Page 1

KORTTEERIUUTISET 1/2011 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n jäsenlehti _______________________________________________________ Tapahtumia ajalle helmikuu – toukokuu 2011

Tämä piirros tulee toimimaan porttina kehitteillä olevaan omaishoidon tietopankkiin. Lisää tietoa asiasta sivulta 6.

Ommaiskortteeri – tupa täynnä toimintaa ja tapahtumia.

Tule tutustumaan! www.oulunseudunomaishoitajat.fi


Lämpöinen tervehdys Ommaiskortteerista! Olen todella iloinen saadessani kirjoittaa keskitalventervehdystä teille hyvät Kortteeriuutisten lukijat. Iloiseksi minut tekee se, että olen saanut palata nöyränä ja kiitollisena ja paljon oppineena tekemään työtä omaishoitoperheiden hyväksi. Työtä, jonka olen kokenut aina erittäin tärkeänä ja merkityksellisenä. Joskus vain täytyy katsoa asioita vähän etäämpää, jotta näkee selvemmin. Minna Salminen on luotsannut ansiokkaasti yhdistystämme lähes kymmenen vuoden ajan ja suuri kiitos siitä hänelle. Tästä on hyvä jatkaa yhdistystoimintaa ja sen kehittämistä yhteistyössä omaishoitajien ja kaikkien vanhojen sekä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa, unohtamatta tietenkään hallituksen ja ammattitaitoisten työntekijöiden suurta merkitystä. Olemme osa valtakunnallista Omaishoitajat ja Läheiset –Liittoa, joka viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Liitto ajaa ponnekkaasti omaishoitajien asioita ja myös meillä paikallisyhdistyksillä sekä yksittäisillä jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa asioiden eteenpäin viemiseksi. Koen, että yhdistyksemme toiminnan kannalta on tärkeää ja jopa välttämätöntä kehittää ja vahvistaa edelleen yhteistyöverkostoa. Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, joten myös yhdistyksemme vuoden teemana on vapaaehtoistoiminta ja sen monimuotoisuus. Vuosi 2011 tarjoaakin erinomaisen tilaisuuden tuoda esiin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan merkitystä, lisätä sen arvostusta ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme, tukemaan omaishoitajia ja turvaamaan omalta osaltaan omaishoitajien hyvinvointia. Ilon ja hyvän kumppanuuden täyteistä vuotta 2011 toivottaen Marja-Liisa Kuukasjärvi, toiminnanjohtaja


Ajankohtaista omaishoidosta D Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksien johdosta 1.1.2011 alkaen 1,79 %. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 353,62 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 707,24 euroa. On huomattava, että hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2011 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. DOmaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on pääsääntöisesti oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kuukautta kohti. Hoitajan vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämisessä on erilaisia tapoja eri kunnissa. Oulunkaaren kuntayhtymässä otettiin käyttöön vuoden alusta myös perhehoidon mahdollisuus eli omaishoidettava menee hoitajan kotiin. Perhehoitajalle maksetaan korvausta 50 euroa/vuorokausi. Samansuuruinen korvaus maksetaan myös hoidettavan kotiin tulevalle sijaishoitajalle. Kannattaa kysyä oman kunnan omaishoidon vastaavalta, millaisia järjestelyjä omassa kunnassa on tarjolla vapaapäivien järjestämiseksi. DJulkisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto pysyy ennallaan eli sen suuruus on 633 euroa/vuosi. D Kela korvaa sairaus- ja kuntoutusmatkoista aiheutuvia kuluja. Omavastuu yhteen matkustussuuntaan on 9,25 euroa ja kalenterivuodessa omavastuu on 157,25 euroa. Kela korvaa omavastuun ylittävät matkakulut yleisiä julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Myös saattajan matkakustannukset korvataan joissakin tapauksissa. Kannattaa muistaa, että Kelan vuosittaista matkamaksukattoa kerryttävät kaikki sairaudenhoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkat, vaikka yhdensuuntaisen matkan hinta alittaisi omavastuuosuuden. Siksi kannattaa pitää tallessa kaikki matkakuitit. Matkakuluja voi hakea takautuvasti kuuden kuukauden ajalta. DKotikuntalaki muuttui vuoden 2011 alusta siten, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai ympärivuorokautisen asumispalvelun piirissä oleva vanhus tai vammainen voi muuttaa toiseen kuntaan. Palvelujen järjestämisestä vastaa uusi kotikunta, mutta kustannukset maksaa vanha kotikunta. Muuttoa harkitsevan kannattaa pyytää etukäteen uudelta kotikunnalta palvelutarpeen arviointia. 3
CaritaksenOmaishoitajanOmaAikapalvelut

Hyvä omaishoitaja! Käytäoikeutesivapaisiin,mehuolehdimmeläheisestäsi!

Caritas-Säätiö tarjoaa monipuolisia palveluja omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Tarjoamme tilapäishoitoa omaishoitajan vapaiden ajaksi ikääntyneille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille • Oulun Caritas-Kodissa • Caritas Kempeleessä • Caritas Oulunsalossa

Uutta! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa arkisin klo 10–15 Päivän hinta on 45 € sisältäen ateriat ja ohjatun kuntouttavan päivätoiminnan.

