Koulutuskalenteri kevät 2023

Page 1

Koulutuskalenteri kevät 2023 Kauppakamari kouluttaaosaaminen voimavaraksi!

HR, työsuhde ja palkanlaskenta

28.2. klo 9-12 Etä- ja hybridityön juridiikkaa, etä Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

21.3. klo 9-16 Esihenkilö ja työpaikan haastavat tilanteet, Oulu/etä Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 25.4. klo 9-12 Esihenkilön työturvallisuuspäivä, Oulu/etä

AA, VT, osakas Kaija Pulkkinen, Eversheds Asianajotoimisto Oy 16.5. klo 9-16 Palkanlaskijan päivä, Oulu/etä AA, VT, osakas Kaija Pulkkinen, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Johtaminen ja esihenkilötyö

8.2. klo 9-16 Oston perusteet digiaikana, etä Konsultti ja kouluttaja Hannu Soininen, Soininen Consulting Oy 9.2. klo 9-16 HHJ® Hallitus ja vastuullisuus, Oulu/etä VT, HHJ PJ, Business Coach Katri Sipilä, Deve Partners 23.3. klo 9-15 Kasvun johtaminen yrityksen taloudessa, Oulu/etä Toimitusjohtaja, oivalluttaja, yritysvalmentaja Timo Toivanen, TT Valmennus Oy 19.4. klo 9-12 Johdon mittarit ja raportointi, Oulu/etä Tj Juha Laakkonen, Kaleva Media ja KHT, Partner Sami Posti, PwC

Pohjoisesta Pörssiin -valmennus, 2023 Oulu

1. jakso: Kasvuyhtiöstä listayhtiöksi 19.1.

2. jakso: Strategia, hallitustyö ja Corporate Governance 14.2.

3. jakso: Selkeä liiketoimintamalli, kasvutarina ja sen viestiminen 23.3.

4. jakso: Rahoitus ja vastuullisuus 18.4.

5. jakso: Listautumisprosessi käytännössä 4.5.

HHJ®-hallitustyöskentelykurssit:

HHJ®–Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi 31.1.-15.3.2023 Oulu

HHJ®–Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi 15.2.-29.3.2023 Nivala

HHJ®-kurssi Perheyritys 20.4.-.30.5.2023 Oulu

HHJ®-puheenjohtajakurssi 22.-23.2.2023 Oulu

Kansainvälistyminen

22.3. klo 9-12 Tullimenettelyt ja tulliverotus tutuiksi – sujuvoita vienti- ja tuontiprosessiasi, etä

Tulli- ja valmisteveroasiantuntija Matti Alpua, KPMG Oy Ab 11.5. klo 9-14 Incoterms 2020 – toimitusketjun onnistunut hallinta toimituslausekkeilla Oulu/etä

Head of Logistics Kirsi Reittinen, Orion Oyj

Myynti, markkinointi ja viestintä

Sales Days – tulosta myyntiin! (Kaksiosainen etäkoulutus)

26.1. klo 9-12 Osa 1: Yhtiön matka myyntiorientoituneeksi yhtiöksi, etä 2.2. klo 9-12 Osa 2: Digiajan myynnin ja markkinoinnin johtaminen, etä Head of Sales and Inspirational Officer Tanja Piha, Greenstep Oy 16.2. klo 9-12 Myynnin kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat, etä KTT, DI Toivo Koski, Tulosakatemia/Oy In-Hand Finland Ltd

Talous ja verotus

24.1. klo 9-16 Tilinpäätös, verotus ja veroilmoituksen toimittaminen, Oulu/etä Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari 26.4. klo 9-14 Kirjanpitäjän päivä, Oulu/etä Ekonomi, KLT-kirjanpitäjä Leena Rekola-Nieminen 24.5. klo 9-16 Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, Oulu/etä Arvonlisäveroasiantuntija Joonas Paavolainen, KPMG Oy Ab 31.5. klo 9-16 Konsernipäivä, Oulu/etä Ernst & Young Oy:n asiantuntijat

