café-vorm en hebben zo een informeel karakter. De volgende datum in 2018 op de planning is: - donderdag 17 mei - 20u. Thema: Levensverhalen en herinneringen zichtbaar maken, door Anneke Blannerhassett, ergotherapeute. Plaats: Seniorencentrum Breugheldal, Itterbeeksebaan 208, Itterbeek (cafétaria).

Anneke Blannerhassett, ergotherapeute, realiseerde reeds geslaagde projecten waarbij aan de hand van persoonlijke spullen van rusthuisbewoners een vitrine wordt gebouwd die de mensen terugbrengt naar bekende voorwerpen en gebeurtenissen. Anneke legt uit: "Bewoners dichter bij elkaar brengen is de bedoeling van het project. Bij een rondvraag vorig jaar aan de families bleek dat ze het belangrijk vinden dat de bewoners hier nieuwe sociale contacten kunnen leggen. Ook willen ze als bezoekers eens iets beleven in het rusthuis. Met het vitrineproject ontdekken de bewoners en hun familie in één opslag wat de buren beleefd hebben. Zo blijkt dat er voormalige bakkers in dezelfde gang wonen, die beginnen te praten zijn over hun zaak jaren geleden. Er wordt heel vlot gepraat tussen de bewoners, de families en onze personeelsleden”, licht Ann toe. “We willen de sterke perioden uit het leven van onze bewoners in de kijker zetten. Deze mensen hebben een rugzak aan verhalen bij. We gaan met hen praten, overlopen hun leven en de familie zoekt de juiste voorwerpen. Anneke kleedt de vitrines dan op een kunstzinnige manier in.” De ontmoetingsavonden komen telkens tot stand als een gezamenlijk initiatief van: De Vlaamse Alzheimerliga, het Bejaardencentrum Breugheldal, het Expertisecentrum Memo en het SIT - Dilbeek.

Jaarlijks concert – Concertband Teralfene – met zangers Dieter, Dries & Dean. Op zaterdag 5 mei brengt de Concertband Teralfene zijn jaarlijks concert onder leiding van Johan Minner in de Sporthal van het Bellekoutercomplex te Affligem. Ook deze keer komt de Concertband met een apart concept, ze delen namelijk het podium met jonge zangers uit eigen streek. Dieter Guldemont uit Teralfene en Dries De Vleminck uit Denderleeuw zetten allebei een fantastische prestatie neer in het VTM-programma "The Voice". Voor de Concertband, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, was het al snel duidelijk dat een samenwerking met deze talentvolle zangers van eigen bodem niet kon uitblijven. Dean Delannoit, winnaar van het VTM-programma Idool 2007, werkte in december 2017 reeds samen met de concertband tijdens een benefietconcert in het kader van Music for Life. Wegens groot succes werd onmiddellijk beslist om de handen een tweede keer in elkaar te slaan. De Concertband en deze 3 talenten wagen zich aan verschillende genres zoals pop, rock en enkele crooners. Uiteraard weten de muzikanten van de Concertband zelf ook opnieuw te verrassen met stukken als, “Fiddler on the roof ” met de alom gekende bottledance, “Batman”, “Get Lucky” van Daft Punk en nog veel meer. De samenwerking van de Concertband Teralfene met Dieter, Dries en Dean staat garant voor een gevarieerd programma dat zowel jong als oud kan bekoren. Het concert gaat door in de Sporthal Bellekouter op 5 mei om 20 uur. Tickets en reservaties: 0494/ 71 37 89 - fanfare.teralfene@gmail.com De Toren Pers- en broodhuis, Potaardestraat 1, Teralfene Extra info: Concertband Teralfene - www.fanfareteralfene.be

Stationsstraat 71 - LIEDEKERKE

11


De Notaris geeft.... raad.

..........

