Page 1

str / 1


TEMAT NUMERU: WAKACJE COKOLWIEK NIETYPOWE TEKST NUMERU JAGODA JABŁOŃSKA

Z płótna na plan strona 10

JULIA KULIK

Piękno nieodkryte strona 26

SPIS TREŚCI ANNA ADAMCZYK

Wakacje z koroną czy bez? strona 16

str / 2


ANNA SYDORCZAK

Gdy skrzydłem cię trącą już jesteś ich bratem strona 20 NATALIA STACHOWICZ O nietuzinkowej pasji, która odkrywa tajemnice przeszłości strona 40 GABRIELA SZCZEPANIK

Lista (misja) przeżyć strona 46 BARTOSZ SIMIŃSKI

Myszką po mapie strona 52 ZUZANNA SKALSKA

Co robić w tegoroczne wakacje?

str / 3

strona 60


Co z wakacjami? Trudno silić się na oryginalność tytułu, gdy już samo na pozór prozaiczne pytanie zapewnia niebywałą dozę ekstrawagancji, kiedy próbuje się udzielić sensownej odpowiedzi z uwzględnieniem panujących warunków. Jak spędzić ten czas w ten sposób, żeby jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo, ale też nie zmarnować okoliczności? Choć w ostatnim czasie mamy do czynienia z postępującym luzowaniem obostrzeń, to przecież nie oznacza, że pandemia się skończyła i możemy spokojnie odetchnąć. Wytwarzanie takiego złudnego przeświadczenia mogłoby być ze wszech miar szkodliwe. W tej sytuacji trzeba apelować przede wszystkim do rozsądku każdego z nas. A ten podpowiada, że choć przeciągający się okres izolacji i obostrzeń staje się coraz bardziej męczący, to jednak nadal codziennie notuje się ponad 200 nowych zakażeń. To wystarczający dowód na to, że nie czas jeszcze na wieszczenie zwycięstwa i ogłaszanie końca walki z COVID-19. Sprawa ograniczeń epidemiologicznych staje się tym

bardziej paląca, że wielkimi krokami nadciąga okres wakacyjny, a wraz z nim (przynajmniej zazwyczaj) rozpoczynała się cała feeria obozów, kolonii, wyjazdów krajowych i zagranicznych, uczestnictwach w imprezach masowych itd. W obliczu jednak tego, przez co przechodzi świat w ostatnich miesiącach nie wydaje się jednak, aby w tym roku standardowa „powtórka z rozrywki” była możliwa. Warto pamiętać, że nadal powinniśmy ograniczać bezpośrednie kontakty i zachowywać bezpieczną odległość. Teraz tę myśl skojarzmy ze standardowymi obrazkami z polskich kurortów nadmorskich czy górskich miejscowości wypoczynkowych - istne tłumy wykrawające od 6 rano

str / 4

swoje kawałki plaży za pomocą parawanów oraz niemniejsze rzesze pielgrzymujące trasą do Morskiego Oka to naturalne skojarzenia. Jak w tych warunkach zachować przepisy epidemiologiczne? Dla naszego własnego bezpieczeństwa warto jest zaplanować ten czas inaczej niż zwykle—to nie oznacza, że gorzej. W czerwcowym numerze, wtedy gdy coraz więcej osób zastanawia się nad tytułowym pytaniem, staramy się przyjść z pomocą i zaproponować, w jaki sposób letni wypoczynek można połączyć z bezpieczeństwem, a przy tym nie umierać z nudów. Mamy nadzieję, że nasze propozycje staną się dla Ciebie inspiracją. Krzysztof


Outro – wychodzimy poza schemat

Szefowie działów:

ISSN: 2299-5242

Olimpia Orządała (korekta), Monika Stankiewicz (graficy), Żaneta Chwiałkowska (promocja)

Ogólnopolski miesięcznik młodzieżowy Wydawca: Fundacja Nowe Media www.outro.pl mail: redakcja(@)outro.pl, rekrutacja(@)outro.pl Redaktor naczelny: Krzysztof Andrulonis Skład wydania i fotoedycja: Krzysztof Andrulonis Projekt okładki: Krzysztof Andrulonis

Promocja: Żaneta Chwiałkowska, Bartosz Simiński, Jagoda Jabłońska, Kinga Zawada, Sabina Gajda Korekta: Olimpia Orządała, Beata Ptach, Paulina Kos, Natalia Popławska, Barbara Truchan, Justyna Grzesiowska, Janusz Pyrkosz, Klaudia Sordyl Grafiki: Monika Stankiewicz, Julia Dałek, Wiktoria Wójcik, Monika Brzozowska

str / 5


Informacja prasowe

Studencka akcja „Korona z głowy” objęła już 7 województw Ponad 80 tys. uszytych maseczek, niemal tysiąc litrów płynu do dezynfekcji, setki przyłbic, gogli ochronnych, kombinezonów i rękawiczek, a do tego masa pozytywnej energii – oto bilans akcji, którą zapoczątkowali studenci i medycy z Poznania. Warszawa nie pozostaje w tyle.

Choć medialny szum wokół koronawirusa nie-

Od czego się zaczęło?

co przycichł, a warszawiacy tłumnie ruszyli do parków, inicjatywy niosące pomoc medykom nie zwalniają tempa. Za przykład może służyć tu projekt „Wzywamy Posiłki”, w ramach którego każdego dnia do szpitali dostarczane jest kilka tysięcy porcji jedzenia. Pracowity okres nie zakończył się także dla wolontariuszy akcji „Korona z głowy”, którzy wspierają nie tylko szpitale, ale również DPS-y i inne ośrodki potrzebujące środków ochrony osobistej. Jak dotąd pomoc uzyskało około 500 placówek w całej Polsce.

Akcja „Korona z głowy” narodziła się wśród lekarzy oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozwinęła przy współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską. Grupa zaangażowanych wolontariuszy postanowiła wykorzystać trudny czas kwarantanny, by stworzyć coś, co realnie wesprze medyków w ciężkim dla wszystkich czasie. Główne założenie projektu polega na łączeniu potrzeb pracowników ochrony zdrowia oraz płynących ofert pomocy: tak, by środki ochrony osobistej trafiały do placówek medycznych w zorganizowany sposób.

str / 6


Informacja prasowa

Wolontariusze zajmują się głównie organizacją

w tych miastach działają wolontariusze akcji.

niezbędnych dla lekarzy i pacjentów elemen-

Podczas gdy setki osób zaangażowały się

tów – maseczek chirurgicznych, fartuchów

w regularne prace, łączna liczba wolontariu-

jednorazowych etc.

szy, którzy okazali swoje wsparcie inicjatywy, sięga kilku tysięcy osób.

„Możesz pomóc mnóstwie osób. Przepuściłem przez swoje palce, w cudzysłowie, tysiące ma-

Choć Poznań pełni niekwestionowaną funkcję

seczek. To mój wkład w zatrzymanie tej pan-

lidera, ważnym ośrodkiem jest także Warsza-

demii. Działanie dla innych jest świetne, ale

wa – tutaj główny sztab składa się z około 20

trzeba też rozwijać się samemu i nie robić rze-

osób, które od dwóch miesięcy organizują pro-

czy, które zatrzymują cię w miejscu” – komen-

dukcję i dystrybucję. Odbywa się to przy pomo-

tuje Mateusz Szulca, koordynator akcji w War-

cy wielu podmiotów. „W połowie maja nawią-

szawie.

zaliśmy stałą współpracę z Teatrem Wielkim, który przydzielił aż 40 osób pomagających w szyciu maseczek” – opowiada Mateusz, ko-

Prędzej niż pandemia

ordynator produkcji w warszawskim oddziale.

Mimo że nawet w normalnych warunkach stu-

„W efekcie mamy gigantyczny skok wydajno-

denci medycyny nie mogą narzekać na nad-

ści produkcji. To, co wcześniej zajmowało 3–4

miar wolnego czasu, akcja szybko się rozrosła.

dni, teraz zajmuje pół popołudnia”. Dzięki te-

Poznań, Warszawa, Kraków, Szczecin, Olsztyn,

mu pomoc będzie mogła szybko trafić do ko-

Gdańsk, Katowice – to przede wszystkim

lejnych placówek.

str / 7


Informacja prasowa

Dlaczego młodzi angażują się w takie projek-

sprawniej. Ponadto trenujesz mnóstwo umie-

ty? Z pewnością kieruje nimi chęć pomocy.

jętności miękkich, które w zawodzie lekarza

Nie chcą tkwić bezczynnie w domu, ale wspól-

są niezbędne. Podczas tych rozmów, nawet

nymi siłami spożytkować czas wynikający

wydawałoby się tylko biznesowych, bo rozma-

z przymusowego zamknięcia. Koordynacja ak-

wiasz przecież z jakimś przedsiębiorcą, zaraz

cji to także trening umiejętności miękkich, nie-

wchodzicie na trochę luźniejsze tematy i zda-

zbędnych w zawodzie lekarza, które w czasie

rzało mi się, że dzięki takim rozmowom ta oso-

studiów schodzą jednak na dalszy plan. Umie-

ba była skłonna mi bardziej pomóc. To jest to

jętność rozmowy z przedsiębiorcami jest cen-

super otwierające”.

na podczas trwającej akcji – kiedy nieformalna pogawędka prowadzi do zaoferowania konkretnego wsparcia – ale może zaprocentować także w przyszłości.