Kotihoitoa ja -siivousta! Caritas-Säätiö on Oulun kaupungin hyväksymä palveluseteliyrittäjä (Palveluseteli on käytössä omaishoidontukea saavien säännöllisessä kotipalvelussa)

Kerromme mielellämme lisää: SOITA! puh: 040 480 2724 / Satu Höykinpuro satu.hoykinpuro@caritas-saatio.fi Lue lisää: www.caritas-saatio.fi

4


Uutena! Terveyspiste kerran kuukaudessa Ommaiskortteerissa. Tule käymään, voit mittauttaa verenpaineesi ja kertoa ja kysyä omaan terveyteesi liittyvistä asioista. 9.2 klo 9.00 – 11.00 9.3 klo 9.00 – 11.00 20.4 klo 9.00 – 11.00 4.5 klo 9.00 – 11.00 8.6 klo 9.00 – 11.00 Uutena! Kirjoittamisen piiri avoin ryhmä joka toinen torstai Ommaiskortteerissa alkaen: 17.2 klo 13.00 – 15.00 3.3 klo 13.00 – 15.00 17.3 klo 13.00 – 15.00 Kuntosali ja uintivuorot jatkuvat samalla tavalla kuin syksyllä 2010 Avoin tiedollinen ryhmä kokoontuu Ommaiskortteerissa 2011 seuraavasti: 3.2 klo 13.30 – 15.00 10.3 klo 13.30 – 15.00 14.4 klo 13.30 – 15.00 5.5 klo 13.30 – 15.00 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset järjestää yhteistyössä Oulu – opiston kanssa luentosarjan Omaishoito pähkinänkuoressa, Pohjankartano, Suvantokatu 1 10.2.2011 klo18.00 – 19.30 Kuka on omaishoitaja? Liiton aluevastaava Sari Havela 24.2.2011 klo 18.00 – 19.30 Tuet ja kuntoutus tukemassa omaishoitoa, johtava sosiaalityöntekijä Sari Puotiniemi 3.3.2011 klo 18.00 – 19.30 Omaishoitajan arjen voimavarat, psykologi Teija Jokipii Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun! Tule opettelemaan ensiaputaitoja ja tietämään mitä teet, jos läheiselläsi tulee rintakipuja tai hän menee tajuttomaksi, hengettömäksi. 16.3 klo 16.30 – 19.00 Ommaiskortteerissa, Pakkahuoneenkatu 32 A3. Ilmoittaudu 14.3 mennessä puh.040 526 8105

5


PALETTI –PROJEKTIN KUULUMISIA 5 PALETTI–projektin (PALveluohjaus Etäälle Tukien ja TIedottaen) viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Jatkamme edelleen tänä vuonna palveluohjauksen antamista kuten aikaisempina vuosinakin. Ota siis yhteyttä Eilaan tai AnnaMaijaan, jos tarvitset apua tai tietoa omaishoitajuudessa! 5 Kevään aikana valmistuu omaisportti - nettitietopankki omaishoitajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tästä olikin Kortteeriuutisten etusivun kuva. Omaisportin kautta pääset omaishoitajuuteen liittyvän tiedon äärelle. www.oulunseudunomaishoitajat.fi/omaisportti Apuna arjessa, tukena kotona 5 Etäomaishoitajuustutkimus on valmis. Etäomaishoitajuuden ilmiön selvittäminen on ollut yksi PALETTI –projektin päämääristä. Tutkimuksessa omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on pääasiallinen auttaja kauempana asuvalle henkilölle, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Näitä etäomaishoitajia on noin 19 % omaishoitajista. He hoitavat etäältä omaistaan, joka on useimmiten oma iäkäs vanhempi (60 % etäomaishoitajista). Koko väestön 15-79-vuotiaisiin suhteutettuna näiden etäomaishoitajien osuus on 1,55 %, eli Suomessa heitä on noin 65 000. Ryhmänä he ovat tuntemattomin kaikista omaishoitajaryhmästä, ja vain noin kolmannes heistä osaa mieltää itsensä etäomaishoitajiksi. Koko tutkimus löytyy nettisivuilta: http://www.sosiaalikollega.fi/julkaisut/tyopaperit-jamuut-julkaisut/Etaomaishoitajaraportti_20101027.pdf 5 Järjestämme Limingan kirjaston kanssa omaishoitajille ATK – koulutuksen ti 8.2., ke 16.2. ja ke 23.2. klo 10-13. Kurssi on ilmainen ja tarkoitettu vasta-alkajille. Opettajana toimii ATK – kouluttaja Katri Vähäaho. Tule mukaan ja ilmoittaudu AnnaMaijalle, puh. 040 518 0892!

6


Sosionomi Päivi Laitinen

Etäomaishoitoon kannattaa satsata Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoimassa Palettiprojektissa on selvitetty ja tutkittu etäomaishoitajuutta monelta eri kantilta. Lisäulottuvuutta etäomaishoitajuuteen antaa sosionomi Päivi Laitisen opinnäytetyö, jossa hän selvitti omaisten kokemuksia etäomaishoitajana toimimisessa. Lisäksi hän kartoitti sitä, miten hoiva ja huolenpito ilmenevät etäomaishoidossa. Laitinen haastatteli kuutta henkilöä, jotka kaikki huolehtivat omaisestaan etäältä käsin. Laitisen mukaan etäomaishoitajina toimivien omaisten toimintaa voi verrata omaishoitajien omaiselleen antamaan hoivaan ja huolenpitoon sitovuuden ja jatkuvuuden suhteen. Etäomaishoitajan toiminnassa korostuu huoli vanhemman selviytymisestä, koska välimatkan vuoksi he eivät voi olla jatkuvasti yhteydessä vanhempaansa, toisin kuin omaishoitajat, Laitinen analysoi. Etäomaishoitajan huoli vanhemman selviytymisestä arjessa näytti ajan myötä ja vanhemman toimintakyvyn heikentyessä muuttuvan vastuun kantamiseksi vanhemman selviytymisestä. Vanhemmasta otettu vastuu toi mukanaan etäomaishoitajalle lisääntyvässä määrin konkreettista työtä ja sen myötä hänen omaan ajankäyttöön liittyviä järjestelyjä. Laitisen mukaan etäomaishoitajat ovat voimavara, jonka olemassaoloa ei ole tiedostettu yhteiskunnassamme. He kuitenkin tarvitsevat tietoa, tukea, uudenlaista ajattelua palvelujen järjestämiseksi ja työelämän joustoja, jotta he voivat suoriutua tehtävässään, Laitinen summaa. Hän pelkää, että muutoin etäomaishoitajat uupuvat työn, oman perhe-elämän ja etäomaishoidon puristuksessa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää valmisteilla olevassa omaishoidon tietopankissa, johon Paletti-projektissa työstetään oma osio etäomaishoitajia varten. ----------------------------------

