Page 1

OUD EUROSTRA

Augustus 2018

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


INHOUDSOPGAVE

2

WOORD VAN DE VOORZITTER OUD EUROS

4

WOORD VAN DE VOORZITTER D.R.V. EUROS

5

OUD EUROS-BESTUUR STELT ZICH VOOR

6

NIEUWS UIT DE WEDSTRIJDKOLOM

8

NIEUWS UIT DE COMPETITIEKOLOM

10

PRESTACIE

11

ROEIEN BIJ VIKING

12

DE VOEGEN VAN HET UWC

14

KROEGJOOL 1995

16

BINNENGEKOMEN POST

18


COLOFON

VAN DE SECRETARIS

De Oud Eurostra is het verenigingsblad van oud leden vereniging van de D.R.V. Euros, Oud Euros. Het blad verschijnt in de huidige vorm twee maal per jaar digitaal voor alle leden.

OUD EUROSTRA

Redactie: E-mail: secretaris@oud-euros.nl Melissa Roersma Beshermheer: Marinus Goedhart Website: www.oud-euros.nl www.drv-euros.nl Foto’s: D.R.V. Euros

Oud Euros E-mail: secretaris@oud-euros.nl Bestuur Oud Euros Hooiland 32 9205 EC Drachten

DOOR: MELISSA ROERSMA Waarde Oud Leden,

Hier is hij dan: de zomereditie van de Oud Eurostra. Afgelopen AV is er een nieuw Oud Euros-bestuur ingehamerd, dat zich in deze editie zal introduceren. Je wordt op de hoogte gebracht van het afgelopen jaar bij D.R.V. Euros met updates vanuit de voorzitter van de D.R.V., de competitiecommissaris en de wedstrijdkolom. De nieuwe wedstrijdroeicommissie, de PrestaCie, licht toe waarom zij zijn opgericht en wat zij binnen de D.R.V. doen. Wouter van

Kessel vertelt over het roeien bij de Utrechste roeivereniging Viking. Daarnaast staat zoals sommigen van jullie al weten een verbouwing van het UWC op de planning. In deze Oud Eurostra kun je lezen wat deze plannen exact inhouden. Als klap op de vuurpijl eindigt deze editie met een verhaal over de kroegjool van 1995 vanuit de ogen van Jan Analbers, destijds hoofd van de afdeling evenementen bij Grolsch.

Met rood-wit gebiesde groet, namens het Oud Euros-bestuur, Melissa Roersma

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

DATUM

Tromp Boat Race-borrel

21-10-2018

Nieuwjaarsborrel

18-1-2019

Heineken Roeivierkamp-borrel

10-3-2019

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


WOORD VAN DE VOORZITTER OUD EUROS

DOOR: IMRO DAWSON Beste Oud Euroïden,

Het roeiseizoen is ten einde gelopen en de zomer is in volle gang. Sinds het verschijnen van de vorige Oud Eurostra is er het een en ander veranderd binnen onze vereniging. Zo hebben wij, Melissa Roersma, Berend van Raaij en ik, bij de ALV tijdens het jaarfeest het stokje van Edzo, Tony en Aat overgenomen als bestuur van Oud Euros. Verderop in deze Oud Eurostra introduceren wij onszelf uitgebreider, maar eerst wil ik terugblikken op de afgelopen periode. Afgelopen jaren hebben onze voorgangers, Edzo, Tony en Aat, niet alleen de vereniging draaiende gehouden en het ledenaantal laten groeien, maar ook verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo hebben zij de Oud Eurostra gedigitaliseerd, het aantal activiteiten voor Oud Euros-leden met succes verhoogd, is het inschrijfproces bij Oud Euros gestroomlijnd en zijn er eerste stappen gezet om via Oud Euroïden activiteiten bij bedrijven te organiseren. Kijkend naar de positieve ontvangst binnen de vereniging, willen wij de initiatieven van onze voorgangers zeker voortzetten. Ook wil ik bij dezen

4

Edzo, Tony en Aat graag nogmaals bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Sinds de wissel-ALV hebben wij veel contact gehad met het bestuur van de D.R.V. om een goed beeld te krijgen van wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is, hoe de vereniging er op dit moment bij ligt en op welke vlakken Oud Euros in de komende jaren de D.R.V kan ondersteunen. Het beeld dat wij hierbij hebben gekregen is erg positief. De vereniging is nog steeds groeiende, wat niet alleen terugkomt in een groeiend ledenaantal en zorgen over de beschikbare ruimte tijdens de NIKE, maar ook in een grootschalige herverdeling van ruimte op het Universitair Watersportcomplex (uiteraard ten gunste van de D.R.V.). Daarnaast worden er ook op het water goede prestaties geleverd. Afgelopen jaar heeft het verenigingslied veelvuldig over de Nederlandse wateren geklonken, heeft een Eurosploeg de tweede plaats in het lichte dames developmentklassement behaald, hebben D.R.V.-ploegen bij de European Universities Games in Coimbra brons en zilver binnen weten te slepen en heeft Euroïd Minke Holleboom tot slot zilver

behaald in de dubbelvier bij het WK onder 23 in Poznan. Bij onze gesprekken met het bestuur van de D.R.V. kwam naar voren dat er nog ruimte voor verbetering is op het gebied van zichtbaarheid van Oud Euros, de binding tussen de twee verenigingen en het aanspreken van kennis en het professionele netwerk binnen onze vereniging. Momenteel zijn wij bezig om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden. Mocht jij hier goede ideeën bij hebben of zelf wat bij kunnen dragen, horen we het uiteraard graag (bijvoorbeeld via een mail naar voorzitter@oud-euros.nl). Onze periode als bestuur van Oud Euros is pas net begonnen. Wanneer ik echter kijk naar hoe de eerste maanden verlopen en hoe de twee verenigingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, kan ik niet meer zeggen dan dat ik erg veel zin heb in de komende jaren en dat ik erg benieuwd ben naar hoe de vereniging er over een aantal jaar bij staat. Namens het Oud Euros-bestuur, Imro Dawson


WOORD VAN DE VOORZITTER D.R.V.

DOOR: FEDDE GAASTRA

Zoals mijn praatje op de afgelopen Oud-Euros AV ook al begon: Het gaat goed met Euros. De lichtingen worden steeds groter, de selecties hebben veel potentie, de blikken stromen binnen en alles wordt steeds professioneler aangepakt!

