Page 1

J채senlehti 2/2013

SYYSKELLO

www.osmy.fi


Välittäminen - Sinun ja minun juttu Yhdistyksemme ja myös Muistiliiton toiminnan teema tänä vuonna on välittäminen. Teema syntyi surullisesta tapahtumasta, missä välittäminen oli unohtunut ja muistisairas henkilö menehtyi kylmyyteen. Omaisen yhteydenotto yhdistykseemme käynnisti tapahtumaketjun viedä asiaa voimakkaasti eteenpäin, myös valtakunnallisesti. Muistiliitto, joka viettää myös juhlavuottaan, nimesi RAY:n tukemana koko vuoden teemaksi välittämisen. Kevään aikana on järjestetty erilaisia tapahtumia, joiden keskeinen sanoma on ollut välittäminen. Ja näin tulee olemaan myös yhdistyksemme tulevan syksyn toiminnassa. Merkittävimmät tapahtumat ovat Välitä – konsertti syyskuussa ja ” Tervaseminaari” lokakuussa. Näihin tapahtumiin toivon runsasta osanottoa. Yhdistyksemme toiminta on vireää ja työtä tehdään täydellä sydämellä. Raha-automaattiyhdistyksen tukemana voimme tarjota muistisairaille ja heidän läheisilleen erilaisia tukimuotoja ja aktiviteetteja. Yhdistyksen toiminnan tukena on laaja-alainen yhteistyöverkosto. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä ja tahto on välittää muistisairaista ja heidän läheisistään. Tämä Syyskello 2013 välittää tietoa toiminnoista ja henkilöistä niiden ympärillä. Toivottavasti tästä löytyy myös Sinulle mielenkiintoista ja omaa toimintaa? Viimeisen viikon aikana olen kuunnellut Vielä Virtaa – musiikkikerhon tekemää äänitettä. Äänite on puhutellut minua. Erityisesti äänitteen viimeinen Välitä – laulu. Laulu päättyy sanoihin ” Tule viereeni tähän ja kuuntele mua, minä oikeesti tarvitsen sua”. Olkoon tämä Sinun ja minun, meidän kaikkien juttu! Yhteistyöterveisin Marja-Leena Kemppainen, hallituksen pj

2


Muistiyhdistyksen hallitus 2013 Puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen p. 044-2604 290 Muut hallituksen jäsenet Juha Keskitalo, Pekka Matala (vpj.), Ritva Niemi (siht.), Hanna-Mari Pesonen, Kristiina Pussinen, Liisa Suutari, Ilkka Tornberg, Paula Ylikulju (hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Yhdistyksen työntekijät Asiantuntija –ja tukikeskus Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi Minna Kaltio, Maarit Lampela, Paula Ylikulju Vielä Virtaa – hanke

Muistiparkki

Minna Kangas, Maaret Meriläinen

Maria Nurmela, Katja Nurminen, Hilkka Kyngäs

Kiinni elämässä – hanke

Toimisto

Ulla Kaikkonen, Aila Rahtu

Nina-Maria Kuuppo

3


Aurinkoista syksyä, syksyn lehdet puista maahan putoo, hämähäkki viime verkot kutoo. Perho pesee puhtaaks silkkipaidan….

Vuodenaikojen vaihtelu on Suomessa rikkaus. Olemme taas siinä vaiheessa, että syksy tekee tuloaan lämpimän kesän jälkeen. Yhdistyksen syksyn toiminta on rikasta. Jätämme kesälle jäähyväiset yhteisissä Venetsialaisissa Oulun seudun omaiset ja läheiset yhdistyksen kanssa. Siitä starttaa syyskausi toden teolla.

Syksyn aikana on hyvä tarkastella uutta vanhuspalvelulakia. Laki on tullut voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on

edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja

tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja

 edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin

 turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Laki on hyvä ja sen tarkoitus on varmistaa hyvän elämän jatkuminen kunnon heiketessä. Jokaiselle apua tarvitsevalle ikäihmiselle on nimettävä vastuutyöntekijä, joka seuraa palvelusuunnitelman toteutumista, on yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin, neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saannissa. Etenkin muistisairaiden kohdalla tämä laki tulee tuomaan turvaa. Jäämme seuramaan lain toteutumista tulevina vuosina.

