a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Manifesteer jouw geluk in een tijd die verandert

Hilda Heyman


Manifesteer jouw geluk ISBN xxx xx xxx xxxx x © 2019 Uitgeverij Natuurlijk Hilda Heyman, Bronkhorst Voor meer informatie: www.natuurlijkhildaheyman.nl Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, multimedia of op welke wijze dan ook, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Use and share… De in deze uitgave opgenomen kennis en informatie is voor geïnteresseerden en mag op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Er is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het opnemen van de in deze uitgave opgenomen informatie. De auteur is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die eventueel uit eigenmachtige toepassing van deze informatie voorkomt. Ontwerp: OudZuid Ontwerp, Dieren Eerste druk, november 2019


Voorwoord Energie Het succes van mijn ‘Energiehandboek voor Ondernemende Vrouwen’ – dat óók voor mannen leerzaam was-, vroeg natuurlijk om een vervolg! En laat nu wéér ‘Energie’ het thema zijn... Maar dit keer vanuit een andere hoek belicht. Vanuit de energie van de verandering die nu gaande is. En vooral hoe we die vóór ons kunnen laten werken zodat we moeiteloos, ontspannen en met plezier ons leven vorm kunnen geven.

Juist nu! Nu we in een periode van grote onrust zitten op politiek en maatschappelijk gebied. Op het gebied van het milieu, op werkgebied met een behoorlijke hoge werkdruk en de razendsnelle ontwikkeling van de digitalisering, die zo langzamerhand méér controle lijkt te krijgen over ons, dan wij over de computersystemen en hun algoritmen. De snelheid waarmee alles verandert is voor ons niet meer bij te houden; het is te veel en te complex. Wat vandaag ‘in’ is, kan morgen alweer ‘out’ zijn.

4


We zijn altijd bereikbaar, maar ondertussen ‘bereiken’ we niemand meer écht. Daarnaast is er een zich terugtrekkende overheid, die niet meer het standpunt huldigt dat ‘regeren vooruitzien is’. Het lijkt wel of niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor iets of iemand.

Onrust en onzekerheid Dit alles samen maakt dat veel mensen deze tijd als een periode van onrust en onzekerheid ervaren. Hierdoor vervallen sommigen in een vorm van lethargie, anderen komen juist weer in actie en er zijn ook mensen die zich steeds meer afkeren van de huidige maatschappij en hun eigen nieuwe vormen gaan creëren. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Millennials. Zij zijn hoog opgeleid en hebben toegang tot bijna alles, maar ze hebben óf geen idee wat ze moeten doen óf ze werken zich minimaal een burn-out. Mensen van middelbare leeftijd willen zich niet meer conformeren aan de huidige maatschappij en zoeken hun heil in het buitenland of in een andere manier van leven. Ouderen worden gedwongen langer thuis te blijven wonen. Zij voelen zich steeds eenzamer en meer buitengesloten, omdat er minder aandacht voor hen is. De rest van de maatschappij raast letterlijk en figuurlijk langs hen heen en wij hebben ‘geen tijd’ voor hen.

5


Overgangssituatie We zitten nu in een overgangssituatie, waarin het oude niet meer past of werkt en we nog niet helemaal in het nieuwe zitten. En dat is vaak lastig. Er zullen grote verschuivingen te zien zijn op alle gebieden die voor de mens van belang zijn en op de manier waarop we met de aarde omgaan. Er zijn nu bijvoorbeeld al verschuivingen in de politiek te zien. We gaan minder waarde hechten aan een externe autoriteit die denkt te weten wat het beste voor ons is. Ook worden steeds meer mensen zich bewust van hun soevereiniteit en beseffen ze dat ze als vrije mensen op deze aarde geboren zijn. De opkomst bij verkiezingen zal nog verder afnemen en in plaats daarvan zullen meer mensen zich op andere manieren verenigen (zie bijvoorbeeld ‘de gele hesjes’, de scholieren die in actie komen voor het milieu en hun toekomst, de aanhoudende- relatief vreedzame- protesten in Hong Kong, etc. etc. ) Tegenkrachten proberen zich nog met man en macht te handhaven en dat zie je bijvoorbeeld aan de opkomst van het populisme. En omdat we nog in een overgangsfase zitten, hebben die ook nog redelijk succes. We voelen dat we het anders willen, maar we weten nog niet precies hoe en de populisten vullen deze leemten in.