Om een goed beeld te krijgen van hoe het met de club gaat is ook wat eerlijkheid nodig. De waarheid is, het afgelopen jaar is meer dan turbulent geweest voor Euros. Het 53e vormde zonder wedstrijdcommissaris, naar aanleiding van een affaire op de Zwarte Cross bevinden we ons in een juridisch geschil, er heeft er dit jaar een royement plaatsgevonden (inclusief beroep-AV), onze materiaalcommissaris heeft zijn functie neergelegd en er zijn een aantal zeer belangrijke commissies aan het wankelen geweest. Natuurlijk gebeurt er in elke drukke, groeiende en ambitieuze vereniging wel wat. Het bestuurs-zuur slaat elk jaar wel in, dit jaar kwam het uitzonderlijk snel. In het tumult moet ik mijn secretaris de grootste lof geven. Naast zijn secretaristaak is hij automatisch in een parttime wedstrijdcommissaris-rol gegleden en heeft hij ook de materiaalcommissie onder zijn hoede genomen

nadat onze materiaalcommissaris zijn functie had neergelegd. Toen de AV mij vroeg om ons plan in deze situatie, kon ik simpelweg zeggen: “Wij hebben Herbert.” Het is natuurlijk niet een jaar zonder mooie momenten geweest en ook projecten waar we onze fantasie de vrije loop kunnen laten zijn alom aanwezig geweest. Het hoogtepunt van dit jaar was de herinrichting van ons watersportcomplex. Hier heeft Jort Verhaar anderhalf jaar terug veel voor warm gemaakt. Dit jaar is het werkelijkheid. We gaan meer ruimte innemen, we krijgen een enorme sportruimte waar de werkplaats van de bootsman zich bevond en deze werkplaats verplaatst zich naar de zeilloods. Verder wordt het terras overdekt, waardoor we een grotere kroeg krijgen met tweede tap en er wordt eindelijk een tankinstallatie voor bier geïnstalleerd. Sjouwen met fusten is verleden tijd!

Ook op roei-vlak is er veel goeds gebeurd dit jaar. Minke Holleboom is Nederlands kampioene onder de 23, ze mag daarbij starten op het WK in de 4x. Onze MGD en MGLD zijn beiden gekwalificeerd voor de European University Games in Coïmbra, Portugal en we hebben een erg goed jawar achter de rug met onze nieuwe profcoach, Arne. Kijk ik vol zuur terug op dit jaar? Zeker niet. Een jaar besturen is en blijft een zeer bijzondere ervaring. Als ik kijk hoeveel rijker mijn capaciteiten en vriendenkring zijn geworden dan is het al het zuur van het afgelopen jaar, de bestuurskilo’s die er weer af moeten en de ‘bestuurskosten’ die ik weer terug op m’n rekening moet zien te krijgen het dubbel en dwars waard!

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


OUD EUROS-BESTUUR STELT ZICH VOOR VOORZITTER IMRO DAWSON

kunnen zorgen dat nog meer Euroïden na hun lidmaatschap bij de D.R.V. overstappen naar Oud Euros en dat de leden van Oud Euros op de hoogte blijven van de ins en outs rondom de D.R.V.

Mijn naam is Imro Dawson en sinds de Oud Euros-ALV van afgelopen mei, heb ik de eer onze mooie vereniging voor te zitten. In 2008 ben ik tegelijk met Berend lid geworden bij de D.R.V. Na iets meer dan een jaar competitieroeien en drie jaar achtereen competitieploegen te hebben gecoacht, heb ik moeten concluderen dat mijn toekomst daar niet lag. Gelukkig ontdekte ik al in mijn eerste jaar dat ik veel energie haalde uit commissiewerk en heb ik mij vervolgens nuttig weten te maken in verschillende commissies, waaronder de Competitiecommissie, EIC, Regattacommissie, Kascommissie, KP en de Raad van Toezicht. Naast regulier commissiewerk ben ik ook op andere vlakken betrokken geweest bij de D.R.V. Zo heb ik als penningmeester van het 47e bestuur de geldstromen van de vereniging nauwlettend in de gaten gehouden en heb ik in de jaren daarna de SocCie ondersteund bij hervormingen op financieel en organisatorisch vlak. Tot slot heb ik zes jaar met veel plezier op Roeiersresidentie Nord du Gare mogen wonen. Na en periode van acht jaar studeren, heb ik in 2016 mijn diploma in ontvangst mogen nemen en een punt achter mijn lidmaatschap bij de D.R.V. gezet. Inmiddels heb ik Enschede verruild voor Rotterdam, waar ik aan de slag ben gegaan bij EY-Parthenon. Sinds mijn vertrek uit Enschede heb ik nog regelmatig contact gehad met actieve leden van de D.R.V. Toen mij gevraagd werd voorzitter te worden bij Oud Euros, leek mij dit een mooie kans om ook van ver buiten Enschede een bijdrage te leveren aan (Oud) Euros. Ik heb veel zin in mijn bestuursperiode en hoop ook velen van jullie in de komede jaren tegen te komen op het UWC, langs de roeibaan of bij een van de borrels!

6

SECRETARIS MELISSA ROERSMA Mijn naam is Melissa Roersma. In september 2012 werd ik lid van de D.R.V. Euros. Al gauw kwam ik er achter dat ik geen roeitalent was, dus probeerde ik het op de stuurplek. Dat was ondanks mijn lengte meer voor mij weggelegd. Ik was stuur van EJL13, EJD14, EJD16, de oude vier van 2016 en viel daarnaast bij veel verschillende ploegen in. Bij Euros hield ik mij naast het sturen én bier drinken ook bezig met commissiewerk; ik ben onderdeel geweest van de kroegploeg, NIKE, vicie en de NSRFcie. Voor mijn pre-master en master Communicatie moest ik in 2016 met pijn in m’n hart E.E.V.B.H. Eurotiek verruilen voor een huis in Nijmegen. In Nijmegen ben ik lid geworden bij Phocas en was ik de afgelopen twee jaar nog een groot aantal wedstrijden op het water te vinden. Momenteel ben ik afgestudeerd, opzoek naar een baan (als je nog iets weet: let me know) en aan het bedenken of ik mijn stuurcarrière aan de wilgen ga hangen. Als secretaris van Oud Euros hoop ik er voor te