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta valmistuneen Päivi Laitisen opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan internetin kautta osoitteessa: https://publications.theseus.fi/handle/10024/20778 OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajan toiminnassa 7


OMAISHOITAJIEN KOKOONTUMISIA YMPÄRISTÖKUNNISSA HAUKIPUDAS To 24.2. klo 11.30-16.30 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Teatterikuopalla Kansalaisfoorumin yhteydessä Ryhmä kokoontuu Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa (os. Kirkkotie 10 A) Ti 8.2. klo 13-14.30 Kynttilänpäivän aikaan Ti 8.3. klo 13-14.30 ”Laskiainen lasketaan, paastonaika alkaa” Ti 5.4. klo 13-14.30 Elämme leivästä Ti 3.5. klo 13-14.30 Kevättä rinnassa Ti 31.5. klo 13-14.30 ”Jo joutuin armas aika…” Ohjaajina Helena Seppänen, p. 040 581 9316 ja Maija-Liisa Rehu, p. 050 469 0422 II Ryhmä kokoontuu Päivätoimintakeskuksessa (os. Puistotie 15) Ti 8.2. klo 12 Ti 8.3. klo 12 Ti 12.4. klo 12 Ti 10.5. klo 12 Ohjaajana Anneli Hannus, p. 041 544 3090 KUIVANIEMI Ti 29.3. klo 9-12 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Seniorituvassa KEMPELE OMAHETKI –ryhmä kokoontuu Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa (os. Kissaojantie 12) kerran kuukaudessa torstaisin Lisätietoja Sirkku Määttä p. 040 779 0368 KIIMINKI To 3.3. klo 9-11 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Senioritalossa Ryhmä kokoontuu Senioritalossa (os. Terveystie 3) Ke 23.2 klo 13-14.30 Ke 30.3 klo 13-14.30 Ke 27.4 klo 13-14.30 Ke 25.5 klo 13-14.30 Ohjaajina Hilkka Rautio, p. 0400 232 480 ja Jaana Kontio, p. 040 579 3248 LIMINKA To 31.3. klo 9-13 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Limingan K – marketin aulassa

8


Ryhmä kokoontuu seurakuntatalossa (os. Pappilantie 6) Ma 7.2. Ajankohtaiset kuulumiset, paikalla Eila ja Anna-Maija Ma 7.3. klo 13-14.30 Kuka hoitaa minua omaishoitajaa Ma 4.4. klo 13-14.30 Rukoushelmet. Minun pääsiäiseni. Ma 2.5. klo 13-14.30 Retki luontokeskukseen Ohjaajana Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226 MUHOS Ryhmä kokoontuu Päiväkeskuksessa (os. Töllintie 3) To 10.2. klo 13–14.30 To 10.3. klo 13–14.30 To 7.4. klo 13–14.30 To 5.5. klo 13–14.30 Ohjaajina Leena Leskelä, p. 040 547 0785 ja Sari Stenroth, p. 08 5587 0131 OULUNSALO Ke16.3.klo 10.30-15 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Asukastuvassa Ryhmä kokoontuu seurakunnan toimitalossa (os. Vattukuja 2) Ma 28.2. klo 12 Ma 21.3. klo 12 Ma 2.5. klo 12 Ohjaajana Päivi Pulkkinen, p. 044 745 3853 TYRNÄVÄ Ryhmä kokoontuu Sotainvalidien palvelutalossa (os. Kallentie 3) Ma 7.2. klo 14.30-16 seniorineuvola / A-M.Parkkila Ma 7.3. klo 14.30-16 fysioterapeutti / Eila Maalismaa Ma 4.4. klo 14.30-16 kunnan edustajat / Raija Inkala ja Vesa Ylitalo Ma 2.5. klo 14.30-16 apteekin edustaja / lääkeasiaa Kesäkuun aika avoin/kesäkauden avaus ja lomatauko Ohjaajana Sirpa Pihlajaniemi, p. 0500 585 410 UTAJÄRVI 11.5. klo 9-13 omaishoitajayhdistyksen infopäivä Rannilan kahviossa Ryhmä kokoontuu seurakuntatalossa (os. Kirkkotie) Ma 14.2. klo 13.00 Ma 14.3. klo 13.00 Ma 11.4. klo 13.00 Ohjaajana diakonissa, p. 040 544 5206 YLI-II Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa kevään ja syksyn ajan. Ohjaajina Merja Ylitalo, p. 040 015 1253 ja Leena Ruonakangas 08 819 1911 9


Oulun Keskus Apteekki Isokatu 45 90100 Oulu puh. 08 311 3112 fax. 08 311 6001 Avoinna ma-pe 8.30-21, la-su 10-21 www.oulunkeskusapteekki.fi

10


ONKO OMAISHOITOTILANTEESI PÄÄTTYNYT joko hoidettavasi kuoleman tai laitokseen siirtymisen johdosta? Olet lämpimästi tervetullut mukaan aikaisemmin omaishoitajina toimineiden omaan VERTAISVOIMAA-KERHOON! Ma 28.2. klo 14 -15.30 LogoArt-ryhmä. Ryhmä kokoontuu Ommaiskortteerissa kerran viikossa, yhteensä 10 kertaa 9.5. saakka. Ilmoittautumiset Marja-Liisa Kuukasjärvi, 040-5665865. Ryhmään otetaan 6 osallistujaa. LogoArt -työskentelyn avulla voit tutkia omaa elämääsi; purkaa jännityksiä, hahmottaa tulevaa, avata elämänsolmukohtia, virkistyä ja lisätä iloa elämääsi! LogoArt -taideterapia toimii loistavana itsehoitomenetelmänä ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. LogoArtissa maalataan, piirretään ja muovaillaan savesta ohjaajan opastuksella. Syntyneistä töistä voidaan nostaa esiin kysymyksiä, jotka ovat merkityksellisiä omassa elämässä. LogoArt -työskentelyn päämääränä on herättää henkilö huomaamaan sisäiset voimavaransa ja käyttämään omia mahdollisuuksiaan voimaantuakseen. Ke 23.3. klo 13 Ommaiskortteerissa Iloa elämään kotikonstein, vierailijana Mielenvireys ry:n toiminnanjohtaja Ulla Henriksson. Ke 4.5. klo 13 Viulunsoittaja katolla, Oulun kaupunginteatteri. Vertaisvoimaa-kerholaiset tapaavat klo 12 kauppatorilla kahvikupposen merkeissä, josta siirrymme teatterille. Ilmoittautumiset ja maksu 30 € Leena Wellingille 040-3505955 6.4. mennessä.

