Page 1

FEBRUARI 2019

Breugeljaar 2019 In dit nummer: Breugelwandeling Ternat. Breugel 2019, een jaar lang gevierd. Eet meer vlierbessen. Carnaval vieringen. BIN-netwerk uitbreiding in Liedekerke.

Zie ad ve rte

Zie pag. 20

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

nt ie pa

gina 16

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert. Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM


Regionaal nieuws - februari 2019.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 141 - februari 2019 Op de omslag: Breugeljaar 2019. Verantwoordelijk uitgever: G. Steyleman Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2019 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van april 15 maart 2019. Verschijningsdatum volgend nummer 3 april 2019. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

Deze eerste editie van Affligem Nieuws in 2019 staat grotendeels in het teken van het Breugeljaar dat door Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei al sinds enkele jaren werd voorbereid. De aanleiding is de 450ste verjaardag van het overlijden van de schilder, die zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt herdacht. Onder de formule “Groene Halte” werkte TreinTramBus een boeiende wandeling uit in samenwerking met de gemeente Ternat. Een dergelijk interessant project vlak in onze achtertuin mocht niet onbelicht blijven. Ook de figuur Breugel zelf verdient onze aandacht. Zijn Vlaamse landschappen komen wel op een uniek moment onder de loep, bekeken vanuit het perspectief van het Pajottenland. Net nu nationaal en lokaal alle aandacht naar het klimaat gaat, houden deze oude schilderijen ons een spiegel voor van afbeeldingen hoe onze streek er een goede 400 jaar geleden uitzag. Het verschil tussen toen en nu is onvoorstelbaar groot. De aandacht die de jonge generatie geeft aan het klimaatbeleid en haar protest tegen het gebrek eraan is een goede zaak. Maar hoe het beleid precies moet worden bijgestuurd is een aartsmoeilijke vraag. In ongeveer 200 jaar tijd, sinds de opkomst van de industrie, is de voetafdruk van de menselijke activiteit zwaar beginnen wegen op het klimaat. De moeilijkheid schuilt in het feit dat de beleidsmakers niet altijd kunnen inschatten wat het gevolg van het beleid op lange termijn zal zijn. Wie twee eeuwen geleden zou hebben afgeraden om fossiele brandstoffen te ontginnen zou als een zonderling zijn weggezet. Tot een twintigtal jaar geleden werden wij aangemoedigd om vooral met een dieselwagen te rijden. En wat te denken van de fiscale constuctie waarbij jarenlang een bedrijfswagen werd ingezet om aan de zware loonlast te ontsnappen? Een andere paradox is de evolutie van de spoorwegen. De komst van de spoorweg valt samen met het begin van de periode van de grootste vervuiling, en precies op die spoorweg wordt nu gerekend als een “proper” alternatief voor de auto. Hoe het klimaatbeleid er in gaat slagen om de 1,5 graden opwarmingsnorm te halen zonder een dramatische verarming van de bevolking te veroorzaken is de belangrijkste vraag. Zeker omdat er nog een belangrijk aantal factoren zijn die het klimaat beïnvloeden waar de mens helemaal geen vat op heeft. De geologische factor bijvoorbeeld. Op een schaal van miljoenen jaren zal de ligging van de landen oceaanplaten evolueren door de platentektoniek, het verschuiven van de aardkorsten. Hierdoor zal de ligging van een stuk land door jaren heen veranderen. Als resultaat hiervan zullen ook de stromingen in de atmosfeer en oceaan zich aanpassen aan de nieuwe ligging van deze platen. Verder is ook de ruimte van grote invloed op ons klimaat. Zo fluctueert de in- en uitstraling gedurende periodes van ongeveer tienduizend jaar en schommelt de helling van de aardas tussen de 22,5 en 24,5 graden. Hierdoor is de astronomische factor een zeer veranderende en dynamische variabele voor het klimaat. Daarnaast is het bekend dat de samenstelling van onze atmosfeer zeer veranderlijk is. Daarom probeert het huidige klimaatbeleid de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ijsmonsters uit het Antarctische ijs hebben onderzoekers geholpen een beter beeld te krijgen van onze atmosfeer door de tijd heen. Het blijkt dan ook dat het kooldioxide- en methaangehalte in onze atmosfeer in de afgelopen paar duizend jaar erg veranderd is. Het is duidelijk dat wij op het hoogste niveau CO2 zitten in 250.000 jaar. Maar, de aarde krijgt regelmatig te maken met rampen en andere narigheden zoals meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen. Daarop heeft de mens geen invloed, maar ze zorgen wel voor een enorme boost aan CO2 en andere gassen, die het broeikaseffect kunnen versterken. Verder kan het stof de zon tegenhouden en de aarde terug laten vallen in een ijstijd. Deze onvoorspelbare factoren zijn meestal niet te voorkomen. Hopelijk komt de technolgie in de komende jaren met oplossingen voor de meest dringende problemen. De uitgever. 1


Breugelwandeling Ternat. Breugelwandeling van Kruikenburg tot Hertigembos. TreinTramBus realiseerde een interessante wandeling in het kader van het Breugeljaar 2019 onder de formule van de zogenaamde Groene Halte. Het concept achter Groene Halte is heel eenvoudig: een wandelaar reist met het openbaar vervoer naar Groene Halte A, waar een wandeling ‘in rechte lijn’ vertrekt. Op het eindpunt van de wandeling stapt hij aan Groene Halte B terug op het openbaar vervoer. De wandeling door het groen tussen die twee haltes wordt beschreven in een Groene Haltebrochure. Bij de Breugelwandeling zijn er varianten van 12 en 16 km. De wandeling start aan het station van Ternat en eindigt naar keuze aan het station van Essene-Lombeek of Liede-kerke. Beide trajecten zijn 16 km lang. Onderweg kan de wandeling tweemaal gedeeltelijk ingekort worden zodat ze dan slechts ongeveer 12 km lang wordt. Deze wandeling gaat langs trage wegen en is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens.

Historische wandeling. Van de oude Nervische weg die van Lennik naar Asse liep, zijn de Schapenstraat in Wambeek en de Heirbaan in Ternat overblijfselen. De Romeinse weg van Keulen naar Bavay volgde het tracé van de huidige Assesteenweg. In de omgeving van deze wegen en op kruisingen van lokale wegen met beken, zoals aan de S ten eb r u g s tra a t i n Wa m b eek , vormden zich de eerste nederzettingen. Daarna, in de Frankische periode werd de regio eigendom van Gertrudis van Nijvel, de dochter van Pepijn van Herstal. Daardoor werd Wambeek eerst het bestuurlijk centrum voor Ternat en Lombeek. De Wezemaels, ridders van de hertog van Brabant, veroverden in de 13de eeuw braakliggende gronden op de abdij van Nijvel. Onder andere ook het Cruyckenbosch in Ternat, waarin ze een eeuw later een burcht bouwden. Het bestuurlijk centrum komt zo in Ternat terecht. De bekendste heer van Kruikenburgh is Everaard t’ Serclaes, de Brusselse patriciër die in 1356 de aanval leidde die een einde maakte aan de bezetting van de stad door het leger van de graaf van Vlaanderen.

Kasteel Kruikenburgh sedert de 20ste eeuw in in gebruik als college van de broeders der Christelijke Scholen.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

In 1976 fusioneerden de drie gemeenten Ternat, Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek weer tot één gemeente en werd het gebied van de heerlijkheid Kruikenburg opnieuw verenigd onder de naam Ternat. Oude vormen van de gemeentenaam zijn Nath (1112, 1268), Le Natte (1253, 1268 in het Picardisch, schrijftaal te Nijvel), Ternath (1435). Het toponiem zou kunnen verwijzen naar een bewoningskern op vochtige bodem of “ter natte”, of naar een naad of grens van een wereldlijk of geestelijk domein. 2

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be Het Pajottenland: Land van Bruegel. Ternat is de noordelijke poort tot het Pajottenland, een licht heuvelachtig gebied dat zich uitstrekt tussen Anderlecht en Ninove, en tot Galmaarden in het zuiden. Het was de Lennikse advocaat F.J. De Gronckel die de naam Pajot in de 19de eeuw bedacht. Het is ook de streek waar Pieter Bruegel in zijn Brusselse periode, op het einde van zijn leven, inspiratie vond voor zijn schilderijen in de kerken en landschappen van Ternat en Sint-Anna-Pede. Bereikbaarheid met openbaar vervoer. Raadpleeg de dienstregelingen van trein, tram en bus op www.nmbs.be en www.delijn.be. Beschrijving van de wandeling. De wandeling vertrekt aan het station van Ternat. De aanleg van de spoorlijn Brussel Gent doorheen Ternat in 1856 bracht een grote economische ontwikkeling met zich mee. Daarvan getuigt o.a. de straatnaam Hopstakenkaai aan de overzijde van de spoorweg. Er werden statige herenhuizen gebouwd, zoals de Villa des Houblons, aan de overkant van de Assesteenweg, nu opgedeeld in drie rijhuizen, of het in 1896 gebouwde huis van socialistisch voorman Leempoels, een zoon van Leopold II zo wordt gezegd, nu restaurant t’ Serclaes. Dan gaat het langs het door Cluysenaer ontworpen station richting Statiestraat naar links, richting centrum Ternat. Opmerkelijk zijn de verschillende, omstreeks 1900 opgetrokken herenhuizen en villa’s, en het gemeentelijk


