Page 1

lyhyesti


Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen sekä monet erikoistuneet tutkimusyksiköt luovat perustan monitieteiselle tutkimukselle, uusille innovaatioille sekä uusien osaajien monipuoliselle kouluttamiselle työelämän vaativiin tehtäviin. Oulun yliopistossa tutkitaan ihmistä ja kulttuureja muuttuvassa elinympäristössä sekä uuden teknologian mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulun yliopisto on pohjoisuuden asiantuntija.


Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 Opiskelijat joista uusia perustutkintoopiskelijoita

15 706 1 727

Tutkinnot 2 676 alemmat tutkinnot 1 144 perustutkinnot 1 315 tohtorintutkinnot 123 muut tutkinnot 94 Julkaisut tieteelliset julkaisut muut julkaisut

Vaihto-opiskelijat saapuneet 460 lähteneet 360

3 189 2 387 802

Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 881 Henkilökunta (htv) 2 885 professorit 220 tutkijat ja opettajat 1 411 muu henkilöstö 1 254 Kokonaisrahoitus 236,7 (milj. euroa) Tiedot vuodelta 2012


YMPÄRISTÖ

IHMINEN

TEKNOLOGIA

Oulun yliopiston tutkimuksen paino- ja kehittämisalat liittyvät ihmisen, ympäristön ja teknologian sekä niiden välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.


TEKNOLOGIA

Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit • Ympäristöön, luonnonvaroihin ja energiatalouteen liittyvät kysymykset • Materiaalitieteelliset ilmiöt, aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen, katalyytit sekä uusien materiaalien kehittäminen • Mallintaminen ja laskennallinen tiede

Biotieteet ja terveys • Side- ja tukikudostutkimus • Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus • Rakennepohjainen entsymologia ja metaboliatutkimus • Geenit ja ympäristö

Informaatioteknologia • Konenäkö ja läsnä-älyn teknologiat • Langaton viestintä • Nopea elektroniikka ja fotoniikka • Lääketieteen tekniikka • Tietojärjestelmät ja ohjelmistot

Kaivos- ja vuoriala Terästutkimus • Uusien terästen valmistaminen, ominaisuuksien kehittäminen ja optimointi

Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus • Kulttuurien vuorovaikutus • Kieli, kasvatus ja vuorovaikutus Liiketoiminta ja talous • Liiketoimintaverkostot, -mallit ja -suhteet • Yrityksen kasvu ja taloudelliset ohjausmekanismit • Kestävä taloudellinen kehitys Tutkimusperustainen opettajankoulutus • Oppimisen ja kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tutkimushankkeet • Globalisaatio ja kansainvälinen opettajankoulutus

painoalat

IHMINEN

kehittämisalat

YMPÄRISTÖ


Tutkimusorganisaatioita Tutkimusyksiköt

Innovaatiokeskukset

Centre of Excellence in Cell-Extracellular Matrix Research ECM: solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen tutkimus

Oulun yliopisto toimii keskuksissa yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa.

Center for Environmental and Respiratory Health Research CERH: ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimus

Centre for Environment and Energy CEE: ympäristö- ja energia-alan tutkimus ja kehitys Centre for Health and Technology CHT: hyvinvointialan tutkimus ja kehitys

Centre for Wireless Communications CWC: tieto- ja radioliikennetekniikan tutkimus

Center for Internet Excellence CIE: internet-tutkimus

Child Language Research Center CLRC: lapsen kielen tutkimus

Centre for Measurement and Information Systems CEMIS (Kajaani): mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus ja koulutus

Giellagas-instituutti: saamen kielen ja kulttuurin tutkimus ja koulutus

Center for Printed Intelligence PrintoCent: painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan tutkimus

Oulu Mining School: vuorialan tutkimus ja koulutus Sodankylän geofysiikan observatorio: maan magneettikentän ja ilmakehän geofysikaaliset mittaukset ja tutkimus Terästutkimuskeskus: uusien terästen tutkimus

Martti Ahtisaari Instituutti MAI: kansainvälisen liiketoiminnan ja taloudentutkimus ja koulutus Medical Research Center MRC: kliinisen lääketieteen tutkimus ja kehitys


Monitieteiset tutkimuskeskukset Biocenter Oulu: biotieteiden ja molekyylilääketieteen tutkimus ja tutkijankoulutus Eudaimonia: ihmistieteiden tutkimus ja tutkijankoulutus Infotech Oulu: elektroniikan, tietoliikennetekniikan sekä tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan tutkimus ja tutkijankoulutus Thule-instituutti: pohjoisuuden ja ympäristön tutkimus ja tutkijankoulutus


Tiedekuntien koulutusohjelmat ja oppiaineet Humanistinen tiedekunta • aate- ja oppihistoria • englantilainen filologia • germaaninen filologia • historia • informaatiotutkimus • kirjallisuus • kulttuuriantropologia ja arkeologia • logopedia • pohjoismainen filologia • saamelainen kulttuuri • saamen kieli • suomen kieli • kielten aineenopettaja

Kasvatustieteiden tiedekunta • kasvatustiede • musiikkikasvatus • varhaiskasvatus • luokanopettaja • taide- ja taitopainotteinen luokanopettaja • teknologiapainotteinen luokanopettaja • Intercultural Teacher Education

Luonnontieteellinen tiedekunta • biokemia • biologia • fysiikka • geotieteet • kemia • maantiede • matemaattiset tieteet • matemaattisten aineiden aineenopettaja • tietojenkäsittelytiede Lääketieteellinen tiedekunta • hammaslääketiede • hoitotiede • hyvinvointitekniikka • lääketiede • terveyshallintotiede • terveystieteiden opettaja

Taloustieteiden tiedekunta • kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen • laskentatoimi • markkinointi • yleinen taloustiede Teknillinen tiedekunta • arkkitehtuuri • konetekniikka • prosessitekniikka • sähkötekniikka • tietotekniikka • tuotantotalous • ympäristötekniikka


Perustutkinto-opiskelijat tiedekunnittain LuTK

Perustutkinnot tiedekunnittain LuTK 214

3302

TTK 279 HuTK 181

TTK

3257

KTK 217 TaTK 238

HuTK

1948

KTK

1727

TaTK

1648

LTK

1481

LTK 186 0

50

100

150

200

250

300

Tohtorintutkinnot tiedekunnittain LuTK 32 TTK 28

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

HuTK 6 KTK 8 TaTK 4 LTK 45

HuTK = Humanistinen tdk, KTK = Kasvatustieteiden tdk, LuTK = Luonnontieteellinen tdk, LTK = L채채ketieteellinen tdk, TaTK = Taloustieteiden tdk, TTK = Teknillinen tdk

0

10

20

30

40

50


Viestintäpalvelut 3/2013

Linnanmaan kampuksen käyntikohteet Eläinmuseo ma–pe klo 8.00–15.45 Kasvitieteellinen puutarha kasvihuoneet: ti–pe klo 8.00–15.00 su klo 12.00–15.00, 1.5.–30.9. myös la klo 12.00–15.00 ulkopuutarha 1.5.–30.9.: joka päivä klo 8.00–20.00

Tiedekirjastot Pegasus ja Tellus ma–to klo 8.00–19.00 pe klo 8.00–17.00 la klo 10.00–15.00

Kuvat: Kati Leinonen, O.W. Kinnunen / Studio P.S.V. , Suomen Ilmakuva Oy, Studio Ilpo Okkonen Oy

Oulun yliopisto Linnanmaa 90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 480 000 oulun.yliopisto@oulu.fi

www.oulu.fi

Oulun yliopiston faktaesite  

Tietoa Oulun yliopistosta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you