4


Tämän vuoden muistiviikko jatkaa viime syksynä aloitettua Välitä-kampanjaa. Tiistaina 17.9 klo 13 toivotamme kaikki innolla mukaan Välitä-kävelyyn. Tule mukaan iloiseen joukkoon Oulun rotuaarille. Kävelyn myötä haluamme muistuttaa, että joukossamme kulkee yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat toisten ihmisten apua. Välittäkäämme toisistamme! Viikko huipentuu suureen Välitäkonserttiin Maailman Alzheimer-päivänä. Siitä voi lukea lisää tästä lehdestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 5.11.2013 klo 18.00 yhdistyksen tiloissa Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3.krs. Ensi vuosi aloittaa uuden strategiakauden. Strategia on vuosille 2014–2017. Toimintasuunnitelma on laadittu tämän pohjalta. Sen mukaan suunnitellaan toimintaa ja tehdään päätöksiä tuleville vuosille. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.

Iloa ja valoa syksyyn! Muistiasiantuntija Paula Ylikulju

5


Kuvia yhdistyksen tapahtumista kev채t 2013

6


MUISTIPARKKI Päivätoimintaa työikäisenä muistisairauteen sairastuneille.

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Muistiparkissa Isokatu 28 as 12, 3.kerros, tavaratalo Anttilaa vastapäätä. Muistiparkkitoiminnasta peritään asiakasmaksu, joka sisältää ohjatun toiminnan, lounaan sekä aamu- ja päiväkahvin. Päivätoimintaan mukaantuloon tarvitaan lähete. Laadimme kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan aina tarvittaessa. ”Muistiparkissa on vertaisporukkaa, täällä minua ymmärretään!” asiakkaan kommentti 2013

Muistiparkki tarjoaa: mukavaa yhdessäoloa, aivojumppaa, käsillä tekemistä, liikuntaa, ohjausta, tukea ja neuvontaa. Muistiparkin vertaisryhmätoiminnalla tuetaan ja edistetään muistisairaiden ja heidän perheidensä/läheistensä arkea muuttuneessa elämäntilanteessa. ”On tärkeää, että on olemassa ihmisiä, jotka tietävät tilanteemme ja osaavat tukea vaikeina hetkinä.” omaisen kommentti 2012

Tervetuloa mukaan Muistiparkkiin! Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme toiminnasta mielellämme lisää. Ohjaajina Muistiparkissa toimivat Maria Nurmela p. 044 0332668 maria.nurmela@osmy.fi Katja Nurminen p. 040 8655689 katja.nurminen@osmy.fi 7


Elämän Don Quijotet - sankaritarinoita Pro Gradu -tutkimukseni kuvaa työikäisenä etenevään muistisairauteen sairastuneiden ihmisten elämää. Päämääränäni oli nostaa esille sairastuneiden oma ääni ja kokemuksellinen asiantuntijuus. Haastatteluihin osallistui viisi Alzheimerin tautiin sairastunutta ihmistä. Tarinoiden perusteella sairastuminen muistisairauteen on prosessi, joka muodostaa kokonaisuuden: elämä muutoksessa, elämän uudelleen rakentaminen ja elämä sairauden kanssa. Tarinoiden perusteella Alzheimerin tautiin sairastuminen vaikuttaa omaan itseen, sosiaaliseen verkostoon sekä palveluiden ja tuen tarpeeseen. Merkittävää on sairastuneiden ihmisten vahva halu jatkaa omannäköistä, normaalia elämää ja arkea muistisairauden kanssa. Tutkimustarinassani kuvaan sitä vahvaa jännitettä, mikä syntyy riippuvuuden ja itsenäisyyden välillä sairastuneiden ihmisten tarinoissa. Oman itsenäisyyden säilyttäminen sairaudesta huolimatta on tärkeää. Tätä itsenäisyyttä tukee henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin vahvistaminen sairauden kaikissa vaiheissa. Henkilökohtaista identiteettiä tukee tiedon saaminen ja neuvonta sekä arjen aktiviteetit ja omanikäisille suunnatut, räätälöidyt palvelut. Sosiaalista identiteettiä tukee vahva sosiaalinen verkosto ja siitä saatu psykososiaalinen tuki. Sosiaaliseen verkostoon kuuluvat omaiset ja läheiset, ammattilaiset sekä vertaiset. Vertaistuki nousee tarinoissa vahvaksi tuen antajaksi. Ammattilaisten ja vertaisten antama tuki eivät ole toisiaan poissulkevia vaan ne ovat sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuudessa toisiaan tukevaa palvelua. 8