IT ja webinaarit

23.5. klo 9-12 Tiedonhallinnan vuosikello yrityksille, etä Tieto- ja teknologia-arkkitehti, Jarkko Koivuniemi, MediaBot Oy Excel-webinaarit

21.3. Sujuvampaa Excelin käyttöä 4.4. Excel tehokäyttöön

18.4. Power Bi - raportoinnin perusteet 2.5. Controllerin Excel-raportointi 16.5. Sujuvampaa Excelin käyttöä

Pinja Group Oy:n asiantuntijat. Kesto klo 14.00-15.30.

Esihenkilö ja työpaikan haasteelliset tilanteet 21.3.2023 klo 9.00-16.00 Oulu/etä

Esihenkilöllä on lakisääteinen velvoite puuttua monenlaisiin työpaikan ongelmatilanteisiin ja päätöksenteon tueksi on tunnettava riittävästi työlainsäädäntöä. Koulutuspäivässä käsitellään työpaikan tyypillisimpiä haastavia tilanteita ja niiden käytännön ratkaisukeinoja esimerkein havainnollistettuina.

Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari.

Ohjelman pääkohdat:

• Esihenkilötyön työoikeudelliset raamit

• Häirintä työpaikalla

• Työssä jaksaminen

• Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat

• Sairauspoissaoloihin liittyvät ongelmatilanteet

• Työntekijän käytökseen liittyvät ongelmatilanteet

• Työsuhteen päättäminen henkilöstä johtuvin syin Jäsenetuhinta: 420 € + alv, hinta: 630 € + alv 24%.

Tervetuloa kouluttautumaan livenä tai linjoilla!

HHJ®–Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssit

Hallituksesta vauhtia bisnekseen ja tukea tulevaisuuteen!

Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja hyvin käytännönläheisesti monipuolisten yritysesimerkkien avulla. Samalla selvitämme asiantuntijoiden ja hallitusammattilaisten johdolla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.

HHJ-kurssi aktivoi ja kehittää hallitustyötä ja auttaa myös yritysjohtajia sekä yrittäjiä hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Kurssit sopivat hallitustyötä jo tekeville tai aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

Asiantuntijoina toimivat kokeneet hallitusammattilaiset.

Kurssiaikataulut: Oulu I Nivala Oulu Perheyritys

1. jakso Hyvä hallintotapa 31.1. 15.2. 20.4.

2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi 14.2. 1.3. 3.5.

3. jakso Strategiatyö 21.2. 16.3. 10.5. Ryhmätyö 28.2. 22.3. 23.5.

4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus 15.3. 29.3. 30.5.

Mahdolliset poissaolot voi korvata toisilla HHJ-kursseilla erikseen sovittavalla tavalla.

Jäsenetuhinta: 1950 € + alv, hinta: 2800 € + alv 24% (sis. koulutus, materiaalit, sähköinen työalusta ja Hyvä hallitustyö -kirja).

”Näkyy, että kurssi on toteutettu satoja kertoja. Laadukasta.” ”Erittäin hyvät asiantuntijat.”

HHJ hallitus ja vastuullisuus

9.2.2023 klo 9.00-15.15 Oulu/etä

Mitkä ovat hallituksen velvoitteet yrityksen toiminnan järjestämisessä yritysvastuun näkökulmasta? Miten hallitus voi edistää yritysvastuun valjastamista kasvun ja uusiutumisen moottoriksi?

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin.

Asiantuntijana VT, HHJ PJ, Business Coach Katri Sipilä, Deve Partners.

Kenelle? Hallitusten jäsenille, yrittäjille, omistajille ja johtajille sekä hallitustyöstä kiinnostuneille.

Ohjelman pääkohdat:

• Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Miksi vastuullisuus kannattaa?

