Page 1

Mijn m

H

et gevoel transgende moeilijk uit te leggen. als een man, was ech vader, en vervulde zon men alle rollen die in onze samenlev man worden verwacht... Tot vijftie den. Vanaf toen voelde ik dat er iets Gaandeweg begon ik te beseffen da man, en het lichaam waarin ik w mij niet pasten. Omdat ik niet wou slachtoffer werd van mijn gevoelen besef jarenlang proberen te onder ging als man werken en beleefde m zijn binnenskamers. Mijn echtgeno overigens altijd gesteund.’ ‘Ervaren hoe je je als vrouw gedr ik door buiten te komen en alleda te doen: eerst wandelen in een r daarna gewoon op straat, na een t ik te gaan winkelen. In het begin w spannend: ik was wat bevreesd vo ties van de mensen, maar ik heb no velends meegemaakt. Soms zag ik sen merkten dat ik geen gewone maar na een tijdje trok ik mij da meer van aan. Het heeft wel nog jar tot ik met mezelf in het reine kwam

20 I magazine I 25 oktober 2008

HNM lydia foto  

H 20 ImagazineI 25 oktober 2008