11


OMAISHOITAJIEN JA -HOIDETTAVIEN YHTEINEN VIIKONLOPPULOMA Teema: VIRKEÄNÄ KESÄÄN

Paikka: Kylpylä Kivitippu, www.kivitippu.fi Loma-aika: 20.5. – 22.5.2011 Viikonloppuloma on suunniteltu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille omaishoidettaville ja heidän omaishoitajilleen. Omavastuuosuus: 46 EUR/hlö/viikonloppu Loman järjestäjät: Lomayhtymä ry yhdessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella Loman sisältö: majoitus kahden hengen huoneissa puolihoito ja tarvittaessa diabetes -iltapala vapaa kylpylän ja kuntosalin käyttö ryhmälle suunnatut yhteiset tilaisuudet Haku: Huolellisesti täytetyt lomatukihakemukset palautetaan Lomayhtymään viimeiseen hakupäivään mennessä 20.2.2011. Hakemuksia saat Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä, puh. 08 882 1690 tai tilaamalla Lomayhtymästä. Hakemuksen voit täyttää myös Internetissä Lomayhtymän sivulla www.lomayhtyma.fi. Lomatukihakemukset postitetaan osoitteella: Lomayhtymä ry/Teemalomat HTC Nina Tammisaarenkatu 1, 00180 Helsinki Lomalaisten valinnan tekee Lomayhtymä ry vastuullisena lomajärjestäjänä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jos tarvitset apua hakemuksen täytössä, olethan yhteydessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n.

12


VIIKONLOPPULOMA ERITYISLASTEN OMAISHOITAJILLE Teema: VOIMAA SYKSYYN Paikka: Runnin kylpylä, www.runni.fi Loma-aika: 16.9.2011 – 18.9.2011 Omavastuuosuus koko loman ajalta: 46 EUR/hlö Loman järjestäjät: Lomayhtymä ry yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella Loman sisältö: majoitus kahden hengen huoneissa puolihoito ja tarvittaessa diabetes-iltapala vapaat kylpyläkäynnit ryhmälle suunnatut yhteiset tilaisuudet yhdistyksen loma-ohjaajat mukana koko loman ajan Haku: Huolellisesti täytetyt lomatukihakemukset palautetaan Lomayhtymään viimeiseen hakupäivään mennessä 16.6.2011. Hakemuksia saat Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä, puh 08 882 1690 tai tilaamalla Lomayhtymästä. Hakemuksen voit täyttää myös Internetissä Lomayhtymän sivulla www.lomayhtyma.fi Lomatukihakemukset postitetaan osoitteella: Lomayhtymä ry/Teemalomat HTC Nina Tammisaarenkatu 1 00180 Helsinki Lomalaisten valinnan tekee Lomayhtymä ry vastuullisena lomajärjestäjänä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jos tarvitset apua hakemuksen täytössä, olethan yhteydessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheisten Ommaiskorteeriin

13


TAPAHTUMAKALENTERI HELMIKUU TERVEYSPISTE keskiviikkona 9.2. klo 9.00 – 11.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. OMAISHOITAJIEN ATK -KOULUTUS 8.2.16.2. ja 23.2. Limingan kirjastossa. Katso lisää sivulta 6. OMAISHOITO PÄHKINÄNKUORESSA luentosarja torstaina10.2. klo 18.00 – 19.30 Pohjankartano, Suvantokatu 1. Katso lisää sivulta 5. KIRJOITTAMISEN PIIRI avoin ryhmä torstaina 17.2. klo 13.00 – 15.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. UUSIEN JÄSENTEN TREFFIT maanantaina 21.2. klo 18.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 27. OMAISHOITO PÄHKINÄNKUORESSA luentosarja torstaina 24.2. klo 18.00 – 19.30 Pohjankartano, Suvantokatu 1. Katso lisää sivulta 5. LOGOART-RYHMÄ kokoontuu maanantaisin alkaen 28.2. klo 14.00 – 15.30 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 11. MATKAKERHO kokoontuu maanantaina 28.2. klo 17.00 alkaen. Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 16. MAALISKUU KIRJOITTAMISEN PIIRI avoin ryhmä torstaina 3.3. klo 13.00 – 15.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. OMAISHOITO PÄHKINÄNKUORESSA luentosarja torstaina 3.3. klo 18.00 – 19.30 Pohjankartano, Suvantokatu 1. Katso lisää sivulta 5. TERVEYSPISTE keskiviikkona 9.3. klo 9.00 – 11.00 Ommaiskortteerissa Katso lisää sivulta 5. AVOIN TIEDOLLINEN RYHMÄ torstaina 10.3. klo 13.30 – 15.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. PANEELIKESKUSTELU OMAISHOITAJUUDESTA torstaina 17.3. klo 13.0015.00 Haminan seurakuntatalossa Iissä, Puistotie 3. Mukana keskustelemassa kunnan luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja omaishoitajia.