• Lainsäädäntö, suositukset, politiikat

• Rahoitus ja vastuullisuus

• Hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa

• Yritysvastuu käytäntöön: Olennaisuusanalyysi, vastuullisuusohjelma, raportointi

• Keskustelua ja jälkitehtävä

• Case: Juuri Partners Oy

Jäsenetuhinta: 480 €, hinta: 795 € + alv 24%. Tarjous HHJ- ja HHJ PJ-kurssin käyneille: 410 € + alv 24 %.

Tullimenettelyt ja tulliverotus tutuiksi - sujuvoita vientija tuontiprosessiasi! 22.3.2023 klo 9.00-12.00 Etä (Teams)

Koulutus antaa vankan perustan tullisääntöjen ymmärtämiseen. Koulutuksen jälkeen Sinun on helpompi hallita yrityksen tulliasioita ja selvittää tarvittaessa organisaatiollenne merkittäviä erityiskysymyksiä. Tervetuloa linjoille!

Kouluttajana kokenut tulli- ja valmisteveroasiantuntija Matti Alpua, KPMG Oy Ab.

Ohjelman pääkohdat:

• Tullilainsäädännön suuntaviivat

• Tulli-ilmoitus

• Maahantuonti

• Tulliverotus (tullausarvo, tariffi ja alkuperäsäännöt)

• Erityismenettelyt

• Vientimenettely

• Maahantuonnin alv

• EU:n hiilirajamekanismi CBAM

Jäsenetuhinta: 350 € + alv, hinta: 525 € + alv 24 %.

Tiedonhallinnan vuosikello yrityksille 23.5.2023 klo 9.00-12.00 Etä (Teams)

Jatkuva tietomäärän kasvu ja tietojärjestelmien kehitys haastaa yritykset. Koulutuksesta saat vastauksia moniin kysymyksiin koskien mm. johdon vastuita, järjestelmiä, tietoturvaa, ja sähköistä arkistoa. Missä mennään tiedonhallinnan eri osa-alueilla ja miten vuosikello voisi auttaa?

Asiantuntijana tieto- ja teknologia-arkkitehti, Jarkko Koivuniemi, MediaBot Oy.

Ohjelma:

• Tiedonhallinta, miksi ja kenelle?

• Tiedonhallinnan suunnittelun vuosikello

• Suosituksia ja standardeja, järjestelmät

• Tietoturvallisuusvaatimukset vuosikellossa

• Asiakirjahallinnon, asian- ja palvelunhallinnan vuosikello

• Tietojärjestelmien vuosikello

• Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi

• Tiedonhallinnan ohjaus ja tuki

• Elinkaarikysymykset

• Esimerkki vuosikellosta

Jäsenetuhinta: 350 € + alv, hinta: 525 + alv 24 %.

Myynnin kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat 16.2.2023 klo 9.00-12.00 Etä (Teams)

Koulutuksen oppien avulla varmistat talousraportoinnin kyvyn tuottaa luotettavaa katelaskennan tietoa myynti- ja hinnoittelupäätösten tueksi. Aamupäivän aikana opitaan välttämään sudenkuoppia, joihin helposti astumme hinnoittelupäätöksissä. Lisäksi käsitellään tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista.

Asiantuntijana KTT, DI Toivo Koski, Oy In-Hand Finland Ltd. Kenelle? Myynnin ja talouden ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat laskelmia myynti- ja hinnoittelupäätösten tueksi.

Ohjelma:

• Miten tuloslaskelman eri katteita voidaan hyödyntää tuotteen hinnan ja myyntitavoitteiden asetannassa?

• Hintajouston laskeminen – miten alennukset ja hinnankorotukset vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen?