Nie trzeba być jednak studentem medycyny, by móc włączyć się do akcji. Każdy z nas może dołożyć swoją symboliczną cegiełkę – na stronie koronazgłowy.pl trwa zbiórka funduszy na

Wiele zalet tego typu aktywności dostrzega

zakup materiałów oraz gotowych środków

wspominany już wcześniej Mateusz: „Masz

ochrony osobistej. Pomoc mogą zaoferować

kontakt z ludźmi, też z takimi, z którymi na co

również osoby produkujące lub posiadające

dzień nie masz kontaktu, czyli prezesami tea-

takie środki. Ponadto na portalu Facebook

trów, ludźmi z branży kulturalnej, z przedsię-

trwa wydarzenie Korona z Głowy x Magiel, któ-

biorcami. Musisz dostosować swój język, swo-

re ma na celu propagowanie akcji oraz ofero-

je argumenty, swoje podejście do tych ludzi.

wanie wsparcia we wspólnym przetrwaniu

Muszę powiedzieć, że robię to teraz dużo

kwarantanny.

Akcja koronazglowy.pl powstała z inicjatywy lekarzy oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy udziale Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Projekt został objęty patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej oraz prezydentów Poznania i Warszawy. str / 8


Fot. Strona internetowa organizatora akcji

Informacja prasowa

str / 9


str / 10


Z PŁÓTNA NA PLAN Z lekka nietypowe, z pewnością wyjątkowe – tak zapowiadają się tegoroczne wakacje. Jeśli większość pomysłów na spędzanie czasu wolnego wykorzystałeś w trakcie kwarantanny, taka powtórka z rozrywki nie brzmi zbyt optymistycznie. Co zrobić, żeby letni odpoczynek nie był jednoznaczny z rutyną, a całe wakacje nie okazały się sztuczne? Poszukajmy odpowiedzi w sztuce.

str / 11


Siła kreatywności

redaktor

Jagoda Jabłońska

Zdradzę ci jeden z najlepszych aspektów wpa-

Nowosielskiego, o tym samym tytule, wcale

trywania się w dzieła artystów z przeróżnych

nie ukazuje powoli wyłaniającego się zza hory-

epok: za każdym razem można zobaczyć

zontu słońca ani rozpromienionych ciepłym

w nich coś innego, często w zależności od sa-

światłem chmur. Ja widzę tam mapę. A moje

mopoczucia oraz aktualnych potrzeb.

pierwsze skojarzenie to… podchody.

Nie ma znaczenia, czy subiektywna interpreta-

Artysta przedstawił mnogość ścieżek, lasów,

cja jest zgodna z powszechnie przyjętą symbo-

łąk i tajemniczych punktów ukazanych z lotu

liką. Liczy się rozgrzanie wyobraźni. To właśnie

ptaka, a może okiem Boga? Na myśl o tym

dzięki niej w mojej głowie powstał pomysł na

przypomniały mi się harcerskie lata, kiedy

organizację tegorocznych wakacji. Skoro nie

uczestniczyłam w licznych rajdach. Polegały

jestem w stanie zaplanować wyjazdu w dale-

na tym, że każda drużyna otrzymywała tę sa-

kie nieznane, skupię się na tym, co bliższe,

mą mapę z trasą do przejścia. Po drodze mu-

a też nie do końca mi znajome. Pobawię się,

sieliśmy znajdować i rozwiązywać zadania, ja-

a co!

kie przygotowali dla nas organizatorzy. Dla najlepszych przewidziano nagrody. Zaplanowanie takiego wydarzenia to nie lada

Busola czy kompas?

wyzwanie, dlatego proponowałabym nie sta-

Wschód słońca w Bieszczadach musi wyglą-

wiać sobie poprzeczki za wysoko, aby się nie

dać fenomenalnie. Tymczasem obraz Jerzego

zniechęcić. Jeśli w twojej okolicy trudno zna-

str / 12


Grafika: Monika Brzozowska

Siła kreatywności

str / 13


Siła kreatywności

leźć lasy czy większe parki, taka gra śmiało

dwóch pozornie takich samych obrazków.

może przybrać charakter miejski. Tematyka

A gdyby przenieść to zadanie o kilka pozio-

zadań jest bardzo szeroka, może dotyczyć ulu-

mów wyżej?

bionego serialu albo zgłębiać sekrety kuchni

Spacer jest dobry na wszystko. Pierwszy, dru-

włoskiej. Do tego niewielka grupa kompanów,

gi, dziesiąty… W pewnym momencie poznasz

szczypta kreatywności i voila! Nowe doświad-

już trasę na pamięć, kamień za kamieniem.

czenia i niezapomniane wspomnienia gwaran-

Takie spacerowanie nie przynosi wielu emocji.

towane.

Jednak nawet taki codzienny ruch da się urozmaicić. Poszukaj w internecie pejzażu, który ci się

Znajdź pięć różnic

spodoba. Wydrukuj go lub zrób screen i wyJako mała dziewczynka bardzo lubiłam łamigłówki, w których należało wskazać różnice

rusz na poszukiwania jego odzwierciedlenia w rzeczywistości – oczywiście na miarę możli-

str / 14


Siła kreatywności

wości lokalnej flory i fauny (wesprze cię w tym

żyć zasady do gry, której planszą może stać

wyobraźnia). Okaże się, że na znajome miej-

się Broadway Boogie – Woogie Pieta Mondria-

sce spojrzysz z zupełnie innego punktu widze-

na – możliwości jest ogrom. Wystarczy chcieć

nia.

i pomyśleć trochę nieszablonowo.

Do wykonania zadania nie trzeba być fanem

Te dosyć niespotykane sposoby na spędzenie

pejzaży – jeśli malowniczy widok natury ci nie

wolnego czasu, z pewnością nie spodobają się

odpowiada, poszukaj w internecie innego ob-

każdej osobie. Jeśli jednak chciałbyś spróbo-

razka, którego odzwierciedlenie może znajdo-

wać, a przeszkadza ci opinia znajomych, po-

wać się w twoim otoczeniu. A gdzie dokład-

myśl, w jaki sposób oni spędzają ten okres.

nie? Niech to nie będzie oczywiste. Rozwiąż tę

Serial czy książka mogą na ciebie zaczekać.

zagadkę…

Ktoś może też zarzucić, że to zabawa dla dzieci. Nawet jeśli, to twoje wewnętrzne dziecko będzie usatysfakcjonowane.

Abstrakcja Wybrać się do lumpeksu, by odwzorować ubiór jednej z postaci wybranego dzieła, uło-

str / 15


Wakacje z kor

Planowałeś podróż za granicę albo po prostu chciałeś poje

szkodziła w organizowaniu wyczekiwanego odpoczynku? Zna

tro. Jedno jest pewne – tegoroczne wakacje będą wyg str / 16


roną czy bez?

echać nad polskie morze? Jednak „mała” pandemia prze-

aleźliśmy się w sytuacji, w której nie wiadomo, co będzie ju-

glądać zupełnie inaczej niż te, które znaliśmy dotąd. str / 17


Siła kreatywności

redaktor

Anna Adamczyk

Warto przyjąć dwa możliwe warianty – jeden

sca mało turystyczne. Jest to dobra okazja,

negatywny, a drugi pozytywny. Gdy pandemia

żeby poznać inne okolice niż te najbardziej

nadal będzie panowała, to pewne jest to, że

znane. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, któ-

z tegorocznych wakacji nic nie wyjdzie. Jed-

re tylko czekają na odkrycie.

nak załóżmy, że pandemia się kończy – i co wtedy? Czy ludzie nagle rzucą wszystko i bez żadnego zastanowienia wyjadą na wakacje,

Nietypowe miejsca

czy jednak strach na to nie pozwoli?

Dla tych, którzy lubią obcować z naturą, idealne będą parki krajobrazowe. Mamy ich w Polsce całkiem sporo, są rozsiane po całym kra-

Wakacje po pandemii

ju. W takich miejscach wyznaczone są często

Większość ludzi już odwołała swoje plany wa-

ciekawe szlaki turystyczne, trasy rowerowe

kacyjne, jednak są jeszcze tacy, którzy żyją

i piesze. Jeśli lubisz spać pod namiotem lub

nadzieją, że urlop będzie dane im spędzić po-

w przyczepie kempingowej, będzie to idealne

za domem. Nawet jeśli zdecydujesz się zostać

miejsce dla ciebie! Ponadto szlaki zapewniają

w domu, możesz spędzić lato aktywnie. Wy-

możliwość oddychania świeżym powietrzem

cieczki rowerowe może nie brzmią tak dobrze

oraz relaksu w ciszy. Opcja wydaje się wyma-

jak wypoczynek w Bułgarii, lecz jest to okazja,

rzona dla ludzi mieszkających na co dzień

by właśnie tegoroczny urlop spędzić w inny

w mieście, którzy pragną odpocząć od zgiełku

sposób niż dotychczas.

i gwaru.