14


ENSIAPUTAITOJA OMAISHOITAJILLE keskiviikkona 16.3. klo 16.30 – 19.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. KIRJOITTAMISEN PIIRI avoin ryhmä torstaina 17.3. klo 13.00 – 15.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. VERTAISVOIMAA-KERHO, ILOA ELÄMÄÄN KOTIKONSTEIN keskiviikkona 23.3. klo 13.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 11. HUHTIKUU AVOIN TIEDOLLINEN RYHMÄ torstaina 14.4.klo 13.30 – 15.00 Ommaiskortteerissa. Katso lisää sivulta 5. TERVEYSPISTE keskiviikkona 20.4. klo 9.00 – 11.00 Ommaiskortteerissa Katso lisää sivulta 5. LAKISEMINAARI OULUSSA torstaina 14.4. Seuraa tarkempaa ilmoittelua. VAPPUMYYJÄISET torstaina 28.4. klo 9.00 - 16.00 Ommaiskortteerissa Katso lisää sivulta 27. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS torstaina 28.4.klo 17.00 Ommaiskortteerissa Katso lisää sivulta 27. KEVÄTKARKELOT perjantaina 29.4. klo 13.00 – 16.00 Ravintola Perlassa Katso lisää sivulta 22. TOUKOKUU TERVEYSPISTE keskiviikkona 4.5. klo 9.00 – 11.00 Ommaiskortteerissa Katso lisää sivulta 5. VIULUNSOITTAJA KATOLLA musikaali keskiviikkona 4.5. klo 13.00 Oulun kaupunginteatterissa. Katso lisää sivulta 11 ja 22. AVOIN TIEDOLLINEN RYHMÄ torstaina 5.5. klo 13.30 – 15.00 Ommaiskortteerissa.. Katso lisää sivulta 5. TYÖIKÄISTEN OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ tiistai 17.5. Kumppanuuskeskus, Isokatu 47. Lisätietoja Kirsi Mustonen puh. 050 551 9020 HUOM!!! SEURAA ILMOITTELUA FORUM24 / OULU-LEHTI ---------- ---------- ---------- ------------ ------------ -------------- ------------- ----------OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN TAPAHTUMIEN ajankohdat löytyvät sivulta 8 ja 9.

Pidätämme oikeudet muutoksiin kaikkien tässä lehdessä julkaistujen tapahtumien suhteen. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. 15


Matkakerho tiedottaa ! KAIKILLE AVOIN MATKAKERHO

Virkistysmatka omaishoitajille Turkkiin Detur Alanya Oulusta 10.4.2011

KOKOONTUU Ommaiskortteerissa maanantaina 28.2. klo 17.00 alkaen.

Matkan hinta

619/henkilö 1 viikko 719/henkilö 2 viikkoa Lisämaksusta puolihoito 40/viikko supertäysihoito 70/viikko

Tervetuloa suunnittelemaan tämän vuoden matkoja ja retkiä, sekä muistelemaan menneitä yhteisiä matkoja!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.2.2011 mennessä.

Mukana illassa Silvo Nybacka.

Kirsti Uhlgren 0500 385 609 Kirkkokatu 11 90100 OULU

OULUN MATKATOIMISTO OY

Hilipakka Palvelut Oy:n Kotikuntoutus ja Kotijumppa on tarjolla nyt myös yksityisille asiakkaille. Kotikuntoutuksen voi tilata suoraan kotikuntoutusvastaava Ulla Väärälältä p. 040 718 5850 tai ulla.vaarala@hilipakkapalvelut.fi Kotijumpan voi tilata suoraan kotikuntoutusohjaaja / fysioterapeutti Sami Juutiselta p. 040 522 8472 tai sami.juutinen@hilipakkapalvelut.fi

www.hilipakkapalvelut.fi

16


KUNTOUTUSKURSSEJA OMAISHOITAJILLE Kurssit on suunnattu Lapin ja Oulun läänin omaishoitajille.

KURSSI nro 40037 pääasiassa yli 65-vuotiaat • 1. jakso 11.04. – 19.04.2011 9 vrk • 2. jakso 15.08. – 19.08.2011 5 vrk

KURSSI nro 40045 aktiivipainotteinen • 1. jakso 13.06. – 21.06.2011 9 vrk • 2. jakso 05.12. – 09.12.2011 5 vrk

KURSSI nro 40158 yli ja alle 65-vuotiaat • 1. jakso 12.12. – 20.12.2011 9 vrk • 2. jakso 18.06. – 22.06.2012 5 vrk Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu omaishoitajille, jotka hoitavat päivittäin vammaista tai pitkäaikaissairasta läheistään ja joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, uupumusta tai jokin toimintakykyä heikentävä sairaus. Omaishoidon tukipäätöstä ei edellytetä. Hakeminen: Kurssille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (Ku 102). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto). Lisätietoja: työterveyshoitaja Tuulikki Ahola puh. 044 7650 458, tuulikki.ahola@invalidiliitto.fi

INVALIDILIITON LAPIN KUNTOUTUSKESKUS Porokatu 32, 96400 Rovaniemi Puh. 016 332 9111, faksi 016 348 3690