6


Onrust en ideeën Ook zijn we met allerlei projecten bezig om op verschillende manieren een betere wereld te creëren. Dit zijn nog allerlei losstaande initiatieven en hier is nog geen uniformiteit of éénheid in gevonden. We willen graag zelf iets opzetten en hiervoor waardering krijgen; hierin sijpelt het ‘ego’ nog door. We raken ons steeds meer bewust van de negatieve effecten van ongezond voedsel en sommige mensen gaan vegetarisch of veganistisch eten. Anderen besluiten alleen nog ‘raw food’ te eten. De drang naar vet, suiker, alcohol en vlees gaat afnemen. Daarvoor in de plaats gaan we meer gezonde voeding eten zoals fruit, groenten, noten, bloemen en ongetwijfeld binnenkort insecten. Deze vormen van voeding zijn lichter verteerbaar waardoor mensen zich ook letterlijk en figuurlijk lichter gaan voelen en meer in lijn komen te staan met de nieuwe energie. Voor ons persoonlijk zal er ook van alles veranderen. Zelf heb ik lange tijd gedacht dat we door een heftige gebeurtenis in een nieuwe tijdsfase zouden ‘knallen’, maar ik zie nu dat het een geleidelijk proces is, dat overigens wel steeds sneller gaat. Ik stel me een emmer voor die tot aan de rand toe gevuld is en waar steeds meer bijkomt. Bij een lichte beweging stroomt de emmer al over en dat proces zal steeds sneller gaan.

7


Oplossingen Hoe de huidige tijd te verklaren is en hoe je de tijd naar jouw hand kunt zetten en er optimaal in kunt functioneren, ga ik je in dit boek uitleggen. Daarna ga ik in op hoe makkelijk het is om je wensen en dromen te realiseren, of te wel te manifesteren. Dit zal in deze tijd ook een stuk sneller gaan dan in het verleden. En zal ik ingaan op nieuwe ideeën over gezondheid, voedende relaties en werken met voldoening en resultaat. Maar alles begint met het nemen van je eigen verantwoordelijkheid om je leven vorm te geven. En vervolgens moet je in actie komen en vol vertrouwen in het diepe springen! Hoe vaak heb je niet aan het einde van de springplank gestaan, terwijl je al heel dapper tot dat punt was gekomen en dat je toen dacht: ‘ik spring toch maar niet, want wat als….’ Ik raad je aan die sprong wél te wagen, want juist dan gebeuren er kleine en grote wonderen. Sommige dingen komen je misschien vreemd voor of zijn moeilijk te vatten. Lees dan gewoon door, want elk nieuw hoofdstuk zal weer iets anders toevoegen of een andere insteek hebben, zodat je het verband kunt gaan zien. Het zal je leven ook niet in één klap veranderen, maar het is een goede stap op weg naar een hoger bewustzijn en als je hier mee gaat werken gaat de ontwikkeling sneller dan

8


je denkt! Dus laat je meevoeren op de golven naar nieuwe mogelijkheden en onverwachte avonturen die het leven voor jou in petto heeft. Geniet ook vooral van deze tocht en houd ondertussen óók je ogen open voor alles wat ‘spontaan’ voorbij komt.

‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’ Albert Einstein.

9


Hoofdstuk 1

Wat speelt er? Deze titel is niet zomaar gekozen, omdat je nog beter mag leren om met het leven te ‘spelen’ en ‘spelend’ te leven! Maar waarschijnlijk zit je nog met één of meerdere van de volgende vragen: • Heb je al langer het gevoel dat je ‘oude jas’ niet meer past? • Probeer je jezelf te handhaven of ben en aan het overleven in deze maatschappij en vergeet je te leven? • Ben je op zoek naar zekerheid? • Heb je er helemaal genoeg van om onder stress te staan of te werken? • Voel je dat je wordt leeggezogen door andere mensen? • Word je overweldigd, boos, teleurgesteld of verdrietig over alles wat er nu gaande is? • Wil je af van materiële en maatschappelijke behoeften en meer gaan leven naar wat je hart zegt; vanuit je gevoel en je intuïtie en dat zonder je jezelf te kort te doen? • Ben je op zoek naar jouw juiste evenwicht tussen wilskracht en vertrouwen? • Heb je ook wel eens het gevoel dat je ‘vast zit’ op een doodlopende weg? • Volg jij het nieuws op de televisie en/of lees je de krant niet meer? Omdat je merkt dat al die negativiteit je sloten energie kost en dat dit direct invloed heeft op je stemming en je leven?

