Page 1

~!tloo "

P'

.ja"':"

'_",,;'5 ' 1

Nr •

...- ..... _

-

,

Skånsomme jobs - en fed fidus? Tema - Psykisk syge på


OUTJid~rell

foreningen Tidsskriftet OUTsideren

OUT

,,:>O""""' " lU-II! ''''')

sideren "

r" ,

",'.

,'"

c...., ..ll!>O

Re. 1,-reI>c~", .d km mr.:

,so<w.. .......... ........

-....,. -'''"""'11EnkOhoro.

ø..yl-'

~ . OI "

,--

'*.

............. . . M.......... 0IJl'"

-........omi' , ...

.........

,..... .......'''',. ......._-...... . , ',., .... ,_ ,_. . ,ø,,'

!

. ...

,

o J _ r.- 1O

J

f-

_w . --"".- . ,...."'"

_...

~_ ........ 'z""""., ........ __,

......... "5 .... '.,01" P . . . ... t

~

............ '

ll'

' . _'"

~0l"t'1", .... 1oU

Tod .. ~r l f"l OlIT.iM .... n .... _ ..... _ ,..,oJoo.1 ....... . .... - -• • ,jOI, . . . . . , . ." " . "....... , . . . . . , . ...... _

... ..

............. ,,",'.... 1'1,., ...,......

.........,................ -'....... -_.,_., ... .....,_ . l ·ld"kr l fl<l O trhld...n b , _ _ . _ .. _

.... ,..... . ,.• H, !., _

... _ _ o ........... _

. . . t .. E.UV ...... ' ·

1iI_.

. " . . ......... , .. , .. _

.......... , -

...

.......... ~

_ ......... -

-

'"' ""....,i "".. ' ,.. ..

"..."

....... _

........

,,*

"l"""_.

... 1' .... .... . _, ~

,.)..... "*'-.

... ' .........., - . . . . . . . . . . t ......... , . . . , .......... _

.....

.... --. ,_...... _. ,..... __ .. _...... ". ,-.-..w. .... ____ . , ... , ,, ' . . .. ", ............ p ... ', ....., - - - _..-' ......... ~"',

z ....

'

_ _. . . . . . . . . . . 01 , . . . . . . . .. . . •

,

.........

'I§' •••

rr ' "il' J • .. h Ft _"_:.:.~.:':~.~••__.--,., ......... ,.,--' ........

..... "n' ..... _ .......,

. -.. M....... '.

, .. , M_

Tkh.k.Ih . I OUT,ldu'" ........., ......1....... -'"' I,.. ' . . . . . . . . _ ..... I* .. " . ... _ _ .. .. .. _100 '

. ,- ~

"

'10" , ....,

r ..""",!. o UTWdt,...

k ..o Niol....

1"

........f .

" " .. .

SuppleUltr:

r..

0lfT""'" .,

=:::~':' ~.I :;:;:,,~.~.'~,•••,

$,..-dlloll<:

,

.... 1tl:&'OJO

..... ' l<h<.

-,-

",-.......... .:>.--....,- .,d" ....

-

~-~,

~.,

~ "•••"••;.;.;;"' ~.... g , .....

-~

:~=:":.:.~.~~;':........ ~:::;oc=''.... ....·ø, '00" _.

!!O ..

"-

IH,

M.... _ '

,, ..... '000" .... - .

'1"'7JO" , . . . . :JOU

'.'

--. _. ..-_,_........ __.... . ... _------_..._-,. "" ..... "'_AS ,

"'4 9

,-,. ""

.~~=:

"

....-,.",_ _._ ..

.;

~--~:'=: ': --


Indhold Den lukkede afdeling SQm arbejdsplads .... ..••• • .....•5. 6 A' ud<l.n .... >is indom ror psyki.l'.;.n blev.., bo,,;l.

<>rI<' ...... /.,.. _i.1 og ... ndhOO..o;i>I"" ....., TI .... Nu rt>r - •.-b<i<I....' Ijo><ot , .•• ror I<oI.lL MT, .... "urt>r

............-..: "

..

Samarbejde er da, brug to, ogn pi arbejdspladsen .. . •... .. ..•• \<om""""" ,I Mi< ...... r. Krog

il«I.>',_

Boganmeldt lH -liv I fokus • • • ••••• .. •••• • • • • ..•.... • ... . .•.1. "1.10.-;10;.., ...... bl;...... foo .. ~ . Anm<ld,.1 s.~-nd 8.0110 NOmlma.ken prOduktion og ..... i<:: • •• ••• ••• •• ••• •• ••• • ••• ••• 16

90 "nd>J~ ,rm-. po! "u,t<"nUrken. In"" ..... ol Kom lUn"",

L_ _ _ nt • .. . •... . .... .. ...•....•........ • ... . ....•. 18

A',""1e w,."m...n"'"6

Ski Mjob på MacDonaldI ... .. ........ • ....•.. ••• • • • •• ..•. 20 I <I< fi ... 'i ..... i<8 ,.•• po!.rt><i<!<. I.;rrunS'< <1<. Ol i<8 >kulle o rl>tojd< optimol~ d,... hg< 0.1 hurliS' >Om rlr ond"" loNi <I< """"". ">l<.Inrri«- 1.\ i. .. i<8 kun .rI>ejdodo ro ... li""". M ~"'" il

""n

TIl omllsel<onsullatlon. 1>05 So,.n Veniegodt • •• .... . ... • .. • .22 5<0...., V"""8''''' kril........" foo m.ogk-nd< indoi&' , p>yk i>i: .)-gOOm. MM",i. _ Alternativ bel>andllng l plyklalrlen ... . .................... •. 25 50.-• • pol t:..-n_h 5<0""""" krilik . 1.""""'i," """i", •. Af Anni< 8<j.I .... OrIItnt • • lng . .. .. .... • ........• • ... .. ...•........ . ....•. • .28 AUuelle nyt..der fro p')"ki.ltriefl< ,-erder\. R..-d;g.,,,,, .f s..-end B.111e Poel lvlnd..., ........... .. ... . ......... . . . ..... .. ..... 1 . 31 I\:r<oi Ir. h ~ ".


Tidsskrifte t OUT sideren

Tema

Samarbejde er der brug for også på arbejdsmarkedet v. """'. . . ,a - "

"5 10< ....... _115" '" 1'»...... , .... i .......,. OS <Il'" LI<>tno 04 OUT..... . _.... i"5" dt< p.\ ... 0.1 i .... " .. ""'8dt "5 Iti-....J. oni<Io• .,Io;A"......._~. o.. lA.... ... boN ........... "5 """"'''ii",''''I'''''' h>tI. hi ....... ...... bod .. • ... poyk.. " .... op.I6Im't bt,h... .... <Sol <Il" """". d.I <In .. ""m""", .... ,..... "", l i Vi 1\'''. h,..d i'i ka" /o< "''''''''W'

-' ""u," ......

v, . . ."

_n.."*',..

,,,,,,..to-

"m .......

,. ."

.. morbtjd< ~ I<> ....... ~ ..,..i .... "5>k.ob< .. r~""r·i' Dot ~,....... .;" i~ to;bol.nf... I •• I'»'..... rirno "5 ~•..-..I'S' , _ 1)0 <I< ...,.', ........ <Ion .. _ ...... ., "5 dto .. i al fold I.~ lo< -11<,............ plo'S" .... .u"""'poIOUT .... Dotd..,.. " ' . . . . - • har 1ao\tII. -... "';.I .... "5 to la .. ' rb<j..ItI "" ...... fø<W/ ......,.- . _ioN v .... i,'3", ,.. "" 5< .... Ol ., f.h """,.k, orwd ....' "5 .. m'u ..... ,.. ... ,-.,.

........ ,opIos...,.,..-,...........

--

0'1\"""'_" _'"

Cl!! >Om'" >I<'I!'" Nf«' ondt .., .... I mo.:I,..

",dt,,,,~ 1'>)'0 , .......

h n I>qy_

'i."

...... , El .....

OUT,; .. " IO • 1M. Do .iI v Mlo .....:

Alt. ok'~..-;.r r.is ogsI_

....... " , _.. ,." I .. q"" h'''' ~"1"5

-

md."" _'IO. ,. ',"" """ IkI••·t.....l .. h;nondrn: En u .... iO\AIiil ..... 'odI "" ""iIydI1 ..... ""rw;!i -....

..... , ., , ............. .,...., _ _ _ "Io"mod ..

II.-..I"' _ _ !! __ ,""'_'

f,.

'Ii-..d <In """Ø' I ro)'~"''''''''~·''' I'")'ki."itlrug<"i" J"<f"",,'i,', ''o ,-t;l "8>l" .... "5" 110 ... ,.,.. bt"5<'ft' ....." '" ",.. .,IJ .. ,......

bf,kl"'U<WoM1. ... ~/ .............../ ........ ....'.i...i ...............kt.Iti ... ...... iboN ..... bn'" FUJ.'..-. pol ........ ..... klitnorto· "8"- ............ v~ l.Alr ....... L . . . ... ,~ dL< ,'If;IipOo" ....... ..-...1 • OS" ..... .... VI ........ ~ioN · .. ro}k.... ibnoII<"",,~,.,.,......., ~,'" "5" OUT>i<Io,...., 11<',/0.-" lMio'nt'< o, to".. """.r lang, n..-. S. .... ~ ..... kom '''''' J 'id....',,,, ..... .............. i. ... i .1.. , .......... ,"" ... - . . _ .rto..l..... rbd<1_ Ma.o La" ... ~ ~ <i<I "'" ;~ Io< dt,dk'" 10. ....... '" f.l.....r .. ,'i.. klt< i <Io., ..........

-.Ir<r",p.,,,,;, 'r><!Ottfi&. ... _

'............. Ii' oo;!b<y<Io. Am.,.lolyM, o.. '-" Ol

ko "'"" ... do<!

""II'~

.m.-;..w. >Om "' .......

'''''_' • ......", "5 1)'01 .... , dot Iii lur ., arbtjdtp.\ OUT~ nlr ............ ~' ..

"'hM..Itt.o. ... >PO"""''' ""'"tdo' i ""ns' t..w.. _ ~

·i.' bf""

........

........

_"O

Vi Ol ..... pol 0UTr.id<rm ""

f\o..,. fri"ill,lI""It f~",

om.,..lOJilad. kw

'i"''-.""", kJo,oll,Ii.~

""""",",,", Ild koR ...,,"I!'-i .............. _I,Joo .k...-I.,,.!p... 0/ 500: ...... )' ........

' " nol i.w-..n.. .. " .... a;..~ _ "'... .. , ..... l<dt-r al ... ~k,,,,,, al ... ,·idOI "'""-<II. . ...........r... Som ..., do< ,~ ' .......... <Ir " ' _

IOUT"e.. lY 311 2002

..............

i ..

r:lOUT·....il .....'i _~ nu hoI1l"" .... 1or

rh••H.,,, v~iI<'''.''''''''' ,n.r ",i~ inden b-~.......!;"t,...

uI. . .~., .. Q,

No- do

'''''onk·....... i k'" .. undrr )ou"""lsIi~~

~ ..... ~ OUTr.id<rm!l.l op. Ott \'i' i 1"-< ....... kw "i lA, ~ ... ko. • "5 "i

-

.~

os.. .......

lans, ....... _

dto·", h _ 6G

Ott>ohLalo.lbt I ..................... ,,·~ ... !I.I bl" ... "'"'" ''''~ ..... Io< ... , -"5 'ill.o", .... " .. t... ' .. , bo..... ,ipt ~l l " IO mon lo< '~"""p<'l >ol """kfijt; .'''''u lk· 'il ........ "'11"'- "-'il il<' m.bk I .. ti.;! ..... ik ... """"' .... oIf;" .it<j h- ,10> ......." 1.~ ...1i ........................ I..til<' ...... ~ ...... nu lu" ... m' ........ p'Ol"'_. UrO' i .........".., iH.. n...!'-....t ..... iii OIø, .. 'rb<;<bo',", o...

Ians ,....... ooN"

..

ng

.u.....-..


Ser p sykiatri en indefra

g''''' p.I "" .rbejd>pl.>j. """ ''''''r v, ,,,,, .... h,'i. """".......

un"" Lo..J. >is

our~

~.rbejd~,

Mon, ""'" Ol 1\)'<'"

med""" .f ~. ~,;,..

"''8'"' ''''''' .. ,-, okIijlhedro pol

I

øprind<hs' bo",>!_ og 10<>""..... Joo" ."'.." .... ogsJ. ... de li ....',. ""'" .tIwj<lcr.• tbL-jd<r ""'" dM.li,·" 5.1 ,'irkson>l><dern< fl, .... de "''''''' ....,"'" fir MU"""""'" d<-i .il""udg;f"'" li'.

"'''''',iv ,,,,,,,,,,,,,r, ."""

o. orr""""i&' LI"i<cr ""'" kovg" '''''W'''''''' ,u..,. ord"'.rbejd"f'lood"". joon!Omo ;,IorutI .... om og fleksjob< ,-' r mJ,k "OS'~; .... ";ng .r.In·..,! <kn ~ m".i-on.k _ik« j.I_ H,ug.>.1N i.in tid kom i >in ,idl igere. rbejdoplod>; M.cD",,,,Id ~ A~ n.._ ""~,,do,od>­ For""'ing<t poI_ 11.0 .... "''r;!'"'5''m ,-.r bf",_ Nu'elLl i jomfru OS b"'S""<",,rorinS", k.n ,"h"er 5OIo.lo1""",, h, i'kM ,·i.. " indfør!' og "" .........U., >iS orr' forkl<jno ,,,......... • f "''''' ".,••"UI'IP'" po..""" 'od, H,' lo. obtojd< ..... nd' . ot.;<I<! oll<-< Mdl._kb .1.>ng • .....,"' ...... - 01 giv <I<i 'YS"~ D<t er mA>k., ....... '"'8"" 101' pol >rid ...... mm d<t """"'. hirdlog""od mind", mot;,·.,..... ~k" H"",',,"_~, "1/11""5' m,nd .... .. i . li. 1d >ikk<rt, .. <I<i" ""'.. 'i • .t>tjd< gi''''' "" .... """,hg """wlm · Co, 30 kr. Vel .. m,,-~ k o ......it(or og ..... " .... h·'·...... , m<'<l den lo,..", mAn«! udnll",,' l\nir. slul SUr~jOOb<' ,,,,, .... """".... ' rbejd .. OI. ""'" ka" ""'url,S";' og'" Ir."ko "Ol og f.,.. ......·nle _-1..1 ,-.,'" nird, . op.\ ""ns< .nd .. _ '""" i """'Ir)'lri;oe< og h""ooI. """"ur.. ioruI>r.n<hM. Som""" ....00 "" "n><lønsud· Do.-rltot k.o" ""'" ml ..... god' """J Ol <ler g,l, pol god! J(l kr, In.... r ... dooI bl""" """n<l<r<t.i c' blr"<! ... bt l.nS' f." .. oIJroejobo end d<t ofr.... l ~, k.on "",n ,... god' k.Ide d<t beoJ<e,;Ieno OS """ b<n.'l ......

"""",,,,,,'l<.N<n

foI".,_·

o-.I<m .'

iii'"

li'

J

i fæll" f"ku$ pl arbejdsliv

FoI>no ../ "",rt>-""m""",.f de '''' blo<Ie, 1'»'.... ,ri·]"fot""',""" So< .. 'pO~ . ... ri og OUTsoden.......~ ..... ~ .~",,'i nld ,,*0$ pol 'rbejd;l"",_

""-'<l

"",t

""'' ' g. .....

o.'le .. ""ult..... f M .. m.rbtjd< mdl<tn de 're fi'dlkoo.... _ i.ko fot .. find< r.,l .... fot libam""", .. "'--I,... .. """""'IiS' "-""" >I t -' t -' , foth.IMo,tog bl;,... """ ..,,-,,><1 31 Du _ nu m<'<l 0UT>id<.'"", i t..In<I<n. og du ,'O" ' .... iii Ol b<->!i'I< de '" . nd",· god """""

""If''''''

",,'

Psy kiat ri-Inf"rm. ] ion

b<;lri,,,,, bf.a, ""-"""",,kr. 010.'0" "'r "J>I<I<:t

."""'>forlvJI<I.....

V(>Id.

S Y

,.,,,,,"" kon,;ek, .......... ,/ ".-I< r""",id~ .)'n p.I . rbejd.- og ..",fund"""",,,,, f"" .. ,oe,"" SI .........i fr. ~ en p"~k "l<" OS ft• ... p.yl<oIogs »'","'1"1:<1 .. m' "" f"'"",-",W"," .1 "'~k",

K I A

T.Id"" Jn'j )lt)\I www.pOy!< ... ritl>n<len.d k

T R I

,-.. -..I"""

"i Fonderu; .m,.........~;'''i ng.

p

F O N D E N Social psykiat ri ......... 10/<'" pi. ""od .,r,."bl"", beI)W' for ..

kom .....

sOs [""""'-"Y). OS ""od <ler ...., hl for .. !bn< . rbejd""._ for """'........ mal>i".h,(id<be. o. i.II"; ",ikl." """'m,,, "id , om~ ring: /.. Font""" Hu",," Am"", "'.... • ""i<I;p!od .... our........... Au .... l ...... h'.... pO)'ki. ,,",", d"ll."..,. .... bruge"'''''''' .......... """ fot.ndnng ..!I'-.... "". T<I<Ioo 3J'J3 .[.15;'. www.-io.p>y. ... ri.dk

Ii'

OI/Tsi;Ieæn

rnn &ap1 20021

s


Kommentar Of

"no

M."t>y

T"\<"n 50"''' donor ........ ani&' bW< I..", .... ... L.I........ """"" ..... Iood_ ................ ,..

O"'_.. d.omo .... _polot......... _ _ _

u-." ..... ,

orm. til .. ,"iIIt " ' _ ........ _ . o.. "0' doS lU< ....".Soxiol"ll~ L.mt- ... _.-..1<-1 •·irko.!< tol .. to.m..-rI..<. '*'" ,.... ,.,.....

.-.m" 1_. . . . -...1.

.d. 'l"'''''''''''';os ,·.. IoI<, ... I.o"t;<lon"",!oo.·iIJ.

ho""';"n L.mt- ~ to.n- ku ...... oi<Iolo .... ud<ft Ol >il .....,.

"'" ....n ",-m.:o.,*, lU.... "'5,,,«<1< <1.1 ........... "'ij;<-

""'_l............_ ......... blo~I.;o., ... lk'

.... ..,....,... _...to.o ....... "'..... iftoolloo.lMw<.

... ,.. ="'I.<,dt.".., .. ~.;...

og bto-.. p~, . .... ho-.,tv.uo " " ' . 100II ... t.tU\. I ~ _po ..... og ....... _tv.uo~

_Ist" .... n, lod _

"Il '-'lolo. /yI<!k' --.I ...'01 ..... Jos 1wot1t 11... f~ .. on.!...J.d mi" .... nd.

jtg ... , kM.h I"•• ~......... 0.• . . - jtg kunn<......, ... "0 ••

"'" ... _ _ ;l .... pI-o,~ _. I"~ ,hl"", kwon< , . _ ........ <1.0 .................... _ bdkolo i .....

""'..... ",...ø.n "'~I" io5 ......... \pI<wn' ...... ",Ix •• ko. .. OS ... rko.!< Ul"'" . l r _ 1

Jos_i-..,...'.I .. n....Iis< ...... - .·... ....... En _ _ knn mil >Od tone p.i hus

_

"';0.10 .h UlMiS ",1_ do ..... ,.. 9'1~, .... " ..."""-k

I prakllk p' lU kke! aktellng

don 5Om .. <I.o ........ _Ind. .. mtldiK......J ...... ";.rIv

Sc •• ~" --.I d•.,. !l'ml< da"", ..,..",1_ ~ i .... ,im .1 min .....1'; l ,.. ... 1uU<! 1")'..... " ... . foloIins- Rom....".,.... "'*' don ...._1!;iot<I< Ild... I U.~ " " " , , _ .........