Beukendreef bij kasteel Kruikenburg in Ternat, bekend uit de serie "Thuis" van Eén. parkdomein van kasteel Kruikenburg. waterreservoir in geval van brand en Na ongeveer 600m, ter hoogte van als drinkplaats voor het vee. Iets lager, Brasserie Helena, ligt de ingang tot het in “de trechter”, lag de “borredam”, domein Kruikenburg. opgeworpen ter beschutting van de Wie dat wil, kan de wandeling inkorten “natte straat”. Mettertijd raakte de en hier meteen rechts afslaan, het laafpoel in onbruik, verdween in 1877 domein in. en werd in 1892 vervangen door een Voor de lange wandeling loopt het aan gemeenschappelijke waterbevoorBrasserie Helena naar links de Pastoor radingsplaats, met zwengelpomp, Van Nuffelstraat in om verder te midden op het plein. wandelen door de Borredam langs de Vandaar gaat her rechtdoor: over het oude pastorie. Iets verder het eerste Marktplein en dan via de Gemeentestraatje rechts nemen, omhoog tot aan huisstraat tot aan het oude en het de Sint-Gertrudiskerk. Daar het paadje nieuwe gemeentehuis. links volgen en rond de kerk wandelen Op de plaats waar in 1719 het tot aan het monument voor de gesneubakstenen kasteeltje De Mot werd velden. opgericht, stond voorheen een Vandaar linksaf slaan naar het middeleeuwse versterking. Deze mot Marktplein. Het Marktplein dat tot in was omgeven door een brede 1866 nog Plaets genoemd werd slotgracht, nog te zien op historische verwierf die naam naar de markt, die er kaarten zoals de kaart van de Oostensinds 17 november 1859 plaatsvindt, rijkse Nederlanden van graaf Ferraris maar heet desondanks in de die tussen 1771 en 1778 werd volksmond nog steeds de dries. De gerealiseerd. De gracht zou tussen dries wordt voor het eerst vermeld in 1860 en 1870 gedempt zijn. Op de een akte uit 1446. Vermoedelijk is hij kadasterkaart van Popp die uit deze tijd veel ouder en mag hij worden dateert, staat ze nog getekend. beschouwd als de primitiefste kern Van hieruit rechtsom keren via van het dorp uit de Nervische tijd, lang dezelfde weg naar het Marktplein en de voor de bouw van de oorspronkelijke kerk. kerk. Zijn typische ligging op de aansluiting van twee voormalige e e u we n o u d e h o o f d we g e n , d e “Brucselbane” (Statiestraat) en de “Natte Straete” (Borredam), en ook zijn historische driehoeksvorm zijn overduidelijke kenmerken van de Frankische nederzettingen, daterend van de 3de - 5de eeuw. Omstreeks 1800 was de dries nog een ruig grasveld met hier en daar errond een kleine hofstee. In de noordwestelijke hoek bevond zich “de keyaert”, een met stenen bedekte, drassige weide, rondom een soort van bronput, gebruikt als 3

De Sint-Gertrudiskerk is een zandstenen gebouw met omringend kerkhof, aansluitend bij de Brabantse gotiek uit de 15de - 16de eeuw. De westertoren is 50 meter hoog en 6,5 meter breed. Hij wordt bekroond met een ingesnoerde spits die sinds de restauratie in 1896 omgeven is door een balustrade. In het zwierige torentje aan de zuidkant bevindt zich de draaitrap die toegang geeft tot de toren en de klokkenkamer. Het torentje draagt een kruik, zinspelend op de heerlijkheid Kruikenburg. Talrijke glasramen van verschillende ouderdom en verscheiden van stijl verlichten de kerk. Aan het monument voor de gesneuvelden gaat de wandeling nu naar links, en loopt door de Dreef, bekend als decor van het Eén-programma Thuis. In de 13de eeuw kwamen de Wezemaels, ridders van de hertog van Brabant, braakliggende gronden veroveren op de abdij van Nijvel. Daaronder het Cruyckenbosch, waarin ze een eeuw later een burcht bouwden. In 1660 hadden de heren van Cruyckenburg alle gronden tussen het kasteel en de kerk kunnen aankopen en in 1670 was de dreef tussen het kasteel en de kerk voltooid. Het was een private weg, die de heren later afsloten met een bareel. Pas in 1938 kocht de gemeente Ternat de Dreef over en werd het een openbare weg. Hier loopt de tocht verder met het oversteken van de Statiestraat recht het domein in. Hier komen de kortere en langere variant van de wandeling opnieuw samen. Domein Kruikenburg (2km). Op het einde van de dubbele bomenrij gaan we naar links, net vóór de beek, tot in de t’Serclaesstraat.

Het oude gemeentehuis van Ternat. Deze straat werd genoemd naar de


......

2019

22 03

Voor verenigingen, familie- en vriendenploegen

Het is weer zover, Davidsfonds-Teralfene organiseert haar tweejaarlijkse quiz. Het wordt naar aloude traditie een spannende en gezellige bedoening.

Cultuurzaal Sanderus Affligem Aanvang: 20u • Bijdrage: € 25,00 per ploeg • Ploegen: max 5 personen De vragen handelen over uiteenlopende onderwerpen: geschiedenis, cultuur, sport, wetenschap, muziek, actualiteit en nog veel meer.

Inschrijven kan nu al bij: Alfons Rossignol • Tel: 053 66 28 21 E-mail: alfons.rossignol@telenet.be

Wees er snel bij, het aantal ploegen is beperkt! Betaling op rekening nr BE19 4219 1980 5112 met vermelding van de ploegnaam. Deze straat werd genoemd naar de Brusselse patriciër Everaard t’Serclaes, die in de nacht van 24 oktober 1356 de aanval leidde die een einde maakte aan de bezetting van de stad door het leger van de graaf van Vlaanderen. Hij was ook heer van Kruikenburgh. Vandaar naar rechts en de straat volgen tot op het einde. Dan gaat het naar rechts en even verder naar links, licht bergop de Sempstweg in. Verderop vanop het hoogste punt wacht een mooi uitzicht. Volgens pastoor Lascabanne, die in 1902 en 1904 zijn geschiedenis van de gemeente en de parochie Ternat uitgaf, stond daar aan de Zwaluwput de eerste kerk. Die stond er reeds in 1112 volgens een oorkonde van bisschop Odo van Kamerijk. De kerkfabriek had daar een stuk grond, dat onlangs werd verkocht. Sempst wordt ook beschouwd als de eerste Ternatse nederzetting, verbonden met de Romeinse heirbaan. De naam Kruisstraat bevestigt dat er op de hoogte van Sempst aan de Zwaluwput een kruis en altaar stond. De plaats wordt nog steeds door de bewoners

“de zwolmput” genoemd. Van hieruit de eerste straat nemen rechts en afdalen naar de beek. Dan linksaf slaan (Kruisstraat) en steeds rechtdoor wandelen langs het biolandbouwbedrijf Biobees, tot aan de spoorweg. Spoorwegbrug (3,8km). Onder de spoorwegbrug lopen en dan linksaf slaan. Even verder de bocht meevolgen naar rechts: hier loopt de wandeling tussen bos en weide. Verderop de asfaltweg nemen naar links om uit te komen via de Lochtingweg langs de begraafplaats in de Bollestraat, die we rechts inslaan. Net vóór nr.14 linksaf slaan. De weg loopt nu langs de vroegere brouwerij van Lode Willems, een Wambeeks politicus die in 1932 met de p a r t i j d e r Vr i j e M a n n e n d e conservatief-katholieke burgemeester De Troch versloeg. Aan de Weverstraat is het naar rechts. Aan het eind van deze straat ligt de geuze- en lambiekbrouwerij De Troch, die onder de naam Chapeau bieren uitvoert tot in de Verenigde Staten. 4

