Page 1

Ou re Gy m n a s iu m

Kære forældre og andre interessenter Dette er ikke et egentlig nyhedsbrev, men en kort sommerhilsen. Skoleåret er gået, og Oure Gymnasium er på vej på ferie. På mange måder gik året fint. Vores studenter fik det hidtil højeste snit, 7,4, og alle elever præsterede godt med flere fine eksamener som resultatet – ingen nævnt, ingen glemt. Dette fine gennemsnit ligger væsentligt over de seneste års landsgennemsnit.

Søren Jan Rasmussen, som er cand. mag i dansk og historie. Søren kommer fra en stilling i Undervisningsministeriet og har tidligere arbejdet som leder i Danes Worldwide, som er en organisation, som laver skole for danskere i udlandet. Søren har således en særdeles relevant baggrund, ligesom hans personlige kompetencer er virkelig stærke. Vi ser derfor frem til samarbejdet med Søren, som tiltræder 1/8.

Vi har flere pædagogiske tiltag på vej for at fastholde den gode faglige udvikling og sikre at alle elever får det bedste ud af deres evner og potentialer. Mere om det efter ferien.

Som tidligere nævnt modtager vi gerne ris og ros for at kunne lave en bedre skole. Sommerlige hilsener på vegne af Oure Gymnasium

I det seneste nyhedsbrev omtalte vi ansættelsen af en ny leder på Oure Gymnasium. Stillingen er blevet besat med

Allan Kruse, rektor akr@oure.dk

Foto: Louise Haldbo Balslev/OURE

Oure Sport & Performance

S om m e rb rev J u n i 2011 1/2

OURE GYMNASIUM Skolerne i Oure Sport & Performance, 5883 Oure • tlf. +45 62 38 38 38 • oure.dk


Se flere billeder på www.oure.dk/nyheder/studenter-dimission-2011

Ou re Gy m n a s iu m

Foto: Louise Haldbo Balslev/OURE

Oure Sport & Performance

S om m e rb rev J u n i 2011 2/2

OURE GYMNASIUM Skolerne i Oure Sport & Performance, 5883 Oure • tlf. +45 62 38 38 38 • oure.dk

Sommerbrev Oure gymnasium juni 2011  

Sommerbrev Oure gymnasium juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you