""0"'"

_. . ..

>Od . . ny........J<. SiI .... _

Jos ,.o. _

.....

,'., ~-...L

... _ ....... >1.1 ;

dow"~

lur Ol

tm.nIon_~_. ,

"""'-IOS "" don - " ' ............... loNod """ ..... "'... ' - ""-I.

""'... <IO,., L.mt- og • • _

~.

Jos.-..""""'_ ..... ""' ...... Iori-...Jos ...... Uott 'ilJdi ' " - - . . "--ol'"........


Tema

Ser p sykIa trien indefra

o.. "af ""'" 5""'5''''~ IN... ' " w.~I" "f'It'..

... !,oll.... afd<ol,~ ........ "".. ~...... paf~.,..·................ I"~",,, ...... ,·II"

• ""IIoo _ _ ; .... ;u...-. . ,..-'~ .. ......

..... pI . . _ . 0. ..., Wdo "1 ..... 10< . . _ . . anol". 1<8 ......... _ v'IsI ... luk);olaf.loll~

Jør.!i

--

I

AIIo,,"" """ _ ....... '"" , .. . " ~ 1<5 k........... ~ foooooI.n. '""5 ......... ,........... mod 1"""'.',-.1<5 ... . """.... 10< .. _ ""III'" bbrI.,....b-d_ .... I ·, "'...... odpidr• "'<5 ""!Ilt t l;l '5,lip Io<

"f'It'_._ "'....

""'-"' ....-- Jo!! ,... -'»>'i ,. o.. 11<1"". """"*'. ""loo-!!yftJt .. """'" ..... v'lsI _In<. &l.

""'"I.....,..... ikke,,",<Ie_I.<!I~

øm Ol ....... dot .. __

~k "'13 ,",mt,~ "'"'11'" pol, b,;~ b.. sigt ol<! till"""""k.. tom ,· Irlcd<.,..~ ,'....... ~...,ru.,n",," ~ ",.,.10< p.otit-nl,.,.",. """'ne.J,;,.; .... b,;~ , •• " .... IB ......... funn d(o, •• " ,n t>landi.I.1 ..... " ..... k... <I<-< Iot Jt& pi. '"""' ......... """" dl.tf; _ _ ...., . - . . ".;v.all.ohol- ' " tnisI«- t\oI..... "5'is~ Mm olof; .... ...... d..,..... ;Io.;~ . dq;>o. ,. " ..U.. .....t r.,,:1om 0/. .. dot ml .kul" I'i'f>onolrl , •., ,rod>.k pi min_. A~ 6G;I, . . "f"'f.....

o... I" .... u5'" ;Io.u ll<" I"I!" l.onr "8 ,,.,....

"Gt

-.-It.

o. n..te palienter n

.-" _.m ~M.n

r!Jodl dopede

M.u...... I ..... Indb-)1I_r...... ....... ,. .. ol<! hor ploIdorI, .... Ioa-.<Ie N ......... lot.kIt'S'< """"IO" 1<8 """ ..... "'il VM _~ . . .....,

""od......."""""""'dotp, -".. pao_ ku .... ~ ,_"'" Nm""", med ..... .. t~

må Ikke kl;v- pe~ltJ.k '~V-I

~ d ..... "

loIovjoos "kItII _

~""'1,r010 .......

">No _

5> _ _ f..

"""1<5 fik o/.!do,"" "'ullt &l 1M '"

d."

>od ....... ', OS ~

1..,--"", Som "'5' "" sjor1._ """ ""'n ...... tom ku"", ........ """".".." h,'Jf">'«lo• .... ,'.. b,;", drt. .. "od vod ~ 1\\... Do! mil'" ,......, '",,,,!rIig H" . ' ...... 010""",1.1 OS """.lq!.yn.llr "rt~" k_ rund, .... I""'""'U ... OS knldig Nod af doI. t ..,.,..0.. pi ... .,. 'Jt& ~ "I,r ~iu<""""" in.l , SrI, ... fd<oI'"""", I~ , . "' ..... ,'" ...... .,..,Æ:. N;"" No .... dot "il hun k~n", d)'>l ............ Ion.,.. " ' _........ All< ,-_ .......t.o. '" "" "il", lU•• kun"," _ ""'" p<o. pi .. 5>"'1<, ; ol<! ......... bat .~ , . • lpIo)rt"".tJndon, _ _ _ Ita .....

ho.'ftd< _

"'.i>....,,_

Iw" '"

v.,

-

1"'''5 . . . .,..., bUI IC .. ~ ....... _

6.....-.. . .

~ _

.. _l ....... vor

poo_ I ,. OS-og>;! '~" ff"""Io ""S ..

MAn bnop- - . ; iii do ..........

""!Ilt M ....

d ..... "",do fon_ i .... tooÆl.1<8 b-.. S" """".......,orIo1,r d . " .... 1" .. & .'. " . ... . . '""' 1<8 " 44 ind 11."d.UIÆ:. "S dHwto hun lwodt _.i\1:" ... "",,"Ioa-.<Ie . . . . . . IooIov;t"."Sio1:~

"

"'rri5I-

dot

i..,.........

1ooM1 ... ""' ......... __ Io<~<lIot~ .. ~. Ilo " ' " ..."' . . Ioon'll' ""'1m'" 1~1t .;;.1..0. o.. •• , 1"8"" "';,i """" .. <Io _ pot;"" 1fttid..... "'~u~ ooJ od.1 de .. m.'" 8"'1' ~ . I r<yI<of..",.,. medici ... mundvJv. Jt&..p: ;pi "'""II""'- ""'" kun,.., ik\:e hold< "I' ~ ol >k.o.h.... Jo!! b,.,. l ~ " H.r bruger vi kun mfllk:ln" fo;,.;gtigl d&orwn. .. 1 dos .k~I" ' " ~_

...

""",U.,,,,,.

1<11 ""......II..~ "" .1 ............ daV pI.1d<-

IIr\sm 1f"I~' l.oN. '"" okt "'" lU,., vat ""5""

mod .. Nn.. v$.to OS ~ ........ _ .. LI"; pi. ....... ",od! i .............. ""........ IiIIt 'ynd<

li'" !, ""ic'''S

,o< pl.Idol;...... .......od ... ,." .. _Inw:od ....I<8 .. g l.onr t\oIdt I.WO ul"dt<nd< pi ........_ : ....Io;;.. . loIIud. _ _ M~ ..... 5 -u.. ..... Iot ..._ P>l-1IioW 1"";""4 " 'l • .,ilE ""... dot _1<II .... n"".......t.o. .. " ............... .....t_.,S···I ......... NM ~.. ,od .. V -.... I Wton, "'""Ol ...... ton.,. vi k~n ... die;"" ..... 110 .. g;.o.... miII ....... ",glk _ogo<ol'!JI ~ hovd< u~ ,mroduk'ioni'fo pI./doi'n. ln.lpolkoo .....1. IP" f;lot .f .. lok Ol """"",,1<1 1I>O<ltog ___ . 1 NoJ t I<t io1:"'''' ......· ,." ... '''''' .. ~"'is ""I"<'<"1oiøro IIomo af ~ nwd ... IItt RW<I ...·~do ....... I<I:i< pl.1I<noI<. . U""," p<n«.....1d ..",., .... . r m"J.- <tV"' .. nkr I<IIIIJn.oIte Ikl<o "'" ,plll.Odm, _ I i<'5 fb,..,;Io mis om~ _ _ n.ll i"5og ""'I,......~ RW<I ....... m'n '''S'''-I<II 1'101 ... p>dl." oliø< ""'"""" ........... I'", InolLlll' pi. ",",,,, 100. 1«<10 .1drI,~ "",100""", No,..,... i kl<o ",Uld .. Del .~ .... " lød riS'i3 po:t~ foo.<tl okt , .•• , .., _ . okt __ Inpo> "';"'1 om. .. 1"'..-...... '""'~ _ ..... ud ..... _1t010 ..... Iot ...... _ """,I,,," ' ,M .......... tNW ,kl,r ."101,,.,100 ' H...-Iot _ _. " " " " ' _ fortiden .... kII. lIn I nkOlTllI ... ...w'5 """,. 1"... 100 pm"., .... "" 1~1,r fI~ o-....... t\oI..... i<I<JCOi 1.It<""~",,",_ ~""'" ! ...... f""" .... ""'" " Ivo-dt ............ 1ooIvo. fot. ~1iIIS.f """it,."

oIdotI""

g",,"

...,...,..'!!-

_I" 1-.,. . v.,

_dot,..,"' ............. ,...

OOTsdnI

~ ' <pi 20021

7


Tid ssk r iftet OUTs ider en

.m,." i<'!; ....w

'1'Iilo>n. Den .... .,.,...._ ........ " Ikt .. H ud.r",~ i .................... ,...

b<,;y""""

_;-'Jog k.""" Ikl<r ,,;pr. opIt>-.... Iordl

..... ""'w,,, >.. ""'~ fI'>t<d d o _ "w.. ""'''' Hi~.

Jog I ' " .. II,oM,I, ,.",rd,n .... ,il en pm... Ino !Io:.. ""Sit god< ,,..,"'" ........."" i<l\ ..... "" <ItIOl

Jd ~ko.

.... 'I1<c< I eVMtl' , II<- NI-..\<. En k"i ...... I'" g.Iet "" pol '" bo<d d.",.. OS hm' d o _ """i~ ~ Ol". ~ Iykh< n.,o.,. og ~ der,'""""""", OS 'f'Ii ... _. Urdo< "I"ri ........"" jog hl!"""" d< .tIII"'"........ I'........ ",'" do " , , ' .. ",bo>", " _ oN .... """'i"OS_iI!', ~ jog md Jos I·o.Jg.. des,·.".,., ...... ,eg , "n -W 1J.>s, .. _ m~ i h indtno _~.ogdot .....t .. hu" . (, .... , lul" ;Og,,", mIS" P<"

.....

..

to<.,

il" ""'"

m«I,.,

li ",,~ 1I"n"."Ib.> ... _

miS."""" I""", .1 ......... re

Tema . Po...........

oidt "3 futte. at dot II<l«- kun I'".., "'k"'" ,Id<I,ros .......... ~ ..... n ........... ogsi .... l<!; '""" 'il ........ Io "'..,.,;.~ "1\ ounJ ~ ""'" i r.,r"", h. " , . . . . m;g jog""u'Io hoIoI<.., "....., 1""';1....-..... " ,klo<loolo" illt ...... pol dt< n.,'" hoIoI. P"' ..... vil~ ,.,,,, 6" og

..us """_',

- ''''''lI'''''''

ml_.

jog "'ullt'" ... rI< I "" "I'~' o..gikjogmed riI, _ , " ....<Ic..,;,....iii . . . . """ni> .... "" med .....,.,...Irt '" don luk· k_ .ld<Iing "3 """" ...1>, at ...·i. its gik iii .., I"l ~ si k.n .... jog m,b k< li t><.om.jd<' mi" . op<. I......,. "'II pl•..;.I'oj<.o indoil mio ..,..",.k,.k _ _ ir;om.lo!!~"""" .r min Okk "",," """m" ..... ""'" uden

n.ot..jdr

"'«

...u.n.......

>yn<imig."S",

Utryg ved pe~ona l e t min .".., <,I " ..", .r Ol ,.......... "' ...

~I·. ',;r-.

[It .....

""""p.Jon" H,l<,"'" , .. ind< ....·de I .. ",· ojn<. do .... n""'".1.I1 m~ I·......... m""'hh .. jog ....<Ic ...

, ·..... 1.0<

, _ gaml<- ......... ojn<.

OV~

"'k.... p>~"" ....ld<I ing. h''''" ."n .......... " _ .Io!! 1'_ ' kk<, at its vlll< '"'8''' >ol " aftlgl..tl· ", ..

, 'k\'< ...... " ' ......... .

fddl"" d<t

kom f"~'l!tbot; pol mig. lI"do" .idot ......

Krøb lang5 væggene

N'''"' ;tg.o.oM ;,,0.., V,'>;'" luk"'" ps)'klatri;\.

Ef.., al ,.." " kn"'" """"" tr< "II'" 1a"lP'

.ldo.iinS- CnonJt<1IiI." ;og lU. ~.'"' """' ....... KJr

v.osøen

' u""" its Iki«' _ mi .... ",,"'" ud """'. ol 'l!' _ , _ """"-'Ilt,,,,, min "oi<!ri;gr poI . fdd I""'"

.... ~ """,H b<U< mi ..... to _

klp<t">O<l<t.

1<>1 Nol "'" """"'~"""1Ig'<. jogopk,.,.w,

11'1,"'" its S'" ""'ry' KJr." IW . - _"OSll'..,..

dig><dl'il.,~l!'kom .... "''''_ ... .,.,....''' ... )tgl>od om '" ~ ~. "'''' jog k.n"" ftO!P' mrd

en _

/tot k." ..... r"",. "#. "'-".,t<' ....... '1'''''''-'' I·i I W' .: ... bum. r...."'W "..,d1"""", /or ~)"', ~i< " l Il"">""- I _

,.<1'" ......... mm< <iag.Som"",t ol sjort. T,I.kl. hng>l')'

11. :1'1•..;........" /orIa1l< its .. m """'~ " " ' _ 8'",Iodo"",. mi" I~_og mit>~.."" jtg ........ .u.kkwvw: ....... cn~AIdo:I i"lP'Yl9'I"<;..I«n> ........ knnuncnta, I'" - - " ...... .. buRl<Ju ..... ,u.'_~"""""","<JK ......:!lnl-, . i,. , ...... <'8""""" dig"" i U..hI~· En<! '" d _· dot I'" l;g..om .. r~ "" d ... ; """<Not. 1,,1 .. i<'s- ~ .... ...,...., si ..... og!orsog"," lud .... _ ... I~.. r i l _ , ·.. ~mdIu....,.. mi" """'"""""'. "3 al ,eg i~ k . at don (,I ""II<" ""'" _ !o«)'J"'''II I« min ,,"""" """'".

id..,.

.;01.

",-M,Do.,,,,,,.,,Id<I;~u~

'n.' ........

<I"" bl", _ ~ _ ' " Ik......" ..." ~ dcr ~..usonpt. >a,!uo:I1 jog ; l .. _ mog t')l; l,.,j ,...-... .... o. """ ....... )'J,,'''l!'''". i<'!; h'" \.om""",.,.d """/or.....,.,... ... "",kri"" atlts v. , hdt .. ')'8. v.r _'" t..'n_ .....J. .. d<t 1;IIoits l'..",... mig 101, lJt"t l'atM<ld.t og;.! ",.nJ", pig« h. nun poI . id<!."II"" .... ......, .... m,& "!! dom ...,"" Its ogsi ~'" ..Io med. mon do ....do ... ",,,,,,,",""" iko.., "' .. m"", """'" "'"' ;os. D<rlo<

u.-

r, .... its m'll __ ~'*

Dn.1ts 1';l oige .... _ . . ."ik<l ...... d<t;......., Jo. ... nJbtd,,·~,~ m.ogIer_ ..... Hl .. pIq< ~ ... koI~.melltm."I!do< ... _ e < - '

'" I l; hh l lo, i>....,. ....1" "" .... fu"S"'" "1"'''''. """ hi"tr<'< "3 r'<i« "'.. , KJr .nd .. """' ........ hl·... ....... do< .. """"''''' ')11' ti ... 'l'l!<. >i .. ryg>I<oI"'l" koI~_O!!

""r""" .... l'lg.rs." .... " dt< ......... ""' ........................ riPv,lI.. uddIn-

..... H" ..........1""'* "iw<> u"""," opIa.'ri"""" ...'" "'" man .. 6_ dm """ ,••11.0". O); I« .... ............ _ ...' il .... "II< "' ... "a<, >i I" . 11t """""" ud kor ............... '""" kM; _ " " 101 II..... 0.. .............. lutbnog 101.

""""n....... ""n ,."",,,,"

"'n

........ ..... . O); min.14(I:>I.

"'..... KJr, og jog 6~ .... iflS"" .~mf'''i h • ......, .r .. ~ og .............~i kko

~-

!uo:l.",.

...".

jo _

1'1>. jog r.lt< ... I " ' " lU;".

)tg lod ....... _ .to.g>O.jog ........_ '" _ .... "" Stoppede praktikke n U. i<II Sd, hjom don d.os. _1«1< Its ml!! b .. mis- OS" dot ilO.<.' .. """ - . , lur>i«I " ' _ .ng>I. " "",. l .. """"" ~ " fj ... . . ", ..I< ""'kri"g mit ~ '1$<".1.1 .. m'l! fra

I"''',k>l<'<l.

"3 ....<Ic .... 'ij;t;g'

"'id<.~ V" u""'l!! "'ulk!

"' ... dm ""k''oon..1ts .... >JoOF""' ...

"'.k"..... _

(" J'<'1'O'I' ....

.nd ~

""""""'" opk,n

"'n

lJt"t """'"'" hril "!!.I.\rioo '" p.I. ........... vi ...... bi~.... ,.,lpoo. tller hvor vi 1.\, ""' at &' runJllO'>«! '''''''' laot_ ;...............

""'so


Ser ps y kiatrien indefra

I

A

Telefon: 35 82 85 51 Aktivitetshuset Sidelinien er et tilbud til mennesker med sårbart sind og psykiske problemer. ~ ko" du """,,,,,, og 1-"'''' ,,"'mm _ • .-..1", og mo.l< nY" """'.....m. DI> un kom_OS f.I

_,;go:, .. g.o"S"'"

mt . .... ....,. f'<'>""'1eI. Sid<lin"", ,~"'''' «t .kulbolig onod op tB to I><IM .. " <Od

..." \"

Af • ~'iv_ ~Ib)do, S._ni"!;- ~Io<ioo. 5<)' rko '''''i~ II J,p.mding. 8.>d "'!nioo. lJMet. ";Ort;,,, ; EDII/ln_ og hjerne' ;.., B;og •• Spio diS .... o k ku ....... UdfuoS"" til m...,..... >I,.nd m.rn. Feri<tut hl Fyn og I\Ktug.ol .. n" ,ro;!", .~';"_• ..,.. du ""'" lu, indfl)<lcl'" p.I. [).". k.o" k"""" " .... 8',,0r0d og r _ h'.... dag.Sid>o<OfU<i.og I h, .... f.... ~iog ""' .flffiffi ""m""", mt'd 1<1,......,,,...,,;,,5"" " - ' _. ""'" t-dk~ 'il j Sid'-"niM. H.rdu ly>I 'il Ol ,'ide .......... 0.1 kiS _ "I ... """ "'flt- el .... nog og fJ.., .fl.>l< pi Uf, l58'll551

I'"re.

mol...,. .......

Sidelinien h.. ~bent , M.nd'g -""sd,S klo 8.)(1·15.30 Tors,bg kJ. 8.30 ·20 If" ",te ,,,rod'g i md r. biolu . ud .f husel) F, e,hg kJ. 8.30·14·30

Har du lyst til al vid" mere eller bare er lidt nysgerrig, sJ kig forbi ti1 en kop kaffe elle r Tin g og få en aftal,. på tlf. 35 82 85 51. Bragesgade 8 C. 2200 København N. Fax. 35828552

Ab" ."",... Ol ridt,

,,

Abn'~1<

Ol .,""', .ilurn;I« .f "";.s,.,,. Dr< '" 'YJ>"k ""'" ~ obv "'. It&< om ",""K .. " Ol J obv ",. .... "'" ,'io .......

