Page 1

FINUS

VAN OVER crea

tive

mi

VELD


ER VA

RI

NG

CONCEPT|DESIGN|COACHI NG | CREATIEFAANSPREEKP UNT|KLANTCONTACT|PRES ENTEREN|KNOWHOWGRAFI SCHETECHNIEKEN|CROSSM EDIAAL|UP-TO-DATE|XPERT PHOTOSHOP|ONLINEOFFLINE


LO

CURVERPROMOTIEMANAG CURVERPROMOTIEMANAGE ERBENELUX|BEESIGNARTDI | RBENELUX BEESIGNARTDIR | RECTOR TWINDESIGNARTD | ECTOR TWINDESIGNARTDI ‘Gosh’ is an interjection indicating mild or enthusiasm. |BEKCROSSMEDIA IRECTORsurprise RECTOR|BEKCROSSMEDIAS SOLUTIONSSENIORDESIGNE OLUTIONSSENIORDESIGNER |DECODESENIORDESI RXXXL XXXL|DECODESENIORDESIG |ONTWERPPARTN GNERXXXL NERXXXL ERSGRAPHICDESIGNERXXXL

OP BA


WE

CONCEPTS | BROCHURES | H | VERPAKKIN GEN | WEBSITES|GAMES | POSMATERIAAL | FLEETMARKING | OBJECTS | BRANDING | E MAILNIEUWSBRIEVEN | JAARVERSLAGEN

AWARD

BESTE JAARVERSLAG INDE ZORG 2009|CO NCEPT | ONTWERP | A RTDIRECTIE|BEELDB EWERKING


hange... c a r fo y d a e r

BEKXXL Formaat telt

Bek | Grafische Producties | Crossmedia Solutions

To ta lly yo u


LI

NK VOORMEERINFO

ED

online portfolio [Linkedin.com]

The works  

Portfolio Finus van Overveld Art director / senior graphic designer