Suomalaisessa yhteiskunnassa ja yleisessä keskustelussa ovat olleet kautta aikojen mukana sellaiset sankarimyytit, joita värittää taistelu liki ylipääsemätöntä vihollista vastaan ja pärjäämisen eetos. Tällaisia suuria sankaritarinoita löytyy esimerkiksi Väinö Linnan ”Tuntematon sotilas” teoksesta. Suuria sankaritarinoita on syntynyt myös urheiluareenoilla. Kukapa ei muistaisi Lasse Virenin voittojuoksua 10 000 metrillä vielä kaatumisen jälkeenkin. Ei ole siis sattumaa, että vastaavat sankariteemat ovat keskeisiä tutkimuksessa sydäninfarktista kuntoutuvien suomalaisten miesten kertomuksissa (Valkonen 1994), sillä myös kertomukset sairaudesta saattavat jäsentyä sankareiden ja myyttien mukaan. Marja-Liisa

Halu jatkaa omannä- Honkasalo (1999) löysi ”Niskavuoren naisia” köistä, normaalia tutkiessaan sitä, miten pitkäaikaisen elämää ja arkea kivun kokemukset jäsentyvät. Toisaalta muistisairauden kulttuurissamme on myös niin sanottuja norkanssa. matiivisia mallitarinoita, joissa sairaus vaikuttaa pääosin kahdella tavalla: toisaalta se sulkee sairastuneen yhteiskunnan ulkopuolelle, toisaalta tekee hänestä oman elämänsä muutoksen sankarin. Nämä tarinani kertojat ovat nousseet tutkimukseni kautta minun sankareiksi. Sairaudesta huolimatta ollaan elämässä kiinni ja toivo elää. He kulkevat pää pystyssä uskoen tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa: Elämän Don Quijotet! Maarit Lampela Muistiasiantuntija 9

Terveydenhoitaja, YTM


Muistiluotsi tukee muistisairaan sekä omaisten ja läheisten arjessa selviytymistä. Tätä tukea tarjotaan jakamalla tietoa, antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä järjestämällä vertaistukiryhmiä. Tärkeänä tehtävänä on jakaa tietoa aivoterveyden edistämisestä ja elintapojen merkityksestä aivoterveydelle, järjestää luentoja muistista ja muistipulmista sekä siitä, milloin on syytä hakeutua tutkimuksiin. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaa, Oulu ja Oulun seutu sekä Raahen seutukunnan alue ja Koillismaa. Ota yhteyttä! Muistiasiantuntijat Maarit Lampela, p. 040 7181 707 Paula Ylikulju, p. 040 7161 401 Muistiluotsiohjaaja Minna Kaltio, p. 044 7848 434

10


Kuntien muistiyhdyshenkilöt, joihin voit myös olla yhteydessä: Hailuoto:

Salme Pyykkönen p. 044 - 497 3550 Mirva Nissinen p. 044 - 497 3570

Ii:

Pirjo Kehus p. 050 - 309 3197 tai 08 - 5875 6313

Kempele:

Marja-Leena Saarela p. 050 - 590 2260

Kuusamo:

Kirsi Mustaniemi p. 040 - 860 8015

Liminka:

Liisa Mettovaara p. 050 - 430 2021 Ritva Jakkula p. 044 - 4973670

Lumijoki:

Minna Kurikkala p. 0400 - 959306

Muhos:

Päivi Valjus p. 044 - 4970250

Pudasjärvi:

Helena Kokko p. 040 - 837 2907 tai 08 - 5875 6628

Taivalkoski:

Marjaana Wikstedt p. 0400 - 675 256

Tyrnävä:

Sirpa Haapakorva p. 050 - 3446 773 Anna-Maija Parkkila p. 050 - 4309233

Utajärvi:

Minna Huuhtanen p. 08 - 5875 6705

Vaala:

Minna Huuhtanen p. 08 - 5875 6801

Oulu:

Elisa Toropainen p. 044 - 703 4988 Haukipudas: Kiiminki: Oulunsalo: Yli-Ii:

Raahe:

Marjukka Lehtosaari p. 0400 - 537 096 Tuija Turunen p. 0400 - 852 055 Sanna Saarinen p. 050 - 388 6925 Sirpa Lehtoaho p. 040 - 5213 056

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Vihanti) Ikäihmisten poliklinikka p. 040 - 135 7734 11


Syksyn Muistikahvilakiertue Muistikahvila-kiertue jatkaa kiertuettaan yhdistyksen ja Muistiluotsin toiminta-alueen kunnissa! Muistikahvilassa saat tietoa muistista ja muistipulmista, tehdä riskitestin sekä tavata kunnan muistiasioista vastaavan henkilön ja yhdistyksen työntekijöitä.