• er« »-""i''''''''' .... blod .. 1><;<1 p' ... for """"""'-n mod "."ko!<>riaI prob .......U'I""l~ .• nn"""". ~'"I fo,,, b,", """m". om d. r.... ~""' , .ter RLft. .tI",I., 6boinp;Lov Ol ., ..... ..ml <I< alto<l., al,,' ....... - n «1ryJIIe1 .... ~ pnneri b<liU""'k i!lm hl., Iaod,.by. \'adsby. II<! ' " s...,. ...... T......... , f .... m,"ibus klam ,i ......,....... "",I""" " .. " bi o Ol \"+bj' .. ,if '" ..... om t!.r ,fin """"",, - "' .... ~ob.jor<J unolet ".. ...... ry..<I: """,.,.... boj'

,il b'm ... .. ........ rfrUl lull • n <>pi ,,,kel· Ol """"'" l i l _ """"''''' Ol ,",,"""'.

o.. k.. op.\ '1<1'< mal tom: m«Iut>ejt;lt:r • ,.w.:II>g<t. kunde • .1Ie< ""'" tom .""..ml for II ...... IOIL ofm';II ~

e

Stats· kontro lleret økologisk

G.".."

fJffi Idt. SO"" 'liode .l-S.llOl .~ Tlf.' l11~ 8755 1 H 7f '1'111

OOTsæoo l1IlfIS &i!pI

20021

9


Tema. ,...

ITidsskrifte t O U Tsid e ren

Fra OUTsider til IN sider Tre kvindelige psykiatribrugere har opreltel deres egen arbejdsplads, som de kalder for INsideme, De vil opnå fuld aCCfJpl og integration i samfundet såvel som i erhvervslivet. Virksomhedens mål er at medvirke m at skabe en dybere og bredere forståelse for sindslidendes behov for at føle sig respekterede og ligeværdige i forhold iii andre. De svarer her på en række spørgsmål, som nok skal inspirere rundt omkring i landet.

IArtikel

II.... ~I,'.,.._ ' _ \~ .. '''' 1."iOOclig«l"'y k ;..,ri~ "11...-.. ,;~Thorid' AI~'f"'<>.\, Bondo "II u"""'~ ~,.n. I~"""" "'" """P"'" M og "y"" IN!oid<m< >Om en .. ~... Mldig ur>d<'f"i>ning>- "II Vi Iw, •.-~, . "",'• .-.om,.kleme pJ ,,., """"'" Kor>,.1.,1"'<>00 « Th<>nd~ 1'II_.".".r1ig '" ø; rt<. og ..woom... ",,-.r1ig '" M,,;., V""", u ~n';snlng><ri'. ri,..; '" bn<d. og mOO u<!p.nS>f'l'"I. , i "S .... "'>~";" og p<f>p<'1. 1~.. n~ ,'i i lori>OId IiI"r.l>I~ 1;',... og m" " g~' i ..",ru"","'. Vi u<><l.',,-;""- pi ,.., ""-'8'1 for.I.""oge ml<\<, og g.\' od, w.J< h, .... ~ .. li~ . 11t-t "n\""",-.II .'ho,.gig . f OPS"'''"' .tI, Vor<'> boSS,u""" « ""'8'" for.I." lhg< Wd<- opI',","", ,og uddAn-s>ig~ m<n "~i <M<-r "'"' .. nd>li.le-be pi <'!l"" k"", "II sj.IellM. de< d n,,,,, go I.-.m. ... "" ,il ., finde"" '""" ing i gol_ ""-'''''" og "" in,,"""'" pJ, ., ' ....... , """, "I! ",I'';,,#, <T w.J< n)'''iS'' og l>rugb-of< i lori>OId 'il .nd,., .. nd>l_ "II .. mlu""'" ,;om hdlwd Vi ",ndl". s..mlundS;nd<Ilntg"r1 ... ",rk.",.' i "11 ..1",, 2000. h,,,,, 10.1.,. ,'.r ~.It.g<"'. og den "Ni< "Ol ,....! ..k;d .. i Somf.ndSioo. 1).1 ~' '''fn< pll.o.-.l>fll.>n .1<u1" finde "" orgonio.<"""",,",,- "",<lo ,-i l.., . . . r.<l<m "II "",re I". ..... ning><>r""'''''''' Jo<m I ø. . nd", 80-~, Dt-tJo< "., .i<t ""-V' ""''" r1ig~ ., "~i fd"" ,..m""", om """'" om ".,.,..,,"' ...... rg<i 6 .......

Si,,,,

""""-,,,,,,,,,._'-1,

.. _" ..,........

""'1< ",,1.1,

.-.I...........

"',,,,,opI<->YI

"'Ij<

8'-"''''''''

"n"""".oo

10

Ol/TsiDeren nr, 36 2002

1I,~fo"'" I pol "",_'

_5<"" f")'ki.!IriI>rugcf<

""r .,Ie ,,., ,.

.rr<1 OUT-

'i

>idor< i .... 'W" fo<->k<;llig« f _ o h,'ilk<t gi'~~ "" don r:-.iside-o.·idom, """ fi""",~ I>rw' rJ- o..-odo:n Iw,,' i jo 11""" :"" ""'tig< J, fom..;.lsr.f .. """" i OUT>i<l<tffi. """ I'i """"""'...;,;' f ,..... ". ~_ "..,.t. Dot '" I. .. is!< li l>igtri "II knkorn""" "" ... 'urlig~ .. de ro """..., og to.g ......~

""f,

.... """'-T iii hin.rO<lM.

1lru.J..-IS,w.-, ,.)/ "S~,

_ Dot

et.I opn-I fuld ,,",pi <og ."'''',at"", i ",mfu<><l.~ """ i '"""""" ..i'.... r-:lr pr~'~~ p i . , . "",_ h,'.o<! do:1 ,'II 'ilhø",<\o u,l>,oo, •. Ior>tJ. m.oi .. ndf.."J dyW<n i ul<mld<-tl,., "'"' '" ig'" 1010. ""S"" "', ""uS Jo< .... tA~ .. fu""""""",,.I, "" .. h'.... _ ... 11 i""k';d . , indg.\ ""-"'ing>luld l I den ...... ",,-"'hæng..i<t <f "" deI . I, A' ,-~ k'" "",,",", ., l>O.!'''ll'' "II I ..""""' ......t . od", .. det rum. .i<t """""i~-Ir. .."" m"",n&", mod li_ ~" """"'_iIot«"",,~, Iorbor""", mod ..... vi ~V-- '" ",,'<I. D<I '" "",,0>.11.< .... ,ode; 1'0... ~ " " ur og ord rogebe.' '-'l!" ...." •• i _ hl _ion. I>mil .... "II",mlu""'" ,-..I at udd..!n_ .... sig..rI><jd< og be .. " .... t, lind<.- """-'n....... "ig'~

Jo<

O>

,J"", md""'"

.og..,

"'s'

""""''"'&'

og ....... r . tbqdoI i,'ri """", dt-t """"" """"""."""""""'... Ol! """""",,-nl5m u lig_, m, m.n .. ud.,,;d~ .. l, ""'" uden Jo< den"" odl""";/<o" ,,- SI m;,.,.... ""n .in 0lL..... I<I, H,'.vj bn ""'" >ige, noIr fol k 'J'<'fll<'r' .11<;. ..'od - . - d.1Ih-.o<! 1.0,,,,, d./. H,'I< """ '" g.>ng

""'"<t,


Ser psyki a tri e n indefra

i ...... lem.1 h!l'~-.I ind"'. i ~ITD.ort""'.I<$ "'"... dog>-i nd""S- >I .. m.n ........ pl_>g...d en "". lurlig <leJ . 1oa.\Orrl D<1 ,'il ,i 19"""< _ pJ. Vi ........ ~. mll .. ., ","",'i"', ,il.,...,., .... dyl><t< og bt«I<re /or",.i<-be ro. "nd>l i<Iende>

-... ro.., følo >il! "",,"",-og IIgn'znllgo i ""ldO hl .nd",. Fo< ..

""",t. ",,,",,,.leJ .. >I

...a>rt. ml RU" I.."" <ti indsig' i.. ","01"\1," ,.ou.. og lonløm .... vltk •• dl'" lt~ pol . indslidond.. ~,.,roog>li •. f<>tdom",..bysg<-tsom r<geI pJ uh~ .".dkllg ,-!d<n. og ""''''' .. folk "'"'''8<' &-'''li< iU.,<n&'''S ,Io", "",•• ., de ~ fonIom"", "'~'" oind>l_,

"'" '" f-<4 """"'" ...Jbnodt. .. ""n i"'" """,.leJ '" mulig' ., bH"" .. >I;. nl, """ bl &-'''8 ho, f.IeJ .1111<1 .... s.I .I,mig di.og'.'.'''''''' ,;i<jro/"",. Vi "",,,,le "" lwI del om \>tog_ iI«-oI""}' (ol kM>"", sig m:I _ ~ En""'"""" udb«dl fo«k,m ...., " nd"'Q" o.ie som ""11'''3'1'" n kl Ol mind", to.v,..de...d 0., Ol hgel"""" ""8""'\ det M' .. 111<1 <p<ttgsmll om. ~,·od fot>I<otl<1O pJ .,h'; kl ingst..-.<m_ OS I"'yki'" ')'V" Vi ... .IeJ.fgjon ""'" <II Iloo 'jlliJ ..... '"'-"'i"8- .. ""8<"" lo. .1I11e Od d<II sIop ,"",'o-gsnl~ ro. dL-! vi><-r I b,mil OS "und. " de .. Jbne OS

"'ti

1I""".""'''i'",""

men""

"',i....

I

,Io"""

i",,-" .... · "de l" h<>r< pol "" E, mll", jo> " bs<'!!<-"" Mlb.)"de de bo"""",", .leJ er mellem bol"." mod OS bot_ 0<1.", I"'p.isIo< I_ ...~. OS dL.. go",", bod .. ,"""" kM>",. j di,log mod hi",,"""" I ",-tig'" der '"" 11'''11 i ...... Iem.-.:>gle til"""'" fok~ ..... ngo ....). det- bl ~"" """ " ' . _ OS"" li 110 ..... 10 I" .. ~. ,,",t de ... ,,~. " ,; ~ P'-"'l!"-" Iot ,.....,. ),;.,J .... Vi pIoj<t . "," "'." det S'" , Ile . nd ... "'" """",,,'io<'< og ,lodS"'" ud I..

""- .. r.nng«. "'''"''' ;k.IIo vi", ik~1 "'" er -Il~ ... v;""igeom."

"" i> d<II_ "j h.or gt"IIl>M\"-~"'- >I<oJ "".. "" ""'" ingsho iJ boIydnonS- .. dL......... '.HI, " . nd.. ond vi brug< ,,,,,,,,,,I,,i"ll'" hl ""8"',.

.....'"'n

"'" til g<t>g..-Id lng<n. dt-< .nfæg ..... F.n 1;'"110 "'" op.! k.on ktom ... Ns pJ ""11""- .... ., !")"li.. lid<U< .. ooget. der k.on .. ",,,,,, . 11e og Il~ k" tI .. _ d< fJ ud,·.Ig"'·, Vi ..

" " _.... om. .. .leJ '" ".••h-...l ig' ol """" ,"<jtn ko< .... " .. occq>I.f ";nd>l_ V<d at

"Io",,,S'


Tema _?tyl ""

ITids s krifte t OUTs idere n S'"'' "I' ""'I<l dl", 0'1)'0,;]<' dct ,",,,,ol,,, oms~I.

....

Vi villi' ...... fot,..,I'" folk ~ de ikl« ,..,.I i fo<>'<"j<tL v; -',i'.." f. ....... h"""I, " ,i""~ .dol.., """""" I nd<fo.. I,..ill« w.,... ..... 1....00 tw,·~• ......'" I ~ om ';.-.1 .. lide"".. , . ....-dM:!.-! V; ......""".... <Id. vi 11'"', er.r _ ,·.,ro i ro. .. mfundct. ril<,.. "il" vi nok ;~"" ~i'" ,-",I .. 3"'" dot.

•.

'rur

O' ''''''......,..I<ISi''''''. der ><1, bog os med ,ld i'!; ''-'ik'dning.

t;..,.,

p.I_ "!! 5"""',. .1 _ "!! """""... ' ...... i050 ""'" . 1" .od", tI).... ,1<'dt fi ....... h.o, behov for. b. ".>OM

V; b<>lili« "" .n......,..r ",h i"""",,. i'!; .... h.of o;,.l,il 'H . ""Il<-"" dtT .... , I...... '" ojenb<yn. Mf ,; ...........". pli .....

Vi...,."""", "!! ~ p.llig<> fo<.l .......J .11e . "".. ~"""'"

<_

I dct do"""" """ ~"">i".

d. Vi 1\.>, , . ..""" " ·ung<1IiI ., 1orl>oide.,.~,.iI de-!. ,; bo;k.o.1'iv' ,,. .....d. 1M .... , ;n,·.,h·...." 0-1,..-1 '"l!n"'hom ' ''';g' "'''''-.;. ...... >Om r.<b. I...,""';"S""'. d ri r~ l<>n. 1.1. "1\ r""",;,.I."mI Ol 11,"',00. ,il 1.\',;01<'", .pod " i ... nod' iii .. _ ·... en dyb"" '-.dholdendo.. ""'f'<"I-' Io< hi ... """"" "'...... """, i'W" "!! ~><SlttI~I>td<~_ ikr<, """. S.I,·~ "'" " ... _~ o. .om ..1,.... ændi8 , i"'""",hOO N "" mll"" let ",,'!Ode i >iS ......... V; tw, In ...- ;""~ twlo .......... . ,-...1 .. r.le. job,,!! bliw.m.-p""'-" p.I • .t><jd"""rkde1 med .... twnd,,'J'."''''' del jo ..... tw", ,-n si"""'''1e!.w. 5<+...,... "i ko" y.!e "" fuld .rb<jds1",1""" fot .. ,i",-"hod i """S" " ns~ l"',io<Ie,. >Il, ""'''II<" trl\, "" _ .11 ig<",I ">ik", ",-e,Io<. ~,X>rd.n de , k.llo,d"'. I.. " . s.IJ.n nog<I ""'" ""'~'. I-I"i, ...... tI I """ """ h.I.-.I tw, "" ud<l> 0-

...~ .. "!!<.... ki~.il"" .....11em_ill'·II''Il I _ ."""" 1\.>, "" d iOSn<»<' -""" ;kiwi,. •. 0-1 vII de "'·1 .....

35357344

, ....., r,i fot " ......, "" i.-.l p.I ~

mb:_".

D<I twd.le1.,. til .. .... , lI,i, ikk.... mf • .-.Iøs ....,"'·.Ii, kon .tl<, vil in""S,." <rO. ol m l vi io $0" do . .. I,! O<-t"" .... , "i """"let '" ro , ..... p.I l'S'" ,. ill-..l, med .""'" fi,......"

"",kri"8 r..,lb in ....,..,....,.

~ m.h.t. 100.er""""" """ "" p. •. iH e ,",I.

I_

""·''''''.IM pLod •• ndnu.. men Rom

pi

bio. jo

iH~

brnet p.I b>

d.!\- ''Il <1<. bk'\' IN,ide",e ..... leri . k .

Vi h.o, fl<' nogl< f.n,.,ti,k pooi,i,·....., k."".,I ... ' i'!; «I. tinger. """ .... ud,-ikli"S"" i'!; ~"'''Si<n i

,".-.I< ""

~'.."...-.IeI:

" IOUTSIderen nr.3E 2002

El . ~ tl,·""_ for ................. m«l royk..... "II"OO"1e pro-

.......... r....;,.I'J'<'II"ion""", Mt.oo"""OO,.>g«<, </",rl...""",

''''' \"0 "' ... "yw-!i g' " ..-d.

h,,,, du .... n modr tI)" .... "In,,~.,..

.... ..,..,. «!byd<t ,,1

."';""-'''''''8 p.I fols-nd< ku"",,,,

Yi'!;'" S<'ømnt"50 EDS. Te b.iI,·",, ~ .t...t. T.'Sntos/ m.lins. A.. roIogl. !!.>dm;oton. ~· id" "'-d. s.~ Musik.

v,

h.o, cnd"ido:-re en "S"'" I~ <I<b.ug'"I'P". "!! der ., .. "S'-"" fon-,j,"l;- do"....f"", ud Hug"" OiKo<..

i"" i'!; Il", pros"m - ol", ,ins i'!; h.". ......""""-

Undervisning. aklivilcler og sociall samvær Prinsesse Ch~rlottesgade 28, 2200 Kbh. N.


Ser p s y k ia trie n ind efra ri s. ... r~ndSind> ~".- bIov v i _ 1"" .Ok .. , lo< "I! " ....... ; ...... """""liv formidL'"6 k' -h1 Vi .....,.,... 00 _ .1. ~ "od~IC....n. _ _. -.. .... r><Iw. _" .... ri..., i"' .. v ...... Ol _ h>«d.4 ...... ,I ....11« opJ ..,.Jtop;~". ""I""",.-.,.f\-d..... '''"''',.. .,.,........., d;"~",_. ...,o,..oop.. _",,,,,,n inK "I! ".mtod><~·r"''''''''., Vi h.>, udf. -roIS" on opIY'"'"S.I<>Idet "I! mll .. "".w. b"",. "I bI,L omt«""" b<h • .,.Jlln3"",'itut"""'"

.",10.1.... 'i. .

".'ti<'jw_',oo\I<_j>..o' ll-for>lll ...... _

..... ', ' c •

• Orr .. _""'SrundotiL_ v; "" •• '61!!, ....... tI.ridL u.. .. It...r .......lh~.... ibtj r::I ,,"'io ....... ø.r. ....... osl>aor _ .. ..,.... _ opod. t

i

7

"

Dot .. IU... \ .... ~.""'.,. .... "'I~~

•• t,jdooo ...... op.I ... Iw>mbo....ion ol" ~."S fUUI • ....t .. ~"ruw '"'"" ~

.. _

""ti"'" pio ............ SOd til

A'Io, ...... hor ~I""""gkt' ;"~,,jj!C~" I01<1,., oIbtrlykr "" dybon ...... ,"8 mN del. 1>0.. ""'"' __ 1>0.. iH " NS ...... Dot .. "" "I m ..tv Ol p .. <le\, ""'" tJ"'. 0.. ...

fly_.,"""'''5-

'O" .. _"".od '"pop......,... ..

I ....mft nog<n. ...... "" ... iI ... 'f""pnll k ....... pIo ........ k w.,.11W~ "II ~

-

o,.kl*<.l'" - Vi &k - . . iD< _ti Ol" - . . ","" hor , ............... i'.. ~ ..s .......... odt ••qo. Vi ...., MW oioc .....,II.,. ''''So .i ""-.It ...... '''01 Ol vil..._ pun ...... _ ..... ,"lI"'" "II opf"idMr kun"" ....... ""' fo<..

t,,,, ·,itIM,,,, ....

Ii'

>kIlogt. ~ .,., Ol ilko .told fuld, og fa .. I~ .. ,I_

,Id"

,~ ","",t.

M.-'n d.o .i Ol p.\ at viiI< 01<1 ...... 'n~ ...... 01<1 ". y.lertil""<' Ilt al &I I 5""5...,,;1 " ~I"-"'''- f..... lookdtrn o.. .. ~ 1.mllf;1ocit1loOo", _ i k ...... ~ ..,.,..,1onJ1'- ""' vi .... &lad ...... pi "r" Nond. o.. .. ~ ..... '" I""f,i>ktftdt ...."'" ... i ..... _ .. oItiIitI at ..... "" ' .... .uI> "'"" komI"'''''' .....rWp;I'P'" ..... ...1.. _~.imN.Ibonht.l.O) 5 ' """'OS ,,"',,_. "' ........ , ..... I"d bd. .i U .....-.Iltt - . .. ",h"""", ... f..... i",""," IoJb p.I.. ., <It< .. "....,i"5 '" .....Iightd« ogo.Ilo< ,.-.I ...