PENNINGMEESTER BEREND VAN RAAIJ Mijn naam is Berend en ik ga de komende jaren de penningen beheren van Oud Euros. Ik ben 28 jaar oud en ik woon in Nijmegen. Ik ben hier ook lid van kersverse roeivereniging de Waal, maar daar heb je in een eerdere Eurostra al over kunnen lezen. Naast roeien vind ik het ook leuk om op de racefiets te stappen. Het hele avontuur begon voor mij in 2008. Na een super intro en NIKE ben ik lid geworden van Euros. In eerste instantie wilde ik plaatsnemen in de lichte 8 maar helaas kwam ik door mijn geringe lengte wat vermogen tekort. Maar Licht 09 was zo gaaf dat ik besloot ze te gaan sturen. Hoewel ik de stuurpositie niet direct voor ogen had toen ik aan de selectie begon, beviel het mij (na een tijdje) erg goed. Wij boekten een vierde plaats in het eerstejaarsklassement, een blik op de Martini in Harkstede (waar de roeibaan inmiddels ter zielen is gegaan) en een tweede plaats op de Holland beker. Dat smaakte natuurlijk naar meer dus ben ik nog twee jaar doorgegaan met


het sturen van wedstrijdploegen, waaronder de Oude Vier. Het sturen doe ik nog steeds graag en ik neem dan ook geregeld plaats achter de stuurtouwtjes van de mannenacht van RV de Waal. Naast het sturen was ik actief in verschillende commissies zoals de KP, RaCe en misschien wel als hoogtepunt de organisatie van het Kerstdiner van 2010 op de kroeg met geroosterde kalkoen als hoofdgerecht. Het enige wat nog lonkte was een bestuursjaar. In 2012-2013 heb ik plaatsgenomen als wedstrijdcommissaris in het 48e. Een fantastisch jaar met feestjes, wedstrijden en prachtige prestaties. Kers

op de taart was de NSRF met fantastisch weer en een recordaantal blikken (voor dat jaar dan). Zowel met Imro als met Melissa heb ik de nodige uurtjes aan beide kanten van de bar doorgebracht dus we zijn alvast goed op elkaar ingespeeld. Ik weet zeker dat we in deze bezetting met veel plezier de vereniging gaan besturen. Ik heb nog veel meer verhalen uit de oude doos die ik niet kwijt kon in dit voorstelrondje. Die deel ik liever met jullie persoonlijk op de aankomende borrels onder het genot van een pilsje, ik betaal!

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


NIEUWS UIT DE WEDSTRIJDKOLOM

DOOR: CHIARA VAN BOHEEMEN (EUROSTRA JUNI 2018) EN KOEN HARSEVOORT

Met de zomervakantie voor de deur reflecteerden de eerstejaarsploegen het wedstrijdseizoen van 2018. Hoe kijken zij nu het bijna afgelopen is terug op hun seizoen? De stukje zijn geschreven met nog drie wedstrijden te gaan. De reflectie van die laatste drie wedstrijden is gedaan door de PrestaCie. Eerstejaars Licht 2018

vaarde top 3, iedereen was blij.

Er waren eens zes lichte pikken, een botergeile roeiboot en geen klassement. De eerste helft van het jaar was er geen zoutloze pannenkoeken te bekennen, met uitzondering voor de invallers van de NKIR. Inwegen op 74.9kg als zware bal, dat is toch goud? Na de NKIR begon het straffe winterseizoen waar de behouden vetjes goed werden benut. Gewapend met hun wintervachtjes werden menig brokken ijs gebroken op de wilde wateren van tubantia. Met slush in de sliding en ijspegels aan de riggers werden er flink wat kilometers afgelegd. Toen de eerste wedstrijden eraan kwamen begon de zon door te dringen en kon de Winter Wedstrijden gestart worden zonder thermo’s. Met een tekort aan combipartners voor de Heineken was de volgende wedstrijd die gestart zou worden de Head. Helaas zat het weer bij de Head minder mee, met -2 graden en een straffe oostenwind die de Amstel teisterde werd de wedstrijd afgelast. Met al drie klassementswedstrijden gehad was er nog steeds een lichte pik die geen enkele wedstrijd had gestart. Maar alles veranderde toen de varsity kwam. Het weer was goed, zwaar

Dit sloeg bij de Damen snel om toen de maandag voor de wedstrijd iemand besloot een blessa te krijgen. Een verandering in opstelling betekende voor het eerst aan de winegums en spekjes, toen zaterdag helaas bleek dat de biceps van een lichte pik te breed waren geworden voor de Lillo werd er last-minute nog een verandering gedaan en werd er zondag met een invaller gevaren.

8

Met de ZRB in het vizier kijken wij alvast terug op een turbulent lichte pikken seizoen en willen wij natuurlijk Zwaar 18 bedanken voor de eer die het is om op hetzelfde water te roeien als de zwaarste en sterkste EJZ in de geschiedenis van Euros. Eerstejaars Zwaar 2018 Toen de mannen van eerstejaars zwaar een tweede plek veroverden op de NKIR afgelopen december waren de vooruitzichten positief voor het komende seizoen. De kracht was er, en met coach Leo erbij zou alles echt helemaal goed gaan komen. Dit potentieel werd verder bevestigd met een 6 e plek op de Winter Wedstrijden,

een 3 e plek op de Heineken Roeivierkamp en een 3 e plek op de varsity. Het ploegdoel ‘top 3’ kwam steeds een stukje dichterbij, evenals dat felbegeerde blik. Toen kwam de Hollandia. Shit hit the fan. Vanaf hier ging het berg af, en zelfs A-finales werden geen standaard meer voor de zware jongens uit het oosten. Toen duidelijk werd na een onderzoek van de KNRB dat de zuurverdiende 7 klassementspunten de heren niet toekwamen van de Varsity, zakte de moed bij iedereen in de schoenen. Dit resulteerde in wederom slechte resultaten. Op dit moment zaten zij op rock bottom. De prachtige vooruitzichten uit de wintermaanden zijn op dit moment niet helemaal waargemaakt. Met een - op het moment van schrijven - gedeeld 8 e plek in het klassement zitten de jongens ver af van de top 3 klassering, en een tot nu toe nog lege pimpelaar. Op dat moment kun je als ploeg twee dingen doen; stoppen en het hoofd laten hangen, of je met een positief blik op de toekomst richten, en er alles


