Page 18

18

POLITIK & SUNDHED

Bloddonor-forbud kan blive lempet Det kan snart være slut med livstidskarantænen for bøsser og biseksuelle mænd, som vil donere blod. Men det gamle forbud kan blive afløst af en nyt forbud, med krav om 12 måneders seksuel afholdenhed. Af Thomas R. Kristensen

I Danmark må bøsser og biseksuelle mænd ikke donere blod. Blot et enkelt knald for mange år siden giver mænd, der har haft sex med mænd, livstidskarantæne fra bloddonorkorpset. Forbuddet begrundes med, at bøsser og biseksuelle mænd har 50 gange så høj risiko for at få hiv i sammenligning med mænd, der kun har sex med kvinder. Også sexarbejdere og stiknarkomaner har livslang karantæne fra donorkorpset. Derimod bliver heteroseksuelle kun udelukket i fire måneder som bloddonor, hvis de har været udsat for en smitterisiko; for eksempel gennem sex med en person fra Thailand, Afrika, Østeuropa eller andre steder med høj udbredelse af hiv og/eller hepatitis.

Forældet forbud

Forbuddet mod blod fra mænd, der har sex med mænd, blev indført i 1985, hvor aids for alvor havde gjort sit indtog i Danmark. ”Forbuddet går mange år tilbage, og man lavede det i en tid, hvor det gav rigtig god mening med et permanent forbud, fordi der var meget, man ikke vidste, og mange ting, man ikke vidste, hvordan man skulle håndtere. Men forbuddet giver ikke længere mening, fordi vi nu er i en helt anden situation,” fortæller Thomas Kinch Volstrup, sundhedspolitisk talsperson i LGBT Danmark. ”Vi ser det nuværende forbud som stigmatiserende og som diskrimination, fordi det går ind og snakker om gruppen af mænd, der har sex med mænd, som en homogen gruppe – på trods af at det egentlig ikke er en homogen gruppe. Der er rigtig mange i gruppen af mænd, der har sex med mænd, som ikke burde være udelukket fra at donere blod.” – Men hvad er vigtigst: vores følelse af diskrimination eller patienternes sikkerhed for at undgå hiv-smitte? ”Patientsikkerheden er allervigtigst. Vi skal selvfølgelig ikke finde en løsning, som går på kompromis med patientsikkerheden. Men vi mener godt, at man kan ændre reglerne uden at gå på kompromis med patientsikkerheden,” siger Thomas Kinch Volstrup. OUT & ABOUT · JUNI 2018

Åbenhed for nye regler

Noget tyder på, at både politikere og fagfolk er enige i, at det er på tide at lempe på reglerne. I 2017 stillede Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF forslag om at afskaffe livstidskarantænen til mænd, der har haft sex med mænd. Også Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og statsminister Lars Løkke Rasmussen har talt for at afskaffe forbuddet mod, at bøsser og biseksuelle mænd donerer blod. På en høring på Christiansborg sidst i april, talte flere lægefaglige eksperter for at lempe eller afskaffe forbuddet. ”Den nuværende håndtering af MSM (mænd, der har sex med mænd) er ikke længere fagligt begrundet,” sagde Morten Bagge Hansen fra Rigshospitalets Blodbank til høringen. ”Vi skal være krystalklare: Hvis vi mener, der er et segment af befolkningen, som ikke skal donere, skal vi være meget klare på hvorfor,” sagde professor Jens Lundgren. Han understregede, at mennesker, som for nylig har været udsat for en risiko for smitte med hiv eller hepatitis, under ingen omstændigheder bør donere blod. Men samtidig kritiserede han det nuværende gruppebaserede forbud, hvor alle mænd, der har haft sex med mænd, udelukkes fra donorkorpset. ”Det må udelukkende bygge på lægefaglige kriterier og ikke dogmer, stereotyper eller noget, som måske var relevant dengang, man ikke kunne bedre,” sagde Jens Lundgren.

Danmark er bagud

Mens Danmark halter bagefter, har mange andre lande allerede afskaffet livstidskarantænen til bøsser og biseksuelle mænd, som vil donerer blod. ”Næsten alle er gået ned til et år, enkelte er på seks måneder, og England er gået ned på tre måneder,” fortalte professor Jan Gerstoft til høringen på Christiansborg. Andre lande er gået over til en individuel sortering af bloddonorerne. I Spanien og Italien må bøsser og biseksuelle mænd godt give blod, hvis de for eksempel er i et længerevarende monogamt parforhold.

Out & About #186 Juni 2018  

Out & About er Danmarks månedlige LGBT-magasin, målrettet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og åbensindede heteroseksuelle.

Out & About #186 Juni 2018  

Out & About er Danmarks månedlige LGBT-magasin, målrettet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og åbensindede heteroseksuelle.

Advertisement