I"....

'w. _,.Id!<

,ot"" '" 'ro '"

Il<tono ....... "1\ 0J*0.0"""-I!: ............ rw,h...... en ..... oItI.f ..... ""'5i OS d';"l,,1l, yi hot bruS Iot til at _ .. ~ "' ..... 5~w""

..bop;Itt.

_ _fi.~.. oJ/iJrl.w ' ... ' - "" ......... oLdlJoov.... """wolto-otno~....

. .,.,.,. ...

..

...... .....tv.to.I.~ ...... n li' _~ "'5"" 5fUnd~ b ..Iwm ...... _

......... ""'Iis0..0 S"1oln Wd, 1"' .. 10:111"5.'.... - " '" ......., b .. 5;... ... 1;..., ...... i'Wfylol. mllo r . . bo" .. ·"", •• 'ndh<oId • .,..,,.,,. hor .i ",,"'fol_ " " ....... 1, I ' - " ' .. vl<nig<_ .. Iwilokft so"iS pIo_ om Ml<'n>old.on_ sI>-.-f lnol<-ro nwnl~1o.l ~. kommuni""ioo,. ""midlino! "1\ ~ bttydnill(\. ................ Ol ond .. oM vi ..... ""n oom b .. Id;io"" .... r mrd.Iw.od o:I<t ~ ~ _..-f.ri"l!"'" t;l...",.. pi p'J'k"t"""".Idrt. 0...1<:.- fi..Jr< vi dtt ..,J "I!""""1o Vi hor da ~... ""III< cl ............... "i . . . . . <10 ........... _kr.opI«I_",o..J ... m. - . . . i ..... rist ....... "'" _ tot ...... .... .....' ., ...... 51"" Ol b .. " _lutdot til .. ....... ,.; kun ... do .............. Ol .. udvlUt oq;l< _ ' i l .. ...trilJ.... ~b ' 1Iotb... _~ 1ood,.,"IS: ....... ~, • . . . - . , - . .... Mol ..... po)....... ")1/' '" J'O)' ...... <~ .. ".". ". • .1. ......1 filøo. VI.. • - r ' _ """"' .. bOl,... til ""'ik~"fI ol """" o. ... "",J;t b, ...... yoIot<>< """'-.rlos """ IoodÆ .......-.Ih _ _. _ ...... , ' .. ~ ... .,,,_ "II ....... 11-1 .... """" .f '" k.. I,"'r\. ot_ nom .......;p..l '" _ • ...,.. M'n k.n kun f",midl< bud,k.b<'. om dm.,. .il "m.h·..ru~.h.• Iot ' ' ' - ,iIbootoh«l undtr ....11to- .noItn Iot", """ .I'id .."" .. 'YP< hYl . ... hOf "get "llIlng 'il ~~. "5/,11<, ",Mk~ en "i'I"""""'I\II d"'. ,..,. 'i l lin. Do:.i .. ..,.... Io,,,, "'''''f' o:Iot ...-.;I." om. oJ

_.'1 ",,,.,.........ru..........,","""..,

--If;'" '"

ri'" . . .

_.

.m"",.

~

n

........,. ., .fJia<'...

"i

b<'flr,,"', ...............

I

" '100" f.~,i>I;,. .~

,N,."". ,..... kom""" Iot ..

10< .. <1<. _ ...... <1><-.·,..·,,"I-.t .i k.n "r<I<" pi en un<!« ..... lnS. __ IH ........ ' .... '1 "U" ri<'I'~ "'" "IS: " in .... , ..... _k pi .1"" OS - ' _.......... OS"" en sod d4'I hu_ Mm ~nli1~tI ... rd;:"I .... _ _ pi """'..... ironi. l,.,... ,·~ .. OS _ ' il.-l ..... '.nk .

......i1:l!iu'h'h "dk


JOnas Guslafsson og Knud Ramian (red.) "Liv i fokus ' Forlagel Syslime 1998. kan lånes på biblio/aket.

Boganrnoldelse ar Svend

"Ol!.

'C<o' f<m J • .;.Jon. I 1997......... ir!:; pol ....... Ie,.o~. i

r

1100_ .. jo\N> GoOMoo""",, _ I r ""I!'" om. Il>..,.. don .....ndol_ ~~n ... bnov" ,-.. o ft-J """" ... io.,p... lmlrm 1'")'..... rirtO"'_~<1 "f~ Ero l""" .... "h ... tl>< pol .... foItIo"ll _ . _ hl .. fm-ol~f ..to.i<I< pol" "...",,0:1 ", .. 'il .. ,. I .. j<b"", ... ...w:.,,~...,.,.. 00< 1oo.I_ .... '*'f'i.<lI .......... ...w,..«pI1oIt ~ d l ' _, 00< ... U pW<orI ..... I r .... I ....... a.;;..rg f"oo~ m IkI!ooWot jobo I ..",f.. _ _Mm Il>-.ood 5;'' ' .... si ~'-.! "II O_I~·.... «pi ""!l"o J. <I.... I J9\I8, r...w ....". indINs 101 "'...."""-.... ~ ............ m....... ""'" KO'H>oI it.o"'''n "8 ...."SO n..-.. ""'" i~;;" "'~Io< ...-rl~' ""W'" ,m oi<dhd ",,1k '" • ..J;o.,jdoIn..... ""... "'" _ "'wWog>In.... o.. Il> ~i,· .. <Wr i),;;" .... "11". ""'" oI.fio,.,....,.,.. om. ,...·nlig i k~ <

....

,,/tt.

_""' .........

"""'".ø-....

"'o,,,,,.,

po)'kWl<'"

".t _ . u.....,'.t.ttn, .. . I.I ...."'''''''''''~. ..... boNnd_1 o. oI<ul" «pi ......... '0I1~_

kw.... n-...J Ioo.'l!"" I f,<Is< GUM.okoo>n, at on.on bLondt to.tw.~ ......... ,,,. Ms rood "'" ""..Ii< hi ... ..Jen. li,'''''~

..... "'" il.;;" ",in<bo ",.;.,... _ . _ 11.;;" _ _ lir; Nø'" .MIl'l ....... "" ... ko- 1 " ' - ...... k1_ .I... MS ",, _ _ ~MbuoIo.<n.~liY>Io_ ,,"ul" .i opI_ pol ..... I I<", ......... """" it.k ~ .. 1"'''''_", ""'" I'")_~"""" oI .... dl' ....... .. "",,10,_ boNnd ...... ro' dl' F"'l'bIoI...u ho'>f"', .... ......Mdr<eh_ ... ""' ........... ~ .. _~_.,."..,,"

.io • ."._~ ...........

.-.pIk;;" " p . 1d4~'op.I. ..... -"~I"'S i .... I.m .. ... , .. . pol ......... Il>", ...n Ik;;" ~ dl' and,.,. 't>.w;""'" 100 .. dtll>f/' i ......... Ikt k~n ... ~ ""'" Ol IoturIIo h ......Jen. hi>Oo<;" " U..... ''11.1 "'..... Sl.ol ..... n Imloll",hd WIs<' id<tn, ..... 1"'" il. .. ",.. I.,.... pol <1<1 pia .... ..,... dM hl "'"!!'" "'~~fladM......k I "" • • f,;,p.." .. b<lin<lot >is

m>,""' .........

""I« ". 14

IOUTsideI1n " 36 2002

o..~ '" jo op! "" J""I! IOl Ol ""'" >Om bnogft oIn 1IIoIot.. "I ... briLo~l«. Ikt >l<ullt ~ fro ... "' ........ ~ ... ';nl.oI 5""" "',.. h~ o• ....... _ ud pol !Ion"""" oIdot. drt ",,,I ... . - , ............ (lI« I drt ",on.hOP..,.,.; '""II _ I..... pol ... "1 '" ...... ,.,...od<.. V, .. .. ~I.m '"'"'W' d<t ;l " .... ............ ., ....... Dtt .... ~I... "~ .. .... <Id .f""oiddon ,,"""'" _ ..... il ...... .....patIuoo ",.. b - . . ........_Mm "'" ., ~I«

""io

"'t ""......... "'"

or_

'"'''I .....

poI_ ardm """ 'P"'5' "" """ "'" "''''"''' vi .... I:<om,' _

J<!no> CoI ... t.oon - . I oIMnr bos ""S'" af ....... f<J< ......, pol dl', 1. s. ...... &ol' p.!. h<-il .. f<>n ... 'no"V' "i"'t "I,~ li. "'"

""'""5.......

.11 bt-~ • ..Jlln5..... f ,..,.." problt ..... t. lI.. ill.. ~~,m"", II.It vi f<>t ... ~, ~5'" uol.. ~I'od "'o'>k "1 ... 5""1\. og Ilk. mind ... hvilk • ..."..,. 1\00, vi liV .... "" ,,,.... livl d<tm<'<l


Ser psykiatrien indefra Knud R.mi.n "SO' f., i ok, f ..... . ....... ,';,,!;cl. Ilko kun fot1,_ f .. I,,;,.,. ", d,';. Ii,...... j,S" >ol mq;<t <1m ",,1;<1 .. d'S' II,. uS"'" h" og,l""" liv. fI,,,, <Los "'""'W" "i"" '"V ';rtg. """ lil",m......., <Lon"'" '" m......... o", g.<id« "1;>01 lu. "lI""'''II .I.... ,iv. Mm i h<Ie li> '<"I ""'" ",Id, n 3'" &I .. mme"

Lo,,,. '"

,....

-

Vi ,;j _ .I.,."m ....... v;æ", med ''''''' h,. men IH., p.I "" h,'III<oo..,.." hfl>.~ . 0.:, d"')<. siS op.! om . 1 finde ""8"'- "",n bn g.I i &0'''8 med lige ..... 01\""" .... n k.o.n kLl .... F;nde , .."b", i ,.• rde!. """ .1 1'!l"'"lligg« i ,..,nlng . f ""8"'- .... n sod! hm.. ' "" ko ~ Os """ I h'.... ' bio! .. '" >I)"'ko ".,k f.. ..., fortid.. """ i kko , .., ,. ,,-'ni ., .. m I< p.I. Kan det idet ",,,>.I... bo .. ~ >ol ''O. ""'8'" nole,. For fr. """ >I." o..n ""n mJ.... """' .... vld,..." i do! mmdSle "I ..., ny ...... Drom",." om oog<1 .00<1 kun ... """" fi ~nl"" .....!!"'" w.. M.n ror."ffi'nl"ll"" '" og>l ';g'Ig: " Hm,d.n "iI jog ku""" kl".

.tboj<I<. " .." 'i'byder

m.. del drejer Ng om

Cafe Offside arbejdsglæde" fællesskab" økologi

Brug cafeen:

d~,

, •.".....:.-deL ""Se<

k«l<l,s'

kon,,,urb<jd" Men jog p."se. mig <let.. og;.g r....... del gi,,,,. ....... mening end bo", .. >id<!< og dn kIo;e 0..110 og ryl!l'

'il' _ ," pJ den mIode 0.." rog.., """,,,,,lil ..

""'W". !<3 k.o.n

haM", "'" . rbo1jd>llo'<"l, S!<ol i'1: 10\>.1· !mil gi", "" <8""'lig .n ... ldel .... >ol jtg. bog<n> indl«lenolc k.o."". ... , I "I rog.., .. de me>t .......æn\;ge. D<r",og..I NnoItomkrit« i bogno "'<5'-" .. med 01\ bog bogno et det hel ... ikl.e oog<1" >Ig< pol O"' .. ogsI ....... omr......... end;.g p.lIJ Iir;.. "'" k,n """"" I <ie .. ije<. l'roOI<tnLi ",,-<I""" ~ _ .. i",od!mid blot. .. de tit ~"..". m.ll","e' mod en b<>t<m' S''''PP.,

'r"'"

r>:u',", do... 'i5l!'" ,,;kktt m<V' so-! dljo baj; ~~19--' Mm hoIoIe< del? H,'od lu • ." f'<'1""" der lur , ..,,.., igen....... "" """ p")'kiok kti..,... !!"f" oro;,! '"" P""''''' h" .. h" lu"·"",,, m<V' I"'''-'!:''' .1 PS)' k;sk »-gdom? o.r ... I p og .'" m 'Jvoh,,,,,",, Iii lo<>keI. MJ,"'" .... I m.n ogs1. 110m K"od R,.,.,i.n <'f inde p.I i Indlt<lningm. ..,!>og<.. """ "" ~,' kom .... I _ .. l t med dem. """ il k kun ... """""-l, til p>)'k .. t ....... ""'" og!oI ... ud .. oo, .1 ps)'k LI''-;'" """ ~n. IYm "n ........... inde p.I nogIe.f de ..nkr i be.I"i,"'""" .f e< p""''''fot1"", fI<>g<n S".... ,I, I .1' "" ""',.., nr ...."'''''ing.!<3 1.>" ogoJ god' 'ide Coi>I. fuon . .... ,""" ime! """ .... nd'J'S"i'. h,.... ""n IH e O'jn<f nog<ft r'>n med ,,;t liv og >l e< li. med ... o1nd>l_. to.", ""n "'«'1'-" ,I oku I", ...." ,.~ med <n ";,,,hl idel ... der b<>'e" " bn ,.""" b)·rdefuld.

"'13? 0., d"';'r

"g ba~ om ""S"'i"& p.I

re<!.'.o',,,,,,",,, _.I'n.ojok""

'h'i,du«

r..,~Ion; ..

olier . rbcJd"«i'I , kon d. hh .. rr,,'III,. " fl",«Io,_

\o<J<!«. v .... mod ", . , dtl" en JO<! <.f< . ~ '~r<" «I,

.. _,."'.o..

fl.-il"'" , do". 1011..,1010 p • • _

........ _<>«I ...... ti,,,_<'8'" h,...,·

<Log>Iiv. <Ir"" kornple1 .. hh."", uden b..hond ... .,.,. luns h' fo.-'oI kningcrl

~

op"'« _

mikKI """'" mod ro< l' kr.. ,.... ... ~"". ,"' •. t1 .. dudd" mod ..1>om Ol nyd< b,lIe· ol<m.; uflpl ...... ,

("",nd.ko_ C.. ""11"'1"'" mh><d<n ... \0< •. Ri". o. ~ ... n"'''''<f<. der .n".j\oen, m<d m",ik. C, fm. .. '" ,9'1) plt...... f<>r<U..K '" IIXI',

-., okoIoil'" C.fl.

Statskontrolleret 0 1>:010gi51>:

.. lo

nær"""

K ..

~ ~"',•• > inlen

prujo."""'"

nok l>e1yoo•• t idNn om.t nedbo)"" b<'h.Ind~ ~ "f",l_ sig: H' ,ih'~I"", "'_imod ~;,'"' opro'ookl', 0., ", beh. nd l.... d •• I>esJ<rn",.bn.o~ odl..-.d.dere< h,_ ritt'. iH" bn g h. oeIv, H",fd",,,,IIIe<lr

I

Åb ningstider;

Priser: ......,...

. "....

K , ff.

'

~. nj ,. od

G ... "~".",,

$,«mø""" l-S

l '~

M,od., :

~~

n ...... :

.. _

OoHl'l: F.-..f."

...

1.. 16

'1-'6 ,1-" 11- 1.

'1._

2200 Kbh 1'>1

-

Tdr, JS 37().173


ITidsskri ftet O U Tsideren

Tema

,

Nørremarken Produktion og Service Nørremarken Produlftion og Service i Viborg er en amtsligt flrbejdsplads og samtidig revaliderings center for ca. 90 sindslidende. Alfred S/oth Knudsen trives her og arbejder i køkkenservice-afdelingen og er samtidig medlem af LAPs arbejdsmarkedsgruppe, hvor man arbejder plJ at lægge en fælles arbejds-markedspoliUk for sindslidende.

A~,"",SktJ< ~·"..tHn. "_opk>~,

1/,,,, "" s..rnc. _

Ji>o ørl>tjJ>piud<'

...."..".._... P"oM;.

• Fo< mig J,,, <I<t , ..,,,,, ... J;'" IO< >j.>:o"" ,,' ~ omme ...... .-I,...

m''''''' ,"",I~",,""V. 1»,.. dd ~"...., p.I "'oi'l}.... ~M f,,...,, ,,.jt,}k ; 1m. d . <It., I" ,,,, ,odu.,n".,,,pt <let h,,,,,,

lOi, i <It.,

~r>de< detl"'y~ ..'d.k ')"lI"'..... ~ f'. .........

I., "'"lI'"

dirligt. I <LIg fon-g.\,." .-II'"'' h<l1 • .-.ld ''II """P"''''''''' '"I"~ '"'"~" ~ fylol' ""od np....,knir.g. F.. ~ .... do-< i <!.og .od&->"l! 'il "" """ .. 1.1.,..,...,... <let I<.>n l>Iodc d< typi>l«

"""n;I. ,..... op. """ r..- b.,. ";,...hlid<OOe. h,,,,, .... "&" jo ""-mpo.'" ""'" ""'.de"",,","; mple I<ommuni..... ~ ... m,d ij;t m.d.. . t ""n "'..., IOkn ... p.I ,'"l!' '""" 10<. tr."",",n . nd ......... om ... n.lf m.on

_

pl

N",,,",,,",

, ..........

'm<"" ti!.

ru"" opIe>", "i "" ,",,'ti Og fuIrl"" .f

_'o

,'.,N. Vi.,......, "i..tcl'3 lo.......... f at , ..... pl ... ,..ro.jd.J'I.kl:;-. og "i ....1d<r "" "'"' og hi .... """" fut

og , I. .... IO< "nd,..Olo.-ndo.

n>«!.>rbejd<'"

ro . ..... """

« I,.I~,""",,,,,''''''I., ~pt « .h.1 ","". ~ ,;om """'" ,~jdt '" my .... mM .... 'W' , ....Rlojet. ""'" vi pli.,.,. "Kn mld< ,"" hl •.ldo;;h«l i h,~... >ol "",'tem 'eJ~''''. l"'.... n.l~ "l! i kk. miOO" m<-.l.rtI<jdeI' ..... lu n .. """",iw" ... ""'" det er '"" fO<ud,.." ni "S. .. m.1" I"" en o.. prolol''''''f. <Wf er .....' I)'ri,~ "",. ob<"io!.' "" "". ,om m.on u""'OI " udo'l)' It" p.I I", '"" id<nde. ork-> ''''' hn. 0..., ~ "~I pl." don mW"1"""'" oodf<,nl ... """'1'" b.I,ri<f'<T fut den ud f,o do-< ~"(,, .... " lig< p.t . ..... r. det .. f"">"""1<t '" ,ffi.old.on..,. og "'~ i .. ,'U.... " .. S"'~' IH o~ aen veJuddanned. personalegruppe prubin>'>cr"" ik..., ni, ., ",Mk", ~S. >ol . S<~"'" ""ml"" millidnk< 11"')'k i>t'i<n I detOO'~,~iJ;oo.~ ",,,,,don o.n"", 'I.. ,.).,... det I,,, m'II ud. ...... om "'" n .. od '3 """l!"" iii " luni;'-'<'<. 1M Iyd<odon ,'d<>dd.1 n.....Je og"!.'"" P""""" "tlrul'r". ""'" "i ...... ig '" onW, "II b.I",,!t. """" .. er. ,...J.. In'...! det ,il ,.;g.,.t ""'''' mod .. oo,.[_.t 11', .... Ol det i H~ .. MIV" 1.... <>dd.1nnt1l"". I """".00 10 J, hof ""n "'~ i .......~ .. miet .... "Il"..-I.- """,I<. ""'" lan gnb< ;00. ,!.>d,S n'W'r mod det ., MI" ""'" "nd.ridende.t S""'. De"ret ........ . 1 <le ",,""" og ""'" "mpl<ote min """""'g SO<!<' ..."IUt .... <T ~ 11""""'" .. m.orbejd< ,_oble"",,' pl ... oo>p!.>n. ,'i opnoIr b.\doe ,n,'..! og .. ,-oI<><f><Ie ""","",,'"

I'i

r-:,,,,,,,,,,,D.m ~ """"ot.......... mod h>t>i«.-II~'

Nu"'"''''''

"'*"'. ",.... ""'" ..,""1

"...r,..

i"n."""

r<>"''''''"'' ,""

"'' ' 11<-0 '"'....

o,

...r-..