www.invalidiliitto.fi/ilkk 17


Hyvinvointi rakentuu arjen pienistä asioista Arkipäiväinen elämä on itse kullakin välillä myötämäkeä ja tuntuu, että kaikki on hyvin omassa elämässä. Sellaiset hetket ovat pala hyvää elämää, jota voidaan sanoa myös hyvinvoinniksi. Hyvinvointi on elämässä kokonaisuus, johon voi itse vaikuttaa omilla asenteilla, päätöksillä ja teoilla. Arkipäivän hyvinvoinnin kokonaisuus koostuu täysipainoisesta elämästä, joka sisältää ravintoa, terveyttä, liikkumista, tunteita, harrastuksia, naurua ja viisautta. Hyvinvointiin kuuluu myös oma elämän kokemus, ystävät ja yhteydenpito toisiin ihmisiin sekä toisista huolehtiminen. Omaishoitajan arki koostuu monista asioista ja päivän aikana ehtii olla monessa eri roolissa. Silloin, kun omaishoitaja huolehtii toisesta, hänen on hyvä huomioida se, millaisia taitoja ja voimavaroja hoidettavalla on. Useimmiten hoidettava kykenee itsekin tekemään jotain. Omaishoitajan kuntouttavan työotteen avulla, jota tällä hetkellä kutsutaan myös toimintakykyä edistäväksi työotteeksi, on mahdollisuus lisätä omaishoitajan ja hoidettavan hyvinvointia. Toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa käytännössä sitä, että omaishoitaja ei tee hoidettavan puolesta, vaan hoidettava tekee itse sen mitä kykenee ja omaishoitaja auttaa, ohjaa ja kannustaa. Toimintoon saattaa mennä enemmän aikaa, mutta itse tekemisen myötä hoidettava voi saada onnistumisen kokemuksia ja tuntea hyvää oloa siitä, että voi vielä täysivaltaisesti vaikuttaa omaan elämäänsä. Hyvinvoinnin lisääntyminen voi olla pienestä asiasta kiinni. Toimintakykyä edistävä työote on myös omaishoitajalle mahdollisuus lisätä omaa hyvinvointiaan. Toimintakykyä edistävä työote on siis omaishoitajan ja hoidettavan yhteinen asia, josta on hyötyä molemmille. Omaishoitajan hyvinvointi heijastuu hoidettavaan ja päinvastoin. Ajatuksena on hyvä huomata, kuinka paljon omaishoitajan hyvinvoinnilla on merkitystä hoidettavan kotona asumisen mahdollistajana. Artikkelin on kirjoittanut Ulla Väärälä. Kirjoittaja opiskelee työn ohella kuntoutuksen ylempää amk-tutkintoa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja toimii Hilipakka Palvelut Oy:n kehityspäällikkönä. 18


www.rokua.com

Omaishoitajien kuntoutuskurssi

nro 38480

Rokua healthissa Utajärvellä järjestetään lokakuussa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi. Kuntoutus on tarkoitettu Pohjois-Suomessa omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, joilla on sairauksia ja mahdollisia uupumusoireita, jotka vaikeuttavat jaksamista omaishoitajatyössä niin, että omaishoitajana jatkaminen on uhattuna.

Kurssiaika 9.5. - 18.5.2011 ja 14.11. - 18.11.2011 Kurssiin sisältyy verkostopäivä, johon sisältyy käynti omaishoitajan kotona ja yhteydenotto kunnan terveys- ja sosiaalitoimeen. Jos välimatka yli 100 km, yhteydenpito hoidetaan puhelimitse.

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan kuntoutushakemuksella KU 102. Hakemukseen liitetään B-todistus ja/tai lääkärin tai hoitavan henkilön suositus. Kaavakkeita saa Kelan toimistoista, sairaalan sosiaalityöntekijöiltä tai kelan sivuilta www.kela.fi. Kurssi on Kelan kustantama ja kuntoutujille maksuton. Kelalta on mahdollista hakea korvausta ansionmenetyksestä kuntoutusrahalomakkeella kurssin päätyttyä. Hakemukset vastaanottaa Kelan paikallistoimistot, hakeudu kurssille viimeistään 6 viikkoa ennen kurssin alkua.

Valinta

Kela tekee kuntoutuspäätökset.

Lisätiedot

kuntoutus@rokua.com tai kuntoutussihteeri p. 020 7819 277 Lisätietoja Rokuasta www.rokua.com

health

puh. 020 7819 277 kuntoutus@rokua.com www.rokua.com lankapuhelimesta 8,28 snt /puh + 7 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 17 snt/min, hinnat sis. alv. 23%


Kortteerikipinä Yhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa erityisesti uusille jäsenille suunnatun tilaisuuden. Viime kesän ja syksyn aikana liittyneet jäsenet kahvittelivat Ommaiskortteerissa 18.10.2010. Uusille jäsenille esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja edunvalvontaa. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus esittää omia näkemyksiään omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä. Keskustelu oli vilkasta ja tapaamista pidettiin hyvin antoisana. Työvoimapankki Tekijäpuu luovutti yhdistykselle Tekijäpuu-diplomin 24.9.2010. Yhdistys palkkasi vuosi sitten Tekijäpuun kautta toimistotyöntekijäksi Vesa Moilasen. –Koko palkkausprosessi oli kaikkien kannalta onnistunut ja esimerkillinen ratkaisu, kiittelee projektipäällikkö Ville Kauppi. Tekijäpuu etsii täsmähaulla työvoimaa Oulun seudun yrittäjille siten, että ensin se kartoittaa yrityksen työvoimatarpeen ja sen jälkeen se valikoi tehtävään sopivan henkilön työmarkkinoilta pitkään poissa olleiden työnhakijoiden joukosta. Tekijäpuu huolehtii rekrytoinnin ja siihen liittyvät paperit sekä tarkistaa työntekijän taustat ja motivaation. Työvoimapankki Tekijäpuu on osa EU-rahoitteista RÄTY – räätälöityä työvoimaa yrityksiin – projektia ja yritykset saavat käyttää sen palveluja maksutta 31.8.2011 saakka. Pohjois-Pohjanmaan Keittiömestariyhdistys osoitti kunnioittavansa omaishoitajien kovaa ja pyyteetöntä työtä ja halusi tarjota heille hyväntekeväisyyslounaan. Ensimmäisenä adventtina järjestetylle sunnuntailounaalle osallistui sata omaishoitajaa ja hoidettavaa. Opiskelijaravintola Kisällissä oli tarjolla metsäsienikeittoa, perinteisiä leipiä, poropataa, uunijuureksia, puikulaperunaa sekä marjaleivos luomukahvin kera. 20


Lounaan valmisteluihin osallistui vapaaehtoisena toistakymmentä keittiömestaria ja tarjoilusta huolehtivat Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön ravintolalinjan opiskelijat. Raaka-aineet oli saatu lahjoituksena paikallisilta tuottajilta. Pääruoan painikkeeksi omaishoitajat saivat kuulla Olavi Virta –laulukilpailun voittaneen Mikko Tapion tulkitsemana Olavi Virran ikivihreitä. Tilaisuudesta otetut kuvat ovat katsottavissa Keittiömestariyhdistyksen nettikuvagalleriassa osoitteessa www.ppkeittiomestarit.fi Käy kurkkaamassa näkyykö siellä tuttuja kasvoja.