Loop hier naar rechts de Langestraat in en even verder aan het parochiehuis naar links (Pol de Montstraat) tot aan de achterkant van de Sint-Remigiuskerk. Hier start de Pol de Montroute. Op de website van Ternat staan mp3-geluidsfragmenten die iedereen kan downloaden. In een huis wat verderop werd de bekende letterkundige Pol de Mont geboren en in de zaal ernaast vonden meetings met socialistische voormannen plaats. Sint-Remigiuskerk (5,2km). Wie voor de kortere wandeling kiest gaat hier naar rechts en volgt dan de kerkhofmuur naar links rondom de kerk. Ga aan het café (met daarnaast Leo’s Bistro) naar links en even verder naar rechts (Voetweg 26, langs de beek), vandaar sluit de weg weer aan op de lange wandeling. De moedigen stappen voor de langere wandeling rechtdoor, gaan dan naar links de Potgieterstraat in en even verder naar rechts naar een landbouwweg vanwaar verderop een prachtig zicht op Wambeek wacht. Aan het


Met Valentijn bieden wij de Skin juwelencollectie tegen ½ prijs aan… kom vlug eens kijken. Reeds 30 jaar herstellingen in het atelier. www.juwelenthomas.be

einde van de weg dalen we naar rechts de Elshoutweg af. Aan het eind van de weg ga je even naar rechts en dan meteen weer links, tot aan restaurant De voet van Keizer Karel, in een oude hoeve met een terras en speeltuin. Ernaast bevindt zich de oude watermolen van Klapscheut, die molenaar Wies De Troch af en toe laat draaien. Voorbij het restaurant is het rechts de Klapscheutstraat in. Hier komen de korte en de lange variant van de wandeling opnieuw samen. Voetweg 26 (7,7km). Sla Voetweg 26 in en blijf de beek volgen langs de oude muur en dan naar rechts langs het voetbalterrein. Zo leidt de wandeling naar de Stenebrugstraat, waarvan de naam verwijst naar de preRomeinse oversteekplaats van de Wambeek. Steek over en wandel naar links. Even verder rechts afslaan, en wandelen via de Spiegelstraat naar de Assesteenweg, de oude Romeinse heirbaan. Aan de overkant bevindt zich de voormalige brouwerij van Artevelde. Hier oversteken en verder naar naar rechts en ongeveer 150m verder de straat links nemen, richting Dronkenborre. Deze naam zou volgens sommigen verwijzen naar een ronkende borre of bron. Hier waren vroeger vele vijvers gelegen. Deze buurt maakt deel uit van Overdorp, een van de oude dorpen van de gemeente. Nu rechtdoor in de Dronkenborrestraat. Op de plaats waar op het einde van de weg, aan de overkant van de beek, een witte villa staat, stond in de 19de eeuw de boerderij-brouwerij van burgemeester Huygens en zijn zoon Juliaan, die op de parlementslijst van de BWP stond.

Na ongeveer 750m draait de straat af naar rechts. Ter hoogte van het boerderijtje met huisnummer 13, het paadje rechtdoor nemen en de beek oversteken, en verder rechtdoor tot aan de Kleemstraat.

nemen, en op de eerstvolgende T naar links gaan. Steeds rechtdoor wandelen tussen de weiden tot aan de spoorweg, daarna verder links tussen de weiden en over het vlonderpad richting Hertigembos.

Kleemstraat (9,7km). Hier loopt het even naar links en dan aan het kapelletje rechts de betonweg in. Na ongeveer 500m op de Heidestraat naar links volgen, om verderop links te draaien de Fossebaan in en dan onmiddellijk weer rechts de Kattestraat in. De straat is genoemd naar het gehucht Kattem of Catthem, een plaatsnaam die mogelijk verwijst naar het heem of de woonplaats van de Catten, een Germaanse stam uit Westfalen die geregeld België binnenviel en uiteindelijk in Normandië (Caen) terechtkwam. Vervolgens de eerste weg rechts

Hertigembos (13km). Deze naam ontstond door de samentrekking van Hertogen- en Affligembos, genoemd naar de vroegere boseigenaars, hertog Jan van Brabant en de abdij van Affligem. Het domein binnen stappen en ongeveer 100m verder naar rechts en nog eens naar rechts stappen tot aan de rand van het bos om in een prachtige dreef terecht te komen. Daarna links afslaan en verder naar rechts een smalle doorgang in richting Hopstraat. Deze straat links inslaan tot op de Nieuwbaan. Hier opnieuw naar links gaan en de beek oversteken op de grens met Liedekerke.

5


Wxx.

.................

Kaart van de Breugelwandeling van Kruikenburg tot Hertigembos.

Liedekerke station

Wat verder aan de linkerkant is de Kapel van Ter Muilen en het Boerenkrijg monument, een overblijfsel van de abdij, zeker een bezoekje waard. Ter hoogte van dit monument de Muilenstraat oversteken en wandelen naar rechts, door een natuurgebied bezaaid met kapelletjes en onder de spoorweg doorgaan. Van hieruit is er de keuze: ofwel wandelen naar station Liedekerke (totaal 15,8 km) ofwel naar EsseneLombeek (totaal 16 km). Links loopt een wegje evenwijdig aan de N208 richting station Liedekerke, volg het fietspad voor 600m en aan de rotonde naar links afslaan. Rechts gaat richting station EsseneLombeek. De weg loopt onder twee spoorwegbruggen. De tweede is een verlaten brug waar vroeger een verbinding tussen de oude lijn 50 en de nieuwe lijn 50A over liep. De lijn werd afgeschaft nadat in de vijftiger jaren de Brusselse noord-zuidverbinding de Lombeekse verbinding overbodig maakte. Iets verder links afslaan een landbouwweg in en deze volgen tot aan de Sluisvijverstraat. De weiden aan de overkant van de straat waren vroeger twee grote sluisvijvers van de Belle-

De stippelijn markeert de wandelweg die in elke richting kan gevolgd worden.

molen. Hier naar rechts tot aan het station van Essene-Lombeek. Alle info over de wandeling: www.groenehalte.be. Deze Groene Halte is een realisatie van TreinTramBus in samenwerking met de gemeente Ternat, NMBS en De Lijn. Bron: Breugelwandeling Ternat 2019.

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

BRANDSTOFFEN

Bart Van Hecke

bvba

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 6


. Breugel 2019, een... jaar lang gevierd. Events, wandelingen, tentoonstellingen... het Pajottenland is er het toneel van, maar wie is de man waar het allemaal om draait eigenlijk? Pieter Breugel. De Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude is bekend om zijn weidse, panoramische landschappen. Hij schilderde het alledaagse leven van boeren en verhalen uit de bijbel, met verwijzingen naar de politieke situatie van zijn tijd. Zijn kleurrijke schilderijen van het ruwe boerenleven bezorgden hem de bijnaam Boerenbreugel. De schilder liet slechts een veertigtal schilderijen na. Hij is wel de meest getalenteerde telg van de Vlaamse schildersfamilie Bruegel. De leven van Pieter Breugel de Oude liep omstreeks 1525-1569. Hij werd geboren in het dorpje Brueghel. Hij ging in de leer bij de schilder Pieter Coecke van Aelst, om daarna een korte tijd te werken bij de prentenhandel De vier Winden van Hiëronymus Cook. In 1551 werd hij opgenomen in de Antwerpse schildersgilde. Tijdens een studiereis naar Italië, in zijn tijd niet ongewoon voor schilders, maakte Bruegel kennis met de kunst van de Italiaanse renaissance. Opmerkelijk is dat zijn latere schilderijen nauwelijks lijken te zijn beïnvloed door zijn kennismaking met belangrijke schilderijen van Italiaanse kunstenaars als Michelangelo en Rafaël. Hij bleef onverstoorbaar zijn eigen Vlaamse koers volgen. Onovertroffen landschappen. Bruegel schilderde fantastische landschappen die beschouwd kunnen worden als een lofzang op het Vlaamse landschap. De tijdens zijn reis naar Italië waargenomen heuvels en bergen werden in zijn landschappen gecombineerd met de weiden en graslanden van zijn vlakke geboorteland. In zijn kleurrijke, gedetailleerde landschappen krioelt het van de mensen. Bruegel schilderde in 1565 een reeks van zes schilderijen, vermoedelijk in opdracht van de Antwerpse koopman en kunstverzamelaar Nicolaes Jongelinck, die de kringloop van de seizoenen weergeeft. Vijf schilderijen zijn bewaard gebleven: de jagers in de

sneeuw, de sombere dag, de korenoogst, de hooioogst en de terugkeer van de kudde. Op ieder schilderij is een seizoensgebonden activiteit uitgebeeld, zoals de hooioogst in de maanden juni en juli en het jagen in de sneeuw in de maanden december en januari. Met oog voor details schilderde Bruegel de wilgenknotten op een stormachtige lentedag, de hooioogst in de zomer en het drijven van koeien naar de stal in de herfst.

epidemieën was geen rationele verklaring, dus werd aangenomen dat ze het werk waren van duivels en demonen (boze geesten) en hun menselijke helpers. Die menselijke helpers, de heksen, werden gemarteld, veroordeeld en eindigden hun leven op de brandstapel. De duivels en demonen werden door Hiëronimus Bosch indringend afgebeeld. Bruegel zette de Vlaamse traditie van de bizarre, duivelse wereld van Bosch voort.