"'f

I OUT~

1'1,

30 2002


Ser p s kiatrien indefra I

. " " -'.", b__;.te,.'" _. .... Il\je Itrlflge

• Vi """

at sli pi

11..opo'" .... ~ .. ,," I ..... .Ni. """"' ..

1onocI. .. d<r ..... <>Jo li< Mnd"idftwIo ... m'l" ..... oodfl:;...... IVidt, ... ".", b

Soo.o~

u..b .. d<I

""'...... ri, Iltt ......... ..,.... .. _ "'; """" Uo ri ...... - . ... p>d _"""", .... do;; ;Ind.. d<r 1.. ,oJ... pol

__ <>pIiMMo" ..

- . t '" , , - . N Ii< ... n "Ir- _ ... ~. N. ......... <i.<n ... _ ,''''... "" ......t .......

~ ""'" mon 1wIo,idrr:", pol •..;"."..

V, ""'Is<'< produ~."", Ol "" 'i<t .1 ""i l .. l.... III.".. ... ,I.k""",t...kr <OIJ in."'u'.",,·. 1<>Jo'n ~,..,I ~""'cllig< "",.lde<.."" <I"""'~• .....tli, ~.I w!o, .. ,....... "",.....t ud.1 1>.0 .... ~ ·n,rog.),oyouo. 'I)'l.n",,- Ion ...... ><I. u;doo.';",ms. lrbIilf'tOOul''''''' • lu......,..., .......,, _ ' " I>}"' ko',~ IWnil~ ~ .......rol>I_ .. in.:Iol .... .oodm' ........ ;.... lunl<.. _ ti ... _"",'ns.1 .'."" Is.. "6"_

/)o _,,,..,

"""~Iiwr.~un~'_.

mo.."'"'

1unI.,_... .., _ ......

I.,.. _

.... yor<bol, M<ru ......... No ....................1kun ... '·A'f< - . """,, ...n ~"""."" ind j "'1"'>1'"' u;l, ,l· h"l!>f'N<">' ""!!'" bl;."" ........ .. I '1..10r0i ...."" .rbo,'joI, ..... rI.«I, ... nd,., ,'II b.,.., 1I.n.. b.." ~.. ok. lidO mi!jo<

r",

ornnsb<'"

_)'1_,

N .......... kI . . M.<It<, _~,

_

. " {Mok>

.... I "

"'I/o """ ..1Ij.. ,I"'" fi-J-. "" 1/.1, .".,J '*-'for ....... Ør."J<t ..... ' ...,.", ooIr I "" p M : . _ .. ~iM" &,*"II"/,,I ~for ...... ..,r, .... • El .... 's,,,'&'' I, . _ "" "",,~on<bni.

.. " "" Iooon ..... "I ..... ' .... ion I mil l,,'. 1:<", 1'& "" b</;oo,' kor .... rbo;.top..l>. tr. .... """"" h"....-", pol ... _ raWr."" "''''' d < r _ q «til ....~;1.' '>tI ",,, ,..o""'lJ>dIriIjoio. Iltt", ~ ..... ,b.j 'sl",+ ...... n Iooon_ hl .. 5"'" ...... >I..oolr """ fOl'''' ni.....n

...

-.r.....

" " " " "" ......... tI>tj.I ....' .... """

"i

~

It!! Id<'! "" Po!; 1""'''' h l. "1b.os<) •.J ;;Jo.

...I. bl .., /ordi " """ .... IH< fl. odP"S 'il ""

,il""""" "'.", l,.,__ """ ,....., ,'01<""

i .. k, m«! min ...... ....d. ...... " I "lu"F"''''' jeg"" "OS I.on..."..,,,",iS "" ""-'" """ll " m~ .. Et hejt pnolit.rll arbejdlmllj_ ""'*- kun muJ..,;~ n.I...... """ h«.ro.;.t.. ""'" NJo. "ns h'~"" ol<!. '-"'J; ,'1 .1.. ........·;,j'IoDkII• •'h/ I f.1oil- '+ N.b ...... w...to.. ... -I"""w~-' ';kI•• "'s """ "lf.orIok< ... .J ..... ... ;\nd_ ", .... Iu, ....... l",_.·;~ • -.....t;gl;tdrm<........ hf< .. bt ..... rroes<' poI.~lu,,,,,-, •.w,,,, ih.wd", pol" ktoooi_ ... !.ri pol .... '-'''''''op' ,y~."" 1 knpllbo; o- _ . tr....... .. oobpjdoli.·..,." .... 1.. ' Iltt .. vi 101&« SIO'.

"'1J>dI""" ""'.",

I

_,Oo"" •.... .•. __.....,. .,.......... ...,...._N'. .

s _,

NJor" "'"

n

.... .... .. I0I0, ,.. "ol rroes<' pol ............ l"')'kltI<o! • rbo;.t""' ..... _ .... n go'" ..~. OM .... ",<J.o <i«Ii.., kor .......... I'" ..."..,.... l<'l! ole .... '" 1orud""~n'<W" b .. lun .... Irh... ''8 ",Ml" m'5: M... ;""" 1.\. jo> ... ..u.'" """ ""'..... pol ... "",,'Iod. '" hoo <lO .. d<'! do op.\ .....,"""" _ 'Idtt ooloo;.tor. [" .f ;I" 'Io .... ,,~ ...... tyu... '" .............. >i _ .... , ' , t.f<I< ........... I)" ... '~I~~ ..... poI ..,.t..ri, iS S "'; .. ~_

fot.n""""",,-,,,,,, ..

.1_"" . . . j

...... " ..."".... "o,;'I$L'~ MUloglwdtt:

for I<ono<,.,. .a .. ,. "I ..... "" 1800 "'" on.I,_ .. _ ~-.'O<I >i<Im.1 ~ ...... . <0."....

hl .. gi'.. ol<;; <n

"".n.

ok .. , •.

o-'<no!' on.I ,I

iii <OIJ'-I 0<'c<'J'''••••• , ,i un f.lde II"", nl •• i 1 p«iod<t iH" Lan k;'(' "" 'il ol;:! ni< ...... """ ,'i Ur løn d,.", 1M.",

b<sr"""'''

Jo! I ......... ""s)'1Id« .. .... 4>..... Af$II"" "'''' for <W>l&RO!1< ...., '"

.'0<1" i.-'"","" .·;I_ ...kIt "' ............ _ min ....... l'l'"">"" l .."" ....... _ _

N" I.oodn '" ..nol.I......." Jo! ",<>Jo _ ""<5"" I"<ll,,,,... tr."' ....' _ _ tbotj• So", .... r~_ h« .,... h<It """ ..... Il~ . '....... 5 ..... ind, "' ... ......... ~.w.d<rb<.tl ••15O"o. ...... ~ ..... d 10:00 0I1f', tr.,:n.I.on mil;o><! p.\>'ioioe, Drroo "I ,.,... 1"""""''''' lUdot I><>/A • • 1"1"......... ""~ &I,il~hf<. Ir. "',~ o~ ins OS .... "'"'''' "'''' . 1'" I" "'~ pol hil" lud ~.n "'..,...., hl oro.,S. morbo;.t.,,I.,\..1 Nf Mw "~'" _ o:prJ ~.", "'fon ~ .. I oIn 'li'" ,,,,,",,_;, "'"" _ I.on te..-ll..- ..... <li""' /.AP,~-.v.,_ ' jon ... \ ' ........., d<r .. ,~<too1. .. , So", _Iom.r LAl ...!t:.i<I.....1bd>sn.orJ'< ~~OJt rnodltcn.lltt ...... Io ... , ....,'..... i<5 """ "I I ......"",.. kor..... o!t<II' '101 ...... , ........ ",,,,,,,., , . . oio'l.<l. fc:Itr. """' .. poI-rd ..... ~ 1M ..... I..p.d 1m .. ...i N' i~dtIw.", ...; " - _ " " " "l .. ho....... "II ~ U, """ mon lyt... iii .. "" Neor_~ [

Et llmam.jdsnid

-"'''li''''

i,.... ._'..........

""'.'0<1-,0

,,,....,,,........r.... 1cIo",.........,...... "'...

_"'I"""""

noI>I_

,


Alle aktiviteter skåret ned på Ballerup psykiatriske hospital on nye "'5"';"11 ",kLo_'" ilo)o mod, .. <le>- >kol ,;tf""" hoopio.1<me """" """""'..",.. [)"rb ~r jeg ....~ ikke det "" """"l bcl<endl n><d "tLE • k ';v; _~ po! del p>yk"tr;>k """,,"ul j &IJetup bott· f.kl«, t...... \'æ~"""'tef b!i,w fy .... "8 , kti>+ t,..."..,., n«l~'. D<, '~<I'I ....... ro/< i......, __""" De, .. pol &Ik,up I>ospi,.1 en . kti\';'~I"8'UPr<. h,<>t pol"""-""" "'n kørn"", og de mosl u'roI~ '"bb)'pc~ ""li- Gnoppon ..- uhy .. popul"". bIo..c, poliont.,....,.. do> del '" \·......",'l;gl ,t korn"", lO"ok ir. • fdoding« .... o..r ....hid ,....,~i"'. ,il """ .... grul'P".

D

"5<'"

l.I,,,

,<I,

Gruppon .... l "'-'<I~

.,."roIe.

lr>d"""i"".pWo >1<.>1 lukMs. &.;I"" "" • da <1<." .... . k",';,r, Io< ""'''8'' pot_ "'." d.I&I,gU.>~ pi lige fod med ...rb<j<I<-. On\ fon'nMld.lgt'" ..- <l<t æId"""f'Opi Io< de ~ 1"' '''''01, der I for •..jen er ""'8'" p.I. """ ""'" h.!, <ti go""""""y k l",-w, .!<kling ,;d.1< 1,_ Denne ... Id,o"r>pi bli,.." og'"

1'>,' .,.",•. .,

-Lotl'

bl."" 'I"""

'u k...... T"w~"

,.., _ ..

_ar

"'."S""""'.....

'""'''S'''.

. . <1_. . . . . . - . . . .,.

logrid~'­

f.--Jfør ""'~I pd 11""""", Jwp!u.I WJ(J&.p.-'

Hvad er Virkelighed??? rti ko:Il O!JToi<I<trn. <I« lund.."."", ,'i ""-'i W ,'~Iig

lorI»Idet>

hl ,""teli~ """'......- vl.~;d hl Lt;o1. vi<ktigh<.....

.. Iæng>! ttulk<-! det fæng,t ...,l. Vl<ktigl><.....

er .. ro. ...... 1>Ig..-b til"

""V' """'....... kon ,"mm<"

Jo. >is« ieI\. ""'" ,'iri<ollghod<.> bo:sribH vi ik te. Meoo

,ad.,

"i"'1I"" "i<ktighed I>Igriboot jrs. ogjeg kon I-. og .. TV. Iæ>o ~("" fii<>oo/i og ,'~b og den.-.l "'" ,. i.to! igl>OOon. o.t '" <"Il ~non p«>I'_ SloI< ~ i .)'...,""'~ 1<"0-

""-ede.

"'sil"""'.-.-.oo. <l.I "'" som"'n br"~ . I.,,,,og ""'" .... n 8"'" , Ile t ,I ....." "~t.;m.,...... .-..ml Il> ""'" r"lI"" _lig< >.I '"igtigt <l<t« " ind"'m",,, de!. du ,"«I. liS< ""' ,·.".."t liS' er <l<t .t ind "KIl"", del. du i kke ,-.d .• jeg _~ I.k'~ at den gn bru;;<o.f .11e i umldcligt

"'a"8" ";t.."ione,.

18

M.... kp.o.,j~ så' ",...t, pl.I<I<li'W'f .... "S opil. ... og 'Y"S"'" n>«l pol .... _ . I~ bon 1'1" pn mus i .I~ In'..! Jer......w.. _ og H,',od .. de.- tBb"S"I'nte!. Jo; ... 11«1 "5 ""....... ,.... I di"", ,ioJ<, ~ """ jo .. 11 folk 'il .. lloIde op n>Od .. rygt'. At , ...,,~ pol'" ps)·k"'t,,'" . f<MmS ffi "'"I <Ios ..,dom. l tivi,,_ h ....",.60 ro. at ....,n kAn holde dot ud, o.t Ol nu den ""'" <>pb<> ·aring. Er dot meningen. at ""'" vil'ukb- ho:>of"talotl M.n <!<a l '1"'" 6 "'iII ...... p.I ti.> llerup Oo.pital og n>Od Iyrifl8<"'.1 de r.m ,."",," man ol I>.n.. 'i"ffl I m;nion. o.t er imi<llerhd.., dy, lo,.."",.ltning. idet <l<I ,'11 kr..... ., ... ...."$'-~;nd~ .....! I<:>< I"t ....,t .......,det inl<1 1>.1, ud . f.t , ..,... det. 1I,·a.;! , ..."I;,or .... n p.ll

bl,,,.,, lige\<'<\<> '1""" '-..'k. l;g.,.om

I hed. Wgeo det...."'",. ro. "" o.,~

_ So'' ' '' uund\'''-'tt~ mu>i kf"..:I.Igog b!;,,,,, ly",,"

os'" un<l<tv .... ing»lt .... tioner.

OUTSIderen ("1,36 2002

;eg '>'<11-<1<>, at dot _ _ oom jeg _

,,,.;I. .. "'" og _Ol iel!.<io.Idefog >I<,"",.,-.d <l<t i mit l .... k<n,..t

jeg "', "" ..... .-.-.00 _ . butde og ,adio og TV",,·. oov. ~.......,......, kenJ'8'-~"ing<'t. ,;mpIo ""'Pi,I>I<o I.kta, do.- od8"'" ""'" ro. mis i "IOt I>jem. Og <l<t er '; ku. objektiv l'i<Ien. At jeg og>.! lu, opk~~ Cod _ .. "SI .. I)'> i mi"" ..;r..,el ly>. det bl<->' >et ,f .nd",... ro. mig .. kl .. V~ od .. ..". sit; o/t. lig<>s.i ....l', kkert om den< ,'i<lm,. og Cud ",lsig ... den ro. <l<t. o. O\"""",-~·nt,, kenJ!Ig<"1ninger i min lejIigl>e<l odS,,. ""8"'.r de-! prof. Dr. !'hil D.l\·id F.. 'rhoIdt 1<.1_ l"nda"""'t.l~ hv.,.-i I>on """"'" .t k u " "" ro..n~ ,.. ol I"i<\en"'ab. o.-r 0' en kr«! ••1 filo<offtot n>Od I-<Ia. d<-n """V' ~)'5ti~. filoo<>l. d,. phi!. Zink..".S"1 i <pid ..... do:< """"igo meJ F... rhoId~ "..." Il<t ... . 1M. ogs.I nog!o, .... er _igo meJ <lem. Men som F,,' moIdt for,v....

I""""".


S er p s ykiatrien inde fra 1"& og..! luow"""" ..... J"'IS<". """ h.nd .... om <Iro OO;'k'i,· ......re ,·"keh5ho<!· NoJs<' .nd<-! <r, Ol i"I; .. ml id ~ Ol ..Iro!""" .n';wlig";,, "I! _ ... .., del . 1mm. r. ...,..iffl"l\'-~ "1'1'" i " " ' - . ,nl.Jgt"lisvi" U" iM'S<'. 1.eI<.. Ol i<S""""', Ol ,>dio "I! TV .... od .... om mig. ~O,."llI"...,illi"8"' ..... w. ........ i pSyx;otrim >Om ",-I_Is< 10,,,,,';111"8"'_ ~ If.n ,.k'" ,_""" pSyk;otd. .. Ofr; do b<'II"'" ;om it'S .... , r...-" .... rom. N' i<g. >Om I k... h>r>U, d.n ....... Sp«>g.In"""" ....... n "'n "It .,.-i~, om . kirol""' ............ Ol . nd", .......,. ....... "8<'" ....... '" her. l. 01'.. oig«.Ie "I mig. " i<s ik" l.il« ""5"'- ~ ..,..,.,il .... mig." m.on mOO Irof;n 1I;v "-">pi "I! I")'k"",luk.' "" p.I r«f<o!ig !<.on """I. ", do om ......." 'l"mplOm<~. >.\ de N' 'j<k p.I ' oiM ~"'" den "I! do<f"• ..- 1<1""" Ol <>mg.!. OS i lI« hel< lidffi lobe,l""""" oood.., "'u'_ Vel l>Ii,... do

ikk,. ... do<.L ""'" l>etydol'l!t 1>«1 .... D< ;,.,,, l... godt II". J<s 'rb<jd<~ t..Ird",kkt p.I., ~nde .., w; ud . 1,ygJoom ....... Et'" """"ig 'olru-tlgh«l<-n..'.ndet .... t".>d 1'1 S". ,-...I don. 1'1 bo,l..,,"' ..... dyn.ml,), p'yki"d_ 1""'- ... ..,...,."j" I")-;'i.,.;. I m in fikoo<ofi o.kdn« j<g .orpt mcl""" <k..... 'lph' .. og nin!;'-~ og ";';""'' 'b. I.. k.. .... , de p")'ki.!tri,ko -.;,,,. >.Id.n...." d<-",. og u.l'hMogiS' • 1_~. og doM"", ""'I "i "'S" ,,~''''' dom ,..ro, <Ilt, blot II dem IO""""•• U>.I "" norm .. i,' ,'idom-' """" .n v..,dilri , o iJ <.,,;l.~ og d.,.h.." en ,-,..rdifuld v;';"",...b. f ....... Die P"r<~;,,'''' ro.,,."'i<i<-rt ''Of'<!<n.",'" ...."'~hod [ p>)'ki.!Irieft.

""""""i>" ..... f"'''''''''' "'u"

"',roI......

,-i.

Irwrlill!' ,"1H_,d..l'"

"""~

:61SO~

Paradigmeskift er en nødvendighed! p.I "-'v. S it'Si<3 """"<md. ,'1 1 t..W Mrem, bll,-., •• k",. igen. kun ..... i<g ",,,k," kun"" ",ig til'" _ .. Ip»'ki.l"l .. hlt>ud. og IH . >Om <let.,. "" "I m, n "3"" ~'5" "!; do< I~ ,~di"""" . ku ..... ",,-,Hein og "" >Iuddo-r Io< en _ . 11« ..... ind~~ I """ri"I'p")'l"""" OS ud f.. <I<reo >yn moo.it. en pH' "d. t....... ndl inSJ<g k.n ;k ~ <!>rug< <k.., '-1'Slige mkIe Ol .1'>1< ... m,,,,, ~ pol ,il . """, <-n<!." ;o.'S bil...,. Iot-I' 1m:-!. """""'og ,'''''' ""'S"'" og donnod bfi,,,,, O)l!- r. og"'''' '" p«bkn .. 'o Ol nl, i<!l , .. I " ,~r., """u'ni"$-"- i<1; nødt lil " ~ rntdl<in. 1)0".", ..- ..... t modi"h....' g.!' ind og I»lu· ærer min Iwtndl<lldit. u... ~Ip jeg ....-""'. nl, I"S" ude . 1 ""~ ,..tv, '" Ol U ,i 'ibud. ""'" kon ~p< m~ .il Ol "æfie ... beslulniog og ,,'t. I".kt"" hjælp og .... '" 'il .. fJ den II.lnd1e1 ud_5.1 ;.,; kørn""" .... H'"-cr prubl<n" t.