uithalen wat er inzit. Gelukkig zijn wij wedstrijdroeiers en zit opgeven niet in ons bloed, we willen namelijk meer dan alleen een leuk jaar hebben met z’n allen. We hebben dan ook niet voor niets op de AV een fustje ingezet op dat glorierijke beginnelingenblik. Door deze zware tijd heen zijn wij een zeer hechte ploeg geworden die voor elkaar en met elkaar willen strijden voor de eer van Drienerlo! Nereus, Gyas en Skoll, pas maar op, ons kun je nog lang niet afschrijven. Eerstejaars Lichte Dames 2018 In november vorig jaar kregen wij alle vier een whatsapp-video call. Aan de andere kant van de lijn waren daar de knappe koppies van onze vier coaches met het heugelijke nieuws dat we dit jaar een paar kilo mochten afvallen… (grapje, gainen jwz). Al gauw daarna hebben we ons stuurtje Sander (Sandy) Quast gevraagd door hem een heerlijk taartje te brengen. Vanaf dat moment zou hij ons een heel jaar met veel souplesse het kanaal over schreeuwen. Sandy heeft niet alleen een gouden stem, maar ook een Quast van een lichaam. Om deze reden hoeft hij als enige mannelijke stuurtje niet zijn ballast te laten zien voor een wedstrijd, maar enkel zijn ballen. Vier totaal verschillende personen en Sandy zouden in 2018 de eer van Drienerlo gaan verdedigen als EJLD. Iedere dag trainen om onze (ploeg) doelen te bereiken. Het behalen van deze ploegdoelen was de eerste paar wedstrijd helaas ver te zoeken. Tot ineens, net voor de Damen op 5 en 6 april, daar een omslagpunt was. (Na enige frustratie) werd er gekozen voor

een nieuwe bootopstelling (en een nieuwe hair coupe voor Sandy). Dit bleek in ons voordeel te werken, want op de Willem-Alexanderbaan hoorden wij het finishbliebje zowaar geen 30 seconden na die van de winnaar, maar slechts enkele seconden erna. Door deze wedstrijd steeg ons zelfvertrouwen en onze motivatie, wat terug was te zien in de resultaten van de Westelijke Regatta. Hier behaalden we onze allereerste klassementspunten door mee te varen in de A-finale en werden we nipt tweede in het beginnelingenveld. Een ander resultaat dat genoemd mag worden is dat Sandy op deze wedstrijd het nummertje gefixt heeft van de Orca slag. Na deze prestatie kijken we uit naar de volgende wedstrijden waar Sandy nog meer chicks fixt, we nog meer witte choco, pannenkoeken en flessen stroop naar binnen mogen werken en om nog betere resultaten neer te zetten. Eerstejaars Dames 2018 ‘’Oh nee, daar zijn de dames weer.’’ Dit regeltje werd het afgelopen jaar meerdere malen door onze medewedstrijdroeiers herhaald, want waar EJD18 ook is, herkenbaar zijn ze zeker. Niet alleen door de blitse pakjes, mooie ‘Nereus-wanna-be-like kleppen’, het hoge aantal decibel dat ze creëren, maar ook door de goede sfeer die altijd hangt in deze ploeg. Alleen draait het niet om een leuke ploeg, er moet ook gepresteerd worden. Als je niet wint ben je immers een loser. Ons ploegdoel was dan ook om A-finales te varen en zo een plek in de top 8 van het EJD-klassement te verdienen. Dit ploegdoel moest bereikt worden door hard te werken onder leiding van onze heilige

coach drie-eenheid, een goede teamspirit en nog een aantal randvoorwaarden. Helaas begonnen we het seizoen niet sterk en eindigden we de winterwedstrijden en de Heineken Roeivierkamp met een teleurstellend resultaat. Maar door onze gedreven instelling bleven we samen gaan en lieten het hierbij niet zitten. Het doel moest bereikt worden, dus na het lange baan seizoen hebben we keihard getraind om het 2k seizoen beter en krachtiger te roeien om zo wel aansluiting te vinden bij de rest van het veld. Dat lukte bij de Hollandia, tot ieders verbazing haalden we de A-finale en lieten we de rest van het klassement zien dat ze zeker met die dames uit Enschede rekening moesten houden. Dat het veld heel erg dicht bij elkaar lag, werd wel duidelijk bij de Damen en de Westelijke. Waar we tijdens de Damen wel de strijd aan gingen met andere boten, lukte dit bij de Westelijke niet mede door een noodgedwongen andere opstelling door een blessure. Prestaties einde van het seizoen Richting het einde van het seizoen zijn er een paar mooie prestaties neergezet. Met name de middengroepen en ouderejaars hebben de glorie van Drienerlo verspreid; o.a. een tweede en derde plek op het Europese studentenroeikampioenschap en Minke vaart op het WK voor roeiers onder de 23 jaar in de vrouwen dubbelvier (resultaat nog niet bekend op moment van schrijven). Ook Chris Lokin en Theo van Hal hebben veel vooraan gevaren in het lichte eliteveld. De eerstejaars hebben ook hard gestreden maar daar zijn geen overwinningen behaald.

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


NIEUWS UIT DE COMPETITIEKOLOM

DOOR: DJOEKE HURKENS

Zoals waarschijnlijk veel van zulke stukjes beginnen, kan ook ik niet anders beginnen dan te constateren dat het competitieroeien ontzettend is veranderd afgelopen jaar. Zowel het ouderejaars/clubroeien als het eerstejaars roeien. Dit jaar hebben we voor het eerst mogen ervaren hoe het is om twee NOOC bokalen te hebben. Dit houdt in dat alle eerstejaars roeiers evenredig verdeeld zijn over de twee bokalen, genaamd de NOOC C4+ Bakboord bokaal en de NOOC C4+ Stuurboord bokaal. Een groot voordeel van deze verdeling was dat elke vereniging zo veel ploegen kon inschrijven als ze wouden, en er geen gedoe meer was met de sprintbokaal zoals het voorgaande jaar, die uiteindelijk toch een ondergeschoven kindje bleek te worden.

