Page 19

Et nyt forbud?

Netop en individbaseret sortering af bloddonorerne anbefales af LGBT Danmark: ”Helt optimalt så vi gerne, at seksuel orientering ikke var en del af disse kriterier, men at man i stedet lavede en individbaseret vurdering ud fra personers adfærd: Har man en risikobetonet adfærd, hvor man har været udsat for mulig smitte med hiv og hepatitis B og C, så har man haft en adfærd, som gør, at man ikke bør donere blod,” siger Thomas Kinch Volstrup. ”Mit helt klare indtryk er, at der både er faglig og politisk vilje til at ændre reglerne – i hvert

fald at ændre reglerne fra et permanent forbud til en anden form for forbud. Men der er ikke umiddelbart så meget stemning for at gå over til en mere individuel adfærdsbaseret tilgang.” – Hvordan ser LGBT Danmark på forslaget om at erstatte det livslange forbud med en karantæneperiode på 12 måneder? ”En 12 måneders grænse vil højst kunne være et skridt i den rigtige retning. Men det vil stadig være et de facto-forbud mod, at mænd, der har sex med mænd, donerer blod – for jeg håber da, at de fleste har sex med mindre end 12 måneders mellemrum,” siger Thomas Kinch Volstrup.

Thomas Kinch Volstrup, LGBT Danmark. Foto: Ulla Munch-Petersen

OUT & ABOUT · JUNI 2018

Out & About #186 Juni 2018  

Out & About er Danmarks månedlige LGBT-magasin, målrettet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og åbensindede heteroseksuelle.

Out & About #186 Juni 2018  

Out & About er Danmarks månedlige LGBT-magasin, målrettet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og åbensindede heteroseksuelle.

Advertisement