Tim Herzeel Notaris

De redactie: Wij vernamen dat binnenkort notarissen onroerende goederen openbaar zullen kunnen verkopen via internet. Verdwijnt dan de gewone openbare verkoping? Notaris Tim Herzeel: Eerst en vooral wil ik verduidelijken dat de klassieke openbare verkoop niet verdwijnt. Wel heeft de wetgever er voor gekozen dat er ook voortaan openbare verkopen zullen kunnen geschieden op een digitale manier via internet. Dit is vooral omdat men paal en perk wou stellen aan allerlei initiatieven die werden genomen door private ondernemingen zonder enig wettelijk kader. Onze wetgever wil, gezien het belang van de verkoop van onroerende goederen, dat dit voortaan enkel door tussenkomst van notarissen wettelijk kan gebeuren. Eerst en vooral zijn wij blij als notaris dat de wetgever zijn vertrouwen in ons herbevestigt door deze wetswijziging en bovendien is dit misschien wel een tweede leven voor de openbare verkoping van onroerende goederen. Vandaag was de openbare verkoop duurder dan een verkoop uit de hand door de zware publiciteitskosten die dienden gemaakt te worden. De publiciteitsvoering via internet is nu eenmaal goedkoper dan de publiciteit in kranten en de druk van affiches. Voor de geĂŻnteresseerden is er zelfs het bijkomende voordeel dat mensen zich niet meer hoeven vrij te maken voor de zitdag. Men zal gedurende een periode die bedongen wordt in de verkoopsvoorwaarden de mogelijkheid hebben om

een bod te doen of een bod te verhogen. Het zou wel goed zijn dat er een instelprijs wordt bepaald als een goed via deze nieuwe elektronische openbare verkoop wordt verkocht. Zodoende hebben kandidaat-kopers een zicht op wat de verkopers minstens verwachten voor het goed. Ook heeft de wetgever beslist dat het recht van hoger bod werd afgeschaft voor openbare verkopingen, dit zal op 1 mei aanstaande in werking gaan. Dit zal als groot voordeel hebben dat de openbare verkoop transparanter wordt. Je zal dus geen herkansing meer kunnen hebben op een volgende zitdag. Wat trouwens ook noodzakelijk is om de elektronische openbare verkoping mogelijk te maken. Ten slotte heeft een kandidaat-koper dan al meerdere dagen tijd om een bod uit te brengen, zijn bod te verhogen enz ‌ De koper zal naast de prijs ook een vast kostenpercentage dienen te betalen op de koopsom. Dit schept voor hem transparantie en geen verrassingen. De redactie: Denkt u dat de elektronische openbare verkoop een groot succes zal worden? Notaris Tim Herzeel: Gezien de grote voordelen van deze nieuwe verkoopmethode verwacht ik wel dat het een groot succes zal worden. Als we even kijken dan zien we dat kandidaat-kopers op een snelle en 12

comfortabele wijze eigenaar kunnen worden van een onroerend goed. Bieden kan van thuis uit, in alle rust zonder de stress van de verkoop in een zaal. De wijze waarop een eigendom wordt verkocht is transparant en er is een eerlijke marktprijs die op deze manier wordt gegarandeerd. De notaris speelt een sleutelrol in gans deze procedure als supervisor van de eerlijke afhandeling. Bovendien is er voor de verkoper geen makelaarsereloon verschuldigd en kan men zelfs via het verkoopplatform internationale kopers aantrekken. Dus als u het mij vraagt, verwacht ik dat deze digitale heruitvinding van de openbare verkoop wel eens veel populairder zou worden, dan men initieel kon inschatten. Als we kijken naar het succes van websites zoals Catawiki, dan denk ik dat de verkoop van onroerende goederen voor een ware omwenteling staat.

Lezers die een specifieke vraag willen voorleggen aan de Notaris kunnen hierop een antwoord krijgen in deze rubriek. Het volstaat uw vraag via mail te verzenden naar de redactie op het adres: affligemnieuws@affligem.com.


mail: info@zakenkantoorvandenbossche.be • FSMA 109511A-cB ON: 0840981288

met Frank Van Alfene

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

"PAS POUR moi". Een oranje sofa op een zachtgroen tapijt met een replica van Edvard Munch, bekend als De Schreeuw. Enige tijd geleden bracht ik een bezoek aan een vriend in nood.

Apotheek online

Hij zat tussen twee relaties in. Zo gaat dat tegenwoordig. Mijn bezoek was onaangekondigd. Bij echte vrienden kun je dat doen. Voor een alleenstaande man lag zijn huis er wel opgeruimd bij, wat mij deed veronderstellen dat hij goedgeluimd kon zijn. Maar, het aangrijpende schilderij voelde dan weer aan als een emotionele kwelling in de woonkamer, iets wat mij deed afglijden en zorgen baarde.