De terugkeer van de kudde. In "Jagers in de sneeuw "staat een weids, panoramisch landschap centraal, dat zich uitstrekt van een Vlaams dorpsgezicht op de voorgrond links tot aan een onherbergzaam Alpenlandschap in de achtergrond rechts. De natuurlijke, vanzelfsprekende manier waarop Bruegel fantastische Alpenlandschappen combineerde met eigen Vlaamse heuvels is kenmerkend voor deze schilder. De figuren verdwijnen bijna in het overweldigende landschap. Mens en dier zijn onderworpen aan de natuur, met zijn in de wintermaanden barre weersomstandigheden. Een groep jagers met honden trekt langs het dorp op de voorgrond, met gebogen hoofd, tot aan de enkels in de sneeuw. Ze hebben slechts een magere vos buitgemaakt. Alleen de mensen op het ijs, die zich vermaken met schaatsen en andere ijspret, hebben kennelijk geen last van de koude wind in dit ijzige winterlandschap. Duivels en demonen. In Bruegels tijd was het volk bijgelovig. Voor tegenslagen als natuurrampen en 7

Bruegels schilderij "De val van de opstandige engelen", gesigneerd en gedateerd 1562, toont de toeschouwer een overvol tafereel, met in het midden de onoverwinnelijke engel Michaël, te herkennen aan zijn zwaard, gouden harnas en blauwe mantel. Samen met zijn helpers, de in witte gewaden gehulde engelen, vecht hij tegen de in opstand gekomen engelen. Breugel heeft de opstandige engelen afgebeeld als vreselijke gedrochten, deels mens, deels vis, vogel, reptiel, amfibie of plant. Ze worden door de goede engelen naar de duistere diepten van de hel gedreven. Waarschijnlijk stellen de gevallen engelen de hoofdzonden en de vijanden van het Goede voor. Boven het chaotische onderste deel van het schilderij, vol krioelende wezens, zijn de kleuren licht: wit, lichtblauw en roze. Het bovenste deel is overzichtelijker en minder druk. De goede engelen dalen neer vanuit een heldere halve cirkel van licht aan de bovenkant van het schilderij. De stralende halve cirkel maakt de aanwezigheid van God zichtbaar.


Het schilderij werd in 1846 voor 500 francs aangekocht door het Museum van Schone Kunsten te Brussel. Men wist aanvankelijk niet wie het had geschilderd. In catalogi werd het toegeschreven aan HiĂŤronimus Bosch. Bij toeval werd de onder de lijst verborgen signatuur van Bruegel ontdekt. Schilder van het boerenleven. Aan zijn kleurrijke weergave van het Vlaamse boerenleven heeft Bruegel zijn bijnaam Boerenbruegel te danken. Bruegel wist een levendig beeld te schetsen van het dagelijks leven in het Vlaanderen van de zestiende eeuw, zoals onder andere te zien is op zijn schilderijen De boerendans (1568) en De boerenbruiloft (1568). De schilder geeft op deze schilderijen het ruwe dorpse plezier weer. Hij schilderde ruige boeren, zichtbaar aangeschoten met waterige ogen, dansend of vrijend, te midden van een idyllisch landschap. Het goede leven, met zijn buitensporigheden, wordt realistisch weergegeven. Er is overigens niet alleen sprake van vrolijkheid. De boer op het schilderij De boerendans danst nijdig, met een grimmig gezicht. Hij is gewapend en hij maakt woeste bewegingen. Wellicht ontaardt het boerenfeest nog in een vechtpartij. Het tafereel speelt zich af in een idyllische landelijke omgeving. Levensgenot staat tegenover het natuurschoon. Het ongesigneerde en ongedateerde schilderij De boerenbruiloft werd waarschijnlijk geschilderd omstreeks 1568. De toeschouwer is getuige van een bruiloftsmaal. De bruid draagt een kroon en zit tegen een groen wand-kleed. De links van haar zittende figuren zijn waarschijnlijk haar ouders. Niet duidelijk is waar de bruidegom zich bevindt. Kennelijk wordt de maaltijd gehouden in een schuur. Twee kruislings opgehangen korenschoven herinneren aan de inspanningen van de oogst.

De Boerenbruiloft.

Jagers in de sneeuw.

Schilders in de tijd van Bruegel beeldden heiligen, edelen en gegoede burgers nooit etend af. Aan hun tafels werd geen hap naar de mond gebracht, maar zat men pratend aan tafel. Het eten deed denken aan afhankelijkheid van de natuur, wat niet paste bij mensen die gezien werden als een evenbeeld van God. Bruegel had met het afbeelden van etende en drinkende mensen geen moeite. Hij benadrukte het materiĂŤle bestaan van de mens door te laten zien dat het menselijk lichaam voedsel nodig heeft. De gasten zitten ijverig te eten en en te drinken. De maaltijd wordt rondgebracht op een uit zijn hengsels gelichte deur. Dit beroemde schilderij van Bruegel wordt bewonderd vanwege de heldere kleuren en de grote en perfect gekarakteriseerde figuren. De compositie is opmerkelijk. Kunsthistorici zien, gelet op de lange tafel en de vele gasten, overeenkomsten met door Italiaanse schilders vervaardigde afbeeldingen van het Laatste Avondmaal. Religieuze thema's met een politieke boodschap. Zijn schilderijen met een religieus thema bevatten een kritische boodschap. Ze stellen verdrukking aan de kaak, bekritiseren in bedekte termen de Spaanse wreedheden in de Nederlanden, of ze verwijzen naar maatschappelijke beroering. Op zijn doodsbed liet Bruegel door zijn vrouw een aantal werken die te bijtend of te schimpend waren verbranden, om te voorkomen dat ze in moeilijkheden zou komen. Het was waarschijnlijk niet toevallig dat Bruegel De prediking van de Heilige Johannes de Doper (1566) schilderde. Johannes de Doper kondigt 8

in zijn preek de komst van de Verlosser aan. Gelet op de politieke onrust in zijn tijd is dit schilderij ongetwijfeld een toespeling op de protestantse hagenpreken (kerkdienst in de open lucht). De Spaanse overheerser van de Nederlanden had protestanten verboden om in het openbaar te preken. Zij moesten dat daarom clandestien doen, aan de rand van het bos. de preken werden bewaakt door gewapende personen. Op het schilderij zien we gewapende personen op wacht staan. Uit zijn schilderijen blijkt dus duidelijk dat Bruegel door en door Vlaams was. Hij was een onovertroffen meester van het Vlaamse landschap, met een wriemelende mensenmassa die nietig bleef. Hij wist ook een levendig beeld te geven van de Vlaamse bevolking in zijn tijd.

Boek je vluchten met Brussels Airlines nu voordelig vanuit Affligem. Surf: www.affligem.com Klik op "shopping" en je bent al onderweg.


...... Eet meer vlierbessen. lang gezond bleven. En hun geheim: “dat einighste datse voor haer Medecijn en gezondheidt onderhielden was datse alle Jaeren rijpe Vlier-Bessen vergaederden, daer van sij het roode sap afpersten en dit sap koockten sij en aten dat op haer broodt en de wijl sij dit onderhielden waern sij dus lange gesondt gebleven en to soo hoogen ouderdom gekomen”. U die gezond wil blijven en lang leven, waarop wacht u nog: eet meer vlierbessen. Alom tegenwoordig. Geen enkele oude hofstede of achteraan in de moestuin prijkt een vlierboom vergezeld van een palmstruik. Vraag aan de vlier naar zijn herkomst en dan vertelt hij dat hij een oeroude heilige plant is, gewijd aan de aardgodin, vrouwe Holle of Holda. De godin gaf aan de vlier bijzondere genezende krachten. Schors, bloem en bes van de vlierboom zijn een geneesmiddel dat door de meeste van onze buitenmensen gekend is en gebruikt wordt als waterafdrijvend of purgeermiddel en aangewend tegen zenuwpijnen. Het boek “Instructie en Oeffeninge die den Verstandigen Hovenier zal in acht nemen”, anno 1665 meldt volgend historiekje, geschreven in mooi gotisch geschrift: Een vorst was tijdens een jachtpartij verdoold in een “Bosschagie” Plots kwam hij voor een oude boerenhut te staan, waar een even oude grijze man aan ’t schreien was. De vorst vroeg wat hem deerde. Toen vertelde de grijsaard dat hij een pak slaag gekregen had van zijn vader. De edelman was verwonderd dat deze bejaarde nog een vader in leven had, die bovendien nog krachtig moet gewezen zijn om zijn zoon tot schreiens toe te slaan. Daarom vroeg de vorst naar de oorzaak van zo een hardhandig optreden. De grijsaard vertelde tussen twee schreibuien in, als dat hij geprobeerd had zijn overgrootvader of zijn vaders-vader in zijn stoel te verzetten, maar dat deze hem ontvallen was, vandaar dan het optreden van de vader. Nu was zijn hoogheid nog meer verwonderd, maar even later kon hij de bejaarden in levende lijve ontmoeten. Meteen polste deze vorstelijke persoon even hoe het mogelijk was dat zij zo