10


• Ervaar jij dat de ‘uiterlijke wereld’ aan alle kanten barsten vertoont en af begint te brokkelen, maar wil daar zelf niet ook aan ten onder gaan? Besef dan dat je niet de enige bent, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje! We zitten in een overgangsfase, waarin het ene tijdperk eindigt en het andere - waarin alles mogelijk is- net begint. We staan met één been in het oude tijdperk en met het andere in het nieuwe. In welke mate is voor iedereen verschillend en sommige mensen staan al jaren met twee benen in het nieuwe tijdperk! Dat zijn met name die mensen die hooggevoelig en/ of intuïtief zijn. In ieder geval is het nu bij uitstek het moment om de stap naar het nieuwe tijdperk te maken en dingen te veranderen. Omdat nu alle lichten op groen staan en dat daarom de overstap de minste moeite kost. Maar forceer hierin niets en vertrouw er op dat alles zich ontwikkelt op het juiste moment. Dat periodes elkaar opvolgen is altijd zo geweest; vaak is er dan sprake van een golfbeweging en zie je oude patronen de nieuwe weer opvolgen. Wat er nu aan het gebeuren is, is absoluut nieuw, het is geen herhaling van zetten, maar een situatie waar de rek helemaal uit is. We gaan nu echt naar een totaal nieuwe tijd, waarin alles anders gaat worden. Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken komt men tot dezelfde conclusie. Logisch dus dat

11


deze situatie voor veel mensen onrust en onzekerheid met zich meebrengt! Ik ga dat verklaren vanuit drie verschillende invalshoeken; vanuit de natuurkunde (de trillingsfrequentie van de aarde), de wiskundige en spirituele kant (de dimensies) en vanuit de astrologie. Natuurlijk zijn er nog veel andere invalshoeken, waaronder de religieuze, maar die laat ik verder buiten beschouwing. In het volgende deel leg ik uit hoe je in deze onrustige tijd optimaal kunt functioneren.

‘Wanneer we ophouden met primair aan onszelf te denken en aan de instandhouding van onszelf, beleven we een werkelijk heroïsche transformatie van ons bewustzijn’. Joseph Campbell

12


13


De wereld verandert op alle gebieden in een hoog tempo. Oude zekerheden vallen weg en nieuwe vormen zijn nog niet gevonden. Door veel mensen wordt deze tijd als een periode van onrust en onzekerheid ervaren. Wat is hier gaande? Hoe kun je de tijd naar jouw hand zetten? Hoe word en blijf je hierin ontspannen? En hoe manifesteer je jouw geluk, zowel privĂŠ als zakelijk, in een tijd die verandert?

Hilda Heyman heeft vanuit haar achtergrond als natuurgeneeskundige en coach met meer dan 15 jaar ervaring een duidelijke visie op de huidige tijd. Ze geeft hier vanuit verschillende disciplines een verklaring voor. Inclusief eenvoudige en praktisch toepasbare tips om ook nu je leven te optimaliseren en je wensen te manifesteren.

www.natuurlijkhildaheyman.nl 9 789082 717105

Profile for oudzuidontwerp

Manifesteer jouw geluk  

Het succes van mijn ‘Energiehandboek voor Ondernemende Vrouwen’ – dat óók voor mannen leerzaam was-, vroeg natuurlijk om een vervolg! En laa...

Manifesteer jouw geluk  

Het succes van mijn ‘Energiehandboek voor Ondernemende Vrouwen’ – dat óók voor mannen leerzaam was-, vroeg natuurlijk om een vervolg! En laa...

Advertisement