Vakantieparken

Kijk, ikzelf moet toegeven dat alléén wonen niet mijn ding is. Toch weet ik heel zeker: laat mij een paar maanden aan mijn lot over en je vindt mij niet meer terug tussen boeken en een berg afwas in bad. Een mens is niet gemaakt om alléén te wonen, zeker niet als hij een man is. En ik denk dat ik voor veel mannen spreek. Theelichtjes zal ik zeker nooit aansteken en ik zou ook niet kunnen kiezen tussen oranje en zachtgroen.

13

Elektro - Keukens Elke maand een selectie van de meest interessante aanbiedingen in online shops.


Kinderen in 2018. In de vroege lente zijn er alweer de lente- of communiefeesten, wat in feite samenvalt met de aanvang van een belangrijke periode in het leven; de pubertijd. Een moment waarop het niet vanzelfsprekend is om altijd voldoende geduld op brengen tussen ouders en kinderen.

Precies wanneer een dag lang en zwaar uitviel, kiest de tiener net dan het avondmaal uit om in discutie te gaan over onderwerpen waar de ouder op dat moment helemaal geen zin in heeft. Iedere ouder herkent dit allemaal wel en heeft wel ook wel eens last van een slecht humeur, een tegenslag of ver.....

Wanneer de euforie rond de schattige baby afneemt, vangt voor de ouders de tijd aan van de belangrijke realiteit van het opvoeden. Niet alle ouders ervaren het als moeilijk, maar het doorlopend beschikbaar moeten zijn, aandachtig zijn voor mogelijk gevaarlijke toestanden en op de juiste manier reageren op het gedrag van de kinderen, elke dag opnieuw, zal niet altijd eenvoudig zijn. Zeker niet in deze tijden van tablets en I-pads. Elke ouder weet het snel: opvoeden vraagt veel energie, geeft traag resultaat en eist doorlopend aandacht voor het kind. Kinderen betekenen minder tijd voor zichzelf overhouden als volwassene en af en toe kunnen ze heel uitdagend zijn met eigenzinnig gedrag. Om de opvoeding vol te houden op een prettige manier voor kind ĂŠn ouder is veel doorzettingsvermogen nodig. Binnen het gezin komen er situaties voor waarbij kinderen het uiterste van de ouders vergen. Bij de vraag aan het 3-jarige dochtertje om nu eens eindelijk het speelgoed op te ruimen, maar waarbij ze niet van plan is te luisteren. Of wanneer zoonlief op zijn vierde verjaardag thuis komt met een in de tuin gevangen kikkertje en dit graag op zijn kamer wil bijhouden, waarbij de ouders dit niet zien zitten.

moeidheid. Iedereen wenst zichzelf op dat moment meer geduld toe. Het komt er vooral op aan een goede tijdsindeling te vinden en geduld te oefenen samen met de kinderen. Misschien kunnen de volgende raadgevingen van pas komen. Verwachtingen bijstellen. Het mag vanzelfsprekend lijken, maar het is belangrijk voor ogen te houden dat kinderen geen mini-volwassenen zijn. Kinderen denken op een andere manier dan een volwassene en daarom gedragen ze zich ook anders. Ze zijn doorlopend in ontwikkeling. In feite zijn de hersenen van een kind pas volledig ontwikkeld rond 23-jarige leeftijd. In de allerlaatste ontwikkeling van de hersenen vindt de rationele besluitvorming plaats. Daarom is het van groot belang om de verwachting gesteld bij een kind, af te stemmen naar leeftijd, ontwikkeling en situatie. Er van uit gaan dat een kind uit zichzelf zal rekening houden met alle regels en uit zichzelf zijn huiswerk zal maken, kan erg tegenvallen. Het komt bij volwassenen al veel voor dat ze problemen hebben om zich aan afspraken te houden of dat ze bepaalde zaken vergeten die belangrijk waren. Evengoed zijn een tweejarige als een 14