Maanantai 2.9.2013 Taivalkoski klo 10—12, S-market Joki-Jussi/tori, Kauppatie 11 Kuolio (Kuusamo) klo 13—14, entinen kyläkauppa, Ouluntie. Kuusamo klo 15—17, Torikeskus, Ouluntaival 1.

Tiistai 3.9.2013 Käylä (Kuusamo) klo 9—11, Sale, Käyläntie 9 Vasaraperä (Kuusamo) klo 13—15, Kylätalo, Onnelantie.

Keskiviikko 4.9.2013 Rajakylä klo 9—11, K-market Rajakylä, Koisotie 1. Haukipudas klo 12—14, K-Supermarket, Revontie 8. Kiiminki klo 15—17, K—Supermarket Ateria, Terveystie 6.

Torstai 5.9.2013 Vaala klo 9—11, K—supermarket Tervaportti, Vaalantie 26. Utajärvi klo 12.30 —14.30, K—market Meirami, Vanhatie 52. Muhos klo 15.30 —17.30, K—Supermarket Mimmi, Valtatie 20.

12


Perjantai 6.9.2013: Ylikiiminki klo 9—11, S—market Ylikiiminki, Harjutie 21. Oulu, Torinranta klo 14—16. Mukana myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen!

Maanantai 9.9.2013 Ii klo 10—12, K-market Ii, Kisatie 1. Kuivaniemi klo 13.30— 14.30, Sale Kuivaniemi, Kuivajoentie 15.

Torstai 12.9.2013 Pudasjärvi klo 10—12, S-market Pudasjärvi, Kauppatie 8. Yli-Ii klo 14—16, K-market Yli-Ii, Karjalantie 6.

Perjantai 13.9.2013 Oulu, Myllyoja klo 9—11, Myllyojan ostoskeskus Tuira klo 12.30—14.30, S—market Tuira, Valtatie 28.

Tervetuloa! Tarjoamme osallistujille muistikahvit.

Mukana kiertueella ovat myös Kiinni elämässä- ja Vielä virtaa –hankkeiden työntekijät, jotka kertovat toiminnastaan. 13


Iin muistisairaiden omaisten ryhmä Syksyn 2013 kokoontumiset: Keskiviikkona 11.9. klo 13 - 14.30 Keskiviikko 2.10. klo 13 - 14.30

Tervetuloa mukaan!

Keskiviikko 6.11. 13 - 14.30 Keskiviikko 4.12. 13 - 14.30 Ryhmä kokoontuu Iin Haminan seurakuntatalon kappelissa, os. Puistotie 3. Ryhmää vetävät vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Aila Rahkola ja Iin seurakunnan diakoniatyöntekijä Piritta Aatsinki p. 040-7182297.

14


15


16


17


Muistiliiton Välitä! –kampanja herättää keskustelemaan Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat tehneet jo neljännesvuosisadan välittävää työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä auttamiseksi ja tukemiseksi. Muistisairaus diagnoosin jälkeen herää kysymys niin omaisen kuin sairastuneenkin mielessä, kuinka arkinen elämä järjestetään mahdollisimman turvalliseksi ja miten taataan omanlaisen elämän jatkuminen sairastumisesta huolimatta. Muistiliiton Välitä! –kampanja kiinnittää suuren yleisön huomion muistisairaiden suureen määrään keskuudessamme ja haluaa lisätä ihmisten tietoisuutta muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta. Kampanja ajoittuu Maailman Alzheimer-kuukauden eli ensi syyskuun ajalle ja teemat nousevat erityisesti esille Muistiviikon (vk 38) aikana ja Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. Ylen kanavilla teema näkyy lokakuun alussa. Kun muisti katoaa tai heikkenee, saattaa henkilö eksyä tutuillakin reiteillä ja kodin laitteiden käyttäminen ei välttämättä ole enää itsestäänselvyys. Tarvitaan siis apua ja tukea arjen sujumiseen. Tärkeää on tiedostaa, mitkä asiat ovat erityisiä riskitekijöitä, joista voi aiheutua vahinkoa tai vaaraa asianosaiselle ja miten ennaltaehkäistä vahinkojen syntyminen. Hankkeen aikana kootaan muistisairaiden ihmisten turvallisuuteen liittyvä tietopankki osaksi Muistiliiton nettisivuja palvelemaan muistisairaita henkilöitä sekä heidän läheisiään. Välitä! –kampanjan pääyhteistyökumppani on SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) ja kampanjaa tukee Ray. - Leena Erola, projektikoordinaattori, Välitä!-kampanja 18