Tegen griep: vlierbessenextract. Er blijkt een natuurlijk middel te bestaan, vlierbessenextract, dat de griep kan voorkomen of de griep kan inkorten door het herstel te bevorderen. De ludieke mythe van hierboven zou dan toch waar kunnen zijn... Het medicinale gebruik van de vlierbes is al eeuwenoud en wordt in oude teksten beschreven als een multifunctioneel geneesmiddel. In 400 voor Christus refereerde de Griekse arts Hippocrates al aan de vlierbessenstruik als een ‘medicijnkastje’. Hippocrates wordt gezien als de grondlegger van de westerse genees-kunde en kwam 2300 jaar geleden al met de spreuk: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.” Moderne onderzoeken. Inmiddels is in diverse wetenschappelijke onderzoeken onder middelgrote groepen aangetoond dat zwarte vlierbesextract inderdaad efficiënt is bij het bestrijden van griep. Het blijkt dat vlierbessenextract een natuurlijke remedie is met antivirale eigenschappen. Deze eigenschappen zijn bewezen effectief tegen tien verschillende stammen van het griep-

virus. In een placebo-gecontroleerde studie, reduceerde vlierbessenextract de duur van de griepsymptomen met wel drie tot vier dagen. Ook The Journal of Internationaal Medical Research merkt op dat vlierbesextract een bewezen gunstig effect heeft op griep, verkoudheid, voor- en bijholteontsteking en zelfs bij een koortslip. In Noorwegen werd in het griepseizoen van 1999/2000 een studie gedaan onder zestig mensen. De patiënten kregen vijf dagen lang vier maal daags 15 ml vlierbessensiroop toegediend of een placebo-siroop. Bij de gebruikers van de vlierbessensiroop werden niet alleen de symptomen vier dagen eerder verlicht, maar was ook het gebruik van medicatie veel minder.

Vlierbessenextract lijkt dus een efficiënte en veilige behandeling tegen de griep. Alle studies geven aan dat aanvullende onderzoek nodig is en zou moeten plaatsvinden. Snel terug gezond. Heel veel beterschap bij ziekte door griep en voor diegenen die nog niet geïnfecteerd zijn: voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat je weerstand goed blijft, slaap goed, eet voldoende groenten en fruit, neem extra rust, drink voldoende water, kruidenthee en vul aan met vlierbessenextract.

Stationsstraat 71 LIEDEKERKE T. 0478 36 06 44 antiloopliedekerke.be

SCHOENHERSTELLINGEN ma-woe-do-vrij: 14-18.30u / zat. 10-18u 9


Carnaval vieringen. Wie carnaval zegt, denkt uiteraard onmiddellijk aan Aalst, dé carnavalstad bij uitstek! Toch zijn er daarnaast nog een groot aantal vieringen in een straal van 30 km rond onze regio; een overzicht van data staat opgelijst aan het eind van dit artikel . Carnaval evolueert. Carnaval is oorspronkelijk een katholiek feest dat gevierd wordt in de 3 dagen die voorafgaan aan aswoensdag (zie verder voor de geschiedenis). Het feest duurt volgens de traditie steeds van zondag- tot dinsdagavond. Om middernacht, op aswoensdag, begint de Vastentijd. De Vasten duurt 40 dagen, tot Pasen. Vroeger was carnaval traditioneel een eetfestijn, nu is het vooral bekend om zijn verkleedpartijen. Aalst en Carnaval. Aalst is ontegensprekelijk dé carnavalstad van Belgie. De Oost-Vlaamse stad maakt van Carnaval elk jaar opnieuw een echt volksfeest met evenementen voor jong en oud, dit jaar al voor de 91ste keer. In 2010 werd Aalst Carnaval toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van Unesco. Op zondag 3 maart vindt de bekende carnavalstoet plaats. Een stoet met praalwagens trekt doorheen de straten. Duizenden bezoekers staan langs het traject om de stoet te bekijken. De praalwagens, waarop gigantische poppen staan, beelden altijd actuele onderwerpen uit. De draak steken met .

mediafiguren en politieke situaties is het doel. De wagens en poppen worden gemaakt door de vele carnavalgroepen. Deze groepen zijn erkend door de stad en worden ingedeeld in 3 categorieën: de kleine, de middelgrote en de grote carnavalgroepen. Aan de wagens worden punten toegekend door een jury die langs het traject waakt en oordeelt. Omdat elke groep binnen zijn categorie het hoogste aantal punten in de wacht wil slepen, werken de groepen maandenlang aan hun wagen. Leve Prins Carnaval, Alaaf. Elk jaar wordt er ook een Prins Carnaval verkozen. Deze Prins Carnaval mag gedurende de 3 dagen van het carnavalsfeest de stad overnemen. Wie minstens 3 keer Prins Carnaval wordt, kan Keizer worden. Deze figuur speelt dan een doorslaggevende rol tijdens het volksfeest. Aalst en ajuinen. Op maandag vindt de Ajuinenworp plaats. Prins Carnaval gooit dan vanaf het balkon van het stadhuis verpakt snoepgoed in de menigte. In enkele van de verpakkingen zitten nummers, die recht geven op een van de vele prijzen. De meest felbegeerde prijs is het Gouden Ajuintje, een juweeltje dat jaarlijks door een ontwerper gemaakt wordt voor die carnavalseditie. Typisch voor Carnaval in Aalst is verder de "Voil Jeannetten" stoet.

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - winteronderhoud. • Snoeien en verhakselen

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com

Tijdens deze stoet, die altijd op dinsdag plaatsvindt, gaan mannen verkleed als vrouwen door de straten. Ze gebruiken hierbij allerlei attributen zoals plastic borsten, grote pruiken, bontjassen en de onmisbare vogelkooi. Dit ritueel is een overblijfsel uit de Aalsterse geschiedenis; omdat de Aalstenaar vroeger te arm was om een mooi carnavalskostuum te kopen, verkleedden de mannen zich met de oude kledij van hun vrouw. Emotionele popverbranding. Op dinsdagavond wordt het feest afgesloten met de grote popverbranding en een laatste feestnacht. Evolutie van Carnaval in de geschiedenis. Carnaval is een katholiek feest dat wordt gevierd net voordat de vastenperiode voorafgaand aan Pasen begint. De exacte wortels van het carnavalsfeest zijn niet bekend, wel zijn er veel overeenkomsten met enkele heidense feesten die al bestonden voor het christendom haar intrede deed, zoals de Romeinse Saturnalia of de Germaanse Fastnacht. De benaming carnaval komt waarschijnlijk van de Latijnse uitdrukking: 'carne vale', wat 'vaarwel vlees' betekent. Dit verwijst naar de periode die de carnavalgangers tegemoet gaan:

10


..........

maar het betekent ook dat dezelfde omstandigheden worden gecreëerd als waarin mensen leven die geen vlees kunnen betalen. Vasten en Carnaval. Carnaval is in het leven geroepen om de dagen voor de vasten in te luiden. Zij staan in het teken van feestvieren, zotheid en veel eten en drinken. Overigens heeft elk land en elke streek zo zijn eigen manier om vastenavond in te luiden. In Angelsaksische landen bijvoorbeeld worden op vastenavond pannenkoeken gegeten.

de vastenperiode. In de vastentijd is het volgens de katholieke traditie verboden om vlees te eten, daarom is carnaval de gelegenheid om zich nog vooraf even te buiten te gaan. Vasten in het christelijk geloof betekent echter niet dat mensen helemaal niets eten, zoals de moslims dat doen tussen zonsopgang en zonsondergang. Vasten in het christelijke geloof betekent dat er veel groenten en rauwkost worden gegeten en dat vlees niet op het menu staat. Ook zuivel wordt vaak uitgesloten of sterk verminderd. Dat vasten is niet nieuw, al vanaf het begin van de Bijbel bestaat vasten. Door de eeuwen heen heeft dit fenomeen echter wel een andere betekenis gekregen en zijn gelovigen beginnen vasten om andere redenen, bijvoorbeeld om met zichzelf in het reine te komen, een soort boetedoening. Of als vorm van bezinning en bewustwording, uit solidariteit. Het kan ook zijn om te komen tot een soort van zelfverlichting en zo dichterbij God te komen Vasten had in het christelijk geloof drie doelen: ruimte in hoofd, hart en lichaam scheppen, ruimte voor een nieuwe relatie met God aangaan en de relatie onderzoeken tot zichzelf en tot de aarde. Universele betekenis. Voor alle christelijke kerken geldt dat de Veertigdagentijd voor Pasen de belangrijkste vastentijd is. Alles evolueert en dus ook de visie op vasten. In de hedendaagse opvatting

vasten mensen vanzelfsprekend nog altijd om hun relatie met God te bestendigen en te onderzoeken. Maar even belangrijk is echter dat er een soort lotsverbondenheid spreekt uit de vasten met mensen op de rest van de aarde die het veel slechter hebben dan wij. Dat betekent sober eten, alleen zaken eten die in het lopendet seizoen groeien en vlees vermijden. Geen vlees eten betekent niet alleen dat er minder een beroep wordt gedaan op de aarde, ..