tiener bezig met zelfstandigheid, maar beide op een ander niveau. Soms verwachten ouders dingen van hun kinderen waartoe ze eigenlijk nog niet in staat zijn. Het gedrag van kinderen niet persoonlijk opnemen. Niemand is volmaakt en dus ook kinderen niet. Zij kunnen zich soms zodanig gedragen de ze regelrecht ingaan tegen de opvattingen van de ouders en hen pijn doen. Een driejarige kan overal overtuigend nee op zeggen, niet omdat hij de opvoeder pijn wil doen, maar om de dingen zelf te kunnen doen, op zijn manier. Op dat vlak is oefening nodig. Zodra het gedrag van het kind persoonlijk wordt opgevat, ontstaat er een soort van strijd, waarbij de moeder of vader zijn geschiktheid als ouder gaat meten. Bij behoorlijk gedrag is de ouder geslaagd, maar bij ongewild gedrag, niet zoals de ouder het voor had lijkt de ouder ongeschikt. Deze gevoelens van mislukking roepen een emotionele reactie op, die kan leiden tot het verlies van geduld. Toch is dit precies een mooie kans om meer te leren over het kind en om het nieuwe vaardigheden bij te brengen. Een kind moet ook door ervaringen kunnen leren hoe de wereld in elkaar zit. Een open stijl van opvoeden. Er bestaat geen ideale manier van opvoeden. Elke ouder is verschillend net als elk kind, en iedere situatie ............

Boek je vluchten met Brussels Airlines nu voordelig vanuit Affligem. Surf: www.affligem.com Klik op het logo en je bent al onderweg.


..............

Een t-shirt met jouw persoonlijke opdruk?

1 stuk â‚Ź 24,50*

......

aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen

verloopt altijd weer anders. Door ervaring en uittesten wordt een ouder flexibel genoeg om open te staan voor wat wel en wat niet werkt. Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijkheid. Het is goed om beginselvast te zijn, maar het is niet nodig om iedere situatie volledig onder controle te willen houden. Dat resulteert snel in verlies van geduld. Het is niet slecht om na te denken of een handeling wel rechtlijnig genoeg is of dat een reactie op het gedrag van het kind niet elke keer verschilt. Ga na welk gedrag op de zenuwen werkt. Meestal is dat zeuren, niet luisteren en brutaal gedrag. Dit is uitgerekend het gedrag dat vraagt om een rechtlijnige aanpak. Wanneer het kind al gewaarschuwd is en het wordt brutaal in zijn antwoorden, laat dan op een kalme manier weten dat dit ongewenst is en laat hem of haar een tijdje afkoelen op zijn kamer. Leer op die manier aan wat de grenzen zijn. Er even tussenuit. In een emotioneel gespannen situatie is het niet altijd noodzakelijk om het kind een time-out te geven. Het is ook mogelijk om als ouder een time-out te nemen. Wanneer de ouder het geduld verliest, kan het geen kwaad om eventjes weg te lopen. Dat wil niet zeggen dat het kind dan de baas over de situatie is geworden. Er is geen winnaar als de ouder zijn geduld verliest. Dan zijn er twee verliezers, de ouder, omdat die zijn geduld verliest en het kind, omdat die er het slachtoffer van zal zijn. Even weglopen mag best, om dan terug te komen op het moment dat het mogelijk is om opnieuw met zichzelf te lachen. Dan is het opnieuw mogelijk om er samen met het kind over te praten, wat de afspraken waren

en wat er fout ging. Als de ouder fout zat, is het goed om dat toe te geven. Zo leert het kind dat volwassenen ook fouten maken en dat het mogelijk is om daarover te praten. Een even belangrijke manier om te recupereren, is voldoende tijd nemen voor zichzelf. Vooral bij de opvoeding van kleine kinderen is het nodig voldoede tijd voor zichzelf te hebben om opnieuw energie op te slaan. Kleine kinderen opvoeden kost erg veel energie en moeheid en uitputting is vaker dan gedacht een reden voor het verliezen van geduld. Er even tussenuit, naar de film, een wandeling, of het lezen van een boek kunnen wonderen doen. Daarna is een terugkeer naar het ouderschap gemakkelijker met nieuw zicht op de kinderen en een nieuwe voorraad geduld Geduld is geen aangeboren eigenschap, het vermogen om geduld op te brengen ontwikkelt zich door de tijd en ervaring. Tenslotte leren kinderen het meest door wat de ouders ze voordoen, veel meer dan door wat ze zeggen.