Musiikki vie muistojen lähteelle Musiikin hyödyt muistisairaiden ihmisten hoidossa ja kuntoutuksessa on tiedetty jo pitkään. Monissa kerhoissamme musiikkia onkin jo käytetty, mutta ihan kokonaan musiikkiin painottuva viikoittainen kerho aloitettiin tammikuussa 2013. Mukaan tuli yhdeksän kerholaista ja kaksi muistivapaaehtoista apuohjaajiksi. On vaikea kirjoittaa lyhyesti miten hieno kokemus musiikkikerho on ollut. Kerholaisten taitavuus, innokkuus ja kerhoon sitoutuminen yllättivät ohjaajat. Koska taitoa oli niin paljon, emme tyytyneet pelkkään yhteislauluun ja pieneen rytmittelyyn vaan lisäsimme haastetta kevään aikana. Teimme muun muassa oman laulun. Kerholaiset sanoittivat laulun sekä kuvittivat siitä tehdyn musiikkivideon. Laulun sävelsi kerhon pääohjaaja, mutta toiveet sävellykseen kysyttiin kerholaisilta. Video –Laulu kesän odottamisesta- ladattiin Youtubeen kaikkien nähtäville. Suurin haaste oli kuitenkin oman Muistojen lähteellä –levyn tekeminen. Levylle valittiin yhdeksän tuttua kansanlaulua ja kaksi ihan uutta laulua, jotka kerholaiset opettelivat. Aikataulu oli tiukka, mutta kerholaisten aktiivisuuden takia saimme viettää ihanaa levynjulkistamisjuhlaa Ynninkulmassa 27. toukokuuta 2013. Laulamisen lisäksi kerholaiset osallistuivat levynteon kaikkiin vaiheisiin mm. äänitykseen ja kansitukseen. Muistojen lähteellä –levy on luultavasti Suomen ensimmäinen muistisairaiden itse tekemä cd-levy. Se onkin saanut jo valtakunnantason näkyvyyttä. Julkistamisjuhlasta tuli myös suoraa radiolähetystä. Levyn ostamista tiedusteltiin niin paljon, että sitä päätettiin tilata myyntiin asti. Sen lisäksi, että levyä on mukava kuunnella muuten vain, sitä voi käyttää esimerkiksi yhteislaulutuokioiden taustalla. Muistojen lähteellä levyn voi hankkia Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä hintaan 10€ + mahdolliset postikulut. Musiikkikerho jatkuu elokuussa ja uusiakin kerholaisia mahtuu mukaan. Ensimmäisen kerran kokoonnumme ma 12.8. klo 14-15.30. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 5209 172/Maaret Meriläinen, Vielä Virtaa-hanke 19


Vapaaehtoisena muistisairaan ja läheisen tukena

Muistivapaaehtoisen tuella moni muistisairauteen sairastunut saa mahdollisuuden tehdä itselleen mielekkäitä asioita. Ilman tukea tämä ei välttämättä onnistuisi. Vapaaehtoiset voivat toimia apuna retkillä, juhlissa ja muissa tilaisuuksissa. He voivat käydä muistisairaan ihmisen kanssa ulkoilemassa, kahvilla, konserteissa tai he voivat pistäytyä vain kylässä juttelemassa. Vielä Virtaa –hanke rekrytoi muistivapaaehtoisia myös kerhoihin päätai apuohjaajiksi. ”Kyllä tämä vapaaehtoisena oleminen enemmän antaa kuin ottaa. On kiva olla vapaaehtoisena muistiyhdistyksellä. On mahdollista oppia uusia asioita ja tavata uusia ihmisiä sekä hyödyntää omia taitojaan.” Muistivapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti omia vertaistapaamisia, koulutusta ja virkistystä. Yksin ei siis tarvitse osata ja uskaltaa. Muistivapaaehtoiseksi voi alkaa esimerkiksi yhdessä ystävän tai perheen jäsenen kanssa. Vielä Virtaa –ohjaajat auttavat ja ovat tukena tarpeen mukaan. Syksyn ensimmäinen muistivapaaehtoisten tapaaminen pidetään yhdistyksen tiloissa keskiviikkona 14.8.2013 klo 13-15.30. Suunnittelemme syyskautta yhdessä, kerromme tulevista koulutuksista ja kahvittelemme. Tervetuloa mukaan myös uudet muistivapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet! Lisätietoa muistivapaaehtoistoiminnasta Minna Kangas minna.kangas@osmy.fi 040 5209 173 Maaret Meriläinen maaret.merilainen@osmy.fi 040 5209 172