Practisch. Voor de liefhebbers is er een overzicht hieronder van carnavalstoeten in onze regio. Specifiek voor Aalst is het goed om weten: er is gratis parking voorzien met een gratis pendelbus naar het centrum tot 22 uur. Er zijn 2 pendelbustrajecten, met bussen om de 12 minuten. 1. Wijngaardveld – Treinstraat (aan Sint-Annabrug): haltes De Wolf, Tupperware, Wijngaardveld, Honda, Verbrandhofstraat. 2. Industriezone III Erembodegem – Colinet: haltes Industriezone III Erembodegem, Somati, De Geyndt.

Overzicht Carnaval vieringen. Provincie Plaats en soort stoet Organisatie

O-VL O-VL VL-B O-VL O-VL O-VL O-VL O-VL VL-B VL-B VL-B VL-B

Wetteren centrum Carnavalstoet Aalst Carnavalstoet Vilvoorde Carnavalstoet Dendermonde Cavalcade Ninove Carnavalstoet Wieze Kindercavalcade Denderleeuw Carnavalstoet Wieze Carnavalstoet Asse Carnavalstoet Halle Carnavalstoet Dilbeek Carnavalstoet Opwijk Carnavalstoet 11

Dag van de stoet

Gemeentelijk Zondag voor Carnavalcomité Carnaval Aalsters Carnavalszondag Komiteit Carnavalraad Vette dinsdag Vilvoorde Carnavalcomité 1ste zondag Dendermonde van de vasten Stadsbestuur 1ste zondag Carnavalraad van de vasten Carnavalcomité 2de zaterdag Wieze van de vasten Carnavalraad 2de zondag Denderleeuw van de vasten Carnavalcomité 2de zondag Wieze van de vasten Gemeentelijke 2de zondag Carnavalraad van de vasten Hallattraction Halfvasten zondag Dilbeekse 1ste zondag na Carnavalraad Halfvasten De Gatspoëters 2de zondag na Halfvasten

Datum 24/2/19 15:00u 03/3/19 13:00u 05/3/19 19:00u 10/3/19 14:00u 10/3/19 15:00u 16/3/19 14:00u 17/3/19 14:00u 17/3/19 14:00u 17/3/19 14:00u 31/3/19 14:00u 07/4/19 14:00u 14/4/19 13:00u


Carpe Diem Toneel. Carpe Diem speelt ‘Beminde Parochianen’. We draaien de tijd terug en belanden in een typisch Vlaams volkscafé. Het publiek wordt aangezogen en ondergaat een reeks herkenbare taferelen. Vele tegenstellingen komen in de gesprekken aan bod, aan een lach geen gebrek. Wanneer de rode draad opduikt in het verhaal komen de cafébezoekers tot het besef dat elk van hen een andere kijk heeft op het leven. Ook als toeschouwer ga je stapsgewijs ontdekken dat zoveel tegenstrijdigheden door het leven wandelen. Carpe Diem kruidt met dit toneelwerk een dagelijkse realiteit en weet in een sfeervolle stijl humor te brengen, die tot de laatste zin boeit. We spelen: • vrijdag 15 februari • zaterdag 16 februari • woensdag 20 februari • vrijdag 22 februari • zaterdag 23 februari aanvang telkens om 20u – deuren 19u30. Reservaties via: 0485/79.26.49. Kaarten te verkrijgen bij: • de Toren Pers- en Broodhuis te Teralfene. • Dagbladhandel Gina te Essene. • De Krantenboetiek te Hekelgem.

I MY HOME BATIBOUW

Brussels Expo van zaterdag 22 februari t.e.m. zondag 3 maart 2019

OPENINGSUREN PROFESSIONELE DAGEN*

Wie van zijn huis houdt, Batibouwt! Ontdek alle nieuwe tendensen en innovaties op de grootste Belgische beurs voor Bouw, Renovatie en Inrichting.

DAGEN VOOR PARTICULIEREN Zaterdag 23/02 t/m zondag 03/03/2019: 10.00 > 18.30 Donderdag 28/02/2019 (nocturne): 10.00 > 22.00

www.batibouw.com

12

Donderdag 21-02-2019: 10.00 > 18.30 Vrijdag 22-02-2019 (nocturne): 10.00 > 21.00

*Exclusief voorbehouden aan de professionele bezoekers.


ING Kantoren Denderleeuw-Liedekerke Vennoten: Stijn Stassijns, StĂŠphanie Heylebosch, Paul De Kock, Johan De Kock, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier

met Frank Van Alfene

Veel geluk met jouw nieuwe jaar. Met de juiste zin kan je zoveel meer zeggen. Achter mijn titel zit ook een zoen met een knuffel als gebaar voor een gezond en gelukkig jaar. Het klinkt kort en krachtig, alles zit erin, niets wil ik jullie te kort doen. De jaarwisseling ligt al een tijdje achter de rug. Waarschijnlijk heb je ook in de overgang een terugblik gemaakt op 2018 ? Zo niet ! Doe dit alsnog. Het jaar 2019 geeft je op die wijze zoveel meer nieuwe kansen. Ik heb voor jou een paar eenvoudige vragen, die je op weg zetten. Zou je met 5 woorden het afgelopen jaar kunnen samenvatten? Wat heb jij bereikt en waar ben je trots op? Schrijf ze even op en wees niet te bescheiden motiveer jezelf. Elkeen wil zijn mooie momenten downloaden, bijhouden en koesteren zodat niets kan verloren gaan. Maar het geheugen wordt snel gewist en details worden uitgezoomd. De snelheid waarmee we leven bepaalt ons bestaan en met spiegeltje aan de wand sluit de realiteit zijn bestaan.

Je hebt zeker vorig jaar wat complimenten gekregen . Maar wat was het mooiste compliment? Schrijf ze op, zodat je er altijd kan naar terugkijken: dit kan je extra stimuleren voor als het wat tegen zit. De juiste woorden hebben betekenis. We kunnen er zoveel meer mee doen. Zoveel meer mee zeggen in een ontlading van affectie en intens geluk. Neem voor alle dagen van dit jaar een aangenaam woord op je lippen en een warm gebaar in petto. Laat het lang duren als een niet te stillen honger, alles krijgt zoveel meer zin: veel geluk met jouw nieuwe jaar.

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993

13


BIN-netwerk uitbreiding in Liedekerke. De politiezone TARL en de gemeente Affligem werken reeds een tiental jaar aan het oprichten en uitbreiden van een BIN-netwerk. Het gemeentebestuur heeft onder leiding van de burgemeester in samenwerking met de politie het volledige traject afgelegd voor een volledige ondersteuning van een BIN. Een BIN heeft als doel het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle aan te scherpen en aan preventie te doen. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatieuitwisseling tussen burgers en politie in een bepaalde buurt door het verspreiden van preventieve tips met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie afgestemd op de specifieke noden en behoeften van betrokken burgers. In een BIN wordt een coördinator aangeduid die optreedt als aanspreekpunt en leider binnen dat bepaald BIN. Die coördinator is een burger die deel uitmaakt van de gemeenschap waarbinnen dat BIN wordt opgestart en krijgt van hen de goedkeuring. De politie staat in als informatieverstrekker, verzorgt de communicatie met ander actoren, evalueert en volgt op. De gemeente zorgt voor een ambtenaar als aanspreekpunt per deelgemeente. Zij volgt ook de werkzaamheden van het BIN op binnen het kader van het gemeentelijk veiligheidsoverleg. Deze

drie deelnemers - burgers, politie en gemeentebestuur - ondertekenen een protocol dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden afbakent. Liedekerke volgt. Op maandag 21 januari ll. organiseerden de Politiezone TARL en Gemeente Liedekerke een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk voor Liedekerke. Dit naar aanleiding van de recente golf van inbraken in de gemeente. De vergadering verliep onder ruime belangstelling van meer dan tweehonderd aanwezigen. Hieruit blijkt dat er een groot draagvlak is voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat de burger mee wil waken over een veiliger Liedekerke. Onder leiding van hoofdinspecteur Robrecht Segers gaf onze politiezone TARL een deskundige en volledige uitleg over de oprichting en werking van een BIN. Er werd een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen als coördinator van een mogelijke BINzone, waarop er een 25-tal personen zich ter plaatse meteen aanmeldden. In een volgende vergadering zal samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN's in Liedekerke worden besproken. Verder zullen zij vragen kunnen stellen aan mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente. ...........