Geduld is in kalmte accepteren dat dingen in een andere volgorde gebeuren dan je in gedachten had. David G. Allen

15

Kadaster napluizen? Van plan om een huis of bouwgrond te kopen? Dan is deze formidabele bron van gegevens iets voor u. Al sinds januari 2013 is het kadasterplan online te raadplegen. Meer bepaald kan je dat doen via detoepassing CadGis Viewer op de site van de Federale Overheidsdienst FinanciĂŤn. Het mooie hieraan is dat dit bekijken bijzonder eenvoudig en bovendien gratis is. Door het kadasterplan te raadplegen wordt informatie verkregen over de vorm en de afmetingen van het (al dan niet bebouwd) perceel grond waarvoor er interesse is. Het geeft meteen ook een zicht op de aangrenzende percelen, en hoe de perceelsgrenzen van de buren zijn. De informatie is wel vrijblijvend en heeft geen juridische waarde ingeval van, bijvoorbeeld, een discussie over de juiste eigendomsgrenzen. Hoe werkt deze toepassing? Het is mogelijk om in te zoomen op een bepaalde gemeente om vervolgens op zoek te gaan naar het betreffende perceel. Ofwel wordt het adres ingegeven waarvan de toestand wenst bekeken te worden. Het gevonden plannetje dat zodoende is teruggevonden kan eenvoudig worden afgedrukt. Zelfs de percelen opmeten is mogelijk want de toepassing bevat ook een meetmodule. Die laat toe om bijvoorbeeld eenvoudig te meten hoe lang of breed percelen ziin en kan daarnaast ook nog gemakkelijk oppervlaktes berekenen.


Ikea site wordt "The Leaf" Pal in onze Affligemse achtertuin, op de voormalige Ikea-site in Ternat, is zowaar een nieuw winkelcentrum in opbouw en mogelijk wordt dit nog uitgebreid met een gloednieuw bioscoopcomplex. Er komt eveneens een filiaal van Burger King. Winkelcentrum The Leaf beslaat 10,5 hectare en er zijn dertien winkelunits en een restaurant gepland. De werken zijn momenteel reeds opgestart. Als het bioscoopcomplex er komt zal dit met elf zalen omvatten, goed voor 2.400 zitplaatsen. De inplanting is voorzien tussen de E40 en de voormalige hal van Brico Plan-It, en zou rechtstreeks aansluiten op het winkelcomplex. Een Franse bioscoopketen heeft interesse voor de uitbating. Dit bioscoopcomplex in Ternat zou meteen een te duchten concurrent zijn voor Kinepolis Brussel en ook voor de meer bescheiden cinemazalen in Aalst.

HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

de eigenaar van de shopping ook een tweede zone aanleggen met een recreatieve invulling. De project-ontwikkelaar denkt daarbij aan elektrische indoor karting, een trampolinepark, of een bowlingzaal. De hoofdingang voor beide units, het bioscoopcomplex en de recreatie-unit wordt gecombineerd met het shoppingcenter en de parking ervan. De architecten voorzien een extra parking met 244 plaatsen. Dat wordt een soort van bufferparking die vooral bij speciale evenementeningezet zou worden. In de plannen voor het winkelcentrum was reeds een parking voor ongeveer 1.000 wagens voorzien. Voor de zwakke weggebruikers komen er wandel- en fietspaden. Langs de promenade worden 60 fietsbeugels geplaatst, en nabij de bufferparking komt ook een extra fietsenstalling. Dit nieuwe retail park zal ongetwijfeld een impact hebben op de lokale handel.

Ontwerp van "The Leaf".

Recreatie? Bovenop het bioscoopcomplex wil .......

Een origineel communie geschenk ?

Game of Thrones

Cluedo bord spel

Harry Potter

Hogwarts Express Bookend

€ 44,99

€ 119,99

DC Comics

Batman Chess Set € 799,99

Shop for Geek • Kattestraat 73 • Aalst 16


De Mooiste Nacht 2018 De Mooiste Nacht en de Blauwe Pluim. Intussen is het Affligemse event De Mooiste Nacht uitgegroeid tot een traditie. De vierde editie, in 2018 wordt door vzw De Blauwe Pluim georganiseerd op zaterdag 6 oktober 2018 met een uitgebreid concept waarbij centraal het live concert met orkest staat, met Christoff en Lindsay. Daarnaast is er nog een voorprogramma met Paul Severs. Alsof dat nog niet genoeg is, zal de avond worden aangevuld met een after-party met Les Truttes. Plaats van het gebeuren is de vaste stek, De Montil, die zijn luxe concertzaal met een capaciteit van 900 personen ter beschikking stelt. De voorverkoop van tickets start omstreeks de uitgavedatum van dit magazine, begin april, eerst via de website: http://www.demooistenacht.be, later op het jaar eventueel via beperkte lokale verkooppunten.