Jeśli jednak koniecznie chcesz wypocząć poza

A teraz coś dla miłośników spędzania urlopu

domem, to w tym roku najlepiej wybierać miej-

na wodzie. Może w tym roku lepiej odpuścić

str / 18


Siła kreatywności

sobie Mazury z licznymi jeziorami i zamiast

Dobrym wyborem będą Gorce leżące w Beski-

tego wybrać mniej uczęszczane obszary wod-

dach Zachodnich. Najwyższym szczytem jest

ne? Jednym z miejsc, które oferuje nam wspa-

Turbacz. Nie są to góry bardzo wysokie – znaj-

niały krajobraz, jest Jezioro Żywieckie położo-

dzie się w nich coś zarówno dla osób szukają-

ne w Beskidzie Śląskim. Całe jezioro jest oto-

cych krótkich, mało wymagających tras, jak i

czone górskimi szczytami – żeglując, można

dla bardziej wymagających turystów lubiących

podziwiać widoki. Obszary wodne oferują wie-

długie wędrówki.

le możliwości – można wynająć łódkę, żaglów-

To tylko kilka pomysłów na spędzenie odpo-

kę albo też wybrać się na wyprawę kajakami.

czynku w mało zaludnionych miejscach. Takich terenów jest wiele i udowadniają one, że nie trzeba od razu jechać nad Bałtyk, by spę-

Może jednak góry?

dzić swój urlop przyjemnie. Każdy znajdzie coś

Również dla miłośników gór znajdzie się coś

dla siebie. W tym roku bezpiecznie jest zacho-

ciekawego. Nie trzeba od razu rzucać wszyst-

wać przezorność i nie wybierać miejsc zbyt po-

kiego i jechać w Bieszczady. Są piękne – to

pularnych, gdzie możemy spodziewać się tłu-

fakt, ale na te rejony jeszcze przyjdzie czas.

mów ludzi.

str / 19


Gdy skrzydłem już jest

Nie ma się co oszukiwać - w te wa

a o Bahamach czy Hawajach możem

banie przeniesie nas co najwyżej Ba

ne Dragons, a do Miami - Will Smit str / 20

najmniej taką właśnie


m Cię trącą teś ich bratem

akacje raczej nigdzie nie polecimy,

my zapomnieć. Na plażę w Copaca-

arry Manilow, do Amsterdamu Imagi-

th (przy okazji, polecam odbyć przy-

e, muzyczną podróż).

str / 21


Wakacyjne destynacje

redaktor

Anna Sydorczak

Netflixa i jego propozycji serialowych o tematy-

ca ze szczytu Połoniny Caryńskiej. Ten widok

ce podróżniczej nie polecam - uczynią was za-

po prostu trzeba chociaż raz w życiu zobaczyć

zdrosnymi o egzotyczne widoki i orientalne

na własne oczy, a nie tylko na ekranie telewi-

smaki. Co więc począć i jak ODpocząć w wa-

zora

kacje, kiedy równocześnie mamy, co prawda

„Wataha” (chociaż nie powiem, operatorzy i

powoli gasnącą, ale jednak istniejącą, pande-

członkowie ekipy filmowej dali radę). Prawdzi-

mię? Otóż mam taki lek na całe zło, który się

wą watahę też może uda wam się zobaczyć,

nazywa BIESZCZADY.

ale lepiej dla własnego bezpieczeństwa wie-

przez

perspektywę

HBO

i

serialu

czorami zostać w domu. I tu nie straszę, bo w O tym zakątku Polski słyszał chyba każdy, tak samo, jak trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie spotkał się kiedyś ze sloganem: Rzucam

Bieszczadach, nawet tych nie całkiem wysokich, zdarza się, że wilki potrafią „dać radę” psu pasterskiemu.

wszystko i jadę w Bieszczady. Co takiego jest właśnie w tym rejonie naszego pięknego kraju,

Kolejna rzecz - lokalne jedzenie. Sery góral-

że warto do niego wracać?

skie, proziaki, baranina, hreczanyky, pierogi kresowe z kaszy gryczanej, mam wymieniać

Przede wszystkim przyroda. I góry. Góry są tu nie do podrobienia i gwarantuję, że takich widoków nie ma chyba nigdzie na świecie. Szczególnie polecam oglądanie wschodu słoń-

dalej? Tego zwyczajnie trzeba spróbować, szczególnie i najlepiej w jakiejś lokalnej knajpce u stóp gór - a takich w Bieszczadach nie brakuje. Dla miłośników piwa również znajdzie się miejsce: lokalne mini zakłady piwowarskie

str / 22


Wakacyjne destynacje

czekają na wasze odwiedziny. Skoro jesteśmy

wam się znudzi, możecie wybrać zamiast tego

przy jedzeniu, to przyjazd w Bieszczady wiąże

wyjazd do Polańczyka i odpoczynek na plaży.

się z okazją do spróbowania kuchni łemkow-

Jeśli z kolei zastanie was deszcz, to nigdzie

skiej i bojkowskiej. Warto zaznać smaków

indziej nie będzie drugiej okazji, żeby w wyjąt-

mniejszości, które zostały wysiedlone lub roz-

kowych okolicznościach posłuchać głosu Kry-

proszone w akcji „Wisła”, a dla których te ob-

styny Prońko, która śpiewa, że przecież spo-

szary stanowiły przez wieki schronienie.

śród wielu bzdur, które niosą stada chmur ona akurat lubi deszcz, deszcz w Cisnej.

Co jeszcze? Atmosfera. Tu akurat mogę zagwarantować, że nigdzie indziej nie poczujecie

Teraz najważniejsze. Dlaczego i po co tak na-

się tak dobrze, jak tu. W końcu Bieszczady

prawdę warto tu przyjechać? Zejdźmy teraz na

mają wszystko - i góry, i morze! Mianem Biesz-

chwilę na ziemię. Otóż już chyba każdy na

czadzkiego Morza jest określane tu Jezioro

swojej skórze przekonał się, co tak naprawdę

Solińskie, więc jeżeli chodzenie po górach

znaczy koronawirus i związane z nim konse-

str / 23


Wakacyjne destynacje

kwencje. Nie mówię tu o realnym zarażeniu, raczej o następstwach, jakie przyniosła pandemia. Wiele osób prowadzących właśnie w Bieszczadach restauracje, karczmy, noclegi przekonało się, co tak naprawdę oznacza zastój w sektorze turystycznym. Wielu takich przedsiębiorców utrzymywało się tylko z takiego biznesu, dlatego przyjeżdżając w te rejony wspomożecie także „lokalsów” i podkarpacką gospodarkę. Nie brakuje pośród nich takich, którzy znaleźli się teraz w trudnym położeniu i bardzo powoli próbują stanąć na nogi. Więc jeśli macie własne środki na koncie czy w skarbonce i jesteście w stanie przeznaczyć je właśnie na swój letni urlop, to Bieszczady będą idealną okazją do tego, by wypocząć i przy okazji pomóc swoim krajanom z południa Polski.

Tylko pamiętajcie, że takie góry są jedyne w swoim rodzaju i fajnie byłoby zachować ich dziewiczość na wiele pokoleń. Bo w końcu anioły w Bieszczadach w zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone, zielone mają pojęcie a nawet zielony kielonek, jak śpiewało Stare Dobre Małżeństwo.

Nie chcemy, żeby to się zmieniło, prawda? Matka Ziemia wam za to podziękuje!

str / 24


Wakacyjne destynacje

str / 25


Piękno nie

Wakacje w trakcie szalejącej epidemii? Dla niek

ne – niemożliwe do spełnienia. Spustoszenie na

trend, a koronawirus to nie żarty. Jeżeli tylko śle z COVID-19, to zapewne wiesz, że niedawno w roczne wyprawy milionów z nas legły w gruzach.

wienia w stosunku do wakacji. Swoją drogą to

str / 26


eodkryte

których zapewne brzmi to niczym marzenie sen-

a ulicach i maseczki na twarzach to żaden nowy

edzisz, na bieżąco, globalne problemy związane życie wszedł zakaz wyjazdów za granicę. TegoCałą Polskę przygasiła fala negatywnego nasta-

o chyba pierwsze takie zjawisko… od zawsze?

str / 27


Wakacyjne destynacje

redaktor

Julia Kulik

Ludzie, tonąc w rezygnacji, zaczęli sentymentalnie powracać do wspomnień z minionych podróży, rozpamiętywać je, płacząc nad fotografiami z zeszłych wakacji. Wielu z nas sparaliżowała myśl o przymusowej kwarantannie – - pogrążeni w nostalgii, przytłoczeni brakiem perspektyw na najbliższy czas i wyjścia z odgórnie narzuconej izolacji, zasnuliśmy się gdzieś w kątach swoich domów. Ale czy aby na pewno nie ma innego wyjścia?

Na świecie istnieje mnóstwo filmów i książek – mniej bądź bardziej znanych, aczkolwiek poświęconych losom ludzkości w zderzeniu z epidemiczną

apokalipsą.

Przykładowo

warto

wspomnieć już powszechnie znane Jestem legendą z niesamowitym Willem Smithem. Produkcja traktuje o zmaganiach wyalienowanego od społeczeństwa mężczyzny, walczącego z ofiarami zarazy. Początkowo inscenizacja

Jako ludzie mamy wrodzoną tendencję do odkładania „życia” na później, znajdowania tysiąca powodów, dla których nie opłaca się, bądź też nie da się, czegoś zrobić. Dla takich „typów” panujące aktualnie restrykcyjne nakazy siedzenia w mieszkaniu, nieopuszczania kraju stanowią fantastyczną wymówkę. Ale co w takim razie z amatorami przygód w plenerze, niepokornymi duszami przestworzy?

Z innej półki?

sprawia wrażenie wyjętej wprost z nocnego koszmaru reżysera, niemniej jednak w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością wizja ta staje się coraz bardziej wiarygodna. Zbliżoną tematykę podejmuje również James Dashner w swoim młodzieżowym bestsellerze pt. Więzień labiryntu, ukazując dzieje grupki nastolatków stawiających czoła instytucji usiłującej, przy użyciu niekonwencjonalnych me-

str / 28


Wakacyjne destynacje

tod, ratować świat przed chorobą, a następnie

wym, „nudnym” schematem funkcjonowania

przed zagrażającą mu zagładą. Te outsider-

w społeczeństwie pękającym w szwach od

skie historie, do niedawna traktowane jak

kłamstw, oszustw i zdrad. Wszystko za życie to

zbiory z półki science fiction, stały się przed

wzruszająca, a zarazem tragiczna historia o

laty niemałym fenomenem w kulturze global-

chłopaku, który wyruszył w podróż autostopem

nej. Co dopiero teraz, kiedy wyglądając przez

na Alaskę, gdzie – jak mu się zdaje – zazna

okno, możemy bez trudu poczuć się jak ich

smaku samotniczego, wolnego życia. Bohater

bohaterowie.

w pogoni za samorealizacją, wędrując samotnie, zakosztowuje spełnienia, a także przygód

Podobnie jest w kwestii dzieł poruszających

o jakich mu się nie śniło. Oderwany od co-

domenę prowadzenia samotniczego trybu ży-

dzienności, pośród przyrody, staje się samo-

cia bądź podróży, do których jesteśmy teraz

wystarczalny. Nie pragnie niczego poza tym,

zmuszeni. Wśród nich nie można pominąć fil-

co mu dane, czyli wolnością i samotnością.

mu biograficznego o Christopherze McCandlessie z 2007 roku, w którym poniekąd uka-

Jak najkrócej podsumować film, nawiązując

zana zostaje recepta zerwania z dotychczaso-

do bieżącego problemu epidemii? Cóż, być

str / 29


Wakacyjne destynacje

może niepotrzebnie doszukujemy się winowaj-

nak, jak wspomniałam, to tylko przykrywka dla

cy aktualnego stanu rzeczy w niesprawiedli-

prawdziwego piękna tej okolicy.

wym losie. Zdaje się, że warto spojrzeć na sytuację z zupełnie odmiennej perspektywy.