Op deze manier zullen zij een nog beter inzicht krijgen in de daadwerkelijke werking van een buurtinformatienetwerk. Na de vergadering met de coördinatoren zal er nogmaals een oproep gedaan worden naar mensen die willen toetreden tot een bepaald BIN. De coördinatoren van een welbepaalde zone zullen voor de verdere uitwerking hiervan nog steeds kunnen rekenen op steun van politie en gemeentebestuur. Voelt u zich aangesproken en wenst u zich eveneens kandidaat te stellen als coördinator van een BIN-zone? Dat kan! Stuur een mailtje naar: pz.tarl.wijk.liedekerke@police.belgiu m.eu en zij helpen u verder. Meer info Politiezone TARL pz.tarl.wijk.liedekerke@police.belgiu m.eu Tel. 053 65 00 65

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online Alles om beter te slapen

Vakantie vlakbij Vakantieparken

Het grootste aanbod van originele bieren Elektro - Keukens Elke maand een selectie van de meest interessante aanbiedingen in online shops. 14


Lithium-ion batterij. Wat is de overeenkomst tussen onze elektrische fiets en auto, ons hoverboard, smartphone, laptop, elektrische tandenborstel, koptelefoon of zelfs de e-sigaret? Juist! Ze werken allemaal met een lithium-ion batterij. Dat hoeft geen verwondering want dit type batterij is een geweldige uitvinding, ze kan veel meer energie bevatten dan een standaard batterij. Toch heeft ze niet enkel voordelen; ze kan spontaan ontbranden of zelfs ontploffen.

Wat is een lithium-ion batterij? Een lithium-ion batterij is een middel om energie in op te slaan en die chemische energie omzet in elektrische energie. Deze batterijen onderscheiden zich door een hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid.

Zijn deze batterijen gevaarlijk? Een gemiddeld huishouden bezit 125 batterijen. Steeds vaker zijn dit ook lithium-ion batterijen. Deze batterijen kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van nietoriginele laders, het overladen van de batterij of door beschadigingen. Helaas neemt het aantal incidenten toe doordat er meer lithium-ion batterijen gebruikt worden. Hoewel exacte aantallen niet bekend zijn, waren er tot voor kort naar schatting iedere week twee incidenten waarbij dit soort accu's betrokken zijn. Het aantal ongevallen neemt af, maar toch zijn er nog ongelukken met met brand en brandwonden als gevolg. Omdat het aantal toestellen en

HERBALIFE

..............

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

toepassingen toeneemt, wil Stichting Brandwonden een aantal tips geven om gevaren en dramatische gevolgen te voorkomen. Nuttige tips. Brandweerkorpsen worden geregeld opgeroepen voor brandende accu's en oplaadbare batterijen van elektrische fietsen, elektrische scooters en hoverboards. Volgende tips kunnen veel ellende voorkomen: • Koop alleen apparaten, batterijen en opladers van gerenommeerde fabrikanten. Van veel producten, die goedkoop in het buitenland worden gekocht, is onduidelijk wat de kwaliteit is • Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant • Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik • Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij/accu vol is • Leg een batterij niet in het directe zonlicht • Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt • Laad een apparaat (of batterij) op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden. 's Nachts opladen is sterk af te raden. • Het apparaat of batterij is gevallen? Controleer deze dan op beschadigingen en vervang de beschadigde onderdelen onmiddellijk.

Goed om weten. De volgende signalen geven aan dat er (waarschijnlijk) een probleem is met de batterij: • Lekkende vloeistof • (Overmatige) hitte • Sterke geur • Rook • Vonken Neem de volgende stappen als u één of meerdere van deze verschijnselen waarneemt: 15

• Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en koppel deze eventueel los van de lader • Bel 112 • Verplaats het apparaat naar buiten en uit de buurt van brandbare materialen, als dit veilig kan. Blussen van brandende lithium-ion batterij. Bij lithium-ion batterijen kan er heftige ontbranding plaatsvinden en de gassen zijn giftig. Adem dit dus niet in. Momenteel wordt onderzocht welke blusmiddelen beter geschikt zijn voor het blussen van lithium-ion batterijen, maar kleine batterijen kunnen worden geblust met water, poeder en schuim. Bij grotere batterijen of bij twijfel: bel 112. Wat te doen bij brandwonden? Bij kleinere brandwonden door een lithium-ion batterij, spoel 20 minuten onder lauw water, neem contact met een arts, bij grotere brandwonden, bel 112. Bron: Stichting Brandwonden. Info: www.stichtingbrandwonden.be Tel.: 02 649 65 89

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

www.2dehands.be


16


Kinderbibliotheek. Liedekerke. In december 2018 opende in Liedekerke een kinderbibliotheek met de actie "Leren lezen & Minibib". Dit is de eerste stap in de herinrichting van de jeugdbib; een prachtig nieuw stukje bibliotheek voor de allerkleinsten. De ‘LEREN LEZEN BIB’ & ‘MINIBIB’ zijn twee gloednieuwe onderdelen van de bibliotheek waar de kinderen hun hartje kunnen ophalen. Lekker languit lezen onder of boven in de leeshut of op één van de mobiele zitkussentjes. Ouders kunnen een oogje in het zeil houden in een gezellige leeshoek. De bibliotheek moedigt (voor)lezen aan en zet daarom sterk in op het vernieuwen en uitbreiden van deze collectie onderdelen: LEREN LEZEN: • AVI – boekjes (volgens verschillende leesniveaus) • Verhalende boeken voor de 1e lezers (van 6 – 8 jaar) MINIBIB: • KLEUTER & PEUTERBOEKEN (zowel verhalende als informatieve boeken - volgens thema)

• NIEUW THUIS IN TAAL: ANDERSTALIGE VOORLEESRUGZAKJES. Steeds meer kinderen spreken thuis geen Nederlands. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat hun thuis een taalrijke omgeving is. Het project ‘Thuis in taal’ wil ouders helpen bij het ontwikkelen van een taalrijke omgeving, ook in de thuistaal. Het biedt hen de kans om in hun eigen taal voor te lezen. Zo stimuleren ze ook de Nederlandse taalverwerving van hun kinderen. De MINIBIB zal voorleeszakjes aanbie-den in volgende talen: Arabisch, Spaans, Turks, Russisch, Pools, Portugees, Roemeens, Frans, Italiaans . Elk rugzakje bevat een aantal voorleesboekjes in één van de thuistalen, enkele woordeloze prentenboeken, een liedjesboek, de dvd "Met een boekje op

de schoot" en een meertalige brochure met voorleestips. NIEUW: KAMISHIBAI (VERTELPLATEN). Stap in de eeuwenoude Japanse traditie van het verteltheater of de kamishibai. Deze combinatie van voorlezen en theater dompelt de kinderen volledig onder in een verhaal. Je kan zowel de vertelplaten als het verteltheatertje bij ons uitlenen. Ideaal om in je klas eens op een andere manier een verhaal te brengen. In de bib vind je ook verschillende boeken over het gebruik van een verteltheater terug (bij de informatieve boeken voor volwassenen op plaats 433.7) NIEUW: LUISTERBOEKEN. in een nieuw jasje. •VOORLEESBOEKEN • POËZIE 0 - 7 jaar • CD’s & DVD’s: 0 -7 jaar

Uw vertrouwen maakt ons sterk.