20


Vielä Virtaa –kerhot syksyllä 2013 Kerhot on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille ikääntyneille ihmisille. Kerhot tarjoavat oivallisen mahdollisuuden tavata vertaisia sekä tehdä itselle mielekkäitä asioita yhdessä toisten kanssa. Osallistuminen on maksutonta. Paikkoja kerhoissa on rajoitetusti.

Ensi syksynä kokoontuvat kerhot:

Musiikkikerho maanantaisin yhdistyksen tiloissa

Liikunta– ja aivojumppakerho tiistaisin Pateniemen Palokassa

Taidekerho keskiviikkoisin Yli-Iissä sekä mahdollisesti yhdistyksen tiloissa

Kuntosalikerho perjantaisin Tuirassa Lassintalossa

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Minna Kangas 040 5209 173 Maaret Meriläinen 040 5209 172 etunimi.sukunimi@osmy.fi www.osmy.fi

21


22


23


24


Rakentajat 28.11.2013 Rakennusurakoinnissa huumori voi kylläkin joutua kovalle koetukselle. Amanda ja Mikael haaveilevat omakotitalosta Rovan uudella asuinalueella. Mikael on viulisti, eikä ymmärrä rakentamisen päälle, ja kun Amandakin haluaa keskittyä ennen kaikkea sisustamiseen, niin pariskunta palkkaa urakkaporukan. Paha virhe. Urakkaporukka ei olekaan ihan normaali joukko. Takka muurataan väärälle seinälle, lämpöeristeet unohtuvat ja viemäröintikään ei toimi. Homman edetessä näyttää siltä, että seiniä ja kerroksia katoaa. Hysteerinen nuoripari tekee kaikkensa saavuttaakseen unelmansa ja koko touhu muuttuu hengenvaaralliseksi. Esitys sisältää voimakkaita komediakohtauksia ja työkalumusiikkia!! Ei suositella harmaata työvoimaa käyttävälle omakotitalorakentajalle! -Kemin kaupunginteatteriLähtö Oulun Kaupungintalon edestä, Kirkkokatu 2, klo 10.00. Yhteinen lounas ennen esitystä ja väliaikakahvit teatterilla. Esitys alkaa klo 14. Paluu Ouluun noin klo 18.00. Hinta 40 €/jäsen, 50€/ei-jäsen (sisältää matkat, teatterilipun, lounaan ja väliaikakahvin). Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 4.11. mennessä p. 044 033 2992. Matka maksetaan käteisellä yhdistyksen toimistolle tai tilille Nordea FI45 2050 1800 0325 11/ viestiksi Kemi ja osallistujan nimi .

Tervetuloa mukaan! 25


Itsenäisyyspäivänjuhla 5.12. klo 13 — 14.30 yhdistyksen tiloissa

Joulumyyjäiset 12.12. klo 10.00-14.00 yhdistyksen tiloissa. Otamme vastaan myyjäistuotteita. Iltapäivä jatkuu Joululaulutilaisuutena klo 14.00-15.00.

26


Joulujuhla 18.12. klo 16.00-19.00 Ravintola Hilikku, Kasarmintie 8 h, Oulu

Joulujuhlassa tarjolla jouluruokailu ja mukavaa jouluista ohjelmaa

Joulujuhlan omavastuu 10 ₏. Ilmoittautuminen 5.12. mennessä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toimistolle P. 044-0332 992

27


Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Ti 5.11.2013 klo 18.00

Lämmin kiitos!