10

Een ander groot voordeel was dat op elke wedstrijd maar de helft van alle eerstejaars aanwezig waren. Dit scheelt enorm bij het indelen van boten en het vinden van stuurtjes, ook als er een roeier te weinig was, waren er altijd roeiers vrij dat weekend die dus in theorie mooi konden invallen. In de praktijk ging dit helaas wat anders. We hebben de bokalen gestart met een mooi aantal van 16 ploegen, waar er gedurende het jaar 3 ploegen zijn afgevallen. Het grootste nadeel van deze splitsing was toch wel het aantal wedstrijden: dit jaar waren er maar liefst 12 compo wedstrijden, met de clubwedstrijden daar nog niet bij opgeteld. Dit zorgde natuurlijk voor wat verandering binnen de vereniging, want bijna elk

weekend was er wedstrijdweekend. Ook het bestuur moest gaan selecteren naar welke wedstrijden we zouden gaan, soms was je als enige bestuurder aanwezig op een wedstrijd. Ook de competitie had het er dit jaar wat zwaar mee, maar terugkijkend op de afgelopen 12 wedstrijden kan ik eigenlijk niks anders zeggen dat ik tevreden en trots ben op iedereen, waaronder de sjaars. ÉÊn van mijn doelen dit jaar was namelijk om een zelfstandige lichting neer te zetten, en dit is naar mijn mening gelukt. Natuurlijk heeft dit even geduurd, maar bij de laatste paar wedstrijden wist iedereen wat hij of zij moest doen en voelde iedereen zich verantwoordelijk voor wat er moest gebeuren. Ik kan dus niet anders dan tevreden terug kijken


op deze mooie wedstrijd weekenden. Ook binnen het clubroeien is het één en ander veranderd. Zo is er dit jaar voor het eerst een goed functionerende clubroei-commissie in werking gezet, genaamd de DIVA. De DIVA heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om voor iedere roeier een ploeg te vinden in een veld die hij of zij graag wilt starten. Op deze manier hoopte we het fenomeen ‘ik roei niet, want ik heb geen ploeg’ de wereld uit te krijgen. Na de ledenlijst helemaal afgebeld te hebben zijn de ploegen gevormd en de trainingen begonnen. De DIVA heeft de roeiers op de hoogte gehouden over welke wedstrijden en bokalen zij zouden kunnen starten en na elke wedstrijd is er een klein verhaaltje op facebook verschenen. Op deze manier hebben we geprobeerd dat het clubroeien niet meer ‘vergeten’ wordt op de DRV, als dit zo doorgaat heb ik er het volle vertrouwen dat deze commissie het clubroeien weer een logische vervolgstap gaat maken na het competitieroeien.

Ook is er wat veranderd binnen de nationale roei besturen. Die twee NOOC bokalen die ik eerder noemde waren er zoals ik al zei voor het eerst, maar ook voor het laatst. De NOOC is namelijk volledig gefuseerd met de NSRF sinds de NSRF slotwedstrijden. Sommige van jullie zouden nu wel denken: ‘he?! Dit is 14 jaar geleden toch al gebeurd?’ Ja dat klopt, maar dit keer zijn ze echt echt gefuseerd. Wat betekent dat de naar NOOC volledig zal verdwijnen en de naam NSRF een stuk vaker gaat verschijnen bij het competitieroeien. De nieuwe bokalen zullen de Bakboord en Stuurboord bokaal gaan heten en het NSRF bestuur krijgt er een nieuwe functie bij genaamd: Commissaris Competitiewedstrijden. Deze functie zal samen met de Commissaris Competitieroeien (oud voorzitter van de NOOC) de belangen van het competitieroeien gaan behartigen. Nu zijn er nog een paar andere grote veranderingen in gang gezet, waaronder het herverdelen van de bo-

kaalhouders. Dit houdt in dat de najaarsbokaal hoogstwaarschijnlijk niet meer onder Euros gaat vallen vanaf Januari 2019, maar onder een centraal orgaan. Het houden van deze bokaal hebben we overigens niet slecht gedaan de afgelopen jaren; ik mag namelijk met trots zeggen dat de Najaarsbokaal de grootste bokaal binnen het clubroeien is. Er zijn dus veel veranderingen gaande, persoonlijk ben ik hier erg blij mee. Er wordt goed nagedacht over de huidige problemen en er worden oplossingen bij gevonden die bij deze tijd passen. Hiervoor moeten helaas wat oude tradities en ideeën achtergelaten worden, maar uiteindelijk zal dit het hopelijk wel allemaal waard zijn. Als mensen op deze manier blijven nadenken over het verbeteren van het competitieroeien zal het niet lang meer duren voor het een grotere plek in de roeiwereld bemachtigt en wie weet komen hier veel nieuwe kansen en mogelijkheden mee naar boven.

DE PRESTACIE

DOOR: KOEN HARSEVOORT

De PrestaCie is opgericht naar aanleiding van het ontbreken van een wedstrijdcommissaris in het huidige bestuur. In principe houdt de prestacie zich bezig met de uitvoerende taken van de wedstrijdcommissaris en zorgt ervoor dat de wedstrijdroeiers kunnen roeien over de wedstrijdbanen. Hieronder een overzicht van de taken die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd: •  organisatorische zaken rondom wedstrijdweekenden •  verzorgen van trainingsweekenden •  voedingsvoorlichting •  voorzitten van coachvergaderingen Komend collegejaar zal de functie van de wedstrijdcommissaris wel weer vervuld worden door Casper Berkhout. De PrestaCie blijft bestaan als ondersteunende commissie, net zoals de clubkolom die kent met de Competitiecommissie (competitieroeien) en de DIVA (clubroeien).

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


ROEIEN BIJ URV VIKING

DOOR: WOUTER VAN KESSEL Waarde Oud-EuroĂŻden,

Mijn naam is Wouter van Kessel, ik ben van 2009 t/m 2016 lid geweest van de DRV Euros. Begonnen in Licht 2009, daarna een aantal jaar in de zware skiff de eer van Drienerlo mogen verdedigen en zelfs nog het clubveld onveilig gemaakt in verschillende nummers. Daarnaast lid van dispuut Magnus, een aantal jaar achter de bar gestaan en nog verschillende andere commissies bemand. Sinds twee jaar roeiachtig bij de URV Viking te Utrecht, met een groep waarmee we zoveel mogelijk pogen een veteranen 8+ te vullen op diverse wedstrijden door het hele land. In verband met mijn master naar Utrecht verhuisd, maar helaas nog te jong om veteraan te zijn. Dus het roeien niet direct weer opgepakt. Totdat op een avond met Magnus een jaar of wat later Aat van den Bos mij verzocht toch maar eens mee te komen roeien, want er werden nog bakboorders gezocht. Zo gezegd zo gedaan, en ondertussen woon ik weliswaar in Amsterdam maar roei ik nog steeds met plezier in deze groep. Waar naast Aat en mijzelf ook Simon Glazenborg, Edger Tiemens, stuur Milou van den Bos-Vogelsang en ondertussen vaste invaller Edzo Klawer (de Hoop) de boot groen-rood-wit-gebiesd kleuren. Viking deelt zijn gebouw en roeiwater met de andere twee verenigingen die Utrecht rijk is; Triton en Orca. We hebben hierin wel onze eigen kleedkamers en sociĂŤteit. Op dit moment zitten we middenin een grootse verbouwing, die naast meer ruimte ook een hoognodige update van het pand gaat realiseren. De loods ligt zoals overal overvol, met de aantekening dat vooral mooie boten voor jeugd gekocht worden.