17


Juridisch gezien. Overbewoning van een huis of appartement.

door Johan Guns. 1. Wat is het probleem? Meer en meer wordt vastgesteld dat verhuurders die het maximaal aantal bewoners in hun verhuurd huis of appartement contractueel beperken, toch nog het gevaar lopen gesanctioneerd te worden wegens overbewoning. Het probleem van de overbewoning ontstaat evenwel meestal zonder medeweten van de verhuurder. De praktijk leert immers dat, zodra de huurders hun intrek genomen hebben in het goed, zij het door meer mensen laten bewonen dan de “gezinssituatie” die zij hebben opgegeven in de inlichtingenfiche kandidaat-huurder of bij de contractafsluiting. En dan ontstaat de verantwoordelijkheid van de verhuurder in die zin dat als de gewestelijke bezettingsnormen overschreden zijn, er sancties kunnen worden opgelegd aan de verhuurder. 2. Hoe kan men overbewoning tijdig ontdekken en oplossen? a) Weigering van inschrijving in het bevolkingsregister? Naar aanleiding van het verzoek tot inschrijving in het bevolkingsregister van een stad of gemeente brengt de wijkagent een bezoek op het adres waarvoor inschrijving wordt gevraagd. Verhuurders vragen zich af of de wijkagent bij zijn bezoek op basis van het huurcontract niet moet nagaan of het maximum toegelaten bewoners niet is overschreden en dit in bevestigend geval moet signaleren aan de bevolkingsdienst zodat de inschrijving wordt geweigerd.

Het antwoord is nog steeds negatief. Het is immers niet de taak van de wijkagent om het huurcontract te analyseren. b) Het huurcontract laten ontbinden? Wanneer het verhuurde pand door meer personen bewoond wordt dan het maximaal aantal personen dat vermeld staat in het huurcontract, zal de vrederechter niet snel geneigd zijn het huurcontract te ontbinden op basis van overbewoning. Zelfs wanneer er meer personen wonen dan het maximaal aantal toegelaten volgens de gewestelijke bezettingsnorm, zullen de administratieve overheden of de rechter in de regel slechts tussenkomen wanneer er een veiligheids- of gezondheidsrisico bestaat. c) Zich verzetten tegen bijkomende bewoners? M.a.w. kan de verhuurder verhinderen dat zijn huurder zonder zijn voorafgaande toestemming zo maar iemand kan laten inwonen in het goed? Het antwoord hierop luidt als volgt: Een verhuurder kan zich niet verzetten tegen het feit dat de huurder een partner, een kind, een ander familielid of een derde in huis haalt, op voorwaarde dat het pand geschikt is voor (een) bijkomende bewoner(s) op basis van de gewestelijke bezettingsnorm. 3. Preventieve maatregelen. Gelet op wat voorafgaat, kan men alleen maar vaststellen dat de positie van de verhuurder ter zake zwak is! We kunnen de verhuurder wel aanraden preventieve maatregelen te treffen nl. a) De verhuurder wordt alleszins aangeraden het maximaal aantal bewoners dat volgens de gewestelijke bezettingsnorm toegelaten is, in het huurcontract op te nemen. b) Daarnaast is het ook raadzaam dat de verhuurder één keer per jaar gebruik maakt van zijn bezoekrecht aan het verhuurde pand. Merkt hij tijdens het bezoek elementen op die duiden op een bewoning door meer dan het maximaal aantal toegelaten personen (bv. extra matrassen in living, slaapkamers), kan hij de personen met wie hij een contract heeft afgesloten, hierop aanspreken. Hij bevestigt vervolgens het onderhoud nadien in een brief waarbij hij 18

......

Een t-shirt met persoonlijke opdruk?

1 stuk € 24,50* aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen

wijst op de overschrijding van het maximaal aantal toegelaten bewoners. Helpt dit niet dan stelt hij de huurder aangetekend in gebreke om zich in regel te stellen. c) De volgende stap is dan een procedure voor de vrederechter. We herhalen echter dat deze niet altijd zal geneigd zijn de huurovereenkomst te ontbinden.

4. De verantwoordelijkheid van de verhuurder bij overbewoning is wel groot. En dan spreken we maar alleen over de sancties: De sancties op het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met het oog op bewoning door meer dan het maximaal toegelaten aantal personen, zijn een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 euro tot 25.000 euro of één van de straffen alleen. De straffen kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 100.000 euro of één van de straffen alleen, in geval de betrokken activiteit een gewoonte uitmaakt (huisjesmelkerij). Maar, een verhuurder die zich contractueel houdt aan de bezettingsnorm en van wie niet aangetoond kan worden dat hij wist of moest weten dat de huurder deze normen overtreedt, kan bezwaarlijk gesanctioneerd worden.


Winnaars ronderegistratie XIIIe werk Levensloop 2018. Liedekerke. van Rob. Tijdens Levensloop Aalst editie 2018 werd opnieuw de mogelijkheid tot ronderegistratie aangeboden door Team Outstanding. Dit jaar was daar een wedstrijd aan gekoppeld waarbij zowel de deelnemer met het grootste aantal afgelegde kilometers, als een willekeurige deelnemer door loting, een hotelvoucher kon winnen voor een overnachting in het hotel Crowne Plaza Le Palace Brussel. Er is nog een extra bon bijgekomen van dezelfde sponsor, zodat de winnaars uit de volgende teams kwamen: • team De Parel: An De Neve, stapte 60 rondes of 117 km. • team Jan De Nul: Stefaan Hoebeke, stapte 57 rondes of 111,15 km. • team OLV (uitgeloot): Petra Van Gheit, stapte 4 rondes of 7,80 km. De overhandiging van de bonnen vond plaats in Shop for Geek Aalst (Kattestraat 72), zelf onderdeel van Team Outstanding. De winnaars hebben al beloofd opnieuw present te zullen zijn bij de editie van Levensloop Aalst 2019. Iedereen die zin heeft om mee te stappen met Team Outstanding is van harte welkom en kan zich nu al melden bij het team.

Groepsfoto met vlnr: Ann De Neve, Luc De Bolle (Team Outstanding), Suzanne Steyleman (Teamkapitein Outstanding), Petra Van Gheit, Stefaan Hoebeke, Steven De Bolle (Crowne Plaza Hotel)

De drie winnaars,vlnr; An - Petra - Stefaan. 19

Op zaterdag 9 februari staat ‘Rob Vanoudenhoven’ op de planken in GC Warande Liedekerke. Over XII stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en proberen te “overleven”. Over de vork en de steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop. Ticket kost €13 of €15 en is verkrijgbaar in het vrijetijdshuis of via www.liedekerke.be/vrije-tijd.

Een gesprek met Rob: Rob, vanwaar het idee om met een zaalshow door ons land te reizen? Ik moest van mijn moeder! Woehaha! Nee, het is iets wat ik graag nog wilde doen, al lang eigenlijk. Ook omdat een aantal vrienden me aanspoorden iets met mijn verhalen te doen. En dan kwam ik Live-Comedy, en met name Tom Bertels, tegen en hij heeft me dat extra duwtje in de rug gegeven. 50 worden, wat doet dat met 'Rob Van Oudenhoven'? Stiekem zeg ik al 2 jaar, om er van af te zijn, dat ik 50 ben. Dus voor mij was het al helemaal geen verrassing meer. En ach, naast wat last van mijn gewrichten, rug, bekken, lies, blaas, sinussen, prostaat en geheugen voel ik me nog 16! Rob, wat zegt 'Liedekerke' jou? Is dat geen afrit op de E 40? Welke uitdaging heb je voor ons publiek in Liedekerke op 9 februari? Dat ze er allemaal zijn ! Met veel ! En op tijd !


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Waar start de Breugelwandeling Ternat 2019?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 maart 2019. U kan ook deelnemen per fax op het nummer 053 68 23 55 of via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar december. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Nicole Van Asbroeck uit Liedekerke als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Waar bevindt zich het nieuwe AED-toestel in Essene?" was: "Parochiezaal Essene".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer (betalend) is: 0900 69 018. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2019 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

20


Steeds 10 % korting op alle merken zonnebrillen.

OPTICIEN SINDS 1988 Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY PRO DESIGN DENMARK

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

70m modeltreinbanen gekoppeld tot één geheel!

Modul-H0-Rail 2019 Zondag 7 april 2019 van 9u tot 17u. GC Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk Inkom: € 4,-, kinderen tot 12j gratis http://mhr.hetlocje.org Een organisatie van Het Locje vzw – http://www.hetlocje.org


Shop For Geek Aalst De leukste giftshop in Aalst en omstreken ...

Het origineelste cadeau voor Valentijn vind je bij Shopforgeek Aalst!

Meer dan 3.000 unieke items in voorraad in de winkel en meer dan 20.000 items bestelbaar. Vind ons op Facebook: https://www.facebook.com/ShopForGeek.Aalst

Shop For Geek • Kattestraat 72 • Aalst

Profile for Outstanding Productions

Affligem Nieuws februari 2019  

Affligem Nieuws magazine februari 2019

Affligem Nieuws februari 2019  

Affligem Nieuws magazine februari 2019

Advertisement