Page 6OURENSE POR Barrios Xullo de 2017

Calendario vacinal Redacción Galicia establece un calendario vacinal para adultos que permite regular, dun xeito sistemático e programado, as distintas vacinas aconselladas aos que vaian cumprindo 65 anos, que se viñan poñendo desde os centros de saúde, incluíndo, como principal novidade, a vacina pnemocócica “conxugada”. Sanidade quere protexer progresivamente fronte a pneumonía a toda a poboación maior e diminuír o número de casos. Con esta ampliación da oferta de vacinas, gratuítas para os grupos diana, a Consellería de Sanidade pretende vacinar anualmente aos usuarios que cumpran 65 anos, coa vacina antipneumocócica conxugada trecevalente, de dose única. Medida que complementa a vacinación que xa se viña realizando sistematicamente, desde o ano 2000, dos maiores de 65 e grupos de risco, coa pneumocócica “polisacárida”, e que se mantén para os maiores desta idade. Non é preciso acudir a vacinarse aos Centros de Saúde nos primeiros días, xa que disporán de todo o ano para facelo, polo que, os profesionais, programarán ordenadamente a vacinación dos usuarios desta idade que o desexen.

BARRIOS

A Confederación Hidrográfica Miño - Sil acondiciona o Barbaña 4 Ao seu paso por Ourense. CEIP de Seixalbo./RAMSÉS. Redacción A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) iniciou os traballos de restauración hidrolóxico-forestal do río Barbaña, ao seu paso pola cidade de Ourense. Tamén se actuará en distintos tramos dos ríos Barbaña, Lonia e Porto e nos regatos do Muiños, Vistahermosa, Valdorregueiro e do Cano. Todo iso suporá un total de máis de 14 quilómetros de canle. A CHMS investirá 250.000 euros nas concas dos ríos Miño e Limia. Actuacions previstas Na inspección previa realizada comprobouse

unha importante presenza de vexetación arbustiva, exceso de matogueira e maleza acumulada, ademais de árbores secas, caídas no leito do río, así como, restos de plásticos, botellas e demais residuos sólidos urbanos. Están a realizarse rozas puntuais da vexetación existente eliminando o exceso de matogueira e a maleza acumulada nalgunhas zonas, co obxectivo principal de mellorar a capacidade de desaugadoiro e de acondicionar a banda de vexetación, tanto en densidade como en estrutura. Programáronse podas respectando en todo momento as especies arbustivas autóctonas e proce-

Representantes da CHMS e Concello de Ourense visitaron os traballo de acondicionamento.

Estímase que os traballos de melloras na conca duren seis meses derase á retirada manual ou mecanizada de árbores caídas e susceptibles de caer ao leito do río, que puidesen obstruir a canle e provocar desbordamentos ou erosión dos noiros. Os restos de vexetación retirados, serán triturados “in situ”, salvo os máis grosos que se ofrecerán aos veciños para uso doméstico ou, no seu caso, serán transportados a un vertedoiro autorizado, a retirada dos residuos que poidan estar acumulados en ambas as marxes, cascallos, residuos sólidos urbanos e chatarra, entre outros, serán separados pola súa natureza e transportaranse ao xestor autorizado. A intención é que o impacto negativo sobre a fauna e a flora autóctonas sexa o mínimo. Estas actuacións en Ourense cuxa duración se estima en 6 meses, son realizadas por unha brigada composta por unha cuadrilla forestal de 6 operarios.

Rehabilitación integral do CEIP de Seixalbo 4 Licitáronse as obras por un importe superior aos 900.000 euros. Redacción A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de licitar as obras de rehabilitación integral do CEIP de Seixalbo, (tamén das do CPI Antonio Faílde, en Coles), por un importe de 420.000 euros (preto de 922.000 euros entre os dous colexios), cofinanciados con fondos FEDER. Os traballos previstos supoñen unha reforma integral (enerxética e funcional) do centro ourensán, que precisan dunha actuación para dotar de maior confortabilidade aos usuarios e acadar un aforro nos custes de mantemento.

No CEIP de Seixalbo, o prazo de execución de dous meses e medio. Neste centro, a Consellería de Educación vai levar a cabo unha intervención que abrangue o illamento térmico na cuberta e na fachada, a substitución das carpintarías por outras de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro, a substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética, e a renovación da instalación de fontanaría e calefacción. Así mesmo, levarase a cabo a reparación e pintado de paramentos interiores, reformaranse os baños e os aseos e instalaranse falsos teitos illantes nalgunhas zonas do edificio.

Ouxb xullo2017  

O número de xullo de Ourense por Barrios chega con varias e interesantes noticias principais.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you