Cóż takiego skrywać może mieścina, o której

Skoro i tak nie mamy innej możliwości niż do-

większość nie słyszała? Otóż w lesie, wzboga-

stosowanie się do zasad, to może idealnym

cającym tę krainę o dodatkowe atuty, znajduje

pomysłem byłoby znalezienie innowacyjnych

się zupełnie wyrwana z kontekstu szklarnia.

propozycji dla korzystania z życia podczas

To właśnie tam, jak mówią, można zaznać

pandemii.

prawdy o sobie samym, jak i o zgubnej cywilizacji. W odizolowaniu od sygnalizacji świetlnej,

Niewielki procent społeczeństwa stanowią lu-

codziennych korków ulicznych, gwaru pojawia

dzie, którzy dobrowolnie obierają drogę asce-

się niespotykana okazja do przemyślenia tej

tyzmu cywilizacyjnego. Jakby nie patrzeć, tacy

całej życiowej gonitwy, przystanięcia i zastano-

są, funkcjonują i mają się świetnie. Przy po-

wienia się, jaki to ma naprawdę sens. Jak tra-

mocy ich opowieści, jak i blogów prawdziwych

dycyjne szklarnie mają w założeniu przeźroczy-

prekursorów i fascynatów odkrywania tego, co

ste szyby, tak i ta od tego wzorca nie odstaje.

dla przeciętego człowieka niewidoczne, przy-

Całe 24/7 jesteś otoczony przez przyrodę, cie-

gotowałam kilka dyspozycyjnych miejsc urlo-

sząc oko jej rozwojem. Obiekt nazywa się Las.

powych. Aby dostrzec ich piękno, należy otwo-

Relaks. i ci, którzy go odwiedzili, powiadają, że

rzyć swoje serce tak samo szeroko, jak oczy.

to właśnie tam zagina się czasoprzestrzeń, zanika pojęcie czasu, a człowiek pozostaje sam na sam ze sobą, pośród zieleni. Oczywi-

Jedno miasto – dwa światy Dla mieszkających z dala od województwa mazowieckiego nadmienię, że mianem jednego miasta, a dwóch światów nazwałam niewielki Józefów. Mieszkańcy na co dzień cieszą się zwyczajnym, typowym dla Polaków życiem

ście przestrzeń do dyspozycji jest dosyć pokaźna, istnieje więc alternatywa dobrania do towarzystwa kilku bliskich sobie osób i wspólne oddanie się otaczającemu was pięknu.

i skrajnie rozumianym miejskim pędzie. Pro-

Bajkowy krajobraz

wadzą na pozór niewyróżniający się tryb życia

Pozostając w stałym kontakcie z przyrodą

– mają sklepy, rynek, urzędy i kościoły. Jed-

i w odniesieniu do tych, którzy lubią cieszyć

str / 30


Wakacyjne destynacje

swoje oczy nowościami, miłują przyrodę i skry-

niej niespodziewanie skręcają o blisko 90°.

wające się pośród niej zagadki do rozwiąza-

Na fotografiach, które przejrzałam, jak nic

nia, mam idealną koncepcję weekendowego

przywodzą one na myśl scenerię z disneyow-

wyjazdu. Pomimo czarodziejskiej natury, jaką

skich bajek aniżeli rzeczywistość. Blisko 100

niewątpliwie szczyci się to miejsce, nigdy

takich drzew z długą karierą było badanych

wcześniej nie natknęłam się na nie – czy to w

przez wielu specjalistów, a mimo to do dziś

podręczniku do przyrody, czy na filmie. Mam

nie wyjaśniono powodu tak nietypowego wy-

tu na myśli Krzywy Las w Nowym Czarnowie –

gięcia sosen. Jeżeli zaintrygował cię wygląd

- prawdopodobnie jedyne takie miejsce na Zie-

Krzywego Lasu, masz już jakąś hipotezę lub

mi. Tamtejsze sosny, zasadzone długo przed

ochotę przyczynić się do rozwiązania tej za-

wojną, od pni rosną niemalże poziomo, a póź-

gwozdki, jest to miejsce w sam raz dla ciebie.

str / 31


Grafika: Monika Brzozowska

Wakacyjne destynacje

str / 32


Wakacyjne destynacje

wą. W zestawie znajdują się cztery stawy,

Magiczne wody Mało kiedy ludzie zastanawiają się, czemu zawdzięczają rozpościerający się przed nimi widok. Podobnie sprawa ma się w przypadku Jeziora Osadnika Gajówki, które – jak się okazuje – nie cieszy się zbytnią popularnością, a nawet stroni od ludzi. W obecnych realiach jest to nic innego jak wielki plus, ale należy wyjaśnić, z czego to wynika. Na zdjęciach zalewu, położonego w gminie Przykona, ukazują się nam niewiarygodne kolory wody, aż można zacząć się zastanawiać, w jaki sposób miejsce to uchroniło się od tłumów i wciąż pozostaje wolne od parawanów i od sprzedawców kukurydzy. Sedno tkwi w tym, co niewidoczne gołym okiem; innymi słowy, te lazurowe wody są wytworem – w głównej mierze – stworzonym przez człowieka. W oczach większości cały urok tryska, gdy na jaw wychodzi prawda o pochodzeniu barwy jeziora, ponieważ wygląda na to, że pochodzi ona z przemysłowych odpadów. Nie wydzielają one żadnego nieprzyjemnego zapachu ani nic podobnego, jednakże kąpiel jest niewskazana.

a każde z nich jest zupełnie inne: Jeziorko Purpurowe, Błękitne, Żółte i Zielone. Zbiorniki te to pozostałości po kopalniach, z ta różnicą, że zabarwienie wody związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk. Gdy na początku XX wieku zniknęła kopalnia, do głosu doszła natura. Woda wypełniła wyrobiska pokopalniane, tworząc zjawiskowe akweny. Przy sposobności rozważań nad tymi czarodziejskimi źródłami należy podkreślić fakt, iż dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny. Jako że umiejscowione są one w lesie Rudawskiego Parku Krajobrazowego doprowadzają do nich szlaki turystyczne, z których można również podziwiać urozmaiconą florę, charakterystyczną dla tego regionu. Powodzeniem cieszy się też pomysł pola namiotowego mieszczącego się przy samym wejściu do rezerwatu, mile widziana jest więc całoweekendowa gościna turystów.

Skok w przeszłość Dla fanatyków kina, którzy podczas urlopu

Pozostając w temacie Kolorowych Jeziorek,

znaleźliby wolny dzień w grafiku, najbardziej

prawdopodobnie największą popularnością

trafną opcją byłoby odwiedzenie Bałtowskiego

mogą się pochwalić te z Rudawy Janowickiej,

Kompleksu Turystycznego. Niejednemu takie

będące prawdziwym skarbem Ziemi Kamien-

miejsca kojarzą się z nudą i z dłużącym się

nogórskiej i ewenementem na skalę świato-

czasem, jednakże muszę nadmienić, że w tym

str / 33


Wakacyjne destynacje

przypadku jest to całkowicie mylne podejście.

mowej scenerii w najmniejszym calu. Brakuje

Park ten całkowicie odbiega od przyjętych,

tu co prawda zagrywek rodem z Universal Stu-

przez nasz system społeczny, norm i dodatko-

dio, mimo to co drugi dzieciak fantazjuje o wy-

wo ma na koncie spełnienie marzeń wielu

cieczce do Parku Dinozaurów i o zobaczeniu,

osób. Każdy odnajdzie w nim coś w sam raz

na własne oczy, perfekcyjnie odtworzonych

dla siebie – atrakcje, począwszy od Starego

modeli tych potężnych gadów, jak i o podąża-

Młyna do genialnie odtworzonego JuraParku.

niu ich trasą. Kontynent dziecięcej wyobraźni,

Sensacją kompleksu są oczywiście słynne di-

bo tak z pewnością można to miejsce nazwać,

nozaury i burzliwa historia rozwoju życia na

oferuje równocześnie: Prehistoryczne Oceana-

naszej planecie. Kto nie oglądał Parku Juraj-

rium, Zwierzyniec, Kino 5D, atrakcje wodne,

skiego, ten nie doceni sztuki odtworzenia fil-

Wiejską Zagrodę, a nawet rollercoaster. Zaba-

str / 34


Wakacyjne destynacje

wa w zakamarkach Bałtowskiego Kompleksu

wać życia wprost z podlaskich opowieści? Nic

może zauroczyć wszystkich bez względu na

prostszego, wynajmij domek, chatkę, weź ze

wiek i ty sam możesz się o tym przekonać.

sobą namiot – zwyczajnie wyjedź i odetchnij!