.....,....

I<s 1>-0,"- """'... is<"""'" ind ~'SII'1_' 1M»pio'''p>y).i.!Irim mi> ... 'rom p.I "'~..r" og d<r,.-d 0\ ""SIl '-" mi n "'"'-_ lil .1""'St OS 10<\0INiog og.x-...-d til udvlkJi"l! .1 ... iro!"", ("",,) >di.."".

J<g ble>' dN>""

w.ii "''''''<j<l_ om_.'

.. r..·nw,J ,.• , don ...... ,~ Ud" ';. 11> ... don "n k<. .t i<S;g.... kon U btug Io< !tj.>.>fp.I>.I' I

... ~'''"'_U... ''''''''' og lo."..... min " " _.. og mi"""",, min .tbqd,.,.il og .....-gi. J<g

.....-do ""'-~ .. i..... Im.n m,s u.-rlot bo" o..mrurk oig... moo.i uJbr5nin&.1 oociolp')').i.lt.ien og do "",-rotd"'-'<l< komp<I<n<l'r "'''' i <1<,,,, ,,-'Si. 0..",,"'<1 bo" vi rod"""", """ri .. ,"")' • •" ...... V; 1>-0, bI.ond,.ndet ~ .,·...~t ,.-d . t fonde 1.>.-ger til .. d,o,). I« """rit. b-psyl. i.I.,r.n. "I! '"' 1>.1, ,-i \< ... dt1 '"

1"""""'o.....Jen 00, ,-j ud,'i ~ ", <'II vil...1 ,ilbud ("", .. I· P'l'l<!.otri;kel. >.I <lom ""l<e/I< bo!go." med 1")'. i>k ~,.. .. y...... ,",n I'''~S<'' 1"',,",01< bo..... ndllng>tilbud.

"""1'!ir'U"" S"'" ....... i"l! Io< den .... ""' ... ro...tyrrt-b< dn.-jt< oig "'" t .. ro.-.dpunk.

-

I. V; bli,..~ ,.",t i <1<. 1"'1""0 ,um (I'; bh""

'YS"'T

5i<..'I.

2. IIi l>Ii ... , tomt i <let oiienllis< ,um (d<I ..S"I.. I

..",fu"""'l· J. Vi bl,,~ ,omt i dot ""i,;' .... 11< rum (dol ind .. 'uml, 5.11,..", I' i . ... " .. di..,. ."''''''n' .... I ,'«i<'I /", 'j'gd""" vil moS" ,'æt< vund ... 0."0 vil ".., .... mOO !tI " "'.". hib (ted..- .... ,on><>r<ll OS >ik", , klll"- delldp i rt<'<J'.... y. MI>k< . k.1 de, t.,nl«; p'iv.Ii .. 'inS.t""ll'" """'fp>yk;'t.i'" "Ibud,

1""""""'''''

Ih I/Qj ,-,""",; ,...-I'1I.,MII~ ,~~

OUT~ ~ &api 20021

,


Skånejob på MeDonaids I de fire /imf1f jeg V(lr på arbejde, forlangta de. a/ jeg skulle arbejde optimalt. dvs. lige $.!I hurtigt som de andre. fordi de men/e, ·skånerie," /å i, a/jeg kun arbejdede fire timer.

1

<'8 -

....... p.I M<d<>n.oid i

""i l!IOO. "S"""

i<5 ' '''''''

... mJ.....,. pnn...1d (ud<to ..... ) bI.v <f.... ~ ....... r' ...... ". ",,.I{.hf,,.;,d.

.-.Ionnm.

_01-.....

................. y .........

botollr .... IIo~'"'

~_lotdon

•....n......... vltkoomhod ~r Efonr ....

-

juI>. ......... ~ . ''''''11'' ' - ' M<'dolo\oId_ ...-.101'5" U!l"l"" ",IR •• b.i "hoft.

.run_ <Url.

No .. 'Id"!""'u ....uoirl<ft\;<lttiNlLotW 1 , 11 tik ........ _ ... ...... borsy""" .ol IIoIIr (pi vw>d.f don

.... v ...... ' " " ....

'-!. l ............u•• ~ ... o. ~_ i in_

. laId ilM ........ ,. ,d" <lir: ... ";11,"" pol ol",,,," <IoCllmWn_ ...... ,;)UI u.. l _ irl ....... "g",i" ...... ...... "" bl "'" JioN:' irl jo; Iot>..,...l. _ ....

hd··.. irl ....... """"poI_IunlJ... '"""

_ ... - ....-os..... '

"T... du tIIV- s.pnnget til , t ,kjnejob?" l<'8_d.o ...... ~u" ... ~Iotd;n""'u. sJo<t pi h _ I I.rrcbY I _;0000. Dot ,-.. Iotdi, ;.s ,,",<\o ... dOO ,",-OS >kulItI""""

-"". "vor . . . . .

ros'" ......

l<!; hof 'idllgr«"'f! s""npjob pio no<I ... tid til _ .... , ..... ''II poI . 'm. vitkl •. Mm

,id'

....dijo~ ........ "' .... v., ... ~..... ,H ~ Jos ...... 'Y"" l.oprillOOl u.. """,ti.. ,'Od jobbot '"•• ""'" Nt:,.t i<'s _ i<oI1tfa«. OS i<s l un .... ..w"" _ _ om _ ~ alt,. IoN;'" ,... ""5" '" fn.N_ Jos op.a rnnI ti, .. 1''' pet>ON_ O<t ""'Pi oI..qL

,r., ...

r ,r.r

Jobkonlul,n l,n led _ men p~ ,m.jdllllv • •• ns Ild, joI>I>otI. del ...... Dot . .. d.o op.! ... ",no"lri,,!! pIuolod" .. 1.1 ... I'~ ... Id.punkt Io,·"'" I<z .. m ..... !I'>«! min bIt<>...

.r

If... don.....,... ...... I ~ k~1I'" mod del .. S..'" _ .

. . . - fml« • ...., ~ pi 1.1<0-.1<1. ,..rbtJ.lotd<_d.ogf,. U LI ,W.IS:\ll."' ....

...... ...." ....w:e ...

01" . . . . . . . pli ,o!opu" .... Mondo" ........................· ...... .........

.. '·.."n"'''··Li.....

i05_._'.o1

""""""" ........ TV_ ud~ pol ()It.! .........

"'m....... ...wjd..... tU.I . • " '~'i ....ol'" p o I _ ~

105 "",di ... pllo:øiukt ", Git.. 0..,,,. lioI>-

_ _P'UR ..... id .... _Iot ~\<do.

jo .. bl".. " .... i.-. I'S ... 1<t_1ot~1"'" . ......... _ ....... .01 · NrI.....m..o ·I IMd.,.· ~ """" ......... __ ..... "'.IIt ..... on..,J. I li< ~ , ....... ,.. .... pI_.hj" ""'""'" 0:10. klik pol .......... I .ltR...u.s '" loIL pol ".. ...... i Ol 1<1 .... ,....trot<Woro...... !lo..... N hu.... d ' _ii> ~ __ ...... IIr"""~_ ""'" <I< oflol,.. fonIi '" _ .... , .... t· LIl. Ol ""'''' vo, poI _ _• _ .... n '·rOd .....1Iip'w1 '"' kun ort>o;.lNo fU.r b ........ .... v.. oU....n.. I ~ t,1 .. ml .... pot>O<\liF po<A "'"... . . """,, N Ilt< vor.1ba mod fuld I<t.ft "!; .... I"""" pi U m, ... ""'" i<'5 ..... >l<uU.l>ttolo. · SkirM/ob" II' .,mlnd,Ug len El... 10 ~_ I oUrw)Ob brod ,;'W"'" ...... 1IWII.1<5 ~un .... l U , II """"""'ien hl .. 11.0."'3" Ikk, I k'n'Job men d,ltldsJob til s Un,l,n ,.....tI< 'i~ ,il ~"3<" lo!! El.... .,In """""l! v .. Il« IH~ .... om .. .u...... ,.... nu I,w, ri jo>b pi .. fritid .......... 3 timer om 6- ............... "

'Y." ",

..m",",,""'"

20 \ MiJdei., 11'. 36 2002


Ser p s y kiatrien in defra ,

Tema

.,", .. . , ol ""' ~"-. 1i>... 1><sY_ .. lu" ......... ''''''' ...... >I<ul ......... 1yoo t,l. _u.....:I I oUnojob .. ler pI • .t>ojd>m.Irlt<it<. I...In I<I! 1o;t!nU.k"", gm .......

"'_drl.'·"'"

(lIJf,,;,lo........

." .. "1,.,011« d.gen. pi Mf"'o" "iI~l. O!! "I """""II"" Sldd", n &Iod I«.O!! ~ ........ m,,,",,,, ''8'' ol - . oom m.... " " ' " , .•• pI M<donold. ""'''''' vi oN.M lU......... .,.. ... ...."... ",n.-.ol

. Os q .... "" ...,.,~ fik n

""m

e

i ., riJl>r<ln ."""'.... _ iL.... kM> ~

'"II pIo'-" tid.""drloI""~~ Ildbn _ ,..".,I _ _ ....:I ... ~-.lo;\ero'1S' . . .1... "",,1 mit til 1"-",,,,. " ...... 1<»"" "",dM", m ..... "5" orbijd>m.> rI..<d. hl oom ",,!okr~I~. ".;,."",d< " " . _

ro-

Iot l id~

""

d.p ..... Km. "0' ud l... ,.1 oogk 1'.,...,.,1'5< 1",_. "",n "v.. iH~ u•• "'..... <Id "0'

"".,"" -.,"" .... ~P<)~ ",...p, op! "1I~"" ~un ... i<l ........ ].,o-kl .... <hof.... hl'od d<. " •• • k.~ "II " bk->' ~ ...., '" I pi I'" """. Sl dot 1...1 "

..... ,..! pi. Sl

.-f,,,,

'dl'.'"

" ...., da ... kk".. ...., ......

O!! dot

.. <Id olmirw.ltl;p .rbqd ........ Ud. "II ;tIo"'"'ioln pi

".odi,

fri"dsl ..=,..... Min olonomi ~ bod .. .. m ........ "II" fir doto .....1omOl. (~r hd.f'<"oIon. ,h", i<l .... , b<'I ..... lIl., min .tbejd ........

OS dot

lod")"'''' ;tø.

"" vij5""'< _

................ ..,.... :-''u .... "1 <Id 1)"''-1

De sociale behov _ .... d i _ - i .UO"

fol." ""

!:kIgn rid!;,,'" Ins: ... ".".011< .... 110&< fra kl. I.· k _ , .IIe .... 010.. "". 12. V. _ -oro, '-.ml <OUol h,'« .. od,"""_ k.......... ' ... f< ol>tI kl. I UIO li.. " •

....... tot """",Io, .. !<Icfo.

opfyldes andettt&d. "'I "~t

Tlf. 3314 9841

............ til

... _

.~

Støtte og Kontakt Centeret

""'~Io;I' ,-..I

.. ,-........ <101'" (lIJf.. 1 .." "I!

C.' " Ofbioie ol ""'" ..." ...... i<'5'" ur oU<1! n....

o,'"

_h, n.IJ".• ,... .,.. .. n.

. . _ _ >lIe . . .

]!;Od!

~

... ......,Ic Nor .... ~ orbojdo "I """m.II~" og .. _iolt li,' ,-..l~ . I.

M ........

,""','.,."'*"_Oll .....

""sy""''' .... ~u ~ __ o. h.or I "'.... 1010;1

;ti

_ l i d tnd I"')'k' t ...._"" ... os<J ,.,;I. \(,nI .... mil"'''' ",in

Vi uib)'de< JUOdot/;.

!. _

Da-

<O"

OlM

.-. .. _

1Jld IO< ,-.tot. •

"'' ' 11<1<0'

",~"k<>Io­

""' .. _i>I<idJI"" _IO. Toltfooi.k rid,i,·",o, hol.

SI." . to: . ... ~, P. ........ Du k>n Il h)"ir I h,',"oIa;<o I><lt

_ml .....,.

-Linnesgade 24

2 1J6I "'bb. ....


IndSSkrifte t OUTsideren

Til »massekonsultation« hos Søren Ventegodt På en debataften om "det gode liv' provokerede Søren Venlegodl, ifølge bruger/ærer Maria HOlbælo:, med sin manglende indsigt i psykislo: sygdom, og hun tilbyder ham afslutningsvis en Io:onsultation,

1 ~~~~~~Ma~H_ D "' ....p.I ..,

,,~, og >IOI1'~Log' <l<~.f. ""'..,... BlJf'S~ før,o..,.;I.n""" ".. [Jo.; god< li, ,rod •• r .....,.jgoog., og uoo..~ ,'., ;n" "'T<~ hl., hokl< vpIq ..... ""'" ••,,1.., .ndrn p>)'IJ"'ib,,,!!,,, E,; ~ ,......" "lIig<' lI><'d > k ",~11tr og <n'""i,,," An .... M,,1o H< ' ~", og ""se og førf,tI,.. 50 ...... V"'~"5""', Mi"" b· ,_n;"8'-" "" csro"ig i.ke .....tig' r...us'" pol

fn<h,Iro;! ........ ""II" i .... ruog .r," furt...~1o ogl)"" lil . ro;!,.,. pol. ~'.,..t,n .... n sod' og ,.. , li" >om""", p.I ,rod •• f•• , man '" n<odt HI .t ""le..let mo<I ... poyk,>I< 1idclM. 0.:" ko",,,, gong.;eg moo .. Ann< M. ,", Helse' p"""",Ii~ ' . mto> h un ,'., d . """'Sim..",,,,,," og >p<1.I<l """,,", ",""i,.., i od,t..g. "'re " _ ,.-.I >idL.. "f t..ndo 1

bOO

".t

U,,,,,,,,,,..,

,f'.""n,

"" "",<I< _

po ........ "5;eg kun"" "'""l<-, "'-ord, n ""n di,· """", men. hun "" ... Seh' 00n\et dit"",,"! Hun "",nI< oi mp<IIIt<n, h,'O<! hun >ogM 1><11 I"" 1 >j.>."\t"fo, E..eruen .f~ <1M .. oOO,'.ooig'" ,.'" 0>«1 ..............,"I! _ "'uiII. ,..". ,., _, s.I vi bli.... hørt, ,.J""" li, vi .ldfi&

men"," tn.1n «bed", I ... od 'il., I)"" til " n .,.... ~""l«, hil lo ..... n "S'-' bl;'... sod til" nyd< Ii'_ 5'" i. So" '" >bom "",uk"" soIÆdg>"8'" "Il

opf)'1dt '''''''' b.,· .. "" _ , 0);" det trod. . " "0<!'5 ,"f cl . f d ............ rti"i,,"&""" kun ... <ig frit. ................... t ik ", v.,dbli,'.,., "","'.., "'h·folg<. h,i. ","n hU'"

5o>æn V""t<go<!, " . _ ogsI ri~'i~ sod~ ~ t<"I! " . r .... <leJ ~ . f .11< <le ' fi&tige- tonket. h.ln I.lgd< frem. lun""""". .. d<t , '" "",h't'nd'lI' "... I"'y' iotr;" .. f~ et """" nw"""'" men ......... y" hil"' d<t<s m_om .. h<lbnod< klik ..,., .. _ dom ........ ..-..1<0 "'-'11)'k,,",- l lon fort.ol~< .. N.n ..",men m..J Ile... ",," ... Iæg.. og beN"""''' bd\.iodll"ll'tilbod

bOO...... ,·.t.•,

y''''

""II'""'u"""

"ben)'t ... ~

En fabel om ulven. anden "", Ieven Som m i, bud pol. h""d.n m.n k,n fl et ~oo.l l h" ""''\Ie;eg ".Ig' .. Io<t ..;Io ... f...,.. om uh"" .no.\om og I", ...... ..,... , ........ """"monins.1 m~ """""lige forl ... og ... l>Jt ...... yrogtig Io<m .. hook,n .. min 1l<ro\w)'1""'<"> pol. Til >id .. """"'"

"""100 Ifri>l< lul!,

Søren Ventøgodt bes nænHle

Nt"_",_

I

K-.tw,'"- Ikr udf~"" twn ol"" Ioin .,. " b<. ~

n'ng'" .~ ....>pi. """'~ "S"<

>Om

byg.g<r """" p.I

_«<'O' f ......

"" Ol b<o.l",,"

<lem mrd Io< "'"5"" o>«Iicin. Sll.>ngt s.I sodtdel

d"",,";eg foI ~ ,il., """"'I'< før ,,~ ""O<! dt-I,,, '""'~ du om 0.1 "'" ~. do '" Ii>.... ti >Io ,.ært. doo.., ,klæ 1>rIl<1!

100 jo ",""j"t.

Eri k """"'" op/o«! """" ,III. til Ol ",..,r'" el"" ; ....... ..;..;"Il Iøig<_ '..;.""""'" ~M.li.ln

"'.... Nn >li ll<l ", ..Iv "'" ~h.llo ul,uno 'uRl, Ol hil;' il. ", "'"' ,-..... menl"l! 0>«1

I h n kom I~ iod i oi, opI"'l; "I! ""t. l", om .... h i .... hon h..xI< ~,,""""gl<l >OttI ung.

"",'\le


Ser p syki a trie n in def ra

I

<Io.~'" liv. "" vil .. k.on ",,_ fL.n k.o,-.,i(' beslu"

"" >IR hl . , .I>nll' l-H og isoi<re,;g fot ,~ I.t ; HIY' og """ d." .11et og>.!

.,It"" "

" ..!\" d... .. r>il\' $tænr .. go.~. ""'" obl iU",

"""'....,.......

"~""8" mo<Ininppro>.i tI>t!<d . 1 ~t fot <l<t m.I. J<s og>.! lig< ""rigere k.om i..t <I<tol SO",.. •• -

""""-~.

""1;' r" """ ..m""",',S_ mod.' ILn.. "" tilNgel~ <lt>obIidel..,. ""'" Lo" ...... t • r

r ,.,mmo.>n-

.... luld>!...-.l,S ..... . "P"h ...... t...."'g mod virkehgll<d<-to. At l'''''' pUg",.r ind ... "em""" oll" ~ yb. <!OP""""""'" et i),"" del ""m"", "'"' , ... hl',·

IIoII""in,""""'.

~ ri .._So.gog,."...,o ~ ." i ~ "

mM. s. og d.~ .... i k" """" ....... "" ...... ku,"""" ""'" bYokl dor S". ""'" ondt. Soli. .hl bore I id<... run ikke ..... r•• SOn unø"""""""' ....... " vido-.IWod I"')"kl>l< 'ygdom ""!>dier om.

