Page 1

RYÖPPY 4 /

Oulun Merenkävijät ry:n jäsenlehti 19 maaliskuu, 2001


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Sisä ltö Sisältö................................................................................................................................................................. 2 Hallituksen jäsenten yhteystiedot....................................................................................................................... 2 Kommodorin kuulumisia.................................................................................................................................... 3 Myötätuulta – vammaispurjehdusleiri................................................................................................................ 4 Neulojille mallikuvio.......................................................................................................................................... 6 Bottenviksbågen eskader 2001........................................................................................................................... 6 Kilpailujaos .......................................................................................................Error! Bookmark not defined. Syyskokouskutsu................................................................................................................................................ 7 Pikkujoulu .......................................................................................................................................................... 7 Yrityspurjehdus .................................................................................................................................................. 7 Arno muutti tyttöineen Poriin........................................................................................................................... 11 H-venekisat Marjaniemessä ............................................................................................................................. 11 Sihteeri muistuttaa............................................................................................................................................ 12 Navigaaatioliiton tutkintopäivät....................................................................................................................... 13 Erikoismaininta 4 veneelle............................................................................................................................... 13 Seuraava Ryöppy.............................................................................................................................................. 13 Uusia jäseniä .................................................................................................................................................... 13

Hallit ukse n jäse nte n yhte yst ie dot Reino Aula, kommodori, pj Paavo Martti, I varakommodori Juha Ranta, II varakommodori Leila Rannanjärvi, sihteeri Riitta Laulajainen, rahastonhoitaja Päivi Huhtela Tarja Kauppi Jorma Lämsä Jari Puttonen Arno Talvisara

Reino.Aula@ouka.fi Juha.Ranta@mail.suomenmaa.fi Leila.Rannanjarvi@vtt.fi Riitta.Laulajainen@gearloose.oulu.net

050 597 0200 0400 581 491 050 553 3257 050 355 0504 55877764

Paivi.Huhtela@skanska.fi Tarja.Kauppi@co.inet.fi Jorma.Lamsa@oulu.fi Jari.Puttonen@pkcgroup.com Arno.Talvisara@luukku.com

050 326 4814 0400 687 979 0400 844 236 0400 726 111 0400 126 813

Postiosoite: PL 37, 90101 OULU puh. 5541 945, fax. 554 5735 Pankkiyhteys: Merita Oulu, 205018-125927 Kotisivu: www.om.oulu.fi Kansikuvassa Juhani Lämsä, Paavo Martti ja Risto Vittaniemi valmistautuvat viemään kilpailupoijuja merelle Ryöpyllä Nokialaisten keskinäiseen kilpailuun.

2


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

K ommodo rin kuulumis ia Seuran lippu laskettiin alas Hietasaaren veneilykeskuksen salosta perinteisin menoin lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Tämä tilaisuus päätti ”virallisesti” veneilykauden. Vaikka syksy jatkui poikkeuksellisen lämpimänä aina lokakuun lopulle saakka on auringon kaari taivaalla kuitenkin se, joka viime kädessä määrää sen milloin veneet nousevat talvisäilytyspaikoille. Tässä vaiheessa kun itse veneilyharrastus on olosuhteiden pakosta joksikin aikaa keskeytyksissä on hyvä luoda katse jo tulevaan kauteen. Seuran puitteissa toiminta tulee todennäköisesti olemaan paljolti entisen kaltaista. Jotakin uuttakin on sentään odotettavissa. Oululaiset ja kemiläiset purjehdusseurat ovat yhdessä Ruotsin puolen purjehdusseurojen ja kuntien kanssa suunnittelemassa työnimellä ”Perämerenkaaren eskaaderi” ruotsiksi ”Bottenviksbågen” kulkevaa hanketta, joka, kun se ensi kesänä toteutuu, varmasti huomataan joka puolella Perämerenkaarta. Kysymys on purjehduksen ja moottoriveneilyn suurtapahtumasta, johon toivotaan osallistujia kaikista Perämeren alueen merkittäviltä veneilypaikkakunnilta Ruotsin Piteåsta Suomen Kalajoelle. Eskaaderia suunnittelemaan on perustettu johtoryhmä, jossa Merenkävijöitä edustaa seuran sihteeri Leila Rannanjärvi. Toisaalla tässä lehdessä on enemmän asiaa eskaaderista ja talven ja kevään mittaan varmaankin tulemme kuulemaan lisää siitä. Alkutalven aikaan ajoittuu vuodesta toiseen seuran syyskokous Tänä vuonna syyskokous on Johteenpookissa tiistaina 21.11. Haluan taas kerran muistuttaa jäsenistöä siitä, että syyskokous on tulevan toimintakauden kannalta hyvin tärkeä tilaisuus. Kokouksessa hyväksytään seuran liittymis- ja jäsenmaksut, tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Lisäksi valitaan seuralle kommodori ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Uutta toimintakautta aloittelevan hallituksen on erittäin terveellistä saada jäsenistöltä tukevat eväät. Toivon runsasta oanottoa syyskokoukseen. Rauhallista joulun aikaa ja mukavaa talvea toivottaen Reino Aula Kommodori

