Page 1

Loom Crafts S T Y L E Y O U R   L I F E S T Y L E  

OUTDOOR LIVING 2013 


LCOL‐190


LCOL‐190


LCOL‐190


LCOL‐191


LCOL‐191


LCOL‐191


LCOL‐515


LCOL‐515


LCOL‐107


LCOL‐107


LCOL‐107


LCOL‐605


LCOL‐605 & LCOD‐605 


LCOL‐605 & LCOD‐605 


LCOL‐605

74

74

70

130

65 70 

Single sofa chair with ottoman 


LCOL‐184


LCOL‐184


LCOL‐412


LCOL‐412


LCOL‐412


LCOL‐102

ACTUAL SITE PICTURE: THE LALIT, NEW DELHI 


LCOL‐102


LCOL‐102 ACTUAL SITE PICTURE—TAMARA PROJECTS, COORG 


LCOL‐120


LCOL‐120


LCOL‐120


LCOL‐133


LCOL‐133


LCOL‐133


LCOL‐148


LCOL‐148


LCOL‐148


LCOL‐186


LCOL‐186


Out lounge broutdoor catalogo  
Out lounge broutdoor catalogo  
Advertisement