Yhdistyksen puurojuhlaa vietettiin Kempeleen nuorisoseuran talolla 15.12.2010. Paikalla oli noin sata osanottajaa. Joulupuuron lisäksi ohjelmassa oli yhteislaulua ja Kempeleen Eläkeliiton tanhuesitys. Lisäksi kuultiin Eero Schroderuksen esittämänä tarinoita Kainuun korvesta. Arpajaisten päävoittona olleen kinkun voitti Eija Henttonen. Kinkun lahjoitti Haapalehdon Valintatalo.

Yhdistys myöntää vuosittain kunniakirjan omaishoidon asioita eteenpäin vieneelle henkilölle tai taholle. Vuoden 2010 kunniakirja ojennettiin Eija Henttoselle omaishoitajien puurojuhlassa 15.12.2010. Eija täytti viime vuonna 60 vuotta ja ohjasi syntymäpäivälahjansa yhdistyksen tilille omaishoitajien virkistystoimintaan. Kunniakirjan luovutti yhdistyksen puheenjohtaja Silvo Nybacka. Nybackan mukaan Eija on omalla teollaan osoittanut, kuinka yksittäinen kansalainen voi ilahduttaa ja tukea omaishoitajia. Henttosen lahjoituksen ansiosta omaishoitajille voitiin tarjota virkistävä ja viihdyttävä joulujuhla Kempeleen nuorisoseuran talolla.

21


Ravintola Perlassa, Lyötynkatu 7 (Etu-Lyötty) 29.4.2011 klo 13.00 – 16.00 Luvassa hauskaa ohjelmaa ja tanssia. Osallistumismaksu on 10 € ja se sisältää suolaista ja makeaa purtavaa. Ilmoittautuminen 18.4. mennessä Ommaiskortteeriin, puh. 08 882 1690 Tule mukaan keväisiin tunnelmiin!

Oulun kaupunginteatterissa ke 4.5.2011 klo 13.00 Sitova ilmoittautuminen ja maksu 30 € 6.4. mennessä Ommaiskortteeriin puh. 08 8821690.

22


Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallitus vuonna 2011 Hallitus vastaa varsinaisesta yhdistys-, vaikuttamis- ja virkistystoiminnasta sekä edunvalvonnasta. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii Silvo Nybacka. Hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa viimeiset viisi vuotta (puh. 040 508 7627, silvo.nybacka@dnainternet.net). Miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Opiskelin lähihoitajaksi ja halusin vapaa-aikana tehdä jotain hyödyllistä ja niin tulin vapaaehtoistyöhön omaishoitajien yhdistykseen.” Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Yhdistystoimintaa, olen mukana useammassa yhdistyksessä. Lukeminen, Kopeekka-teatteri, äijäbaletti ja tietysti erilaiset omakotitalon vaatimat puuhat. Vapaa-ajalle löytyy aina jotain mielenkiintoista puuhaa.” Hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaiset jäsenet Minna Salminen (vas.), Riitta Pitkänen (2. vas), Silvo Nybacka, Marjukka Kontio (2. oik) ja Tiia Ikonen (oik.).

23


Minna Salminen (1998-2005, 2011->) Varapuheenjohtaja, Edunvalvontatyöryhmä minna.salminen@oulunkoivula.fi Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Olen toinen yhdistyksen perustajajäsenistä, joten yhdistys on minulle tuttu jo vuodesta 1998 lähtien. Työskentelin yhdistyksessä vuosien 2002-2010 välisen ajan.” Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Opiskelen, kuntoilen, käyn teatterissa, luen.” Marjukka Kontio (2009->) Edunvalvontatyöryhmä, marjukka.kontio@dnainternet.net Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Se taisi olla 7-8 vuotta sitten, jolloin toiminta ei ollut vielä niin laajalti tunnettua kuin nykyisin. Kaupungin sos. työntekijä kehoitti ja rohkaisi lähtemään mukaan. Pääsin omaishoitotilanteeni vuoksi harvoin tapaamisiin, mutta heti ensikäymällä tiesin, että tämä olisi minua varten.” Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Tätä hallitustyöskentelyä omaishoitajien aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi, käyn omaishoitajatilaisuuksissa, touhuilen lasteni perheiden ja ystävien kanssa, opiskelen englannin kieltä, käyn jumpalla, konserteissa ja teatterissa, lueskelen, piirtelen ja löhöän hyvällä omalla tunnolla” Riitta Pitkänen (2010->) puh. 0400 603 771 Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Omaishoitajatoimintaan olen tutustunut eka kerran 1992. Helsingissä liityin pääkaupunkiseudun omaishoitajiin 1998, kun mieheni vammautui. Toimin Keski-Uudenmaan omaishoitajissa hallituksen jäsenenä ja vertaisohjaajana. Oulun seudun omaishoitajiin liityin 2008, kun muutettiin Ouluun.” Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Käsitöitä, valokuvaan ja matkustan.”