Paul Severs

Vroege boekingen. Omdat bij de vorige edities de plaatsen in een mum van tijd waren uitverkocht, is het ook dit jaar een kwestie van snel te reserveren. Het voorlopige uurschema van de avond is als volgt: Deuren open voor publiek 20 uur. Optreden Paul Severs 21uur. Optreden Christoff & Lindsay live on tour 21:45uur. After-Party Les Truttes met hun nieuwe show om 23:55uur. Prijzen van tickets: € 43,00 Normal Seats.

€ 70,00 Fan Seats. € 130,00 Vip Seats. € 15,00 staanplaatsen (enkel after-party inkom vanaf 23u). Nomineer iemand voor de Pluim. Bovenop het showgebeuren blijft ook de doelstelling achter de uitreiking van "De Pluim" actief. Voor 2018 voorziet de vereniging een pluim voor vier categorieën: cultuur, vereniging, onderneming en voor een succesvolle startup. Een onafhankelijke jury zal zich opnieuw uitspreken over de winnaar in elke categorie. Kandidaturen kunnen door iedereen ingestuurd worden via mail op: info@demooistenacht.be. Ook dit jaar staat het evenement in het teken van een goed doel. Voor de Pluimen '18 kunnen op de Informatie over de artiesten en hun website ook kandidaturen worden programma's is te vinden op hun voorgedragen. respectievelijke website. SPONSORS:

OUTSTANDING productions communication service

17


Juridisch gezien. Wat mogen incassobureaus en deurwaarders ?

door Johan Guns. Meer en meer mensen krijgen in tijden van crisis te maken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders als ze hun facturen en andere rekeningen niet betalen. Tot een aantal jaren geleden hadden incassobureaus vaak een kwalijke reputatie. Sommige bureaus zwaaiden met dreigementen en kwamen zelfs mensen thuis bedreigen om er voor te zorgen dat ze toch tot betaling van een factuur zouden overgaan. De wetgever is dan ook tussengekomen en heeft duidelijke grenzen gesteld aan wat incassobureaus mogen. Incassobureau. Als het bedrijf dat u een factuur heeft gestuurd een beroep doet op een incassobureau om die factuur geïnd te krijgen, dan is dat volledig wettelijk. Tegen het feit op zich kunt u dan ook weinig beginnen. Toch hoeft u zich geen zorgen te maken als u vaststelt dat een incassobureau tussenkomt. De bevoegdheden van een dergelijk bureau zijn beperkt. Eigenlijk mogen ze niet meer tegenover u dan wat u zelf kunt doen tegenover mensen die u iets niet zouden betalen. Ze hebben dus geen bijzondere bevoegdheden Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen beslag leggen op uw goederen of een procedure voor de Rechtbank tegenover u opstarten. Alleen zijn incassobureaus vaak beter georganiseerd om achterstallige

facturen te innen dan de bedrijven die op hen een beroep doen. En bovendien hebben ze een zekere ervaring met het onder druk zetten van slechte betalers. U hoeft echter niet bang te zijn van dergelijk bureau: hoe hard de taal ook is die het in zijn schrijven hanteert. Maar een incassobureau moet zich altijd houden aan bepaalde regels: a) Incassobureaus moeten altijd starten met een ingebrekestelling. Pas 15 dagen na de ingebrekestelling mogen zij verdere stappen ondernemen. Ook de brieven van het incassobureau mogen niet gelijk welke vermelding dragen. Zo mag in de brief bijvoorbeeld niet 'onbetaalde schuld' of gelijkaardige vermelding worden opgenomen. b) Na de termijn van 15 dagen mogen incassobureaus eventueel een huisbezoek brengen, maar ook daarvoor gelden beperkingen. Zo mogen zij u niet bedreigen of intimideren. Zij mogen ook niet om het even wanneer langskomen. Zo is het verboden om bij u langs te komen (of zelfs u op te bellen) tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Komt iemand van een incassobureau bij u thuis langs, dan moet die persoon u een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen. Op het document dient onder meer te staan dat u helemaal niet verplicht bent om de vertegenwoordiger van het bureau binnen te laten. c) Het incassobureau mag geen andere mensen contacteren aangaande uw onbetaalde facturen. Zij mogen bijvoorbeeld geen buren of familieleden daarover aanspreken. d) Het incassobureau mag u geen extra kosten aanrekenen. Zij kunnen u enkel het bedrag van de onbetaalde facturen (met eventuele intresten of schadevergoeding) eisen. Naargelang u een consument bent of een handelaar moet een incassobureau evengenoemde regels strikt of minder strikt naleven. Incassobureaus die deze regels niet naleven riskeren zelf te moeten opdraaien voor de factuur of de schuld die het probeert in te vorderen. Heeft u al betaald, dan kan u zelfs, bij een overtreding van de regels, de betaalde bedragen van het incassobureau terugvragen. 18