3


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Myötätuulta – vamma is purje hdus le iri Elokuun puolivälissä kokoontui Iin Röyttään joukko nuoria innokkaita vammais-purjehtijoita, joiden liikuntaa rajoittaa CP-vamma sekä joukko ohjaajia omine nuorineen. Etelästä vuosi sitten OM:lle ostetut 2.4 mR purjeveneet olivat leiriläisten käytössä .Suomessa käydään vammaisten kilpailutoiminta juuri näillä kilpaveneillä ja osittain näiden veneiden hankinnan takana on saada myös vammaisten innostus nousemaan itse purjehdusta, sekä kilpapurjehdusta kohtaan Perämeren alueella. Vuosittain järjestetään MM- ja PM-kilpailuja ja tänä vuonna luokka on myös Paralympia-kesäkisoissa. Purjehduksen teorian leirillä opetti pääkouluttajana toiminut Oulun Merenkävijöiden Markku Väisänen eli Väiski. Aluksi kerrattiin aikaisempien kurssien teoria- ja käytännön tietoja. Kenelläkään ei ollut kokemusta uudesta venemallista 2.4 mR. Veneen osat opeteltiin ensin teoriassa, sitten rannalla ja viimeksi vedessä. Veneen käyttövoima, tuuli pyöritti mieliä ja useita askarrutti veneen kaatuminen. Veneen ohjaaminen tapahtuu yhdestä vivusta - ja purjeiden käsittely kolmella köydellä. Sitten vain veneet veteen. Mukana oli myös optimistijollia. Olemme erilaisia ja siksi uusien asioiden oppiminen tuntemuksineen olivat eriäviä. Joillekin tuntui horisontista kiintopisteen pitäminen vaikealta , toista veneen kallistuminen hirvitti, ja joillakin istumalaatikossa puutuivat jalat. Purjehduskurssille osallistuvat huomasivat, että laji ei vaadi kovinkaan paljon fyysistä voimaa vaan pitkäjänteistä ja rauhallista toimintaa ilman pelkoa. Villeä hirvitti alussa kun pää oli vesirajan tasolla, mutta kun käännöksiä tuli niin myötä kuin vastatuuleen pelko alkoi hieman hellittämään. ”Tämähän tuntuu jo toimivan” oli Vaasasta mukaan tulleen Villen toteamus. Kukaan ei kaatunut ja kokemukset epävarmasta toiminnasta muuttuivat yhä enemmän ohjaamaan omatoimisesti venettä ja säätämään purjeita. Opastuksesta huolehtivat useat kouluttajat, jotka moottoriveneistä antoivat ohjeita ja huolehtivat veneissä olevien turvallisuudesta. Leirille osallistuneiden nuorten liikuntaa rajoittaa CP-vamma, mutta purjehdus soveltuu myös muille vammaisryhmille lapsista aikuisiin. Välillä hypättiin matkapurjeveneisiin. Röyttään oli lauantaina saapunut Lounilan Hannu ja Kinnusen Jorma varta vasten käyttämään leiriläisiä avomeripurjehduksella. Kolmanneksi veneeksi lähti Korhosen Martin vene. 4


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Auliisti kipparit antoivat tietoa ryhmässä purjehtimisen taidoista. Suuret kiitokset heille.

2.4 mR purjevene lähdössä laiturista Väiskin ja Matin ohjaavan silmän alla.