Søren Ilentegodt brugte psykisk syg uanstændigt D<..-p.I ~m' lu" )n-o"",, "" hindcl~ ku .. ";"t pi .. ku .......... " I.. 1hoId~ I.."u. ""l'P'" mod "" mod;,;" "8 "!_"f1""<l< ud loId<t

,,'de,

"" "blende 1"')''''- fot .........r lum, ,-1.0" Soomol~ best"",, _ ....lf...-nl ""It .....:! !II del ....... intime. bLo. om ~,<>nl." ~un "",-de bLo",,-_ OD ".)'kLl'ri~ "'g<l<JM>" "n.lL~ .. /orN,'8; ,;g og 'ilbød .. m~ ""'" lu"" "'"' lun dos d;.,.i . t>psy ~ ia'''''''? J<s >IOd h<~ ,I p.I h.o",~) Hd" m 'h!os, .'-"-"'1"11'-"" mod "'.,,"" /or..." 'i"g. 1".001 " ...f Jero ",_-c",in;;. ., ps)'kiok S)'go.'''' ,..,.,,,, 0100 .... od .Ilet <i. " .. .. ..... m ... Ol at I.." ",p" "S "II" '" .. m....." Ic.t "'" er ingen. Jer lun ........... oig i , .. od til .. II.IM_l"'l'""",," ~ ,n ,...;Ide &ni. I.".i. i. .. de . - >il; se/I'. Foo- .. ",.:d ....... , ....d mod;';" uden .. tI<t behQ'''''' ~ l...! i """ pi"''''' "1\ d"-i< ok... 0\'<'1 pl.f""""" .. I'",,'" r,oIig' /or potit-nl<n. I-Lon kunnropl om ..... f<w;.og"'i<'5" b<.I<";"... )n". se/I'~ 'i 11«1< >iS.t g~" 0100"" ben-tnin;;. /or Jer "O, ........ ""'" 1'~'1g<! ".,...,..,11g<! S<jre <t. H,-onlon mon t....n b)'SS" >is op ,-..I " t...'SS" 0100 ..... >U<C<'O ,~~.... iklo, om "'l"'iontlorho,kl. "8 Jermod ""n Ikko oood<! ,I noget' .. ,'>i>«j,plig~ mm pi Jero . n.lL..... ""' ... jo de";Ol riS';5~ Ol det Ik", et _ kun .... """ jo 11"'" oIteoI)"" ""S'" '" 1>1< ""II""'- det ,...." ,~ Lom pen I li"" op /or ond f<'. ""'" fon~"' I .. ! 1 tI<t viod",.)n'Of Soli. ,.;n. ud"ilt. tI<t '" i klo, "M~ .. i k"" k.o" U lIj>.'ip til Ol ).1.", t....mp"n .It., til .. orbJ'SS" """ Indf<' >ty,,, ,il., "8dtrno ..... _ .. " dj'S~hed.bIe\'Jero ~ dendoe k"i ....... 11>.1 .. """ " , .".r...t lig b<.I<u· ud """""" "''''_ Dot er >r<"5""-ik" om. hl'U_hjælp .... , u..",,",.-.;I~t_ ,",n """,ins- Jog l\.IbeT Jer~.)n"'j<gjo hokIer pi mod"""'........,~ ".,...", ~ .. hi_.", r i .. _ , . . . . . pi ... rf<'ITI /or m..J ",in. M,"S" I"yk;', ribnoll""'" "..,....,~ I tooj g.""- ... , blil',", I.... S" 1<>t<S O<!'.......-.;IIg!>rd. /orl." .... . .... 'i,.. mkIe .. ytre lIi5,-.:weo ''Ol'<'> 1.,." .... '-.-. - ' " lo I...."j,~ VI var til konsultation I>OS og """"' .... til Ol ~. <-I""hJ"..Jen """' .\""'" Ventegodt gl •. "1\ ""'" ",-.rg.I, til., ,-.,re i mod"'i ....... ,"uk! '" lilh"", .. mluOO<!. ud.,,,,,,o. o",",lOt. om et D,o "i ~ om til "I""S""'nden. gi~ de< fot .~".. meget ""'"" probIomkomplo'" end "b""," I"y ~ ;ok op k.- mil;." "i . lt. ............. ,'" i hos S""", \'''''!<'gOdt, .~. "1\ " ' _ de< ltoo-tIoId<t,,;g .l<Lon. rn.:-gct 'ydelig~ Ol SoV. "O, bIot,.t f<,.rubli kum "i ll od ~ '"".-g,ml'- ,kl. ", nogen bestemt i P<'neIet. men Soli. g ik . ", k. iM"" L ! d,,~lt< di'k>g l1'l«I r"bh ~ "m '" I<j<'d< d •• nd •• -P<'""II ...,- til >id~. Soli ,pu'8'~ Psyk is k syga mi kæmpe sig selv op .,... •• r: "M. i<'5 ik"" l"h od?" 5.1 ,'end", SOV. tilboll" til oIn I<on'u I, .. ion. "'" ,'., (Ih"",,"," mon 01<. villt' bli", mod ..go..... 1\\'1> "" "'i"".lig p"bli ~ umm<". de. men'. , " d,·, ,'",

"ød'

,.k·

1-"

mA"

<"I'''''.

""""'Ila.....

11""'....,... ,..

H"""Lo" ""de< d,e"-.,.,,,


ITldsskriftet O UTs ideren ood,......Jigt.t beO ..... " 1")1:isI< 'Y!I<"'" syge {Fo01'I" po, ml.,..!. S.V, oogde det , .• , '" >p<..-gsmIo1 "'" I don p<riodo. hV(>< de , '" '''i..t>o.. 1".... og poioriterins og "8" .....11" pis<n pleje dem. kw _ " " ........... .....,..,., dom tol ol ....."<Ie om mlrwden. Ilun ,,'. """" at det ik ke "dr kla "' 'OS ..1v , .... Ol _ .. dom i ære. ~iti'" ret rno:-g<I. Io< hu" , '" ~ , ,,,,,,,, , .... t. s.v. .".,tg .. lænligh<de< 111 det ..·. f'«Ies.v••t h,·.. ik"" "'" ""'S'" det , ..,. iUlgt ,"",'n'" P'S"" <let ,;.u..,bN ... ,itlo lwI tn>. h un i H~ • ., ,........,. 1"_ _ Til det .,-..-.deS.V... det ,-" nok. for hun oJtol ... igsom .. for k.,let bo , n, Hu ' NQk ... ';1 "",tg" ,'i .lle .. "''''''''lnd''.... ,.-lbk-v al fostholdt:. al p"ykisk >rv" nodt til clig. pige<> oog<Ie det hrojt. -'" til ",,.,..,,I..,,iooer hoo .. find< k,æI"""'" t;1 k.".,p" >ig op oclI'. rn~" flun ....· hy\<"t ...... !ol.1 den. AlIed<<ortI, tam 0.0 ." publi ku m p.lpeg~.• t gem<' ,ilte .........gt st,mlodo .. m...... i muoo.n h""""" I")'k;., ......1.... beh.irodlore .... t ""S<" "1\ ,illo . Ile "m""", t.\<J Mrst. o.-r l<om oMIn .... " ..... "..,·.....:hg op",.."kSQmI.."J p.I <len iool.· ol'll> opg;""""" 1)'<11 ""Ions' .. og scl NØ< hun tion. """ten sindslid.<KIe op"""r. bid. ikke """"IIO<Ioh og i Urligh«!>lhl. " '''OOoS.V, . t lOk> D.-t er fu kh"" 'ndig rigtigt ...."""" ,"""""t og k....Jigl>edsli,· ikke " um", ,....... ~ .....v.rlist ........ "'""" ... oodt til . t priori ....... "" ..... y. """'r~. økonom i>k d;,.po.itiooer, M... n.I, det "",.to, "",n Jes nu nok..t fiol, .... " medi<i"'" f .... • f.h, i Ion-.jon er kw h Ile. er 'f""S>"'I"" """'" h,'od g« /oIt ~ """"'Io og .. ,' ..... Ie ........., scl ~ ""n ; 110m"" .-.lnOO II<: KE okol l'riorill'ri", det ogs.\ h~ .... til <Iet. .... n mol ,.""" med tll.t S"" ~ ..... """ ;kke om Ol gJ til """'ult ...... hoo _it """'. ~l<-n p.I det .. tid"",,,kt >or;es ...."<'1 S.V. ; st,,<let for .t g.I ud .t opi ... """,rp~lel er fuld......-.l is Inu rod"m. Jes ,.., sJ /orb.o\">d .... """. "'Sl:.ol jeg g.I 'il _ I .. lion ..... S.V. og:ol S.V:. foron. B.ide al ....... tog det """ "" oeM"'s<-, Iode '·ære.t .... Ie min """-'grUnsi' Ol det '·.r .... m. publikum , .., l<ommet kw at o_ D<n unf!< pige uede _ ""-'&'-" ...... p.!. .. mt Ol ""'''''' .... ,d< tog« 110m d..;oins. .t t;,;~.t med 110m hoId"'ns. S.V. Iogde l.:. <4g<-n. .. det , .., ........ det "'uiIe 10<1",,10 "" det "" det >l<i ik.., <le , 1,-.,ri,S' I"'ykisl< 'Y!I<, ha" ... """-'" det god< liv, o.""'""rre",, jeg Iklc< :oI hUrl;'; hl I~r i o.n. .... ling. I _ kw .t • ......-lrndo p;,;..,n. 'il .. r,,1e >is ....... fonli .,~ .. p.I IIom"',o;o "'..... rumpii"g«, scl """1")' .... fiI: .... n _ jeg fik .ldris forkl.!"" S.V• • t .... n ,.... 5"t hu n ;k" . " ,.",. sJ ,"fonnuleft..t ""'" .... " og """ • I"",,,,,",,,,,,. tilh"""""" ..",fu_ ,KJ ,I'" ."d,,1e kIosoe..... poyki>l< .yg Nt> rod"'" ient.

""'tg"'. "''Of .... """"II'

o.'Ot

""od'-

."d." h.

.11.

'y"'"

""'.Ie,

'1','"

sen"""""

""od

"".It

Konsun"tlon hOS Ventegodt for dyrt M"" der. h,,,, jeg ligdn.'m bI<v .... mI. '''. d. Ventegodt kan komme I kons ultation "" .<KIen h ·,nd.hg publo kum ..... ' .ftorl)'''., hos mig hl'<:lld1n "",n kun .... 1.1 p>)'ki"/tt... til .. 1u.sU, · V~ h.n "" .. ",",~.t. h"cl p.yki'k .ygdom " """SO' il.ke b<yo:t..-.os om" 110m m<di<in. <le ............ omr jeg mig _ . Il.", ville jeg bli,..,. pr"""" ...... for, og .t <le fI"""' I'itle .... ,,, "",m"", mig. hvis;es ,.., S.V, ....,h. ""'ndlins>me'''''.r. Kon kret opurg"" Jes"" Jet..,.. min pliSt""" INWo< .. tilbyde hun. rrq;<1 det "",""""" og h,'''''''' ... hun .... '" Ol _ , .. ,ion>fortøb pJ ~ t ,,,,,-,, j 1(10 kr. Iler ku """ l<om"", tit " modt.og< don .I"'~~" og 'il jeg unok<l ';.., .... m l _ " <le po _"",iU"",, .nd.,,\edoo beh.i .... ,h.g. hun ' unn< lor.tI. S.V:. """publikum""""".f.... "'S"I'c ~~ projri:t I det "Y" ~ .tnol for, Jes _ . i l .. mfu ...............;gl. oj.>i<lis' og S)'S<Ir>m""""""st S.V. """'n"",, ,i _ ' i n s pJ ... ..., JOO "" "",.. m<n .!ti k r~...... noget '""'" ydmyg og imoJ<.

"""''S'"

"''Of

""'".,., ,ille ol« i ~ ke , ....... mulig' kw den u~ pige ......le <O. ~ _""'i·

:;00 kr, '""" ... _

t

f.>o ... ",,: fr'''1dr I ;

for.,"',.....

l<ommende hoId"i"!; I .. ha", side.

I~hed knnt.I klporoon og derigen. h,'il.., ~nger .... _ m-;Ier p.!. n.I, m.ln nem Ur mulighed for .. f1 "'P'-'''i>ion. Jes vil ha, med ,;ndsl id.,,<Ie " S'"..,. g<me opnI. Ol .nd"' .... k.on Ij gI.oode.1 ,Ile <le H<r har jeg"""" ,,'tre <rla"-'l. " Jo.~ ...... " 8 " . ..-f"ringer. viI,,, "J'n.I<'t ""'''8'' .\r ..... ... ""!;t end nu, og ..... f ......""-1 .... 5"""-' "", " I"-"'" ...... let endnu Iklc< 1.1, odga"i til <Ion Jeg "; I gerne,,, m.l" i Io"!;t højere gtod 1or.tIo"

'V_

H

;5"'''''''''

OUTsid..." ~,3fl 2002

--

f,..""" ...


Ser psykiatri e n indefra

Alternativ

,

I

svar IlA KĂ&#x2DC;flf/(Jlh Sørensens artikel i Outsideren nr.

34


ITidSSkr iftet OUTsideren

os .....

"un!cri"l! "" Wd. kl""" p"'" i """"' .... d. b<SS"" "igtig< f<x. ot b<h.I odling<n bli,',", ,i ... rru~ omk rins k lien ....... p«>l>I<-mer, K...........u. s.m............,..,ogsl... mit ""'14'S , ... prog<o.."..t r•• kl , 13-1 . og IJ. 135l bli,'«;.g 1>«1 t om .t l><ld)w. ~,..>d ud l' i iJ ings-~i .. I", ""Il"'-I<!; bio->' Sp.'1>'. hl"'" ,..,,''''' ,••h-ik·

IinS>-I<ine>ioIogj """""'" f<o. ~,'Otti!;.g", o.ru.,

"",-.I<

i<"5 .."" lund<" pl. 0., .. Ikk. ki"'-"Siologi,'n,. """ .. min"ll"" oprirnl.I,... '" ie5 ro.'o" •• h-.d ud,'ikHnSO'

.. d<1

~«.

M" . , '" v..,., <Id \'" "" bIaro"'5.1 k,,-...iologi OS NU' med ...,. ... ,.<" •• pi >Om <l<"I "igli&>"'. do> jeg "'-ll"" 1.,.._ . 1~ _ <"Id ~_.

An~oo.

nt,n 1.,_ ""'be,,.,. ... blev <I<n ""-",,n' i ffi kon pr"""""'ion.r mi, lorhoId 'il ~.., I,. j<g "0' IN rn OS sp.orl<oo. <lom. l";'iI i d.os ..."" jeg ..... ~ med """,, SIo.AI rn.I" ,-"f.",,,, folk. . kol .... n gD'" dot " rllgl .,'-'. bI~..,. .. odt-..Jen fon-.-.gct. Som kom""","r ~I OOI:u"'''''t.ltion lu. jeg ol "I"'1)!>mJ I, I-h....-..l.on doI-.~, ' ..... ,,'. vi '''''-' ~oId­ ,..,1 lil <It- kri>! ..... "'-onlan k.>n I <IoI<u""",""" Gud? V'~ ""r ..,I..-..,Ir •• , ""'>I<i ...... ., p.l1·i r1«Iig<.r <1m me<lne>I«Iige '-"""'<gi. OS IIuigo

,'idof,sk.>\>o... ..-I,'" "" fles! ••1_ hy~.

i""'"

bud"""""-

blil'<1" ' ·;';II8""..-..t OS koo k............ bl,,'''' "" j,;d'0S"'" til ....,..i""itot .... H,,,,, ... vi ol lk..... l Angl.ro<le K"n""t~ 5<o ••'r".n' bem.,.-I.ning om.. At <10,,. a..-.-.. det """''''. ' ' I"i , .• • .....-;,..... .""'.'u,,",-.;!e OS ..,,,, " ...n' i ""r;.g denne kom ........"· o.t k.on und",• .,),.on 10. .... ..,.. <1<1. " ..Jkorn"."o;Io Iylder sin . "ik .... med mig, di""", OS Iooi,w ... • put ... mig i "",t",,,,o..- nr 110«. der "0' b<s<i>tr-ede og kom lien ,11 mig b"goIl<1" og det .... H,'lo det ""'de , ......." .. dlrl'5~""" K...... t~ 5<0 ..""'" gi"'. udt')' . rot. I'" jeg , .... IH•• I tilh",...,.,... b........ ""')tg ,-il korn"", ,i) Sjæl .. .-.;l OS f-.olde f<>rnl,'S OS k ,,_~ II",. ,.... . fI."",'i,· b<h.Ind ... u lovl;';' diogno"ice.-.r <Il po:-r><>n "1 bU.. " I"".., • .:1" ..,.., <1m beh • .-.;l .... K<n",~h ""eo.... ".....i"~r, •• d., i ~ke nol< kun .. k loge til '''''U'''''. bo:-i<eOOte ..... ! ,., bI.>d; ""'" gi J,td«<> til b<h.I.-.;l~ og myn-

"A'

""'''"m.

""")'k'"

"""'S,.

d,sI><'do.-'m<,

D<n onti".." 0'<I()d <It! . ll<n>ot~..,..,.., Kffi""'~ Son-ru<n k.iog """'iN ...... "" ikke ot t bOl'''l! til .. "", ot><;& ....... ... """"n,"80

""r"",' om

"""'i" Alle i.-.;l~ pI""";"",,,,),.or "",,'1'" ..."I'."'r og , 'il 8""'< ..m.rnqI._ Men i",i. rn<>d . ... """" Wd. kom"",. rro "'ug"''''' OS I .. """I,...,. del """'''nt .....II''... tan ol.,- Ix"" b1i... noget .. ,...oto.jde,

I_I;';' lu. jeg ,n"" <IoI<umen'a'ioo. men n.l.r <I<n bli,,,, det ..... '" viS'ig<

<lo"""'.

.. det "iS'ig' ., .. pi. ., in.!.M f<x det """'''''t""",lle« 2G-JO % dok"""",_, Endvido<", '" jeg m..IlI ... "'""', . , teg"ing« ol "'->OOsti k_onJ

8'u8'-''''''' 1iI1''''hh<d..- J.n _'" dol<uog ""u lIe 8"''''-' i f",mtid.:-n ,...,,,, "" tillred"""" med et di",k'" """'~ ......... m"o"'~

l.ogIig' "....,.... ..."""''''''_ OS ol"'m."~'l r.\r b",S'.. n .. I. ,oru-ker det.

Kenneth Sørensen svarer: t i ' '.od <It! bI<v "

g, .U., , ~ke >OS' p.I""'_

J. .lem, "" 11<1:< ma onl~ ...... /Og ),.o. Sivel

m in ,....-..ion, OS den sil, jeg r',"u rlig.i. ,-.d, Men

""O " vi<ko-. det er ikke ""Il'" m.ln tror. o. .1...... ""ti,',

b<h.ndllng.m .. ~" d •• ,'i,k•• ind p.I

_...ri,..... rn.l.gen~ .. mme'· ~

._-nd'" p'yklllogiske

ol« '-"'" .. rnncipi<lt sr<"lp,mU 100m <1<1 .. 1'15''3'

rro<"> 100m de

ot II 0110.1" ...,,- og det er t.:JIdnlogom hl """"-";"8 OS doI<umentAtlon. A om" I!ejo" >p<o<g-'" """o<I.on doI<u,"""tetef mon fold,."... og .orug.e. .... tiflred"""" et <!.tI

"". v_lgon""",o.t . rbejde< "",n p.I i dog f.a bl ... s..m....,...rut· rung.-nol A~i,,, BoIwn;I.,... OS i ""'''Il'' o.-.;l", >p..-ndende """"-ningsiniti.tt ~",.. DoItu"""""' ",, I........·i. <1m ol..,.,...i,,, be/-..o.-.;l Iiog """ I

_ <101<."""'' ' ' '

.. "*"

to . . .>do,

Til det r,,,,,. """,s"mll vil i<'g .nrm., .t rommeud """,den pri ..... OSofte ""Il'" ~ doI<u ...."".tion fut. h,'<>ll<d<1o ro bcl<.o.-.;llings- """""l< p... ksis. ..,.., ...... I d.g .... "ær .. " ' - i .ffekt p.lvi<ko- ...... nesI<eD r""'I;""li,'. er ""8'" sKYW" .. f. PS)'""",&ien h •• _ i i m,"3" "" D<tlo. .. lMfor , .• • jeg og..! ""-'S'" ".,....,., indstil." "'''' psyko!<osi ep ,'Klen>4b og i••• et t","ple .... Io. det i..ol"'!! om """"-"ing og <IoI<u""", .. 'ion. ..,... ""ig."...,. ... I dag ,'od mAn. . t kognitiv 100m Tot:>t<n 1);""""" rom Mt<! pI""'-""'"

" I

OUTsideren

t'I'_

Jti 2002


Ser psykiatrien indefra Ann .. 6.iort> r.I"''''' om." "broS"""" ,B· .. .Im 1>«1 .... _",...."...,.,.. •• ..- ~ god' 001< lix .1m "" 1;."1,,, . ...... i'y <kr ho ...... ; "'" pffi-... p.-. __.... Men d<t '" .klrig 001< lix oI"'n'I ~n. "'" g""~'n.l. ~ n " •• k, i1 "I ."".nd<I..,; d." oItm'hge ')~1<1n. M,n m.I""ill< ,kid, I......... L "Il dot 11'" mon bl .. , ,-..;I Ol r"", joo ""Ios ,...-......... l.ngh'bdl,, ~1<n. 0., e• • kI'ig __ ..,." m.ngo .I'.rn,"w be~.ndle", S'". .. h.m.i.., """,le 1,,'(!~

OOkumenl""", ..