12

Het kanaal waar op geroeid wordt is krap en behoorlijk druk, bijvoorbeeld boord aan boord sparren is zeker op de doordeweekse avonden lastig. Voordeel is weer dat het leuk varen is langs woonboten, en dat het vooral lange rechte stukken zijn. De drie verenigingen zijn samen hard aan het lobbyen bij de gemeente om in ieder geval de hoeveelheid pleziervaart niet meer laten worden dan het nu is. Waar bij een vereniging als Euros alles geregeld werd in de wandelgangen en met even snel overleg met het bestuur, is dit bij Viking allemaal wat strakker geregeld. Mensen spreken je erop aan als je een 2 niet met minimaal 3 mensen tilt, als je zonder coach op de kant roeit in bepaald materiaal, je examens moeten regelmatig opnieuw worden afgelegd (welk niveau je ooit ook geroeid hebt), en onze 8+ moet met frustrerende regelmaat opnieuw worden aangevraagd bij bestuur, wedstrijd- en materiaalcommissie. Lastig voor ons, maar wellicht nodig om het complete spectrum aan roei (en til) niveaus dat Viking herbergt in goede

banen te leiden. Als mooi voorbeeld van de cultuur binnen Viking is de kleine aanvaring die wij met het bestuur hadden te noemen. Wij wilden als ploeg nieuwe thermobroeken laten maken, die mooi pasten bij onze wedstrijdpakjes. Daarvoor gepoogd kleurnummers op te vragen. Dit bleek iets problematischer dan gehoopt, want het was niet de bedoeling dat we onze kleding elders dan bij de preferred supplier bestelden, en daarnaast dienden wij toch gewoon in normale kleding te roeien. Uiteindelijk toch de kleurnummers weten te krijgen, excuses gemaakt, en toen de broeken op de H4K voor het eerst uit de kast kwamen waren er toch louter positieve reacties, ook van het bestuur. Dus het kost even moeite, maar dan heb je ook wat! Overall is Viking een prettige vereniging om te roeien, zeker met deze groep, en gaat de verbouwing hopelijk een mooie vernieuwde locatie opleveren voor de koffie en taart op zaterdagochtend.


OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


DE VOEGEN VAN HET UWC

DOOR: HELEN HARMSEN, MET DANK AAN SVEN RELIJVELD & SETH VAN WIERINGEN (EUROSTRA JUNI 2018) De afgelopen NIKE was misschien wel het pijnlijkste moment. Er waren al wel langer wat problemen maar nu werden leden voor het eerst geraakt, daar waar het het meeste pijn doet. Om veiligheidsredenen besloot het bestuur de regels te handhaven en slechts een beperkt aantal mensen op de kroeg te laten. Dat een groot aantal mensen bij een calamiteit in een soort trechter via de trap naar buiten moet behoeft geen verdere uitleg. Deze is berekend op 170 gebruikers maar moet tijdens piekmomenten 320 gebruikers veilig naar buiten leiden. Maar voor het ‘Klik-In’cident waren er al andere signalen die erop wezen dat Euros, Euros Roeien wel te verstaan, uit zijn voegen barst. Noodvzaak De roeivereniging groeit, dit zorgt automatisch voor een hogere druk op de ruimtes en op het materiaal. Maar vergeet ook het TOM niet. Waar vroeger nog naar hartenlust overdag getraind en vergaderd kon worden, wordt alles nu tussen de paar uurtjes tussen het laatste college en huisavond in gepropt; nog meer druk op het gebouw en het materiaal. Door de groei worden vluchtwegen niet alleen belast, het gebouw begint te rammelen. Het eisen en wensen document, opgesteld door Jort Verhaar augustus vorig jaar, onderscheid vier hoofd ‘rammel’ punten. Veiligheid Vluchtwegen, Voedsel Veiligheid, Sport Capaciteit en Loods Capaciteit. Maatregelen die al op deze punten zijn genomen zijn onder andere het mensen tellen tijdens de NIKE, het afsluiten van de keuken, de externe ergometerruimte en een extra laag stel-

14

lingen in de roeiloods. Door dit laatste liggen op de bovenste plank boten die niet meer bereikbaar zijn, maar wel binnen opgeslagen kunnen worden. Noodzakelijk bleef een uitbreiding van de kroeg en een sportruimte om te ergometeren. Al snel werden echter de ‘nieuwbouwplannen’ afgekaatst . Voornamelijk te duur en onhandig. Door leidingen van Vredenstein die onder het terrein door lopen kan niet overal gebouwd worden en budgetten van de UT waren in ieder geval tot 2020 al verdeeld. Maar nood is aan de man. Herstructurering Deze noodzaak was inmiddels bij het Facilitair Bedrijf (FB) van de UT en de SU wel duidelijk en daarom werd ingezet op herstructurering van de huidige ruimtes. De eerste verkenningsgesprekken werden door het CBE ingezet, ondersteund door Job van Regteren die eerder bemiddeling deed tussen roeien en zeilen. Al snel zaten alle betrokken partijen bij elkaar om tafel; drie verenigingen, CBE, FB, SU en Het Sportcentrum, goed voor zo’n 25 man. Conclusie was, ja; het gebruik van het UWC kan efficiënter en het CBE ging aan de slag met een concepttekening om de mogelijkheden in kaart te brengen. De meeste ruimte kon worden gewonnen door werkplaatsen van Lloyd en Zeilen samen te voegen. Veel materiaal was dubbel en Lloyd gaf aan ook prima uit de voeten te kunnen met een kleinere, efficiënter ingedeelde ruimte. Na Lloyd was het de beurt aan de verenigingen. Elke vereniging heeft in kaart gebracht hoeveel meters zij