Avomeripurjehduksen jälkeen jatkettiin harjoituksia vielä omilla veneillä ja vasta auringon laskiessa saapuivat viimeiset veneet rantaan. Lievä kylmettyminen poistettiin päivän päätteeksi saunomisella ja saunan jälkeen räiskäleiden paistolla. Nyt kun on testattu eri vaihtoehtoja kurssin toteutuksesta huomattiin, että ne antavat positiivisia kokemuksia eikä kurssin sisältö tarvitse poiketa toteutuksellisesti purjehdusseurojen koulutusjärjestelmistä. Kysymyksiä tuli, asioita puntaroitiin, mitä kunkin kannattaa hankkia ja missä kokemuksia kartuttaa. Kouluttajina toivomme kaikkien kohdalla oikeaa suuntaa ja myötätuulta purjeisiin tulevina vuosina tästä eteenpäinkin. Seuraava leiri onkin sovittu pidettäväksi ensi vuonna samoihin aikoihin. Vammaispurjehdusleiri herätti paljon positiivista huomiota Röytässä käyneiden veneilijöiden keskuudessa. Leirin onnistumista tukivat niin yksityiset henkilöt 5


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

kuin eri taustayhteiset, kiitokset heille. Erityis suurkiitos kuulunee varmasti kaikkien mielestä leirin huollosta vastanneille keittiöhenkilökunnalle. Joka piti huolen siitä että kaikilla oli maha täynnä joka hetki. Leirin vetäjät: Tea Riipinen, Paula Sarias, Lauri ipi Issakainen, Teija Veikkola ja Matti Veikkola

Ne ulojille mallikuv io Talven pimeinä iltoina voi joku merenkävijä kenties ottaa puikot käteen ja neuloa itselleen tai veneensä miehistölle meren täynnä purjeveneitä…

B otte nviks båge n e s kade r 2001 - P e räme re nkaare n e s kaade ri Ruotsalaiset ja suomalaiset veneilyseurat Perämeren molemmin puolin ovat tiivistäneet yhteistyötään ja ensi kesänä onkin koettavissa mukava yhteinen purjehdus- / veneilykokemus. Eskaaderi päättyy Oulun torin rantaan lauantaina 7.7, jolloin siellä on myös Valkeiden Öiden loppukonsertti. Matkan varrella on tarjolla sekä purjehduskilpailuja että leikkimielisempää kisailua. Kaiken aikaa veneilijöiden turvallisuudesta pyritään huolehtimaan siten, että myös ensikertalaiset uskaltavat lähteä ylittämään Perämerta. 6


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Eskaaderin nimeä ja aikataulua ei ole vielä kaikilta osin päätetty ja valmistelut ovat vielä kesken ja nyt voit vielä vaikuttaa ratkaisevasti eskaaderin ohjelmaan. Oulun seuroja toimikunnissa edustaa Heikki Laitinen (OPS), Timo Kenakkala (OTPS) ja Leila Rannanjärvi (OM) . Eskaaderin toimeenpanoon tarvitaan henkilöitä, jotka organisoivat toimintaa merellä ja satamassa, huolehtivat yhteistyöstä viranomaisten kanssa sekä innostavat paikallisia yrityksiä mukaan. Mietipä omia kesäsuunnitelmiasi ja merkitse kalenteriin heti Juhannuksen jälkeen lähtö Marjaniemen kautta Luulajaan…

Syysko kous kuts u Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 21.11.2000 Johteenpookissa, Kansankentäntiellä Hietasaaressa, Oulussa. Kokous aloitetaan klo 18 kahvilla ja Saukkosen Timon purjehdusvideolla, jota selostaa myös BONC-kisoissa mukana ollut Tarja Kauppi. Varsinainen syyskokous alkaa klo. 18.30 (esityslista löytyy myös tästä lehdestä), tervetuloa!

P ikkujo ulu Seuran pikkujoulua varten on varattu Johteenpooki lauantaiksi 9.12.2000. Tässä vaiheessa emme tiedä, miten tarjoilu järjestetään eli kuinka paljon mahdollinen illallislippu maksaa ja mitä sillä saa. Nämä yksityiskohdat selvinnevät syyskokoukseen mennessä, jolloin voimme ne kertoa paikalla oleville jäsenille. Sähköpostilista Nyt olisi ehkä aiheellista perustaa seuran jäsenten sähköpostilista?? Minulla on naisjäsenten – ja hallituksen jäsentenlista, mutta seurassa on paljon miesjäseniäkin… Jos siis olet sitä mieltä, että haluaisit saada tiedotuksia seuran asioista myös sähköpostitse, niin ilmoita osoitteesi sähköpostitse sihteerille.