I

"ilJ:tiS' ,nden lix dot «>m.l'~

""" omr.\de. 0.1 et dot umld.<lig """""'ig~ når .;." h,,,,, ler om """" nJ li ns ,f tie ""'" 0.1 ob,o", gruppn-.I """'.-.:>br. ni >id... il jeg sogfig (.....·l k rit i ~ "Il kr" om ~Ii..".. '" d.", dt-r "11 f"<'<'" OO"i~ li"S"" frem ogs.1 inJen lixdm ."'...... ",,, ,~_ li<> b... I H~ """' ..... boIdning om. ., ....n .. ~"''''''' ~rihhl'" AI dot ""n 00 .., ...., iH .. b" ,'u";"""'.f u,,.j,·ie<!o;.Im <~ ,~ o." holdning ... .udelig lix impleroenAI<hi>t'"""-~. M,n ml "Ils..! "iJe, h,,,,, .... nJ!<" tie, iH . rok ""';nll"".1 .1...,..,;.. \>ehA,.jI,"~ i .ygrllu.. ..,.. do' bed" .I~ m.\,"" .;gel"",,, fik ~""·"''''''''n """'"1. h"B i«' OS..l ,'il ,·..,ro hl ....... 1'" ... ,,,1 ""U",,", ,I den p.\gi<lJend. beh.ndhng. H"i, I"t.,n",.""" >omlu,.j,

ru, """"""ler.

.nf,,,.,,,

....,

""keI"'_ """.

,

[

i"""'"

... i.... ,'irl<""",IW>"l;I.;o.o;I, fulix lon ....... """ 0UT1Oidor<n. som joo" R<millu_. god' ;lill< ........ tpm.1I Mw;" ik l;;< P'Y xi.>t";'tid>ol<rif..". ""'" ' iL om ...u"".;... ......... 1ix "irl<"",,~<l'" ..... re~y...&_. Som f-"4 " " " " _ ...u....;.-... , ~. DI."! lon ""n 0.1 '';'''1' n><>ol <let C.1o! Off>ide. il"" m.n bn U dejlig .""*'I!;W< identotet>Ol._ i Ol ...,,, .... rI><i<I<. mod. "Il h,,,, ,...,J •• ,.,..... In..... 'irs&g; ioo'''8''' kl<nh"" oom Andet ..-.ll"'i<n~ ')'g. .. ",bt;· ., '"<110<'",,",' Iryn .. goo.,. rorm ,r '..,tle .11 •• dende. lAbe< elle. oll", og ........... ""I,',·"",,~ ~"Il rooget dri.l.<be. Ruool '''''k ri ns i .. 0><1<1 fi_... oo re lig.......Je ; .... "igti~~ <1.0 PO)'. 'sJ<t "Illido".'-~ d .., .... r< .11 lor of .. er ""8"', m.n ",ul", "Il _ . 100m i Årl...,.. il"" de< ... ~'1rIm OS dl",U ...... m""" ..S "'.. ,. 0., er . tadig .. ...,... .00 '" brug< •• obtjdspt.od>et. ,;,bu r.I ,ro,h.f .1m ..".. "r>d!Od ..." """"" ",k,,· 1M ... god' " ...." "" iden,i"" man.,. tIIftros ""'lompog".. loK" ",.1. """"1M bI.od Du sidder med i h1nJen .... "I lid' 1M identi'obsk.obende .i"", >iS ogs.1 ')Id<Iig' . ~ Ion _ ,,' ;o",.,i"" h<T pi .~_ OOToido." ........ J<g Iu. ....... p<>I<rnW< lo Io,lt OUT_ "'" kun"'" """' ...... Iword.n n)" m<d,,,toqden-. """ 0IJ'>i<l<r ""n der g.I inll.!,ioo i. V; Iu., 1< .. "","ni en u., "" ",~'f>I<ri11 "'" iH " ""'" med .......... 'Y8J!<", .... . lIi5"'"eI ...' .... kort ... ,""""""" "Il b.\de ly.i>I< "Ill"yxi>!< .-.nI.ede f CA n .... Bf ....... h,,,, Kronprins fwdm k 0.0;1 ... tor, J<g et" '"" i Sid<n ko'" >om"", tot>ol ~ Noget.1 det lo""'" m.on m..Jer ... nt" """' ..... med "",Id;"!!",, Ir. dAl"'",""" kultunmni;",," >I<e .1 .... "" g.>mmel beknd, med, er nemlig ti<! EI-.h ~ t-r",I"", om. Ol hun ogs.1 , ........ """, ... obI'goh>ri>l<e >!">opmIl, Ih' od ....'" Du l ",,_~i Den i<o«lobige k"lmi,..,ioo ...... "" Ioopn. En. 'rI><i<I< er et .1 <I< ..,,...., .""'.."...,ioo"""' .... • /ot'uokn ,"<jtti. 5<h....., om mm s<" h"""80 d.! FJ:;t .. !It.od<1 med ....... 'Yl"'"' pi i"!!",, S'" rooget ,,.,j det. I<>n ""n trod,.1! 11''''' mid~ ....1n ....·n .. "Il """'I""'i . ...," S<I>o>t;"n til , OUlSIDl:RE. .... 1. ""Il'" """" .~'i," ,'-"<I .otoqd<'I. 0., Si,..,. i' ~ e .. or I'f""ige .11e •• """"1.... Åben""".r det "" vin ••1 n ..... PI.tlel er .... "', Jos .. I"y"i'" . )'s ol ... f~ " idspensio>nlil_ I"";"""" .~ T .. ligere hN <let endJ. im·.lidepo:rujooi>t. .... lid, Vi hlber," Du ........ """"ins .fOUT>id<tm i. 1 I""""'ndr ....... """- ..,h"", .... n . 11;5"'"<1 .. od og 1.1d I.h Iy>t lil., lix...,.", ''8 ~ belændl· il."",.Im 100-"""""" """'1!nd ... ... ...... med "'" Derfor, <>'dn" "" gong ,"<lk<""""-,, • "Ilil.i. Sol lyd<>- <1<' "1011" """V' bed ••• ' ';11'" J<g"' Du ogs.1 Ilr ty.I til .. """' ..... med et 1....1.q; _..... 1 joor""' .... iotog ..1"I'" toy..>o.tl .... Derfor . um...... n """'" >is." "'" bI<o' <I.on ..... Du <>'d" ... en g.>ng , ...,,,, .-.1""",,,,,,,, __ . ..... ns ,.,kl;;< .rt>qd>Piod..". "Il .itloooml><der

'i<;«""""

'J'Ø<>m-

-"'

"1"""

"",;i<Io...

.1" la'"

''*''''

""l!'""'"

OOfsdnn

~ & api 20021

27


Børnepsykiatri har langventetid

),1.0,..

t-.. ~ ........... "'.... ""'~ i loNId J'i .. I..om ..... i l'O)'U"rioI< t..II.l, 0<I1I1'IfI. D J ".II'>fd",~ N' "I'I!i<w' do!t 'iii .1, 900. [ m... ....... 110.. 1<11"" i.J """" ...... H<-f d"";" <I<t "t; øm ....... ~ bo ..... ""II .... I;ol.o.

'm

I...... , J .... n,kI IJyIIando.-r.-..(JI.l.p.... "~dM ny ~~_'-" _ _.Ut>t..I. .... ~

.. ...... nk," J'i "'_"k'

AI <1<1 .. mk'<l< .....1J'i •.......,;i ..... ho,.,..... Nh*"" ....,..., ......... -.! , ... "8 10 l"""'" hor ........ ''''...... ~' J'i t..II.lOOh,.. o.. I~,.I .,"klm." ~ ......... i~k._ ........... op pol <iff, 10"5<'

m.\"""".

....... OS bed ... '11I.s ",nd, .... ~ri'\5- Dr<! I~, I.. idlenlo:l ;!.,k.I .... kl<f\. "'-*on ...... "~ 16 ....... op .......... ",ndO, 1oNId .. bIn ............ _ J'i op/dd .. "5 _nd'"", '1'<100 lo< oociok ..J ...... [ .... "·BIooM ""', .... do!t I ... "U ....i ;U".I..~ (U,'l.JXII). ""' ...m _, ....... 1>.>, >1..1 ............ "J.l,....J .'n '" ......f __ 0... ....... .....! <1<1 lA ...... op J'i dM ................ ..

""'P"'V-.. . ""*-......

•_ _ 1A"""' ................... _itj ........ _

<It .. o ;".\' ~ ridl::Il'~' SkIM I'A .. <1<1 "I< om.., "'s0i"ll J'i .... '1'<'d;td<J1Io"". 0..", ho, l"" " •• , >to",' N' "II<' '"",II" ...... ,il """,""1011 RiW.<w ..... 52 .., _ ........ <I<I ..... aIIo..Iik ... koMl .. o", -..pr. opI ...... __ rt _ _ _ _ ,,...... ", 1'M>!o".. , lI'>fd _ _ ~"'rId<> J'i dM mldt I~"" 1..om""'... H >1'-;" ........1t,.I..,...... o.l''}'llQoo

"a" ·'·a., ....... """.kIr<.

do d.~ ')P_ .... _

prubI<rn.

Mere hjælp III de svage ?

'_n<I<Io. _

~"""""~Iu .... " .. ~

.-S"'P"

_ ' .. 'wR' ...............ill<dr .. f'rf Ni .... t..,1J>« ........ Dot I ...... k N .....1...",ko! I /)'11.100"''''''''''' f •• 29.1. o... ~ """"" ...., 1.<1<>. 0",101'" """" ...111"5'&""'" ';1 >Wfml>bruV"'. JIen. bo1'5'" "I <It ...,... ", • .u... Io:I, "tk,o:....... j, a... · . _ t..II.l...u""" i _ ,~ .11:"".. b<dr,. .kUl _ boin<bl_ In" Il 'i""&l.opI ...........i.... ,·pj n_"5""'" hI<'m lil hi<rnl_, U. ""3'" lO """ do!t .... I>k~... )."kII. .~ b SocIoW tkI~ ...·, .ul.'........... ,.1 Ol t.....1ot. """""' "" i 1;...... IUdrIIi ... iA'<li3' """-'" ind ....... ; Sodo ............... ~<I<I"""""'.. ri_~_.oI1< >41 I..om.... f..... lrivm ............ lUdrI ..... imod..... , .. I~ .",k;"" ""'" bh .... ~ ....... ,..., '" .""''''''', do <1<1 ik .... k"" .. ....,.....,.,1" .... 010 fi"'o ......... ""'" obI

1<""'" '"

.,.,...,.,."",,, .........,""""Itn.

Eødrl ..... ~ioon....... obI_I~ ....I ...... IioI6-

... "'II"ri<'P'iJUC, ....... ~bot

I OUT. . . , 11.36 2002 "

"

'ti"'....

Mobbede skal konne hjælpes

1A_ _ ""'... v~ ..............." - .. ~

h"" IJ ot.. Io< "',....,'S _Iot IIIU """.'dr.ul

1+<1;'" u.. Ir<mgl' .1.., .",k<! I 1\.",,,,,,, I.. 130.1, """ <1<, op.I f ...... si', .. IIKIH ...... " Arlm ...,\, f""

,...,....1_ _ .1 J'fOioo~"' , El ..... , 1", ..

L '" lo< ol, ................. l.Ii hlbd ,~_ .. _ , .. a' ...... _ ..bo/ h.lwd"5 ............ lyoI ", ....... job.

........ 1""

rm;.-. .... bi,,,,. ",~,,, .1 lu"""""...... OS ok; ...

mod f"""i<Io ......U ...... """"",n ~""","\_pjdmmldtUt ...........

..... i""""' ...... n

_ .. _l_,"'-..dmobl ........... ~ .ol",. """9,""," .... to.t.;w "" dm _0<11,'\5-


Ser p syk iatrien inde fra

I

Forstå de psykisk syge En irwll.!gt p.oo;"'t, M.>d>M'.u...... ;]1<f i 1\II,'i_ (ll12J~"",""' ... psy k """'irwl"~

.r .., P',iffit "8 <'I',,~~ b.+.o",lling "" .h id .LI ... ti I 'ro<nde. H,," """"'. " 1")'_ """..,." ,'idom>k>b ~ t ;I ' - , """" "'3"" Knud Pootopp;d.tn I 18ffi.<.II., bk-I LI....- ~ !",,f,,,,. i psyki.otri. 1-1.>. om ')-gOOm i den *,,1<1\<1< m.tffie, h"mmod .... n I d>g od<lukk<ndo irwl,,'tW"' "1\ b.!o.an<!1cr p.I t>oS3run<! den f'»'ki'" ')l!'I' ,""v h", >.!g' om si. ''3'''' D<1 rr ,-el .. m,,,,,",,, ps)k .. """". ko<-IOI ~n,n~ ,r dro PS)'). bl; »'11'. For bi _ l i g t bd!.Indlel ml ""'" """,I 'li ""'" i n<!~' .... '" "8 in<! i. "'..... d," I")'ki,"'"," ,.,....~ ...... <Il"" "'.).t~""", sJ

10<.,...,........

,.1,.,

.f.",,,,'ion. "'..

.l' i."

""'" ,~' t. k.l" ti 1Np.~' i", den "",tj"",.

fI". opfur<I,,'" 1")'1............ "I .....""" """1.0... '"-oru.. n <le """, OJ'I' ' ' ' 1",;"""""" . f"",ko<- blot

.........." dtog ...... pol f"t"""""_den",,'<l1er <le

p.!",..ooe sJ .....1....".., >Ig ind t.

Fugle kan og så blive psykisk syge lU", ).un _"""""",,, k.ln "-w S"'n.lf f'»' ....,""" """"rwll,ng, L)'H "l"'1er 5R.... __ Io<kndt os"" m~''''hu_. ~lt-<od< u" og>l ""'" fonl<I ~;,~ "I fuglt. """ tw, &t ""'" .t pol'" fl"""'<

• hig.

1\01,,,,,,,,,

IrnIj;o.., _il> i (l7.l) , •., del "lfæj· &t for .... J'>'p<-goj< fr. Co".. r"", .. >001 &tfor GI. I)H"J'i11cr .f ~ N"''''' .f den >l«!1ig< dY"-'f'>)'ki>'rr ,''","", "'" i",od""t;.J ikke ud,.", bR'i rkningrt.

r 'P' 8"1< " """. k~"", '51;""";"

, dm

1"',;'><1<.

betwndling<l1 >Iod pl ""'" ku","" el"" en m.lnrd,

Hd "">Il!" ...1""'" p.I h)-kI<n. Af ... mm< _il> f """goIt del. " .rwl .. dy "-'l"t_..- ""'do, f~ """" ""'lI 1<0. pilk-me• ..I <1<. iH . ,'''t Io<lt It!.lt fr.,',i ... dem rdiern<. Sol d)'t I.In mhl« og>l bii .... pillemi~?

Selvhjælpsgrupper LA P søger ig~n gsa'tl e re ~f sd \" hjælp sg ruppcr Vi søg" l>oq;'", mo:.I PS) ';'"i'" baj;gturwl. nu ."",noI< "II ,i~I;i<"" b<\q;<"' . ..".., hat 1)'>1, mod "8 "''-''''''>.1 Itl Ol ,'Ir,. ig..,pæI'''''' af s<1,'hjzll"8"'pp<f. Det Iwt LI.,", """'g' f<><>l«lItgo .1<" hj",I~. f.<b. "ommd.orm:, ."""fobi o>v Fa:lk> fonnll '" " II ...... bed", '",,""'<'}'l "I! ",Iv.',",,,, mod ,il at il"'" ""l!" ,-..,I 'ø" liv .."""", mod 00<1", .......... t), (.mpo~

\ r, I>odt:og", m«! ..", ... ku ..... ' .... ,....- "I! ma'<riol" \1 on.oIdec I !I-I n~"."t . t ~ un " ..... ml"" f ...... ~ d. n 114-01 " ,. 9.J(l. 17..M11 Oden" Oll f ...... ~ d. n U -IIS-Ol U. 9.JO. 17.JØ O\!.,j j Od,n," S'nfili, 'i lnl<!dinll ,i, lAl' mo:.I "" . "" 1><>,,;,'..... h,... ~u ..... ~i.J; at 1;'""" lAP ,Ihold<t oo~ifl<r i forbtn<l<l .. m«I rnook-t. DI' • ,I ~ ""'mI<f< om l'<"II"m ........ <>& om du , , _ pi kurs"i"""tn''''' (TJIOJ< ::o <klt.g"). p"",,~,<t <r .. "' .., ,f PUf midlet (m;.J"" for fri,'ilhgt """1&1 .tb<j<Ie) lAP - Lanohf<>«ntn);<" Af"","",,,,ndc <>ti ,,,II,i<"" P>yki,,';l>rugrn:. Kli"$<f'bcl)l IS. 2.,h, SOOO o.bt,., ~"'''''')'r dk. ,Jhd<1.

r.

c.

I>,ull;(.

t.="


ITidSSkriftet OUTsideren HOJSKOLEN

• PLANLAGrE KURSER 2002

_.

-

.... _,. . .... .......... -voo _ .. _IO ""'"', SOMMERH0JSI<OLE ,

• _ _ .. 10'-0, - . .............. _ _ • 'P .. - . _

-

~

_,

"'", " _. M

_ "'bio. _.

• " ... . ...... l«Oø og" "' •• oogI, .".... og

..r:•..:.·~· oto ,.... , :~---.

~..,~-:;

SÆRLIGE IIURSER - , ....... og~._. p6r0_ .... og

"'_""'0' _'" L" L

- ·_011-'-""0, UTEAARSKURSER En.1O_"_"'_'.-., .... :10. _ . :I!)Q;1,

·LLiLog_""" ........·", ... ,

30

I Ol/TsiOOren rY,36 2002

r:

od!


7

j "

__

By by Gik ~llIIflll gad.., 1II1d/'/il gadtr li/gav d.. ikkr fond/mig rI s/ni S/M lidI

~

slt'dtl

it's lej for lIIig wl" og I,l!Hk/r ~ loor..,tr skrig mod 1'11 stjrrllf. Mell gad/'me /1f'gl'dI' statlig pil gada

dr, mMtN og drejt'dr fl/lldt forbi Q/I. Gik ind i 1'1 rum! og tQ/tf 111('(/ In

dfr sagde Ii/mig: _Bli" tlkr gd. Jlllgt

f'f

III/Ullig.

i"i.'f'II kali besejre ajslmldrnf.« M ichad S/ru"g"


pølsemanden læser

OUTsideren!

-=

Kan DU ....... _ _ _

?,

OUTsideren på din C _ r• • • • _ _ • • I

...... :II. 3_ ...... _

_

N •

2002_nummer36  
2002_nummer36