nodig hebben, met welke frequentie deze gebruikt worden en met welk doeleinde. Aan alle wensen voldoen is niet mogelijk en dus moest het CBE onderscheid maken tussen wens en noodzaak. Daar werd het aantal leden, de samenstelling en het verloop daarvan, naast gelegd. Met het gepresenteerde voorstel op 8 mei was Zeilen het niet eens. Groot gebruiker van vierkante meters, Zeilen, is gekrompen in het aantal leden. Waar bij de aanbesteding van de Zeilloods in 2005 de verdeling nog 1,99m2 per lid kano, 2,60m2 per lid zeilen, 1,98m2 per lid roeien was. Is dit verschoven naar 1,60m2 per lid kano, 5,05m2 per lid zeilen en 1,28m2 per lid roeien. Met deze cijfers voelde Zeilen zich tekort gedaan, het aantal boten is namelijk niet kleiner en deze hebben stalling en onderhoud nodig, de krimp in hun ledenaantal wordt daarom als irrelevant gezien. Zij hebben daarop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tegenvoorstel te schrijven waar de SU uiteindelijk een beslissing over heeft gemaakt. Op het moment van schrijven is dit besluit genomen maar nog niet bekend gemaakt. Toch is er al het een en ander zeker. Huidige stand van zaken Na de eerste voorstellen van Jort is er bijna alleen maar discussie geweest over de indeling van de begane grond. Alle partijen zijn het eens over een uitbreiding van de sanitaire voorzieningen van de dames; meer douches en wc’s. Ook zijn de eerste aankopen gedaan door het SB voor de uitbreiding van de keuken, zodat deze aan alle horeca eisen kan gaan voldoen. Hiervoor moet zeer waarschijnlijk de commissiekamer ruimte maken, die op de plek


van de bestuurskamer gaat komen. Die komt dan op zijn beurt weer op de begane grond. Het huidige terras zal worden overdekt waardoor een ‘kleine kroeg’ ontstaat. De raampjes van de kleedkamers kunnen beter dicht blijven want in de toekomst kan je vanaf het nieuwe terras, het platte dak van de zeilmakerij, zo de kleedkamers inkijken. Maar de grootste ontwikkeling die we volgend jaar gaan voelen in onze portemonnee is de werkplaats die wordt omgetoverd tot ergo- en krachtruimte. Hierdoor hoeft er volgend jaar geen ruimte meer gehuurd te worden. Lloyd heeft plaatst gemaakt voor ergome-

Naast de ontwikkelingen vanuit het CBE, ook een update vanuit het SB. Al enige jaren is het SB bezig met het op orde krijgen van de HACCP/hygiëne code om zo hoge boetes te voorkomen. De groei van de vereniging zorgde helaas ook voor minder verantwoordelijkheidsgevoel. Dit bleef problemen geven waarna is besloten de keuken af te sluiten voor leden tenzij hiervoor toestemming wordt gevraagd. Maar waar dit lijkt als een beperking brengt de afsluiting van de keuken ook mogelijkheden met zich mee. Zo was er een oven aangeschaft, dit bleek slechts een opwarmertje voor de echte Combisteamer welke over zo’n 6 weken functionerend zal zijn. En het mooiste, hij heeft een zelfreinigingsprogramma, hulde!

ters, spinfietsen die Herbert dit jaar op de kop heeft getikt, en een eerste hoeveelheid krachtmateriaal (á 2000,euro) wat het CBE via het sportcentrum heeft geregeld. Van stoffige werkplaats tot een waar sportwalhalla nadat de Asito het volgende week heeft schoongemaakt. Aan het milieu wordt ook enigszins gedacht; de vloer in onze nieuwe krachtruimte zal worden bedekt met het oude hockeyveld welke op dit moment word gerenoveerd, leuk! Van BTC naar WTC

Maar voor stap 2, de uitbreiding van de kroeg en het terras is nog wat geduld nodig. Maar niet alleen geduld. Om de noodzaak van de plannen extra kracht bij te zetten is een is een grote instroom tijdens de NIKE essentieel. Goede feesten en activiteiten kunnen daar aan bij dragen maar als je niet naar binnen mag wordt dat wel een probleem. “Overdek het grasveldje, zet drie weken een tent op het terrein, maakt niet wat het kost.” Investeer dit jaar want anders ga je het de komende jaren dubbel voelen aldus Sven Relijveld, voorzitter CBE.

Stap 1 is gezet, sporten doen we in de toekomst gewoon weer op het UWC in het ‘Watersports Training Centre’.

Met de komst van herstructurering is de komst van de Bier Tank ook weer op tafel gekomen. Verwachting is dat tijdens de Kick-in per kroegavond gekeken kan worden hoeveel er is gedronken wat de bevoorrading verbeterd. Daarnaast is er veel minder tapverlies dan bij het aansluiten van losse fusten en sjouwen van fusten is ook verleden tijd! Dus wie gooit het eerste tankje er in? Naast gekoeld bier kunnen we binnenkort ook genieten van voldoende gekoelde frisdranken. Coca Cola is een nieuwe relatie van de stichting en heeft een uitbreiding van de koelcapaciteit beschikbaar gesteld. Nu staat hij nog even in de commissiekamer maar snel zal hij je fris koud houden.

wen. De nieuwe banken na het jaarfeest waren dan ook zeer welkom. Dit voorjaar is ook de kroegvloer onder handen genomen. Ondanks dat deze al vijf jaar afgeschreven is kan hij nu wel weer een paar jaar mee. Hij mag nog wel een keer geschuurd worden, tijd voor een beachparty Tot slot is er eindelijk inzicht gekregen in de financiële wanhoop die was ontstaan bij het oprichting van de stichting. Dat betekend dat het SB bijna een functionerend orgaan is. Al zullen de leden waarschijnlijk dit stempel pas geven als er weer gefrituurd kan worden.

Met het uitdagende kroegklimaat moet het SB constant blijven vernieuOUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


BINNENGEKOMEN POST

16


OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


GROLSCH OVER DE KROEGJOOL VAN ‘95

DOOR: BRYAN OOSTRA (EUROSTRA MAART 2018) Ondanks dat het al meer dan 20 jaar geleden is worden de verhalen over 1995 nog steeds elk jaar verteld aan de nieuwe generatie leden. Maar in hoeverre kloppen deze verhalen inmiddels nog? Reden genoeg voor de Eurostra om eens contact op te nemen met Grolsch om te vragen naar hun verhaal ter vergelijking, dan kunt u zelf de balans opmaken. Via de tapperscursus die het SB heeft georganiseerd komen we in contact met Jan Analbers. De man die ten tijden van de kroegjool het hoofd was van de afdeling evenementen bij Grolsch. Destijds was het dus zijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat alles in kannen en kruiken was wat betreft de drankvoorziening op grote evenementen van Lowlands tot feesten in stadions. Inmiddels geniet Analbers al enkele jaren van zijn welverdiende pensioen en neemt hij ruim de tijd om ons te vertellen hoe hij de Kroegjool heeft ervaren. ‘Zal ik je daar eens wat over vertellen’ zegt hij meteen als ik hem bel en vraag of ik hem een aantal vragen mag stellen over de Varsity, ‘en zeg maar gewoon Jan hoor’ voegt hij er direct aan toe. Het was begin jaren 90 toen het bestuur Jan ruim voor de Varsity had uitgenodigd om langs te komen op de Sevende Camer. We hebben dit

18

jaar een heel goed clubje roeiers, vertelden ze hem, en als die de Varsity winnen, dan moet er binnen no-time een groot feest uit de grond gestampt worden. Ze vertelde Jan dat hij op een bepaalde zondag op de radio zou kunnen horen wie er gewonnen had, omdat ze dan bij Studio Langs de Lijn verslag deden van het koningsnummer. ‘Als ik daar hoorde dat jullie hadden gewonnen, dan moest er binnen een paar uur een hoop bier naar de universiteit gebracht worden’.