Gerechtsdeurwaarder. Het kan ook gebeuren dat u een schrijven ontvangt van een gerechtsdeurwaarder waarbij een factuur wordt ingevorderd. Een gerechtsdeurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau. Hij kan een partij dagvaarden, een vonnis uitvoeren, beslag leggen. De eigenlijke procedure voor de rechtbank kan de gerechtsdeurwaarder niet voeren. Dat kan ofwel diegene die u een factuur stuurde zelf ofwel zijn advocaat. Een aantal regels die hoger werden vermeld voor incassobureaus gelden in grote mate ook voor gerechtsdeurwaarders. Ook zij mogen u bijvoorbeeld niet zomaar bijkomen-de vergoedingen vragen voor het versturen van een aanmaning. Evenmin mogen ze bijkomende maatregelen treffen bij niet betaling binnen de 15 dagen; Hun brief moet volgende vermelding bevatten, in een afzonderlijk alinea toegevoegd, in het vet gedrukt en in een ander lettertype: ’Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag)’. Hoe moet u reageren? Krijgt u te maken met een schrijven van een gerechtsdeurwaarder of incassobureau, dan is het in de eerste plaats belangrijk na te gaan of u inderdaad iets verschuldigd bent, U moet dus verifiëren of de aanspraken van uw schuldeiser terecht zijn. is dat het geval dan kan u maar beter betalen. Zoals al werd aangegeven mag het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder u geen extra kosten aanrekenen. U kunt nog wel proberen om met uw schuldeiser een minnelijke regeling te treffen. Zo kunt u hem bijvoorbeeld vragen of hij bereid is afstand te doen van een schadevergoeding en/of intresten wegens een laattijdige betaling. Is de aanspraak niet correct, dan hoeft u natuurlijk niet te betalen en is het belangrijk op de brief of de aanspraak te reageren. Stuur een aangetekende brief naar de gerechtsdeunlvaarder of het incassobureau en bezorg een kopie ervan aan uw zogenaamde schuldeiser. In die brief geeft u aan waarom u meent niets verschuldigd te zijn en protesteert u de aanspraken die men tegenover u laat gelden.


Orgelkring Essene

GEMEENTE AFFLIGEM 2017 3 april22 zondag april 2018 g2 a d n Zo

99ste GROTE PRIJS AFFLIGEM ‘Historisch Van Peteghemorgel’

Erfgoeddag ‘Kiezen’ Jeugdconcert muziek van Disney tot K3

KERKVLIET AALST

Zondag 22 april 2018 om 14u Kerk van O.L.V. Bezoeking te Essene - Affligem Interactieve orgeldemonstratie met samenzang, gebracht door Sarah Copriau Een ideale manier om de jeugd kennis te laten maken met ons historisch erfgoed onder het motto: ‘Zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen’.

KERKVLIET AALST

• Nieuwe omloop • 9 doortochten • Café BOUCHOUT exclusief geopend

Organisatie: Orgelkring.Essene, ism Gezinsbond en Inkom gratis

e-mail: orgelkring.essene@gmail.com

Elite 1.12 + 1.13 - Interclub Elite z.c./ Beloften U23 voor 160 Elite km. Elite 1.12 - IC 1 NAT9 -ronden Interclub z.c./ Beloften U23 uur. ronden van 16,5 km. 156,9 km: drie grote VERTREK: ronden (30,2KERKPLEIN km, 33,1 kmHEKELGEM en 44,1 km) om en 313.30 plaatselijke AANKOMST: BRUSSELBAAN HEKELGEM rond 17.00 uur VERTREK: KERKPLEIN HEKELGEM om 13.15 uur. Organisatie: WSC Dr. Tistaertvrienden vzw i.s.m. AANKOMST: BRUSSELBAAN HEKELGEM rond 16.45 uur het Gemeentebestuur en de Sportraad van Affligem en de Politiezone TARL. Organisatie: WSC Dr. Tistaertvrienden vzw i.s.m. het Gemeentebestuur en de Sportraad van Affligem en de Politiezone TARL.