Os. Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 90100 Oulu Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Keräyslupa 2020/2012/4172

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Valtakunnallinen Vertaislinja muistisairaiden läheisille toimii maksuttomana puhelinpalveluna. Koulutetut vapaaehtoiset ovat valmiita keskustelemaan kanssasi päivittäin, myös viikonloppuisin Klo 17—21 välisenä aikana

Vertaislinja 0800 9 6000 Puhelinkeskustelut ovat luottamuksellisia ja halutessasi voit pysytellä puhelimessa nimettömänä. 28


Yhtenäiset käytännöt matkoille ja retkille Olemme yhtenäistäneet maksukäytänteitä retkien ja tapahtumien osallistumismaksujen suhteen. Osallistumismaksu maksetaan ennen matkaa tai tapahtumaa joko yhdistyksen tilille NORDEA FI45 2050 1800 0325 11 (laita viestiksi tapahtuma ja osallistujan nimi)

tai käteisellä yhdistyksen toimistolle ellei ilmoituksessa ole erikseen mai-

nintaa maksutavasta. Ilmoittautumiset ovat pääasiassa sitovia. Sairastumistapauksissa matkan peruminen tulee tehdä määräaikaan mennessä. Muuten veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

29


Oulun Seudun Muistiyhdistyksen henkilöjäsenedut 2013: * Optikko Sipola, 25 %:n alennus ovh:sta. Torikatu 7A, 90100 OULU * E. A. Lahti Oy:n kelloliike, 20 %:n alennus ovh:sta, alennus ei koske kulta- tai kellosepäntöitä eikä tarjoustuotteita. Pakkahuoneenkatu 15, 90100 OULU * Lysti Kööki & Kamari, lahjatavara- ja keittiövälineliike, 10 %:n alennus ovh:sta. Pakkahuoneenkatu 34, 90100 OULU * Kukka ja Taide, 10 %:n alennus ovh:sta. Pakkahuoneenkatu 17, 90100 OULU * Rotuaarin Apteekki, 10 %:n alennus ovh:sta. Alennus ei koske lääkkeitä eikä tarjoustuotteita. Kirkkokatu 23, 90100 OULU

Saat edut käyttöösi näyttämällä Muistiyhdistyksen jäsenkorttia ennen maksamista!

30


Liity jäseneksi Yhdistyksemme jäsenenä saat neuvoa, tukea ja ohjausta sekä henkilökohtaisesti että erilaisista luennoista, joita järjestämme säännöllisesti. Sinulla on mahdollisuus virkistäytyä retkillä ja juhlissa. Jäsenetuna saat valtakunnallisesti julkaistavan Muisti-lehden neljä kertaa vuodessa (arvo 35 €) sekä yhdistyksen julkaisemat Kevät- ja Syyskellot, joista toimintakalenterin lisäksi löytyy muutakin ajankohtaista tietoa ja artikkeleita.

Jäsenmaksu vuonna 2013 

henkilöjäsenet 16 €/hlö/kalenterivuosi

yhteisö– ja kannatusjäsenet 50 €/kalenterivuosi

Jäseneksi voit liittyä: 

täyttämällä lomakkeen www.osmy.fi tai muistiliitto.fi

ottamalla yhteyttä toimistoon p. 044-033 2992

täyttämällä jäsenliittymiskortin (saa toimistolta ja yhdistyksen tilaisuuksista)

Jäsenet saavat muistutuksen ajankohtaisista tilaisuuksista sekä muista tapahtumista sähköpostitse tai tekstiviestillä, jätä yhteystietosi!

31


Tapahtumien tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3. kerros, 90100 OULU MUISTILUOTSI

040–716 1401/Paula Ylikulju 040–718 1707/Maarit Lampela 044 – 784 8434/Minna Kaltio

VIELÄ VIRTAA

040–520 9172/Maaret Meriläinen 040–520 9173/Minna Kangas

KIINNI ELÄMÄSSÄ

044–7544 588/Ulla Kaikkonen 044–739 1817/Aila Rahtu

TOIMISTO

044–033 2992/Nina-Maria Kuuppo, yhdistys@osmy.fi

MUISTIPARKKI

044–033 2668/Maria Nurmela 040–865 5689/Katja Nurminen Isokatu 28 as 12, 3.krs Sähköposti etunimi.sukunimi@osmy.fi MUISTIPUHELIN Puh. 040-716 1401 Arkisin klo 10-15

VIERAILETHAN yhdistyksen ja Muistiliiton internetsivuilla! Oulun Seudun Muistiyhdistys ry www.osmy.fi Muistiliitto www.muistiliitto.fi 32

Syyskello 2013  

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen jäsenlehti Syyskello on ilmestynyt. Voit selailla sitä tästä.

Advertisement