Y rit ys purje hdus Oulun Merenkävijöiden purjehduskoulu on parin vuoden ajan järjestänyt yrityksille muutaman tunnin purjehdusretkiä. Yritykset haluavat näin opettaa työntekijöilleen ja johtajilleen yhteistyötaitoja.

7


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

- Merelle ei lähdetä syömään, juomaan ja oleskelemaan, sanoo purjehduksenopettaja Jorma Kinnunen Oulun Merenkävijoistä. Annamme purjehduksen pikakurssin ja se on samalla parasta mahdollista yhteistyökoulutusta. Nokian insinöörit meriä koluamassa Hietasaaren Veneilykeskuksen satamassa on kuusi venettä lähdössä merelle kauniina syksyisenä iltana. Aurinko hemmottelee pohjoisen asukkaita, eikä tuule yhtään. Nokian insinöörit ja suunnittelijat ovat menossa elämänsä seikkailuun Oulun Merenkävijöiden veneissä, kokeneiden kippareiden opastamana. Purjehduksenopettaja, kilpapurjehtija Jorma ”Jore” Kinnunen ottaa veneeseensä määrätyn miehistön tyynesti vastaan, vaikka kukaan heistä ei ole aiemmin lajia harrastanut. Tarkoitus on ensin harjoitella purjehtimisen niksejä puolitoista tuntia, ajaa vene mahdollisimman edulliselle paikalle lähtölinjaan nähden ja sitten startata lähtölaukauksen jälkeen pieneen kilpailuun nokialaisten kesken. Jorma Kinnunen on kertonut Johteenpookin kahviossa kahdellekymmenellekolmelle maakravulle purjehduksen pääperiaatteita ja selittänyt tehtävän luonteen piirtäen taululle kaavion radasta, jonka Merenkävijöiden Ryöppy vene miehistöineen on käynyt merelle merkkaamassa. - Uskon että olette hyviä oppimaan, mutta purjehtiminen on silti vaikeata, sanoo hän. Aluksi tärkeintä on keskittyä vain oleellisiin asioihin. -Tämä on Team buildingia, sanoo tapahtumaa ideoinut Juha Kalliokoski, maakrapu Nokialta. Olemme softan tuotekehitysporukkaa ja työssä kaikki toiminta tapahtuu tietokoneen ääressä, joten ajattelimme, että purjehdus voisi olla hyvä vaihtoehto virkistäytymiseen ja työporukan hitsaamiseen yhteen. Purjehdus onkin todella hyvä laji oppia tiimityöskentelyä. Tuulen voimalla liikkuva pursi kun ei etene, jolleivät kaikki veneessä olijat kykene yhteistyöhön. Pienen harjoittelun jälkeen veneen saa kulkemaan suurinpiirtein niin kuin haluaa ja hyvän yhteistyön tuloksena saavutettu voitto toisilla pursilla merta kyntävistä työkavereista, maistuu mannalle vielä monta päivää jälkeenpäinkin. Mikä on veden lämpötila Nokialaisia ilmeisesti jännittää maankamaralta uhkarohkeasti pienillä paateilla merelle lähteminen, koska ainoa kysymys mikä näille neropateille tulee mieleen, on infon loppupuolella varovaisesti esitetty kysymys veden lämpötilasta.