Nie miejsce, a stan umysłu

Cud na Warmią

Pośród zakątków, którymi my, Polacy, bez wąt-

Wielu ze znanych mi ludzi zastanawia się, jak

pienia możemy się pochwalić, należy wyróżnić

połączyć dreszczyk emocji z wypoczynkiem

Podlasie, z którego to – zdaniem podróżników

w ustronnym miejscu. Kiedy spojrzałam na

– człowiek czerpie prawdziwą energię i krea-

wakacyjną mapę, znalazłam odpowiedź. Zna-

tywność. Skąd takie stwierdzenie? Znam pew-

na ze słyszenia nazwa Warmii i Mazur przywo-

ną historię o tym magicznym miejscu na ma-

dzi na myśl rożne scenariusze spędzania wol-

pie, gdzie czas niebywale zwalnia, zasięg tele-

nego czasu. Mało kto jednak wie, że te obfitu-

foniczny przerywa, a jeśli nie wyposażysz się w

jące w jeziora tereny, szczególnie te warmiń-

zapas internetu, to zwyczajnie nie będziesz go

skie, są rzadko odwiedzane przez turystów.

mieć. Upływ godzin staje po stronie człowieka,

Wiadomo – kwestia gustu i mody, ale czy ma

miastowy turysta dostaje szansę odpoczynku

sens ciągłe podążanie za tłumem, zwłaszcza

jak nigdy przedtem. Cisza, w jakiej przebywają

biorąc pod uwagę aktualne szczególne oko-

tamtejsi ludzie, jest tak uderzająca, że nieraz

liczności? Czy nie lepiej stać się kreatorem

słyszano o pozbywaniu się przez nich lodówek,

nowych trendów? Faktem jest, że mniejsza

gdyż zbytnio hałasują. W rozliczeniu z szaleją-

liczba odwiedzających to mniejsze oddziaływa-

cym na podlaskich polach cudem, względnie

nie na środowisko naturalne, stąd tez można

pojęta bezczynność nabiera tam zupełnie no-

tam zastać obszary o niemalże nienaruszo-

wego

nym przez człowieka stanie.

znaczenia.

Swobodnym

patrzeniem

w horyzont nazywane jest wypatrywanie żubrów, a bezwładne wylegiwanie się na łące

Okolice Olsztyna mogą stanowić start tej przy-

uchodzi za pilnowanie kwitnących kwiatów.

gody. Nieopodal Tawerny Pirat, przy ulicy Bał-

Tam nic nie zmienia biegu ludzkiego życia,

tyckiej, mieści się rewelacyjna miejscówka dla

wiatr zdaje się doradzać co dalej, a człowiek

osób myślących o nurkowaniu. Na samej War-

zaczyna rozumieć, że to, co najistotniejsze,

mii znajduje się aż 16 dostępnych jezior. Co

czerpie się właśnie z natury. Pragniesz spróbo-

odważniejsi czekają ze swoimi wodnymi po-

str / 35


Wakacyjne destynacje

czynaniami do samej zimy, pasjonuje ich bo-

należy do nielicznych w Polsce zalewów o bar-

wiem nurkowanie podlodowe. Przy mroźnej

dzo znikomym stopniu eutrofizowania. Jezioro

pogodzie pod wodą śmiałków nie czeka nie-

w całości otoczone jest lasami, co według opi-

spodzianka w rodzaju ryb do towarzystwa;

nii bywalców niebywale przyczynia się do uro-

przestrzeń staje się niewiarygodnie przejrzy-

ku tego miejsca i nadania mu klimatu wypo-

sta, a pęcherzyki powietrza tworzą pod lodem

czynkowego.

niesłychane wzory.

Rajski rejs Do realizacji takich ekstremalnych planów wskazane są jeziora – Długie i Kortowskie, i w obydwóch nurkowanie dozwolone jest przez cały rok. Poleca się również jezioro Piłakno, które jest jednym z najgłębszych zbiorników Pojezierza Mrągowskiego, objęte strefą ciszy,

Nie odchodząc od tematu wód, moją uwagę przyciągnęła dość nietypowa dla tych regionów atrakcja, to jest rejs statkiem z przeszklonym dnem. Powiadają, że właśnie Wigierski Park Narodowy najlepiej zwiedzać z poziomu

str / 36


Wakacyjne destynacje

wody, a gdy się tego nie zaliczy, nie można po-

świata zewnętrznego, nie można pominąć

wiedzieć, że się w pełni ten obszar poznało.

słynnych Bieszczad, w które to wielu wyjeżdża, rzucając wszystko. Skądś takie przekonanie

Zwolennikom tej opcji oddaje się do dyspozycji

musiało się wziąć. Wszakże każdy, kto odwie-

łódki w porcie przy Starym Folwarku. Dla mniej

dził te regiony, wie, że panuje tam niemalże

doświadczonych za przewodnika posłuży feno-

całkowity spokój. Miejscami bieszczadzkie

men polskich jezior, czyli łódź Leptodora II,

miasteczka wydają się niczym wciąż zatracone

przez której trzy okrągłe okna zamontowane

w latach 90., pozbawione wymyślnych techno-

na dnie można podziwiać urodzaj morskich

logii i tego całego śmiesznego postępu. Ludzie

głębin. Co ciekawe, rejsy można odbywać rów-

są tam tacy ciepli i stale emanują głęboko za-

nież nocą, ponieważ spód łodzi wyposażony

korzenioną, staropolską gościnnością. Zdają

jest w specjalne podświetlenie na tę okazję.

się do tego stopnia wolni i szczęśliwi, że pa-

Wigry odznaczają się dużą przezroczystością

trząc na nich, czujesz ukłucie zazdrości, a po-

wody, dzięki czemu można sporo zobaczyć.

tem zdajesz sobie sprawę, ile życia bezsen-

Najlepsza widoczność jest latem i jesienią,

sownie zmarnowałeś.

wtedy jest również najwięcej organizmów, które można tam spotkać. Pływanie łodzią to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również korzyść z punktu widzenia edukacji przyrodniczej, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – sami właściciele zresztą nazywają rejsy ścieżką edukacyjną.

W górach, jak nigdzie, odpoczniesz od cywilizacji, natłoku myśli – aby się o tym przekonać musisz udać się pod samą granicę polskoukraińską. Wyjątkowo polecam rozejrzeć się po krainie chmielu, gdzie można nieustannie bawić oko otaczającą cię ze wszystkich stron dziką scenerią. Miłośnikom atrakcji wodnych zaleca się odwiedzenie Sanu, czyli jednej

Dusza Polski

z największych naszych rzek – kąpiel, wędrów-

Znasz to uczucie, kiedy to zdaje ci się, że słoń-

ka wzdłuż brzegu czy też piknik na nim pozo-

ce wschodzi specjalnie dla ciebie, dając wra-

stają w gestii własnych upodobań. Będąc w

żenie nieskończoności czasu i szanse na

rejonach Soliny, grzechem byłoby odpuszcze-

uwierzenie, że to, co widzisz, jest prawdą, a

nie sobie spaceru po wielkiej zaporze soliń-

świat naprawdę jest tak piękny? Wspominając

skiej z widokiem na ogromne jezioro.

miejsca, w których łatwo zaszyć się z dala od

str / 37


Wakacyjne destynacje

Mając do dyspozycji dłuższy weekend, należy

bardzo uproszczone, a ich zadaniem jest głów-

uwzględnić fakt, iż przez bieszczadzkie bez-

nie zasygnalizowanie, gdzie można i warto po-

droża ciągną się liczne, bardziej i mniej popu-

ruszać się po górach na dwóch kółkach, dlate-

larne trasy rowerowe, które amatorom dwóch

go że zdaniem znawców najlepsze trasy na

kółek pozwolą zwiedzić region wzdłuż i wszerz.

tym terenie to takie, które sami sobie wyzna-

Co ciekawe, można tutaj znaleźć zarówno

czymy. Zachowując ostrożność przy zapusz-

szlaki idealne dla osób preferujących rekrea-

czaniu się samemu na odludzie, ma się okazję

cyjne przejażdżki, jak i ścieżki stanowiące

zaznania przygody lepszej niż na filmach. Wła-

część szlaków międzynarodowych oraz trasy

śnie tam jest koniec świata!

enduro. Rowerzyści mają do wyboru trasy chętnie i licznie uczęszczane, a także te mniej znane i niezatłoczone, dzięki którym można odkryć zupełnie nowe tereny. Opisy tras są

Bieszczady w praktyce to nie same góry, po których można nieustannie spacerować, ale też ogromne siedlisko niewystępujących nigdzie indziej zwierząt, które można spotkać

str / 38


Wakacyjne destynacje

tam na porządku dziennym. Nieraz przestrze-

mając możliwość odwiedzania tak barwnych

gano mnie, aby do lasu nie wchodzić z jedze-

zakątków. Nie słyszałeś o nich? Być może

niem, jako że mogę wzbogacić się o kompana

trwająca kwarantanna przysłuży się tobie choć

do wędrówki w postaci niedźwiedzia brunatne-

w takim stopniu, iż zaczniesz dostrzegać pięk-

go. Niewielu wie, że te południowo-wschodnie

no, które masz na wyciągnięcie ręki, zamiast

tereny stanowią ogromną siedzibę żubrów,

marzyć o odległych i nieosiągalnych w tym ro-

można je bez trudu spotkać w wybudowanej

ku Malediwach.

i dostosowanej w sam raz do ich potrzeb Zagrodzie Żubra w Mucznem.

