Page 1

klimmen

9, 10 & 12 April 2013

Ayers Rock


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

Inhoudsopgave KLIMMEN................................................................................................................. 3 1. Inleiding ............................................................................................................................. 3 2. Doel .................................................................................................................................... 3 3. Algemene gedragsregels .................................................................................................... 3 4. Hulpmiddelen / Bronnen .................................................................................................... 3 5. De organisatie........................................................................................... 4 5.1. Planning / Programma .................................................................................................... 4 5.2. Faciliteiten ...................................................................................................................... 5 6. Informatie ......................................................................................... 5 7. De beoordeling ................................................................................................................... 6 8. Bijlagen .............................................................................................................................. 7 Bijlage 1: Wat moet ik meenemen? ....................................................................................... 7 Bijlage 2: Regels voor de activiteiten bij het Onderwijsteam Sport en Veiligheid................ 8

Versie 6.1.12

2/9


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

klimmen 1. Inleiding Het eigenvaardigheidsvak klimmen word in deze 3 dagen gegeven, Niet alleen wordt naar de eigenvaardigheid van het klimmen en het zekeren gekeken maar ook de sociale kant als sportleider wordt beoordeeld. Als je aan de gestelde eisen voldoet van het NKBV en je de toets haalt kan je je indoor top-rope diploma krijgen.

2. Doel Theorie en praktijk zijn in deze 3dagen ge誰ntegreerd. Motorische doelstelling: Diverse aspecten van het klimmen en zekeren goed uit kunnen voeren. Cognitieve doelstelling: Theorie van het klimmen opdoen, zoals materiaal kennis, het klimmen met groepen. Sociaalaffectieve doelstelling: Onder verschillende omstandigen, zoals lange dagen, tegenvallende prestaties toch een teamspeler te blijven. 3. Algemene gedragsregels Onderstaande regels worden als bekend geacht: positieve instelling goede beroepshouding (zie beroepshoudingsprotocol) op tijd aanwezig bij alle onderdelen niet roken tijdens de programmaonderdelen geen overmatige drankgebruik 4. Hulpmiddelen / Bronnen Dezehandleiding meenemen Sportkleding waarin geklommen kan worden Ondersteunende literatuur Pen en Papier

Versie 6.1.12

3/8


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

5. De organisatie van deze dagen 5.1. Planning / Programma Dinsdag 9:00 10:30 10:45 12:15 12:45 14:15

begin les theorie in lokaal pauze praktijkles in de hal pauze praktijkles in de hal einde les

Woensdag 9:00 10:30 10:45 12:15 12:45 14:15

begin les theorie in lokaal pauze praktijkles in de hal pauze praktijkles in de hal einde les

Vrijdag 9:00 10:30 10:45 12:15 12:45 14:15

Versie 6.1.12

toets (als je klaar bent oefenen met klimmen) pauze praktijkles in de hal oefenen examen pauze examen klimmen einde les

4/8


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

5.2. Faciliteiten De lessen worden gegeven bij Ayers Rock, deze mooie locatie word veel gebruikt om te klimmen zowel binnen als buiten.

Voor meer informatie zie www.ayersrock.nl

6. Informatie bij hinder contact opnemen met: Marcel Berger: 0031-620531638 Simon Guit 06-30819909

Adres Ayers Rock Locatie Ayers Rock Buytenparklaan 14 2717 AX Zoetermeer Telefoon 079 323 0323

Versie 6.1.12

5/8


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

7. De beoordeling Het keuzevak is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn: Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol Vaardigheid van alle onderdelen Voldoende theorietoets Voldoende examenklimmen

Versie 6.1.12

6/8


Cursusjaar 2012-2013 9, 10 en 12 april2013

8. Bijlagen Bijlage 1: Wat moet ik meenemen? Paklijst o sportkleding voor binnen o schone schoenen o eventueel klimschoenen -

lunchpakket, ( belangrijk niet vergeten) snelle suikers/snickers/mars/twix

Versie 6.1.12

7/8


ATB 2daagse Schoorl Cursusjaar 2012-2013 12 & 13 februari 2013

Bijlage 2: Regels voor de activiteiten bij het Onderwijsteam Sport en Veiligheid Tijdens de opleiding bij het onderwijsteam Sport en Veiligheid van het ROC ID College volgt de leerling meerdere verplichte activiteiten in Nederland en/of buitenland. Bij deze activiteiten gelden natuurlijk regels om de activiteit goed te laten verlopen. De activiteiten die de leerling van het ROC ID College moet volgen hebben meerdere functies o.a.: 1. Kennismaken met de medeleerlingen en de docenten. Kennismaken met de activiteiten die deze week worden aangeboden. Kennismaken met het leiden en organiseren van een kamp en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Het afsluiten van een moduul. Dit alles gebeurt natuurlijk in een veilige omgeving waarin de leerling zich optimaal kan ontplooien en waar het ROC ID College de verantwoordelijkheid heeft voor de leerling, zodat de schoolregels ook tijdens de activiteiten gelden. Bij het opstellen van deze regels zijn wettelijke en maatschappelijke regels het uitgangspunt geweest. Om de activiteiten in een zo goed en zo veilig mogelijke leeromgeving te houden zijn er de volgende regels waar de leerling zich aan moet houden. 2. 3. 4. 5. 6.

De leerling heeft een goede beroepshouding. Het gebruik en bezit van drugs is verboden. Het gebruik en bezit van sterk alcoholische drank is verboden. Geen alcoholgebruik tijdens de activiteiten. Niet roken tijdens de activiteiten.

De begeleiding verzorgt de drankjes en zorgt daarmee voor verantwoord alcoholgebruik. Het niet navolgen van de regels kan verschillende consequenties hebben die variëren van het in beslag nemen van de goederen, tot het naar huis sturen van de leerling. Dit is dan op eigen kosten en eigen gelegenheid. Natuurlijk worden de ouders/verzorgers hiervan eerst in kennis gesteld. Deze regels gelden voor de gehele opleiding en dit ondertekende formulier wordt bewaard in het dossier van de student. Met ondertekening gaat u akkoord met deze regel. Naam: ……………………………………………… Plaats: ……………………………………………… Datum: …………………………………………….. Handtekening ouder/verzorger voor akkoord: ………………………………………………………. Handtekening student voor akkoord: ……………………………………………………….

Versie 6.1.12

8/8


Projectweek informatiegids ev klimmen 2013  

Projectweek informatiegids ev klimmen 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you