• Maksuaikojen vaikutus yrityksen kannattavuuteen

• Saas- ja lisensointituotteiden hinnoittelu (päivän aikana tehdään Excel-työkalu)

• Hinnoitteluvoimaa tuotteistuksen avulla. Tuotteiden ja palveluiden kerroksellisuus

Jäsenetuhinta: 350 € + alv, normihinta: 525 € + alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lisätiedot koulutuksista: palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350, riitta.schroderus(at)chamber.fi

Ilmoittautuminen: Koulutuksiimme ilmoittaudutaan KauppakamariKaupassa. Rekisteröitymällä ja kirjautumalla sisään verkkokauppa laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli organisaationne on kauppakamarin jäsen. Saat sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisestasi. Voit ilmoittautua koulutuksiin myös: koulutuskoordinaattori Jaana Lahtiselle, jaana.lahtinen(at)chamber.fi, puh. 050 408 0663.

Hinnat ja uuden jäsenen alennus:

Kauppakamarin jäsenenä organisaationne edustajat osallistuvat koulutuksiimme lähes 40 % normaalia osallistumishintaa edullisemmin.

Uuden jäsenen alennus: 150 €:n arvoinen lahjakortti koulutuksiimme (Oulu ja muu Pohjois-Pohjanmaa) tai seuraaviin tuotteisiin/palveluihin KauppakamariKaupassa:Etäkoulutukset, Kausikortti, KoulutusOnline, Ammattikirjasto, KauppakamariTieto, Johtajaklubi.

Etu on organisaatiokohtainen ja koskee yhden tuotteen tai palvelun ostoa (kertaosto). Saat alennuskoodin postitse ja sähköpostilla liityttyäsi jäseneksi. Alennuskoodin yhteydessä mainitaan voimassaoloaika. Etu ei koske Excel-webinaareja ja sitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin/kampanjoihin. Lisätiedot: jaana.lahtinen(at)chamber.fi

Perumisehdot ja oikeudet muutoksiin

Perumisehdot: Yksittäisen koulutuspäivän ilmoittautumisen voi perua kuluitta seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmistä perumisista laskutamme puolet (50%) osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan kaksi (2) päivää ennen koulutusta tai sen jälkeen, tai osallistuja ei saavu paikalle, laskutamme koko osallistumismaksun. Sairauslomatodistuksen toimittaminen oikeuttaa kuluttomaan perumiseen. Sähköisen materiaalin tilanneilta perimme materiaalin hinnan, jos materiaali on lähetetty ennen perumista.

HHJ-tuoteperheen kurssien kuluttomat perumiset tulee tehdä kahta viikkoa ennen ensimmäistä tilaisuutta kirjallisesti: riitta.schroderus(at)chamber.fi

Oikeudet muutoksiin: Koulutusten järjestämisen ehtona on tapahtumakohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelman- ja hinnanmuutoksiin. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiasta asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) päivää ennen koulutusta.

"Kauppakamarin koulutukset ovat hintalaatusuhteeltaan kohdallaan ja lisäksi tarjonta ja toteutus on osuvaa ja sujuvaa."

"Oulun kauppakamarin palveluja olemme arvostaneet muun muassa kouluttajien tason, laadukkaiden materiaalien ja saavutettavuuden ansiosta."

”Hyvin toimi myös Teamsin välityksellä.”

Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset!

KoulutusOnline

Aina ajankohtaiset koulutukset verkossa 24/7.

KoulutusOnlinen verkkokoulutuksilla koko henkilöstön on helppo kasvattaa asiantuntijuuttaan työn lomassa - jo vartti viikossa riittää! Uudistuneesta digipalvelusta löytyy laaja kattaus koulutuksia ajankohtaisista lakimuutoksista työelämätaitojen harjoitteisiin asti. Aloita jo tänään!

Hinta 1-10 käyttäjää / 12kk: alk. 590€ + alv / käyttäjä KoulutusOnline 148x105_Oulu_12_2022.indd 1 15.12.2022 11.35

Kysy lisää: myynti@helsinki.chamber.fi kauppakamari.koulutusonline.fi

Technopolis Ydinkeskusta | Sepänkatu 20, 4. krs, 90100 Oulu oulunkauppakamari.fi | 050 5629 933 | koulutus.oulu@chamber.fi

#kamarikouluttaa #kauppakamari