24


Tiia Ikonen (2011->) Varainhankinta, tiia.ikonen@gmail.com Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Opiskelen sosionomiksi ja olin vuoden vaihteen 20092010 Ommaiskortteerissa ammattiharjoittelussa.” Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Yhdistystoimintaa, luen, pelaan sulkapalloa, käyn vesijuoksemassa sekä opiskelen.” Hallituksen varajäsenet Elsa Väyrynen (2011->) elsa.vayrynen@gmail.com Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Jollain tavoin olen ollut siitä tietoinen yhdistyksen perustamisesta asti. Työssä vielä ollessani oli myös jotain pientä yhteistyötä ja osa työntekijöistä tuli tutuksi, olimmehan kollegoita järjestö-työntekijöinä. Mitä teet vapaa-ajallasi? ”HuolElsa Väyrynen lan kahta vanhaa taloa, joista toinen Kainuun korvessa mahdollistaa kesällä mm. yrttien ja vihannesten kasvatusta sekä risusavotointia ja halon hakkuuta, lisäksi uintia luonnon vesissä sekä kanotointia. Liikkuminen on minulle tärkeää ja lähilatujen ja -polkujen lisäksi kutsuvat tunturit kulkijaa. Lukeminen avaa edelleen uusia maailmoja, ja neulominenkin koukuttaa, vaikka olkapää ei siitä pidäkään. Vapaaehtoistyöni toteutuu mm. Vares-hankkeen kautta. Kaikenlainen maailmanmenon seuranta vie myös aikansa. Lopuksi ehkä kaikkein tärkein eli mummon ainokaisen, Leevin 2v. hoito ja seura.” Taina Pitkänen-Koli (2011->) Milloin ja miten tutustuit Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimintaan? ”Ehkä noin 10 v sitten luin jostain lehdestä ja sitten kuulin siitä tarkemmin Oulun kaupungin pitämässä ikäihmisten hoitoa käsittelevässä tilaisuudessa. Sen jälkeen liityin jäseneksi.

25


Mitä teet vapaa-ajallasi? ”Politiikkaa, nautin kulttuurista.” Esiteltyjen lisäksi vuoden 2011 hallitukseen kuuluvat myös varajäsenet Aino Halttu (2010->) ja Kaisu Rundelin (2011->). Taina Pitkänen-Koli Hallitustyöskentelyyn ottavat osaa myös hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen, yhdistyksen toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kuukasjärvi (marja-liisa.kuukasjarvi@omaishoitajat.inet.fi) sekä sihteerinä toimiva Heini Kemola (heini.kemola@omaishoitajat.inet.fi). Vaalivuoden kunniaksi vuoden 2011 hallitukselta kysyttiin myös mitä paikallisyhdistys voisi tehdä saadakseen näkyvyyttä Omaishoitajat ja Läheiset - Liiton vaatimuksille hallitusohjelmaan ennen kevään eduskuntavaaleja. Yhteenvetoa vastauksista: yhdistyksen tulisi viestittää asiasta alueemme ehdokkaille ja puolueille. Esimerkiksi osallistumalla vaalipaneeleihin ja -tapahtumiin joissa vaatimukset tuotaisiin esille. Aiheesta voitaisiin tehdä ehdokkaille kysely, jonka tulokset tuotaisiin jäsenistön tietoon esim. yhdistyksen nettisivuilla. Järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä järjestämällä vaalipaneelitilaisuuksia yhdessä. Nyt ja myöhemminkin vaatimusten saavuttamiseen voidaan vaikuttaa tekemällä vetoomuksia ja kannanottoja. Hallituksen jäsenten ajatuksia kokosi hallituksen jäsen Tiia Ikonen. 26


OLETKO HILJATTAIN LIITTYNYT JÄSENEKSI? UUSIEN JÄSENTEN TREFFIT Ommaiskortteerissa maanantaina 21.2. klo 18.00. Tervetuloa saamaan tietoa toiminnasta! Ei ennakkoilmoittautumista! OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:N sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään torstaina 28.4. klo 17.00 Ommaiskortteerissa, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 32 A 3, 90100 Oulu Käsitellään sääntömääräiset asiat! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! -Hallitus -

Yhdistyksen vappumyyjäiset torstaina 28.4. klo 9.00 – 16.00 Ommaiskortteerissa. Myynnissä simaa ja munkkeja Tervetuloa Yhdistyksen toimistossa on myytävänä Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton onnittelu- ja surunvalitus-adresseja sekä liiton pinssejä. Myytävien tuotteiden hinnat ovat seuraavat: - pinssi 5€ - onnitteluadressi 10 € - surunvalitteluadressi 15 € Yhdistys saa myynnistä pienen

välityspalkkion.

KIITOS Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry sai osakseen paljon huomiota vuonna 2010. Yhdistyksen hallitus haluaa erityisesti kiittää ♥ Keittiömestariyhdistystä unohtumattomasta tempauksesta ♥ Eija Henttosta lahjoituksesta ♥ Vakuutusyhtiö Turvaa ja Tapiola-yhtiötä avointen ovien kahvituksista ♥ LC Oulun-Saroja luentotuesta ♥ Avainapteekki-ketjua (Pateniemen apteekki ja Oulun Keskus Apteekki) lahjoituksesta ♥ sekä lukuisia muita tahoja, jotka arpajaisvoitoin ym. muistivat omaishoitajia


Julkaisija Oulun seudun omaishoitajat ja l채heiset ry Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu

www.oulunseudunomaishoitajat.fi Toimisto avoinna: keskiviikkona ja torstaina klo 9.00-15.00, muulloin sopimuksen mukaan. Toimiston puh. 08 882 1690 PALVELEVA PUHELIN: maanantaina ja perjantaina klo 9.00-15.00 puh. 08 882 1230 OMAISTUKI-toiminta: Heini Kemola, omaishoidon ohjaaja 040 526 8105

Toimintaamme tukee:

VERTAISVOIMA-projekti: Marja-Liisa Kuukasj채rvi, toiminnanjohtaja/ vertaistuen koordinaattori 040 566 5865 Leena Welling, vapaaehtoistoiminnan ohjaaja 040 350 5955 PALETTI-projekti: Anna-Maija Saastamoinen, palveluohjaaja 040 518 0892 Eila Silfver, palveluohjaaja 040 563 3903

Seuraava Kortteeriuutiset ilmestyy toukokuussa.

Kortteeriuutiset 1/2011  
Kortteeriuutiset 1/2011  

Kortteeriuutiset - omaishoidon asialla. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry julkaisee jäsenlehteä, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa...

Advertisement