Het bestuur bleek de zaakjes goed op orde te hebben en links en recht waren al zo’n 20-25 vaten bier verzameld. Uit leden, oud-leden, de universiteit, andere leveranciers en kroegen: overal waren fusten beschikbare fusten gevonden. In die tijd deden de biertanks net hun intreden bij de Grolsch. Jan stelde voor gewoon een tank aan te sluiten, en de verzamelde

fusten met het getapte bier te verrekenen. ‘We zetten daar gewoon een tank bier neer van 5000 liter, en die zuipen ze maar lekker op’ stelde Jan voor. ‘Als ik zou horen dat jullie kampioen waren geworden, dan zou ik zorgen dat er genoeg bier op de kroegjool aanwezig zou zijn, dat spraken we af’. De Universiteit die had Hal D beschikbaar gesteld als feestlocatie, want als daar iets kapot zou gaan dan zou het toch geen kwaad kunnen. Dat gebouw stond namelijk toch op de planning om gesloopt te worden. Alles in kannen en kruiken, maar hoe verliep de Varsity? ‘Het was volgens mij in het jaar ’91, en jullie werden geen kampioen’ verteld Jan. En het is bij u allen bekend: het jaar erop wonnen we ook niet, en het jaar daarop hetzelfde verhaal. ‘Maar ik stond altijd voor jullie klaar, ik had altijd op de brouwerij wel ergens een volle tank staan en een paar jongens die ik dan van te voren had gezegd dat ze er rekening mee moesten houden dat ze een keer op een zondagmiddag naar Enschede moesten, maar het kwam er niet van’. Tot 1995 natuurlijk, dat moge duidelijk zijn. Euros won de Varsity! Vanuit Groenlo werd er wat materiaal gebracht, en vanuit de brouwerij in Enschede werd de tank bier en wat losse fusten naar de campus vervoerd.


Binnen 1,5u was alles geregeld en konden de eerste biertjes getapt worden. ‘Evenementen is gewoon een kwestie van op het goede tijdstip koud bier hebben staan. Dat is een kwestie van goede afspraken maken en goed voorbereiden. Uiteindelijk was het daadwerkelijke leveren van het bier dan ook zo geregeld”. Maar dat is dan ook niet wat de Kroegjool voor Jan zo speciaal maakte. Jan besloot om ’s avonds samen met iemand van de directie maar een kijkje te gaan nemen bij het feest. ‘Ik zal je eerlijk zeggen, dat feest van jullie dat heb ik toen echt wel bewonderd hoor’ verteld Jan. ‘Ik had nog nooit zoiets gezien: gratis bier en zes- zevenhonderd studenten, ik heb mijn ogen uitgekeken’ vervolgt hij. De tap die stond natuurlijk constant open en het bier liep maar door. Na een tijdje werd er niet meer in glazen getapt, maar werden er gewoon emmers gevuld waar mensen een plastic beker doorheen haalden. ‘Dat was voor mij een nieuwe manier van tappen en een snellere manier bestaat er niet, dat zijn mooie momenten natuurlijk’ verteld een enthousiaste Jan mij. Daarnaast was er verder ook helemaal geen

catering of iets dergelijks aanwezig. Bij de bar kon je ook alleen maar bier halen en niks anders. Bier, bier en nog eens bier, zo weet hij te vertellen. Het meest opmerkelijk was nog wel dat er destijds ook een hoge pief van Marketing aanwezig was. Die man scheen zo ondersteboven te zijn geweest van de kroegjool, dat hij besloot om extra sponsering aan te bieden in vorm van een paar honderd liter gratis bier, zonder dat wij als D.R.V. om hadden gevraagd. De extra aangeboden sponsering was zelfs zoveel, dat het de sponsering meer dan verdubbelde. En dat alles zonder dat er om gevraagd werd. ‘Je bent knetter gek man, maar mooi laten lopen natuurlijk dacht ik’, verteld Jan, ‘toen kon dat nog gewoon’. Toch was het de eerste keer dat Jan meemaakte dat de feestgever extra sponsering kreeg zonder dat hij daar om vroeg. Alles wat gratis is gaat er natuurlijk in als koek. Het verbaasde Jan dan ook niks dat er naar verloop van tijd genoeg bier door de lucht vloog. Hele emmers zelfs. Je zou denken dat een brouwerij graag ziet dat haar bier gewoon opgedronken word, maar Jan

vond het prachtig. ‘Als brouwerij ben je natuurlijk altijd blij als er met gratis bier gegooid wordt, want dat kost niks’ zegt Jan grappend. Maar het geeft natuurlijk wel goed het enthousiasme van de hele avond weer. In de dertig jaar die Jan aan het hoofd van de evenementen heeft gestaan heeft hij nooit een ander feest meegemaakt wat op de kroegjool leek. Het was dan meteen ook het enige feest waarvoor hij de zaken heeft geregeld waarbij er gratis bier was. ‘Ik weet niet of je toestanden op de feesten van Normaal kent, maar die kunnen toch echt niet op tegen jullie drankzucht’ zegt hij lachend. ‘Het was een legendarisch feest, dat is mij goed bijgebleven. En als jullie in de toekomst weer kanshebber zijn, dan moet je het van te voren dus gewoon goed regelen en contact opnemen met de Grolsch’ geeft Jan nog als tip mee. ‘Dan kom ik zelf ook nog even kijken denk ik’ voegt hij daar aan toe. En of die tank echt leeg is gegaan tijdens het feest? ‘Ik ben zelf eerder naar huis gegaan. Maar ja die tank is wel opgekomen natuurlijk. Er was gratis bier, dus dat lukt wel’ sluit Jan af.

OUD EUROSTRA AUGUSTUS 2018


Oud Eurostra Augustus 2018  
Oud Eurostra Augustus 2018  
Advertisement