Page 1

Ouderraad Basisschool Sint-Anna Spaarzaamheidsstraat 29a – tel. 053 78 59 02 Raffelgemstraat 8 – tel. 053 70 19 16

[ OUDERRAAD - Verslag ] Vergadering van 27/03/2012 Aanwezigen: Ouders:

Steven Vinckier, Lieven Baeyens, Dirk Buyle, Jens Van Landuyt, Sven De Luyck, Wim Daelman, Kris Van Sinay

Leerkrachten: Juf Veerle Directie:

Mevr. Karine Van Langenhove

Afwezig :

Maurice Fianyo, Yildiz Fatma

Verontschuldigd: Leerkrachten: juf Els, meester Geert Ouders:

(1) Evaluatie schoolrestaurant Liefst 477 betalende ouders hebben hun honger en dorst gestild tijdens het voorbije schoolrestaurant, de positieve tendens zet zich voort. 135 hongerige magen hebben zich vroeg in de middag gemeld, terwijl er 342 sympathisanten s’avonds eerst hun dorst gelaafd hebben aan de door ons uitgebate lobby bar. Zelfs onze 250 tombolaplantjes zijn de deur uit gevlogen. Geschatte winst voor de school is +/- 5000€ waarvoor een dikke bravo aan iedereen die zijn “steentje” heeft bijgedragen. (2) Financien - De soap rond de overdracht van de oude rekening (Belfius) naar de nieuwe ( Fintro) blijft aanslepen. Mr De Cock laat op zich wachten, maar tot nader order kunnen wij voort met onze oude rekening. - Wat moet er nog afgerekend worden => logo op onderlegger schoolrestaurant, en onze financiële ondersteuning voor 3 leerlingen i.v.m. schooluitstappen. (3) V.C.O.V - Onze voorzitter heeft onlangs deelgenomen aan een gespreksavond met leden uit ouderraden van verschillende scholen in de regio Aalst Gijzegem. Dit ging over van “hoe een gespreksavond organiseren” tot wat is “ouderparticipatie” Deze leek weinig inhoudelijk te zijn. (4) Nieuwe schoolraad (20 maart 2012) - De meeting is uitgesteld door Mevr. Karine omwille van het nieuwe decreet voor het Onderwijs dat onlangs is voorgesteld. Later te bepalen datum volgt. (5) financiele tegemoetkomingen voor de leerlingen - Na gezamelijk overleg met alle leerkrachten over de sociale-en financiële ondersteuning door de ouderraad, zijn deze tot besluit gekomen dat er niets concreet moet ondersteund worden door de ouderraad, en bedanken zij ons voor de aanbieding. Wel is een nieuwe muziekinstallatie voor de school nodig....en dat klonk als muziek in onze oren....


Ouderraad Basisschool Sint-Anna Spaarzaamheidsstraat 29a – tel. 053 78 59 02 Raffelgemstraat 8 – tel. 053 70 19 16

[ OUDERRAAD - Verslag ] (6) Varia Datums om te onthouden -21 april: opendeurdag met als thema “ een school voor het leven” 200 uitnodigingen zijn reeds verstuurd naar onze nieuwe potentiële klanten. -13 mei: eerste communie (receptie voor ouders) (7) Debatavond verkeersveiligheid in de St.Annawijk (25.04.12 om 19uur ) - Op 25 april gaan wij een debat houden met schepenen An Van den Steen, Johan Stijlemans, afgevaardigden van dienst mobiliteit, openbare werken en het agentschap wegen en verkeer dit m.b.t tot de mobiliteit en verkeersveiligheid op onze St Annawijk - Flyers zullen aan alle ouders meegegeven worden waar zij alle wensen en suggesties rond de veiligheid van hun kinderen kunnen neerpennen. Deze zullen dan geanalyseerd worden en doorgesproken worden met eerstgenaamden. Meer info zal later medegedeeld worden. (7) Oproep naar ouders om deelname Ouderraad - Bij dezen willen wij toch nog een warme oproep doen aan alle ouders om eens deel te nemen aan een ouderraad. - Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en ideeën. (7) Website - Alle info aangaande de ouderrraad kan men raadplegen op de website www.smi-aalst.be => VBS Raffelgem – Sint Anna => Nuttige links => Ouderraad.

Agendapunten volgende vergadering dinsdag 17/04/2012 •

Opendeurdag

Info avond mobiliteit.

1 ste communie

Verslag Ouderraad 27/03/2012  

verslag van de ouderraad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you