8


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Jukka Uusitalo, Tapio Saarinen, Timo Harju ja Jussi Niskanen astelevat kuitenkin vakain mielin Jorma Kinnusen Alca Torda veneeseen. Hiukan miehiä hirvittää jo se, millaiseen tilaan heidän pitää sovittautua, pienen veneen istumalaatikkoon. Purjehduksenopettaja kertoo mitä lajille tyypilliset termit tarkoittavat, skuuttaaminen, jiippi, barduunat, ja että koska keulapurjeessa ei ole puomia, se täytyy jalustaa, siis kiristää veneen molemmille puolille sen mukaan mistä tuulee. Hän jakaa jokaiselle oman tehtävän ja kertoo mitä tehdä, kun hän komentaa vaikkapa kääntämään veneen uudelle kurssille. Purjelautailua toistakymmentä vuotta harrastanut Jukka Uusitalo pääsee peräsimeen ja muut purjeita hoitelemaan. - Koska purjehdimme nyt vastatuuli-myötätuulirataa, meidän täytyy luovia, selittää Kinnunen. Mennä sik-sakkia 45 astetta vastatuuleen, jompaankumpaan suuntaan. Ja mitä kireämmäksi saadaan keulapurje, sitä paremmin se toimii. Uinumassa ollut tuuli on virinnyt ensimmäistä kertaa merellä oleville juuri sopivan voimakkaaksi . Purjeet nostetaan siis vastatuuleen, keulapurje vähän lepattaa, se kiristetään, reuna nostetaan kaiteen yli, kurssi pidetään oikeana ja nyt lähdetään laskemaan alaspäin. Vene kallistuu liikaa, Jukka kääntää peräsintä ja nyt on keulapurjeessa oleva vihreä nauha suora, osoittaen että ilmavirtaus purjeessa on ihanteellinen. Keskity oleelliseen Nokialaiset ovat selvästi oppivaista porukkaa. Käännökset sujuvat hyvin ja vauhdikkaasti, vene kulkee suoraan sinne minne pitääkin ja vauhti pysyy koko ajan hyvänä. Maalla yksitoista kilometriä tunnissa , kuusi solmua ,ei kyllä päätä huimaa, mutta merellä se on ihan mukava vauhti. Miehistö on tyytyväinen joutuessaan välillä tekemään muutakin kuin ajatustyötä ja vaikka ollaan kymmenen metriä pitkässä ja kolme leveässä veneessä, siis aika pienessä tilassa, puuhaa riittää niin, että herrat kuumissaan puhaltelevat. Ja toteavat ettei tänne olisikaan tarvinnut varustautua kuin naparetkelle. Muut venekunnat ovat ihan yhtä tosissaan ja raon tekeminen niihin vaatii keskittymistä. Pahimman haasteen Jukka Uusitalon kipparintaidoille asettaa vene, jossa on Kinnusenkin kilpailutiimissä paljon purjehtinut ja Nokialla työskentelevä Eeva Myllylä. - Mä oon ihan varma että me voitetaan tämä kisa, vakuuttaa Tapio Saarinen. Neuvo keskittyä oleelliseen onkin tosi hyvä, ei tässä jouda miettimään muuta kuin omaa tekemistään! 9


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

- Sitten kun minä olen iso ja rikas, ostan purjeveneen, lupaa puolestaan Jukka Uusitalo ja kyselee harrastuksesta, koulutuksesta, hinnoista. Alca Torda veneessä purjehtinut porukka ristii itsensä veneen suomennoksen mukaan Ruokki-teamiksi ja ihastus mereen on jakamaton. Kaikki ryhmän jäsenet eivät tunteneet ennestään toisiaan, mutta nyt heillä on yksi yhteinen hauska muisto ja ainakin jonkinlainen käsitys siitä, millaisia ominaisuuksia yhteistyössä toisista löytyy. Kolme tuntia merellä vauhdikkaan lajin parissa antaa paljon. Tutustuminen uuteen harrastukseen ihan eri elementissä kuin arkiympyrät, voi sytyttää uskomattoman luovuuden kipinän ja antaa mahdollisuuden löytää uusi harrastus joka taatusti karistaa mielestä kaiken muun. Helena Karppinen

Matti Pehkonen avaamassa puomipeitettä lähtiessään Nokialaisten kanssa merelle. 10


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

A rno muut ti t yttöine e n P o riin Hallituksen jäsen Arno Talvisara muutti syyskuun alusta vaimonsa ja kaksostyttöjen kanssa Poriin hoitamaan Satakuntalaisten korvia ja neniä. Arno kirjoittelee kuulumisistaan seuraavasti: Morjens, Mitä hallitukseen kuuluu? Syksy on ollut stressaava ja raskas. Tosin muutto näyttää olleen työn kannalta fiksu. Olin Oulussa viime viikolla raskaissa merkeissä - isäni hautajaiset olivat perjantaina. No, vanha mies pääsi haudan lepoon - isän kantaminen hautaan ja mullan lapioiminen on kuitenkin rankka juttu. Näinkin vanhaa kurssikavaeria Oulussa, joka kysyi kuulumisia. Vastasin tavalliseen tapaan: "Ei nyt niin erikoista", ja jatkoin kertoilemalla kaksosten syntymästä, muutosta, uudesta työpaikasta etc. Hän nauroi, että vai ei erikoista - siinä kuulema kovat stressipisteet jo 5:lle vuodellekkin; saati sitten puolelle vuodelle. Ja, kyllä se tuntuukin! No, ehkä tässä ollaan nyt jo voiton puolella. Vene tuli nostettua Vaasaan ja Soinin Timo huolehti jäähdytysnesteistä etc. Keväällä haen veneen sitten tänne etelän vesille tai vaihdamme isompaan jos oikea löytyy. Työpaikka on mukava, ja itsenäisempi työ. Toki alussa on stressaavaa, kun käytännön pikku asiat ovat eritavalla ja uudet instrumentit leikatessa etc. Privaattivastaanotonkin aloitin eilen ja mahdollisesti tulevaisuudessa saatamme aloittaa yksityisen leikkaussalin Porissa. No, se on iso kysymysmerkki. Tytöt jaksaa hyvin, Juttakin aika väsynyt kokopäiväisestä kaksosten hoidosta Minähän en varmaan ole tänä syksynä ollut parhaassa tukemisvireessä. Tytöt on olleet vielä flunssassa nyt viikon, kuten mekin. Terveisin Arnoldo de la Vinssi, ranskalainen Poriin eksynyt jollapurjehtija