www.ad-delhaize-erembodegem.be www.ad-delhaize-erembodegem.be

Volg ons op Facebook en Twitter.

New Pleintje New Haaltert Pleintje Haaltert

maakt juwelen

HEKELGEM

www.tistaertvrienden.be

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

Petanque club Affligem.

Schattenjacht in Essene.

Petanque Federatie Vlaanderen Stamnummer 04-027. Elke donderdagnamiddag om 14u initiatie en spel. Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. Vanaf 4 mei ook spel op vrijdagavond om 19u. Plaats: Oud voetbalplein FC. E. Hekelgem, (overkant gemeentehuis Affligem) aan de Haezenweg. !!! IEDEREEN WELKOM !!!

Schattenjacht door Essene Lombeekstraathoekwerkers. De vikings zijn langsgeweest, en hebben hun schat verstopt ergens in Essene. Kom mee wandelen en zoeken op zondag 22 april, tijdens een gezinsvriendelijke wandeling langs mooie baantjes, ongeveer 5km.

www.2dehands.be

19

Inschrijven kan op: http://www.lombeekstraathoekwerk ers.be/schattenjacht-2018 Verklede of echte Vikings worden beloond met een extraatje! Contact: KAJ Essene, Assestraat 4. Deelname tegen 5,00 euro. De Lombeekstraathoekwerkers zijn ook te vinden op Facebook.


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Welke deugd heb je in 2018 vooral nodig om succesvol kinderen op te voeden?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 mei 2018. U kan ook deelnemen per fax op het nummer 053 68 23 55 of via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar februari. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Lut De Nil uit Affligem als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Welk mobiliteitsplan moet de verkeersknoop in onze regio helpen oplossen?" was: "Het GEN Brussel".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer (betalend) is: 0900 69 018. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2018 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

20


•10 % korting op alle zonnebrillen.

VERZEKERINGEN ROSSIGNOL

Tel. 053 58 00 00 BALLEISTRAAT 1 - TERALFENE www.rossignolaffligem.be - info@rossignolaffligem.be


Bekijk ons op www.handyhomeshop.com voor uw internetaankopen

DE BESTE SERVICE, DE BESTE KEUZE

DEBERLANGER BRUSSELBAAN 138 - 1790 AFFLIGEM - 053/64.62.90 OPENINGSUREN: MA: 13-18U • DI/VR: 09-12U & 13-18U • ZA: 09-12U & 13-17U • ZO: GESLOTEN

HOGEDRUKREINIGER K3+RIOOLSLANG 7,5M HOGEDRUKREINIGER K3+RIOOLSLANG 7,5M 380L 20120BAR 1600W+ 6M SLANG +TERRASREINIGER Hogedrukreiniger K 3 De "K3" hogedrukreiniger is ideaal voor occasioneel gebruik en normale vervuiling op bv. fietsen, tuinhekken, motorfietsen, enz.

GASBARBECUE CLASSIC LXS 2 BRANDER+ZIJBRANDER Met de 2 Series Classic LXS trakteert u de hele familie op een heerlijke maaltijd. Het elegante model is perfect voor beginnende barbecueliefhebbers. Met zijn twee afzonderlijk regelbare branders roostert u uiteenlopende soorten vlees, vis en groenten zonder dat er ook maar iets aanbrandt. De zijbrander gebruikt u voor het verwarmen van sauzen of het bereiden van lekkere bijgerechten. Dankzij de geïntegreerde piëzo-ontsteking steekt u de branders moeiteloos aan, ook bij vochtig of winderig weer. Via de ingebouwde thermometer houdt u de temperatuur in het oog zonder het deksel te openen.

Affligem Nieuws april 2018  

Affligem Nieuws magazine april 2018

Affligem Nieuws april 2018  

Affligem Nieuws magazine april 2018

Advertisement