Nasz kraj kryje w sobie jeszcze wiele ciekawych miejsc, a powyższe propozycje stanowią

Wśród tych bieszczadzkich atrakcji za najbar-

jedynie inspirację i zachętę do samodzielnego

dziej pospolitą, co nie oznacza, że najgorszą,

odkrycia czegoś niezwykłego. Szukając pozyty-

uważa się obserwowanie gwiazd, w tych okoli-

wów w tak trudnych warunkach panujących

cach bowiem znajdziemy największy w Polsce

wokół nas, warto spróbować potraktować te-

Park Ciemnego Nieba. To strefa chroniona,

goroczny wypoczynek jako okazje do niezapo-

gdzie na sklepieniu w bezchmurną noc widać

mnianych i oryginalnych wspomnień. Nigdy nie

do 7000 gwiazd. Jest to jedno z najciemniej-

wiadomo, czym zaowocuje wizyta w dużo cich-

szych miejsc w Europie, w które liczni turyści

szym, spokojniejszym miejscu i jak na nas

udają się, szukając odpowiedzi na wielkie py-

wpłynie. Kto wie, czy przypadkiem nie odkry-

tania. Taką wyprawę zwykli łączyć ze spaniem

jesz jakiegoś rajskiego zakątku w odmętach

pod gołym niebem, w namiocie, na kempingu,

Polski? Mogę z całą pewnością założyć, że

wyznając zasadę: im bliżej walorów natury,

przyczyni się do wielu refleksji, przypływu cie-

tym lepiej. Jeśli fascynuje cię taki rodzaj agro-

kawych pomysłów oraz oczywiście do poczucia

turystyki i jest to coś, czego chcesz spróbować

relaksu i odprężenia. Nie wspominając już

w te wakacje, z całego serca polecam i gwa-

o tym, że mamy możliwość zadecydowania sa-

rantuję, że nieraz kontakt z przyrodą wprawi

memu, gdzie i z kim odbędziemy najdłuższą

cię w zdumienie.

podróż zwaną życiem.

Wiodąc zwyczajne życie pozbawione podróży, nowych odkryć i doświadczeń, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromy dar posiadamy,

str / 39


O NIETUZINK

KTÓRA OD TAJEMNICE P str / 40


KOWEJ PASJI, DKRYWA PRZESZŁOŚCI str / 41


Wakacyjne destynacje

redaktor

Natalia Stachowicz

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad historią opuszczonych budynków, które mijasz w mieście albo pośród wiejskich krajobrazów? Czy wiesz, że znaczna ich część skrywa w swoich murach setki lat wydarzeń? Wyobraź sobie, że zwiedzanie takich miejsc staje się bardzo popularne wśród młodych urbexowiczów, którym możesz zostać i ty.

i nieciekawe. Jednak gdy przyjrzymy się ich

Czym jest urbex?

losowi, to zauważamy intrygującą, ale często Najprościej mówiąc, jest to eksploracja opusz-

też brutalną przeszłość.

czonych miejsc. Zwiedzamy opustoszałe pałace, szpitale, fabryki, które zdają się być omijane przez miejscowych. Na przestrzeni lat powierzchnia miast zaczęła się znacznie powiększać – powstało wiele nowych bloków, biurowców, przez co te starsze i oddalone od miejskiego zgiełku odeszły w zapomnienie. Uważamy, że niesłusznie. Nadzwyczajność zabytków sprzed kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset lat, polega na tym, że każdy z nich ma dwa różne oblicza – z pozoru wydają się brudne

Zadziwiająca historia obiektów Najważniejszym aspektem jest znajomość historii miejsca. Nie zwiedzamy przypadkowych obiektów, tylko te, które mają bogatą przeszłość. Ile razy słyszeliśmy w prasie albo telewizji o pozostawionych samym sobie pałacach, kaplicach bądź niewyremontowanych szpitalach? Niestety dbałość o zabytki kultury polskiej i remonty oraz renowacje historycz-

str / 42


Wakacyjne destynacje

nych miejsc bardzo kuleje. Jednak póki nie

oczywiście interesujące. Jednak spędzenie

wszystkie obiekty uległy zniszczeniu i zacho-

całej nocy w opustoszałym pałacu z czasów

wały się w takim stanie, że można je odwie-

II wojny światowej wydaje się jeszcze bardziej

dzić, to zdecydowanie warto to robić.

ekscytujące. Takim miejscem z dramatyczną,

To dosyć nietypowe hobby zaczęło przyciągać

wojenną historią jest Pałac Kawalerów Mal-

coraz więcej zainteresowanych, bo ludzie po

tańskich w Mokrzeszowie, który w latach 40.

prostu lubią odkrywać nieznane tereny na wła-

pełnił funkcję szpitala oraz sanatorium.

sną rękę. Podczas gdy dostęp młodych osób do kultury często bazuje na oglądaniu filmów i czytaniu książek, ciekawym doświadczeniem

Miłośnicy fotografii

jest ujrzenie na własne oczy budowli, które

Zabytki i piękne wnętrza są jednymi z najlep-

widzieliśmy do tej pory w internecie. Odwie-

szych obszarów, aby doskonalić swoje zdolno-

dzanie muzeów, wystaw, galerii sztuki bywa

ści fotograficzne. Oferują one przede wszyst-

str / 43


Wakacyjne destynacje

kim wyjątkową scenerię do sesji zdjęciowych,

„zostaw odciski stóp, zabierz tylko zdjęcia”.

której nie uświadczymy pośród betonowych

Mam na myśli rozsądne zachowanie odwie-

miast. Dla pasjonatów fotografii z nietuzinko-

dzających, aby nie niszczyli ani nie zabierali

wymi pomysłami idealnym miejscem okazuje

przedmiotów znajdujących się w budynkach.

się pałac w Przeczowie niedaleko Wrocławia.

To wnętrza i starodawne dekoracje tworzą hi-

Zabytek pochodzi z drugiej połowy XIX wieku,

storię, którą poznajemy, przechadzając się

a mimo upływu czasu zachowały się w nim

korytarzami i pomieszczeniami. Powinniśmy je

charakterystyczne elementy neogotyckie oraz

traktować jak sale muzealne pełne ekspona-

sala balowa. Jest to miejsce idealne zarówno

tów, które pomimo tego, że nie są zabezpie-

dla fotografów, jak i dla pasjonatów historii

czone, to nadal powinny pozostać w nienaru-

sztuki wciąż poszukujących nowych inspiracji.

szonym stanie. Jak najbardziej zachęcamy do

Ze względu na historyczny wystrój pomiesz-

fotografowania – w końcu są to oryginalne

czeń obowiązuje również niepisana zasada:

miejsca, o których wielu już zapomniało – ale należy pamiętać, że jesteśmy tylko gośćmi.

str / 44


Wakacyjne destynacje

nocy, to na pewno niezbędne będą latarki. Mi-

Kto powinien odwiedzać

mo wszystko sądzimy, że najlepiej zwiedzać

takie miejsca?

zabytki w dzień, dzięki czemu lepiej dbamy o

Zachęcając cię do urbexowania, muszę na

swoje bezpieczeństwo, mamy szansę podzi-

sam koniec wspomnieć o paru kwestiach or-

wiać wszystkie detale oraz uchwycić piękne

ganizacyjnych. Przede wszystkim taka wy-

kadry.

cieczka powinna być przemyślana, co oznacza

Opustoszałe i zapomniane obiekty są bogatym

zapoznanie się z miejscem najpierw w sieci.

świadectwem przeszłości, które wciąż przypo-

Czytamy o kondycji budynku – czy na pewno

mina nam o tradycji i dawnych obyczajach.

możemy zwiedzić jego wnętrze, czy nie będzie-

Młodzież przez wszystkie lata edukacji uczy

my mieć problemu z dostaniem się do środka

się o dziejach polskich zabytków, często nie

– nie zawsze drzwi stoją otworem. W takie

wiedząc, że wiele z nich do tej pory się zacho-

miejsca powinniśmy wyruszać razem ze znajo-

wało. Żyjemy w skomputeryzowanych czasach,

mymi, którzy dotrzymają nam towarzystwa

w których możemy dowiedzieć się wszystkiego

i ewentualnie pomogą podczas eksploracji.

w pięć minut. Jednak nadal mam wrażenie, że

Należy założyć ciepłe ubrania i obuwie, przygo-

najlepszą lekcją historii jest doświadczenie jej

tować posiłki, bo nie zawsze na wyciagnięcie

na własnej skórze, chociażby w minimalnym

ręki znajduje się sklep. Jeżeli wyruszamy w

stopniu.

str / 45


LISTA (MISJ

Gdyby ktoś jeszcze dwa miesiące temu powiedzia

muszę – i w dodatku z własnej woli – nie uwierz

z przymusu już… no właśnie, szósty, siódmy tydzień

muffinki i leguminę można tak nazwać, a t

str / 46


JA) PRZEŻYĆ

ał mi, że niebawem zacznę gotować częściej, niż

zyłabym. Dzięki naszemu wolnemu, trwającemu

ń?, mam za sobą pierwsze w życiu „wypieki”, jeśli

także obiady poważniejsze niż jajecznica.

str / 47


Wakacje w stylu online

redaktor

Gabriela Szczepanik

I właśnie o tym będzie w naszym nowym nu-

a przy tym postarać się być produktywnym –

merze. Bo o tym, że trzeba się przystosowy-

- żeby nie mieć wrażenia przeciekającego

wać do całej tej sytuacji, mówi się wszędzie.

przez palce czasu.