H-ve ne kisat Ma rja nie me ssä

11


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Sihte e ri muist ut taa Harjoituspäiväkirjoista Muistattehan, että tarvitsen täytettyjä harjoituspäiväkirjoja, jotta voimme anoa seuralle toiminta-avustusta myös ensi vuonna. Kivakaapa siis edellinen Ryöppy (3/00) esille ja irrottakaa sieltä ruudukko, jonka voitte lokikirjan (tai kalenterin) avulla täyttää. Tarvittaessa voin lähettää uuden lomakkeen - tai tulepa hakemaan sellainen seuran syyskokouksesta. Koska harjoituspäiväkirjojen palauttaminen on ollut nihkeää, olemme harkinneet jopa palauttamattomuusmaksun käyttöönottoa. Lippuja & avaimia Syyskokouksen aluksi on mahdollista ostaa OM:n perälippu (90 cm leveä), Röytän majan avain (200,-) tai muita OM tuotteita. Kevääksi tilaamme lisää erikokoisia perälippuja. Suomen Purjehtijaliitto/ Suomen Veneilyliitto määrittelee liputusohjeessaan lipun paikan ja koon seuraavasti: Lipun paikka ja koko Perälipun paikka on venee peräosassa 10 -15 astetta peräänpäin kallistetussa lipputangossa. Lipun pitämistä peräharuksessa ei suositella. Perälippua voidaan pitää purjehduksen aikana kahvelissa tai uesampimastoisessa veneessä mesaanimaston huipussa olevassa jatkeessa. Moottoriveneessä lippua pidetään joko perälipputangossa tai merenkulkumaston peräänpäin kallistetussa kahvelissa. Lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: Veneen pituus alle 7 m 7 - 10 m 10 - 12 m 12 - 15 m yli 15 m

Lipun koko 33 x 54 cm 44 x 72 cm 55 x 90 cm 66 x 108 cm 80 x 131 cm 100 x 163 cm

12

Tangon pituus 75 cm 95 cm 115 cm 140 cm 170 cm 210 cm


RYÖPPY 4/2000

19 maaliskuu, 2001

Perälipputangon huipun pystyetäisyys kannesta tulisi olla vähintään 10 cm pitempi kuin tangossa käytettävän lipun lävistäjä. Lipun on oltava puhdas ja ehjä. Leila, sihteeri Leila.Rannanjarvi@vtt.fi 050 355 0504 (harjoituspäiväkirjoja ja venetodistusnumeroita odottaen)

Navigaaatioliito n t ut kintopä ivät

E rikois ma ininta 4 ve ne e lle Tähän mennessä harjoituspäiväkirjan ovat palauttaneet

Se uraava Ryöppy Seuraava Ryöppy ilmestyy vuodenvaihteen jälkeen ennen maaliskuista vuosikokousta. Talvena aikana menneen kesän veneilykokemukset voivat saada matkakertomusmuodon ja tulla julkaistuksi jäsenlehdessämme J Mahdollisen siihen tulevan materiaalin voi toimittaa joko OM postiosoitteeseen tai Jormalle jorma.lamsa@oulu.fi tai Leilalle leila.rannanjarvi@vtt.fi sähköpostitse.

Uus ia jäse niä Seuramme jäseniksi on hallituksen kokouksissa hyväksytty: Petteri Ylikotila ja Ilkka Wallenius. OM toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi seuraamme!

13


/ryoppy400  

http://www.oulunmerenkavijat.fi/images/stories/Ryopyt/ryoppy400.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you