Ale jak zacząć wykorzystywać czas tak, by na

Dobrym sposobem jest, by na początku każde-

koniec dnia czuć się dobrze i móc powiedzieć,

go nowego miesiąca czy, jak ktoś tak woli, co

że zrobiło się coś pożytecznego? Postaram się

tydzień, spróbować stworzyć listę, na której

napisać na podstawie własnego doświadcze-

umieścimy to, co chcemy osiągnąć. Możesz

nia.

tam umieścić np. „porządki w szafie”, „telefon

Miesiąc prób

do przyjaciółki”, „przeczytanie książki Dana Browna” czy „upieczenie makowca”, którego

Ile razy narzekałaś/narzekałeś, że przez nadmiar obowiązków w pracy nie możesz spędzić więcej czasu z rodziną, dokończyć książki, którą zacząłeś rok temu, nie masz czasu zapisać się na przyspieszony kurs angielskiego? Teraz masz okazję, żeby nauczyć się gotować, dokończyć tę nieszczęsną książkę, nacieszyć się codziennością. Trzeba z tej sytuacji wyciągnąć tylko to, co najlepsze, wykorzystać wolne,

nigdy nie robiłaś. Jeśli skupisz się na swoim planie, zaczniesz wykreślać te pozycje, które dzień po dniu, tydzień po tygodniu wykonałaś/ wykonałeś. W końcu zauważysz, że zaczynasz się też rozwijać. Duma z wykonanego i odhaczonego z listy zadania sprawi, że będziesz mogła/mógł stwierdzić, że nie marnujesz swojego czasu, czego konsekwencją będzie dobry humor na cały pozostały czas trwania zadania.

str / 48


Wakacje w stylu online

wo zapewniają certyfikaty bez adnotacji, że

Internetowe certyfikaty

taki kurs odbyło się przez internet. Oferty są Ostatnio zaskoczył mnie Groupon, który pewnie większość z czytelników zna, a przynajmniej kojarzy – to aplikacja zbierająca wszystkie lokalne i z całego kraju w okazyjnych cenach bilety na różne eventy, wydarzenia, do muzeów, kin, teatrów, promocje do wykorzystania w restauracji. Jednym słowem – dla każdego coś dobrego.

naprawdę kuszące: zaczynając od półrocznej nauki angielskiego, po szkolenia z Excela, social mediów czy kursów makijażowych, kończąc na szkoleniach doradcy dietetycznego czy specjalisty ds. transportu i spedycji. Jeżeli ktoś do tej pory chciał zrobić dla siebie coś więcej, to teraz jak najbardziej ma okazję, a dodatkowo może skorzystać z niższej ceny.

Od niedawna Groupon zaczął dla swoich użyt-

Aplikację polecam też pozostałym. Może zro-

kowników zbierać w przystępnych cenach pro-

bienie kursu przyniesie korzyści, kiedy sytua-

pozycje internetowych kursów, które dodatko-

cja wróci do normy?

str / 49


Wakacje w stylu online

neczny dzień na ławce w parku potrafi pozy-

Twórcze działania

tywnie nastroić i dodać sił do dalszego działaMoże dla kogoś równie dobrym pomysłem bę-

nia, podobnie jak długie spacery bulwarami.

dzie założenie bloga, dzięki któremu będziesz mogła/mógł podzielić się ze światem swoimi pasjami, przemyśleniami, obrazami? Dlaczego nie miałoby to być napisanie książki lub – żeby od razu nie rzucać się na głęboką wodę – pisanie krótkich opowiadań dla swoich dzieci, dzieci sióstr i braci, koleżanek lub dla samej siebie? Warto zastanowić się nad tym, co w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne, czyli pomyśl nad założeniem bookgrama na Instagramie. Również czytanie książki w sło-

Tworzenie wizualizacji Spędzanie czasu w nierzadko przepełnionym ludźmi domu może być frustrujące, zwłaszcza jeśli do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do widywania się w pełnym gronie dopiero wieczorami. W związku z tym warto pomyśleć o wprowadzeniu w swoje życie technik relaksacyjnych jako jednej z metod odzyskania spokoju

str / 50


Wakacje w stylu online

ducha i złapania balansu. W internecie może-

nas czeka w przyszłości? Można przecież ten

cie znaleźć mnóstwo przykładowych treningów

czas wykorzystać na szczegółowe zaplanowa-

relaksacyjnych, np. Jacobsona, czy też trening

nie wymarzonych wakacji.

autogenny Schultza. Mnie już sama nazwa

Pomysłów na produktywne spędzenie czasu

skusiła do poszukania czegoś więcej na ten

na przymusowym wolnym jest bardzo dużo.

temat.

Najważniejsze jest jednak nasze podejście

Dobrą metodą jest także technika oddychania

i nastawienie do całej sytuacji. Myślę, że

relaksacyjnego, muzykoterapia czy aromatera-

w wielu przypadkach, także i w sytuacji, z któ-

pia. W dobie internetu niestraszne będzie rów-

rą musimy sobie radzić obecnie, niezawodne

nież zaznajomienie się z jogą. Inni natomiast

jest przekonanie, że pozytywne myślenie przy-

radzą sobie poprzez tworzenie wizualizacji

ciąga tylko pozytywne rzeczy, a negatywne –

o tym, co będzie, kiedy granice znów będą

- to, co dla nas nie jest najlepsze. Bądźmy za-

otwarte, a linie lotnicze zaczną ponownie prze-

tem dobrej myśli i wizualizujmy to, co jeszcze

wozić nas do ciepłych krajów. Może warto

przyjemnego nas wszystkich czeka.

wziąć z nich przykład i skupić się na tym, co

str / 51


MYSZKÄ„

PO MAPIE

str / 52


E

str / 53


Wakacje w stylu online

redaktor

Bartosz Simiński

Dużym zaskoczeniem, dla większości z nas, były nagłe ograniczenia związane z pandemią wirusa. Zmusiło nas to nie tylko do zmiany planów na najbliższe miesiące, ale też w wielu przypadkach do reorganizacji całego naszego życia.

Wchodzimy w okres wakacji, większość z nas

tywy satelity, ale również z poziomu ulicy

chciałaby wybrać się na zasłużony urlop, po-

(street view) i przemieszczać się wirtualnymi

znać kawałek świata lub najzwyczajniej wypo-

autostradami, alejami, deptakami, a nawet

cząć w leżaku nad jeziorem lub nad morzem.

leśnymi ścieżkami! Na tym jednak nie koniec

W tym roku niestety żadna z tych opcji nie

– z inicjatywy instytucji i osób prywatnych mo-

wchodzi w grę – godną uwagi alternatywą,

żemy

która pozwoli nam odczuć chociaż namiastkę

„posadzić”, w odpowiednim punkcie, ikonę

urlopu, może być wirtualne podróżowanie za

ludzika, który umożliwi nam obejrzenie np.

pośrednictwem internetu.

wnętrza zabytkowej katedry. Co więcej, obiekt

w

wybranych

punktach

mapy

ten zobaczymy o różnych porach dnia, co w pewien sposób jeszcze bardziej rozszerza na-

Mapa, street view, satelita… Większość stron internetowych bądź aplikacji umożliwia darmowy dostęp do swoich zaso-

sze możliwości doświadczenia niedostępnych dla nas miejsc.

bów. Świat możemy badać nie tylko z perspek-

str / 54


Wakacje w stylu online

Innym pomysłem, na poznanie mniej i bardziej odległych krain, może być śledzenie podróży

Kilka kliknięć wystarczy,

youtuberów. Wielu z nich nie ogranicza się do

aby odwiedzić (prawie)

samego pokazywania odwiedzanych miejsc,

każde miejsce na świecie

ale uzupełniają swoje relacje o komentarze

Pomimo tak łatwego dostępu do ogromnej ba-

dotyczące poszczególnych lokacji. Często za-

zy danych są na świecie miejsca, do których

puszczają się w miejsca trudne do odwiedze-

nie udamy się na wirtualny spacer. Dotyczy to

nia lub wręcz całkowicie niedostępne dla prze-

głównie obiektów, które z powodu bezpieczeń-

ciętnego turysty: Pjongjang, Czarnobyl, Fukus-

stwa nie udostępniają swoich lokalizacji lub

hima, szczyty ośmiotysięczników – to tylko

wnioskują o „wymazanie” zdjęć ich budynków

niektóre z wielu przykładów…

z bazy (wliczając mapy satelitarne). Z poziomu

str / 55


Źródło: Google Maps

Wakacje w stylu online

ulicy nie zwiedzimy też Korei Północnej

nie tylko ciekawostki związane z daną prze-

(względy polityczne) czy niektórych kanadyj-

strzenią, ale również zdobędziemy wiedzę

skich wiosek na północy kraju (utrudniony do-

z innych dziedzin nauki niż geografia.

stęp komunikacyjny). Ciekawym przypadkiem mogą być chociażby dziwne zielone okręgi pośrodku amerykań-

Ciekawa lekcja

skich pustyni, których kształt, jak się okazuje,

nie tylko geografii

związany jest z systemem nawadniania. Dłu-

Niejednokrotnie możemy, na mapach sateli-

gie, kilkunastometrowe ramię maszyny zata-

tarnych, znaleźć całkiem przypadkiem różne

cza kręgi, dozując uprawom odpowiednią ilość

nietypowe miejsca. Warto wtedy poszukać na

wody z domieszką nawozów i substancji od-

ich temat dodatkowych informacji w interne-

żywczych.

cie. Okaże się niejednokrotnie, że poznamy

str / 56


Wakacje w stylu online

Kiedyś i dzisiaj, czyli o niszczyJednym przykładem może być intensywna, ra-

cielskiej sile człowieka

bunkowa rozbudowa azjatyckich megalopolis,

Niektóre portale i aplikacje mobilne (np. Goo-

innym – drastycznie zmniejszające się z roku

gle Earth) pozwalają na śledzenie zmian za-

na rok – Jezioro Aralskie, wysychające wsku-

chodzących na naszym globie poprzez udo-

tek odcięcia od regularnych dostaw wody

stępnianie map i zdjęć satelitarnych tych sa-

z rzek, których bieg został skierowany na pola

mych obszarów, ale z różnych okresów. Anali-

uprawne.

zując i porównując poszczególne dokumenty, Zmiany zachodzące w naszym środowisku są

kunastu lat wyrządziliśmy naszej planecie du-

o wiele bardziej problematyczne niż na przy-

żo większe zniszczenia niż kiedykolwiek wcze-

kład wylesienie Półwyspu Apenińskiego w sta-

śniej.

rożytności czy zniszczenia górnicze w Anglii

Źródło: Wikimedia Commons

możemy zauważyć, że w czasie ostatnich kil-

str / 57


Wakacje w stylu online

związane z węglową rewolucją przemysłową. Skala zniszczeń teoretycznie jest porównywalna, aczkolwiek w przeciwieństwie do niegdysiejszych procesów, zmiany, które dziś wprowadzamy w środowisku, zachodzą w o wiele krótszym czasie. Skutkuje to między innymi skokowymi zmianami lokalnego klimatu i niszczeniem ekosystemów, które nie są w stanie dostosować się w tak krótkim czasie do nowego habitatu.

Technologia VR Warto zwrócić uwagę na to, że przy naszych wirtualnych podróżach ciekawe mogłoby być zastosowanie technologii VR (ang. virtual reality – wirtualna rzeczywistość). Już teraz niektóre modele smartfonów umożliwiają symulowanie trójwymiarowej przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów doczepianych do urządzenia. Przykłady materiałów, które nadają się do oglądania w VR, znajdziemy nieodpłatnie nawet w serwisie YouTube. Udostępniane są nie tylko wirtualne nagrania miejsc, ale też całkiem sporo filmów czy teledysków, które umożliwiają nam doświadczanie przestrzeni w 360 stopniach za sprawą najzwyklejszego przesuwania palcem po ekranie telefonu. Technologie oddziaływania na inne zmysły dopiero raczkują, szczególnie ze względu na ograniczenia różnego rodzaju: brak sprzętu, know-how, małą mobilność, duże rozmiary, koszty itp. Mając jednak na uwadze szybki rozwój technologii w ostatnich dziesięcioleciach, być może za kilkanaście lat będziemy mogli doświadczać odległych miejsc wszystkimi zmysłami.

str / 58


Wakacje w stylu online

str / 59


CO ROBIĆ

W TEGOROCZNE WA

Być może załamujesz bezradnie ręce i myślisz, że już nic nie

poradzisz na to, że twoje plany na wakacje zostały skreślone

i czeka cię nuda. Otóż nie. Nie musi tak być i wbrew pozorom to lato może być udane. Nie masz na nie planu? Spokojnie, być może poniżej znajdziesz dla siebie coś ciekawego.

str / 60


Ć

AKACJE?

e

e

m

str / 61


Wakacje w stylu online

Interesuje cię historia? Lubisz chodzić do muzeum? Oto lista z przykładowymi polskimi muzeami, które będziesz mógł zwiedzić online:

– Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady – Wybierając tę opcję, zobaczysz panoramę z lotu ptaka, budynki obozu Oświęcim i Brzezinka, a także poznasz historię osób uwięzionych w obozie. http://www.auschwitz.org/zwiedzanie/ wystawy-on-line/

– Muzeum Powstania Warszawskiego – Możesz wyruszyć na wirtualny spacer po salach wystawienniczych Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Przy zwiedzaniu zobaczysz eksponaty, dokumenty, a także film. Oto link do jednego z kilku filmików, dzięki którym będziesz mógł zobaczyć to muzeum przez internet: https://youtu.be/_NDBM3vAY5k.

– Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – Powstało w kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 r. przez Ignacego Łukasiewicza. Najcenniejszymi zabytkami muzealnymi są obiekty z XIX w.: kopanka Franek z 1860 r. oraz budynek administracyjny, w którym obejrzysz kolekcję lamp naftowych, aranżację gabinetu, apteki i laboratorium Łukasiewicza. https://wkraj.pl/index.php?page=vr&start=43145

– Muzeum Wsi Kieleckiej – Decydując się na tę opcję, możesz zwiedzić m.in.: zagrody wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, budynki folwarczne, zabytki przemysłu wiejskiego oraz obiekty sakralne, takie jak Dwórstrz /Suchedniowa. Wystawy online znajdują się 62 na głównej stronie muzeum: https://www.mwk.com.pl/.


Wakacje w stylu online

redaktor

Zuzanna Skalska

A oto lista z przykładowymi muzeami znajdującymi poza granicami Polski: – British Museum, Londyn – Korzystając z tej propozycji, zobaczysz m.in.: Kamień z Rosetty, egipskie mumie i wiele cennych artefaktów. Na głównej stronie tego muzeum umieszczony jest napis: „What’s online…”, pod którym znajdują się wystawy, które możesz obejrzeć: https:// www.britishmuseum.org/.

– Musée d’Orsay, Paryż – Za pomocą strony Google Arts & Culture będziesz mógł spacerować po galerii pełnej dziesiątek słynnych dzieł francuskich artystów, którzy żyli i tworzyli między 1848 a 1914 rokiem, w tym m.in. dzieła Moneta, Cézanne'a i Gauguina. Pod tytułem: „Visit information sheets” znajdują się wystawy online oznaczone kolorem fioletowym: https://www.musee-orsay.fr/en/espaceprofessionnels/professionals/teachers-and-youthleaders/teaching-resources/online-resources.html.

– Muzeum Pergamońskie, Berlin – W tym muzeum obejrzysz zbiory starożytnej architektury oraz hellenistycznej rzeźby, takie jak brama Isztar i słynny zrekonstruowany Wielki Ołtarz Zeusa. https:// artsandculture.google.com/entity/pergamon/ m05tcm?hl=en str / 63


Wakacje w stylu online

A może chciałbyś odwiedzić jakieś galerie sztuki i wystawy? Spokojnie, nic straconego, ponieważ wiele można zobaczyć online. Są to m.in.:

– Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – Wybierając tę opcję, zostaniesz wirtualnie oprowadzony po wystawach (odbywa się to w piątki i niedziele na Facebooku). https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/ oprowadzania-online

– Galeria Uffizi we Florencji – Dzięki tej galerii zobaczysz, zapoczątkowaną w renesansie przez ród Medyceuszy, kolekcję sztuki oraz m.in. poznasz sztukę szewstwa w starożytnym świecie. https:// www.uffizi.it/en/event-category/exhibitions/ current (aktualne wystawy) https://www.uffizi.it/ en/event-category/exhibitions/past (wcześniejsze wystawy, które również możesz zobaczyć)

– National Gallery of Washington – Tutaj będziesz miał możliwość wybrania wystaw. Pierwszą jest „Fashioning a Nation”. Dzięki temu ilustrującemu opracowaniu dowiesz się różnych informacji na temat ubrań od połowy XVIII do końca XIX w. Inną opcją jest „Vermeer and the Masters of Genre Painting”, która opowiada m.in. o malarstwie Vermeera oraz skupia się na odczytaniu ukrytych znaczeń barokowego malarstwa Niderlandów. https:// artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of

– Cracoviana z kolekcji Bunkra Sztuki – Jeśli interesuje cię Kraków, to ta wystawa jest dla ciebie. Zostaniesz oprowadzony po mieście i poznasz: społeczeństwo, architekturę, naturę, historię, estetykę. Będziesz iść śladami zdarzeń, miejsc i osób, które stały str / 64 się inspiracją dla artystów. http://bunkier.art.pl/?wydarzenia=cracoviana-wirtualnawystawa-prac-wideo-z-kolekcji-bunkra-sztuki


Wakacje w stylu online W dobie koronawirusa nie można uczestniczyć w życiu publicznym, tak jak przed pandemią, ponieważ obowiązują liczne obostrzenia dotyczące funkcjonowania. Jednakże istnieją możliwości, dzięki którym można ułatwić i umilić sobie życie. Przykładowo możesz przejść się po parku online. Do takich obiektów należą m.in.:

– Park Narodowy Yellowstone – Na jego terytorium znajdują się gejzery Old Faithful i Steamboat, tęczowe gorące źródła Grand Prismatic Spring, wulkany błotne, jezioro Yellowstone, fumarole Roaring Mountain, wodospady Firehole i Yellowstone. https://www.nps.gov/yell/learn/ photosmultimedia/virtualtours.htm

– Park Narodowy Denali – To miejsce otacza tundra i tajga, lasy, góry i lodowce. Mieszkają w nim m.in. niedźwiedzie, karibu, łosie, owce jukońskie, lisy. Dzięki tej stronie zobaczysz krajobrazy i zwierzęta mieszkające w Denali: https:// www.nps.gov/dena/index.htm.

– Park Narodowy Glacier – Na terenie tego parku znajduje się wiele jezior polodowcowych oraz lodowców. Zobaczysz tutaj poszarpane szczyty górskie, kryształowo czyste jeziora i wodospady. Mieszkają w nim niedźwiedzie grizzly i baribale, pumy. https://youtu.be/ QWzrdChVVrY

– Park Narodowy Great Smoky Mountains – Jego największą atrakcję stanowią górskie krajobrazy. Najpopularniejszymi szlakami tego parku są Laurel Falls Trial oraz Clingmans Dome. W dolinach oddzielających szczyty często można obserwować malownicze mgły. https://www.nps.gov/grsm/index.htm str / 65


str / 66

Profile for Outro Beyond outlines

Outro 314  

Na skutek epidemii COVID-19 wiele pozornie banalnych pytań okazało się nagle problematyczne. Do tej grupy należy również kwestia sposobu spę...

Outro 314  

Na skutek epidemii COVID-19 wiele pozornie banalnych pytań okazało się nagle problematyczne. Do tej grupy należy również kwestia sposobu spę...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded